ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПоліція в механізмі сучасної держави

День Національної поліції України – одне з нових офіційних державних і професійних свят України, яке відзначається 4 серпня відповідно до Указу Президента України «Про Національну поліцію» № 693/2015 від 9 грудня 2015 року.

Україна – держава, в якій повага до думки та запитів суспільства є одним з фундаментальних пріоритетів. На нову Національну поліцію в значній мірі покладені надії, що у виконанні своїх обов’язків вона буде стійка в нетерпимості до процесів корупції, прозоріша і проста, справедлива, ефективна і відкрита для українського суспільства.

Запрошуємо ознайомитися з виставкою книг та періодичних видань про діяльність нової для українського суспільства та права формації правоохоронного органу – Національної поліції за темою «Поліція в механізмі сучасної держави».

8 главных фактов о новой полиции // Сегодня. – 2015. – 8 июля. – С. 4.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. / С. Константінов [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 333, [3] с.

Балканські рецепти реформ // Іменем закону. – 2015. – № 14 (9 квіт.). – С. 16–19.

Беккер, І. Поліція: тестовий режим / І. Беккер // Віче. – 2015. – № 13. – С. 14–15.

Бесчастний, В. Міжнародний досвід у діяльності міліції України / В. Бесчастний // Віче. – 2009. – № 24. – С. 8–12.

Бєлкін, Л. Європейські повноваження не можуть бути надані українській поліції / Л. Бєлкін // Юрид. газ. – 2016. – 25 жовт. – С. 32–33.

Біленчук, П. Д. Поліцейський кодекс України. Яким йому бути? / П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 287–292.

Біленчук, П. Національна поліція України. Пропонована структура: погляд науковців / П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 30. – С. 13.

Біленчук, П. Поліція України (національна поліція). Якою вона має бути? / П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 11 (21–27 берез.). – С. 14–15.

Бодня, Т. Відчиніть поліція! / Т. Бодня // Уряд. курʼєр. – 2015. – 23 трав. – С. 5.

Бодня, Т. Поліцейська філософія / Т. Бодня // Уряд. курʼєр. – 2015. – 5 лют. – С. 1, 5.

Бодня, Т. Нова поліція змінює правила гри / Т. Бодня // Уряд. курʼєр. – 2015. – 7 листоп. – С. 4.

Бородін, І. Міліція чи поліція? / І. Бородін // Право України. – 2013. – № 1/2. – С. 395–400.

Василина, П. Національна поліція в Україні може з’явитися вже до осені / П. Василина // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 1/2 (3–23 січ.). – С. 15.

Вєдерніков, Ю. Підготовка дільничних французької поліції / Ю. Вєдерніков // Міліція України. – 2004. – № 2. – С. 22.

Венедіктов В. С. Національна поліція України: професіоналізм та конкурентоспроможність як перспективи розвитку / В. С. Венедіктов // Право і Безпека. – 2017. – № 1. – С. 89–93.

Гвоздецький, В. Поліцеїстика – наука про поліцію / В. Гвоздецький // Міліція України. – 2006. – № 4. – С. 12.

Глуховеря В. А. Національна поліція: стан та проблеми реформування / В. А. Глуховеря // Форум права. – 2016. – № 5. – С. 20–23.

Грица, Т. Засади, форми, технології побудови системи підготовки кадрів поліції розвинутих зарубіжних країн / Т. Грица // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 1. – С. 25–27.

Денисюк, Д. Завдання Національної поліції України: проблеми законодавчого закріплення / Д. Денисюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 8. – С. 100–104.

Жмінько, В. Яким має бути закон про національну поліцію / В. Жмінько // Дзеркало тижня. – 2015. – № 6. – С. 6.

Іванова, А. Якою бути українській поліції, або Проблеми нашого законотворення / А. Іванова, О. Самойленко // Права людини. – 2015. – № 8. – С. 6–10.

Іванцов В. О. Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству / В. О. Іванцов, А. Г. Вуйма // Право і суспільство. – 2016. – № 4 (2). – С. 137–144.

Іншин, М. І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими / М. І. Іншин // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 184–187.

Капітонова, Н. В. Місце в державній поліцейській системі муніципальної поліції Франції / Н. В. Капітонова // Держава і право. – 2016. – Вип. 73. – С. 172–185.

Капітонова, Н. В. Становлення муніципальної поліції Великобританії / Н. В. Капітонова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 417–420.

Капля, О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі / О. Капля // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 6. – С. 98–101.

Карпюк, Г. Опановуємо турецький досвід / Г. Карпюк // Міліція України. – 2009. – № 11/12. – С. 22–23.

Кобзар, О. Особливості здійснення превентивної діяльності поліцією України / О. Кобзар // Юрид. вісн. – 2016. – № 4. – С. 170–174.

Ковтнюк, Ю. День міліції, якої вже немає, і тернистий шлях нової поліції / Ю. Ковтнюк // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 50 (19–25 груд.). – С. 10.

Колодяжний, М. Запобігання злочинності. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до народу чи повернення в минуле / М. Колодяжний // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 51/52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16–17.

Компанієць, Д. Історико-правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції / Д. Компанієць // Право України. – 2003. – № 1. – С. 139–142.

Кононець В. П. Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини / В. П. Кононець, І. С. Циб // Юрид. вісн. Повітр. і косміч. право. – 2016. – № 3. – С. 73–78.

Курко М. Н. Поліція України (національна поліція): історіографія створення, стан законодавчого і ресурсного забезпечення та перспективи розвитку / М. Н. Курко, П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк // Право.ua. – 2015. – № 1. – С. 21–28.

Лошицький, М. В. Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції) / М. В. Лошицький // Юрид. наука. – 2015. – № 2. – С. 34–42.

Львова, І. Нові люди в нових мундирах: національна поліція змінює міліцію / І. Львова // Бухгалтерія (Дод. до газ. «Бізнес»). – 2015. – № 41 (12 жовт.). – С. 42–46.  

Малко, Р. Валерій Кур: «Нова поліція – це крайність». Короткий екскурс в історію української міліції від легендарного київського оперативника / Р. Малко // Укр. тиждень. – 2015. – № 28. – С. 24–25.

Малярчук, Т. В. Особливості діяльності поліції Фінляндії: запозичення позитивного досвіду України / Т. В. Малярчук, Т. А. Сташук // Юрид. наука. – 2014. – № 10. – С. 110–117.

Настільна книга працівника Національної поліції / упоряд. О. М. Бандурка. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 300 с.

Настільна книга слідчого національної поліції України : практ. посіб. : станом на 17 жовт. 2016 р. / упоряд. А. В. Дрозд та ін. – Київ : [б. в.], 2016. – 479 с.

Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2016. – № 5/6. – 515 с.

Павлюк, Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту прав власності / Н. М. Павлюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 1. – С. 116–119.

Пащук, Т. Розбудова правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.) / Т. Пащук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 122–125.

Пилипів, Р. Новий формат діяльності правоохоронного органу – поліції в Україні / Р. Пилипів // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 125–129.

Піднебесні реформи // Іменем закону. – 2015. – № 15 (16 квіт.). – С. 20–21.

Поліцейський кодекс України. Яким йому бути? // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 26 (4–10 лип.). – С. 12–13.

Презумпція правоти поліцейського // Юрид. газ. – 2016. – № 40 (4 жовт.). – С. 17.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»: Закон України від 23 грудня 2015 року № 901–VII // Голос України. – 2015. – 28 груд. – С. 1–4.

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції: Постанова КМ України від 11 листопада 2015 р. № 988 // Уряд. курʼєр. – 2015. – 2 груд. – С. 7–8.

Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580–VIII // Голос України. – 2015. – 6 серп. – С. 5–14 ; Уряд. курʼєр. – 2015. – С. 7–16 ; Офіц. вісн. України. – 2015. – № 65. – С. 33–95 ; Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40/41. – С. 379.

Пустынникова, И. Полицейская история / И. Пустынникова // Корреспондент. – 2015. – № 24 (19 июня). – С. 46–49.

Рахманін, С. Ека Згуладзе: «Я дуже, дуже не люблю, коли система починає прикриватися процесом» / С. Рахманін // Дзеркало тижня. – 2015. – № 23 (27 черв.–3 лип.). – С. 1, 3.

Рінгіс, А. Ека Згуладзе: «Реформа поліції триватиме п’ять років, а може, й десять» / Анастасія Рінгіс // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 17/18 (трав.). – С. 4–5.

Савченко, М. Реформа на волоске / М. Савченко // Корреспондент. – 2016. – № 18. – С. 32–34.

Самбор, М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношення понять / М. Самбор // Право України. – 2016. – № 4. – С. 149–156.

Свіржський, Б. Національна поліція: лікнеп для підприємств та громадян / Б. Свіржський // Все про бух. облік. – 2015. – № 78 (26 серп.). – С. 15–17.

Танчук, А. Нова не тільки форма, а й закон, або Особливості діяльності Національної поліції України / А. Танчук // Фінанс. контроль. – 2015. – № 10. – С. 39–41.

Фоменко, О. Військова поліція: історія, світовий досвід, перспективи / О. Фоменко // Військо України. – 2002. – № 1–2. – С. 30–32.

Чернєй, В. Реформування органів досудового розслідування в системі Національної поліції України: реалії та перспективи / В. Чернєй // Юрид. вісн. України. – 2016. – № 35 (2–8 верес.). – С. 6–7.

Что может новая полиция // Вести. – 2015. – 9 июля. – С. 7.

Юрченко, К. Національна поліція. Дещо про особливості реформування української правоохоронної системи / К. Юрченко // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (11–17 лип.). – С. 1, 6.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше