ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУкраїна та Європа – взаємовпливи культур

Бібліографічний список

 

Європа від Античності до сьогодення

 

Алексеев, С. В. Славянская Европа V–VI вв. / С. Алексеев. – Москва : Вече, 2008. – 448 с. : ил. – (Terra Historica).

Алексеев, С. В. Славянская Европа VII–VIII вв. / С. Алексеев. – Москва : Вече, 2007. – 480 с. : ил. – (Terra Historica).

Ахутин, А. Европа – форум мира / А. Ахутин. – Киев : Дух і Літера, 2015. – 88 с.

Бартлетт, Р. Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950–1350 гг. / Р. Бартлетт. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 432 с.

Білодід, В. Д. Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович : історіософ. нариси / В. Д. Білодід ; за ред. Н. П. Поліщук. – Київ : Вища шк., 2011. – 335 с.

Во, И. Новая Европа Скотт-Кинга : повесть и рассказы : пер. с англ. / И. Во. – Москва : Текст, 1999. – 221 с. – (Текст : книги карманного формата) (Пушкинская библиотека).

Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2009. – 980 с.

Дейвіс, Н. Європа : історія / Н. Дейвіс ; пер. з англ.: П. Таращук, О. Коваленко. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2001. – 1463 с. – (Світовий бестселер).

Доисторическая Европа / сост.: Н. Н. Непомнящий, Н. В. Кривцов. – Москва : Вече, 2004. – 256 с. – (Таинственные места Земли).

Дюби, Ж. Европа в средние века : пер. с фр. / Ж. Дюби. – Смоленск : Полиграмма, 1994. – 317 с.

Европа: вчера, сегодня, завтра / РАН, Ин-т Европы ; ред. Н. П. Шмелев. – Москва : Экономика, 2002. – 823 с.

Кенигсбергер, Г. [История Европы] : [в 3 кн.]. [Кн. 2] : Европа раннего Нового времени, 1500–1789 / Г. Кенигсбергер ; пер. с англ. Д. Э. Харитоновича. – Москва : Весь Мир, 2006. – 320 с. : карты.

Кнабе, Г. С. Современная Европа и ее антично-римское наследие / Г. С. Кнабе. – Москва : РГГУ, 2010. – 175 с.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / Л. Мюссе ; пер. с фр. А. П. Саниной. – Санкт-Петербург : Евразия, 2008. – 399 с. : карты, табл. – (Историческая библиотека).

Рада Європи: 800 мільйонів європейців. – Київ : Фенікс, 2006. – 128 с.

Роулинг, М. Европа в Средние века : быт, религия, культура / М. Роулинг ; пер. с англ. Л. Калашникова. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 223 с. : ил.

Украина – Европа: хронология развития : [в 5 т.] / авт., рук. проекта: А. В. Толстоухов, В. А. Зубанов. – Київ : КВІЦ, 2008–2009.

Т. 1 : С древнейших времен и до начала нашей эры ; Т. 2 : С начала нашей эры по 1000 г. / сост. О. А. Григорьева [и др.]. – 2008. – 576 с. : цв. ил.

Т. 3 : 1000–1500 гг. / сост.: О. А. Григорьева [и др.]. – 2007. – 560 с. : цв. ил.

Т. 4 : 1500–1800 гг. / сост.: В. А. Зубанов [и др.]. – 2009. – 800 с. : ил.

Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді : зб. конкурс. робіт / уклад. Є Олійник. – Чернівці, 2011. – 140 с.

Фишер, В. Европа: экономика, общество и государство: 1914–1980 / В. Фишер ; пер. с нем. Л. А. Овчинцева. – Москва : ВЛАДОС, 1999. – 368 с.

Цивілізація: структура і динаміка : монографія / ред.: І. В. Бойченко, О. В. Романенко. – Київ : Вид. Купріянова О. О., 2003. – 448 с.

Шичалин, Ю. А. Античность – Европа – история : монография / Ю. А. Шичалин. – Москва : ГЛК, 1999. – 208 с.

 

Європейці: єдність у різноманітності

 

Бродель, Ф. Ідентичність Франції : в 2 кн. Кн. 2. Люди і речі / Ф. Бродель ; пер. з фр. С. Глухової. – Київ : Вид-во Жупанського, 2014. – 232 с. : кольор. іл., карти. – (Історична думка).

Воцелка, К. История Австрии. Культура, общество, политика : пер. с нем. / К. Воцелка. – Москва : Весь Мир, 2007. – 512 с. : ил. – (Национальная история).

Вульф, Ерік Р. Європа і народи без історії : монографія / Е. Р. Вульф ; пер. з англ. І. Пошивайло. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2004. – 535 с.

Гачев, Г. Д. Ментальности народов мира / Г. Д. Гачев. – Москва : Алгоритм : Эксмо, 2008. – 544 с. – (Философский бестселлер).

Ермакова, С. О. Европа : в 5 т. / С. О. Ермакова, В. Н. Куликова, С. В. Филатова. – Москва : Мир книги, 2009–2010. – (Обычаи народов мира).

Етнічна історія народів Європи. Вип. 5 : Україна та Фінляндія : західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток : зб. наук. пр. – Київ : Унісерв, 2000. – 133 с.

Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. Вип. 18. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – Київ : Унісерв, 2005. 128 с.

Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. / ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько. – Київ : Центр навч. літ, 2003. – 320 с.

История Румынии / координаторы: И.-А. Пол, И. Болован. – Москва : Весь Мир, 2005. – 680 с. – (Национальная история).

Історія європейської ментальності / ред. П. Дінцельбахер ; пер. з нім. В. Кам’янець. – Львів : Літопис, 2004. – 720 с.

Італійці та італійська культура в Україні = Gli italiani e la cultura italiana in Ucraina = The Italians and the Italian Culture in Ukraine : альбом. – Київ : Д.В.К., 2004. – 158 с.

Кріль, М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / М. Кріль. – Київ : Знання, 2008. – 284 с.

Лалагуна, Х. Испания : история страны / Х. Лалагуна ; пер. с англ.: Е. Габитбаевой, М. Башкатова. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2009. – 352 с. – (Биографии великих стран).

Ливен, Д. Аристократия в Европе 1815–1914 / Д. Ливен. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 2000. – 364 с. – (Университетская библиотека) (Пушкинская библиотека).

Линтнер, В. Италия : история страны / В. Линтнер ; пер. с англ. А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с. : ил. – (Биографии великих стран).

Людтке, А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и власти : пер. с англ. и нем. / А. Людтке ; Германский ист. ин-т в Москве. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 271 с. : ил. – (Современная немецкая историография).

Мазуркевич, О. П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 218 с. : іл.

Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посіб. / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання України, 2002. – 216 с.

Морозова, Г. В. Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (Х–ХІ, ХVІ–ХІХ вв.) : пособие для студ. театр. шк. / Г. В. Морозова ; ред. М. Гааз. – Москва : ВЦХТ, 2007. – 143 с.

Поньон, Э. Повседневная жизнь Европы в тысячном году : монография / Э. Поньон ; пер. с фр. Э. Драйтов. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 383 с. – (Живая история : повседневная жизнь человечества) (Пушкинская библиотека).

Райнгардт, Ф. Історія Швейцарії : від початку до сьогодення / Ф. Райнгардт. – Київ : Темпора, 2013. – 456 с.

Словянські культури в європейській цивілізації : до 60-річчя д-ра іст. наук., проф. Ю. М. Алексєєва / ред. В. І. Наулко. – Київ : КіСУ, 2001. – 400 с.

Стражний, О. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. – Київ : Книга, 2008. – 368 с. : іл.

Культурна мозаїка Європи

 

Гусєв, В. І. Західна філософія Нового часу ХVІІ–ХVІІІ ст.: підручник / В. І. Гусєв. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2000. – 368 с.

Домінанти духовного світу українців : навч. посіб. / упоряд.: Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко. – Суми : Університет. кн., 2010. – 300 с.

Европа: кулинарные экскурсии по странам Европейского Союза / пер. с нем. И. Иванчиковой. – Москва : Ниола 21-й век, 2004. – 108 с. : цв. ил.

Европейская поэзия. – Москва : Дрофа, 2007. – 365 с. – (Библиотека зарубежной классики).

Западная Европа. XVI век: цивилизация, культура, искусство : сб. ст. / Гос. ин-т искусствознания РАН ; сост. Н. В. Проказина. – Москва : ЛКИ, 2009. – 464 с. : ил.

Клиновецька, З. Страви й напитки на України / З. Клиновецька. – Київ : Час, 1991. – 218 с.

Ле Гофф, Ж. Другое средневековье : время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф ; пер. с фр. С. В. Чистякова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 328 с. – (Пушкинская библиотека) (Другая история).

Ловчев, В. М. Алкоголь в европейской культуре : монография / В. М. Ловчев. – Москва : КДУ, 2012. – 548 с. : ил.

Мейл, П. Афера с вином : роман / П. Мейл ; пер. с англ. И. Пандер. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 250 с. – (АМФОРА TRAVEL).

Мейл, П. Путешествие с вилкой и штопором : роман / П. Мейл ; пер. с англ. И. Пандер. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 236 с. – (АМФОРА TRAVEL).

Мифы и легенды народов мира : в 2 т. Т. 2 : Средневековая Европа / сост.: Н. Будур, И. Панкеев. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 816 с.

Мифы и легенды народов мира. Центральная и Южная Европа : Франция, Испания, Германия : сборник. – Москва : Мир книги : Литература, 2006. – 464 с.

Порьяз, А. В. Мировая культура : средневековье / А. В. Порьяз. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 479 с. : ил. – (Мировая культура).

Ружмон, Дені де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон ; пер. з фр. Я. Тарасюк. – Львів : Літопис, 2001. – 304 с. : іл.

Сказки народов Европы : для дошк. и мл. шк. возраста / сост. Л. В. Ханбеков ; худ. В. П. Слаук. – Минск : Юнацтва, 1990. – 336 с. : цв. ил.

Такер, М. Италия: вино, еда, любовь : роман / М. Такер ; пер. с англ. Н. Вуля. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 285 с. – (АМФОРА TRAVEL).

Томенко, М. В. Теорія українського кохання / М. Томенко. – 3-тє вид. доп. й перероб. – Київ : Генеза, 2010. – 128 с.

Художня культура світу: Європейський культурний регіон : навч. посіб. для серед. шк. / уклад.: Н. Є. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол. – Київ : Вища шк., 2001. – 191 с. : iл.

Шевырев, С. П. История поэзии. Древняя Индия. Израиль. Греция. Рим. Европа Нового времени / С. П. Шевырев. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 424 с. 

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро