ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДО ВИСТАВКИ «ФІНАНСИ ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ» 

1. Данілов, О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко ; Київ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : КНТ, 2009. – 272 с.  

2. Дехтяр, Н. А. Фінансовий механізм діяльності субʼєктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університет. кн., 2011. – 182 с.  

3. Ковальчук, Т. Т. Сучасні платіжні системи / Т. Т. Ковальчук, В. С. Лукʼянов. – Киев : Знання, 2010. – 190 с.  

4. Ковтун, С. Бюджетирование на современном предприятии, или Как эффективно управлять финансами / С. Ковтун. – Харьков : Фактор, 2005. – 340 с.  

5. Мізіна, І. В. Фінансова децентралізація та її вплив на систему місцевих фінансів України / І. В. Мізіна // Аспекти публіч. упр. – 2016. – № 6/7. – С. 41–48.  

6. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности : монография / Т. С. Клебанова [и др.]. – Харьков : ИНЖЭК, 2006. – 312 с.  

7. Молдован, О. О. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналіт. доп. / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. А. Єгорова ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с.  

8. Молдован, О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми : аналіт. доп. / О. О. Молдован ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 48 с. 

9. Молохова, Я. О. Сучасний стан фінансової системи України в контексті глобалізаційних економічних процесів / Я. О. Молохова // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 2. – С. 73–76.  

10. Непран, А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 111–127. 

11. Омелянович, Л. О. Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва : монографія / Л. О. Омелянович, К. В. Богун ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 205 с. 

12. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Ч. 1 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції 15–16 листоп. 2007 р. / відп. за вип. В. І. Успаленко. – Харків : Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архітектури, 2007. – 192 с.  

13. Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації / за ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2013. – 72 с. 

14. Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / за заг. наук. ред. С. А. Кузнецової. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 200 с. 

15. Рязанова, Н. С. Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 39–64. 

16. Рязанова, Н. С. Фінансове рахівництво як інституційно-інфраструктурна складова інформаційної економіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 55–85. 

17. Серьогін, С. С. Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції / С. С. Серьогін // Аспекти публіч. упр. – 2016. – № 4/5. – С. 87–96.  

18. Сусіденко, О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика / О. В. Сусіденко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 128 с.  

19. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / ред. М. Я. Демʼяненко. – Київ : ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.  

20. Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізації : колект / за наук. ред. Я. В. Белінської. – Київ : НАУ, 2008. – 212 с.  

21. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України / за наук. ред. О. А. Кириченко. – Київ : НАУ, 2008. – 252 с. 

22. Фурдичко, Л. Є. Дестабілізуючі фактори впливу на фінансову систему України в сучасних умовах розвитку держави / Л. Є. Фурдичко // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 29–33. 

23. Чумаков А. Г. Інформаційні системи і технології у фінансах / А. Г. Чумаков. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 146 с. 

24. Яременко, В. Г. Фінансиалізація економіки та її вплив на соціоінституційні трансформації українського суспільства / В. Г. Яременко, В. О. Корнівська // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право 2013. – № 2. – С. 25–31.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше