ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКниги подаровані

поетесою, прозаїком, літературознавцем, членом НСПУ Іриною Зелененькою

«Інверсія серця» — із покоління двотисячників: Хрестоматія зі сучасної молодої української літератури. / Упорядкування, вступна стаття, біографічні та літературно-критичні статті Ірини Зелененької. — Вінниця: ТП «Едельвейс і К», 2016. — 226 с.

Анотація

Сучасна українська література відрізняється від літератури XX століття тим найбільше, що в ній багато літературно-мистецьких спільнот, які займаються не лише власне художньою літературою, а й, як свого часу неокласики чи пражани, громадянським поступом, публіцистикою, освітніми проблемами та питаннями збереження національної свідомості, а також промоціями щодо позицій мови й культури українців як європейського етносу. Пасіонарність, стильова пістрявість і претензійність численних мистецьких спільнот - це своєрідна компенсація знищених і замовчуваних у тоталітарній державі СРСР молодих мистецьких поколінь. Тому кожний регіон України нині репрезентують яскраві й самобутні угрупування, вельми цікаво в цьому сенсі позиціонує себе й Поділля. Тому до хрестоматії увійшли твори молодих, але вже відомих у фестивальному, громадянському та освітньому рухах рідного краю та за кордоном поетів, причетних до літературно-мистецької формації «Інверсія серця».

Пропонована хрестоматія є джерелом із вивчення форм сучасної української літератури й містить літературно-критичні статті, поетичні твори молодих літераторів, термінологічний словник і бібліографію. Матеріали видання познайомлять читача зі сучасним літературним процесом, із розмаїттям новітніх мистецьких напрямів, тенденцій, жанрів, мовних і літературних форм; дають уявлення про такі ключові для розуміння поняття - модернізм, постмодернізм, літературне угрупування, літературне покоління, екзистенція тощо. Отже, їх можна використовувати як навчальний та ілюстративний матеріал для вивчення історії української літератури, теорії літератури й компаративістики, краєзнавства, психолінгвістики й етнолінгвістики, сучасної української літературної мови та стилістики. Структура видання, на наше переконання, допоможе студентам зорієнтуватися в розмаїтості сучасного українського словесного мистецтва, пожвавить інтерес молоді до високого мистецтва, що відображує скарби сучасної української мови як європейської, зміцнить навички вирізнення мистецької форми з-поміж фактів маскультури.

Видання адресоване студентам, викладачам, учителям, працівникам культури, краєзнавцям і журналістам, усім, хто цікавиться сучасною літературно-художньою творчістю.

Рецензенти:

Яковенко Т.В., кандидат філологічних наук, доцент, викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, член Національної спілки письменників України;

Іллініч С.Ю., кандидат філологічних наук, доцент, проректор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»;

Борецький В.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Донецького національного університету, член Національної спілки письменників України;

Сторожук А.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник директора з наукової роботи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, доцент кафедри психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Дусь Н.А., кандидат педагогічних наук, викладач-методист, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (протокол № 3 від 24 грудня 2015 року)

Рекомендовано до друку методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 2 від 28 грудня 2015 року)

© Зелененька І.А., 2016

 

Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури: Матеріали І Всеукраїнської конференції. Збірник наукових статей. / Редколегія. - Бар: БарськиЙ гуманітарно-педагогічний коледж, 2012. -120 с.

Збірник наукових статей, присвячений актуальним проблемам історії української і європейської літератури, методики викладання української словесності, мовної організації твору, психології творчості, підсумовує науково-дослідну роботу викладачів і студентів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка, а також інших вищих навчальних закладів України І - IІ, III - ІV рівнів акредитації.

Рекомендовано до друку методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 4 від 14 травня 2012 року).

Рекомендовано до друку вченою радою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол № 10 від ІЗ червня 2012).

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Голобородько К.Ю, - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди; Киричок П.М. -доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і історії української літератури Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; Подолинний А.М., професор, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Лисий А.К., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Дрозда 3.І., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури навчально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНПУ імені Олександра Довженка; Лучкіна Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор начально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНПУ імені Олександра Довженка; Сторожук А.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник директора з наукової роботи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Гриневич B.Й., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Федчук Л.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання філологічних дисциплін Інституту філології й журналістики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Ткачук Т.П. кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики викладання філологічних дисциплін Інституту філології й журналістики ВДПУ імені М.Коцюбинського; Борецький В.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Інституту філології Й журналістики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Дусь Н.А., кандидат педагогічних наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; Медвідь Н.С., - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури навчально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНПУ імені Олександра Довженка; Пойда О.А., старший викладач кафедри методики філологічних дисциплін Інституту філології й журналістики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Мельник К.О., викладач іноземних мов Барського гуманітарно-педагогічного коледжу; Прилюк Ю. А., викладач іноземних мов Барського гуманітарно-педагогічного коледжу.

Головний редактор, упорядник; кандидат філологічних наук Зелененька І.А.

За зміст публікацій відповідають автори.

 

Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури: Матеріали II Всеукраїнської конференції. Збірник наукових статей. / Ред. колегія. Гол. ред. Зелененька І.А. - Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2014. - 176с.

Збірник наукових статей, присвячений актуальним проблемам історії української та європейської літератури, методики викладання української словесності, мовної організації твору, психології творчості, компаративістики та літературної критики широко презентує науково-дослідну роботу викладачів і студентів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, а також інших вищих навчальних закладів України І-ІІ, ПІ-IV рівнів акредитації.

Рекомендовано до друку методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 2 від 27 грудня 2013 року).

Рекомендовано до друку вченою радою Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (протокол № 9 від 26 червня 2014 року).

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, зарубіжної літератури та методик ГНПУ імені Олександра Довженка; Журавльова С.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету; Давиденко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент, директор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Куцевол О.М., доктор педагогічних наук, професор, професор Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського; Більченко Є.В., професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, доктор культурології; Сторожук А.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник директора з наукової роботи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Гриневич В.Й., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Борецький В.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Інституту філології й журналістики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Лисий А.К., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Дусь Н.А., кандидат педагогічних наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; Медвідь Н.С. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури навчально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНПУ імені Олександра Довженка; Білоус Л.В., Галузінська Т.В., Федик Т.А., Поберецька В.В., Лебединська Т.М., Хорошун Л.В., Мельник К.О., При люк Ю.А. викладачі філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Головний редактор, упорядник: кандидат філологічних наук Зелененька І.А.

За зміст публікацій відповідають автори.

 

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ЇЇ ВИВЧЕННЯ: матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції з актуальних проблем белетристики, художньої практики: до 200 ліття Тараса Шевченка, матеріали І Міжнародної конференції, присвяченої 150 літтю Михайла Коцюбинського. Збірник наукових статей. / Ред.колегія. - Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. - 202с.

Збірник наукових статей, присвячений актуальним проблемам історії української та європейської літератури, організації художнього твору, методики викладання словесності та інших видів мистецтв, а також психології творчості, компаративістиці та критиці. Видання широко презентує науково-дослідну роботу викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Михайла Грушевського, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, а також інших вищів України І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2015 р. конференція була проведена за сприяння Інституту Адама Міцкевича (Польща).

Рекомендовано до друку методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 4 від 25 травня 2015 року)

Рекомендовано до друку вченою радою Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (протокол №6 від 2 червня 2015 року)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Новиков А.О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури навчально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНІТУ імені Олександра Довженка; Журавльова С.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету; Давиденко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент, докторант, директор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Більченко Є.В., доктор культурології, проф. кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова; Іллініч С.Ю., канд. філологічних наук, проректор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Сторожук А.І., канд. мистецтвознавства, доц., заст. директора з наукової роботи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського, доцент Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, Гриневич В.Й., канд. педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури та методик Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка; Бакалець О.А., канд. історичнихнаук, доцент кафедри історії Глухівського національного університету ім. О.Довженка, Борецький В.В., канд. філологічних наук, викладач Донецького національного університету; Лисий А.К., канд. історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського; Дусь НА., канд. пед. наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. МГрушевського; Демченко ОЛ., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та психологи Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (м.Глухів); Мороз М.О., канд. пед. наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, Кухарчук І.О., канд. пед. наук, доц. Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м.Глухів); Медвідь Н.С. - канд. філол. наук, докторант, доц. кафедри української мови і літератури навчально-наукового інституту гуманітарної освіти ГНІТУ імені Олександра Довженка; Федик Т.А., Поберецька В.В., Галузінська Т.В., Білоус Л.В., Лебединська Т.М., Дяченко Г.П., Мельник КО., Кондратюк О.В., Прилюк Ю.А., Бундуки Т.В. - викладачі вищої категорії, методисти, викладачі філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Головний редактор, упорядник: кандидат філологічних наук Зелененька І.А.

За зміст публіїсацій відповідають автори.

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ її ВИВЧЕННЯ: ЕКОЛОГІЯ ДУШІ, ЕКОЛОГІЯ ПЛАНЕТИ. Матеріали II Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі. Збірник наукових статей. / Ред.колегія. - Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж, 2016.- 276с.

Збірник наукових статей, присвячений актуальним проблемам постчорнобильської дійсності в форматі освіти, історії власне української та європейської літератур, організації художнього твору, методики викладання різних видів мистецтв, а також публіцистиці, психології творчості, компаративістиці, питанням критики та інформації. Видання широко презентує науково-дослідну роботу викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, а також інших вищих навчальних закладів України та ін.

Рекомендовано до друку методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 4 від 23 травня 2016 року)

Рекомендовано до друку вченою радою Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (протокол № 5 від 23 червня 2016 року)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Онкович Г.В., доктор педагогічних наук, професор, академік АМСК, Ілініч С.Ю., канд. філологічних наук, проректор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Волошина О.В. канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Новиков В.О., доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри української мови, літератури і методики навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка; Савчук П.Н., кандидат педагогічних наук, директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського. викладач Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; Сторожук А.І., канд. мистецтвознавства, доц., заст. директора з наукової роботи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського, доц. кафедри психології Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; Гриневич В.Й., канд. педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури та методик навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка; Бакалець О.А., канд. історичних наук, доцент кафедри історії Глухівського національного університету ім. О.Довженка; Борецький В.В., канд. філологічних наук, доц. кафедри журналістики Донецького національного університету; Лисий А.К., канд. історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського; Дусь Н.А., канд. пед. наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського; Демченко О.П., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної і соц. педагогіки Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка; Мороз М.О., канд. пед. наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського, Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка, Мар'євич Н.К., кандидат педагогічних наук, викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, Кухарчук І.О., канд. пед. наук, доц. Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка; Троша Н.В., кандидат філол. наук, ст. викладач каф. української мови, літератури і методики навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка; Белецька Н.Г. канд..екон.наук, Барський гумантіарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, Шандрук С.М., канд. наук із держ. управління, Барський гумантіарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, Сумський державний університет; Тищенко Т.А., Галузінська Т.В., Поберецька В.В., Пантелюк Л.В., Лебединська Т.М., Мельник К.О., Прилюк Ю.А., Ремінна Л.О., Самборська О.Д. - викладачі-методисти, викладачі вищої категорії

Головний редактор, упорядник: кандидат філологічних наук Зелененька І.А.

За зміст публікацій відповідають автори.

Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали III Міжнародної конференції, присвяченої проблемам етнокультури та її інтерпретації в освітньому просторі. Міжвузівський збірник наукових статей. / Ред. колегія. — Бар: Барський гуманітарно-педагогічний імені М. Грушевського, 2017. - 224 с.

Збірник наукових статей, присвячений актуальним проблемам етнокультурної дійсності в форматі освіти, історії літератури, організації художнього твору. методики  викладання мистецтв, а також публіцистики, психології творчості, компаративистики, критики та інформації. Видання презентує науково-дослідну роботу викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів багатьох вищих навчальних закладів Україні та ін.

Рекомендовано до друку Вченою радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (протокол № 8 від 12 травня 2017 року)

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Вінницького інституту ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (протокол № 5 від 03.07.2017)

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро