ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТетяна Кароєва (Соломонова)

 

Тетяна Робертівна Кароєва (Соломонова) (24.06.1968, ст. Кез, Республіка Удмуртія, РФ), історик, доктор історичних наук (2016), доцент ВДПУ ім. М. Коцюбинського (з 2006 р.), музеєзнавець, краєзнавець. Вищу освіту здобула у Київському державному інституті культури на бібліотечному факультеті. Кандидатську дисертацію захищала як книгознавець, докторську – як історик України. Коло наукових інтересів: книгознавство, бібліотекознавство, музеєзнавство, історична урбаністика. 

Бібліографія

Література про Кароєву (Соломонову) Тетяну Робертівну: 

Кароєва, Т. Тетяна Кароєва: феномен Вінниці – у соціальному капіталі її населення : доктор іст. наук Тетяна Кароєва упевнена, що феномен. розвиток дореволюц. Вінниці ґрунтувався не лише на екон. показниках, а й на суто людському «умінні співпрацювати і домовлятися» : [інтерв’ю] / Тетяна Кароєва ; записав Максим Зотов // Місто. – 2016. – 31 серп.С. 6.

Гальчак, С. Соломонова Тетяна / Сергій Гальчак // Регіонознавча інституція Східного Поділля. Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля (2006 - поч. 2010 рр.) / Сергій Гальчак. – Вінниця, 2010. – С. 135–138 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Гальчак, С. Соломонова Тетяна Робертівна / Сергій Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі : XIX – поч. XXI ст. : монографія / Сергій Гальчак. – 2-ге вид., допов. – Вінниця, 2013. – С. 775–777. – Бібліогр. в кінці ст. 

Публікації

(2014–2016 рр.)

Кароєва, Т. Р. Вивчення етнографічної фотографії як складова підготовки історика : (з досвіду роботи каф. філософії, соц.-політ. дисциплін та етнології ВДПУ ім. М. Коцюбинського) / Тетяна Кароєва // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. «круглого столу» (до 20-річчя народознав. центру), 17 верес. 2013 р. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – С. 54–58.

Кароєва, Т. Р. Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : комерц. складова / Тетяна Кароєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 90–100. 

Кароєва, Т. Р. Джерелознавча цінність фондів канцелярій губернаторів щодо книжкової культури регіонів : (на прикладі фонду 228 «Канцелярія подільського губернатора» колиш. Кам’янець-Поділ. держ. іст. архіву) / Тетяна Кароєва // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; наук. ред. Б. М. Юськів. – Рівне, 2014. – Вип. 20, ч. 1. – С. 42–49. 

Кароєва, Т. Р. Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії / Тетяна Кароєва // Український селянин : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 69–71. 

Кароєва, Т. Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. Серія : Іст. науки. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – С. 308–321. 

Кароєва, Т. Р. Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 20–25. 

Кароєва (Соломонова), Т. Р. Комерційний друк україномовної книги в Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 12. – С. 57–61. 

Кароєва, Т. Р. Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях : (на прикладі прогнозування рівня письменності населення Поділ. губернії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24. – С. 26–37. 

Кароева (Соломонова), Т. Р. Про доступность платных библиотечных услуг в начале ХХ в. : (на примере Подол. губернии, Украина) / Татьяна Кароева (Соломонова) // Библиотека как феномен культуры в трансформирующемся обществе : материалы междунар. науч. конф. «Румянцевские чтения-2014» : в 2 ч., 15–16 апр. 2014 г. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 188–193. 

Кароєва, Т. Р. Публічна бібліотека у соціоекономічному просторі подільського городянина початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2013 р., Київ / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2014. – 222 с. – С. 68–72. 

Кароєва, Т. Р. Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд / Тетяна Кароєва // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 30–35. 

Кароєва, Т. Чи була в Російській імперії українська книжкова «попса»? [Електронний ресурс] / Тетяна Кароєва // Historians.in.ua : Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2gpo5fG (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.11.2014. 

Кароєва, Т. Р. Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880-х роках / Тетяна Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 70–80. 

Кароєва, Т. Р. Дитяче читання у Подільській губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблема доступності для соціальних низів / Тетяна Кароєва // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 52–58. 

Кароєва, Т. Р. Довідкові та бібліографічні видання як джерело інформації про книжкову справу регіону : (на прикладі Поділ. губернії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Тернопіл. НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2, ч. 2. – С. 225–229. 

Кароєва, Т. Книжкова культура православних священиків Подільської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: організаційні та фінансові можливості / Тетяна Кароєва // Історія релігій в Україні : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – С. 213–221. 

Кароєва, Т. Р. Книжкова культура у підтримці патріотичних настроїв населення під час Першої світової війни : (на матеріалах Поділ. губернії) / Тетяна Кароєва // Народи світу і Велика війна 1914–1918 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., 3–4 квіт. 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 240–244.  

Кароєва, Т. Призвичаювання подільських селян до читання у 1850–1880-х рр. / Тетяна Кароєва // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 53–62. 

Кароєва, Т. Просування елітою книжкової культури у соціальні низі як засіб формування ідентичності у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. : (на матеріалах Поділ. губернії) / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Тернопіл. НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1., ч. 3. – С. 118–122.  

Кароєва, Т. Родова бібліотека Ярошинських з Дзвонихи / Тетяна Кароєва // [Матеріали] 1-ї Тиврів. наук.-краєзнав. конф., 11 груд. 2015. – Тиврів ; Вінниця, 2015. – С. 76–84. 

Кароєва, Т. Р. Широцький Костянтин Віталійович : до 130-річчя від дня народж. (07.06.1886–13.09.1919) / Т. Р. Кароєва // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – С. 188–191;340 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/29bDPQ4 (дата звернення: 22.11.16), вільний. – Назва з екрана.

Кароєва, Т. Р. Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку : (на прикладі Вінниці 1880–1916 рр.) / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. XXIV. – С. 163–168.  

Кароєва, Т. Підприємці в забезпеченні україномовного читання в Російській імперії 1881–1916 рр. / Тетяна Кароєва // Україна модерна : міжнар. інтелектуал. часопис. – 2016. – Вип. 22 (2015 р.). – С. 93–115. 

Кароєва, Т. Р. Про здатність публічних бібліотек Подільської губернії задовольняти читацький попит населення на початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність : матеріали наук. практ. конф., 21 черв. 2016 р., м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 19–26. 

Кароева (Соломонова), Т. Р. Репертуар подольской книги (1608–1923) / Тетяна Кароева (Соломонова) // Проблемы создания библиографических репертуаров и ретроспективных сводных каталогов региональной книги : сб. материалов науч.-практ. семинара / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 98–110. 

Кароєва, Т. Тетяна Кароєва: феномен Вінниці – у соціальному капіталі її населення : д-р іст. наук Т. Кароєва упевнена, що феномен. розвиток дореволюц. Вінниці ґрунтувався не лише на екон. показниках, а й на суто люд. «умінні співпрацювати і домовлятися» / Тетяна Кароєва ; записав Максим Зотов // Місто. – 2016. – 31 серп. – С. 6. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2flBvc7 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.  

Повтотекстові видання

Подільський книжник : альманах. Вип. 2013 (6), 2014 (7) 

Подільський книжник : альманах. Вип. 5 (2012 р.)

Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.)

Подільський книжник : альманах. Вип. 1 (2008 рік)

Повтотекстові видання у співавторстві

Litera scripta manet: каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше