ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСЕЛО – ОБЕРІГ ДЕРЖАВИ

 І хлібом, і цвітом...

І прадідом – дідом гріє

     душу село, моє рідне село...

   А. Демиденко

 

 

ЗЕМЛЯ – МАТИ-ГОДУВАЛЬНИЦЯ

 Земля-святиня, ненька-годувальниця, котра пестить, голубить і наснажує на творчість.

 Література:

 Право власності на землю та його захист: Зб. нормативних актів. – К.: Атіка, 2002. – 447с.

 Алмазов Б.А. Хлеб наш насущный. – Л.: Лениздат, 1991. – 224с.

 Аграрна реформа в Україні. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424с.

Данилишин Б.Земельні відносини як чинник розвитку // Уряд. кур’єр. – 2006. – 18 трав.

Золотая книга фермера / Авт.-сост. С.А. Хворостухина. – М.: Вече, 2002. – 510с.

Курдюмов Н.И. Мастерство плодородия. – Ростов н/Д: Владис, 2004. – 512с.

Павлюк С.П.Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. – К.: Наук. думка, 1991. – 222 с.

Пастушенко Л. Замах на годувальницю, або як відбиратимуть землю... // Дніпро. – 2003. – № 5-6. – С. 81-97

Розвиток форм господарювання на селі / За ред. П.Т. Саблука. – К.: Урожай, 1993. – 374с.

Скуратівський В.Т. Хліб на столі // Берегиня: Худ. оповіді, новели. – К.: Рад. письменник, 1987. – С. 123-143.

Степаненко В.И. Хлеб. – М.: Агропромиздат, 1989. – 399с.

 СЕЛО, МОВ ПИСАНКА

Село! – і серце одпочине

Село на нашій Україні

Неначе писанка село

Т.Г. Шевченко

 Література:

 Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів.: Світ, 1992. – 270с.

Білозерова Л. Вишивальниці з Клембівки. – Одеса: Маяк, 1970. – 27 с.

Відпочинок в українському селі // Туризм сільський зелений. – 2005. – № 1. – С. 3.

Воропай О. Хліборобські мотиви // Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис Т.1. – Мюнхен, 1958. – С. 92-96.

Данилюк А.Г. Українська хата. – К.: Наук. думка, 1991. – 108 с.

Дом и усадьба. – М.: Агропромиздат, 1989.  415 с.

Карлберг О. Агротуризм в Україні // Туризм сільський зелений. – 2003. – № 1. – С. 7.

Киреева М.Ф., Грязева В.П. Цветоводство в сельской местности. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 127 с.

Костіна Т.В. Сільське житло Поділля кінець ХІХ-ХХ ст.: Історико-етнографічне дослідження. – К.: Наук. думка, 1980. – 189 с.

Моя країна – Україна: [Символіка використання квітів, ягід, трав] // Дивосвіт. – 2005. – № 1. – С. 16-17.

Найден О.С. Орнамент українського народного розпису. – К.: Наук. думка, 1989. – 136 с.

Плахотнюк С.С. Культура українського села: Становлення, успіхи, прорахунки. – Вінниця-Прим, 1997. – 110с.

Українське народне житло: Комплект (18 лист.). – К., 1986.

 СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА

Онищенко О.М. Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 24-29.

Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади / За ред. П.Т. Саблука. – К., 2000. – 475 с.

Розвиток галузей соціально-культурного призначення в сільській місцевості .– К., 2003. –  60 с.

 Розвиток різноукладності на селі: особливості, проблеми / За ред. В.В. Юрчишина. – К., 2004. – 446 с.

Синько Р. Українське  село – генофонд нації // Сіл. час. – 2005. – 28 жовт.

Соціальна інфраструктура села / За ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. – К., 2002. – 465 с.

Соціальне відродження і розвиток села в умовах становлення ринкової економіки / За ред. П.Т. Саблука. – К.: Урожай, 1993. – 216 с.

Тьоткін В.І. Удосконалення державної політики соціального розвитку українського села // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 19-24.

Трудовий потенціал села. – К., 2003. – 72 с.

Фахівець для села // Агро-Світ України. – 2000. – № 9-12. – С. 5.

Ціхановська О.М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.

Ціхановська О.М. Формування середнього класу на селі // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 40-42.

Якуба К.І. Сільська жінка і розвиток соціальної сфери в сільській мережі // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 62-68.

Ярковий А.О. Сімейні господарства як форма зайнятості сільського населення // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 132-135.

Корисні посилання:

Інститут сільського розвитку

Асоціація фермерів та приватних землевласників України 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

Асоціація фермерів та приватних землевласників України

Міністерство аграрної політики України 

Програма підвищення рівня життя сільського населення України 

Сільський зелений туризм

Підготувала:

Л.В. Романченко,  провідний бібліограф

відділу літератури та інформації з питань

          сільського господарства.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше