ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 2 з 273 < 1234567 > До останньої »

Код: 6026  Доброго дня! Цікавить така тема - Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вчених в УСРР у 20-30-ті рр ХХ ст. Дякую.  Вгору  

1.    Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 1 : А – В. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 688 с. : іл.

2.    63.3 (2УК) К 78 Касьянов, Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – Київ Глобус, 1992. – 176 с.

3.    9(С2)2 Т 48 Ткачова, Л. І. Iнтелігенція радянської України в період побудови основ соціалізму. – Київ : Наук. думка, 1985. – 190 с.

4.    Діденко, К. В. Діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим щодо соціального забезпечення науковців УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / К. В. Діденко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 40. – С. 125–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_22

5.    Коляструк, О. А. Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст. / О. А. Коляструк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 97–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_12

6.    63.3 (4УКР) В 48 Непийвода, В. А. Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності ВУКСУ у 1930-і рр. / В. А. Непийвода // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 220–223.

Розділ: Історія

Код: 6025  Доброго ранку. Допоможіть, підібрати літературу по археології палеоліту. Мене цікавлять, як монографії так і статті. Дякю за увагу!  Вгору  

1.  63.3(0)+63.3(0)2 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т.1 : Каменный век. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. – 528 с.

2.      9(1) Е 91 Ефименко, П. П. Первобытное общество : очерки по истории палеолитического времени / П. П. Ефименко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1953. – 662 с.

3.      63.4(4УКР-6КРМ) Ж 91 Журавлев, О. П. Остеологические материалы из палеолитических памятников Нижнего Поднепровья и Крыма / О. П. Журавлев. – Киев : Вид. Филюк О., 2015. – 238 с.

4.      28.7 З-91 Зубов, А. А. Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета / А. А. Зубов. – Москва : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2012. – 288 с.

5.      63.4(4УКР-6КРМ) М 24 Манько, В. О. Фінальний палеоліт – неоліт Криму: культурно-історичний процес / В. О. Манько ; НАН України, Крим. філ. ін-ту археології, Спілка археологів України. – Київ : Вид. Філюк О., 2013. – 249 с. : іл.

6.      63.4(4УКР) Н 88 Нужний, Д. Ю. Верхній палеоліт Західної і Північної України (техніко-типологічна варіабельність та періодизація) : монографія / Д. Ю. Нужний ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Вид. Філюк О., 2015. – 478 с. : іл.

7.      902.6 П 14 Палеоліт і неоліт України. Т. 1 / АН УРСР, Ін-т археології ; відп. ред. А. М. Славін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 432 с. : іл., карти.

8.      63.4 С 79 Степанчук, В. М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192 с. – (Невідома Україна).

 1. 63.4(2)2 С 79 Степанчук, В. Н. Поздние неандертальцы Крыма. Киик-кобинские памятники (история исследования, локализация, стратиграфия, хронология, фауна, каменный инвентарь, аналогии, происхождение, судьбы) / В. М. Степанчук. – Київ : Стилос, 2002. – 216 с. : іл. – (Bibliotheca Vita Antiqua).
 2. Амирханов, Х. Зарайская палеолитическая стоянка – памятник исключительной значимости / Х. Амирханов // Природа. – 2003. – № 10. – С. 44–47.
 3. Гладилін, В. М. Господарсько-побутовий профіль палеолітичних місцезнаходжень поблизу с. Антонівка : дискусії / В. М. Гладилін // Археологія. – 2008. – № 2. – С. 68.
 4. Гладких, М. І. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України) / М. І. Гладких, В. Станко // Археологія. – 1996. – № 3. – С. 39–51.
 5. Горелік, О. Ф. Фауністичні рештки в матеріалах Рогалицько-Передільських стацій фінального палеоліту / О. Ф. Горелік // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 115–122.
 6. Залізняк, Л. Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л. Л. Залізняк, В. М. Степанчук [та ін.] // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 3–9 : іл.
 7. Залізняк, Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3–17 : рис.
 8. Залізняк, Л. Л. Польсько-дніпровська катастрофа фінального палеоліту з позиції археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2008. – № 3. – С. 5–10 : мал.
 9. Залізняк, Л. Л. Стоянка Вись ранньої пори верхнього палеоліту на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, М. М. Беленко // Археологія. – 2009. – № 3. – С. 35–44.
 10. Залізняк, Л. Етнокультурні процеси у пізньому палеоліті та проблема епіграветту / Л.Залізняк // Археологія. – 2000. – № 2 . – С. 4–10.
 11. Кротова, О. Граветтоїдні комплекси Північного Причорномор’я / О.Кротова // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 30–36.
 12. Матвіїшина, Ж. М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж. М. Матвіїшина, С. П. Дорошкевич // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 26–31 : рис.
 13. Мацкевий, Л. Захід України : критерії визначення кінця палеоліту і початку мезоліту / Л. Мацкевий // Археологія. – 2001. – № 3. – С. 17–23.
 14. Мацкевий, Л. Печерні пам’ятки палеоліту та мезоліту у Верхньому Подністров’ї / Л. Мацкевий // Археологія. – 2004. – № 1. – С. 3–17.
 15. Мацкевий, Л. Спосіб життя населення заходу України на межі палеоліт – мезоліт / Л. Мацкевий // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 19–24.
 16. 63.3(4УКР)1 П 78 Оленковський, М. П. Пізній палеоліт Нижнього Подніпров’я / М. П. Оленковський // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 157–159.
 17. Оленковський, М. Північноприазовська пізньопалеолітична культура / М. Оленковський // Археологія. – 2001. – № 3 . – С. 3–16.
 18. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеографічних даних / В. М. Степанчук [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 34–46.
 19. 63.3(4УКР)1 П 78 Ситник, О. С. Тернопільський палеолітичний регіон / О. С. Ситник // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 208.
 20. Смирнов, С. До питання про історичну оцінку неандертальських поховань / С.Смирнов // Археологія. – 2001. – № 1. – С. 3–9.
 21. Степанчук, В. М. Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, О. Г. Погорілець // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2012. – № 4. – С. 5–13 : рис.
 22. Чабай, В. П. Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 року / Віктор Петрович Чабай // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 22–30 : фот.
 23. Яковлева, Л. А. Прикраси з мушель верхнього палеоліту України / Л. А. Яковлева // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 3–13 : фот.
 24. Яневич, О. Буран-кайська культура граветту Криму / О.Яневич // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 11–19.
Розділ: Історія

Код: 6024  Микроструктурный анализ молока и молочных продуктов : учеб. пособие / А.К. Аввакумов, Н.Г. Алексеев, А.М. Маслов.   Вгору  
Доброго дня! На жаль, цієї книжки в бібліотеці немає.
Розділ: Сільське господарство

Код: 6022  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства".  Вгору  
 1. Вербицька, О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу / О. Вербицька // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 25–27.
 2. Ефективний урок природознавства // Початкова освіта. – 2010. – Лютий, № 8. – С. 1–32. – Зміст: Інтерактивні уроки природознавства / Наталія Сєдова. Проектна технологія / Ірина Андрусенко. Уроки природознавства. 3-й клас / Лариса Черней. Тварини у природі / Наталія Салій. Уроки природознавства. 4-й клас / Алля Левандовська. Природні зони України. Мішані ліси / Тетяна Шумбар. Природне угрупування. Ліс – природне угрупування рідного краю / Алла Зенько. Гори. Карпатські гори. Кримські гори / Надія Голикова. Корисні копалини в рідному краї. Пісок і глина / Олена Макаренко. Корисні копалини Тернопільщини / Надія Куртяк.
 3. Казачанська, О. П. Рослинність України : інтегрований урок з географії та природознавства з використанням інтерактивних вправ / О. П. Казачанська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – N 12. – С. 13–16.
 4. Ковальова, В. Урок Доброти і Милосердя : урок-телепередача з курсу "Я і Україна" в 2 класі з елементами інтерактивних технологій / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С. 23–27.
 5. Кокарєва, І. Інтерактивні технології у навчанні: Курс «Я і Україна», 4 клас / І. Кокарєва // Початкова школа. – 2006. – № 2. – С. 19–21.
 6. Компанієць, М. Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства у 3 класі / Марина Компанієць // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 26–28.
 7. Лопатюк, Т. Екологія – наука  про довкілля : з досвіду роботи / Т. Лопатюк // Початкова школа. – 2011. – № 2. – С. 29–32. – Бібліогр.: 13 назв.
 8. Лук’яненко, Ж. Екологічна компетентність учнів / Ж. Лук’яненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 10. – С. 8–10.
 9. Марієнко, Л. Виховуємо дбайливе ставлення до тварин : [урок] / Л. Марієнко // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С. 41–44.
 10. Прокопець, Л. Використання інтерактивних технологій під час проведення виховних заходів на природничу тематику / Любов Прокопець // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 23–26.
 11. Смола, Л. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства / Лілія Смола // Початкова школа. – 2016. № 9. – С. 25–28.
 12. Тиждень природознавства // Розкажіть онуку. – 2007. – Грудень, № 12. – С. 1–56. – Зміст: Природа – дім, у якому ми живемо ; Галявина чудес ; Повітря. Вітер ; Весняна симфонія ; Погода у рідному краї ; Найрозумніший ; Світ природи ; Різноманітність тварин ; У колі друзів природи ; Природа рідна наша втіха, тож хай вона не знає лиха ; Материки Землі ; Виступ ради природоохоронців.
 13. Чорна, Н. Космічна подорож "Таємниця зоряного неба" (Інтегрований урок трудового навчання та природознавства з елементами інтерактивних технологій у 3 класі) / Наталія Чорна // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 28–31.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6021  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) Зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір). ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.  Вгору  

Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку

65.5 В 22 Вахитов, К. И. Теория и практика кооперации: учебник / К. И. Вахитов. – Москва : Дашков и К., 2009.– 480 с.

65.9(4УКР)08 Г 31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації: підручник / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513 с.

65.9(2)08 И 20 Иванова, Е. А. Кооперативный уклад в экономике] : учбовий посібник / Е.А. Иванова, С. А. Шашнов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 176 с.

65.9(4УКР)32  З-63 Зіновчук, В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – 2–е вид., доп. і перероб. – Київ : Логос, 1996. – 224 с.

 65.321.88 З-63 Зіновчук, В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу : наукове видання / В.В. Зіновчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ. : Логос, 2001. – 380 с.

65.9(4УКР)32 К 65 Кооперація в аграрній сфері виробництва. – Київ : УАДУ, 2003. – 72 с.

65.9(4УКР)08  О-75 Основи кооперації: навч. посіб. / С. Г. Бабенко [та ін.].– Київ. : Знання, 2004.– 470 с.

65.9(4УКР)321 Р 36 Рекомендації по організації економічних відносин в умовах внутрішньогосподарської кооперації : методичні рекомендації / уклад. П.Т. Саблук. – Київ : Урожай, 1992. – 86 с.

65.052.9(2)343.18 У 74 Усач, Б. Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації : підручник / Б. Ф. Усач.– Львів : Світ, 1992. – 320 с.

Горбачевська, О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України / О. В. Горбачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 166–170.

Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища / Олена Жебровська // Маркетинг в Україні.–- 2014. – № 5. – С. 40–46.

Кузьмінський, В. Науково-методичні засади оцінки діяльності інтегрованих корпоративних структур / В. Кузьмінський // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 120-130.

Карпенко, Ю. М. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій у місці продажу / Карпенко Ю. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 84 – 89.

Майданевич, Ю. П. Становлення і розвиток інтегрованих об'єднань в аграрній сфері України / Ю. П. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід  – 2014. – № 9. – С. 144–148.

Ригайло, С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка.– 2010. – № 4. – С. 171–177.

 Чобаль, Л. Ю. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємництва в сфері сільського аграрного туризму / Л.Ю.  Чобаль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. –№ 2. – С. 88–92.

Ярема, Л. В. Економічні переваги інтегрованих об’єднань з виробництва, переробки і реалізації продукції / Л. В. Ярема // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 137– 142.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6020  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка,знайти літературу для написання магістерської з теми: Формування лексичної компетенції студентів до вивчення німецької мови на початковому етапі засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  Вгору  

1. 4И(НЕМ)(075) Л 37 Lewkowskaja K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache = Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высш. шк., 1968. – 320 с.

2. 81.432.4-4 Б 83 Бородулина М. К. Немецкая разговорная лексика / М. К. Бородулина, Г. С. Тюпаева. – Москва : Высш. шк., 1987. – 191 с.

3. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.

4. 81.432.4-2 Л 37 Левковская, К. А. Немецкий язык: Фонетика. Грамматика. Лексика : учебник / К.А. Левковская. – 2-е изд. – Москва : Изд-во МГУ: Академия, 2004. – 368 с.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 с.

6. 81.432.4 П 16 Панкратова, С. М. Валентность единиц лексико-фразеологического уровня / С. М. Панкратова. – Ленинград : Изд-во Ленинград, 1987. – 158 с.

7. 81.432.4-9 Р 64 Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность : учеб. пособие / Е. В. Розен. – Москва : Высш. шк., 1991. – 96 с. – (Библиотека преподавателя).

8. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки).

9. 74.261.7НІМ Ч-90 Чумак, Е. Л. Работа над лексикой / Е.Л. Чумак = Wortschatzarbeit / E.Tschumak. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Немецкий язык" ; Вып. 1(7)).

10.  Батшеєва, А. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів четвертого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів / А. С. Батшеєва // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 52–54.

11.  Дікал, І. В. Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ / Інна Вікторівна Дікал // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 2. – С. 61–66. – Бібліогр. 11 назв.

12.  Ємельянова, Т. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в говорінні з використанням автентичних відеоматеріалів та колажу на гостру соціально-політичну тему / Т. С. Ємельянова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 62–64.

13.  Кажан, Ю. М Вправи для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в німецькій мові як другій іноземній / Ю.М Кажан // Іноземні мови. – 2007. – № 3. - С. 39–44.

14.  Коваленко, О. Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов / ОленаКоваленко // Deutsch – Шкільний світ. – 2008. – № 22. – С. 1–7.

15.  Матвійчук, Т. А. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в діалогічному мовленні з використанням соціокультурног колажу / Т. А. Матвійчук // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 47–51.

16.  Мелехина, Е. В. Инициирование общения на занятии по немецкому языку посредством работы с иноязычным текстом / Е. В. Мелехина // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 1. – С. 44–46.

17.  Смоліна, С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С. В. Смоліна // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 16–23.

18.  Соломко, З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Соломко Зорина Костянтинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2014. – 23 с.

19.  Суркова, Т. Розвиваючі мовленнєві компетентності : з досвіду викладання другої іноземної мови / Т. Суркова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 1. – С. 54–56.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6019  Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела та літературу на тему "Голлізм. Рух голлістів."  Вгору  

1.      63.3(4ФР)6 А 80 Арзаканян, М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М. Ц. Арзаканян. – Москва : Высш. шк. , 1990. – 240 с.

2.      63.3(4ФРА) К 93 Куртуа, С. Більшовизм a la francaise / Стефан Куртуа. – Київ : Темпора, 2012. – 456 с.

3.      94(44) Л 22 Ландау, А. Де Голль. История Франции, 1940–1969 / Александр Ландау ; ред. В. А. Глушаков ; худож.-оформитель В. Н. Карасик. – Харьков : Фолио, 2017. – 559 с.

4.      63.3(4ФР) Н 34 Наумова, Н. Н. Голлизм в оппозиции: партия Обьединение французского народа в политической жизни IV республики 1947-1955 / Н. Н. Наумова. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 190 с.

5.      32И С 40 Сироткин, В. Г. Франция на пороге семидесятых годов : (соц.-экон. сдвиги и внутриполит. борьба) / В. Г. Сироткин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.

6.      32И Ч 49 Чернега, В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60-70-е годы ХХ в. / В. Н. Чернега.– Москва : Наука, 1984. – 236 с.

7.      Зуева, К. Великий политик ХХ века: феномен генерала Шарля де Голля / К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 1. – С. 109–118.

8.      Лозовицький, О. Голлізм: шок чи терапія : геополітичні імперативи державної ідеології П'ятої республіки Франції / О. Лозовицький // Віче. – 2004. – № 8. – С. 56–61.

9.      Манжола, В. Внешняя политика Франции: изменилась ли доктрина голлизма? / Владимир Манжола, Александра Шаповалова // Современная Европа. – 2014. – № 4. – С. 84–96.

10.  Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п'ятої республік : всесвітня історія. 11 клас / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.

Розділ: Історія

Код: 6018  Підскажіть будь ласка літературу по темі "Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії і 1921-1922 рр."  Вгору  

Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії у 1921–1922 рр.

1. 86.3 А47 Алексеев, В. Иллюзии и догмы. – Москва : Политиздат, 1991. – 400 с.

2. Бабенко, Л. Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні [Електронний ресурс] / Л. Бабенко // Емінак. – 2015. – № 4. – С. 45–52.

3. Бездітько, Б. М. Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою [Електронний ресурс] / Б. М. Бездітько // Гуржіївські історичні читання. – 2014–2015. – Вип. 8/9. – С. 94–98.

4. ВА572447 Верига, В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига ; Наук.-дослід. ін-т ім. О.Ольжича. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 191 с. – Книга є в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

5. 86.2 Г 72 Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / отв. ред. А. И. Филимонова. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 464 с.

6. Євсєєва, Т. Повсякденне життя, побут і соціальна адаптація православного духовенства. 1920–1930-і рр. / Т. Євсєєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : : міжвід. зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України. – Київ, 2007. – Вип. 16. – C. 235–251. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/pro/16/2/18.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

7. Пащенко, В. О. Більшовики і православна церква. Війна замість співпраці / В. О. Пащенко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту / Запоріз. нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 19. – С. 228–239. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/paschenko.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

8. Пащенко, В. О. Вилучення церковних цінностей у 1922 році : політико-економічні завдання і морально-духовні наслідки / В. Пащенко // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917–1920 рр.) : матеріали конф., (Полтава, 25 трав. 1995 р.) / ред. О. О. Нестуля ; Полтав. краєзн. музей, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 85–93. – У бібліотеці немає.

9. Пащенко, В. О. Церковні цінності як порятунок голодуючих: життєва необхідність чи політична авантюра / В. О. Пащенко // Рідний край : наук.-публ., худож.-літ. альм. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 91–105. – У бібліотеці немає.

10. 63.3(4УКР)6 Р 31 Репресії на Поділлі у період «воєнного комунізму» (1920 – груд. 1922 рр.) : [документи] // Реабілітовані історією. У 27 т. Вінницька область. – Вінниця, 2006. – Кн. 1, розділ 2. – С. 94–95.

11. Рубан, М. (диякон). Експропріація церковних цінностей та ліквідація храмів на теренах Бахмутського краю в 1920-х рр. [Електронний ресурс] / М. Рубан (диякон), С. Татаринов // Волинський благовісник. – 2016. – № 4. – С. 91–96.

12. Сахно, М. Голод 1921–1923 років як передумова наступу на православну церкву / М. Сахно // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами III Всеукр. конф., (м. Полтава, 17–18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 101–105. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Sahno.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

13. Татарченко, О. Б. Аґітаційна кампанія за вилучення церковних цінностей у зв’язку із голодом 1921–1923 років на території Херсонської та Одеської єпархій [Електронний ресурс] / О. Б. Татарченко // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 217–220.

14. Фесенко, А. М. Конфіскація церковних цінностей на Донеччині під час голоду 1921–1923 рр. [Електронний ресурс] / А. М. Фесенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2008. – № 133/134. – С. 120–125.

15. Чучалін, О. П. Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921–1922 рр.) [Електронний ресурс] / О. П. Чучалін //Уманська старовина. – 2016. – Вип. 1. – С. 40–47.

16. Чучалін, О. Конфіскація церковних цінностей Києво-Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви [Електронний ресурс] / О. Чучалін // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 76–78.

17. Щербань, М. В. Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки [Електронний ресурс] / М. В. Щербань // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 213–223.

18. Щербань, М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат [Електронний ресурс] / М. Щербань // Релігія та соціум. – 2013. – № 3/4. – С. 270–276.

Розділ: Історія

Код: 6017  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (тут – правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія) та практичні наслідки)  Вгору  

Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів

Представлені у списку автори використовували у своїх статтях зарубіжні джерела. Зверніть увагу на бібліографію.

1.  Ворона, П. В. Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво. – 2008. – № 2.

2.  Ворона, П. В. Регіон як адміністративно територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Університет. наук. зап. – 2009. – № 2. – С. 349–355.

3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.] ; Швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні. – Київ : Софія, 2012. – 128 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LSdyKC (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

4. Європейський досвід організаційно-інституційного забезпечення та стратегічного управління розвитком метрополійних територій // Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / НАН України, Держ. установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. Мельник. – Львів, 2016. – Розд. 4. – С. 200–273.

5. Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? [Електронний ресурс] : застосування принципів та обмін досвідом. – Бельгія, 2009. – 15, [1] с. – Режим доступу: https://bit.ly/2Ls8HUs (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

6. Жукова, Н. В. Дотримання принципів економічної безпеки у моделях сталого розвитку малих міст: досвід країн Європи / Н. В. Жукова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 4. – С. 122–128. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2mJyvwj (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

7. Марчук, М. І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща [Електронний ресурс] / М. І. Марчук // Право і Безпека. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 21–25.

8. Марчук, М. І. Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / М. І. Марчук // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 624–628.

9. Петренко, Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект / Н. О. Петренко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 26, ч. 1. – С. 14–17. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2Oi9qp1 (дата звернення: 26.07.2018).

10.  Приполова, Л. І. Щодо питання про роль органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. І. Приполова, І. І. Приполов // Право і суспільство. – 2014. – № 1.2. – С. 162–166.

11.  Rybka, A. Safety in urban public spaces / A. Rybka // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 756. – С. 250–253.

12.  60.5 T 95 Turkish Triangle : Ankara, Istambul, and Izmirat the Gatesof Europe / ed.: Hashim Sarkis, Neyran Turan. – Cambrigde : Harvard University Graduate School of Design, 2009. – 91 p.

13.  Чевганова, В. Я. Європейський досвід інтегрованого розвитку міст / В. Я. Чевганова, О. В. Григор’єва // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – № 5. – С. 10–14. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2NJ4Gru (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

Розділ: Держава і право

Код: 6016  Доброго дня. Шановні колеги, маємо прохання допомогти користувачу знайти перші друковані згадки про село Шабельна (раніше Констянтинівка) Іллінецького району Вінницької області. Щиро вдячні З повагою Наталя  Вгору  

Шановна Наталіє!

Пропонуємо бібліографічні джерела, що є в наявності у відділу рідкісних і цінних видань нашої бібліотеки. Але, на жаль, вони не дають вичерпну відповідь на Ваш запит. Проте ми можемо зробити електронні копії цих матеріалів.

1. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / изданное по высочайшему соизволению, Киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. Феофила Гликсберга, 1848. – 124 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 45.

2. Szabelnа // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i inny chkrajów słowiańskich (Географі́чний словни́к Королі́вства По́льського та інших слов’янських теренів). – Warszawa, 1890. – Т. 11. – С. 753. – URL: http://mbc.malopolska.pl/publication/113 (дата звернення: 21.07.2018).

3. Шабельня (пол. Szabelnа) // Список населенных мест Киевской губернии. – Киев, 1900. – С. 882.

4. Сказания о населённых местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. И. Похилевич. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2005. – 642 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 259, 260, 261.

Розділ: Історія

Код: 6015  История Италии в XX столетии. Меня интересуют монографии и мемуары, которые у вас есть. Спасибо за внимание!   Вгору  

Історія Італії в ХХ столітті

1.  9(И)7 А19 Авербух, М. Л. Италия в Первой и Второй мирових войнах / М. Л. Авербух. – Мисква ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 151 с.

2.  9(И)7 А45 Алатри, П. Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И. Н. Бочарова [и др.]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 462 с.

3.  9(И)7 Б28 Батталья, Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сент. 1943 – 25 апр. 1945 г.) / Р. Батталья ; пер. с итал. Г. Д. Богемского [и др.] ; под ред. Н. А. Ковальского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1954. – 659 с. : ил., 2 л. карт.

4.  История Италии : в 3 т. / редкол.: С. Д. Сказкин [и др.]. – Москва : Наука, 1970–1971. – 3 т.

5.  9(И)7 К12 Кавальеро, У. Записки о войне : дневник нач. итал. ген. штаба / У. Кавальеро ; сокр. пер. с итал., предисл. В. А. Секистова. – Москва : Воениздат, 1968. – 286 с.

6. 63.3(4ИТ) К 41 Кин, Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – Москва : Политиздат, 1991. – 414 с. : ил.

7. 63.3(4ІТА) Л 59 Линтнер, В. Италия. История страны / В. Линтнер ; пер. с англ. А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с. : ил.

8. 63.3(4ИТ) Л 63 Лисовский, Ю. П. Италия от фашизма к демократии: трудные пути послевоенной перестройки / Ю. П. Лисовский. – Москва : Наука, 1990. – 288 с.

9. 9(И)7 Л77 Лопухов, Б. Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.

10. 63.3(4ІТА) М 91 Муссолини, Б. Моя автобиография / Бенито Муссолини ; с предисл. : Ричарда Уошбурна Чайлда ; пер. : А. А. Сотникова. – Харьков : ДИВ, 2006. – 288 с.

11. 9(И)7 С50 Смирнова, Н. Д. Политика Италии на Балканах : очерк дипломат. истории, 1922–1935 гг. / Н. Д. Смирнова. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.

12. 63.3(4ИТ) С50 Смит, Д. Муссолини / Д. Смит : пер. с англ. Л. А. Бабук. – Москва : ИтерДайджест, 1995. – 384 с.

13. 63.3(4ИТ) С 71 Спасти Италию! 1922–1945. Антифашистская борьба и движение Сопротивления в Италии в документах, воспоминаниях участников, письмах, исторических исследованиях / сост. А. А. Крылов. – Москва : Политиздат, 1990. – 542 с. : ил.

14. 63.3(4ИТА)6 Х 42 Хибберт, К. Бенито Муссолини : пер. с англ. / К. Хибберт. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 416 с.

Розділ: Історія

Код: 6014  Особняк вул. Чкалова (Петлюри) №15. Статті,література. Зокрема й про власника Боруха Львовича, завод ”Молот”, діяльність радіовузла у м Вінниці.  Вгору  

Садиба Б. Львовича, завод «Молот», обласний радіовузол

Садиба Львовича, канцелярія Петлюри та обласний радіовузол: сто років історії вінницької будівлі // https://vezha.vn.ua/sadyba-lvovycha-kantselyariya-petlyury-ta-oblasnyj-radiovuzol-sto-rokiv-istoriyi-vinnytskoyi-budivli/

Садиба Б. Львовича

Ковальський, Р. У будинку Боруха Львовича буде музей міста і Петлюри? : черг. сесія Вінниц. міськради в кінці січ. має прийняти в комунал. власність громади міста будинок по вул.. Симона Петлюри, 15 / Р. Ковальський // 33-й канал. – 2018. – 17 січ. – С. 9.

Петлюри Симона вулиця : [зокрема про особняк Б. Львовича] // Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Обл. робоча група тому Зводу пам’яток історії та культури Вінниц. обл. – Вінниця, 2016. – С. 110–111.

Прокоп’єв, Г. Будинок фабриканта Львовича : [про особняк Боруха Львовича, побуд. в стилі неокласицизму наприкінці ХІХ ст., відомий як будинок радіо по вул. Чкалова] / Г. Прокоп’єв // Вінниця. – 2014. – № 8. – С. 6.

Завод «Молот»

Ковтонюк, І. ...Були золоті медалі в Парижі та Відні, гран-прі у Брюсселі!... : [історія Вінниц. агрегат. з-ду] / І. Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2015. – 15 трав. – С. 7

Коцюбинського проспект : [зокрема про чавуноливар. з-д «Молот»  Б. Львовича]// Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Обл. робоча група тому Зводу пам’яток історії та культури Вінницької обл. – Вінниця, 2016. – С. 92.

Литвенюк, О. Вінницькому агрегатному – 125 : [про святкування ювілею з-ду та його історію] / О. Литвенюк // 20 хвилин. – 2005. – 23 лип. – С. 2.

Мазурик, В. В. Вінницький агрегатний завод : від минувшини до сьогодення / В. В. Мазурик // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVIІ Всеукр. Вінниц. наук. іст.-краєзнав. конф., 7–8 жовт. 2016 р. / відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2016. – С. 406–415.

Обласний радіовузол

Вінницька область  : [список 50 річчя телерадіоорг. обл., їх позивні, логотипи, засновники] // Телебачення і радіомовлення України. Державний реєстр телерадіоорганізацій. – Харків, 2007. – С. 46–55.

З 75-річчям обласного радіо! з 15–річчям Вінницького державного телебачення!  // Вінниччина. – 2007. – 9 листоп. – С. 1.

Матвійчук, О. Д. Вінницькому обласному радіо – 80 / О. Д. Матвійчук // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронолог. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2011. – С. 193–198.

Мельник, В. Тріски на воді  : [про репресованих в 1937 р. членів обл. радіомовлення Юрія Леваківського та Олександра Боярського] / В. Мельник // Вінниц. газ. – 2010. – 4 черв. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

Мельник, В. «Вороги» у Вінницькому радіокомітеті  : [нариси про репресії 30-х рр. у Вінницькому облрадіокомітеті] / В. Мельник // Долі в інтер'єрі історії : іст.-публ. нариси / В. І. Мельник. – Вінниця, 2006. – С. 86–96.

Мороз, О. Два ювілеї Вінницької телерадіокомпанії / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2007. – 13 листоп. – С. 1.

Обласне радіо – 70 років  : спогади / уклад. О. Дмитрук. – Вінниця, 2002. – 72 с.

Пустіва, В. Про «піаніно Петлюри» і цифрове телебачення  : [про історію, проблеми й перспективи Вінниц. телерадіокомпанії] / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2007. – 8 листоп. – С. 2.

Черній, О. Обласне радіо та ВДТ-6 – ювіляри : [про 75-річчя вінниц. обл. радіо та 15-річчя телевіз. каналу ВДТ-6] / О. Черній // 20 хвилин. – 2007. – 12 листоп. – С. 5.
Розділ: Вінниччина

Код: 6013  Допоможіть знайти інформацію про оцінку землі: Призначення і функції оцінки землі. Види оцінки земельних ділянок і сфери їх застосування.  Вгору  

1.      67.9(4УКР)307 Н 83 Нормативна та експертна грошова оцінка землі: нормативно-правові акти, коментар і роз’яснення / під заг. ред. : М. С. Головатюка. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с.

2.      65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ–2000, 2005. – 308 с. – (Вища освіта в Україні).

3.      65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2016. – 308 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).

4.      332 Т 33 Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 334 с.

 1. Дагуль, В. Всеукраїнська нормативна грошова оцінка: використання її результатів / В. Дагуль // Місцеве самоврядування. – 2018. – № 4. – С. 2–3.
 2. Кірічек, Ю. На чому базується податкова оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 12. – С. 21–26.
 3. Кірічек, Ю. Як зароджувалася і розвивалася оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 10. – С. 28–33.
 4. Камінецька О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій / О. В. Камінецька // АгроСвіт. – 2017. – № 13. – С. 39–42.
 5. Кобилянський, В. Хто має затверджувати оцінку земель за межами населеного пункту? / Віктор Кобилянський // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 4. – С. 14–15.
 6. Козюк, З. Як зменшити оцінку землі / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2017. – Грудень, № 45. – С. 19–22.
 7. Козюк, З. Як отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2018. – Січень, № 3. – С. 15–17.
 8. Коробська, А. О. Еколого–економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення / А. О. Коробська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 93–97.
 9. Котова, О. Яку грошову оцінку використовувати: нормативну чи експертну? / Ольга Котова // Баланс–Агро. – 2016. – Березень, № 11. – С. 32.
 10. Кошель А. О. Використання нейромережевих технологій для проведення масової оцінки земель / А. О. Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 77–81.
 11. Кошель А. О Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні / А.О Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 9. – С. 14–16.
 12. Лященко, А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / Анатолій Лященко, Юлія Кравченко, Денис Горковчук // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 11. – С. 28–33 .
 13. Мартин, А. Експертна грошова оцінка земельної ділянки: для чого і як вона проводиться? / Андрій Мартин // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 1. – С. 35–38.
 14. Мединська, Н. В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н. В. Мединська, І. Г. Колганова, Н. М. Задорожня // АгроСвіт. – 2017. – № 21. – С. 26–29.
 15. Мединська, Н. В. Кадастр як інструмент планування розвитку територій / Н. В. Мединська // АгроСвіт. – 2017. – № 19/20. – С. 37–41.
 16. Могилат, М. Г. Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України / М. Г. Могилат // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 128–133.
 17. Палеха, Ю. М. Методологічні підходи до проведення грошової оцінки земель в Україні – географічний аспект / Ю. М. Палеха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 96–101.
 18. Поднєбес, О. В. Про обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок при визначенні розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності. Співвідшошення видів платежів орендної плати і земельного податку / О. В. Поднєбес // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 6. – С. 147–150.
 19. Рідей, Н. М. Агроекологічна оцінка земель для вирощування сільськогосподарських культур / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, К. В. Гусак // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 вересня 2013 р. : збірник наукових статей / відповідальний за випуск В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 407–409.
 20. Роз’яснення щодо застосування органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при прийнятті рішень про затвердження нормативної грошової оцінки земель // Місцеве Самоврядування. – 2018. – № 3 (99). – С. 47–48.
 21. Солов’яненко, Н. Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 1. – С. 28–31.
 22. Солов’яненко, Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського землекористування / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – С. 27–31.
 23. Солов’яненко, Н. Особливості оцінки земель у складі земельного кадастру зарубіжних країн / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2017. – № 8. – С. 28–33.
 24. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 7. – С. 36–41.
 25. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 8. – С. 26–30.
 26. Соловяненко, Н. Особливості інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах ринкових відносин / Ніна Соловяненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 3. – С. 27–30.
 27. Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Антон Третяк [и др.] // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 38–40.
 28. Ходаківська, О. В. Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель / О. В. Ходаківська, Н. А. Солов’яненко, А. П. Матвієнко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 7. – С. 60–64.
 29. Ходаківська, О. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: рентоутворюючі чинники / Ольга Ходаківська, Ігор Юрченко // Землевпорядний вісник . – 2017. – № 7. – С. 14–19.
 30. Шевченко, Я. Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі / Яна Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 93–97.
 31. Як обліковувати землю постійним землекористувачам // Бюджетна бухгалтерія. – 2018. – Лютий, № 7. – С. 13–15.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6012  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Історія податків", особливо цікавить історія податків в 20 ст. Дякую!  Вгору  

1.      65.26 А 66 Андрущенко, В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т ДПС України, НДІ фінансового права. – Київ : Алерта, 2013. – 384 с.

2.      65.26 Б 26 Барулин, С. В. Теория и история налогообложения : учеб. пособие / С. В. Барулин. – Москва : Экономистъ, 2006. – 319 с. – (Homo faber).

3.      351 Г 44 Гетманцев, Д. О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, І. С. Бєліцький ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 496 с.

4.      67.9(4УКР)302 П 85 Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.практ. посіб. / Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.

5.      65.26 П 91 Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Пушкарева. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

6.      65.03(4УКР) С 16 Сало, І. В. Формування і розвиток державності, економіки та науки України : / І. В. Сало, І. І. Д'яконова, Т. І. Соколенко. – Суми : Козацький вал, 2003. – 544 с.

7.      65.9(4РОС)26 Т 33 Теория и история налогообложения : учеб. для студ. вузов / Л. В. Попова [и др.]. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 368 с.

8.      65.9(4УКР)26 Т 48 Ткаченко, Н. М. Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи : монографія / Н. М. Ткаченко, Н. О. Ільєнко ; Нац. ун-т харчових технологій, М-во соціальної політики України, НАН України, НДІ праці і зайнятості населення. – Київ : Алерта, 2015. – 664 с.

 1. 336 Ф 82 Фрадинський, О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 340 с.
 2. 63.3 (4УКР)5 П 78 Берестовий А. І. Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині XIX ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – Вип.18. – С. 129–133.
 3. Гай-Нижник, П. Податки в УСРР в період НЕПу / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 32. – С. 22–23.
 4. Клітний, А. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект / Антон Клітний // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 203–208.
 5. Колесник, К. Українська правова традиція у сфері оподаткування / К. Колесник, І. Ковальчук // Вісник прокуратури. – 2010. – № 4. – С. 105–111.
 6. Левицька, Л. В. Історичні аспекти адміністрування податків в Україні / Л.В. Левицька // Наше право. – 2007. – № 2. – С. 96–102.
 7. Мельник, В. М. Адміністрування податків в історичній ретроспективі / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 42–50.
 8. Мосейчук, В. Вплив надмірних податків на історію / В. Мосейчук // Податкове планування. – 2007. – № 2. – С. 102–103.
 9. Нечай, Н. Фінансова та податкова політика за часів української державності (1917 – 1919 роки) / Н. Нечай // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 28. – С. 22–23.
 10. Подік І. І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 30–44.
 11. 63.3(4УКР) В 48 Романюк Б. І. Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства УРСР в першій повоєнні роки / Б. І. Романюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 105–108.
 12. Селіхов, Д. Роль прямих і непрямих податків у бюджеті індивідуального селянського господарства України епохи вільного підприємництва (1861–1917 рр.) / Д. Селіхов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 48–52.
 13. Трусов, С. Податкова і митна системи Української Держави гетьмана Скоропадського / С. Трусов, К. Гальський // Вісник податкової служби України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. – 2013. – № 12. – С. 66–69.
 14. Хорошаєв, Є. С. Історичні аспекти міжнародного оподаткування / Є. С. Хорошаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 96–100.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6011  Прошу Вас надати список наявних у Вашій бібліотеці праць історика - д.і.н., професора, Казьмирчука Григорія Дмитровича та список його праць у співавторстві (тандемі): Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. (як можливі варіанти: Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук). Щиро дякую.  Вгору  

Список праць історика, доктора історичних наук, професора Казьмирчука Григорія Дмитровича, що є у бібліотеці

 1. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 1. Декабристи в Україні / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2012. – 244 с.
 2. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 2. Декабристознавство / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. О. В. Вербовий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : УкрСІЧ, 2012. – 195 с. : портр.
 3. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 3. Історіографія руху декабристів / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. Ю. В. Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 422 с. : портр.
 4. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 1. Документи / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 324 с. : іл., табл.
 5. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 2. Дослідження соціальних проблем села Кальник з найдавніших часів до наших днів / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 333 с.
 6. 63.1(4УКР) К 14 Казьмирчук, Г. Віктор Олександрович Романовський: життя та праця вченого / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2000. – 38 с.
 7. 63.3(4УКР-4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Вид. Цимбаленко Є. С., 2009. – 98 с.
 8. 63.3(4УКР–4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Логос, 2011. – 108 с.
 9. 74.03(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Освіта в селі Кальнику з 60-х років ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2007. – 40 с. : іл.
 10. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження в історії села (кінець XVIII – на початку ХХ ст.). В 2 кн. Кн. 1 : монографія. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2006. – 118 с. : іл.
 11. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. В 2 кн. Кн. 2 : монографія / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2008. – 249 с. : іл.
 12. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. 4. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку XX ст.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 132 с.
 13. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 7 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 130 с.
 14. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 8 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – 118 с.
 15. 91.9:63 Д 23 Движение декабристов : указ. лит. 1977–1987 гг. / Гос. ист. б-ка УССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; отв. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Киев : [б. и.], 1988. – 196 с.
Розділ: Історія

Сторінка 2 з 273 < 1234567 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [283]
Бібліотеки. Архіви [337]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [190]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [184]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1694]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [138]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [196]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше