ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Україна та ЄС: аграрне співробітництво 

У сучасних умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів входження України до світової економічної спільноти є досить вагомим пріоритетом розбудови країни. Тому відносини з Європейським Союзом набувають для України особливого значення при визначенні власних перспектив і напрямів підвищення рівня міжнародних торговельних комунікацій та конкурентоспроможності продукції вітчизняної економіки загалом та аграрного сектора зокрема.

 

Бутенко, О. В. Організація збуту продукції АПК / О. В. Бутенко, О. В. Гарматюк // Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації : зб. матеріалів 17-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 берез. / Європейський ун-т, Уманська філія. – Умань ; Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – С. 13–17.

Горбачова, І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3/4. – С. 50–54.

Давиденко, В. М. Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу / В. М. Давиденко // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 99–105.

Данилишин, М. С. Європейський досвід виробництва біоетанолу з цукрових буряків в умовах цукрового заводу / М. С. Данилишин // АгроСвіт. – 2016. – № 6. – С. 52–56.

Дребот, О. І. Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України / О. І. Дребот, А. Я. Гадзало // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 3–6.

Зинченко, С. По соседству в Европе / Зинченко // Агро перспектива. – 2016. – № 4. – С. 40–42.

Зінчук, Т. О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т. О. Зінчук // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 84-92.

Зінчук, Т. О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС / Т. О. Зінчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 79–87.

Іванченко, А. С. Стан та тенденції українського експорту аграрного сектору на європейському ринку / А. С. Іванченко, Ю. Г. Левченко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 5. – С. 15–18.

Івашків, І. М. Зовнішньоторговельна орієнтація АПК України щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках ЄС / І. М. Івашків // АгроСвіт – 2015. – № 19. – С. 59–62.

Кваша, К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та України / К. С. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 99–106.

Коваленко, Т. Право на виробництво та реалізацію насіння і садівного матеріалу / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Листоп., № 21. – С. 56-57.

Крисанов, Д. Географічні зазначення походження агропродовольчоі продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи / Д. Крисанов // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 18–24.

Крисанов, Д. Ф. Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу / Д. Ф. Крисанов // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 68–78.

Кропивко, М. Ф. Напрямки реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 26–36.

Кулішова, В. І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи / В. І. Кулішова // АгроСвіт. – 2016. – № 20. – С. 55–61.

Кучерява, К. Я. Концептуальні підходи до здійснення державного впливу на розвиток кооперативного руху в аграрному секторі: досвід країн Європи / К. Я. Кучерява // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2016. – № 3. – С. 111–116.

Лисак, М. А. Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами / М. А. Лисак // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 66–72.

Лозовицький, О. Нові правила введення в обіг сільськогосподарської та лісогосподарської техніки. Перехід до європейської моделі / О. Лозовицький, В. Вільбіцький, В. Погорілий // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 6. – С. 15–16.

Масляєва, О. О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Масляєва // АгроСвіт. – 2016. – № 4. – С. 59–64.

Несен, А. В. Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств / А. В. Несен // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – С. 89–93.

Нормативно-методичне забезпечення технічних регламентів щодо тракторів, причепів, причіпних машин на основі нових європейських норм / В. Кравченко, Т. Цема, С. Афанасьєва [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2017. – № 1. – С. 13–17.

Одосій, О. В. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом / О. В. Одосій // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 121–128.

Онегіна, В. М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії та досвід США та ЄС / В. М. Онегіна, Н. В. Шибаєва // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 18–24.

Осташко, Т. О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання / Т. О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 83–94.

Осташко, Т. О. Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Т. О. Осташко // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 48–58.

Погорілий, В. Євросертифікація ПАТ «Богуславська сільгосптехніка» / В. Погорілий, В. Войновський, О. Гапоненко // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 6. – С. 45.        

Поліщук, А. О. Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права / А. О. Поліщук // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 109–114.

Попова, О. Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України / О. Л. Попова // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 89–96.

Попович, Л. Функції Ради Європейського Союзу як інституту управління аграрним сектором економіки Європейського Союзу / Л. Попович // Юрид. вісн. – 2015. – № 2. – С. 211–216.

Пресич, П. Ю. Адаптація механізмів державного управління землями сільськогосподарського призначення відповідно до вимог Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу / П. Ю. Пресич // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. – 2016. – № 1. – С. 116–121.

Салькова, І. Ю. Заходи щодо забезпечення розвитку АПК України в умовах євроінтеграції / І. Ю. Салькова, А. С. Гловюк, О. П. Олексієнко // АгроСвіт. – 2016. – № 9. – С. 45–50.

Скільки коштують сільськогосподарські землі в країнах Європи? // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 6. – С. 40–41.

Талавиря, М. П. Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини / М. П. Талавиря, В. В. Лимар, В. В. Байдала // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 89–95.

Тивончук, С. В. Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів / С. В. Тивончук, Я. О. Тивончук, Т. П. Павлоцька // Економіка АПК. – 2015. – № 6. – С. 77–84.

Тивончук, Я. О. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції / Я. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 176–179.

Ходаківська, О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 30–36.

Цема, Т. Як отримати сертифікат ЄС вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки / Т. Цема, О. Гапоненко // Техніка і технології АПК. – 2016. – № 4. – С. 43–46.

Чан-хі, О. С. Зовнішньоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції / О. С. Чан-хі // АгроСвіт. – 2016. – № 11. – С. 16–21.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро