ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВеликі твої жертви, Україно

(до Дня пам’яті жертв політичних репресій)

Бібліографічний список 

Артем’єва, Г. 58-ма. Невилучене : історії людей, які пережили те, чого ми найбільше боїмося / Г. Артем’єва, О. Рачова ; пер. з рос. О. Ушкалова. – Харків : Віват, 2016. – 335 с.

Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині : док. та матеріали / уклад. А. І. Амонс ; авт. передм.: С. І. Білокінь, О. С. Кавуненко. – Київ : МАУП, 2007. – 608 с. : іл.

Білинський, А. В концтаборах СРСР, 1944–1955 : спогади і спостереження / А. Білинський ; передм. О. Грекова. – Мюнхен ; Чикаго : Орлик : BIBLOS, 1961. – 382 с.

Білокінь, С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр. / С. Білокінь. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 694 с.

Бойта, А. М. Мартиролог Могилівщини : кн. пам’яті жертв політ. репресій на Могилівщині (20–50 рр. ХХ ст.) / А. М. Бойта, Ю. В. Ткачук. – Могилів-Подільський : Могилів-Поділ. друк., 2008. – 172 с.

Буяльський, Б. А. Жертва і свідок більшовицького раю : спогади про 1937–1940 роки / Б. А. Буяльський, О. М. Трачук. – Вінниця : [б. в.], 2000. – 95 с.

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 614 с. : іл. – (Більше не таємно ; т. 4).

Вінницький мартиролог : кн. пам’яті жертв політ. репресій на Вінниччині (20–50 рр. ХХ ст.). Т. 1. А-Г / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. Рада ; ред. С. П. Татусяк. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2001. – 398 с.

Вітковський, В. М. Таємниця схованих могил. Резонансні розслідування / В. Вітковський, Г. Ковальчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208 с. : іл.

В’ятрович, В. Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають / В. В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 240 с. : іл. – (Нові сюжети).

Горынь, Р. Преступление ( 1917–1953 гг.) : монографія / Р. Горынь. – Київ : [б. в.], 2002. – 212 с.

Грановський, Б. В. Таємні «об’єкти НКВС у Вінниці» (1937–1940 рр.) : матеріали для бібліогр. / Б. В. Грановський. – Київ : [б. в.], 1998. – 37 с. : фот.

Грицяк, Є. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с. : іл.

Данилюк, Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – Київ : Рід. край, 2000. – 616 с.

Драган, А. Пам’ятаймо про Вінницю! : [про злочини НКВС у Вінниці в 30-х роках ХХ ст.] / А. Драган ; авт. післямови Л. Р. Кароєва. – Вінниця : Континент, 1992. – 45 с.

Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 511 с.

Ільєнко, І. О. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників (за архівами ДПУ-НКВС) / І. О. Ільєнко. – Київ : Веселка, 1995. – 447 с. : іл.

Іноземці про українських політв’язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип» ; голов. ред. О. Зінкевич ; упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

Кісь, О. Українки в ГУЛАГу : вижити значить перемогти = Ukrainian Woman in the Gulag : the Victory of Survival / О. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2017. – 288 с. : кольор. іл.

Конквест, Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The Great Terror / Р. Конквест ; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної. – Луцьк : Терен, 2009. – 880 с.

Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. М. Іваник. – Торонто ; Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. – фот.

Круцик, Р. М. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини : жертвам комуністичного терору 1939– 1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Р. Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с.

Лазаренко, В. І. Не прощаю : зб.-реквієм пам’яті жертв комуно-більшовиц. геноциду / В. І. Лазаренко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1996. – 160 с.

Малигін, А. Червона акула (Єжовщина на Вінниччині) / А. Малигін. – Вінниця : [б. в.], 1995. – 96 с.

Маліш, П. І. Розгул диявола триває. Січень – лютий 1938 року / П. Маліш. – Хмельницький : Інтрада, 2011. – 336 с.

Марочко, В. Репресовані педагоги України: жертви політ. терору, 1929–1941 : монографія / В. Марочко, Г. Хілліг. – Київ : Наук. світ, 2003. – 302 с.

Матеріали Міжнародного конгресу політичних в’язнів комуністичних режимів : Київ, 7–8 лист. 1995 р. – Київ : Ред.-вид. центр Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2001. – 296 с.

Машталер, С. Л. Без вини звинувачені. Про репресії працівників ветеринарної медицини Вінниччини в період тоталітарного режиму ХХ століття / С. Л. Машталер. – Вінниця : Вінниц. газ., 2013. – 112 с. : іл.

Мироненко, А. Н. Жертвы сталинского террора предвоенного пятилетия на Украине / А. Н. Мироненко, А. П. Бенько ; Ин-т государства и права Акад. наук Украины. – Київ : [б. в.] ; Днепродзержинск : Юрлен, 1994. – 19 с.

Мученики за віру : біогр. дані служителів культу Вінниц. єпархії, репрес. в роки сталінізму / під ред. В. С. Калюжного. – Вінниця, 1993. – 64 с. : іл., портр. – (З архівів ВЧК-ДПУ-МДБ-КДБ ; вип. 1).

Нестеренко, В. А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі : нариси / В. Нестеренко ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник. – Камʼянець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 104 с.

Ніколаєва, Н. Б. Репресії НКВС проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько-радянської війни 22 червня 1941 р. / Н. Б. Ніколаєва // Гілея : наук. вісн. – 2016. – № 6 (Вип. 109). – С. 81–85.

Петров, В. Діячі української культури, (1920–1940). Жертви більшовицького терору / В. Петров ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.

Підгайний, С. Українська інтеліґенція на Соловках : спогади, 1933–1941 / С. Підгайний. – Нью-Йорк : Прометей , 1947. – 93 с.

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР : матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 456 с.

Політичні репресії на Поділлі (20–30-ті рр. ХХ ст.) : зб. наук. пр. / Вінниц. облдержадмін. ; ред. І. Г. Паламар. – Вінниця : Логос, 1999. – 248 с.

Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця : Кн.-Вега, 2006. – 200 с.

Реабілітовані історією. Вінницька область. У 3 кн. Кн. 1 / ред.: І. С. Гамрецький, В. П. Лациба, С. С. Нешик. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 908 с. : іл. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

Репресивна політика на Поділлі в 20-х – першій половині 30-х рр. / В. Й. Жезицький ; НАН України. – Київ : Рід. край, 1997. – 96 с.

Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопед. довід. / голов. ред. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с. : портр.

Теленько, Б. Соловецький мартиролог Поділля (на основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькій області) / Б. Теленько. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. : іл.

Трагічні сторінки історії Іллінеччини. Голодомор. Репресії. 20–50 рр. ХХ ст. / упоряд. Н. Ф. Таранюк. – Вінниця : Кн.-Вега, 2007. – 64 с. : іл.

Трачук, О. М. Жертва і свідок більшовицького раю : спогади про 1937–1940 роки / О. Трачук ; літ. запис, передм., післямова Б. А. Буяльського. – Вінниця ; Тиврів : Кобза, 2000. – 88 с. : портр.

Червоні жорна : спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій / відп. ред. С. К. Гіренко. – Вінниця : Держ. обл. вид-во, 1994. – 80 с. – (З архівів ВЧК-ДПУ-МДБ-КДБ ; вип. 2).

Шаповал, Ю. І. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов ; Служба безпеки України. – Київ : Абрис, 1997. – 608 с. : іл.

Шевченко, С. Соловецький реквієм / С. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 592 с. : іл., портр.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше