ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнижково-ілюстративна виставка «Україна: шлях до незалежності та сьогодення».

Багато століть український народ боровся за право самому розпоряджатися рідною землею і своєю долею, за незалежну й самостійну українську державу. Нарешті 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла «Декларацію про державний суверенітет України», в якій проголосила «державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

24 серпня 1991 р. Верховна Рада України, виходячи із ситуації, що склалася внаслідок ліквідації серпневого заколоту, приймає Акт проголошення незалежності України. Це був документ величезної історичної ваги, підтверджений всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. В ньому взяло участь 84,2% виборців, з яких 90,3% проголосували за незалежність України. Розбудова української незалежної держави вступила в новий етап.

Україна внаслідок різних суб’єктивних і об’єктивних обставин стала членом міжнародних організацій – ООН, Ради Європи, СНД та ін. Від 11 червня цього року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Україна відбулася як держава незалежна, сучасна, європейська, самобутня, яка заслуговує на повагу народів світу, викликає цікавість як стратегічний партнер.

Долаючи всі труднощі, Україна сьогодні демонструє непохитність українського духу у виборюванні права на незалежний розвиток.

 

Україна: шлях до незалежності та сьогодення

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер,

Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії.

На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована

найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко

Розділ 1. Становлення правової держави України 

Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 38. – С. 502. 

Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с. 

Про правонаступництво України: закон України від 12.09.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1543-12 (дата звернення: 14.08.17). – Назва з титул. екрана. 

Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №38. – С. 502. 

Референдум 1 грудня 1991 року й вибори Президента України [Електронний ресурс]. – URL: http://history.vn.ua/book/ukrzno/163.html (дата звернення: 14.08.17). – Назва з титул. екрана. 

Андрусишин, Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави / Б. Андрусишин // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122. 

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с. 

Бакумов, О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 248 с. 

Батлер, В. Україна на правовій карті світу / В. Батлер // Право України. – 2013. – № 9. – С. 138–145. 

Бучин, М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації : монографія / М. А. Бучин ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 452 с. 

Діденко, Ю. В. Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2011.

Т. 1. – 752 с.

Т. 2. – 896 с. 

Кудрявцева, О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : Арт Економі, 2015. – 268 с. 

Лавринович, О. В. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року: досвід визначальних рішень вітчизняного державотворення / О. В. Лавринович // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 12. – С. 5–10. 

Легін, Л. М. Законодавчий процес в Україні: теоретико-правове дослідження : монографія / Л. М. Легін ; Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. – Івано-Франківськ ; Дрогобич : Коло, 2015. – 134 с. 

Лотюк, О. С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 356 с. 

Мельник, Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика : наук.-практ. посіб. / Р. С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с. 

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с. 

Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

Петришин, О. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. Петришин, С. Погребняк // Право України. – 2017. – № 5. – С. 9–17 

Пилипчук, В. Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 3. – С. 94–104. 

Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів. – 2-е вид., переробл., доп. – Тернопіль : Астон, 2005. – 64 с. 

Федоренко, В. Л. Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір / В. Л. Федоренко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 8/9. – С. 5–15. 

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Шульга Т. С. Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України [Електронний ресурс] / Т. С. Шульга // Укр. істор. журн. – 2011. – № 4. – С. 108–115.

Розділ 2. Влада, судові та правоохоронні органи України

Адвокатура України. Кваліфікаційний адвокатський іспит. Проходження стажування. Адвокатська діяльність : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 200 с. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 336 с.  

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України : наук. вид. / О. М. Бориславська [та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – Київ : Софія, 2012. – 128 с.

Дудар, В. І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні / В. І. Дудар // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 2. – С. 100–104.

Майданник, О. О. Контрольна функція парламенту України: теорія та практика реалізації : монографія. Ч. 1. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради України / О. О. Майданник. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 206 с.

Місцеві вибори в Україні : правове регулювання, порядок проведення, строки проведення, особливості проведення в зв’язку з окупацією Криму та проведенням АТО в окремих регіонах Донецької та Луганської областей України: практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

Могілевський, В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування / В. С. Могілевський // Вісн. Централ. виборч. комісії. – 2017. – № 1. – С. 60–65.

Наконечна, К. В. Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні / К. В. Наконечна // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 12. – С. 63–66.

Опаленко Д. А. Історичний аспект дослідження категорії «державна влада» [Електронний ресурс] / Д. А. Опаленко // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – С. 302–311.

Рєзнік, О. М. Специфіка адміністративно-правового статусу СБУ як суб’єкта захисту фінансової системи держави / О. М. Рєзнік, Н. С. Андрійченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 156–160.

Рємєскова, Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : монографія / Ю. О. Рємєскова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 192 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнар. асоц. істориків права ; за ред. І. Б. Усенка. – Київ : Наук. думка, 2014. – 501 с.

Сухонос, В. В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2015. – 448 с.

Сухонос, В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. академія банківської справи НБУ, Юрид. ф-т. – Суми : Університет. кн., 2015. – 310 с.

Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадянського Суспільства. – Київ : Легал. статус, 2017. – 80 с.

Розділ 3. Європейський Союз як пріоритетний напрямок інтеграції України

Димінська, О. Ю. Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС / О. Ю. Димінська // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2016. – Вип. 4. – С. 133–138.

Діалог з прав людини між Україною та Європейським Союзом : [відбувся в м. Києві 20 липня 2016 р.] // Бюл. М-ва юстиції України. – 2016. – № 7. – С. 23.

Дудар, В. І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні / В. І. Дудар // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 2. – С. 100–104.

Єршова, В. С. Розвиток та сучасний стан реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері охорони навколишнього природного середовища / В. С. Єршова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 382–385.

Ковбасюк, Ю. В. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України / Ю. В. Ковбасюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 5–10.
Кундеус, О. Європейська інтеграція України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Кундеус // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2016. – Вип. 28. – С. 159–176.

Майданник, О. О. Контрольна функція парламенту України: теорія та практика реалізації : монографія. Ч. 1. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради України / О. О. Майданник. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 206 с.

Місцеві вибори в Україні : правове регулювання, порядок проведення, строки проведення, особливості проведення в зв’язку з окупацією Криму та проведенням АТО в окремих регіонах Донецької та Луганської областей України: практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

Могілевський, В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування / В. С. Могілевський // Вісн. Централ. виборч. коміс. : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання. – 2017. – № 1. – С. 60–65.

Наконечна, К. В. Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні / К. В. Наконечна // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 12. – С. 63–66.

Новосельська, І. Основне значення міжнародних соціальних стандартів у законодавстві України / І. Новосельська, В. Котул // Підприємництво, госп–во і право. – 2017. – № 3. – С. 95–97.

Резніченко, О. Ю. Застосування європейського досвіду кодифікації економічного законодавства у розвитку господарського законодавства України / О. Ю. Резніченко // Реформування господарського законодавства України : зб. тез і матеріалів круглого столу, 31 берез. 2016 р. / Вищий господарський суд України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Київ, 2016. – С. 95–101.

Рєзнік, О. М. Специфіка адміністративно-правового статусу СБУ як суб’єкта захисту фінансової системи держави / О. М. Рєзнік, Н. С. Андрійченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 3. – С. 156–160.

Рємєскова, Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : монографія / Ю. О. Рємєскова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2014. –192 с.

Стюарт, Ю. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс, Я. Рогінська. – Київ : Альфа Реклама, 2016. – 1208 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнар. асоц. істориків права ; за ред. І. Б. Усенка. – Київ : Наук. думка, 2014. – 501 с.

Сухонос, В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. академія банків. справи НБУ, Юрид. ф-т. – Суми : Університет. кн., 2015. – 310 с.

Сухонос, В. В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2015. – 448 с.

Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадянського Суспільства. – Київ : Легал. статус, 2017. – 80 с.

Трихліб, К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : монографія / К. О. Трихліб ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 224 с.

Шереметьєва, О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення / О. Шереметьєва // Юридич. Україна. – 2016. – № 1/2. – С. 42–48.

Штогун, С. Г. Інтеграція України в правове поле Європи / С. Г. Штогун // Судово-правова реформа в Україні у статтях та публікаціях / С. Г. Штогун. – Київ, 2016. – С. 271–275.

Яковюк, І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 760 с.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше