ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїОдним із наслідків впливу на сучасний світ процесів глобалізації та інформатизації, бурхливого розвитку інформаційних і комунікаційних технологій є формування інформаційного суспільства.

Процеси і зміни, пов’язані з формуванням інформаційного суспільства, кардинально підвищують суспільне значення і роль інформаційних відносин та інформаційної діяльності, що зумовлює істотне збільшення обсягів правового регулювання в цій сфері.

Основним призначенням інформації є задоволення інформаційних потреб окремої людини, суспільства та держави. Саме людина є кінцевим споживачем будь-яких даних і відомостей і завдяки своєму мисленню здатна перетворити сукупність даних на те, що вважається інформацією. Володієш інформацією – володієш світом. Ця фраза завжди була актуальною, але зараз, у вік інформативного буму, важливо не тільки знати інформацію, але і витягувати з неї найважливіше для себе.

26 листопада відзначається Всесвітній день інформації, який проводиться щорічно з 1994 року за ініціативою Міжнародної академії інформатизації, що має генеральний консультативний статус в Економічних і Соціальній радах ООН і Світового інформаціологічного парламенту (СІП). В цей день у 1992 році відбувся перший Міжнародний форум інформатизації. Сьогодні Всесвітній день інформації відзначають у багатьох країнах світу. Саме з цієї нагоди в секторі правової інформації організовано книжкову виставку. 

Інформаційне суспільство: правове забезпечення розвитку 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку…

Ст. 34 Конституції України

 

Інформаційне суспільство в Україні: становлення та розвиток 

Україна. Конституція. Конституція України : станом на 30 верес. 2016 р.: відп. офіц. тексту / Україна. Конституція. – Харків : Право, 2016. – 76 с.

Україна. Закони. Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 32 с.

Алексєєва, Є. А. Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для громадськості / Є. А. Алексєєва, Т. М. Жиравецький ; МБО «Екологія-Право-Людина». – Київ : Манускрипт, 2012. – 43 с.

Антипенко, Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості в реалізації державної інноваційної політики / Д. Антипенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 143–146.

Баранов, О. А. Проблема становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О. А. Баранов, В. М. Брижко // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 174–180.

Баранов, О. А. Проблема становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О. А. Баранов, В. М. Брижко // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 174–180.

Гетьман, І. Розвиток громадянського суспільства в умовах інформаційно-глобалізаційних процесів / І. Гетьман // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2011. – № 2. – С. 4654.

Давидович, О. Законодавче регулювання Інтернет в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку / О. Давидович // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 177–183.

Кір’ян, В. Парадигмальна трансформація концепцій інформаційного суспільства / В. Кір’ян // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 5. – С. 102104.

Коляденко, П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства / П. Коляденко // Юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 96–99.

Максименко, Ю. Інформаційне суспільство в Україні: стан і перспективи становлення / Ю. Максименко // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 12. – С. 4042.

Марченко, В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України / В. Марченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 119–124.

Мукомела, І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2015. – № 2. – С. 130137.

Нестеряк, Ю. В. Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні засади : монографія / Ю. В. Нестеряк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Поліграфсервіс, 2014. – 292 с.

Овдієнко, М. Ю. Формування поняття «інформація» та його трансформація в законодавстві України / М. Ю. Овдієнко // Міліція України. – 2014. – № 11/12. – С. 3334.

Перов, Д. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні / Д. Перов, В. Кір’ян // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 8. – С. 6771.

Пилипчук, В. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2011. – № 3. – С. 16–27.

Пилипчук, В. Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 4. – С. 2332.

Пилипчук, В. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2011. – № 3. – С. 16–27.

Політанський, В. С. Загальна характеристика становлення та розвитку права на інформацію / В. С. Політанський // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 7679.

Політанський, В. С. Принципи інформаційно-правових відносин / В. С. Політанський // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 5560.

Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Жарких [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2015. – 232 с.

Приймак, Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів / Ю. Приймак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 126–133.

Савінова, Н. Кібернетична інтервенція: до питань походження та потреби криміналізації в умовах формування та розвитку інформаційного суспільства / Н. Савінова // Юрид. журн. – 2012. – № 10. – С. 99105.

Семенюк, О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері / О. Семенюк // Юрид. Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 6569.

Требик, Л. П. Стан та перспективи надання електронних адміністративних послуг громадянам державними службовцями / Л. П. Требик // Університет. наук. зап. : часопис Хмельниц. ун-ту. упр. та права. – 2014. – Вип. 4. – С. 217222.

Чиж, І. С. Пріоритети нормотворення та правового регулювання державної інформаційної політики / І. С. Чиж // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 183–188. 

Правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства 

Алексєєва, Є. А. Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в контексті інформації про стан довкілля : посіб. для суб’єктів господарювання / Є. А. Алексєєва ; МБО «Екологія-Право-Людина». – Львів : Манускрипт, 2012. – 35 с.

Андреєв, Д. В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами Інтернет-ресурсів / Д. В. Андреєв // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 8–15.

Антипенко, Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації / Д. Антипенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 11. – С. 99–103.

Габдулліна, Ю. Правовий режим електронної комерції в Україні. Минуле, перспективи та реалії / Ю. Габдулліна // Юрид. журн. – 2013. – № 11/12. – С. 52–55.

Гоголь, Б. М. Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію / Б. М. Гоголь // Вісн. господар. судочинства. – 2015. – № 1. – С. 149154.

Давидович, О. Законодавче регулювання Інтернет в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку / О. Давидович // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 177–183.

Довгань, О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 388 с.

Ємельянов, В. Кримінально-правове дослідження викликів нового часу : рецензия / В. Ємельянов // Право України. – 2012. – № 6. – С. 412415.

Кравчук, В. Інформаційно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю публічної влади / В Кравчук // Публіч. право. – 2016. – № 4. – С. 40-48.

Люблін, В. Д. Правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації. / В. Д. Люблін, І. Б. Тацишин // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 5357.

Марущак, А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : курс лекцій / А. І. Марущак. – Київ : КНТ, 2007. – 208 с.

Нашинець-Наумова, А. Методологія захищеного інформаційного розвитку як парадигма інформаційної безпеки у XXI столітті / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 3. – С. 5457.

Розенфельд, Н. До питання кримінально-правової політики забезпечення медіа-простору України / Н. Розенфельд // Юрид. журн. – 2010. – № 9. – С. 6973.

Савінова, Н. А. Потреба кримінально-правового забезпечення безпеки спілкування в інформаційному суспільстві / Н. А. Савінова // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 2. – С. 144–149.

Савінова, Н. Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н. Савінова // Юрид. Україна. – 2011. – № 4. – С. 98101.

Семенченко, А. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз та науково-методологічні підходи щодо їх удосконалення / А. Семенченко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 55–74.

Шурупов, К. В. Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громадян / К. В. Шурупов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 4. – С. 2126. 

Зарубіжний досвід формування інформаційного суспільства 

Безверха, Ю. В. Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 8892.

Богдан, Ю. В. Право на інформацію: європейський досвід регулювання / Ю. В. Богдан // Держава і право. – 2016. – Вип. 74. – С. 110121.

Кудрявцева, С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. для студентів вузів / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – Київ : Слово, 2005. – 400 с.

Кукіна, З. О. Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів масової комунікації / З. О. Кукіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 354357.

Нестеряк, Ю. В. Розвиток інформаційного законодавства в контексті становлення інформаційного суспільства: зарубіжний досвід / Ю. В. Нестеряк // Університет. наук. зап. – 2014. – Вип. 1. – С. 254260.

Пасенюк, О. Визначення судової юрисдикції спорів у сфері захисту службової інформації / О. Пасенюк, А. Барікова // Вісн. Вищого адмін. суду України. – 2014. – № 4. – С. 1120. 

Підготувала бібліотекар І категорії Криворука Анюта

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше