ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїХрещення Русі – духовний стержень української культури

(віртуальний бібліографічний список до 1030-ліття хрещення Русі-України)

Про День хрещення Київської Русі – України : Указ Президента України від 25 лип. № 668/2008 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 26 лип. – С. 2.

Бабенко, О. В. Хрещення Київської Русі: історичні, культурологічні та лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Бабенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2013. – Вип. 34. – С. 10–14.

Баран, О. Причини прийняття християнства Володимиром Великим / О. Баран // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 309–316.

Богатюк, М. Устав Володимира Великого і суспільно-економічні зносини з церквою / М. Богатюк // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 327–354.

Бучило, Л. Хрещення Русі-України / Л. Бучило // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 245–263.

Васильєв, В. І возсіяла благодать Божа : 28 лип. – День хрещення Київ. Русі / В. Васильєв // Військо України. – 2017. – № 7. – С. 62–64 : іл.

Войнар, М. Право Київської церкви за св. Володимира : (джерела і збірники) / М. Войнар, Г. Ков // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 359–384.

Гай-Нижник, П. П. Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно-політичного поступу [Електронний ресурс] / П. П. Гай-Нижник, О. П. Батрак // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 102. – С. 7–22.

Гедін, М. С. Аскольдове хрещення Русі в науковій спадщині М. О. Максимовича [Електронний ресурс] / М. С. Гедін // Вісн. Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 1/2. – С. 134–139.

Грицаєнко, О. Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє [Електронний ресурс] / О. Грицаєнко // Зовнішні справи. – 2013. – № 7. – С. 32–35.

Гусєв, В. Аскольд – перший хрещений князь Русі? / В. Гусєв // День. – 1998. – 4 груд. – С. 8.

Довбищенко, М. «Аскольдове хрещення» Русі у творах українських письменників-полемістів XVII cт. [Електронний ресурс] / М. Довбищенко // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 69–72.

Дорошенко, Д. Перші київські князі. Охрещення України-Руси / Д. Дорошенко // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 67/68. – С. 145–150.

Затилюк, Я. «Перепрочитання історії» хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України [Електронний ресурс] / Я. Затилюк // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2014. – Вип. 14. – С. 71–100.

Затилюк, Я. В. Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками ХІІ – ХVІ ст. [Електронний ресурс] / Я. В. Затилюк // Укр. іст. журн. – 2014. – № 1. – С. 40–59.

Кабанець, Є. Хрещатик і хрещення Русі : (біля джерел етимологічної легенди) / Є. Кабанець // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 515–533.

Кезма, Т. Оповідь арабського історика Абу-Шоджі Рудраверського ХІ в. про те, як охрестилася Русь / Т. Кезма // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 594–609.

Киридон, А. Хрещення України-Русі в культурно-цивілізаційній системі координат: темпоральний модус репрезентацій [Електронний ресурс] / А. Киридон // Київські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 91–97.

Кияк, C. Історичні витоки українського християнства до хрещення Руси-України [Електронний ресурс] / C. Кияк // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. – № 5. – С. 56–66.

Крип’якевич, І. Володимир Великий / І. Крип’якевич // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 203–227.

Лебединцев, П. Коли й де відбулося хрещення киян за св. Володимира / П. Лебединцев // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 450–459.

74.58 Н73 Локаєнко, А. Р. Місце православ’я в державотворчому процесі та утвердженні принципів християнської моралі українського етносу доби Київської Русі / А. Р. Локаєнко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Київ, 2013. – № 76. – С. 68–72.

Лотоцький, О. Охрещення Ольги : нарис історії автокефал. церков / О. Лотоцький // Хроніка 2000. – 2007. – вип. 67/68. – С. 62–64.

Лотоцький, О. Хрещення Руси за кн. Володимира Великого / О. Лотоцький // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 228–244.

Ляскоронський, В. Суспільно-політична та церковно-релігійна діяльність князя Володимира Святого / В. Ляскоронський // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 287–308.

63.3 (4УКР) У45 Мацків, Т. Чи кн. Ольга справді прийняла християнство в Царгороді / Т. Мацків // Укр. історик. – 1989. – № 1/3. – С. 43–49.

Мороз, Я. С. Втілення ідеї богообраності Русі-України в середньовічному культі св. Климентія / Я. С. Мороз // Мультиверсум : філософ. альм. – 2012. – № 2. – С. 151–161. Никін (Лисенко), ієромонах. Початок християнства на Русі / Никін (Лисенко), ієромонах // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 67/68. – С. 35–61.

Никін (Лисенко), ієромонах. Вік хрещення / Никін (Лисенко), ієромонах // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 24–42.

63.3(4УКР) С68 Нікітенко, М. Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика / М. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; голова редкол. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – С. 478–490.

Нікітенко, Н. Хрещення князя Володимира у світлі нових досліджень / Н. Нікітенко // Історія в шк. України. – 1998. – № 3. – С. 8–13.

Огієнко, І. Хрещення українського народу / І. Огієнко // Київ. старовина. – № 2. – С. 110–120.

Огієнко, І. Початки християнства серед українського народу / І. Огієнко // Київ. старовина. – 1992. – № 1. – С. 124–137.

Прокопчук, В. С. Відзначення 900-річчя хрещення Русі на Поділлі [Електронний ресурс] / В. С. Прокопчук, І. О. Старенький // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2013. – Т. 20. – С. 476–482.

63.3 (4) Р90 Ричка, В. Хрещення Русі 988 р.: ідейний зміст літописного сюжету / В. Ричка // Ruthenica / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 93–102.

Руссова, В. М. Історія хрещення Русі в інтерпретаціях письменників ХІ–ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Руссова // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2010. – Т. 141, вип. 128. – С. 93–95.

Свердлов, М. Володимир Святославич святий – князь і людина / М. Свердлов // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 263–286.

Сирцова, О. М. Повість про хрещення княгині Ольги в культурі Русі XI ст. / О. М. Сирцова // Київ. старовина. – 1997. – № 1/2. – С. 158–164.

Скрипнюк, О. В. Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства. Ч.1 : до 1025-річчя хрещення Руси-України [Електронний ресурс] / О. В. Скрипнюк // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 5–11.

Скрипнюк, О. В. Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства. Ч. 2 : до 1025-річчя хрещення Руси-України [Електронний ресурс] / О. В. Скрипнюк // Публічне право. – 2014. – № 1. – С. 5–18.

Скубченко, С. Хрещення Русі – джерело України як нації / С. Скубченко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 2 . – С. 84–89.

Список Уставу князя Володимира (ХІІІ ст.) // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 355–358.

63.3 (4УКР)4 Т35 Терещенко, Ю. Київська Русь наприкінці X – середині XII ст. / Ю. Терещенко // Україна і європейський світ : нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. – Київ, 1996. – С. 80–130.

63.3 (4УКР) Т35 Терещенко, Ю. Християнізація Русі-України до Володимирового хрещення і європейський контекст / Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій. – Київ, 2011. – С. 55–66.

Туптало (Ростовський), Дм. Житіє Володимира / Д. Туптало // Чумац. шлях. – 2015. – № 1. – С. 6–31 : кольор. фот.

Туптало (Ростовський), Дм. Житіє і успіння святої праведної великої княгині руської Ольги, нареченої у святому хрещенні Оленою, баби великого князя Володимира / Дм. Туптало (Ростовський) // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 67/68. – С. 16–34.

Туптало (Ростовський), Дм. Житіє і успіння святого рівноапостольського великого князя Київського Володимира / Дм. Туптало (Ростовський) // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 69/70. – С. 5–23.

63.3(4УКР) І-90 Хрещення Русі // Історія України. Джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ, 2008. – С. 46–47.

Філоненко, С. Хрещення Київської Русі – єднальне свято Вітчизни / С. Філоненко // Віче. – 2008. – № 7/8. – С. 9.

Шуміло, В. Початок хрещення Русі за часів князя Оскольда [Електронний ресурс] / В. Шуміло // Сіверянський літопис. – 2011. – № 2. – С. 137–139.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше