ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВеликі твої жертви, Україно

(до Дня пам’яті жертв політичних репресій)

Бібліографічний список

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2 ч. Ч. 1 / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 614 с. : ил. – (Більше не таємно ; т. 4).

Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2007. – 680 с.

Грицяк, Є. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с. : іл.

Грицяк, Є. С. Норильське повстання : спогади і документи / Є. С. Грицяк ; Фундація ім. О. Ольжича. – 2-е вид., відкор. і доп. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 78 с.

Іноземці про українських політв'язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип» ; голов. ред. О. Зінкевич ; упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

Історія України : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. М. Левицької ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2015. – 336 с. : іл.

Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 511 с.

Красный террор глазами очевидцев / сост., предисл. С. В. Волкова. – Москва : АЙРИС-пресс, 2009. – 448 с.

Листопад, А. Соловки : поет. епопея / А. Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 568 с. : іл.

Комар, Л. Процес 59-И / Л. Комар. – Ньюарк, Нью-Джерзі : Пролог, 1991. – 75 с.

Кондрацький, А. А. Часопис київського політрепресанства : (коротка іст. Київського т-ва політв’язнів та жертв репресій 1988–2001 рр.) / А. А. Кондрацький. – Київ : Стилос, 2001. – 111 с. : фот.

Конквест, Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The Great Terror / Р. Конквест ; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної. – Луцьк : Терен, 2009. – 880 с.

Лысков, Д. Ю. Запретная правда о «сталинских репрессиях». «Дети Арбата» лгут! / Д. Ю. Лысков. –Москва : Яуза-пресс, 2012. – 288 с. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Листопад, А. Соловки : поет. епопея / А. Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 567 с.

Маринович, М. Листи з волі : зб. спогадів, інтерв’ю, ст. колиш. політв’язнів / М. Маринович, С. Глузман, З. Антонюк. – Київ : Сфера, 1999. – 400 с. – (Бібліотека журналу «Дух і літера»).

Ніколаєва, Н. Б. Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. / Н. Б. Ніколаєва // Гілея : наук. вісник. – 2016. – № 6 (Вип. 109). – С. 81–85.

Обвинувачується Михайло Сорока: слідчі справи 1940–1950-х років / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; упоряд. Ю. Д. Зайцев. – Київ : Смолоскип, 2014. – 271 с. : фот.

Остання адреса : до 60-річчя соловецької трагедії у 2 т. Т. 1. / худож. В. Харик. – Київ : Сфера, 1997. – 325 с.

Осьмак, Н. Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу / Н. Осьмак. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 600 с. : іл. – (Persona grata).

Політичні репресії на Поділлі (20–30-ті рр. ХХ ст.) : зб. наук. праць / Вінниц. облдержадміністрація ; ред. І. Г. Паламар. – Вінниця : Логос, 1999. – 248 с.

Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 200 с.

Разгон, Л. Непридуманное : повесть в рассказах / Л. Разгон. – Москва : книга, 1989. – 287 с.

Рух опору в Україні, 1960–1990 : енцикл. довід. / голов. ред. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с. : портр.

Рыбаков, А. Тридцать пятый и другие годы : роман : в 2 кн. Кн. 1 / А. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 350 с.

Солженицын, А. В круге первом : роман / А. Солженицын. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 608 с.

Так хто ж вороги народу? : документ. новели й роздуми із серії «Голгофа мільйонів» / уклад. і ред. Г. Т. Гайовий. – Київ : Просвіта, 2011. – 136 с. : іл., портр.

Теленько, Б. Соловецький мартиролог Поділля (на основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькій області) / Б. Теленько. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. : іл.

Чорновіл, В. Хроніка таборних буднів. Вячеслав Чорновіл- зековский генерал / В. Чорновіл, Б. Пенсон. – Київ : Такі справи, 1991. – 160 с.

Шаламов, В. Воскрешение лиственницы / В. Шаламом ; предисл. М. Геллера. – Paris : Ymca-Press, 1985. – 320 с.

Шаламов, В. Колымские рассказы : в 2 кн. Кн. 1 / В. Шаламом. – Москва Рус. кн., 1992. – 592 с.

Шаповал, Ю. І. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов ; Служба безпеки України. – Київ. : Абрис, 1997. – 608 с. : іл.

Шаров, О. Ф. Щоденник репресованого краскома / О. Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2010. – 224 с.

Шевченко, С. Архіпелаг особливого призначення / С. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2006. – 368 с.

Шевченко, С. Соловецький реквієм / С. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 592 с. : іл., портр.

Юзвішин, І. Й. Інформаціологія або закономірності інформаційних процесів та технологій в мікро- та макросвітах Всесвіту / І. Й. Юзвішин. – 4-е вид., випр. – Луганськ : [б. и.], 1999. – 203 с.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро