ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБолюх

Борис Афанасійович

Болюх Борис Афанасійович (до 75-річчя від дня народження): біобібліогр. покажчик / уклад. О. А. Юрчишина, за заг. ред. Б. А. Болюха ; відп. за вид. Л. І. Шпукал. - Вінниця, 2012. - 60 с.: іл. - (Серія «Вчені нашого університету»).

Болюх Б. А. та ін. Діагностика та лікування злоякісних новоутворень [Текст]: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів / Б.А. Болюх, В.В. Петрушенко, A.A. Ткач та ін.; За ред. Б. А. Болюха — Вінниця : ДП «ДКФ», 2012. — 264 с.

Навчально-методичний посібник з набором методичних вказівок призначений для самопідготовки до практичних занять студентів вищих медичних закладів відповідно до вимог Болонської декларації за фахом «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та «Медична психологія».

В посібнику висвітлено 24 теми для вивчення злоякісних пухлин людини найбільш частих локалізацій, розміщено матеріали навчально-методичного характеру, розглянуто клініку, діагностику, лікування та профілактику виникнення новоутворень. До кожної теми включено тестові питання та задачі для контролю знань студентів, а також перелік науково-дослідних та учбових студентських робіт післяаудиторної учбової або наукової роботи.

 

Болюх Б. А. и др. Диагностика и лечение злокачественных опухолей [Текст] : Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям / Б. А. Болюх, В.В. Петрушенко, A.A. Ткач и др. ; Под ред. Б.А. Болюха. — Винница : ГП «ГКФ», 2012. — 272 с.

Учебно-методическое пособие с набором методических указаний предназначено для самоподготовки к практическим занятиям студентов высших медицинских учебных заведений в соответствии с требованиями Болонской декларации по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» и «Медицинская психология».

В пособии освещены 24 темы для изучения злокачественных опухолей человека наиболее частой локализации, размещены материалы учебно-методического характера, рассмотрены клиника, диагностика, лечение и профилактика возникновения новообразований. В каждую тему включены тестовые вопросы и задачи для контроля знаний студентов.

Клінічна онкологія [Текст] : Посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів/Б. А. Болюх, В. В. Петрушенко, A.A. Ткач та ін. ; За ред. док. мед. наук, проф. Б. А. Болюха. — Вінниця : ДП «ДКФ», 2012. — 704 с. ; кол. вкл. [8].

У посібнику подано матеріал про найбільш поширені та рідкісні доброякісні та злоякісні пухлини. Поряд з класичними уявленнями про пухлини окремих органів та структур, в роботі відображені й сучасні аспекти досягнень в організації профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень. Матеріали книги грунтуються на законо-. давчих актах МОЗ та академії медичних наук України.

Даний підручник задовольнить інтереси студентів, лікарів-інтернів онкологічного та загального профілів, магістрантів, клінічних ординаторів та аспірантів. Підручник стане в нагоді лікарям під час здобування післядипломної освіти з онкології та інших спеціальностей.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше