ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВсесвітній день книги та авторського права було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року. Він відзначається щорічно 23 квітня з метою привернення уваги до книги як засобу поширення знань, найбільш надійного способу їх збереження. Дата була вибрана на згадку про те, що 23 квітня 1616 року померли Мігель де Сервантес, Вільям Шекспір, Інка Гарсіласо де ла Вега.

Щодо авторського права – це один із засобів охорони інтелектуальної власності людини, набір прав, наданих авторам оригінальних творів. Інтелектуальна власність охоплює всі творіння людського розуму.

З прийняттям Верховною Радою України Закону № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року у нашій країні було створено авторське правове поле, яке весь час удосконалюється і стає ближчим до міжнародних норм.

До Всесвітнього дня книги та авторського права у секторі правової інформації підготовлено книжкову виставку, на якій представлено книги та статті з періодичних видань, що висвітлюють питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. 

Авторське право у системі права інтелектуальної власності 

Немає власності, що більше належить людині,

ніж результат її розумової праці.

Ле Шапельє 

Розділ 1. Авторські та суміжні права як складова частина

інтелектуальної власності

Конституція України : офіц. текст : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21 січ. 2017 р. – Київ : Вид-во Паливода А. В., 2013. – 64 с. – Зі змісту: [Ст. 54.]. – С. 18.

Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2017 р. (відп. офіц. текстові). – Київ : ЦУЛ, 2017. – 292 с. – Зі змісту: [Cт. 418–508]. – С. 96–112.

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792–XII [ред. від 26.04.2017 р.] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / Верхов. Рада України ; програмно-техн. підтримка Упр. комп’ютер. систем ; інформ. підтримка Інформ. упр., Прес-служба Апарату Верховної Ради України. – Електрон. дані та програми. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/anot/318/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.04.18). – Назва з екрана.

Андрощук, Г. Вплив авторського права на економічний розвиток / Г. Андрощук // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 4. – С. 10–12.

Вакаренко, О. Г. Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О. Г. Вакаренко, Ю. М. Капіца // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 2. – С. 97–106.

Вахонєва, Т. Елементи та порядок укладення авторського договору / Т. Вахонєва // Теорія і практика інтелект. власності. – 2016. – № 5. – С. 18–28.

Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. – Київ : ДаКор, 2016. – 564 с.

Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / Т. І. Биркович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 520 с.

Дроб’язко, В. Становлення всесвітньої конвенції про авторське право / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелект. власності. – 2017. – № 5. – С. 17–21.

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 344 с.

Коноваленко, В. В. Авторське право : зразки договорів / В. Коноваленко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2016. – 288 с.

Коноваленко, В. В. Авторское право в издательском деле : практ. пособие для авторов, редакторов, издателей / В. Коноваленко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2011. – 336 с. 

Кульбашина, О. А. Поняття службового об’єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічними працівниками / О. А. Кульбашина, О. С. Парамонова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 241–244.

Кучерявенко, Ю. Проблематика законотворчого процесу діяльності ОКУ авторським правом і суміжними правами / Ю. Кучерявенко // Інтелект. власність в Україні. – 2018. – № 1. – С. 4–8.

Майданик, Л. Р. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія / Л. Р. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Алерта, 2013. – 248 с.

Морозова, О. М. Право інтелектуальної власності на виконання : монографія / О. М. Морозова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 136 с.

Петренко, А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення / А. Петренко // Теорія і практика інтелект. власності. – 2016. – № 2. – С. 96–104.

Право інтелектуальної власності : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. О. І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 540 с.

Ступак, С. Об’єкти суміжних прав та їх визначення / С. Ступак // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 10. – С. 11–18.

Ступак, С. Цивільний оборот об’єктів суміжних прав / С. Ступак // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 8. – С. 4–15.

Супрун, Д. Об’єкти авторського і суміжних прав, що розміщені в мережі Інтернет / Д. Супрун // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 5. – С. 13–16.

Шишка, Р. Б. Право на аудіовізуальний твір / Р. Б. Шишка // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 220–224.

Розділ 2. Правова охорона та захист авторських і суміжних прав

Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 верес. 2017 р. (відп. офіц. тексту). – Київ : ЦУЛ, 2017. – 174 с. – Зі змісту: [Ст. ст.176–177]. – С. 63–64.

Кодекс про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 верес. 2017 р. (відп. офіц. текстові). – Київ : ЦУЛ, 2017. – 238 с. – Зі змісту: [Ст. 51-2]. – С. 28.

Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2017 р.: відп. офіц. текстові. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 150 с.– Зі змісту: [Ст. 154]. – С. 121.

Абдуліна, І. Захист прав в Інтернеті – 2017: позитиви та ризики / І. Абдуліна // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 12. – С. 4–10.

Абдуліна, І. Про механізми боротьби з порушеннями в Інтернет / І. Абдуліна // Інтелект. власність в Україні. – 2015. – № 2. – С. 14–17.

Алієва-Барановська, В. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні / В. Алієва-Барановська // Юрид. Україна. – 2017. – № 4. – С. 49–56.

Андрусів, У. Б. Ключові питання цивільно-правової охорони інформаційного контенту організації мовлення / У. Б. Андрусів // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 224–230.

Гелецька, І. Реалізація принципу неподільності авторського права під час здійснення права на спадкування / І. Гелецька // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 6. – С. 19–23.

Зеров, К. О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет / К. О. Зеров // Адвокат. – 2015. – № 2. – С. 17–22.

Капіца, Ю. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права / Ю. Капіца // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 74–79.

Костенко, І. Інтелектуальна власність очима малого та середнього бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко, О. Теньова // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 6. – С. 4–7.

Мамчур, Л. Особливості авторсько-правової охорони персонажа в цивільному праві України / Л. Мамчур // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 11. – С. 13–20.

Медведєва, Л. Захист авторського права і суміжних прав у науково-дослідних установах / Л. Медведєва // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 20–22.

Потоцький, М. Призначення та проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності / М. Потоцький // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 8. – С. 40–44.

Разиграєва, Н. Аналіз судової практики щодо захисту прав у мережі Інтернет / Н. Разиграєва // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 8. – С. 32–46.

Садикова, Я. М. Вина в предметі доказування у справах про захист авторських та суміжних прав / Я. М. Садикова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 221–225.

Сопова, К. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях / К. Сопова // Теорія і практика інтелект. власності. – 2017. – № 4. – С. 31–36.

Тарасенко, Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав / Л. Тарасенко // Право України. – 2016. – № 11. – С. 150–158.

Терепищий, С. О. Явище плагіату в контексті зміни цінності знань / С. О. Терепищий, О. В. Середа // Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні : матеріали круглого столу, 30 верес. 2016 р. / М-во юстиції України, НДІ судової експертизи з питань інтелект. власності. – Київ, 2016. – С. 51–56.

Тимощик, Л. П. Запобігання порушень авторських прав в Інтернеті: проблеми та підходи / Л. П. Тимощик // Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні : матеріали круглого столу, 30 верес. 2016 р. / М-во юстиції України, НДІ судової експертизи з питань інтелект. власності. – Київ, 2016. – С. 27–31.

Худенко, О. О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції / О. О. Худенко // Вісн. господар. судочинства. – 2016. – № 1. – С. 186–194.

Розділ 3. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав

Андрощук, Г. Розгляд спорів щодо засобів індивідуалізації: з судової практики США / Г. Андрощук // Інтелект. власність в Україні. – 2015. – № 3. – С. 31–38.

Троцька, В. Забезпечення потреб у вільному доступі до творів осіб з вадами зору: досвід зарубіжних країн / В. Троцька // Юрид. журн. – 2015. – № 2. – С. 37–42.

Міндрул, А. Перспективи змін законодавства Європейського Союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав / А. Міндрул // Інтелект. власність в Україні. – 2009. – № 8. – С. 43–50.

Петренко, І. Особливості використання літературних творів, що перейшли до суспільного надбання: зарубіжний досвід та національна практика / І. Петренко // Теорія і практика інтелект. власності. – 2015. – № 3. – С. 13–20.

Сорока, Н. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід / Н. Сорока // Теорія і практика інтелект. власності. – 2017. – № 4. – С. 9–23.

Троцька, В. Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія / В. Троцька, О. Улітіна // Теорія і практика інтелект. власності. – 2015. – № 2. – С. 24–30.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше