ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМова – душа народу, його найцінніший скарб

Бібліографічний список 

Мовлення – ріка, а мова її джерело.

Григорій Сковорода 

Авраменко, О. М. Українська за 20 уроків / О. Авраменко. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Київ : Грамота, 2016. – 112 с. : кольор. іл.

Бортняк, А. А. Ну що б, здавалося, слова... : бесіди про культуру укр. мови / А. Бортняк. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 73 с.

Вихованець, І. Р. Розмовляймо українською : мовознав. етюди / І. Вихованець. – Київ : Пульсари, 2012. – 160 с.

Голубець, М. А. На захист рідної мови й культури мовлення / М. Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 56 с.

Громик, Ю. В. Український правопис : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. В. Громик. – Київ : ЦУЛ, 2013. –140 с.

Грушевський, М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1991. – 40 с.

Губерначук, С. С. Прадавність української мови / С. Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 352 с.

Губерначук, С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – Київ : БЛІЦ-ІНФОРМ, 2002. – 234 с.

Данильчук, Д. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази / Д. Данильчук. – Київ : Либідь, 2013. – 224 с.

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / НАН України ; уклад.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ : Наук. думка, 2004. – 585 с. – (Проект «Наукова книга»).

Історія української мови : хрестоматія / упоряд. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 1996. –288 с.

Караванський, С. Секрети української мови / С. Караванський. – Вид. 2-ге, розширене. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.

Кацавець, Р. С. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. для студентів вузів / Р. Кацавець. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 111 с.

Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : рекомендовано Мін. освіти / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.

Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176 с.

Культура української мови та практична стилістика / Л. Г. Погиба [та ін.]. – Київ : Кондор, 2015. – 198 с.

Масенко, Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 135 с.

Микитюк, О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навч. посіб. / О. Микитюк. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 236 с. : іл.

Микитюк, О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Микитюк. – 4-те вид., зі змінами. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 440 с.

Мова народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Мовчун, А. І. Мовні скарби : вивчення фразеологізмів у школі: навч. посіб. для 4–7 кл. / А. І. Мовчун. – Київ : Либідь, 2000. – 192 с.

Мовчун, Л. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці / Л. Мовчун. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017. – 312 с. : мал.

Німчук, В. В. Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ ст. / В. В. Німчук. – Київ : [б. в.], 2002. – 116 с.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови : монографія / І. Огієнко ; упоряд. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440 с. – (Запізніле вороття).

Осипов, П. І. Чому ми так говоримо : наук.-етимол. довід. / П. І. Осипов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248 с.

Островський, В. І. А українською кажуть так... / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 456 с.

Пономарів, О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. – 2-ге вид. стер. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.

Пономарів, О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2013. – 360 с.

Селігей, П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / П. Селігей ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. – 118 с.

Сучасна українська літературна мова: Вправи. Завдання. За творами Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / за ред.: Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнка. – Київ : Академія, 2016. – 224 с. – (Альма-матер).

Україна в словах: мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів шк., ліцеїв, гімназій / упоряд. Н. Данилюк. – Київ : Просвіта, 2004. – 704 с.

Україна: поезія тисячоліть : антологія : у 2 т. / упоряд. Ю. Г. Буряк. – Київ : Кріон, 2008.

Т. 1 : Роксоланія: вигнання з раю. Ч. 1. De profundis ; Ч. 2. Булат і троянди. – 608 с. : кольор. іл.

Т. 2 : Вітчизни дим: повернення до себе. Ч. 3. Україна: шлях Енея ; Ч. 4. Зелене Євангеліє. – 684 с. : кольор. іл.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали / ред. Л. Масенко. – Київ : Просвіта ; Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 400 с.

Цимбалюк, В. І. Мова як генетичний код народу : навч. посіб. для факультатив. занять / В. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с. – (Допрофільне та профільне навчання).

Чак, Є. Д. Чи правильно ми говоримо? / Є. Д. Чак. – Київ : Освіта, 1997. – 240 с.

Янко, М. Т. Гомін землі. Загадки топоніміки : для серед. та ст. шк. віку / М. Т. Янко ; худож. Г. Майоренко. – Київ : Веселка, 2000. – 127 с. : іл. 

О Слово! Будь мечем моїм!

Олександр Олесь 

«Інверсія серця» – із покоління двотисячників : хрестоматія зі сучас. молодої укр. літ. / упоряд., вступ. ст., біогр., літ.-критич. ст. І. Зелененької. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 226 с. : фот.

Акорди : антол. укр. лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко ; іл. Ю. Панькевич. – Репр. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350 с. : іл.

Архів Розстріляного Відродження : матеріали архівно-слідчих справ укр. письменників 1920–1930-х років / упоряд.: О. Ушкалова, Л. Ушкалова. – Київ : Смолоскип, 2010. – 456 с.

Василенко, В. С. Рівнодення : поезії / В. Василенко. – Вінниця : Планер, 2012. – 32 с.

Веремій, А. А. Обираючи свободу / А. Веремій, М. Дорош. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 80 с. : іл., портр.

Весна, С. Рабів до раю не пускають / С. Весна. – Київ : Самміт-Книга, 2014. – 224 с. : портр.

Вінграновський, М. Вибрані твори / М. Вінграновський ; упоряд. М. Лазарчук. – Київ : Смолоскип, 2013. – 872 с. : портр., іл. – (Шістдесятники).

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / уклад.: Л. В. Ушкалов, Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2012. – 472 с. – (Знамениті українці).

Грушевський, М. С. Історія української літератури : в 6 т. 9 кн. Т. 1 / М. С. Грушевський ; упоряд. В. В. Яременко. – Київ : Либідь, 1993. – 392 с.

Демченко, С. А. Давня українська література (Х–ХVІІІ століття). Практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 231 с.

Дідух-Романенко, С. Світла і тіні / С. Дідух-Романенко. – Київ : [Самміт-Книга], [2016]. – 141 с. : іл.

Євромайдан: лірична хроніка. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 2014 с.

Забужко, О. С. Друга спроба : вибране / О. Забужко. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Факт, 2009. – 320 с. : портр.

Зеров, М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : лекції, нариси, статті / М. Зеров ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 568 с. : іл. – (Cogito: навчальна класика).

Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV ст.: в 2 кн. Кн.1 : Література раннього середньовіччя (до 988 року). Література високого середньовіччя (988–1240) / ред. В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2002. – 784 с. : іл.

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження / уклад. О. В. Зав’язкін. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с. : іл.

Квіт подільського слова : антологія творів сучасних письменників Вінниччини / ред.: А. М. Подолинний, В. С. Рабенчук. – Вінниця : [б. в.], 2006. – 544 с. : іл.

Квіт подільського слова : антологія творів сучасних письменників Вінниччини / під ред. В. С. Рабенчука. – Вінниця : Консоль, 2010. – 544 с. : портр.

Котляревський, І. П. Енеїда : поема / І. П. Котляревський ; іл. І. Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384 с. : кольор. іл.

Материнська молитва. Українки – героям Майдану : поезії / авт. передм.: Т. В. Череп-Пероганич, Ю. Пероганич. – Київ : Наш Формат, 2014. – 71 с.

Мово рідна, слово рідне!.. : вірші, поеми, статті / ред.-упоряд. І. Бойко ; передм. Д. Павличка. – Київ : Веселка, 1989. – 286 с. : іл.

Небесна сотня : антологія майданівських віршів / упоряд., передм. Л. Воронюк. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Букрек, 2014. – 400 с. : іл.

Озеранська, М. Р. Бути осінню : поезії / М. Озеранська. – Вінниця : Вінниц. газ., 2012. – 80 с. : портр.

Павличко, Д. Вірші з Майдану / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2014. – 176 с.

Пастух, Т. В. Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років) : монографія / Т. Пастух. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 700 с.

Перебийніс, П. М. Пшеничний годинник : лірика / П. М. Перебийніс. – Київ : ВІК, 2005. – 352 с. : портр.

Писемність Київської Русі і становлення української літератури : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Крекотень. – Київ : Наук. думка, 1988. – 317 с.

Поезія / Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус. – Київ : Наук. думка, 2008. – 272 с.

Поезія із-за ґрат : антологія / упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2012. – 872 с.

Поезія, що задзвеніла в тиші : зб. поет. творів працівників б-к Вінниччини / упоряд. і авт. вступ. ст. В. М. Дубовий. – Вінниця : Балюк І. Б., 2005. – 160 с.

Поети «Молодої Музи» : поезія / упоряд., авт. передм. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 2006. – 672 с. 

Слабошпицький, М. Ф. 25 українських поетів на вигнанні / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 716 с. : портр.

Слово многоцінне : хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. Кн. 1 : Література епохи Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.). Література раннього Бароко (80-ті роки XVI ст. – 1632 рік) / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Аконіт, 2006. – 799 с.

Татчин, С. Пташка : вірші / С. Татчин. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 236 с. : іл.

Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки) : антологія / упоряд.: О. Коцарев та Ю. Стахівська. – Київ : Смолоскип, 2014. – 816 с.

Українська інтимна лірика / упоряд. текстів, передм., підгот. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів К. Г. Борисенко. – Київ : Школа, 2009. – 352 с.

Український декламатор : зб. віршів для молоді / упоряд.: Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2014. – 400 с.

Українські письменники : довідник / відп. за вип. М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2013. – 368 с. : портр.

Ушкалов, Л. В. Що таке українська література : есеї / Л. Ушкалов. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 352 с.

Чубач, Г. Т. Хустка тернова : поезії / Г. Чубач. – Київ : Золоті ворота, 2009. – 336 с.

Шевчук, В. О. Місто Днів : поезії / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2014. – 528 с.

Юрчак, Ю. В. Симетрія слова : вірші / Ю. В. Юрчак. – Вінниця : Консоль, 2015. – 68 с.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше