ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації"ГІРКИЙ БУВ КЕЛИХ ЖИТТЬОВИЙ…"
(Бібліографічний покажчик)

Версія для друку

РЕПРЕСІЇ  НА  ВІННИЧЧИНІ

95. Баранський В. Кривава помста «проф–гусара»: [Про репресії профспілк. працівників в Україні, в т.ч. на Вінниччині в 20–30–х рр.] // Вінниччина. – 1999. – 16 січ.

96. Балан Л. Прошу мене розстріляти: [Про судов. процес над керівниками Гайсин. р-ну в 30-і роки ]  // Трибуна праці.– 1989. – 20 трав.

97. Безтелесний С. Переселенці: [Тиврівчани  в  Усурійському краї] // Маяк. – 1997. – 13 верес.

98. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспіл.-політ. та іст.-правов. аналіз: У 2 кн. Кн. 1. – К.: Либідь; Військо України, 1994.– 432 с.

Із змісту: [Про репресії у  м.Вінниці та Вінниц. обл.]. – С.74, 75, 245, 255, 256, 279, 283, 287, 338, 343.

99. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: Сусп.-політ. та іст.-правов. аналіз: У 2 кн. Кн.2. – К.: Либідь; Військо України, 1994.– 688 с.

Із змісту: [ Про репресії у м. Вінниці та Вінниц. обл.]. – С. 19, 83, 86, 88, 159, 160, 240, 241, 245, 251, 262 – 264, 266, 270, 271, 279, 341, 344, 495, 497, 664, 665, 682.

100. Бордяківська Н. Подільська трагедія: слідами більшовицьких репресій // Маяк. – 2000. – 25 листоп., 2 груд.

101. Васильєв В. Причини та механізми здійснення масових політичних репресій на території Вінницької області в 20–30-і рр. // Політичні репресії на Поділлі (20–30-і рр ХХ ст.) / Авт. кол.: В.Ю.Васильєв, Л.С.Калитко, П.М. Кравченко, Р.Ю. Подкур; Наук. ред. І. Г. Паламар.– Вінниця, 1999. –  С. 9–23.

102. Вінницький злочин // Енцикл. українознавства.: [В 10 т.]. – Перевид. в Україні. – К., 1993. – Т.1. – С.282.

103. Вінниця: злочин без  кари: (Док., свідчення, матеріали про більшовиц. розстріли у Вінниці в 1937–1938 рр.) / Ред. і упоряд. Є. Сверстюк, Передм.  Є. Скрипника. – К.: Воскресіння, 1994. – 333 с. – Бібліогр.: С. 320 – 326.

Рец.: Злочин без кари // Молодь України. – 1994. – 6 груд.; “Вінниця: злочин без кари” //  Літ. Україна. – 1994. – 5 груд. – С.6.; Касіяненко Г. Презентація книги  “Вінниця: злочин без кари” [у Вінниці] //  Вінниц. газ. – 1995. – 31 січ.; Захар’яш Є. Правду не розстріляти // Робітн. газ. – 1995.– 28 лют.; Одарченко І. Про злочин комуністів // Укр. сл. –  1996. –  14 листоп. (№45). – С.14.   

104. Вітковський В. Не уві сні: З циклу “Вороги народу: вигадані і справжні” // Вінниц. правда. – 1990. – 20 трав., 10 черв.

105. Вовкодав В. Голгофа одного району (за матеріалами Віноблдержархіву): [Терор НКВД 1937 –1938 рр. в Жмерин. р-ні] // Панорама. – 1998. – 29 серп.

106. Волошенюк І. Війна проти народу // Вінниччина. – 2000. – 12 лип. – (Спец. вип. “Хочу все знати”).

107. Волошенюк І. Ідоли, яким ми поклонялись: [Про насильства над людьми в роки рад. влади] // Вінниччина. – 1996. –  6 квіт.

108. Волошенюк І. Страх і совість: [Про репресії в м.Вінниці та обл. в 1937 – 1938 рр. ] // Подолія. – 1992. –  20, 22 лют.

109. Грановський Б.В. Чорна книга Вінниччини: Подробиці злочинів ОГПУ– НКВД на Поділлі 1939 – 40 рр.  // Подолія. – 1992. – 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 трав.; 2,9,11,16, 25 черв.; 2, 18, 30 лип.; 13 серп.,  29 верес., 13, 15 жовт.

110. Григорчук П. Джерела до вивчення репресій 30-х років ХХ ст. на Вінниччині // Тези доповідей чотирнадцятої Вінницької обласної  історико-краєзнавчої конференції. 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995. – С.78–79.

111. Григорчук П.С. Репресії проти селянства на Поділлі в 20 – 30-х роках ХХ ст. // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 7 верес.1993 р. –  Вінниця, 1993. – С.52–53.

112. Гулевич Г. Що мені довелося бачити: Спогади про більшовиц. терор у Вінниці  // Подолія. – 1992. – 13 серп.

113. Гунько Н. Історії трагічні сторінки: [Про розкуркулювання, голодомор, репресії на території Калинів. р-ну]  // Прапор перемоги. – 1990. – 18 жовт.

114. Давидюк А. Більшовицька Ламія: [Про репрес. дітей спецконтингенту Немирів. дит. будинку.1937–1939 рр.] // Подолія. –  1999. –  25, 27 трав.

115. Давидюк А. Гелахуц: міфи і реальність: [Про сфабриков. органами НКВС “справу” правої  сіоніст. орг. в обл. 1938 р.] // Вінниц. газ. –1996. – 21, 23, 26 берез.

116. Давидюк А.  Доля ректорів Вінницького медуніверситету довоєнних років (1934–1941): [Репресії  О.П.Смолянської, Г.Д.Бриліанта, М.О.Васильця, Л.П.Кононенка. Квіт. 1937 – лют. 1938 рр.] // Тези доповідей  і повідомлень 18-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції.– Вінниця, 1998.–С.79–80.

117. Давидюк А. ЄВОСМ: розправа за минуле // Подолія. – 2000. – 15, 17 лют.

117а. Давидюк А. Застосування психологічного та фізичного методів впливу слідчими Вінницької тюрми в період масових репресій (1937–1938 рр.) // Наук. зап. Сер. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського.– Вінниця, 1999.– Вип.1.– С.101–106.

118. Давидюк А. Звинувачення не знайшли підтвердження: [Справа про репрес. цукровиків в 1937 – 1938 рр.] // Панорама. –  1995. –  3 трав.

119. Давидюк А. Репресований джаз: Стор. історії: політв’язні Вінниччини // Вінниччина. – 1995. –  21, 24, 27 жовт.

120. Давидюк А. Справа Бунду: [Репресії 1938р. проти євреїв Вінниці, безпідставно звинувач. в антирад. діяльн. у складі Євр. робітн. спілки (Бунд)] // Вінниц. газ. – 1997. –  4, 6, 11, 13, 18 лют.

121. Давидюк А. Справа повстанкому: [Справа про неіснуючий повстан. ком. у  Вінниц. обл.] // Подолія. – 1999. – 7, 9 верес.

122. Давидюк А. Чужі серед своїх: [“Справа” колиш.учасників  громадян. війни, червон. партизан і підпільників Вінниччини в обл. упр. НКВС. 1937–  1938 рр.] // Вінниц. газ. – 1998. –  27, 29 січ.;  3 лют.                 

123. Дорош М. Справа № 8513…: [Про репрес. у с. Воронівці Хмільниц. р-ну 1937–1938 рр.] // Подолія. – 1999.– 26 лют. –  (Спец. вип. газ. “П’ятниця”).

124. Дробчак Г. Катували і вбивали: Нові факти про злодіяння сталінського режиму у Вінниці  // Сіл. вісті. –  1993. – 11 січ.

125. Жезицький В. Політичні репресії проти польського населення Поділля у другій половині 30-х років ХХ  століття: [1934–1937 рр., в т.ч. на Вінниччині] // Поляки на Хмельниччині… . –  Хмельницький, 1999. – С. 421 – 429.

126. Жезицький В.  Репресивна політика на Поділлі в 20-х – першій половині 30-х рр. [в т.ч. на Вінниччині] / Відп. ред. П.Т.Тронько.–  К.:  Рід.  край,  1997.   – 95 с.

127. Загрійчук А. Браїловська доля “Назара Стодолі”: [Про  репресії у   смт  Браїлові Жмерин. р-ну у берез. 1921 р.] // Літ. Україна. – 1996.– 11 квіт.– С.2.

128. Загурський В. Безвинно репресовані: [Про сталін. репресії у Тиврів. р-ні]  //  Маяк. – 1994. – 27 лип.

129. Западнюк В. І.  Хай пом’яне їх народ…: [Спогади і роздуми киянина-медика, уродж. Тростянец. р-ну про репресії у 1930 р. на Вінниччині] // Вінниччина. – 1998. – 16 черв.

130. Здітовецький О. Два покоління втікачів знаходили притулок в одному  селі: [Рятування жертв сталін. репресій і гітлерів. терору в с. Обозівці Погребищ. р-ну] // Вінниц. газ. – 1996. – 4 лип.

131. Зінченко А. Л. Благовістя національного духу: Укр. церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К.: Освіта, 1993. – 256 с.

Із змісту: Під прицілом державної політики: [Про репресії духовенства обл.]. – С. 173 – 221.

132. Зінченко А. Від байдужості до вболівань: [Доля учительства на Вінниччині в 20 – 30-х  рр.]  // Рад. освіта. – 1990. – 2 жовт.

133. Зінченко А. Хліб і трибунал: [Про викачування хліба і розправи над селянами у 1922 р. в с. Вендичани Могилів-Поділ. р-ну ]  // Київ. – 1993. – № 8. –С. 91 – 92.

134. Зінченко А. Шістнадцять протоколів з Кукавки: [Про діяльн. ревпродтрибуналів у Могилів-Поділ. повіті в 1922 р.] // Комс. плем’я. – 1990. –21 груд.

135. Злочин проти народу: [Док. матеріали з кн. “Злочин Москви у Вінниці” про політ. репресії в 20–30-х рр.]  // Комс. плем’я. –1990. – 23, 25, 28 серп.; 1, 4, 6, 15, 20 верес.

136. Злочин НКВС у Вінниці: [Підбірка документів про репресії 1937–1940 рр.]  // Голос громадянина. – 1992. – 8 трав. – C. 4 – 5.

137. Інквізитори: Застосування психол. та  фіз. методів впливу слідчими вінниц. тюрми в період мас. репресій (1937–1938) // ДТП. – 1997. – 2 серп. – С.5.

138. Калюжний В.С., Вітковський В.М. Масові репресії на Вінниччині в 1937–1938 роках // Вінниці 630: Матеріали  першої Вінниц. наук.–теоретич. конф. 1363 – 1993. –  Вінниця, 1993. – С.85 – 88.

139. Ковальський Т. Згадаймо ті часи: [Участь групи вінничан у Всесвіт. з’їзді об-ня ветеранів–українців (Львів) та їхня пропозиція розслідувати знищення  в’язнів у  Вінниці  22 черв. – 18 лип. 1941 р.] //  Вінниц. газ. – 1997. – 12 серп.

140. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і голодомор: Пер. з англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

Із змісту: [По Вінниц.обл.]. – С.150, 174, 276, 278, 281,282, 293.

141. Косюк І. Справа одинадцяти: [Про репресії у 1938 р. учасн. “контрреволюц. підпіл. орг.” з с.Крушинівка Бершад. р-ну] // Вінниччина.– 1998. – 15 верес.

142. Кравець М. Червоний терор проти подільських поляків // Тези доповідей шістнадцятої обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С.80–81.

143. Лановий І. Вони [жителі Калинів. р-ну] були незаконно репресовані // Прапор перемоги. – 1992. – 9 черв.

144. Лошицький  О. “Лабораторія”: Нові документи і свідчення про масові репресії 1937–1938 рр. на Вінниччині: [За матеріалами карної справи 1940 р. і закрит. суд. процесу 1941 р. щодо  працівників  обл. упр. НКВС] // З архівів ВУЧК – ГПУ  –  НКВД – КГБ. – 1998.  –  №1/2. – С.183–227.

145. Мазило І. Працівники  цукрової промисловості Вінницької області – жертви тоталітарного режиму  30–40-х  років // Тези доповідей чотирнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995.  –  С.79–80.

146. Мазило І. Репресії тоталітарного режиму проти національних меншин у цукровій промисловості  на Поділлі в 30–х роках ХХ ст. // Тези доповідей шістнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С. 79–80.

147. Мазило І., Паламар І. Репресії проти працівників цукрової  промисловості Вінниччини в 1937–1938 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. – Вінниця,1997. – С. 67–69; Наукові записки. Сер. Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського.– Вінниця, 1999.– Вип.1.– С.107–109.

148. Малигін А. Багряна акула: [Про репресії в обл. 1937–1938 рр.] // За Батьківщину. – 1999. –  26 листоп. (№13).

149. Малигін А. Ворога нема? Треба вигадати: [Про жертви сталін. терору 1937 р. на Вінниччині] // Вінниччина. – 1997. – 19 лип.

150. Малигін А. Комсомол в “єжових рукавицях” // Панорама. – 1994. – 20 квіт.

151. Малигін А. Розплата за стаханівський блеф: [1937–1938 рр.] // За Батьківщину. –  1999. –  17 груд.( №16). 

152. Малигін А. Сміттярі революції: [Про діяльн. НКВД 1937–1938 рр.] // Вінниц. вісті. – 1997. – 19 груд. (№9/10). –  С.7.

153. Малигін А. Терористи на Поділлі: [Про репресїї  1921 р.] // Вінниччина.– 1997.– 12 верес.

154. Малигін А. Хто ж отруїв коней?: [Про терор 1937–1938 рр. в сіл. госп-ві обл.] // Земля Поділ.– 1998.– 21 серп.

155. Малигін А. “Цілком таємно. Тов. Кагановичу”: [Репресії в обл. в 40-х рр.] // Поділ. зоря.– 1992.– 19 верес.

156. Малигін А. “Чекістський письменник”: [Про одного з виконавців  репресій на  Вінниччині  Л.Ширіна] // Схід. часопис (Донецьк). – 1995. – 22 серп.– 1 верес.

157. Малигін А. Червона акула : (“Єжовщина на Вінниччині”): Док.-публіц. нариси. – Вінниця, 1995. – 96 с.

158. Машевський Ю. Як жорна мололи: Правда і вигадки чекіста Фукса [в період репресій 1938 р.] // Вісн. Козятинщини. – 1999. – 14 серп.

159. Мельник В. Пам’ятаймо їх імена…: [Жертви репресій 1937 – 1938 рр. у Шаргород. р-ні ] // Комунар. – 1989.  – 2 верес.

160. Мельник В. Режим журналістів не милував [у 30-х рр. у Вінниці] // Вінниччина. – 1999. – 15 черв.

161. Міщенко Л. У віки сягає історія села Пикова  [Калинів. р-ну] // Прапор перемоги. –  1997. –  8,19,22,26,29 берез.; 2,5,9,12,16 квіт.

Із змісту: [Про репресії  тоталітар. режиму (1937 р.) на території села].– 5, 9 квіт.

162. Мученики за віру: Біогр. дані служителів культу Вінниц. єпархії, репрес. в роки сталінізму. – Вінниця:  Держ. обл. вид-во “Вінниця”, 1993.– 62 с.–  (Сер. “З архівів ВЧК – ДПУ – НКВС – МДБ – КДБ”.  Вип.1).

163. Нагірний В. Перший концтабір на території Вінниччини: [2–а половина 1920 р.] // Тези 15-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1996. –  С.55–56.

164. Нагорний В.І. Переслідування працівників культури на Вінниччині в 1933–1937 рр. : (На матеріалах Вінниц. пед. ін-ту) // Тези доповідей дев’ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 5 верес. 1990 р.– Вінниця, 1990. –  С. 86–87.

165. Наніїв П. "Онанімки”: Із кн. спогадів “Чорний ворон”: [Укр. письм., уродж. с.Біла  Ямпіл. р-ну  про  репресії  1937 р.  у  селі] // Нар. газ. – 1997.–  Серп. (№31).– С.4.

166. Народовбивство в Україні: Офіц. матеріали про мас. вбивства у Вінниці [1937–1938 рр.] / Передм., ред.  О.Романів; Львів. обл. іст. культурол. орг.”Меморіал” та ін. – Л., 1995. – 262 с. –  Рец. Федоренко Є. Правда про Українську  Катинь  //  Освіта. – 1998. – 1 квіт.(№23/24). –  С.19; Жила В. Вінницька  трагедія  ХХ століття // Визвол. Шлях. –  1998. –  №6. – С.744 – 747. 

167. Новицький П. Переслідування  української автокефальної православної церкви на Вінниччині в 1934–1935 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С.62–63.

168. Новікова Н. Листи з Тиманівки: [Про голод, розкуркулювання та репресії в с.Тиманівці Тульчин. р-ну ] // Зоря комунізму. – 1990. – 6 лют.

169. Обірвані життя: [Список комс. працівників,  репрес. у роки сталінщини,  в т. ч. по обл.]  / Підгот. Д. Юрасов, В. Розтальний  // Молодь України. – 1990. – 8 квіт.

170. Опря Л. Мемуари Михайла Селешка як джерело до вивчення більшовицького терору у Вінниці в 1917–1938 рр. // Тези доповідей і повідомлень сімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 18 верес. 1997 р.  –  Вінниця,1997. – С.69–70.

171. Остання адреса: До 60–річчя соловец. трагедії: У 3 т. Т.3 – К.: Сфера, 1999. – 394 с.: іл.

Із змісту: [Про репрес.  з  Вінниччини, які перебували на Соловках і  розстріл. в  урочищі Сандормох 1937 р.]. – С.24, 27, 40, 78, 89, 90, 94, 97, 111, 148, 175, 200–202, 346–351.

172. Павленко С. “Ви  тут  сидите, а під кожним вікном ходять націоналісти”: Найчастіше в Сибір відправляли тих, хто чимось не догодив місц. колгосп. номенклатурі  // Голос України. – 1994. – 30 квіт. – С.12.

173. Пархомчук Ю. І мертвий зойк ще раз убитого Христа: “Справедливий і добрий начальник ГУЛАГ! Захисник невинних!…”:  [Про священнослужителів, репрес.  за часів  сталінізму. За  матеріалами  обл. архіву] // Подолія. – 1993. – 13 трав.

174. Пастушенко В. Репресії в селі Стрільниках на Шаргородщині // Тези доповідей шістнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, 11 лют. 1997 р. –  Вінниця, 1997. –  С.83.

175. Петренко В. Червоний смерч: Поділля в 1920–1921 рр. // Подолія. – 1997.– 2 верес.

176. Петрівський С. Розкуркулення: [Про репрес. жителів Козятин. р-ну, ліквідацію   куркулів] //  Вісн. Козятинщини. – 1996.– 26 жовт.

177. Політичні репресії 20–30-х рр. на Поділлі: Зб. док. / Упоряд. В.Ю. Васильєв, Р.Ю. Подкур, П. М. Кравченко, С. Л. Калитко; Пров. наук. ред. І. Г. Паламар – Вінниця: Логос, 1999. –  248 с.

178. Реабілітовані  історією: Їм повернуто добре ім’я: [Список по р-ну] // Чечельниц. вісн. – 1995. – 16 трав., 6 черв., 24 жовт.

179. Реабілітовані історією:  Кн. пам’яті: [Списки репрес. в обл. протягом 20–50-х рр.] // Вінниччина. – 1992 – 1994.

180. Реабілітовані історією: Список голів госп-в Гайсин. р-ну, які були репрес. // Трибуна праці.– 1996.– 24 верес.; 8, 22 жовт.; 6 листоп.; 1997.– 4 лют., 8 квіт., 10 черв., 22 лип.,  5, 27 серп.

181. Реабілітовані історією: [Список репрес. громадян Липовец. р-ну, реабіліт. згідно Закону України “Про реабілітацію жертв політ. репресій на Україні”] // Нове життя. – 1996. – 31 лип.; 14, 17, 21 серп.

182. Роговий О. Райком складався з “ворогів народу”: [Про репресії в колишн. Турбів. р-ні] // Нове життя.– 1995. – 22, 25 листоп.

183. Розстріляні за правду // Подолія. – 2000. – 28 берез.

184. Рябокінь О. Ніби смерч  пронісся селом: [Про репресії  1937–1938 рр.  в с. Зятківцях Гайсин. р-ну] //  Вінниччина. –  1995. –  16 верес.           

185. Степаненко А.  За пісню – до в’язниці: [Про репресії 1937 р. в с. Побірка Теплиц р-ну] // Вінниц. газ. – 1999. – 13 листоп. – С.9.

186. Степаненко А. Їх реабілітувала історія // ДТП. – 1995. – 15 лип. (№29). – С.5; 22 лип.(№30). – С.5; 29 лип.(№31). – С.5; 5 серп.(№ 32). – С.5;12 серп.(№ 33).– С.5; 19 серп.№34). – С.5.

187. Теклюк В. Класова лінія вела в нікуди: [Розкуркулювання в Могилів-Поділ. р-ні ] // Сл. Придністров’я. – 1992 . – 16 квіт.

188. Ткачук І. “Крадіжка віку”: 39 мільйонів українців!: [Авт. з с. Чеснівки Хмільниц. р-ну про комуністич. терор 30–40-х рр. в Україні, в т. ч. в своєму  селі] // Молодь України. – 1996. – 29 серп.; Подолія. – 1997. – 25 лют.

189. Тривожний серпень 1937: [Уривки із матеріалів обл. газ. “Мол. більшовик” і  “Більшовиц. правда” за 1937 р. про перебування у Вінниці Єжова і про чистку комс. орг. обл. ]  // Комс. плем’я. – 1990. – 8 листоп.

190. Федоренко Є. Правда про українську  Катинь // Освіта.  – 1998. –  25 берез. – 1 квіт. (№23/24). – С.19.

191. Фурцик І.К., Кантарук П.В. Розстріл: [Стор. історії антиколгосп. бунту навесні 1930 р. в с.Соболівці Теплиц. р-ну ] // Вісті Тепличчини. – 1993. – 7 верес.

192. Чебан О. Реабілітовані “вороги народу”: [Політв’язні і репрес. Вінниччини розповідають про злочини тоталітар. режиму в обл.] // Уряд. кур’єр. – 1999. – 8 жовт. – С.5.

193. Червоненко Д.Скитка: “вороги народу” та їх діти: [Про репрес. жителів с. Скитки Липовец. р-ну  та їх дітей] // Нове  життя. – 1997. – 26 квіт.

194. Червоні жорна: Спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій.- Вінниця: Держ. обл. вид-во “Вінниця”, 1994. – 79 с.: 1 л. – Рец.: Бортняк А. Пам’ять і застереження // Вінниц. газ. – 1994. – 7 лип.

195. Чирко Б.В. Політичне тавро: “спецпереселенці “: Док. розповідь про депортацію нац. меншин (в 30-і  рр.)  // Відродження. – 1993. – № 10. –  С.72 –75.

Із змісту: [Виселення поляків з Вінниц. обл. в 1935 р.]  –  С.73–74.

196. Шаталіна Є.П. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929 – 1932 рр.  // Укр. іст. журн. – 1992. – №3.– С.109 –126;  №4. – С.77 – 95;  №6. – С.103 – 115; №7/8. – С.103 – 111.

Із змісту: [Док. про розкуркулювання селян на Вінничині ]. – №4. – С.89 – 90;  №6. – С.106; №7/8. – С.108 – 109.

197. Шелест П. Е. …Да не судимы будете: Дневник, записи, воспоминания чл. Политбюро ЦК КПСС. – М.: Еdition  q, 1995. – 612 c.: 10 л. фото ил.

Із змісту: [Про діяльн. Коміс. Президії Верхов. Ради СРСР по Київ. і Вінниц. обл з реабілітації репрес. у сталін. часи, квіт.- груд. 1956 ]. – С.113–115.

198. Як нищили українське село: [Док. про колективізацію, висилку куркул. сімей, голод,  в т.ч. в  Погребищ. р-ні ]  // Укр. сл. – 1994. – 10 лют. (№ 6). – С.13 –14.

199. Яхненко О. Відлуння  вінницького  “кролятника”: [Про жертви репресій 1937 рр.] // 33 канал. – 1998. – 7 трав. – С.5.


"ГІРКИЙ БУВ КЕЛИХ ЖИТТЬОВИЙ…"
(Бібліографічний покажчик)

 1. Передмова
 2. РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ
 3. РЕПРЕСІЇ НА ВІННИЧЧИНІ
 4. Терор в області, судові справи та масові поховання жертв
 5. ПЕРСОНАЛІЇ (Андрійчук К.О. - Дюков Я.О.)
 6. ПЕРСОНАЛІЇ (Зоранчук Й. Г. - Отамановський В.Д.)
 7. ПЕРСОНАЛІЇ (Патрак-Кухаренко Г.С. - Стус В.С.)
 8. ПЕРСОНАЛІЇ (Тарноградський В.П. - Щупак С.Б.)
 9. РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ
 10. ТЕМА РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ
 11. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 12. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше