ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМіжнародний день прав жінок і миру найчастіше пов’язують із соціалістичним рухом, який по суті відкрив реальні шляхи для активної реалізації рівноправності жінок. У 1975-му році свято було офіційно підтримано Організацією Об’єднаних Націй. 16 грудня 1977 року резолюцією Генеральної Асамблеєї ООН № A/RES/32/142 було запропоновано день 8 березня всім зацікавленим державам безпосередньо використовувати для популяризації та реалізації рівноправності жіночої частини населення.

Упродовж цього часу відбулось багато змін у світі. Сьогодні рівність прав і можливостей жінок і чоловіків є однією із визначальних умов розвитку демократичного суспільства.

Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку, що містить матеріали, які аналізують питання статусу жінки в сучасному суспільстві та визначають об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на недостатню участь жінок у вирішені важливих питань внутрішнього та зовнішнього життя держави і суспільства.  

Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні

Конституція України [Електронний ресурс] : (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68 № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142 № 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143) [Розділ 2. ст. 21, 24, 36, 38, 51, 52] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / Верхов. Рада України ; програм.-техн. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Від. баз даних нормат.-прав. інформації. – Електрон. текст. і граф. дані. – 1994. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80, вільний. – Дата звернення: 06.03.17. – Назва з екрана.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 06.09. 2012 № 5207-VI // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / Верхов. Рада України ; програм.-техн. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Від. баз даних нормат.-прав. інформації. – Електрон. текст. і граф. дані. – 1994. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17, вільний. – Дата звернення: 05.03.17. – Назва з екрана.

Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09. 2005 № 2866-IV // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / Верхов. Рада України ; програм.-техн. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Від. баз даних нормат.-прав. інформації. – Електрон. текст. і граф. дані. – 1994. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 вільний. – Дата звернення: 05.03.17. – Назва з екрана.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Електронний ресурс] : міжнар. док. Від 06.10.1999 р. // Верховна Рада України : офіц. веб-портал / Верхов. Рада України ; програм.-техн. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Від. баз даних нормат.-прав. інформації. – Електрон. текст. і граф. дані. – 1994. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_207, вільний. – Дата звернення: 05.03.17. – Назва з екрана.

Бондаренко, Н. О. Історичні аспекти розвитку вчень про права жінок [Електронний ресурс] / Н. О. Бондаренко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 87–96.

Бугина, К. Спеціальні права і свободи людини / К. Бугина // Європейська юридична освіта і наука : збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2013 р. : до 95-ї річниці Нац. акад. наук України / Київ. ун-т права НАН України, Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – С. 56–58.

Голяк, Л. В. Спеціалізовані омбудсмани у гендерному мейнстрімінгу: досвід скандинавських країн / Л. В. Голяк // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 168–173.

Гончарова, Ю. А. Законодавче забезпечення міжнародного захисту прав жінок / Ю. А. Гончарова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 334–338.

Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221–228.

Доповідь про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : восьма період. доп. / М-во соціальної політики України, Фонд народонаселення ООН. – Київ : [б. и.], 2014. – 43 с.

Дослідження, проведені в рамках підготовки восьмої періодичної доповіді про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ : [б. и.], 2014. – 105 с.

Дутка, Г. І. Права жінок у сучасних умовах розвитку державності / Г. І. Дутка, О. М. Кузнєцова // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 43–48.

Жук, О. М. Постпенітенціарна ресоціалізація жінок, звільнених з місць позбавлення волі / О. М. Жук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 2. – С. 278–281.

Жук, О. М. Ресоціалізація та її роль у соціальній адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі / О. М. Жук // Держава і право. – 2014. –Вип. 63. – С. 219-225.

Жук, О. М. Соціальна і трудова реабілітація та її вплив на постпенітенціарну адаптацію жінок / О. М. Жук // Держава і право. – 2014. –Вип. 64. – С. 312–317.

Іваньков, І. В. Загальна характеристика правил ООН щодо поводження з жінками-ув'язненими і заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, для жінок-правопорушників 2010 року (Бангкокських правил) / І. В. Іваньков, А. М. Григоренко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 19–24.

Ілюшко, О. Насильство щодо жінок як кримінологічна проблема / О. Ілюшко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 243–247.

Кравцов Д. М. Права жінок, що поєднують роботу з материнством, за проектом Трудового кодексу [Електронний ресурс] / Д. М. Кравцов // Право та інновації. – 2016. – № 1. – С. 132–136.

Мастюгіна, Г. Категорії жінок, яким не підвищено пільговий пенсійний вік / Г. Мастюгіна // Вісн. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 24.– С. 37.

Мельник, П. «Краще запобігти, ніж побороти» насильство проти жінок та дітей / П. Мельник, І. Рощина // Студент. юрид. журнал. – 2012. –№ 1. – С. 77–82.

Мирний, І. Праця жінок: нюанси використання / І.Мирний // Держслужбовець. – 2015. – Липень, № 7. – С. 57–60.

Миронова, Г. Право лікаря на відмову від здійснення законного аборту з міркувань совісті / Г. Миронова // Юрид. Україна. – 2013. – № 5. – С. 49–53.

Моніторинг Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: інструментарій і процес : практ. посіб. / упоряд. О. Суслова. – Київ : [б. в.], 2012. – 119 с.

Оленіна, Я. Г. Актуальні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 2011 року (щодо психологічного та фізичного насильства) в кримінальне законодавство України / Я. Г. Оленіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. –№ 3. – С. 401–406.

Петреченко С. Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / С. Петреченко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 117–124.

Повсякденні практики інституційної дискримінації: український вимір / Т. Доронюк [та ін.]. – Київ : Центр дослідження суспільства, 2013. – 67 с.

Пожарова, О. В. Пожарова, О. В. Міжнародні стандарти трудових прав жінок із сімейними обов’язками та законодавство України, що закріплює відповідні права [Електронний ресурс] / Пожарова О. В. Пожарова О. В. // Вісн. Одеського нац. ун-ту. Сер. : Правознавство. – 2013. – Т. 18, Вип. 1. – С. 69–75.

Пушкіна, О. Права жінок за міжнародним правом та українським законодавством/ О.Пушкіна // Юрид.Україна. – 2013. – № 12.– С. 11–15.

Сергєєва, С. М. Міжнародно-правовий захист прав жінок: історія і сучасність / С. М. Сергєєва // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 3. – С. 284–288.

Старчук, О. Окремі аспекти правового регулювання заборони дискримінації жінок / О.Старчук // Публіч. право. – 2015. – № 1.– С. 145–152.

Хомей, О. Правове становище жінок в Україні: заохочення дискримінації чи підтримка реалізації прав жінок? / О. Хомей // Юрид. журнал. – 2011. – № 11. – С. 59–61.

Ченкова, К. Особливості застосування кримінальних покарань до вагітних жінок і дітей за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року / К. Ченкова // Юрид. вісн. – 2012. –№ 3. – С. 185–190.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше