ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству

(віртуальний бібліографічний список)

Віртуальний простір переймає від реального все, у тому числі і злочинність у її нових формах та проявах. Поняття кіберпросторі, введеного письменником Вільямом Гібсом у п’єсі «Le Neuromanser» описує віртуальний простір як такий, в якому циркулюють електронні дані всіх комп’ютерів світу.

Практично кожен чув про кіберзлочинність і, можливо, зіштовхувався з нею. Кіберзлочинність включає в себе різні види злочинів, що здійснюються за допомогою комп’ютера і в мережі інтернет. Об’єктом кіберзлочинів є персональні дані, банківські рахунки, паролі та інша особиста інформація як фізичних осіб, так і бізнесу та державного сектора. На думку науковців перші кіберзлочинці з’явилися у 1970-х рр., яких почали називати хакерами. У більшості літературних джерел для хакерів і про хакерів як перший професійний кіберзлочинець згадується Джон Дрейпер, який створив першу спеціалізацію хакерів – фрікери. Більше про цю людину можна дізнатися у Вікіпедії: http://bit.ly/2hIFQgV

Сьогодні кіберзлочинність є вкрай небезпечним соціальним явищем, яке становить загрозу світового масштабу.

Мета віртуального бібліографічного списку «Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству» – ознайомити всіх бажаючих з цим негативним явищем та боротьбу світового співтовариства з кіберзлочинністю.

Кіберзлочинність: поняття та сутність

Бельський, Ю. Щодо визначення поняття кіберзлочину [Електронний ресурс] / Ю. Бельський // Юрид. вісн. – 2014. – № 6. – С. 414–418.

Біленчук, П. Д. Міжнародна високотехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання [Електронний ресурс] / П. Д. Біленчук //Актуал. проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 44. – С. 71–75.

Владленова, І. В. Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству / І. В. Владленова // Гілея: науковий вісник. : зб. наук. пр. – 2013. – № 10. – С. 142–146.

Дзюндзюк, В. Б. Поява і розвиток кіберзлочинності [Електронний ресурс] / В. Б. Дзюндзюк, Б. В. Дзюндзюк. // Державне будівництво. – 2013. – № 1.

Козак, Н. Криміналістичні аспекти поняття «комп’ютерні злочини» / Н. Козак // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 2. – С. 40–43.

Кравцова, М. О. Сучасний кіберзлочинець: кримінологічна характеристика особистості [Електронний ресурс] / М. О. Кравцова // Митна справа. – 2015. – № 4(2). – С. 46–53.

Маренич, Д. Криміналістична характеристика кіберзлочинів / Д. Маренич // Вісн. прокуратури. – 2014. – № 12. – С. 113–120.

Марков, В. В. Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Право і Безпека. – 2013. – № 2. – С. 136–139.

Русецький, А. А. Теоретико-правовий аналіз понять «кіберзлочин» і «кіберзлочинність» [Електронний ресурс] / А. А. Русецький, Д. А. Куцолабський // Право і Безпека. – 2017. – № 1. – С. 74–78.

Хахановський, В. Г. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів [Електронний ресурс] / В. Г. Хахановський // Юрид. часоп. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 1(1). – С. 89–93.

Шеломенцев, В. П. Організована кіберзлочинність: до визначення поняття [Електронний ресурс] / В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – Вип. 21. – С. 314–322.

Шорошев, В. В. Моделі загроз комп’ютерним даним і системам за Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність / В. В. Шорошев, І. Л. Близнюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. – № 6. – С. 119–127.

Якубівська, Ю. Є. Світові тенденції розвитку кіберзлочинності [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 5/6. – С. 125–130.

Боротьба з кіберзлочинністю через взаємодію правоохоронних органів

Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 листоп. 2014 р. / Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : Права людини, 2014. – 199 с. : табл.

Амелін, О. Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку [Електронний ресурс] / О. Амелін, К. Чумак // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2017. – № 2. – С. 71–79.

Бабенко, А. Кіберзлочинність як чинник негативного впливу на криміногенну ситуацію у регіонах [Електронний ресурс] / А. Бабенко // Безпека інформації. – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 112–117.

Бєлєнький, В. П. Кіберзлочини за законодавством США [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 17(2). – С. 91–93.

Голубев, В. А. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. А. Голубев // Information Technology and Security. – 2013. – № 1. – С. 26–32.

Голубєв, В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів / В. О. Голубєв ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». – Запоріжжя, 2003. – 296 c.

Дідківська, Г. В. Кримінально-правова характеристика кіберзлочинності / Г. В. Дідківська // Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 4 листоп. 2016 р. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. кримінал. права та кримінології, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Ліга студентів Асоц. правників України. – Вінниця, 2016. – С. 53–57.

Кіпа, О. О. Правопорушення в мережі Інтернет / О. О. Кіпа // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 346–350.

Кобилянська, Л. М. Кіберзлочинність як глобальна загроза економічній безпеці сучасної держави [Електронний ресурс] / Л. М. Кобилянська // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 8(5). – С. 14–17.

Коліса, Я. Ю. Взаємодія служб у боротьбі з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / Я. Ю. Коліса // Криміналіст. вісн. – 2015. – № 1. – С. 99–102.

Кравцова, М. О. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутріш. справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравцова Марина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків, 2016. – 16 с.

Мандзюк, О. Роль аналітичної діяльності й аналітичних центрів у формуванні та реалізації кібербезпекової політики / О. Мандзюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 5. – С. 27–31.

Пацера, М. Кіберзлочинність – загроза банківській системі / М. Пацера // Вісн. Нац. банку України. – 2015. – № 4. – С. 55–58.

Пашнєв, Д. В. Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів [Електронний ресурс] / Д. В. Пашнєв, О. О. Авдєєв // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 258–263.

Пивоваров, В. В. Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис явища та шляхи запобігання [Електронний ресурс] / В. В. Пивоваров, С. Ю. Лисенко // Право і суспільство. – 2016. – № 3(2). – С. 177–182.

Підюков, П. П. Активізація діяльності ОВС щодо протидії кіберзлочинності як запорука її подолання, забезпечення економічної безпеки й інтеграції України у європейський і світовий простір: процесуально-криміналістичний та психологічний аспекти / П. П. Підюков, О. С. Дронова, Є. О. Варлакова, Р. І. Осипенко // Міліція України. – 2015. – № 1/2. – С. 30–34.

Погорецький, М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 5. – С. 58–63.

Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 4 листоп. / Держ. фіскал. служба України [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 304 с.

Сіренко, О. В. Особливості розслідування кіберзлочинів / О. В. Сіренко // Міжнар. юрид. вісн.: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 2/3. – С. 247–252.

Снігуров, А. В. Аналіз механізмів реалізації мережевих атак прикладного рівня в інтересах проведення криміналістичних розслідувань кіберзлочинів [Електронний ресурс] / А. В. Снігуров, В. Ю. Балашов, А. Ю. Сердюк // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітряних Сил. – 2017. – № 2. – С. 64–68.

Стрельбицький, М. П. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів [Електронний ресурс] / М. П. Стрельбицький, С. Л. Саржан // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутріш. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2014. – Вип. 2. – С. 217–226.

Татаров, О. Ю. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми протидії злочинності / О. Ю. Татаров // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2015. – № 3. – С. 25–32.

Тищенко, Д. А. Заходи протидії кіберзлочинності / Д. А. Тищенко, В. А. Шкелебей // Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 4 листоп. 2016 р. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. кримінал. права та кримінології, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Ліга студентів Асоц. правників України. – Вінниця, 2016. – С. 274–276.

Широкова-Мурараш, О. Г. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Г. Широкова-Мурараш, Ю. Р. Акчурін // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 76–81.

Шишка, Т. Д. Інформаційно-комп’ютерне озброєння правоохоронних органів України в умовах протидії організованої кіберзлочинності / Т. Д. Шишка // Міліція України. – 2015. – № 3/4. – С. 25–26

Яцик, Т. П. Розслідування інформаційного тероризму та кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект) / Т. П. Яцик // Міжнар. юрид. вісн.: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1. – С. 111–115.

Протидія кіберзлочинності у світовому просторі

Артамонова, К. О. Політика інформаційної безпеки як стратегія протидії кіберзлочинності у Франції / К. О. Артамонова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 55. – С. 628–631.

Буяджи, С. А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США [Електронний ресурс] / С. А. Буяджи // Lex portus. – 2017. – № 2. – С. 130–141.

Демедюк, С. В. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності [Електронний ресурс] / С. В. Демедюк, Т. С. Демедюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2014. – № 4. – С. 65–75.

Йона, О. О. Світові тенденції боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / О. О. Йона, Н.Ф. Казакова // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – 2013. – № 15(1). – С. 59–61.

Космина, А. Небезпечні послуги : з кожним роком світ витрачає все більше зусиль на боротьбу із кіберзлочинністю та побудову надійного захисту / А. Космина // Укр. юрист. – 2015. – № 9. – С. 16–20.

Котух Є. Кіберзброя : проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2012. – № 4. – С. 38–40.

Марков, В. В. До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Право і Безпека. – 2015. – № 2. – С. 107–113.

Марков, В. В. Основні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2015. – Вип. 3. – С. 223–234.

Онищенко, Ю. Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / Ю. Онищенко // Актуал. проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 130–133.

Скулиш, Є. Д. Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності [Електронний ресурс] / Є. Д. Скулиш // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 93–100.

Струков, В. М. До визначення напрямів протидії кіберзлочинності [Електронний ресурс] / В. М. Струков // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітряних сил. – 2013. – Вип. 2. – С. 245–249.

Струков, В. М. Профілактика кіберзлочинів в контексті інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. М. Струков, В. В. Торяник // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 2. – С. 204–206.

Снігуров, А. В. Аналіз механізмів реалізації мережевих атак прикладного рівня в інтересах проведення криміналістичних розслідувань кіберзлочинів [Електронний ресурс] / А. В. Снігуров, В. Ю. Балашов, А. Ю. Сердюк // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітряних Сил. – 2017. – № 2. – С. 64–68.

Юхно, О. О. Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування [Електронний ресурс] / О. О. Юхно // Право і Безпека. – 2013. – № 4. – С. 123–127.

Кіберзлочинність: український аспект

Андрушко, П. Використання модельних норм Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» та Додаткового протоколу до неї у нормотворчому процесі в Україні: теоретичні проблеми реалізації / П. Андрушко, Н. Розенфельд // Право України. – 2007. – № 12. – С. 64–69.

Ведмідь, Т. Кіберзагрози для вітчизняного бізнесу та побудова оптимальної моделі протидії / Т. Ведмідь // Бизнес и безопасность. – 2016. – № 5. – С. 14–25.

Кіберзлочинність як суттєва перепона євроінтеграції України та серйозна загроза її економічній безпеці, правам і законним інтересам громадянського суспільства: психолого-юридична характеристика / П. П. Підюков [та ін.] // Міліція України. – 2014. – № 9/10. – С. 23–26.

Коробкіна, Н. Наталя Коробкіна: Нам вдалося розкрити серію злочинів, вчинених комп’ютерними хакерами на території всієї України / Н. Коробкіна // Вісн. прокуратури. – 2017. – № 4. – С. 35–37 : кольор. фот.

Кравцова, М. О. Запобігання кіберзлочинності в Україні : монографія / М. О. Кравцова, О. М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. – 210 с. : рис., табл.

Манжай, О. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Манжай // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 646–650.

Марков, В. В. Поняття та види форм адміністративно-правової протидії кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Європейські перспективи. – 2015. – Вип. 7. – С. 43–47.

Літвінов, М. Ю. Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / М. Ю. Літвінов // Право і Безпека. – 2014. – № 1. – С. 85–89.

Орлов, Ю. Ю. Реалізація вимог Міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України / Ю. Ю. Орлов // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2011. – № 6. – С. 3–9.

Погорецький, М. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні : Проблемні питання / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 30–38.

Рудой, К. Протидія кіберзлочинності як напрям забезпечення міжнародної безпеки ОВС України / К. Рудой // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 144–149.

Семенов, В. В. До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Семенов, М. С. Дзігора // Прикарпат. юрид. вісн. – 2016. – Вип. 6. – С. 174–178.

Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю

Ануфрієв, М. І. Міжнародно-правові засади співробітництва у боротьбі з кіберзлочинами / М. І. Ануфрієв, О. М. Кісілевич-Чорнойван // Наше право. – 2017. – № 3. – С. 45–50.

Бабакін, В. М. Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів [Електронний ресурс] / В. М. Бабакін // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 27–30.

Войціховський, А. В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / А. В. Войціховський // Право і Безпека. – 2011. – № 4. – С. 107–112.

Гринчак, І. В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру [Електронний ресурс] / І. В. Гринчак // Наук.-інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. – 2015. – № 12. – С. 93–98.

Карчевський, М. В. Питання оптимізації зобов’язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність / М. В. Карчевський // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 70–74.

Кисілюк, І. І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю / І. І. Кисілюк // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го вип. слухачів і 15-го вип. студентів навч.-наук. ін-ту заоч. навчання. – Київ, 2014. – С. 279–282.

Матвеев, В. Киберпреступность: финансовый ущерб / В. Матвеев // Компьютер. – 2016. – № 10/12. – С. 14–19 : ил.

Мочкош, Я. В. Кіберзлочинність: проблеми і стратегія боротьби з віртуальним злом / Я. В. Мочкош // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 146–150.

Наконечний, В. С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою в світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України / В. С. Наконечний // Сучас. захист інформації. – 2015. – № 4. – С. 10–15.

Яцишин, М. Ю. Актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва у боротьбі із кіберзлочинністю / М. Ю. Яцишин // VII наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. пр.) / Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – С. 130–132.

Підготувала О. Кізян, зав. відділу наукової інформації та бібліографії

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше