ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнигикораблі думок, що мандрують у часі

Бібліографічний список

 

Книги це ріки, що напоюють моря.

Ярослав Мудрий

Балагура, Т. «Життя без книги – хата без вікна» / Т. Балагура. – Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 107–110.

Буквар Івана Федорова / ред. Й. Й. Брояк – Київ : Дніпро, 1975. – 96 с.

Валуєнко, Б. В. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ : Мистецтво, 1976. – 211 с. : іл.

Гессе, Г. Магия книги : сб. эссе, очерков, фельетонов, рассказов и писем о кн. чтении, писат. труде, библиофильстве, книгоиздании и книготорговле / Г. Гессе ; ред. Н. В. Дашковская ; пер. с нем. А. Науменко ; авт. предисл. А. Науменко ; худ. С. Архангельский. – Москва : Книга, 1990. – 238 с. : ил.

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 263 с.

Запаско, Я. П. «Доброписці тоді славні були» : (нариси з історії укр. рукопис. мистецтва) / Я. П. Запаско. – Львів : Афіша, 2003. – 176 с.

Запаско, Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. / Я. П. Запаско. – Львів : Львів. ун-т., 1971. – 308 с.

Кестнер, И. Иоганн Гутенберг / И. Кестнер ; пер. с нем. Я. Д. Исаевича ; ред. Г. Я. Луцак ; худ. Ю. И. Юречко. – Львів : Вища шк., 1987. – 81 с. : ил.

Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. 1 : XI–XVI ст. / уклад. М. М. Кольбух [та ін.]. – Львів : ОРІЯНА-НОВА, 2007. – 522 с. : кол. іл.

Клименко, Е. С. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ–початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодиколог. дослідж. : каталог, палеограф. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2011. – 305 с.

Книга в Україні 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 2 : По-Пя / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – Київ : НБУВ,2010. – 517 с.

Ковальчук, Г. І. Дослідженя історії книжкової культури України / Г. І. Ковальчук. – Вісник НАН України. – 2016. – № 4. – С. 76–83.

Ковальчук, Г. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі / Г. Ковальчук // Бібл. вісник. – 2009. – № 5. – С. 44–53.

Кодак, Н. Ф. Бытие книги: заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко ; ред. Ю. Г. Медюк ; худ. В. А. Гордиенко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 176 с.

Ласунский, О. Власть книги : рассказы о кн. и книжниках / О. Ласунский. – Москва : Книга, 1980. – 206 с.

Мальгин, А. С. Гимн книге : энцикл. для юношества / А. С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 536 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 103).

Маркушевич, А. И. Жизнь среди книг / А. И. Маркушевич ; предисл. Е. Л. Немировского ; худ. А. Денисова. – Москва : Книга, 1989. – 447 с.

Мартіросян, О. І. Книги, що врятували світ та підняли престиж української освіти / О. І. Мартіросян. – Шк. б-ка. – 2016. – № 7. – С. 8–11.

Мигонь, К. Наука о книге : очерк проблематики / К. Мигонь ; ред. Т. Е. Сергеева ; пер. с пол. О. Р. Медведевой ; вступ. ст. Е. Л. Немировского. – Москва : Книга, 1991. – 198 с. : ил.

Монтень, М. О книгах / М. Монтень // Опыты. Полное издание в одном томе : пер. с фр. / М. Монтень. – Москва, 2009. – С. 388–400.

Общество и книга : от Гутенберга до Интернета / ред. А. П. Королева. – Москва : Традиция, 2001. – 280 с.

Овчінніков, В. С. Історія книги. Еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с. : іл.

Пузий, В. Йоханн Гутенберг: «Льва узнаєш по когтю»/ В. Пузий. – Личности. – 2011. – № 10. – С. 85–101.

Рат-Вег, И. Комедия книги : пер. с венг. / И. Рат-Вег. – Москва : Книга, 1982. – 542 с.

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 13 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2009. – 464 с.

Себа, Н. Історія книги / Н. Себа. – Шк. б-ка. – 2014. – № 9. – С. 74–76.

Сидоров, О. О. Першодрукар Іван Федор / О. О. Сидоров, Г. І. Коляда // Книга і друкарство на Україні / за ред. П. Попова. – Київ, 1964. – С. 24–41.

Соколов, Ю. Розвиток оправи та палітурного мистецтва в Україні: традиції та сучасність (європейський контекст). – Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 26–37.

100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы / Н. Дж. Каролидес [и др.] ; пер. с англ. Э. Богдановой. – Екатеринбург : Ультра. Культура, 2008. – 638 с.

Черниш, Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. / Н. Черниш. –Київ : Наша культура і наука, 2006. – 216 с.

Шомракова, И. А. Всеобщая история книги : учеб. пособ. для студ. вузов / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 392 с. 

 

Бібліотека це той храм, де завжди народжується

і зберігається духовність.    В. Сухомлинський

 

Айвазян, О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2016. – 256 с.

Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф. Тема року. «Публічні бібліотеки: традиції і сучасність», 17–18 квіт. 2013 р. НПБУ, м. Київ. – Київ : НПБУ, 2013. – 112 с.

Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. ст. / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського ; ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2007. – 253 с.

Борхес, Х. Л. Вавилонская башня / Х. Л. Борхес ; пер. В. Кулагина-Ярцева // Проза разных лет : сборник : пер. с англ. / Х. Л. Борхес ; сост. И. А. Тертерян. – Москва, 1984. – С. 80–86.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: віковому ювілею бібліотеки присвячується : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; авт. проекту В. Ф. Циганюк ; авт.-укл.: Г. М. Авраменко [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с. : фот.

Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек : монография / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2002. – 352 с. – (Библиотека).

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.

Гениева, Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации : монография / Е. Гениева. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 208 с.

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя засн. Держ. іст. б-ки України 24–25 верес. 2009 р. – Київ : Арістей, 2009. – 276 с.

Джебо, Ф. Чому наш мозок віддає перевагу паперу / Ф. Джебо. – Свтогляд. – 2015. – № 5. – С. 37–40.

Дойл, А. К. За волшебной дверью / А. К. Дойл // Корабли мысли: зарубежные писатели о книге, чтении, библиофилах : рассказы, памфлеты, эссе / сост. В. В. Кунина. – Москва, 1980. – С. 207–211.

Езова, С. А. Мир библиотечного общения : науч.-практ. пособие / С. А. Езова. – Москва : Литера, 2010. – 251 с.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 248 с.

Киричок, Т. Ю. Електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок. – Київ : КПІ, 2011. – 394 с.

Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяченої 85-річчю музею книги Одес. Держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25–27 верес. 2007 р. / упоряд. Т. Подкупко. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2008. – 323 с.

Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 198 с.

Кунин, В. В. Библиофилы и библиоманы / В. В. Кунин. – Москва : Книга, 1984. – 479 с.

Ланде, Д. Електрона бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова. – Бібл. вісник. – 2013. – № 2. – С. 12–17.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : іст. нарис / ред. М. В. Лізанець. – Київ : Наук. думка, 1989. – 204 с.

Ляхоцький, В. П. «Тільки книжка принесе волю українському народові...»: книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с.

Зубрицька, М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен : монографія / М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852–1923) : бібліограф. посіб. – Вінниця : Діло, 2006. – 352 с.

Михальчук, В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : заснування, розвиток, діяльність (1926–1998) / В. Михальчук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 656 с.

Мяскова, Т. Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834–1927 рр.) : монографія / Т. Є. Мяскова. – Київ : НБУВ, 2005. – 184 с. : табл.

Науменко, В. В. Бібліотека – моє життя / В. В. Науменко. – Шк. б-ка. – 2015. – № 10. – С. 39–42.

Синельников, С. Библиотека в кармане / С. Синельников. – Юный техник. – 2009. – № 2. – С. 32–35.

Слаповский, А. И. Книга для тех, кто не любит читать / А.И. Слаповский. – Москва : Грантъ, 1999. – 528 с. – (Пушкинская б-ка).

Стефанович, О. В. Паперові та електронні книжки / О. В. Стефанович. – Шк. б-ка. – 2014. – № 9. – С 82–84.

Ціборовська-Римарович, І. Родові бібліотеки Правобережної України XVIII ст. (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських) : іст. доля та сучас. стан / І. Ціборовська-Римарович ; наук. ред. О. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006. – 396 с.

Человек читающий. – 2-е изд. – Саратов : Прогресс, 1990. – 720 с.

Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215 с.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше