ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрирода на твоїй долоні

(до Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі) 

…Сьогодні розвиток цивілізації поставив світову спільноту перед надзвичайно важливими проблемами, від рішення яких залежить майбутнє нашої планети. Це збереження довкілля, використання нових джерел енергії та природних ресурсів.

Я. Скоробогатий 

Антипчук, А. Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. / А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256 с.

Бойчук, Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Бойчук, Е. Солошенко, О. Бугай. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Суми : Унів. кн., 2016. – 316 с.

Борейко, В. Этика и практика охраны биоразнообразия / В. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Київ : Логос, 2008. – 360 с. : ил.

Васюкова, Г. Т. Екологія / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – Київ : Кондор, 2016. – 524 с. : іл., табл.

Гідроекологія : підручник / М. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 380 с.

Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря / Укр. наук. центр екології моря ; відп. ред. І. Д. Лоєва. – Київ : КНТ, 2008. – 616 с.

Гор, А. Земля у рівновазі: екологія і людський дух / А. Гор ; ВГО «Україна. Порядок денний на ХХI ст.». – Київ : Інтелсфера, 2001. – 404 с. – (Зелена бібліотека).

Грущинська, І. В. Гідросфера. Вода і водойми : енциклопедія для дітей / І. В. Грущинська, Н. С. Коваль. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 176 с. : кольор. іл.

Губарець, В. В. З чарівних комор підземелля : світ корисних копалин України / В. В. Губарець, І. А. Падалка. – Київ : Техніка, 2003. – 256 с. : кольор. іл.

Декларации прав природы / сост. В. Е. Борейко. – Київ : [б. в.], 2003. – 16 с.

Димань, Т. Екологія людини : підручник / Т. Димань. – Київ : Академія, 2009. – 376 с. – (Альма-матер).

Екологічна безпека. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 2).

Екологічна енциклопедія. У 3 т. Т. 1 : А – Е / гол. ред. А. В. Толстоухов. – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2006. – 432 с. : кольор. іл., карти, табл.

Екологічні війни / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 11).

Екологічні проблеми аграрної галузі та шляхи їх розв’язання / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 2).

Екологічні проблеми водних ресурсів / упоряд. Т. В. Тимочко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 5).

Екотехнології міських систем: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / Ю. М. Шкатула [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 196 с.

Еріксен, Т. Сміття і люди. Зворотній бік споживання [Текст] / Т. Еріксен ; пер. з норв. І. Сабор. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 224 с. – (VIAE HUMANAE ; вип. 9).

Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана : учеб. пособие. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 572 с. – (Відкриття українських вчених).

Зміна клімату та міста : огляд. док. № 30. – Київ : British Сouncil. Ukraine, [2005]. – 55 с.

Кляйн, Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Н. Кляйн ; пер. Д. Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. – (Світоглядна література).

Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины : монография / Г. Д. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : ИНЖЭК, 2008. – 264 с.

Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підруч. для студентів вузів / С. С. Левківський, М. М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с. : іл., карти, табл.

Ломницька, Я. Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навч. посіб. / Я. М. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. комерц. акад. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 589 с. : мал., табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2012. – 660 с. : мал., табл.

Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів вузів / В. М. Ісаєнко [та ін.] ; за ред. Г. В. Лисиченка. – Київ : НАУ-друк, 2009. – 312 с. : іл., табл. – (Теорія і практика збалансованого розвитку).

Назарук, М. М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / М. М. Назарук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 348 с.

Оксенов, О. Дива природи шести континентів : іл. енциклопедія / О. Оксенов. – Київ : КРИСТАЛ БУК, 2017. – 64 с. : кольор. фот. – (Бібліотека школяра).

Оксенов, О. Світ тварин шести континентів : іл. енциклопедія / О. Оксенов. – Київ : КРИСТАЛ БУК, 2017. – 64 с. : кольор. фот. – (Бібліотека школяра).

Оновлена стратегія збалансованого розвитку ЄС / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Європейська інтеграція ; № 7).

Орхуська конвенція / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 8).

Основи біологічної безпеки (екологічна складова) : навч. посіб. / О. І. Бондар, Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 372 с.

Принципи моделювання та програмування в екології : підруч. для студентів вузів / В. В. Богобоящий [та ін.]. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 216 с.

Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір : аналіт. доп. / С. Л. Орленко [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 44 с.

Радимен, В. Плуг, мор і нафта: як людство здобуло контроль над кліматом / В. Радимен ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 272 с. : іл., карти. – (VIAE HUMANAE ; вип. 6).

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Кіотський протокол / упоряд. Т. В. Тимочко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 52 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 2).

Руденко, С. С. Загальна екологія. Практичний курс. У 2 ч. Ч. 1 : Урбоекосистеми / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 342 с.

Стадник, А. Г. Когда планета сходит с ума. Природные катастрофы : новая ил. энцикл. / А. Г. Стадник. – Харків : Ранок, 2011. – 224 с.

Стан сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 4).

Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 256 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

Тарасов, Л. В. Природа Земли: прошлое, настоящее, будущее : кн. для любознател. школьников / Л. В. Тарасов. – Сумы : Унив. кн., 2006. – 480 с. : ил.

Тюленєва, В. О. Основи метеорології і кліматології : навч. посіб. / В. О. Тюленєва, І. С. Козій. – Суми : Унів. кн., 2015. – 210 с. : іл.

Угода між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 25 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 5).

Фейген, Б. Велике потепління: зміна клімату та піднесення й гибель цивілізацій / Б. Фейген ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 272 с. : іл., карти. – (VIAE HUMANAE ; вип. 5).

Франчук, Г. М. Урбоекологія і техноекологія : підручник / Г. М. Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ-друк, 2011. – 496 с. : мал., табл.

Чайка, В. Є. Урбоекологія : підруч. для студентів / В. Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрук., 1999. – 368 с. 

Така вже людська натура: не бачимо свого становища в справжньому світі, доки не зазнаємо на досвіді стану ще більш гіршого, і ніколи не цінуємо усіх благ, якими володіємо, доки не втратимо їх.

Даніель Дефо 

Актуальні питання розвитку біології та екології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3–7 жовт. 2016 р., м. Вінниця) / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: І. А. Дудка [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 520 с.

Борейко, В. Е. Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 48 с. : портр., ил. – (Охрана дикой природы ; вып. 66).

Воловик, В. М. Етнокультурні ландшафти містечок Поділля / В. М. Воловик. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 270 с. : іл.

Волошенюк, І. С. Фотомоделі Подільського зоопарку / І. С. Волошенюк, О. С. Гордієвич. – Вінниця : Власюк О., 2007. – 72 с. : фот.

Гальчак, С. Д. Поділля: природа, людина – еволюція, історичний розвиток : клімат. фактор в іст. антропосоціогенезі / С. Д. Гальчак. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2006. – 368 с.

Географія Вінницької області : навч. посіб. / ред.: Г. І. Денисик, Л. Ф. Жовнір. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 308 с.

Гетьман, В. Заповідники України / В. Гетьман. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Григора, І. Геоботаніка : навч. посіб. / І. Григора, Б. Якубенко, М. Мельничук. – Київ : Арістей, 2006. – 448 с.

Денисик, Г. І. Антропогенні заповідні об’єкти Поділля / Г. І. Денисик, В. В. Канська, В. С. Канський. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208 с. : іл., карти, табл. – (Антропогенні ландшафти Поділля).

Денисик, Г. І. Природа Вінниччини : навч. посіб. / Г. І. Денисик. – Вінниця : Консоль, 2008. – 136 с.

Екологічна безпека Вінниччини : монографія / за заг. ред. О. Мудрака. – Вінниця : Балюк І. Б., 2008. – 456 с.

Екологічний моніторинг / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 27 с.

Екологічний стан Вінницької області на рубежі тисячоліть : аналіт.-стат. довід. / ред. О. Г. Яворська. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2005. – 162 с. : іл.

Екологічний шлях у майбутнє / ІСАР «Єднання». – Київ : Еллой, 2002. – 63 с. : кольор. іл.

Екологічно дружні технології / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 32 с. : табл. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 3).

Екологія грибів : монографія / Г. Л. Антоняк [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 628 с. : мал. – (Біологічні студії).

Екологія і суспільство : зб. наук. пр. Ун-ту екол. знань Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького / уклад.: О. М. Бельницька, Н. П. Лошкарьова ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : Друк. дім, 2008. – Вип. 3. – 264 с. : іл.

За все живе і зелене : начерки з основних проблем сучасної української екології / ред. О. Листопад. – Київ : Київ. екол.-культур. центр, 2006. – 224 с. – (Природоохоронна пропаганда ; вип. 28).

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття / упоряд. Т. В. Тимочко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 28 с. : іл. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 8).

Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Стан навколишнього середовища ; № 10).

Злобин, Ю. А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения : монография / Ю. А. Злобин, В. Г Скляр, А. А. Клименко. – Сумы : Унив. кн., 2016. – 437 с.

Ковальчук, Г. В. Зоологія з основами екології : посібник / Г. В. Ковальчук. – Суми : Унів. кн., 2003. – 592 с. : іл.

Коляда, М. Г. Таємниці рослинного світу. Дивовижні факти з життя рослин / М. Г. Коляда. – Донецьк : БАО, 2008. – 272 с. : іл. – (Цікаво про незвичайне).

Лицо Бога в дикой природе : стихи и проза / Киев. экол.-культур. центр ; сост. В. Е. Борейко. – Киев : [б. в.], 2003. – 44 с. – (Природоохранная пропаганда ; вып. 23).

Мельничук, М. Д. Екологія біологічних систем (екологія мікроорганізмів) : навч. посіб. / М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко, В. В. Бородай ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с.

Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових і озерних екосистем : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Й. В. Гриб [та ін.] ; Ін-т змісту і методів навчання, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Рівне ; Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 486 с.

Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України / аналіт. огляд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32 с.

Растения. 1000 интересных фактов : ил. энцикл. / текст А. Климова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 319 с. : цв. ил.

Рельєф України : навч. посіб. / за заг. ред. В. Стецюка. – Київ : Слово, 2010. – 688 с. : іл.

Смарагдова мережа в Україні / Держ. служба заповід. справи М-ва охорони навколиш. природ. середовища України, Благодійна орг. «ІнтерЕкоЦентр» ; під ред. Л. Д. Проценка. – Київ : Хімджест, 2011. – 192 с.

Створення екологічних коридорів в Україні / Держ. служба заповідної справи М-ва охорони навколиш. природ. середовища України, Благодійна орг. «ІнтерЕкоЦентр». – Київ : [Бізнесполіграф], 2010. – 160 с. : іл., табл.

Стеблянко, М. Лирическая ботаника : учеб. пособие / М. Стеблянко, А. Стеблянко, М. Шнуренко. – Сумы : Унив. кн., 2001. – 130 с. : ил.

Степура, А. В. Світ тварин п’яти континентів : попул. енциклопедія / А. В. Степура. – Донецьк : БАО, 2007. – 832 с. : іл.

Супруненко, В. П. Великий Луг Запорожский / В. Супруненко. – Запорожье : Просвіта, 2015. – 248 с. : ил.

Толстоухов, А. В. Екобезпечний розвиток: пошук стратегії / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько. – Київ : Знання України, 2001. – 333 с.

Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Екол. група «Печеніги» ; упоряд.: О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – 384 с. : кольор. іл.

Червона книга України. Тваринний світ / ред. М. М. Щербак. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1994. – 464 с.

Шеремета, В. Екологічний дороговказ : маленькі поради для великих змін / В. Шеремета. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. : іл.

Школьник, Ю. Підводний світ. Мешканці морів і океанів / Ю. К. Школьник ; за ред. І. А. Сербінової. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 63 с. : кольор. іл. – (Популярна енциклопедія сучасних знань).

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше