ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 276 123456 > До останньої »

Код: 6092  Добрий ранок! Прошу допомогти з літературою на тему : Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності.Дуже дякую!  Вгору  

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

1.      66.2(4УКР) Д 17 Данільян, О. Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов. – Харьків : Фоліо, 2002. – 285 с.

2.      65.58 Д 21 Дацків, Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції / Р.М. Дацків. – Львів. : Центр Європи, 2006. – 160 с.

3.      65.9(4УКР)Т 33 Дворніков, М. Є. Формування оптимальної організаційної структури підприємства як чинник його економічної безпеки / М. Є. Дворніков // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук-практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 410–415

4.      65.9(4УКР) Т 33 Довгунь, О. С. Партнерські відносини у формуванні економічної безпеки підприємства  / О. С. Довгунь // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук–практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 302–308.

5.      65.9(4УКР)29 Д 67 Донець, Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

6.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека  : навч. посіб. / за ред. О. М. Джужі. – Київ Правова єдність, 2010. – 368 с.

7.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф., 18–20 трав. / упоряд. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. –124 с.

8.      65.9(4УКР)29 Е 45 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / В. Л. Ортинський [та ін.]. – Київ. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

9.      65.9(4УКР)29 І–23 Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 256 с.

10.  65.050.2я73 І–44 Ілляшенко, С. М. Економічний ризик : Навч. посіб. для вузів / С.М. Ілляшенко. – 2–е вид., доп. перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2004. – 219 с.

11.  67.9(4УКР)303 К 18 Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект: навч. посіб. / М.І. Камлик. – Київ. : Атіка, 2005. – 432 с.

12.  65.9(4УКР) К 56 Ковальчук, Т.Т. Економічна безпека і політика : із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ. : Знання, 2004. – 638 с.

13.  65.9(4УКР)C91Мойсеєнко, І. П. Антикризове управління в системі економічної безпеки підприємства / І. П. Мойсеєнко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. Наук–практ. конф. 1 березня, Вінниця. – 2013. – С.298-301

14.  65.5-98 П 19 Пастернак-Таранушенко, Г. Економічна безпека держави: статика процесу забезпечення: підручник / Г.Пастернак-Таранушенко; Ред. Богдан Кравченко. – Київ. : Кондор, 2002. – 301 с.

15.  65.9(4УКР) П 71 Предборський, В. А. Економічна безпека держави : монографія / В.А. Предборський.– Київ. : Кондор, 2005. – 391 с.

16.  Білошкурська , Н. В. Особливості формування рівнів економічної безпеки / Н. В. Білошкурська  // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 7–10.

17.  Квач, Я. П. Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства / Я. П. Квач // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Наук. журн. – 2014. – № 5/6. – С. 218–225.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6091  Потрібна література про інформаційну безпеку бібліотек. Дякую!  Вгору  

Інформаційна безпека бібліотечної сфери

 1. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / відп. за вип. О. М. Василенко ; ред.: З. А. Болкотун, І. М. Сарікова. – Київ : НБУВ, 2013. – 411 с.
 2. Бобришева, О. В. Бібліотека як суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки / О. В. Бобришева // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 3. Бобришева, О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / О. Бобришева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 18–20.
 4. Вилегжаніна, Т. І. Кібербезпека в бібліотеках України / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 5.
 5. Вітушко, А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181–191.
 6. Голодрига, Є. О. Роль бібліотек України у формуванні національного інформаційного простору: безпековий аспект / Є. О. Голодрига // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 260–262.
 7. Гранчак, Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 184 с.
 8. Кикавец, В. В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию / В. В. Кикавец // Библиотечное дело. – 2013. – № 11. – С. 24–28.
 9. Коваль, Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Тетяна Коваль, Олена Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 43–44.
 10. Ковальчук, Г. І. Про безпеку фондів книжкових пам’яток / Г. І. Ковальчук  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 19–25.
 11. Самохіна, Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 27–31.
 12. Челак, О. Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки / О. Челак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 7–10.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6090  Доброго дня! Мені потрібні книжки по "Регіональній економіці". Чи є у Вас у відділах такі?  Вгору  

Регіональна економіка України

1.        65.049(4УКР) Б 93 Бутко, М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці: монографія / М. П. Бутко. – Київ : Знання України, 2005. – 476 с.

2.        65.049(4УКР)Е 45 Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. Ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

3.        65.9(4УКР) З-33 Запоточний, І. В. Державне регулювання регіональної економіки: навч. посіб. / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко; ред. В. І. Захарченко. – Харків : Одіссей, 2003. – 592 с.

4.        65.049(4УКР) Ж 85 Жук, М. В. Регіональна економіка: підручник / М. В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416 с.

5.        65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / Нац. Ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

6.        65.049(4УКР) Л 67 Лишиленко, В. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. для студ. вузів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 325 с.

7.        65.9(4УКР) М 13 Мазур, С. А. Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в умовах регіоналізації та глобалізації : монографія / С. М. Мазур. – Вінниця : Планер, 2014. – 186 с

8.        65.049(4УКР) М 23 Маниліч, М. І. Трансформація регіонального економічного механізму: монографія / М.І. Маниліч. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 164 с.

9.        65.9(4УКР) П 44 Подсолонко, Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход) / Е.А. Подсолонко. – Київ. : ЦУЛ, 2003. – 424 с.

10.    65.9(4УКР) П 85 Прямухіна, Н. В. Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки: монографія / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технологічний ун-т. – Київ : Ліра–К, 2015. – 332 с.

11.    65.9(4УКР) С 69 Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки – 2011 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. В 2 т. Т 1 / Вінниц. фін.-екон. Ун-т, Таврійський нац. Ун-т ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2011. – 294 с.

12.    65.9(4УКР) С 80 Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні: аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.]. – Київ : НІСД, 2013. – 88 с.

13.    65.9(4УКР) С 91 Суховірський, Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): монографія / Б.І. Суховірський. – Київ : КНЕУ, 2000. – 154 с

14.    65.9(4УКР-4ІВА) Т 48 Ткачук, І. Г. Економічна самостійність регіону / І. Г. Ткачук. – Київ : Наук. думка, 1994. – 227 с.

15.    65.9(4УКР) Т 65 Трансформаційні перетворення регіональної економіки: монографія / Черкас. держ. технологічний ун-т ; за заг. ред. С. А. Назаренка. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.

16.    Долішній, М. Соціоекологічна функція регіональної економіки / М.Долішній, Л.Гринів // Вісник Нац. академії наук України. - 2000. – № 3. – С. 25–35.

17.    Мещерякова, Н. М. Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні / Н. М. Мещерякова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2015. – № 2. – С. 75–82

18.    Франів, І. А. Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом / Ігор Андрійович Франів, Олександра Володимирівна Фарат // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 1. – С. 88–92.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6089  Які книги Зенона Косідовського є у бібліотеці?  Вгору  

293 К 71 Косідовський, З. Біблійні оповіді : пер. з пол. / Зенон Косідовський. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1978. – 400 с.

293 К 71 Косідовський, З. Оповіді Євангелістів : пер. з пол. / Зенон Косідовський. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1981. – 262 с.

63.3(0) К 71 Косидовский, З. Когда солнце было богом / Зенон Косидонский. – Москва : Наука, 1991. – 234 с.

86.37 К 71 Косидовский, З. Библейские сказания. Сказания евангелистов : пер. с пол. / Зенон Косидовский. – Москва : Политиздат, 1990. – 479 с.

63.3(0) K 76 Kosidowski, Zenon. Gdy Slonce Bylo Bogiem / Zenon Kosidowski. – Warszawa : Iskry, 1988. – 382 с.

63.3(7) K 76 Kosidowski, Zenon. Krolestwo Zlotych Lez / Kosidowski Zenon. – Warszawa : Iskry, 1986. – 427 с.

В бібліотеці є також інші видання творів цього автора.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 6088  Допоможіть підібрати літературу на тему: Тіло і тілесність в культурі народів світу.  Вгору  

Тіло і тілесність в культурі народів світу

1.  86.37  Б 87  Браун, П. Тіло і суспільство : чоловіки, жінки і сексуальне зречення в ранньому християнстві / П. Браун; Пер. з англ. В.Т. Тимофійчук. – Київ : Мегатайп, 2003. – 520 с. – (Європейська історія).

2.  88.6  В 19  Васильчук, А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини . Кн. 1 / А. Л. Васильчук. – Львів : Каменяр, 2003. – 466 с.

3.  63.52(4УКР)  І-26  Ігнатенко, І. В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. – Київ : Дуліби, 2013. – 224 с.

4.  63.52(4УКР)  І-26  Ігнатенко, І. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 223 с.

5.  87.2  К 72  Косяк, В. А. Людина та її тілесність у різних формах культури : навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Косяк. – Суми : Університет. кн., 2010. – 318 с.

6.  63.52(4УКР)  М 13  Маєрчик, М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / М. Маєрчик ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту [та ін.]. – Київ : Критика, 2011. – 328 с. : іл.

7.  159.9  П 32  Піз, А. Мова рухів тіла : розширене вид.: пер. з англ. / А. і Б. Пізи. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 416 с. : іл.

8.  63.3(4)-7  І-90  Тіло і душа // Історія європейської ментальності / ред. П. Дінцельбахер, ; пер. з нім. В. Кам’янець. – Львів, 2004. – С. 195–226.

9.  88.4  С 22  Сахарова, В. Г. Психология тела. Диагностика отношения к телу : учеб.-метод. пособие / В. Сахарова. – СПб. : Речь, 2011. – 112 с. –

10. 87.6  Х-35  Хейлз, К. Н. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці : пер. з англ. / К. Н. Хейлз. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 430 с. – (Зміна парадигми).

 

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 6087  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Діяльність братств та їх роль в історії православної церкви".  Вгору  

Діяльність братств та їх роль в історії православної церкви

1. 94(477) В 48 Альошина, О. Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького православного братства у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. / О. Альошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2018. – Вип. 26. – С. 17–21.

2. Бєрьозкіна, Н. Просвітницька діяльність західноруських православних братств у ХVI–ХVII ст. [Електронний ресурс] / Н. Бєрьозкіна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 8. – С. 76–85.

3. Ворончук, І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / І. Ворончук // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 15–29.

4. 63.3(4УКР)4 М58 Грінченко, Б. Братства і просвіта в Україні / Б.Грінченко // Між двох вогнів. Друга половина ХУІ – перша половина ХУІІ ст. – Київ, 1996. – С. 242–264.

5. Гургула, І. «Кріпость духа» : Львівському Ставропігійському Успенському братству – 555 років / І. Гургула // Дзвін. – 2009. – № 2. – С. 123–126.

6. Гурська, Л. Вплив православних братств на формування духовної культури в Україні [Електронний ресурс] / Л. Гурська // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 10. – С. 68–73.

7. Денисенко, В. Педагогічні засади давніх братських шкіл / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 42–51.

8. Діанова, Н. М. Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Діанова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2014. – Вип. 38. – С. 53–57.

9. Заболотна, Н. Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 42–51.

10. 86.372 З-91 Зубрицький, Д. І. Хроніка Ставропігійського братства / Д. Зубрицький ; пер. І. Сварник. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с. : іл., портр.

11. Казаков, М. «Братська» реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії Електронний ресурс] / М. Казаков // Етнічна історія народів Європи. – 2015. – Вип. 45. – С. 48–55.

12. Казаков, М. Православні братства Київської губернії на початку 1860-х років: причини занепаду [Електронний ресурс] / М. Казаков // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 49. – С. 56–61.

13. Коба, Л. Братські школи в Україні / Л. Коба // Початкова школа. – 1994. – № 11. – С. 45–47.

14. Кузовенков, Д. І. «Автономія в автокефалії»: причини виникнення Українського православного церковного Братства «Діяльно–Христова Церква» [Електронний ресурс] / Д. І. Кузовенков // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Історичне релігієзнавство. – 2010. – Вип. 3. – С. 100–108.

15. Левчук (Тимочко), І. Б. Теоретичний аналіз проблеми просвітницько-громадської діяльності православних братств Волині (2 пол. XIX – початку XX ст.) [Електронний ресурс] / І. Б. Левчук (Тимочко) // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 54–58.

16. 86.37 Л 84 Лукашова, С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце ХVI века / С. С. Лукашова. – Москва : Ин-т славяноведения РАН, 2006. – 316 с.

17. 63.3(4УКР)4 М 34 Матковська, О. Львівське братство : культура і традиції: кінець XVI – перша половина XVII ст. / О. Матковська. – Львів : Каменяр, 1996. – 76 с.

18. Мишкарьова, С. В. Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921–1939 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Мишкарьова // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 36. – С. 331–338.

19. Назарко, І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти / І. Назарко // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 152–164.

20. Опря, І. А. Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60–ті роки XIX на початку XX ст. / І. А. Опря // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 44–47.

21. Паламарчук, Н. Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства [Електронний ресурс] / Н. Паламарчук // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 44–52.

22. Петренко, І. М. Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. / І. М. Петренко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2013. – № 10. – С. 25–28.

23. Потапова, О. Православні братства періоду Української держави гетьмана П. Скоропадського [Електронний ресурс] / О. Потапова // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія, 6 : Історичні науки. – 2012. – Вип. 9. – С. 214–218.

24. Романова, О. Історичні передумови заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства як осередку консолідації православ’я на теренах Західної України [Електронний ресурс] / О. Романова // Волинський благовісник. – 2016. – № 4. – С. 85–90.

25. Сергієнко, В. Г. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864–1917) [Електронний ресурс] / В. Сергієнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – Вип. 113. – С. 48–51.

26. Сергієнко, В. Г. Внесок православних церковних братств Лівобережної України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–1917 рр.) [Електронний ресурс] / В. Г. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 35. – С. 50–55.

27. Сергієнко, В. Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобережної України в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс] / В. Г. Сергієнко // Гуржіївські історичні читання. – 2013. – Вип. 6. – С. 219–222.

28. Тимочко, І. Б. Роль провідних діячів православних братств Волинської губернії у збереженні духовно-моральних традицій виховання [Електронний ресурс] / І. Б. Тимочко // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – 2012. – Вип. 21. – С. 160–170.

29. Хмельницька, Л. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. Хмельницька // Переяславський літопис. – 2016. – Вип. 9. – С. 3–7.

30. Худояр, Л. В. Принцип рівності у правовій ідеології українських православних братств XVI–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 66–70.

31. Шеретюк, Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині ХІХ– на початку ХХ ст. / Р. Шеретюк // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 28–35.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 6086  Доброго дня, підкажіть, будь ласка, літературу до теми: Діяльність митрополита Андрея Шептицького.  Вгору  

1.      86.37 С 81 150 думок Митрополита Андрея Шептицького : 150 років із дня народження / упоряд. Т. Ференц. – Львів : Свічадо, 2015. – 144 с.

2.      86.29(4УКР) Б 17 Базилевич, А. М. Введення у твори митрополита Андрея Шептицького / Анатоль М. Базилевич. – Репр. відтворення вид. 1965 р. – Львів : Свічадо, 1993. – 238 с. – (Праці Українського Богословського наукового товариства ; т. XV).

3.      29 Б 24 Баран, С. Митрополит Андрій Шептицький: життя і діяльність / С. Баран. – Мюнхен : Вернигора, 1947. – 152 с. : фот.

4.      86.37 Б 28 Батій, Я. О. Андрей Шептицький / Я. О. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 120 с.

5.      86.37 Г 34 Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923–1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Ін–т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-та ім. І. Франка, Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2015. – 586 с.

6.      86.3 Д 22 Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. : Г. Меріам-Лужницький. – Львів : Світ, 1994. – 79 с.

7.      86.375 Л 12 Лаба, Василь (отець). Митрополит Андрій Шептицький: його життя і заслуги / В. Лаба. – Люблин : Свічадо, 1990. – 63 с. : фот.

8.      86.37 М 67 Митрополит Андрій Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.) / ред. В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. – 480 с. : портр.

9.      86.37 П 19 Паскевич, О. Андрей Шептицький: сповнення блаженств / Олена Паскевич, Іван Бура ; пер. з англ. Надії Сойки–Легздинь. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Свічадо, 2016. – 64 с.

10.  86.375 С 31 Сеник, С. Духовний аспект життя і діяльності митрополіта Андрея Шептицького. Латинізація в українській католицькій церкві / Софія Сеник. – Львів, 1991. – 48 с.

11.  86.37 Ш 48 Шептицький від А до Я / тексти: Галина Терещук, Оксана Думанська ; граф. опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 68 с.

12.  86.37 Ш 48 Шептицький, Андрей. (митрополит). Послання любови / Андрей Шептицький. – Брустури : Дискурсус, 2015. – 224 с.

13.  293.2 Ш 48 Шептицький, Андрей. (митрополит). Твори (аскетично–моральні) = Opera / Андрей Шептицький. – Рим : Укр. Католицький ун-т ім. св. Климента Папи, 1978. – 493 с. – (Праці Греко–Католицької Богословської Академії ; Т. XLV–XLVII).

Розділ: Історія

Код: 6085  Афганська війна. Воїни України, Вінниччини.  Вгору  

Афганська неоголошена війна: воїни з України

1.    68.35  А 15  Аблазов, В. И. Афганистан. Четвертая война / В. И. Аблазов. – Киев : Марко Пак, 2002. – 206 с. : фото.

2.    68.4  А 48  Алексієвич, С. Цинкові хлопчики / С. Алексієвич ; пер. з рос.: Т. Комлик, Д. Торохтушко. – Харків : Віват, 2016. – 368 с.

3.    63.3(4УКР-4ВІН)6  А 94  Афганістан - це і наш біль / упоряд. С. П. Снігур. – Вінниця : Рогальська І. О., 2011. – 216 с. : фото.

4.    68.35  А 47  Алєксєєв, В. «Грачи» летят в Баграм : 25-й річниці виведення радян. військ з Афганістану присвячується / В. Алєксєєв, В. Гедз, О. Тригуб. – Вінниця : Крила України, 2014. – 304 с. : фото.

5.    63.3(4УКР-4ВІН)627-8  Г 65  Гончар, А. Г. Авіатори : книга Пам’яті про загиблих в Афганістані військових авіаторів / А. Г. Гончар, В.В. Гедз. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 552 с. : фото.

6.    63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. Афганська неоголошена війна, або 20 років по тому : книга-фотолітопис про ветеранів афганської війни, військових конфліктів в інших країнах та воїнах-миротворцях / А. Гончар. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2009. – 160 с. : фото.

7.    63.3(4УКР-4ВІН))6  Г 65  Гончар, А. Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці : кн.-фотолітопис про ветеранів афгані. війни, військових конфліктів в інших країнах та воїнах-миротворцях / А. Гончар. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 304 с. : фото.

8.    63.3(4УКР-4ВІН)62 Г 65  Гончар, А. Г. Ми пройшли AFGAN : кн. спогадів про воїнів-інтернаціоналістів / А. Г. Гончар. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 488 с. : портр.

9.    63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. Повірка, або «Афганці» Вінниці: В 2 т. : кн. про воїнів-інтернаціоналістів / А.Г. Гончар. - Вінниця : Книга-Вега, 2000 – 2002.

Т. 1. – 2000. – 416 с.

Т. 2. – 2002. – 504 с.

10.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. «Чорний тюльпан-2» : кн. пам’яті про загиблих у Афганістані воїнів-інтернаціоналістів Вінниц. обл. / А. Гончар. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Вінниця : Вінниц. обл. друк. : Кн.-Вега, 2012. – 528 с.

11.  68.35(2)  К 43  Кирьязов, В. Афганское эхо: очерки о воинах-интернационалистах / В. Кирьязов. – Одесса : Маяк, 1990. – 187 с.

12.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Ковч, Ю. П. Афган / Ю.П. Ковч. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 168 с. : фото.

13.  68.35(2)  К 66 Корж, Г. П. Афганское досье. Война СССР в Афганистане / Г. П. Корж ; худ. Б. Ф. Бублик. – Харків : Фолио, 2002. – 559 с.

14.  68.35(2)63  К 52  Ключник, В. Дні і ночі Кандагара : Афганс. щоденник / В. Ключник. – Київ : Глобус, 1993. – 160 с.

15.  68.35(2)  Л 63  Лисиця, Н. О. Над хребтами Гіндукуша : зб. нарисів / Н. О. Лисиця. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 95 с. : портр.

16.  63.3(4УКР-4ВІН)627  Н 38  Не вщухає біль афганської війни : про воїнів-«афганців» Немирівщини / уклад. Т. Суркова. – Немирів : [б. и.], 2005. – 22 с. : фото.

17.  63.3(4УКР-4ХМЕ)6  М 91  Муравіцька, М. І. Оце і є моя війна / М.  Муравіцька, О. Романенко, Я. Козельський. – Хмельницький : Друк ПП Мельник А.А., 2005. – 260 с. : фото.

18.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Н 44  Незаживаюча рана Афгану: нашим землякам-вінничанам, які пройшли горнило Афганської війни присвячується: до 25-ої річниці виведення радян. військ з Республіки Афганістан : альбом / К. Висоцька [та ін.]. – Вінниця : Консоль, 2013. – 112 с. : фото.

19.  63.3(4УКР-4ВІН)6  О-53  Олещенко, Є. І. Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану : нариси історії / Є. І. Олещенко, О. М. Осьмачко. – 2-е вид., змін. і доп. – Вінниця : Рогальська І. О., 2013. – 376 с.

20. 63.3(4УКР-4ВІН)  С 38  Синицький, В. Г. Їх поріднив Афганістан / В. Г. Синицький. – Монастирище : Мрія, 2002. – 75 с. : фот., портр.

21.  63.3(4УКР-4ВІН)6  У 72  Урсов, С. П. «Афганці» Ямпільщини : [нариси, замальовки, репортажі] / С. Урсов. – Київ : Літера, 2010. – 368 с. : фото.

22.  68.4  У 93  Ушанов, В. П. Я вернусь... : кн. худ.-біограф. розповідей про воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані / В. П. Ушанов. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 256 с. : фото.

23. 68.4(4УКР)  Ч-75  Чорні тюльпани: Афганський мартиролог України / упоряд. О. Мусїєнко. – Київ : Столиця, 1999. – 560 с.

24. 63.3(4УКР-4ВІН)6  Я 99  Ящук, С. Л. Під палаючим небом Афгана / С. Л. Ящук. – Монастирище : Мрія, 2004. – 122 с. : фото.

Розділ: Історія

Код: 6083  Здравствуйте! У Вас есть книги Стивена Р. Кови?  Вгору  

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Восьмой навык. От эффективности к величию / Стивен Р. Кови ; пер. с англ. : Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с. : ил. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Главное внимание – главным вещам. Жить, любить, учиться, оставить наследие / Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл ; пер. с англ. : П. Самсонов. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 324 с. – (Библиотека МТІ).

88.5 К 56 Кови, Стивен. 7 навыков лидера. Nonfiction (Деловой бестселлер) : пер. с англ. / С. Кови. – Минск : Парадокс, 1996. – 448 с. – (Поле чудес: бизнес).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / Стивен Кови, Ребекка Меррилл. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 425 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / С. Кови, Р. Меррилл. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 425 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6082  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є в бблотеці така книга: Macmillian English dictionary. Дякую!  Вгору  
81.432.1-4 M 12 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners / ed. M. Rundell. – Second Ed. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2007. – 1748 p.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6081  Літературні кросворди.  Вгору  

Літературні кросворди

1.     Вюн, А.  Кросворд «Байки Леоніда Глібова» / А. В’юн // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 62.

2.     Вюн, А.  До 100-річчя з дня народження Ю. Яновського : кросворд / А. В’юн // Дивослово. – 2002. – № 8. – С. 72.

3.     77  К 45  Кит, П. Г. У годину дозвілля : зб. кросвордів / П. Г. Кит. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с. : іл.

4.     Кмітлива головоломка : 105 років тому вперше надруковано кросворд // Шк. біб-ка. – 2018. – № 11. – С. 73–76.

5.     Кросворд повісті Дж. Лондона «Біле Ікло» // Всесвіт. літ. в серед. навч. закладах України. – 2006. – № 2. – С. 58.

6.     8У1(Котляревський)  Л 64  Литвин, М. К. Чи знаєте Котляревського? : зб. літ. задач, ребусів, кросвордів та чайнвордів / М. Литвин. – Київ : Рад. шк., 1969. – 56 с. : іл. – (Бібліотечка учня «Коли зроблено уроки»).

7.     Мухіна, О. О. Українські поети в кросвордах / О. О. Мухіна // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 13. – С. 37–39.

8.     Слюсар, А. Буквопідхоп-лабіринт «Шевченківський» / А. Слюсар // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 15–16.

9.     Творчість О. С. Пушкіна у кросвордах // Шк. б-ка. – 2014. – № 5. – С. 86 : іл.

10.   74.2  Ц 59  Цікавий шлях до рідної мови : крилаті вирази, кросворди, чайнворди / Уклад. Л.Ю. Саприкіна. – Донецьк : БАО, 1998. – 78 с. : іл.

11.  Чорненький, Я. Тестування та кросворди з курсу «Зарубіжна література» / Я. Чорненький // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 23/24. – С. 17–33.

12.  Шиндина, В. М. Кроссвордомания / В. М. Шиндина // Педсовет. – 2002. – № 12. – С. 4–5.

13.  77  К 45  Кит, П. Г. У годину дозвілля : зб. кросвордів / П. Г. Кит. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с. : іл.

14.   8У1(Котляревський)  Л 64  Литвин, М. К. Чи знаєте Котляревського? : зб. літ. задач, ребусів, кросвордів та чайнвордів / М. Литвин. – Київ : Рад. шк., 1969. – 56 с. : іл. – (Бібліотечка учня «Коли зроблено уроки»).

Розділ: Літературознавство

Код: 6080  Доброго дня! Підкажіть які у Вас є книжки по сучасному документуванні у менеджменті. Дякую.  Вгору  

Сучасне документування у менеджменті

1. 65.050.2 А 35Азарова, Л. Є. Документи та особливості їх оформлення : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська . – Вінниця : ВДТУ, 2002.– 64 с.

2. 65.050.2 Б 69 Близнюк, Л. М. Документація управлінської сфери: навч.-практ. посіб. / Л.М. Близнюк. – Харьків : ХДЕУ, 2004. – 126 с.

3. 65.050.2 Г 65 Гончарова, Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / Н.І. Гончарова. – Київ. : Центр навч. літ., 2006. – 260 с.

4 65.050.2Д 63 Документування у менеджменті: підруч. для студ. вузів / О. Г. Кірічок [та ін.]. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.

5. 65.050.2З-91Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ЕксОб, 2002. – 272 с.

6. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практ. рек. / В.Н. Слиньков. – 3–е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248 с.

7. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Должностная инструкция и менеджмент  : довідникове видання / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332 с.

8. 65.050.2 С 48 Слободянюк, Н. Ю. Діловодство та управлінська документація  : навч. посіб. для студ. вузів / Н.Ю. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 80 с.

9. 005 С 91 Сучасне діловодство в Україні: практичні поради: практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

10.Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн. – 2016. – № 1. – С. 56–61.

11. Спрінсян, В. Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн.– 2014. – № 1.– С. 52–58.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6079  Добрий день. Мене цікавлять твори Верфеля Франца, які отримувала бібліотека протягом 2017-18 рр. Дякую.  Вгору  

Доброго дня! До нас надійшла за 2017-2018 роки лише одна  книга цього автора

84.4АВТ В 35 Верфель, Ф. 40 днів Муса-Дага : роман / Франц Верфель ; пер. Є. Тарнавського. - Харків : Фоліо, 2017. - 890 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6078  Які літературознавчі праці Л. Ушкалова є в бібліотеці?  Вгору  

1.    83.3(4УКР) С 44 Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / уклад.: Л. В. Ушкалов, Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2012. – 472 с.

2.    83.3(4УКР)5-8 Квітка-Основ'яненко У 95 Ушкалов, Л. В. Григорій Квітка-Основ'яненко / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2017. – 120 с.

3.    82.161.2.09(092)Сковорода У 95 Ушкалов, Л. В. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 368 с.

4.    83.3(4УКР)5-8 Шевченко У 95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.

5.    83.3(4УКР) У 95 Ушкалов, Л. В. Що таке українська література : есеї / Леонід Ушкалов. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 352 с.

6.    821.161.2.09(092)Шевченко Ш 37 Шевченко від А до Я / тексти Леонід Ушкалов ; граф. опрац. Анастасія Стефурак. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 72 с.

Розділ: Літературознавство

Код: 6077  Добрий день! Чи є у бібліотеці книга Майкла Доббса "Картковий будинок"?  Вгору  

Доброго дня! У бібліотеці є наступні книги цієї серії:

821.111 Д 55 Доббс, М. Картковий будинок : роман / Майкл Доббс ; пер. з англ. Б. Превіра. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 384 с.

821.111 Д 55 Доббс, М. Остання гра : роман / Майкл Доббс ; пер. з англ. Б. Превіра. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 480 с.

821.111 Д 55 Доббс, М. Хід королем : роман / Майкл Доббс ; пер. з англ. О. Смольницька. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 352 с.

Розділ: Літературознавство

Сторінка 1 з 276 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [38]
Історія [290]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [192]
Географія. Країнознавство [26]
Держава і право [186]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1704]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [26]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [186]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [142]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [197]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [132]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше