ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 266 123456 > До останньої »

Код: 5919  Доброго дня, підскажіть будь ласка періодичні видання на тему: "Мозкові центри" США в америко-українських відносинах. Дякую!  Вгору  

«Мозкові центри» США в америко-українських відносинах

1.      Білецький, В.С. Аналітичні центри в сучасному світі / Білецький, В. С.// Науково-технічна інформація. – 2002. – № 2. – С. 60– 63.

2.      Білецький, В. «Мозкові центри» в США / Білецький, В. // Схід. – 2000. – №. 6. – С. 32– 33.

3.      Габро, І. «Мозкові центри» і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого [Електронний ресурс] / І. Габро // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 9–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_3

4.      Клименко, О. А. Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / О. А. Клименко // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 6.– С. 67–80.

5.      Клименко, О. «Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав [Електронний ресурс] / О. Клименко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 90–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_2_10

6.      Коломієць, Є. В. Аналіз світової практики використання «фабрик думок» в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади [Електронний ресурс] / Є. В. Коломієць // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 356–361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_47

7.      Кравцов, Г. Ю. Українсько-американське стратегічне партнерство 1995-1999 рр. у періодиці США / Г. Ю. Кравцов // Гілея. – 2012. – № 5. – С.164–168.

8.      Лашко, А. О. Деліберативний аналіз політики в рамках реалізації концепції мозкових центрів [Електронний ресурс] / А. О. Лашко. // Державне будівництво. – 2015. – № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_2_6

9.      Лендьєл, М.О. Участь американських українців у функціонуванні органів державної влади та політичних структур США: (1945-1991рр.) //Українськ. історичн. журн. – 1998. – № 4. – C. 81–90.

10.  Лисак, В. Ф. Сучасні українські «мозкові центри» як суб’єкти суспільно-політичного процесу в державі [Електронний ресурс] / В. Ф. Лисак, О. Л. Агєєва // Гілея – 2015. – С. 377–382.

11.  Лучик, А. О. Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України [Електронний ресурс] / А. О. Лучик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 61. – С. 514–520. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_61_84

12.  Маєвська, О. М. Сучасні тенденції діяльності провідних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. М. Маєвська // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 215–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_46

13.  Макаренко, Є. А. Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави [Електронний ресурс] / Є. А. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 54–65. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__11

14.  Манчуленко, О. Г. Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово-технічної допомоги/ О. Г. Манчуленко // Гілея. – 2016. – № 6. – С.369–373.

15.  Маркова, В. Трансформація інформації в знання / В. Маркова // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 8–9.

16.  Моісеєва, М. Посол Олександр Моцик : Сполучені Штати Америки й Україна – за поглиблення стратегічного партнерства / М. Моісеєва // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 16–19.

17.  Остап'як, В. І. Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз / В. І. Остап'як // Гілея. – 2016. – № 5. – С.250–253.

18.  Пайфер, С. Американо - українські відносини та Росія на початку ХХІ сторіччя/ С. Пайфер // Політика і культура. – 2001. – № 46. – C. 20–23.

19.  Привроцький, В. П. Становлення та функціонування американських «фабрик думок» [Електронний ресурс] / В. П. Привроцький // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 460–464. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_117

20.  Ржевська, Н. Ф. Американські аналітичні центри як суб’єкти прогнозування зовнішньої політики [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 10–11. – С. 316–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_25

21.  Ржевська, Н. Ф. Аналітичні центри на Заході та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19146/1/5-Rzhevska-27-33.pdf

22.  Ржевська, Н. Ф. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2. – С. 161–169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_22.

23.  Ржевська, Н. Ф. Рейтингова модель діяльності незалежних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Політологія. – 2014. – Т. 248, Вип. 236. – С. 79–86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_248_236_14.

24.  Ржевська, Н. Ф. Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Гілея – 2013. – № 76. – С. 243–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_76_86

25.  Ржевська, Н. Ф. Функції й напрями діяльності «мозкових центрів» [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 171–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__27.

26.  Романенко, О. C. Проблеми й особливості класифікації «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. C. Романенко // Аналітика. Прогнози. Інформаційний менеджмент. – 2011. – Вип. 1. – С. 175–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2011_1_12.

27.  Сенченко О. Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні світової політики / О. Сенченко // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 8. – С. 33–39.

28.  Телешун, С. Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір / С. Телешун // Віче. –2016. – № 9/10. – С.42–46.

29.  Тейлор, В. Процес реформ в Україні через призму українсько-американських відносин //Євроатлантикінформ. – 2008. – № 3. – C. 23–24.

30.  Тітар, О. І. Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом / О. І. Тітар // Економіка України. – 2016. – №6. – С. 76–86.

31.  Тітар, І. О. Україна у віддзеркаленні іноземних аналітичних центрів [Електронний ресурс] / І. О. Тітар, В. І. Шаповал // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2016. – Вип. 5. – С. 79–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2016_5_17

32.  Федорчук, О. Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки [Електронний ресурс] / О. Федорчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 10. – С. 182–187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_10_29

33.  Харламова, Г. Американо-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації // Економіст. – 2009. – № 2. – C. 41–43.

34.  Храбан, І. США – Україна.Зигзаги партнерства / І. Храбан // Віче. – 2004. – № 4. – С. 41–45.

35.  Чалий, В. Україна – США: актуальні питання стратегічного партнерства / В. Чалий // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 46–47.

36.  Чекаленко, Л. Україна – США : дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19–21.

37.  Шамраєва, В. Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства / В. Шамраєва // Історич. журн. – 2008. – № 3 – С. 80–86.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5918  Добрий день. Прошу всі електронно доступні книги по спаржі. Дякую  Вгору  

Електронно доступні книги по спаржі

Шановний користувачу! На жаль оцифрованих книг з питання, що Вас цікавить в мережі Інтернет не виявлено. Пропонуємо Вам декілька електронних варіантів статей з періодичних видань. Також рекомендуємо скористатися е-каталогом Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України: http://base.dnsgb.com.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DNSGB&P21DBN=DNSGB Щоб ознайомитися з наявною в каталозі інформацією Вам необхідно відвідати Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку, або ж скористатися послугою міжбібліотечного абонемента, що діє у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, перший поверх, відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури) і замовити потрібну літературу.

Гонта, І. А. Перспективи вирощування і переробки спаржі [Електронний ресурс] / І. А. Гонта, В. М. Гіджеліцький, В. А. Піддубний // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 179–186.

Гонта, І. А. Спаржа – цінна сировина для переробки [Електронний ресурс] / І. А. Гонта // Наук. пр. [Одес. нац. акад. харч. технологій]. – 2012. – Вип. 42(2). – С. 72–74.

Овчарук, В. І. Ефективність вирощування розсади спаржі (Asparagus) в умовах південно–західного Лісостепу України [Електронний ресурс] / В. І. Овчарук, М. В. Сарахман // Наук. пр. Ін-ту біоенергет. культур і цукр. буряків. – 2013. – Вип. 17(1). – С. 234–236.

Слободяник, Г. Я. Технологічні заходи впливу на продуктивність сортів спаржі [Електронний ресурс] / Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. – 2015. – Вип. 87(1). – С. 66–72.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5916  ДОБРИЙ ДЕНЬ. ПРОШУ, БУДЬ ЛАСКА, ДОПОМОГИ В НАКОПИЧЕННІ МАТЕРІАЛУ НА ТЕМУ: ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБЄКТІВ.  Вгору  
 1. 42.371. Б 87 Брагинский, М. В. Методика преподавания предмета «Механизация садово-паркового хозяйства» / М.В. Брагинский. – Санкт-Петербург: Агропромиздат, 1988. – 168 с.
 2. 40.71 Г 78 Грачева, А. В. Механизация и автоматизация работ в декоративном садоводстве : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Грачева. – Москва : Форум : 2011. – 304 с.
 3. 85.118 Г 97 Гуцелюк, Н. А. Механизация работ в городском зеленом строительстве : учеб. пособие для вузов по спец. «Лесное и садово-парковое хоз-во» / Н. А. Гуцелюк, В. А. Зотов. – Москва : Стройиздат, 1988. – 286 с.
 4. 69 К 14 Казаков, Б. С. Основы строительного дела в садово-парковом хозяйстве: учеб. пособие для техникумов / Б. С. Казаков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Коммунхозиздат, 1963. – 208 с.
 5. 42.37 Л 22 Ландшафтное проектирование : практич. пособие / авт.– сост. : Н. В. Петренко. – Москва: АСТ ; Донецк : Сталкер, 2007. – 208 с.
 6. 85.118 Т 33 Теодоронский, В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство : учеб. для техникумов / В. С. Теодоронский, А. И. Белый. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1989. – 351 с.
 7. 42.37 Т 33 Теодоронский, В. С. Садово-парковое хозяйство с основами механизации работ : учеб. пособие для студ. вузов / В.С. Теодоронский, А.А. Золотаревский. – Ростовн/ Д : Феникс, 2006. – 336 с.
 8. 42.37 Ф 27 Фатиев, М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения : учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. – Москва : Форум, 2011. – 240 с.
 9. Преображенский, А. Лучшее украшение сада : садовые фонтаны / А. Преображенский // Красивые дома. – 2010. – № 6. – С. 134–138.
Розділ: Сільське господарство

Код: 5915  ИСТЕННОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕВ И ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 1868 ГОДА. АВТОР А. МУРАВЛЕВСКИЙ. ВАШІ СПІВРОБІТНИКИ ЗНАЙШЛИ ЦЮ КНИГУ В РОСІЙСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ. ЧИ МОЖНА ВАС ПОПРОСИТИ ЇЇ ЗАМОВИТИ ВІД БІБЛІОТЕКИ Я ОПЛАЧУ. ПЕРША ЧАСТИНА ЧИТАЄТЬСЯ І ВІДКРИВАЄТЬСЯ А ДРУГА НІ...ДЯКУЮ  Вгору  

Шановний користувачу!

На жаль замовити цю книгу бібліотека не має можливості через об'єктивні обставини. До того ж книги 19 ст. бібліотеками не надсилаються  по МБА тому, що вважаються рідкісними. 

Розділ: Сільське господарство

Код: 5914  Доброго дня! Потрібні копії публікацій(статей) українських вчених 20-30-х років ХХст.в періодиці вказаного періоду: Кость Дубняк, Іринарх Щоголів. Це може бути в журналах Червоний шлях, Вісник сільськогосподарської науки та ін.  Вгору  

Шановний користувачу!

Фонд відділу рідкісних і цінних видань лише у 2017 р. поповнився українськими журналами початку XX ст. Вони ще не пройшли аналітико-синтетичної обробки і не представлені в БД «Аналітика РіЦ». Дослідивши деякі з них de visu, не виявлено наукових праць Іринарха Щоголіва. Для отримання більш повної інформації, що Вас цікавить, пропонуємо відвідати відділ рідкісних і цінних видань і самостійно переглянути сільськогосподарські журнали зазначених років, що зберігаються у відділі. Зазначаємо, що ксерокопіювати матеріали з фонду відділу заборонено правилами користування бібліотекою, до того ж це платна послуга.

Повнотекстові версії журналу «Червоний шлях» представлені в електронній бібліотеці «Культура України» за адресою: http://elib.nplu.org/object.html?id=7255 та в електронному архіві eScriptorium: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3882

Подаємо бібліографічний список праць та рецензій К. Дубняка, які ви можете знайти за зазначеними вище адресами, або ж переглянути у відділі рідкісних і цінних видань.

1.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 268–269. – Рец. на кн.: Естественные районы Украины : (классификация районов на основе их генезиса) / Б. Л. Личков. – Київ : Изд. Киев. губерн. стат. бюро, 1922. – 61 с.

2.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 270–271. – Рец. на кн.: Украина. Экономическая характеристика / П. И. Фомин. – Харьков : Науч. мысль, 1923. – 178 с.

3.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 271–272. – Рец. на кн.: Экономическая география Украины / А. А. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 200 с.

4.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 9. – С. 248–249. – Рец. на кн.: Современная география / М. Ньюбигин ; пер. с англ. под ред. и с прим. Г. Н. Танфильева. – Одесса : Матезис, 1923. – 224с.

5.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 1/2. – С. 243. – Рец. на кн.: Материалы по районированию Украины.– Харьков : Вид-во Держплану УСРР, 1923. – 202 с.

6.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 4/5. – С. 303. – Рец. на кн.: Географічні етюди : читанка з початк. географії / А. М. Покровський. – Київ : Держвидав України, 1924. – 149 с.

7.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 6. – С. 280. – Рец. на кн.: Первая сельскохозяйственная выставка СССР в Москве 1923 г. Сельское хозяйство Украины. – Харьков : НКЗ УСРР, 1923. – 232с.

8.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 6. – С. 280–281. – Рец. на кн.: Основи землезнання України. Ч. 1–2 / С. Рудницький. – Прага, 1923. – 326 с.

9.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 8/9. – С. 338–339. – Рец. на кн.: Экономическая география России в сравнении с важнейшими странами / П. Г. Тимофеев. – Москва ; Ленинград, 1923. – 348 с.

10.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 10. – С. 287–288. – Рец. на кн.: Учебник экономической географии СССР / Л. Д. Синицкий. – Москва : Новая Москва, 1924. – 270 с.

11.  Краєзнавство на Україні, його минуле й сьогочасні завдання, коли будується нове життя // Культура і Побут. – 1925. – № 5. – С. 2–3.

12.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 3. – С. 273–275. – Рец. на кн.: Курс экономической географии / В. Э. Ден. – Ленинград : ГИЗ, 1924. – 652 с.

13.  Що таке краєзнавство / К. Дубняк // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 224–237.

14.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 8. – С. 239–240. – Рец. на кн.: Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популяр. руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харьков : ДВУ, 1925. – 98 с.

15.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 9. – С. 222. – Рец. на кн.: Первое совещание по краеведению / Отд-ние изучения природы СССР, Гос. Тимирязев. НИИ. – Вологда, 1925.

16.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 10. – С. 211–213. – Рец. на кн.: Економічна географія України / К. Воблий. – Київ : ДВУ, 1925.

17.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 10. – С. 223. – Рец. на кн.: Учебник экономической географии СССР / Л. Д. Синицкий. – 2-е изд. – Москва : Новая Москва, 1925. – 384 с. : карты.

18.  [Рецензія] // Червоний шлях. –1925. – № 11/12. – С. 352. – Рец. на кн.: Водные богатства Украины / Е. В. Оппоков. – [Харьков] : ДВУ, 1925. – 161 с.

19.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 296–297. – Рец. на кн.: Ґрунтознавство / Г. Махов. – Харків : ДВУ, 1925. – 159 с.

20.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 300–301. – Рец. на кн.: Переселение за пределы Украины / А. П. Яхонтов. – Харьков, 1926.

21.  Лист до редакції : [протест авт. щодо легковаж. відношення у поряд. зб. «Краєзнавство в трудовій школі»] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 310.

22.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 256. – Рец. на: Вісник Одеської Комісії Краєзнавства при УАН. – Одеса, 1925. – № 2/3.

23.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 256–257. – Рец. на кн.: Бібліотечний збірник. Ч. 1. – Київ, 1926. – 176 с.

24.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 257–259. – Рец. на кн.: Предмет и метод экономической географи / О. Константинова. – Ленинград, 1926. –136 с.

25.  Вивчення продукційних сил і краєзнавство // Краєзнавство. – 1927. – № 1. – С. 5–9. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2DccIIF (дата звернення: 14.01.18). – Назва з екрана.

26.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1927. – № 7/8. – С. 349–350. – Рец. на кн.: Полтавщина : зб. Т. 2. – Полтава : Вид-во Полтав. держ. музею ім. В. Г. Короленка, 1927.

27.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1927. – № 7/8. – С. 353. – Рец. на кн.: Миколаївщина : краєзн. зб. – Миколаїв, 1926.

28.  Оборона країни і краєзнавство // Культура і Побут. – 1927. – № 25. – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2mtskw0 (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

29.  С.-г. бібліографія на Україні // Культура і Побут. – 1927. – № 34. – С. 6–7. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Dh8Jtz (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

30.  На шляху розвитку краєзнавства // Культура і Побут. – 1927. – № 35. – С. 1–2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2D8T9AK (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

31.  Підвищення врожайності і краєзнавство // Краєзнавство. – 1928. – № 6/10. – С. 1–4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Db0b8j (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

32.  Гоголь як географ // Червоний шлях. – 1930. – № 4. – С. 116–119.

33.  Матеріали до методології географії : (бібліогр. покажч. головнішої літ. укр. та рос. мовами) // Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. – Харків, 1930. – Вип. 2. – С. 242–253.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 5913  Доброго часу доби! Потрібна література на тему: "Категорія "фольксдойче" у системі концтаборів Радянського Союзу". Дякую.   Вгору  

Категорія «фольксдойче» у системі концтаборів Радянського Союзу

1.      Айсфельд, А. Етнічні німці України під час Другої світової війни і в повоєнні роки / А. Айсфельд, В. Мартиненко // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. – Київ, 2011. – Кн. 1. – С. 595–644.

2.      Айсфельд, А. Репатриация на чужбину... : (репатриация советских немцев 1946–1947 гг.) / A. Айсфельд // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2007. – № 2. – С. 99–119.

3.      63.3(4УКР)6 Б12 Баберовскі, Й. Червоний терор. Історія сталінізму / Й. Баберовскі ; пер. з нім. О. Маєвського. –Київ : К.І.С., 2007. – 248 с.

4.      Белковец, Л. П. Правовые аспекты национальной политики СССР в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие / Л. П. Белковец // Государство и право. – 2006. – № 5. – С. 106–113.

5.       Бугай, М. Депортація населення з України (30-50-ті роки) / М. Бугай // Укр. іст. журн. – 2002. – № 8. – С. 30–36.

6.      Василенко, С. Сталінська політика стосовно етнічних німців в повоєнний період / С. Василенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2011. – Вип. 3.32.

7.      Васильчук, В. М. Німці України під час Другої світової війни / В. М. Васильчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 14. – С. 168–177.

8.      63.3(4УКР)6 В48 Винниченко, І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / І. Винниченко. – Київ : Рада, 1994. – 126 с.

9.      Вольф, Э. Л. О некоторых проблемах реабилитации российских немцев / Э.Л. Вольф // Социс. – 2007. – № 1. – С. 128–131.

10.  Герус-Бахтіна, Н. А. Репресії радянської влади проти колишніх фольксдойче в період пізнього сталінізму [Електронний ресурс] / Н. А. Герус-Бахтіна // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2015. – Вип. 15. – С. 165–172.

11.  Голдман, В. З. Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий / В. З. Голдман ; пер. с англ.. Л. Е. Сидиковой. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 335 с. : ил.

12.  Дульзон, А. А. Немцы России: незавершённая реабилитация / А. А. Дульзон, Э. Л. Вольф // Социс. – 2013. – № 3. – С. 37–48.

13.  63.3(2)6 Е68 Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : КМ Академія, 2006. – 511 с.

14.  Земсков, В. Н. К вопросу о репатриации советских граждан 1944–1955 гг. / В. Н. Земсков // История СССР. – 1990. – № 4. – С. 26–41.

15.  Земсков, В. Н. Спецпереселенцы : [за док. НКВС – МВС СРСР, 30–50-ті рр.] / В. Н. Земсков // Социс. – 1990. – № 11. – С. 3–17.

16.  Іванов, О. Ф. Політика нацистського режиму стосовно етнічних німців України / О. Ф. Іванов, І. О. Іваньков // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 83–95.

17.  Исаков, К. 1941 : другие немцы : [про долю рад. німців в роки сталін. репресій] / К. Исаков // Новое время. – 1990. – № 17. – С. 36–39.

18.  Кайгер, В. Етнофункціональна психічна дезадаптація німців України як наслідок сталінських національних репресій / В. Кайгер // Персонал. – 2006. – № 8. – С. 32– 37.

19.  Кичихин, А. Н. Советские немцы: откуда, куда и почему : [до історії депортації] / А. Н. Кичихин // Воен.-ист. журн. – 1990. – № 8. –С. 32–38.

20.  Коваль, М. В. Фольксдойче в Україні (1941–1944) / М. В. Коваль, П. В.Медведок // Укр. іст. журн. – 1992. – № 5. – С. 15–28.

21.  Ліньов, А. А. Політичні репресії щодо репатрійованих «переміщених осіб» в Південно-Західному регіоні України упродовж 1944–1953 рр.: історіографія проблеми / А.А. Ліньов // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2009. – № 1. – С. 23–27.

22.  Лутай, М. Друга світова війна і доля українських німців / М. Лутай // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Друга світова війна в історичному вимірі» : [зб. наук. ст.] / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т ; [ред. кол. Г. М. Стародубець та ін. ; передм. П. Ю. Сауха]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 83–90.

23.  Мартиненко, В. Л. Депортації німецького населення на початку радянсько-німецької війни з території України (за матеріалами Запорізької, Донецької та Луганської областей). // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11,  № 835

24.   63.3(4УКР) Н 67 Німецькі поселення в Україні ІІ пол. ХVІІІ – І пол. ХХ ст. : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 240-ї річниці від часу заснування Біловезької нім. колонії (18–19 верес. 2007 р.) / Бахмацький район. іст. музей ; за ред. : Т. М. Стрикун. – Бахмач : [б. и.], 2008. – 128 с.

25.  Панчук, М. Під пресом тоталітарного режиму. Німці в радянській Україні / М. Панчук, Л. Польовий // Політика і час. – 1992. – № 9/10. – С. 61–66.

26.  63.3(2)716 П68 Правда о ГУЛАГе : свидетельствуют очевидцы / сост А. М. Меситов, Л. А. Москалева. – Тула : Приок. изд-во, 1991. – 284, [2] с., [8] л. ил.

27.  Синицын, Ф. Л. Политические настроения депортированных народов СССР 1939–1956 гг. / Ф. Л. Синицын // Вопросы истории. – 2010. – № 1. – С. 50–70.

28.   Степанов, В. Історія нереалізованого плану : (до 20-річчя започаткування проекту повернення на територію України депортованих німців) / В. Степанов // Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – С. 49–51.

29.  Сущук, О. П. Репатріаційна політика радянських карально-репресивних органів на території Волинської області у 1944–1953 рр. / О. П. Сущук // Українські остарбайтери: доля і пам’ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 103–112.

30.  Чирко, Б. Етнічні німці України і «фольксдойче» в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації, репатріації (1930-ті–1950-ті роки) / Б. Чирко // Історія німців України : матеріали Всеукр. наук. конф. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Рада німців України.  – Київ, 2017. – С. 74–93. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istoria_nimtsiv_217.pdf (дата звернення: 10.01.2018). – Назва з екрана.

Розділ: Історія

Код: 5912  Доброго дня. Підкажіть, яка у вас є література з історії дослідження скіфських городищ на території Східного Поділля. Дякую за увагу!  Вгору  

Дослідження скіфських городищ на території Східного Поділля

63.3(4УКР) Е 64 Білозер, В. П.  Немирівське городище : [городище поблизу м. Немирів, в урочищі Великі Вали, біля с. Сажки, по обидва береги р. Устя (притоки Південного Бугу). Належить до східноподільської групи культур скіфського часу (7-6 ст. до н. е.)] / В. П. Білозер // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України; гол. ред. В. А. Смолій. – Київ, 2010. – Т. 7: Мл-О. – С. 366367.

79.1 М 89 Косаківський, В. А. Скіфський кинджал з с. Вахнівка / В. А. Косаківський // Музейний вісник Вінниччини : наук.-практ. зб. / Вінниц. обл. краєзнавч. музей. – Вінниця, 2006. – Вип. 2. – С. 41–43.

63.3(4УКР-4ВІН) К 78 Котик, А. В. Немирівське скіфське городище VІІ-V ст. до н. е. / А. В. Котик // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. – Вінниця, 2011. – С. 43 44.

***

Гайсанюк, В. Скіфське захоронення : [про Скіф. городище біля с. Межирів] / В. Гайсанюк // Жмерин. меридіан. – 2015. – 14 лист. – С. 4.

Гайсанюк, В. Шість сезонів скіфського городища. Сезон ІІ : [про дослідж. Северинів. Скіф. городища у 2010 р.] / В. Гайсанюк // Жмерин. меридіан. – 2016. – 13 лют. – С. 4.

Зонова, І. Пам'ятники світового значення на Вінниччині : [зокрема немирів. скіф. городище] / І. Зонова // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2015. – 6 трав. – С. 10.

Кондратович, Е. Ольгерд – батько Вінниці : на території сучасної Вінниці існувало три скіфські, а потім слов'янські поселення – біля села Сабарова, на місці де річка Вишенька впадає в Південний Буг (район лікарні ім. Ющенка) і третє – біля села Зарванці / Е. Кондратович // Независим. курьер. – 2013. – 27 лют. – С. 34.

Куц, І. Сліди скіфського золота шукайте під Вінницею : [про скіф. Городище Немирівські вали] / І. Куц // 20 хвилин. – 2012. – 6–7 лип. – С. 10.

Лобай, Б. І. Кургани скіфського часу на Вінниччині : [про розкопки в 1973–1974 рр. скіф. курганів біля с. Мізяків Калинів. р-ну] / Б. І. Лобай // Археологія. – 1977. – № 21. – С. 77–84.

Остапенко, Т. Серед семи чудес Вінниччини і Немирівське Скіфське городище / Т. Остапенко // Прибуз. новини. – 20072008. – 29 груд.–5 січ. – С. 3.

Скіфське городище : [на схід від м. Немирова. З історії поселення] // Подолія. – 2003. – 6 серп.

Трошкова, А. "Золоті" Вали Немирова : депутати обласної ради визнали, що до "Семи чудес Вінниччини" цілком заслужено належить Немирівське скіфське городище "Великі Вали" / А. Трошкова // Вінниччина. – 2008. – 19 січ. – С. 2.

Хмельницкий, И. На Винниччине нашли скифское городище, селение бронзового века и деревяную церковь : [про відкриття нових пам'яток археології та архітектури на Вінниччині] / И. Хмельницкий // Вінниц. реалії. – 2016. – 13 квіт. – С. 2.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Розділ: Історія

Код: 5911  Алкоголь та його вплив на життя людини.  Вгору  
 1. 63.52(4УКР) М 23 Мандзяк, О. С. Бойові традиції аріїв. На шляху до реалій українських бойових мистецтв / О. С. Мандзяк ; Ін-т метафізичних досліджень. Перехід-IV. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 272 с.
 2. 36.87П 58Попов, А. А. Секреты сомелье / А. А. Попов. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 344 с. : ил. – (Все обо всем).
 3. 36.99Р 78 Ростовський, В. С. Барна справа : підруч. для студ. вузів спец. 6.140101. «Готельно-ресторанна справа» / В. С. Ростовський, С. М. Шамаян. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 398 с.
 4. 36.99 Д 66 Домашний винодел / сост. И. Г. Пышнов. – 4-е изд. – Минск : Современная школа, 2009. – 320 с.
 5. 36.87 Д 44 ДиДио, Т. Винный этикет : рек. по идеальному сочетанию вин и блюд / Т. Ди Дио, Эми Заватто. – Москва : АСТ :Астрель, 2008. – 382 с. : ил.
 6. 63.52(4УКР) М 23 Мандзяк, О. С. Алкоголь в українських бойових мистецтвах / О. С. Мандзяк // Бойовіт радиції аріїв. На шляху до реалійукраїнськихбойовихмистецтв / О. С. Мандзяк ; Ін-т метафізичних досліджень. Перехід-IV. – Тернопіль, 2006. – С. 242–257.
 7. 63.5Г 24 Гачев, Г. Д. Лекция 11 : [Философияеды, алкоголь] / Г. Д. Гачев // Ментальности народов мира / Г. Д. Гачев. – Москва, 2008. –С. 66–68.
 8. 63.5Б 87 Браш, Р. Алкоголь / Р. и Л. Браш// Откуда что пошло: суеверия, обычаи, приметы / Р. и Л.Браш. – Москва, 2009. – С. 106–120.
 9. 63.5Е 72 Ермаков, С. Э. Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля / Станислав Ермаков, Дмитрий Гаврилов. – Москва : Яуза  : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Языческая Русь).
 10. 63.5 Ш 55 Шивельбуш, В. Озираючись назад: значення алкоголю до ХVIIстоліття / В. Шивельбуш Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів = Das Paradies, der Geschmackunddie Vernunft. Eine Geschichteder Genußmittel / В.Шивельбуш ; пер. з нім. Ю.Прохаська .– Київ; Львів, 2016. – С. 39–51.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5910  Допоможіть зі списком літератури про творчість українського письменника Мирослава Дочинця. Дякую.  Вгору  
 1. Горинь, В. «І відкіля ти взявся у нас такий?» : штрихи до літературного портрета Мирослава Дочинця / Василь Горинь // Дзвін. – 2014. – № 6. – С. 135–141.
 2. Дячишин, Б. Прочитане залишається : рецензия / Богдан Дячишин // Дзвін. – 2015. – № 1. – С. 180–181. – Рец. на кн. : Дочинець М. Горянин : роман / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2014. – 276 с.
 3. Жила, С. «Вічник» Мироспава Дочинця – «роман про силу людського духу»: вивчення твору в середній школі та виші / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 12–18.
 4. Жила, С. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця «Вічник» / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 13–17.
 5. Рошко, М. Літературний супермен від Мирослава Дочинця / М. Рошко // Київ. – 2010. – № 4/5. – С. 172–173. – Содержание: Лис у винограднику / М. Дочинець.
 6. Сорока, П. Гра з часом і простором : рецензия / Петро Сорока // Дзвін. – 2015. – № 9. – С. 177–178. – Рец. на кн. : Дочинець М. Синій зошит. Аркуші днів світящих / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – 184 с.
 7. Сорока, П. Колекція родового часу : рецензия / Петро Сорока // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 190–192. – Рец. на кн. : Дочинець М. Книга надиху: уроки світу, Неба і людей / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – 248 с.
 8. Сорока, П. Колекція родового часу : Дочинець Мирослав. Книга надиху: уроки світу, Неба і людей. – Мукачево: Карпатська вежа, 2015 : [«Книга надиху» – це алхімія слова, збірник притч, придибенцій та історій, розказаних винятково майстерно й з вабливою легкістю невичерпна скарбничка життєвої мудрості, книга-ключ до багатьох світових таємниць] / Петро Сорока // Літературна Україна. – 2015. – 17 грудня. – С. 13.
 9. Сорока, П. Тайна сухого пера / Петро Сорока // Літературна Україна. – 2016. – 10 листопада. – С. 12. – Рец. на книгу Дочинець, Мирослав. Мафтей. Книга, написана сухим пером / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 352 с.
Розділ: Літературознавство

Код: 5909  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, статті за 2017 рік на тему "Соціальне підриємництво".  Вгору  

Доброго дня! На жаль, в журналах, які отримує наша бібліотека за 2017 рік інформації з вашої теми дуже мало. Пропонуємо вам також статті з журналів за вашою темою за декілька попередніх років.

Бичков, О. О. Соціально відповідальна політика підприємства: сутність, зміст та передумови формування / О. О. Бичков // Формування ринкових выдносин в Україны – 2011 – № 10. – С.146–149.

Драбаніч А. В. Дослідження дії ефекту синергії в соціальній і економічній діяльності підприємства / А. В. Драбаніч // Вісник наукових досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права,  управління і соціальної сфери. – 2015. – № 18. – С. 20–28.

Євсєєва, О. О. Соціальне підприємництво як чинник росту потенціалу соціально-економічного розвитку регіону / О. О. Євсєєва // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 53–54.

Завора, Т. М. Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Таїна Миколаївна Завора, Вікторія Сергіївна Пальчик // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 14–17.

Заяць, В. М. Підприємницька модель сільського розвитку / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 67–78.

Ільченко, Н. В. Соціальне підприємство як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади / Н. В. Ільченко // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 127–129.

Орлов, П. А. Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного соціально-экономического развития стран / П. А. Орлов // Економіка розвитку. – 2017. – № 3. – С. 20–33.

Петренко, К. В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С.189–192

Прокоф’єва, О. В. Соціальна мобільність. Підприємницька діяльність як «Соціальний ліфт» / О. В. Прокоф’єва // Історія та правознавство. – 2017. – № 33. – С. 16–21.

Сімченко, Н. О. Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств / Н. О. Сімченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 109–114

Цимбаліста, Н. А. Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституціально-правовий аспект / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 116–123.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5908  Підскажіть, чи є у Вас матеріали по мові програмування Perl? Дякую.  Вгору  
 1. 32.973.202 Ф 91 Фролов, Александр Вячеславович. Практика применения PERL, PHP, APACHE, и MySQL для активных Web-сайтов / А. В. Фролов, Г. В. Фролов. – М. : Русская редакция, 2002. – 576 с.
 2. 32.973 П 97 Пэтчетт, К. CGI/Perl : создание программ для Web / К. Пэтчетт, М. Райт; пер. С. Тимачева, ред. С. Еремин. – Киев : BHV, 1999. – 623 с.
 3. 32.973.26-018.1 Л 47 Леонтьев, Борис Константинович. Язык программирования Perl для Интернет / Б.К. Леонтьев. – М. : Новый издательский дом, 2006. – 160 с.
 4. 32.973.26-018.1 П 84 Прохоренок, Николай Анатольевич. HTML, JavaScript, PHP, MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Николай Прохоренок . – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 912 с.
 5. 32.973 Ш 33 Шварц, Рэндал. Изучаем Perl : учеб. пособие / Р. Шварц, Т. Кристиансен; пер. с англ. С. М. Тимачева. – Київ : BHV, 1999. – 319 с.
 6. Пилипенко, О. Пестрая лента Web : обзор средств, применяемых для создания Internet-ресурсов / О.Пилипенко // CHIP. –2002. – № 4. – С. 58-61.
 7. Чеботарев, А. Perl: полное изложение с примерами / А. Чеботарев // Компьютеры+Программы. – 2005. – № 10. – С. 84-90.
Розділ: Комп'ютери і програми

Код: 5907  Доброго дня! Мені потрібна література на тему:" Художні прийоми роботи в фотошопі". Чекаю на відповідь. Дуже дякую!  Вгору  
 1. 32.973.26-018.2 Х 35 Хейнз, Барри. Художественные приемы работы в Photoshop : пер. с англ. / Барри Хейнз, Уэнди Крамплер. – Москва ; Санкт-Петербург.; Киев. : Вильямс, 2003. – 976 с.
 2. 32.973.26 П 30 Петров, М.Н. Эффективная работа: Photoshop CS / Михаил Петров. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2004. – 845 с.
 3. 32.973.26 П 16 Панкратова, Т.В. Photoshop CS / Т. В. Панкратова. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 587 с
 4. 32.973.26 Л 64 Литвинов, Н. Adobe Photoshop. Ретушь, спецэффекты, коллажи и карикатуры своими руками : подробное ил. рук. / Николай Литвинов.– Москва : Лучшие книги, 2006. – 192 с.
 5. 32.973.26 Л 44 Лендер, С. Быстро и легко осваиваем Adobe Photoshop CS2 : учеб. пособие / С. Лендер, И. Нечаев. – Москва : Лучшие книги, 2006. – 320 с.
 6. 32.973.26 Д 83 Дунаев, В. В. Кухня Photoshop / В. В. Дунаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 283 с
 7. 32.973.26 С 60 Солоницын, Ю.А. Photoshop CS2 и цифровая фотография / Ю. А. Солоницын. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 348 с.
 8. 32.973.26 А 36 Айсманн, К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop : пер. с англ. / Кэтрин Айсманн, Уэйн Палмер ; предисл. Джона Макинтоша. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2007. – 600 с.
 9. 32.973.26 К 98 Кэплин, С. Секреты создания спецэффектов в Photoshop : рук. дизайнера: пер. с англ. / Стив Кэплин. – 3-е изд. – Москва. : Эксмо, 2007. – 384 с.
 10. 32.973.26 С 30 Семибратов, И. П.Новичок. Photoshop CS5. Основы фотомонтажа и редактирования изображений / И. П. Семибратов, Р. Г. Прокди. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 192 с.
 11. 32.973.26 С 24 Свиридова, К. Photoshop CS4 – это просто. Экспресс-методы обработки фотографий / Ксения Свиридова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 384 с.
 12. 32.973.26 П 84 Прохоров, А. А. Photoshop CS5. Креативные инструменты для творчества / А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 224 с.
 13. 32.973.26 С 45 Скрылина, С. Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 на примерах / Софья Скрылина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
 14. 32.973.26 Г 95 Гурский, Ю. А. Компьютерная графика: Photoshop CS5. CorelDRAW X5. Illustrator CS5 / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 688 с.
 15. 32.973.26 А 19 Аверина, А. Photoshop CS6. Учимся на практике / Анастасия Аверина. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 176 с.
 16. 32.973.26 А 13 Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 : учеб. пособие / И. Б. Аббасов. – Москва : ДМК Пресс, 2013. – 238 с..
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5906  Мені потрібні "Подольские епархиальные ведомости" за 1890 рік. Чи є вони у вашій бібліотеці? Дякую!   Вгору  
В бібліотеці, на жаль, немає цього видання за 1890 рік, але повний текст можна знайти за посиланням https://vivaldi.nlr.ru/bv000020678/view#page=2
Розділ: Тексти книжок

Код: 5905  Добридень! Допоможіть зі списком літератури на тему "Соціальні медіа в бібліотеках". Дякую!  Вгору  

Соціальні медіа в бібліотеці

1.      Гранчак, Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29 :

2.      Жабін, А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

3.      Жабін, А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 13–19.

4.      Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – К., 2014. – С. 290–293.

5.      Вітушко, Н. С. Організація підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння: перевірка інформації на достовірність / Н. С. Вітушко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – 2014. – С. 205–208.

6.      Мар’їна, О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісн. Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 19–21.

7.      Карпюк, Д. Мережеві документи соціальних медіа як об'єкт депонування / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 42–51.

8.      Терещенко, І. Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 560–572.

9.      Струнгар, В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23–27.

10.  Струнгар, В. Методологія дослідження контекту бібліотечних сторінок у соціальних медіа / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488–500.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5904  Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці видання "Листи до Михайла Коцюбинського"?  Вгору  
83.3(4УКР)5-8 Коцюбинський Л 63  Листи до Михайла Коцюбинського : в 4 т. / упоряд. та комент. В. Мазний. – 2002–2003. – 4 т.
Розділ: Літературознавство

Сторінка 1 з 266 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [260]
Бібліотеки. Архіви [329]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1685]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [83]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [188]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [124]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро