ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПоезія – живий зв'язок сердець

(до Всесвітнього дня поезії)

Каталог виставки

 

Українська поезія на тлі епох 

Акорди : антол. укр. лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко, іл. Ю. Панькевич. – Репринт. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350 с. : іл.

Грабовський, П. А. «Я не співець чудовної природи...» : Поезії. Переклади і переспіви. Нариси. Статті. Листи / П. А. Грабовський ; упоряд., авт. передм. А. П. Сторожук. – Харків. : Основа, 2005. – 320 с.

Гризун, А. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / А. Гризун. – Суми : Університ. кн., 2011. – 358 с.

Грінченко, Б. Поезії. Повісті. Оповідання : збірка / Б. Грінченко. – Київ : Наук. думка, 2002. – 432 с. – (Бібліотека школяра).

Драч, І. Сатирикон : поезії / І. Драч. – Харків : Фоліо, 2017. – 415 с.

Ільницький, О. Український футуризм (1914–1930) : монографія / О. Ільницький ; пер. з англ. Р. Тхорук. – Львів : Літопис, 2003. – 456 с. : іл.

Котляревський, І. П. Енеїда : поема, п’єси / І. П. Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350 с. – (Українська класика).

Лепкий, Б. Поезії / Б. Лепкий. – Тернопіль : Джура, 2005. –500 с. : портр.

Олесь, О. Збірка поезій / О. Олесь. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 154 с. – (Класика української літератури).

Поезія із-за грат : антологія / упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2012. – 872 с.

Поезія українського романтизму / уклад. та авт. передм. О. І. Борзенко. – Київ : Елібре, 2008. – 480 с.

Поетична антологія / ред. та упоряд. В. Коломієць. – Київ : Укр. письменник, 2001 – 2005.

Кн. 1 : Небо України. – 2001. – 479 с.

Кн. 2 : Українське Диво. – 2005. – 535 с.

Розстріляне Відродження : поезія та проза / П. Тичина [та ін.]. – Київ : Основи, 2015. – 151 с.

Руданський, С. Вибране : збірка / С. Руданський. – Сімферопіль : Таврія, 2002. – 368 с.

Симоненко, В. Любіть Україну! : патріот. поезії / В. Симоненко, В. Сосюра. – Харків : Фоліо, 2015. – 30 с. – (Патріотична бібліотека).

Сковорода, Г. С. Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода. – Харків : Ранок, 2003. – 144 с. – (Програма з літератури).

Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.). В 4 кн. Кн. 4 : Література пізнього Бароко (1709–1798 рік) / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006. – 799 с.

Соловей, Е. Притча про поетів. Ще чотири маленькі евристичні повісті. Трохи спогадів / Е. Соловей. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 280 с. : фот.

Сосюра, В. М. Всім серцем любіть Україну... : вибр. твори / В. М. Сосюра ; вступ. сл. С. А. Гальченко. – Київ : Криниця, 2003. – 608 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Стус, В. Небо. Кручі. Провалля. Вода : поезії / В. Стус. – Львів : Старий Лев, 2015. – 409 с.

Україна: поезія тисячоліть : антологія. У 2 т. Т. 1 : Роксоланія: вигнання з раю. Ч. 1. De profundis ; Ч. 2. Булат і троянди / упоряд. Ю. Г. Буряк. – Київ : Кріон, 2008. – 608 с. : кол. іл.

Україна: поезія тисячоліть : антологія. У 2 т. Т. 2 : Вітчизни дим: повернення до себе. Ч. 3. Україна: шлях Енея ; Ч. 4. Зелене Євангеліє / упоряд. Ю. Буряк. – Київ : Кріон, 2008. – 684 с. : кольор. іл.

Українка, Л. Поезії : збірка / Л. Українка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 152 с.

Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки) : антологія / упоряд.: О. Коцарев, Ю. Стахівська. – Київ : Смолоскип, 2014. – 816 с.

Українська література XІV–XVI ст. : Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / авт. передм., ред. В. Л. Микитась. – Київ : Наук. думка, 1988. – 600 с. – (Бібліотека української літератури : дожовтнева українська література).

Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд.: Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2006. – 400 с.

Федькович, Ю. А. Твори. В 2 т. Т. 1 : Поезія. Ч. 1. Лірика / Ю. Федькович. – Чернівці : Буковина, 2004. – 271 с. : портр.

Франко, І. Гімн : патріот. поезії / І. Франко. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с. – (Патріотична бібліотека).

Франко, І. Я. Земле, моя всеплодющая мати... : вірші, оповідання, казки для мол. та серед. шк. віку / І. Я. Франко ; уклад. та авт. передм. Н. О. Вишневська. – Київ : Веселка, 2000. – 399 с.

Чубинський, П. Сопілка : поезії, пер. / П. Чубинський ; уклад. Д. Чередниченко. – 2001. – 79 с. : іл.

Шевченко, Т. Кобзар : повна іл. зб. / Т. Шевченко ; авт. передм. І. Дзюба ; упоряд. текстів та комент. С. Гальченка. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 720 с. : іл.

Шевченко, Т. Пророк : поеми, поезії / Т. Шевченко. – 2-е вид., стер. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 416 с. : портр. – (Шедеври на всі часи).

Шевчук, В. Муза Роксаланська : в 2 кн. / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2004 – 2005.

Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко. – 2004. – 400 с.

Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – 2005. – 728 с.

Шедеври української любовної лірики. – Харків : Фоліо, 2006. – 314 с. 

Поезія української діаспори

 

Андієвська, Е. Твори. В 10 т. Т. 1 : поезія / Е. Андієвська ; упоряд. О. А. Деко ; вступ. ст. П. Осадчук. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 240 с. : фот.

Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / уклад. Д. С. Наливайко. – Харків : Ранок, 2011. – 400 с.

Вовк, В. Вогонь Купала / В. Вовк. – Львів : БаК, 2014. – 140 с.

Клен, Ю. Соняшник / Ю. Клен. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 164 с.

Липа, Ю. Суворість : патріот. поезії / Ю. Липа. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с. – (Патріотична бібліотека).

Листок з вирію : поезія укр. діаспори / упоряд.: Г. Кирпа, Д. Чередниченко. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 446 с. – (Українська діаспора).

Маланюк, Є. Єдиним сном, єдиним болем... : поезії / Є. Маланюк ; пер. з укр. О. Архангельського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 336 с. : портр.

Осьмачка, Т. С. Поезії. Повісті / Т. Осьмачка. –Київ. : Наук. думка, 2002. – 424 с. : портр.

Поети «Нью-Йоркської групи» : антологія / упоряд., текст., передм. О. Г. Астаф’єв. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с. – (Програма з літератури).

Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с.

Празька поетична школа : антологія / упоряд.: О. Г. Астаф’єв, А. О. Дністовий. – Харків : Ранок, 2004. – 256 с. – (Програма з літератури).

Серпень: 55 українських поетів / уклад., пер., передм. та прим. Р. Чілачава. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558 с.

Слабошпицький, М. Ф. 25 українських поетів на вигнанні / М. Слабошпицький. – Київ. : Ярославів Вал, 2012. – 716 с. : портр.

Тарнавський, Ю. Їх немає : поезії 1970–1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 2000. – 421 с.

Час творчості і сподівань : літ.-мист. альм. / гол. ред. та упоряд. В. Кобець. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 224 с. : фот. – (Молоді голоси ХХІ). 

Квіт подільського слова

 

Душі криниця : поезія, проза : літ.-мист. альм. / упоряд. Т. В. Ясенчук. – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2013. – 152 с. : іл.

Жмеринські зорецвіти : поезії / Літ.-творче об-ня «Калиновий цвіт». – Жмеринка : Прес-Реал, 2003. – 143 с.

З любов’ю серця : поет. антол. освітян Вінниччини / уклад.: В. Д. Кобець, А. М. Подолинний, Т. В. Яковенко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2003. – 256 с.

Краса України : твори поетів і фотохудожників Вінниц., Терноп. та Хмельниц. обл. про рідне Поділля / упоряд. Б. Бастюк, В. Рабенчук, М. Федунець. – Вінница : Картограф. ф-ка, 2006. – 160 с. : портр., фото. кол.

Липа, Ю. І. Твори. В 10 т. Т. 1 : Поетичні твори / Ю. І. Липа ; вступ. сл. М. Ільницький. – Львів : Каменяр, 2005. – 543 с. : портр.

Літературна Шаргородщина : хрестоматія земляцтва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2008. – 328 с. : кольор. іл., фот. – (Література рідного краю).

Ми в дорогу вийшли на світанні : літ.-мист. альм. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2009. – 288 с. : фот.

«Миле серцю Поділля» : поет. антол. / упоряд. В. Сторожук. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 160 с. : іл.

Немирівські мелодії : літ. альм. : зб. тв. учасників регіон. наради поетів і прозаїків Поділля у м. Немирові 21–23 груд. 2004 р. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 112 с. : іл.

Пелюстки троянди : поезії / ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 160 с. – (Літературно-мистецький клуб «Золота троянда»).

Подільське перевесло : літ.-мист. альм. / упоряд. Т. В. Яковенко. – Вінниця : Консоль, 2009. – Вип. 2. – 175 с. : кольор. іл., фот., ноти.

Поезія, що задзвеніла в тиші : зб. поет. тв. працівників б-к Вінниччини / упоряд. і авт. вступ. ст. В. М. Дубовий. – Вінниця : Балюк І. Б., 2005. – 160 с.

Сто поетів Вінниччини за сто років : антологія ХХ століття / уклад., вступ. слово, біограф. довід. А. М. Подолинний. – Київ : Преса України, 2003. – 424 с.

Стожари Поділля : літ.-мист. зб. / ред. В. Лисенко. – Вінниця : Глобус-Пресс, 2009. – Вип. 2 (100). – 136 с. : фот. 

Поетичні переклади

 

Антологія лірики : переклади / пер. П. Скорук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 238 с. : портр.

Вірші-Gedichte : збірник / Т. Г. Шевченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 241 с.

Вороний, М. К. У сяйві мрій : поезії (переклади) / М. К. Вороний. –Київ : Київ. правда, 2002. – 296 с.

День смерті Пані День : американська поезія 1950–60-х років у перекладах Ю. Андруховича / пер. з англ. Ю. Андрухович. – Харків : Фоліо, 2006. – 207 с. : фот.

Калинове намисто : альманах / упоряд. Г. С. Патрак-Кухаренко. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 248 с.

Лукаш, М. Від Бокаччо до Аполлінера : переклади / М. Лукаш ; ред. упоряд., авт. передм. М. Москаленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 510 с. – (Майстри поетичного перекладу).

Пісні нового світу : вірші поетів США та Канади / упоряд. М. Стріха. – Київ : Факт, 2004. – 344 с. : іл. – (Літературний проект «Текст+контекст». Знакові літературні доробки та навколо них).

Подгайц, Д. Переводы / Д. Подгайц. – Иерусалим : Достояние, 2016. – 213 с.

Подольские ласточки / сост. К. М. Эльгаров. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 224 с. – на кабард. языке.

Подольские ласточки : стихи и рассказы / сост. С. Макитов. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 208 с. – на балкар. языке.

Поезія вагантів / пер. : М. Борецького, А. Содомори. – Львів : Світ, 2007. – 264 с. : іл. – (Ad fontes – До джерел).

Тисячоліття : поет. пер. України-Русі / упоряд., авт. передм. М. Москаленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 693 с.

Улюблені англійські вірші та навколо них / ред. М. Стріха. – Київ : Факт, 2003. – 456 p. – (Літературний проект «Текст+контекст». Знакові літературні доробки та навколо них).

Шевченко, Т. Г. Доля = Liktenis : поезії / Т. Шевченко. – Рига : Zelta rudens, 2008. – 137 с. : іл.

Шевченко, Т. Г. Думи мої, думи мої / Т. Г. Шевченко ; пер. Д. Методієва. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. : портр.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше