ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

 

 «Суржик та культура мовлення»

(Рекомендаційний бібліографічний список на допомогу вихованню культури української мови)

 

 

 

  

Вінниця, 2017


Мова – це величне надбання людства. Вона не лише найпотужніший засіб спілкування, знаряддя мислення, а й історія народу, необхідна умова його існування. Мова спрямована як у внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи і людських взаємин. Вона є основою зростання особистості. Кожен, хто прагне досягти успіху, створити себе, неодмінно має володіти культурою мовлення, тобто навчитися дотримуватись усталених норм усної та писемної форм літературної мови, використовувати всі її виражальні засоби залежно від стилю, жанру, типу. Суржик – це калічення мови, мовна безпорадність, брак чуття слова, хапання за перший-ліпший сурогат із чужої мови, пасивний перехід на вторинний «ширвжиток». Суржик проростає лише за умов, коли країна, а разом із нею її мова потрапляють у підлеглість іншій країні, іншому народові, іншій мові. У цьому разі мова метрополії чинить руїнницьку роль: деформує її, нищить, відтісняє, а отже, руйнує і саму душу народу, з якої нараз починає проростати цей мовний покруч.

 

ЛЮБІТЬ РІДНУ МОВУ

Мова краса спілкування,

Мова як сонце ясне,

Мовато предків надбання,

Мова багатство моє.

Мова то чиста криниця,

Де б'є, мов сльоза, джерело,

Мова це наша світлиця,

Вона як добірне зерно.

Мова державна перлина,

Нею завжди дорожіть:

Без мови немає країни

Мову, як матір, любіть!

Ф. Пантов

Суржик – проблема сучасної української мови

Кожен із нас має гордитися своєю

чудовою мовою, адже вона того варта. 

О. Гончар

1.      Андрієнко, Є. В. Суржик та культура мовлення / Є. В. Андрієнко // Класному керівнику усе для роботи. – 2016. – № 3. – С. 46–54.

2.      Андрієнко, Є. В. Суржик та культура мовлення / Є. В. Андрієнко // Педагогічна майстерня . – 2016. – № 1. – С. 43–47.

3.      Брага, І. І. Суржик у родинному спілкування дітей / І. І. Брага // Мовні і концептуальні картини світу. – 2015. – Вип. 51. – С. 96–105.

4.      Воловець, Л. Прикрі метаморфози / Л. Воловець // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 156–157.

5.      Гаврош, О. Мова як море і дикий українсько-російський суржик / О. Гаврош // Укр. слово. – 2013. – 2–8 жовт. – С. 7

6.      Гречко, О. Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови : узагальнення теми / О. Гречко // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2016. – № 6. – С. 19–22.

7.      Мацько, Л. Система проти суржику / Л. Мацько // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 126.

8.      Мозер, М. «Суржик» чи «суржики»? / М. Мозер // Укр. мова. – 2016. – № 1. – С. 27–54.

9.      Перфілова, Н. Русизм : результат двомовності чи низької культури мовлення? Суржик / Н. Перфілова // Укр. мова та літ. – 2016. – Берез. (№ 5/6). – С. 70–73.

10.    Томіленко, Л. М. Суржик як об'єкт наукових досліджень і дискусій / Л. М. Томіленко // Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 69–80.

Розмовляй українською правильно

Мова – це наша національна ознака,

в мові – наша культура, сутність нашої свідомості.

І. Огієнко

11.    Авраменко, О. М. Українська за 20 уроків / О. М. Авраменко. – Вид. 2-ге, випр., доп. – Київ : Грамота, 2016. – 112 с.

12.    Баранівський, В. Ф. Українська мова – фундаментальний чинник культури та єдності українського суспільства / В. Ф. Баранівський // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – Вип. 2. – С. 40–46.

13.    Береза, Т. Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 664 с.

14.    Береза, Т. Слова, що нас збагачують: словник вишуканої української мови / Т. Береза. – Львів : Апріорі, 2016. – 384 с.

15.    Богуш, А. М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / А. М. Богуш, Н. Маліновська. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2017. – 392 с.

16.    Дорошенко, Т. С. Словник труднощів української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012. – 656 с.

17.    Кацавець, Р. С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. С. Кацавець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 112 с.

18.    Культура української мови та практична стилістика / Л. Г. Погиба [та ін.]. – Київ : Кондор, 2015. – 198 с.

19.    Лемко, І. Цікавинки укрмови / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2016. – 180 с.

20.    Левун, Н. В. Культура української мови. Норми літературної мови : навч. посіб. / Н. В. Левун ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 75 с.

21.    Лужецька, Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості / Л. Лужецька // Рідне слово в етнокультур. вимірі : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 470–478.

22.    Мовчун, Л. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці / Л. Мовчун. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017. – 312 с.

23.    Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. з алгоритміч. приписами / Г. С. Онуфрієнко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 426 с.

24.    Пентилюк, М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 224 с.

25.    Пономарів, О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 2013. – 360 с.

26.    Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : КНТ, 2015. – 299 с.

27.    Плющ, М. Я. Системна організація граматичної будови української мови. Таблиці. Схеми : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ, О. Ю. Грипас. – Київ : Слово, 2015. – 264 с.

28.    Савченко, Л. Г. Розмовляй українською правильно / Л. Г. Савченко. – Харків : Фоліо, 2016. – 191 с.

29.    Ткаченко, Ю. О. Культура мовлення та український мовленнєвий етикет / Ю. О. Ткаченко // Управління розвитком. – 2013. – № 15. – С. 34–36.

30.    Царик, О. М. Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) / О. М. Царик // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 73(1). – С. 36–39.

31.    Яворська,С. Т. Проблема розвитку культури мовлення в історичному контексті (I пол. ХХ ст.) / С. Т. Яворська. // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 3.

Рідна мова українська – основа розвитку і становлення особистості дитини

Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки
слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять,
поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів,
художніх образів, логіку і філософію мови...
 

К. Ушинський

32.    Амерханян, С. Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури / С. Амерханян // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2017. – № 10. – С. 2–8.

33.    Андрієць, О. М. Виховання культури мовлення учнів старших класів на уроках української мови / О. М. Андрієць // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 57. – С. 166–169.

34.    Андрущак, М. Формування культури мовлення учнів 1-4 класів на уроках української мови / М. Андрущак // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студентів і магістрів / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця, 2016. – Вип. 5. – С. 323–330.

35.    Бенера, В. Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навч.-метод. посіб. / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – Київ : Слово, 2010. – 376 с.

36.    Богуш, А. М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / А. М. Богуш, Н. Маліновська. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2017. – 392 с.

37.    Вінчковська, Н. Розвиток мовленнєвих навичок на уроках української мови / Н. Вінчковська, І. Костюк // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2017. – № 5. – С. 44–46.

38.    Вознюк О. В. Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок / О. В. Вознюк, Т. С. Гужанова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4. – С. 46–50.

39.    Голокоз, Н. В. Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості на уроках української мови і літератури / Н. В. Голокоз // Таврійський. вісн. освіти. – 2015. – № 2(1). – С. 136–140.

40.    Давидова, Ж. В. Аксіологічний підхід до формування мовленнєвої культури учнівської та студентської молоді / Ж. В. Давидова // Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 3–12.

41.    Добровольська, Н. Г. Формування мовленнєвої та читацької культури учнів на уроках української мови і літератури / Н. Г. Добровольська // Таврійський. вісн. освіти. – 2015. – № 2(1). – С. 146–151.

42.    Єрмоленко, С. Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь / С. Єрмоленко [та ін.] // Укр. мова. – 2016. – № 4. – С. 24–40.

43.    Журлакова, Ю. Говорімо українською, а не на українській! / Ю. Журлакова // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 25.

44.    Ісмаілова С. С. Сила слова або отрута лихослів'я / С. С. Ісмаілова // Класному керівнику усе для роботи. – 2015. – № 3. – С. 21–25.

45.    Комарівська, Н. О. Формування культури мовленнєвої поведінки молодших школярів на уроках рідної мови / Н. О. Комарівська // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2015. – Вип. 43. – С. 43–46.

46.    Кузнєцова, О. Формування позитивної мотивації учнів до навчання на уроках української мови / О. Кузнєцова // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2016. – № 9. – С. 40–43.

47.    Пентилюк, М. Виховання мовної особистості учнів основної школи засобами української мови і літератури / М. Пентилюк, І. Гайдаєнко // Укр. мова і літ. в шк. – 2017. – № 3. – С. 13–19.

48.    Прозорова Л. Творчі різнорівневі вправи з української мови для розвитку уваги, логічного та дивергентного мислення учнів / Л. Прозорова // Початкова шк. – 2017. – № 5. – С. 36–37.

49.    Сергієнко, Ю. Інтерактивні методи навчання у процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях до забезпечення належного рівня мовленнєвої компетенції учнів / Ю. Сергієнко // Укр. слово і сучасність. – 2016. – № 12. – С. 44–47.

50.    Трофименко Л. І. Мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2016. – Вип. 11. – С. 211–216.

Пропонуємо Вам шість порад, як почати говорити правильно українською:

1. Побільше спілкуйтесь українською;

2. Читайте українські статті, газети, журнали;

3. Переглядайте україномовні фільми;

4. Слухайте українську музику;

5. Користуйтесь українським програмним забезпечення;

6. Корисними є також дописи в українських форумах та Вікіпедії, спілкування в різних українських гуртках та групах.

 

З утратою рідної мови руйнується сам спосіб світосприймання, національного мислення, що, зрештою, призводить до денаціоналізацїї.

 

Підготувала С. Молоченко, бібліограф І категорії відділу

наукової інформації та бібліографії

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше