ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВ книжковій пам’яті – миттєвості війни

(до Дня Перемоги, Днів пам’яті та примирення)

Бібліографічний список

Розділ І. Україна у Другій світовій війні

Безсмертя : книга Пам’яті України. 1941–1945 / ред. О. І. Герасимов. – Київ : Книга Пам’яті України, 2000. – 944 с.

Герої визволення України 1941–1945 рр. – Київ : Жнець, 2006. – 104 с. : фот.

Герої визволення України / авт.-упоряд. Т. Л. Машовець. – Київ : Україна, 2007. – 111 с. : іл.

Героїчний Київ : докум. розповіді / упоряд. В. І. Денисенко. – Київ : Україна, 2003. – 351 с. : іл.

Головко, М. Л. Соціально-політичні рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. : моногр. / М. Л. Головко. – Київ : Олан, 2004. – 704 с.

В імя життя / авт.-упоряд. З. О. Сільченко, Г. Є. Бабій, З. П. Булкіна. – Київ : Україна, 2005. – 288 с. : фот.

Журавльова, С. 3-я гвардійська танкова армія в боях за Україну / С. Журавльова // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. Вип. 6 / Упр. культури і туризму Чернігів. облдержадмін. ; Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігів. від-ня ; редкол. О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів : [б. и.], 2005. – 164 с. : іл.

Златанов, З. Г. Український внесок. Воєначальники українського походження в боях другої світової війни / З. Г. Златанов // Країна знань. – 2016. – № 8. – С. 41–45.

Зятьєв, С. «Війну ми програли ще в Україні…» / С. Зятьєв // Військо України. – 2014. – № 10. – С. 48–51.

Косик, В. Україна під час Другої Світової війни 1938–1945 : моногр. / В. Косик ; пер. з фр. Р. Осадчук. – Київ ; Париж : [б. и.], 1992. – 729 с.

Косик, В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : [б. и.], 1993. – 659 с.

Машовець, П. Л. Полководці – визволителі України / П. Л. Машовець, Г. Є. Ясєв. – Київ : Книга Пам’яті України, 2005. – 44 с. : фот. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; вип. 4).

Ніколаєць, Ю. Становище на українських землях у 1941–1942 рр. за оцінками німецьких військовослужбовців / Ю. Ніколаєць // Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / відпов. ред. П. Григорчук. – Вінниця : ВДПУ. – 2000. – Вип. ІІ. – С. 168–174.

Турченко, Ф. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / Ф. Турченко // Іст. в рідн. шк. – 2015. – № 6. – С. 9 – 20.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. / О. Є. Лисенко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011.

Кн. 1 : 733 с. : іл.

Кн. 2 : 942 с. : іл.

Україна в Другій світовій війні у документах : в 4 т. : зб. нім. архів. матеріалів / зібр. і впоряд. В. Косик. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1997 – 2000.

Т. 1 : 1997. – 384 с.

Україна в полум’ї війни. 1941–1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов. – Київ : Україна, 2005. – 560 с. : іл.

Український внесок у перемогу над нацистською Німеччиною // Військо України. – 2014. – № 4. – С. 32–33.

Шевчук, В. О. У череві апокаліптичного звіра : іст. повісті та оповідання / В. О. Шевчук. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 205 с.

Розділ ІІ. Вінниччина у роки Другої світової

Величко, В. Л. Книга пам’яті : зб. док. : у 2 ч. / В. Величко. – Вінниця : Вид. Барановська Т. П., 2016.

Ч. 1 : с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області,1939–1945 рр. – 199 с. : іл.

Ч. 2 : с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області,1939–1945 рр. – 263 с. : іл.

Гальчак, С. Д. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (25 грудня 1943р.–25 березня 1944 р.) / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 200 с. : іл.

Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / Музей історії м. Києва ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ : Зовнішторгвидав, 2007. – 416 с.

Друга світова війна і доля народів України : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 23–24 черв. 2005 р. / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ : Сфера, 2005. – 220 с.

Куликов, В. Я. Оккупация Винницы (18.07.1941–20.03.1944) : свидетельство очевидца / В. Я. Куликов. – Киев : Изд. Парапан, 2012. – 384 с. : фот.

Овчинникова, Н. Фотографическая пам’ять / Н. Овчинникова // Вокруг света. – 2015. – № 5. – С. 88–95.

Переможці : учасники бойових дій Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, які померли в повоєнний період, та ті, що проживають на території області / гол. ред. І. О. Герасімов. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2007 –    . – (Книга Пам’яті України).

Т. 1 : Вінницька область : м. Вінниця. Вінницький район. Барський район / упоряд. В. Є. Харчук. – 512 с. : фот.

Переможці / голова редкол. І. О. Герасимов. – Київ : Центр ДЗК, 2007 –     . – (Книга Пам’яті України).

Т. 9 : Вінницька область. Доповнення і уточнення до попередніх видань книг пам’яті Вінницької області / упоряд. В. Є. Харчук [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 480 с. : іл. 

Розділ ІІІ. Шляхами війни

Васильев, В. И. Вторая мировая война в общественном мнении современной Германии / В. И. Васильев // Новая и новейшая история. – 2013. – № 3. – С. 85–100.

Веревкин, С. Самая запретная книга о Второй мировой. Была ли альтернатива Сталину? / С. Веревкин. – Москва : Яуза-пресс, 2009. – 608 с. : ил. – (Вторая мировая война. За кулисами катастрофы).

Дубровская, О. Н. Краткая история войн и сражений : моногр. / О. Н. Дубровская. – Москва : РИПОЛ классик, 2002. – 480 с. – (Краткие истории).

Кто есть кто во Второй мировой войне / ред. Дж. Киган. – Москва : Дограф, 2000. – 222 с. – (Пушкинская б-ка).

Ладиченко, Т. Друга світова війна: трактування термінології / Т. Ладиченко // Іст. в рідн. шк. – 2015. – № 5. – С. 2–3.

Лиддел Гарт, Б. Вторая мировая война / Б. Лиддел Гарт. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 1999. – 944 с. – (Военно-историческая библиотека).

Людний, Ф. Дорогами війни / Ф. Людний. – Київ : Україна, 2005. – 420 с.

Мерников, А. Г. Вторая мировая война 1939–1945 / А. Г. Мерников, А. А. Спектор. – Минск : Харвест, 2010. – 288 с. : іл.

Рыбченко, Л. В. Май 1945-го: взгляд из ХХІ века / Л. В. Рыбченко // Страна знаний. – 2015. – № 4. – С. 40–41.

Трубайчук, А. Ф. Друга світова війна : коротка іст. / А. Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192 с.

Брикхилл, П. Убийцы кораблей / П. Брикхилл. Затопить Германию ! : История торпедоносцев КВВС / Р. Беркер ; пер. с англ. А. Больных. – Москва : АСТ, 2002. – 592 с. : фот. – (Военно-историческая библиотека).

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / за наук. ред.: Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335 с. : фот.

Козлітін, В. Д. Друга світова війна 1939–1945 рр. : навч. посіб. / В. Д. Козлітін. – Харків : РА, 2001. – 336 с.

Кульчицький, С. Ніхто не забутий?: (До проблеми кількості жертв останньої світової війни) / С. Кульчицький // Іст. в шк. України. – 2004. – № 9/10. – С. 45–47.

Мировые войны в истории человечества : (к 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировой войн) : моногр. / науч. ред. С. С. Троян. – Киев : Ника-Центр, 2016. – 256 с. : ил.

Парнов, Е. Под ливнем багряным. Повесть об Уоте Тайлере / Е. Парнов. – Москва : Политиздат, 1988. – 447 с. : ил. – (Пламенные революционеры).

Партизанская война на Украине : дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944 / Мемориал. комплекс «Нац. музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» ; рук. колл. сост. В. С. Лозицкий. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 670 с. : фот. – (На линии фронта. Правда о войне).

Рафальський, О. Друга світова війна. Етнонаціональний аспект / О. Рафальський // Віче. – № 7. – С. 131–140.

Соколов, Б. В. Вторая мировая: факты и версии : моногр. / Б. В. Соколов. –  Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 432 с. – (Историческое расследование).

Соколов, Б. В. Решающие сражения Второй мировой / Б. В. Соколов // Знание-сила. – 2005. – № 4. – С. 101–109.

Цікаві факти з історії ІІ світової війни // Шкільна б-ка. – 2015. – № 4. – С. 45–46.

Яковлев, Н. Н. Пер-Харбор, 7 декабря 1941 года. Быль и небыль / Н. Н. Яковлев. – Москва : Политиздат, 1988. – 286.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро