ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 279 123456 > До останньої »

Код: 6133  Т. Шевченко і музика. Допоможіть знайти літературу. Дякую.  Вгору  

1. 78.3 Б 59 Мартинюк, М. В. Ціннісні аспекти музичної інтерпретації творів Т. Г. Шевченка / М. В. Мартинюк // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013р. – С. 127-130.

2. 85.954.2 З 17 Зайко, М. Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибр. матеріалів / М. Зайко. – Партитуpа. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 60 с.

3. 85.313(4УКР) К 68 Королюк, Н. Полум’яне слово Шевченка в музиці: зорова творчість укр. композиторів / Н. Королюк ; ред. І. Коханик. – Київ: Вид-воім. Олени Теліги, 1995. – 198 с.

4. 78 С Н 30 Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – Київ : АН УРСР, 1961. – 239 с.

5. 83.3(4УКР) П 12 Павлович, П. Шевченкові думи в піснях Степана Руданського / П. Павлович. – Київ : [б. в.] ; Торонто : [б. в.], б/р. – 12 с.

6. 78 С Ш 37 Шевченко і музика : зб. ст. / упоряд. Л. Б. Архімович. – Київ : Мистецтво, 1966. – 194 с.

7. 85.971 Ш 37 Шевченкіана Олександра Білаша [Ноти] : муз. твір, сценічний. – Пов. парт. – Київ : Музична Україна, 2007. – 360 с.

8. Горбенко, Н. Чи був Шевченко кобзарем? / Н. Горбенко // Муз. керівник.– 2014. –№ 3. – С. 42-44.

9. Дзюба, Г. А. Використання фольклору в творчості Г. М. Давидовського : про музику на тексти Т. Шевченка / Г. А. Горбенко // Нар. творчість та етногр. – 1986. – № 4. – С. 4041.

10. Захарчук, О. Шевченко музикант / О. Захарчук // Дзвін. – 2012.–№ 3. – С. 114117.

11. Іванов, В. Поезія Т. Шевченка в творчості М. Леонтовича // Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка : в 2 ч. – Камянець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 161162.

12. Кузик, В. В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких / В. В. Кузик // Нар.творчість та етногр. – 2011. – № 4. – С. 2226.

13. Лисенко, М. Музика до «Кобзаря Тараса Шевченка» / М. Лисенко // Муз. школа. – 2014. – № 10. – С. 1516.

14. Степовий, Я. Прелюд пам’яті Т. Г. Шевченка для струнного оркестру [Ноти] / Я. Степовий. – Київ : Музична Україна, 1989. – 7 с.

15. Федотов, Є. Поезія Кобзаря в творчості Стеценка / Є. Федотов // Музика. – 1974. – № 6. – С. 22.

Розділ: Музика

Код: 6132  Допоможіть підібрати літературу на тему "Демографічні проблеми сучасного світу.".Дякую.  Вгору  

1.      60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 424 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

2.      63.0 К 68 Коротаев, А. В. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны / А. В. Коротаев, Д. А. Халтурина, Ю. В. Божевольнов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ЛКИ, 2010. – 256 с.

3.      60.7 М 19 Малиновська, О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2012. – 56 с.

4.      60.7 П 78 Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / Нац. акад. державного управління при Президентові України ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2013. – 120 с.

 1. Абрамова, И. О. Развивающиеся страны в мировой экономике XXI века: новые демографические детерминанты / И. О. Абрамова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 23–29.
 2. Акимов, А. В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия / А. В. Акимов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2009. – № 4. – С. 95–110.
 3. Бідак, В. Етнодемографічна картина сучасного світу / Володимир Бідак // Дзвін. – 2018. – № 7. – С. 207–214. – Рец. на кн. : Цапок С. Поліетнічна експозиція світу у фокусі сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів : монографія / С. Цапок. – Львів : Апріорі, 2017. – 576 с. : іл.
 4. Барановський, М. О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози / М. О. Барановський // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 42–47.
 5. Канзинг, Р. Население Земли скоро достигнет семи миллиардов / Р. Канзинг // National Geographig Россия. – 2011. – № 3. – С. 124–145.
 6. Колісніченко, Р. М. Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання / Р. М. Колісніченко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 8. – С. 321–326.
 7. Орлова, Т. Генерації і революції сучасного світу / Т. Орлова // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 31–33.
 8. Рылов, А. Непредсказуемые угрозы демографического взрыва / А. Рылов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2009. – № 4. – С. 70–74.
 9. Сардак, С. Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / С.Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 217–225.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 6131  Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: Екологічний менеджмент". Дякую.  Вгору  

Екологічний менеджмент

 1. 65.28 Е 45 Екологічний менеджмент : навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.
 2. 65.9(4УКР)28 К 58 Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.
 3. 65.28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.
 4. Зинькович, Н. Ю. Теоретические аспекты системы взаимодействия общего и эко-менеджмента / Н. Ю. Зинькович // Экономические науки. – 2007. – № 10. – С. 105–107
 5. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – 2008. – № 8. – С. 75–78.
 6. Притужалова, О. А. Инструменты экологического менеджмента / О. А. Притужалова // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 2. – С. 50–54 ; № 3. – С. 38–43.
 7. Савкин, В. Экологический менеджмент: задачи и функции / В. Савкин // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 2. – С. 95–100.
 8. Стоян, О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 77–83.
 9. Федоренко, О. І. Екоменеджмент – важлива компонента сталого та екологобезпечного розвитку в Україні / О. І. Федоренко // Екологічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 26–28.
 10. Фостолович, В. А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В. А. Фостолович // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 81–83.
 11. Янковский, Н. Экологическая ситуация в Донецком регионе и конкурентоспособность продукции на внешних рынках / Н. Янковский // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 26–27.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6130  Мене цікавить творча біографія французького ботаніка, агронома, хіміка Анрі Луї Дюамеля дю Монсо, який жив у 18 ст.   Вгору  
 1. 665 D 86 Duhamel du Monceau, Henri Louis . (1700-1782). Art du cirier / Henri Louis  Duhamel du Monceau. – [S. l.] : [H. L. Guerin & L. F. Delatour] , 1762. – [2], 113 p.; 2°. – (Переклад назви: Виробництво воску).
 2. 664 D 86 Duhamel du Monceau, Henri-Louis. (1700-1782). Art de rafiner le sucre / H. -L. Duhamel du Monceau. – [s. l.], 1764. – [2], 78 p.; 2. – (Переклад назви: Мистецтво переробки цукру).
 3. 9(4) В76  XVIII векъ : историческій, литературный и художественный сборникъ. Т. 1 /  Н. И. Ламанский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1870. – С. 88–89.
 4. 58(09) Б 17 Базилевская Н. А. Краткая история ботаники / Н. А. Базилевская, И. П. Белоконь, А. А. Щербакова. – Москва: Наука, 1968. – 310 с.
 5. Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова [Електронний ресурс] / Н. М. Раскин. Москва, 1962. – С.  302. – Режим доступу: http://books.e-heritage.ru/book/10086068 (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 6. Вентиляторы [Електронний ресурс] // Морской сборник. – Санкт-Петербург, 1838. – Т. 33, № 2. – С. 425–453. – Режим доступу: https://bit.ly/2VTBXF1(дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 7. 13. О плодовых деревьях. Анри Луи Дюамель дю Монсо.Traite des Arbres Fruitiers, Henri Louis Duhamel du Monceau. 2 т.т. Париж, 1768 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.raruss.ru/world-top-books/635-duhamel.html (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 8. Henri Louis Duhamel du Monceau [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Louis_Duhamel_du_Monceau (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
Розділ: Історія

Код: 6129  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріали на тему: "Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра". Дякую!  Вгору  

Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра

 1. 88.8 Д 49 Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : кол. моногр. / за заг. ред. В. В. Докучаєвої. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 492 с.
 2. Громнадзька, Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів : педагогічний проект / Наталія Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – Серпень, № 32. – С. 12–18.
 3. Дубовик, С. Культура професійного діалогічного мовлення сучасного вчителя початкової школи / Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 15–18.
 4. Желанова, В. В. Формування готовності до педагогічного спілкування в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 91–98.
 5. Мисюра, Л. А. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності / Любов Андріївна Мисюра // Початкова освіта. – 2009. – Лютий, № 5/7. – С. 70–73.
 6. 72 А 43 Степанюк, С. В. Проблема формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників та молодших школярів: контекст наступності / С. В. Степанюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 234–238.
 7. Тернопільська, В. Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів / В. Тернопільська // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 9–12.
 8. Шрамко, О. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / Ольга Шрамко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 15–19.
 9. Дермельова, К. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / К. О. Дермельова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 421–424. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_69
 10. Дудик, Н. Особливості соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Дудик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – Вип. 24. – С. 90–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_15
 11. Жуковський, В. М. Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості[Електронний ресурс] / В. М. Жуковський // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 12. – С. 48–54. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_12_12
 12. Кобаль, В. І. Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра [Електронний ресурс] / В. І. Кобаль, Н. П. Лукач // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 81(3). – С. 64–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__14
 13. Коберник, Г. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39(2). – С. 123–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__20
 14. Микитюк, О. Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 6. – С. 200–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_22
 15. Мороз, О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Мороз // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 112–116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30
 16. Сич, Ю. І. Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя  [Електронний ресурс] / Ю. І. Сич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 82–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_17
 17. Тафінцева, С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу [Електронний ресурс] / С. Тафінцева // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Гендерні дослідження. – 2016. – Вип. 2. – С. 88–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_11
 18. Хващевська, О. О. Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Хващевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 266–272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_33
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6128  Потрібна література на тему: "Літописні джерела історії України". Дякую!  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)41 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Літопис Аскольда : літературній огляд / М.Ю. Брайчевський. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 132 с.
 2. 63.3(4УКР)2+63.3(4УКР)4+84.4УКР В 54 Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. : монографія / упор. О. І. Гуржій. – Київ : Україна, 1995. – 416 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 3. 63.3(4УКР)46,01 З-41 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / упоряд. В. Крекотень, В. Шевчук,  Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 4. 63.3(4УКР) І-90 Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. : іл.
 5. 63.3 (4УКР)4 К 54 Князі України-Русі : укл. на основі "Історії України-Русі" М. Аркаса та "Літопису Руського" / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів : Край, 1993. – 120 с.
 6. 63.3(4УКР)4 М 58 Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII cт. / упор. і передм. І. О. Ворончук. – Київ : Україна, 1995. – 413 с.
 7. 63.3(2УК) С 68 Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавнів / Ф. Софонович. – Київ : Наук. думка, 1992. – 336 с.
 8. 84.4РОС 3-49 Л 13 Лаврентьевская летопись. – 2-е изд. – Москва : Языки славянской культуры, 2001. – 496 с.
 9. 84.4РОС3 П 42 Повість минулих літ : літописні оповіді / переказ : В. С. Близнець ; худ. : Г. Якутович. – 3-є вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
 10. Лебедєва, Л. Прадавнє слово українське / Л. Лебедєва // Науковий світ. – 2007. – № 10. – С. 14–16.
 11. Синюк, С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 36–38.
 12. Федоренко, О. Велесова книга – літопис античної літератури / О. Федоренко // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 67–69.
Розділ: Історія

Код: 6127  Доброго дня! Мені потрібна література про історію кримських татар. Дякую!  Вгору  

Історія кримських татар

1. 9(47)7 Б17 Базилевич, В. М. Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века] / В. М. Базилевич. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 23 с.

2. 94(477.75) Б 42 Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.

3.  Возгрин, В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма. Т. 1 : в 4 т. - 3-е изд., стер. - Симферополь : Тезис, 2013. – 872 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2GCKVDa (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

4.  Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

5. Гайворонский, О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – Киев ; Бахчисарай : Оранта : Майстерня книги, 2007 – 368 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LveCVq (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

6. Івангородський, К. Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) [Електронний ресурс] / К. Івангородський // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2014. – Вип. 20. – С. 97–107.

7. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

8. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.

9. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидці. – Київ : Рідний край, 1995. – 362 с.

10. Пилипчук, Я. Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538–1713 [Електронний ресурс] / Я. Пилипчук // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 1. – С. 188–229.

11. 63.3(4УКР-6КРМ) П 78 Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.

12. 60.7 П 78 Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

13. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В. Д. Смирнов. – Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887. – V, XXXV, 772 c. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2AdgtK1 (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

14. 63.3(4УКР-6КРМ) Ч-45 Червонная, С. Черная весна 2014 года (этапы аннексии и задачи освобождения Крыма в контексте прав и чаяний его коренных народов и национальных меньшинств) / С. Червонная. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 72 с.

 

Розділ: Етнографія

Код: 6126  Які у вас є книги з філософії історії?  Вгору  
 1. 87.6 А 84 Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. Арон ; пер. с фр. И. А. Гобозова, отв. ред., авт. послесл. И. А. Гобозов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 336 с.
 2. 87.6 Б 77 Бойченко, І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – Київ : Знання, 2000. – 723 с.
 3. 63.0 Г 85 Гринин, Л. Е. От Конфуция до Конта. Становление теории, методологии и философии истории / Л. Е. Гринин. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 312 с.
 4. 87.3(4УКР) Д 35 Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Лариса Петрівна Депенчук, Микола Іванович Лук. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 210 с.
 5. 63.0 И 90 Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. – Изд. 2-е. – Москва : ЛКИ, 2012. – 608 с.
 6. 87.3(0) Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Санкт–Петербург: Алетейя, 2001. – 256 с.
 7. 63.0 М 58 Мизес, Л. фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. : А. В. Куряева. – Челябинск : Социум, 2007. – 374 с.
 8. 87.6 П 24 Пелипенко, А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории / А. А. Пелипенко ; предисл. А. С. Ахиезера. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 384 с.
 9. 63.0 Ф 88 Фриман, Э. Методы изучения истории / Э. Фриман ; пер. с англ. П. Николаева. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 200 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).
 10. 63.0 Ш 12 Шабага, А. В. Исторический субьект в поисках своего Я : монография / А. В. Шабага. – Москва : РУДН, 2009. – 524 с.
 11. 87.6 Я 99 Ящук, Т. І. Філософія історії : курс лекцій / Т. І. Ящук. – Київ : Либідь, 2004. – 535 с.
Розділ: Історія

Код: 6125  Добрий день! Потрібні статті з журналів за темою "Психологія художнього тексту". Дякую!  Вгору  
 1. Бондаренко, Ю. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 30–34.
 2. Вашуленко, О. Емоційно–ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 13–17.
 3. Голуб, Н. Роль засобів мистецтва в активізації і формуванні емоцій та почуттів. / Н Голуб // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 1. – С. 2–4.
 4. Калошин, В. Ф. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу (теорія та практика) / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1. – С. 70–74.
 5. Клименко, Ж. Формування психологічної пружності особистості засобами художньої літератури / Жанна Клименко // Всесвітня література в школах України : науково–методичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 2–8.
 6. Моргун, М. С. Психологічні особливості сприйняття учнями художньої літератури / М. С. Моргун // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 3–4.
 7. Пашкова, Л. Художні засоби, які допомагають письменникам відтворювати реалії життя : роль тропів у художньому творі / Л. Пашкова // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 11–19.
 8. Піхманець, Р. В. Деякі проблеми психології художньої творчості в літературних працях І. Я. Франка / Р. В. Піхманець // Радянське літературознавство : науково–теоретичний журнал. – 1987. – № 12. – С. 42–50.
 9. Привалова, С. П. Мова художнього твору / С. П. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 7–10.
 10. Привалова, С. Психолого–педагогічні засади вивчення мови художнього твору старшокласниками / С. Привалова // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 3. – С. 24–28.
 11. Стариков И. О методе историко–психологической реконструкции в художественной литературе / И. Стариков // Університет. – 2012. – № 2. – С. 74–78.
 12. Тарнашинська Л. Психологічна структурованість канону художнього образу : деякі аспекти теоретичних засад / Л. Тарнашинська // Презумпція доцільності: абрис сучасної літературознавчої концептології. – 2008. –
 13. Шелест Г. Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі / Г. Б. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1/2. – С. 10–15.
Розділ: Літературознавство

Код: 6124  Допоможіть зі списком літератури з теми "Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища". Дякую  Вгору  

Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища

1. 612 А23 Агаджанян, Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. Агаджанян. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.

2. 28.903 А23 Агаджанян Н. А. Резервы нашего организма / Н. А. Агаджанян, А. Ю. Катков – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240 с.

3. 28.9 А 37 Айдаралиев, А. А. Адаптация человека к экстремальным условиям: опыт прогнозирования / А. А. Айдаралиев, А. Л. Максимов. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 126 с. : граф.

4.  28.9 Б 48 Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин ; АН СССР. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 270 с.

5.  Воскобойнікова, Г. Л. Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини [Електронний ресурс] / Г. Л. Воскобойнікова // Наука і освіта. – 2014. – № 8. – С. 35–39.

6.   Іванова, Є. Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини [Електронний ресурс] / Є. Іванова // Філософія та гуманізм. – 2017. – Вип. 2. – С. 56–61.

7.  28.081 И 46 Ильичев, В. Г. Устойчивость, адаптация и управление в экологических системах / В. Г. Ильичев. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. : ил., портр.

8.  Кашуба, М. О. Нові методи відбору токсичних наночастинок із навколишнього середовища для подальшого вивчення їх впливу на організм людини [Електронний ресурс] / М. О. Кашуба, О. Є. Федорів // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 227.

9.  Кокун, О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія / О. М. Кокун. – Київ : Міленіум, 2004. – 265 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: b.iitta.gov.ua/1513/1/Кокун_Моногр_04.pdf (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

10.  Кузьменко, Ю. В. Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 1. – С. 250–260.

11.  Лазуренко, С. І. Адаптація та адаптаційні можливості людини [Електронний ресурс] / С. І. Лазуренко, С. В. Білошицький, А. М. Семенов // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2014. – № 11. – С. 194–207.

12.  612 Л 84 Лук’янцева, Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. / Г. В. Лук’янцева. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України : Олімпійська літ., 2017. – 184 с. : рис.

13.  20.1 Ч–52 Сергета, І. В. Характеристики донозологічних станів та адаптаційних ресурсів організму як критеріальні показники оцінки особливостей впливу довкілля на здоров'я людини / І. В. Сергета, О. П. Мостова [и др.] // IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відп. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 416–418.

14.  Стефурак, В. П. Навколишнє середовище і здоров’я людини. Медико-екологічна освіта [Електронний ресурс] / В. П. Стефурак, О. С. Ястребова //Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, число 1. – С. 126–128.

15.  20.1 Т 66 ІІІ–й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology– 2011), 21–24 верес. = III All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. Т. 1 (секції 1–3) / голов. ред. В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 357 с. : табл., рис.

16.  51.20 Т 51 Токин, И. Б. Окружающая среда и здоровье человека. Некоторые биотические факторы и антропогенные загрязнители : учеб. пособие / И. Б. Токин. – Санкт-Петербург : Соло, 2009. – 262 с.

17.  Філіпович, В. М. Інтелект як форма адаптації людини до середовища [Електронний ресурс] / В. М. Філіпович // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2014. – Вип. 5. – С. 344–347.

18.  Христич, Т. М. Електромагнітні поля, біоритми і адаптація в організмі людини [Електронний ресурс] / Т. М. Христич, О. В. Горбачевький // Фітотерапія. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

19.  51.20 Э 98 Эшкрофт, Ф. На грани возможного. Наука выживания : пер. с англ. / Ф. Эшкрофт. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2012. – 434 с. : ил.

20.  Яковенко, М. Г. Людина та забруднення навколишнього середовища [Електронний ресурс] / М. Г. Яковенко, О. І. Зазимко, В. В. Россіхін, І. А. Кривицька // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Техногенна безпека. – 2013. – Т. 210, вип. 198. – С. 66–69.

Розділ: Екологія

Код: 6123  Стандарти вищої освіти в Україні.  Вгору  

Стандарти вищої освіти в Україні

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань «07 Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6122  Вивчення творчості Ліни Костенко.  Вгору  
 1. Дроздовський, Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 2. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
 3. Дзюба, І. Пишеться «велика книга нашого народу»... : роздуми про творчий шлях Ліни Костенко / І. Дзюба // День. – 2010. – 19–20 березня. – С. 17, 19.
 4. Дроздовський, Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 5. Іванишин, П. Роман опору Ліни Костенко / П. Іванишин // Шлях перемоги. – 2011. – 16 березня. – С. 5.
 6. Коваль, Н. Історичне тло творчості Ліни Костенко / Наталя Коваль // Історія України. – 2015. – Березень, № 6. – С. 12–14.
 7. Павлів І. «Нерівність душ – це гірше, ніж майна!» : урок-гендерне дослідження за романом «Маруся Чурай» / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 46–50.
 8. Панченко, В. «Поразка – це наука...» : роман «Берестечко»: 19 березня Ліна Василівна Костенко відзначає своє високоліття / В. Панченко // Дивослово. – 2010. – № 3 . – С. 39–43.
 9. Поліщук, Я. Малий апокаліпсис із помаранчем / Я. Поліщук // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 152–157.
 10. Сизоненко, О. «Лежать віки, як потонулі дзвони.» : Ліна Костенко та кінематограф / О. Сизоненко // Київ. – 2005. – № 6. – С. 52–61.
 11. Таран, Л. Співпраця як творчість : про роботу над виданням історичного роману у віршах Л. Костенко «Берестечко» / Л. Таран  // Культура і життя. – 2010. – № 10/11. – С. 18.
 12. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
Розділ: Літературознавство

Код: 6121  Соціальні інновації на підприємстві.  Вгору  

Соціальні інновації на підприємтсві

1.      65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

2.      65.30 К 12 Кавецький, В. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.

3.      65.9(4УКР)301 К 59 Козловський, В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с.

4.      65.9(4УКР)29 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2014. – 448 с.

 1. Бояринова, К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
 2. Водянка, Л. Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40–41.
 3. Дунська, А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
 4. Жалдак, Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г. П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133–137.
 5. Смоляр, Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.
 6. Тельнов, А. С. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 69–76.
 7. Федулова, Л. І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 7–17.
 8. Шишова, О. Б. Кластерізація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємсв / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59–61.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6120  Костюк Г.С.- український психолог.  Вгору  

Костюк ГеоргійСилович

1.     371.015 В 43 Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1976. – 266 с.

2.     371.015 К 72 Костюк, Г. С. Здібності та їхрозвиток у дітей / Г. С. Костюк. – Київ : Знання УРСР, 1963. – 80 с.

3.     88 К 72 Костюк, Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; под ред. Л. Н. Проколиенко ; АПН СССР. – Москва. : Педагогика, 1988. – 304 с. :портр.

4.     88.5 К 72 Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток собистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – Київ : Рад. шк., 1989. – 608 с. : портр.

5.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про генезис поняття числа у дітей / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. I / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – С. 10–32.

6.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про предмет і завдання психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. IV. Питання загальної психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред.: Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – С. 5–41.

7.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про стан науково-дослідної роботи в галузі психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. XI. Питання психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; відп. ред. Г. С. Костюк. – Київ, 1959. – С. 5–12.

8.     15 К 72 Костюк, Г. Психологічна наука служить практиці (радянська психологія за 50 років) / Г. Костюк. – Київ :Знання, 1967. – 63 с.

9.     15 К 72 Костюк, Г. С. Психологічні погляди В. Г. Бєлінського / Г. С. Костюк ; М-во освітиУкраїни. – Київ : Рад.шк., 1949. – 71 с.

10.    371.01 П 78 Програмоване навчання вшколі : зб. ст. / за ред.: Г. С. Костюка, М. А. Хлоп'ячого. – Київ : Рад.шк., 1966. – 248 с. : іл.

11.    371.01 П 86 Психологія програмованого навчання / НДІ психології УРСР ; за ред.: Г. Костюка, Г. Балла. – Київ : Рад.шк., 1973. – 128 с.

12.   74.03(4УКР) П 27  Григорій Силович Костюк: (1899 – 1982) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги. – Київ, 2004. – С. 530–541.

13.   Балл, Г. А. Научная школа Г.С. Костюка : метод. уроки / Г.А. Балл // Практ. психологія та соціал. робота. – 2007. –№ 4. – С. 1–4.

14.    Григорій Силович Костюк – корифей української психологічної школи // Психолог. – 2008. – Січ. (№ 3). – С. 12–15.

15.   Дічек, Н. П. Питання здібностей школярів як галузь в українській педагогічній психології 1960-х рр. / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 3. – С. 79–91. – Бібліогр. в кінці ст.

16.    Дьяконов, Г. В. Діяльнісно – генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г. С. Костюка і С. Д. Максименка / Г. В. Дьяконов // Практ. психологія та соціал. робота. – 2011. – № 12. – С. 1–4. – Бібліогр. :15 назв.

17.    Пєтухова, І. О. Внесок українських педагогів в розвиток методу тестів в 20-30 рр. ХХ ст. / І. О. Пєтухова // Практ. психологія та соціал. робота. – 2010. – № 3. – С. 67–75. – Бібліогр. : 17 назв.

18.    Рожнятовська, О. А. Фундатор вітчизняної психологічної науки :до 110-річчя від дня народж. Г. С. Костюка (1899–1982) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2009. –№ 4. – С. 75–84 : портр.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6119  Чи є у вас книги з ремонту автомобілів ВАЗ 2121?  Вгору  

39.33 А 22 Автомобили ВАЗ-2121 и ВАЗ-21219 : рук. по ремонту. – Москва : РусьАвтокнига, 2001. – 157 с.

39.335.5 А 22 Автомобиль ВАЗ–2121 : рук. по ремонту, кат. деталей. – Москва, 1995. – 285 с.

39.335.5 К 29 Каталог запасных частей автомобиля ВАЗ–2121 и его модификаций ВАЗ–21212 и ВАЗ–21219 : каталог / сост. Г. А. Гасс. – Москва : Машиностроение, 1995. – 256 с.

39.335.5 Р 85 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ–21213, ВАЗ–21214, ВАЗ–21217, ВАЗ–2129, ВАЗ–2130, ВАЗ–2131, ВАЗ–21312. – Москва : Ливр, 1999. – 191 с.

Розділ: Техніка. Виробництво. Стандарти

Сторінка 1 з 279 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [38]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [196]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1707]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [143]
Музика [21]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше