ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 3 з 270 < 12345678 > До останньої »

Код: 5948  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела та літературу до теми магістерської роботи: "Українська розвідка" від найдавніших часів і до сьогодні. Як про чоловічу так і про жіночу участь в розвідці.  Вгору  

Українська розвідка

1.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

2.      63.3(4УКР)6 В 26 Вєдєнєєв, Д. В. Повстанська розвідка діє точно й відважно... : документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-і роки / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : К.І.С., 2008. – 568 с.

3.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

4.      9(С2)27 К 35 Кеніна, М. І. Серце кликало до бою : спогади партизанської розвідниці / М. І. Кеніна ; лит. запис. Анатолія Михайленка. – Вид. 2-е. – Київ : Політвидав України, 1985. – 172 с

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

11.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

12.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

13.  63.3(4УКР)46 С 79 Степанков, В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) : монографія / Валерій Степанков. – Вид. 3-є, переробл. та розшир. – Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 264 с.

14.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

15.  66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

16.  Сергійчук, В. Розвідка Богдана Хмельницького / В. Сергійчук // Дніпро. – 1982. – № 8. – С. 119–122.

17.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

18.  Вінцковський, Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941–1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123–134.

19.  Вітковський, В. М. Українська розвідка і контррозвідка на Поділлі в період національно-визвольних змагань (90-ті рр. ХVІ – першій половині ХVІІ ст. та 1917–1919 рр.) [Електронний ресурс] / В. М. Вітковський // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 226–230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_13_53

20.  Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

21.  Ліщук Д. С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI – першій чверті XVII ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Д. С. Ліщук; Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2010. – 20 c. – Переглянути автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

22.  Тищенко, С. В. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорізької Січі та Української революції: історичний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. іст. наук : 20.02.22 / С. В. Тищенко; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2004. – 18 c. – Переглянути автореф. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

 

Рекомендуємо Вам також звернутись до Національної бібліотеки України Імені В. Вернадського:

23.  ВА677402 Вєдєнєєв Д. В. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 – 1945) : монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : Генеза, 2006. – 408 c. – (Таємниці війни: історія та сучасність).

24.  Вовк, Н. С. Спеціальні служби секретності Української Галицької Армії як складові системи інформаційного забезпечення війська / Н. С. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2014. – № 809. – С. 57–61.

25.  ВА582493 З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919 р.р. : зб. документів і матеріалів / Академія Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стаднік ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1996. – 159 с.

26.  ВА589411 З історії спеціальних служб України (1918–1920 р.р.) : зб. док. і матеріалів / Державний архів Служби Безпеки України, Академія Служби безпеки України ; упоряд. Вєдєнєєв. Д, О. Стаднік ; ред. В. Сідак, О. Пшенніков. – Київ : [б.в.], 1999. – 70 с.

27.  Ліщук Д. С. Нариси з історії розвідки і контррозвідки Війська Запорозького (кінець XVI – перша чверть XVII ст.) / Д. С. Ліщук. – Чернівці : Прут, 2011. – 179 c.

28.  ВА582570 Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Інститут Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стадник ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1995. – 167 с.

29.  ВА640875 Сідак, В. С. Спецслужба держави без території: люди, події, факти : військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр. / В. С. Сідак, Т. В. Вронська. – Київ : Темпора : Вид-во Нац. акад. СБ України, 2003. – 240 с.: іл.

30.  ВА563590 Сідак, В. С. З історії української розвідки та контрозвідки : нариси / В. С. Сідак, В. С. Степанков. – 2. вид. – Київ : Ін-т СБ України, 1995. – 201 с. 

31.  Р82068 Сідак, В. С. Українські землі кінця ХІХ– початку ХХ ст. – арена таємної боротьби провідних європейських держав (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб) / В. С. Сідак ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-во акад. СБ України, 1997. – 39 с.

32.  В356738/2 Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. У 5 т. Т. 2 : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України ; В. С. Сідак ; редкол.: Грицак В. С. [та ін.]. – Київ : Прометей, 2017. – 471 с.

Розділ: Історія

Код: 5947  Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми Міграція. Трудова міграція.  Вгору  

Міграція. Трудова міграція

 1. 60.5 А 40 Акопов, С. В. Идентичности в эпоху глобальных миграций / Сергей Акопов, Марья Розанова. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2010. – 272 с.
 2. 60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Миграциология / М. Б. Денисенко. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 96 с.
 3. 67.9(4УКР)301 М 59 Мікула, Н. А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 316 с. : табл.
 4. 67.9(4УКР)300 М 19 Малиновська, О. А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с.
 5. 65.9(4УКР)24 М 19 Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : мал., табл.
 6. 60.7 Н 31 Населення України. Демографічні складові людського розвитку : монографія / за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Вид. Сочінський, 2015. – 180 с. : карти, граф., табл.
 7. 60.5 Р 58 Ровенчак, О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 412 с.
 8. 88.5 С 49 Слюсаревський, М. М. Психологія міграції : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с.
 9. 60.5 С 69 Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 вересня 2011 р., м. Київ) / упоряд. О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – 344 с. : рис.
 10. Білецька, Т. В. Сучасні міграційні процеси: теоретичні аспекти та емпіричний аналіз / Т. В. Білецька, А. Л. Богуцька // Мультиверсум : філос. альм. – 2014. – № 3. – С. 13–21.
 11. Біль, М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 73–79.
 12. Бараняк, І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 66–74.
 13. Безтелесна, Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 169–175 : табл.
 14. Бурак, С. В. Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів у праві Європейського Союзу / Степан Володимирович Бурак // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип. 3. – С. 310–320.
 15. 66.49 Н 34 Веремієнко Т. С. Глобальні тенденції міжнаціональної міграції / Т. С. Веремієнко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2016. – Вип. 23: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 3. – С. 38–45. – (Економічні науки).
 16. Камінська, Н. Теоретико-правові проблеми міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції / Наталія Камінська, Галина Васильченко // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 41–47.
 17. Касьянова, М. М. Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 369–374.
 18. Касьянова, М. М. Нелегальна міграція українських громадян в країни Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 365–369.
 19. Касьянова, М. М. Соціально-політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 5. – С. 261–265.
 20. Касьянова, М. М. Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз / М. М. Касьянова, А. О. Линник // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 120–125.
 21. Касьянова, М. М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 201–206.
 22. Касьянова, М. М. Якісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 3. – С. 345–348.
 23. Колесник, І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28.
 24. Малиновська О. А. Українсько–польський міграційний коридор: особливості та значення / О. А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 31–40 : табл.
 25. Малиновська, О. Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС / Олена Малиновська // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – № 8. – С. 44–49.
 26. 26.8 В 48 Маркун В. Р. Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції в Україні, її причини та оцінка наслідків / В. Р. Маркун, Л. В. Атаман // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2016. – Вип. 28, № 1/2. – С. 177–186 : рис.
 27. Мостова, І. О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010–2014 рр.: динаміка змін / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 195–207 : рис.
 28. Ніколаєць, К. Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні / Катерина Ніколаєць // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 42–53.
 29. 63.3(4УКР) В 48 Полек (Момот), Т. В. Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській України / Т. В. Полек (Момот) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 228–234.
 30. Романюк, М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 22–30.
 31. Рощина, Н. В. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 32–36.

 

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 5946    Вгору  

Система освіти в Наддніпрянській Україні кінець 19 початок 20 ст.

1.  Волошенко, В. О. Книжкові склади у просвіті селян: суспільні очікування та практики у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. О. Волошенко // Гуржіївські іст. читання. – 2017. – Вип. 11. – С. 47–56.

2.   63.3 (4УКр–4Дні) Г 20 Гарбузова, І. В. Розвиток кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (20–ті рр. XX ст.) / І. В. Гарбузова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – 2008. – Вип.6. – С. 272–278.

3.  Гарбузова, І. Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період [Електронний ресурс] / І. Гарбузова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 38. – С. 160–165.

4.  Грицик, Л. Ю. Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія [Електронний ресурс] / Л. Ю. Грицик. // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 2.

5.   Грицик, Л. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2017. – Вип. 35. – С. 56–63.

6.   Грицик, Л. Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2015. – Вип. 31. – С. 86–93.

7.   Грицик, Л. Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Наук. зап. з укр. історії. – 2015. – Вип. 37. – С. 149–155.

8.   63.3(4УКР) Н 34 Демуз, І. Наддніпрянська «Просвіта» початку XX ст. у висвітленні очевидців, радянських дослідників і представнпиків діаспори / І. Демуз // Наук. зап. з укр. історії / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 24. – С. 167–175.

9.    Додонова, Г. В. Аудиторна та позааудиторна робота науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Південний архів. Серія : Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 55–60.

10.   Додонова, Г. В. Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 35. – С. 74–80.

11.  Додонова, Г. В. Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 73–77.

12.  Дутко, О. М. М. Костомаров в історії розвитку українського підручникотворення у Наддніпрянській Україні ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Дутко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 53–61.

13.  63.3 (4УКР-4ДНІ) Н 17 Дяченко, О. В. Освітянська діяльність О.Я. Кониського (початок 1860 рр.) / О. В. Дяченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 120–132.

14.   Жук, В. В. Педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Гілея. – 2014. – Вип. 84. – С. 41–47.

15.  63.3 (4УКр–4Дні) З–13 Завальнюк, О. М. Наукове товариство Кам'янець-Подільського університету – осередок наукового життя в добу Української революції (1919–1920) / О. М. Завальнюк // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 316–326.

16.  63.3(49) С 47 Іваненко, О. Зв'язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Іваненко // Славістична збірка / НАН України, Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Київ, 2015. – Вип. 1: Зб. ст. за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2014 р.). – С. 346–353.

17.  Іваненко, О. А. Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Іваненко // Укр. іст. журн. – 2014. – № 4. – С. 109–127.

18.   94(477) У 45 Кобченко, К. Освіта жінок як форма емансипації: приклад Наддніпрянської України (середина XIX–XX поч. століття) / К. Кобченко // Українські жінки у горнилі модернізації / Укр. асоц. дослідників жіночої історії, НАН України, Ін-т народознавства. – Харків, 2017. – С. 52–78.

19.   Коляда, І. А. Вчительська інтелігенція Наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) [Електронний ресурс] / І. А. Коляда // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія : Історія та географія. – 2012. – Вип. 43. – С. 104–108.

20.   Коляда, І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907–1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в шк. – 2011. – № 7/8. – С. 27–36.

21.   Коляда, І. Сільський вчитель Наддніпрянської України (друга половина XIX –початок XX ст.): соціально–професіійний портрет / І. Коляда // Історія в шк. – 2010. – № 10. – С. 23–26.

22.  63.3 (4УКР–4ДНІ) К 62 Коляда, Н. М. Іван Панасович Соколянський (1889–1960) – теоретик дитячого руху а Україні (20–ті рр. XX ст.) / Н. М. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 278–284.

23.  Коміренко,Ю. А. Моральне виховання в кадетських корпусах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування військової педагогіки як нової науково-практичної галузі [Електронний ресурс] / Ю. А. Коміренко // Пед. дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 349–355.

24.   Крик, Н. В. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917–1921 рр.) в історичній літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Крик, А. І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2015. – Т. 22. – С. 308–329.

25.   Кругляк, М. Е. Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Е. Кругляк // Гуржіївські іст. читання. – 2014. – Вип. 7. – С. 110–113.

26.   Левицька, Н. М. Аналіз змісту вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2013. – № 29. – С. 44–51.

27.   Левицька, Н. Дозвілля студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Гілея. – 2013. – № 77. – С. 28–33.

28.  Левицька, Н. Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 31. – С. 112–119.

29.  Левицька, Н. Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 32. – С. 237–242.

30.   Левицька, Н. М. Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та походження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2014. – № 19. – С. 55–59.

31.  Левицька, Н. Університетські статути Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Левицька // Київ. старовина. – 2011. – № 5. – С. 44–55.

32.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Ляпина, О. В. Інститути народної освіти (1920–ті – початок 1930–х рр.): порівняльний аспект / О. В. Ляпина // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 263–271.

33.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Маслюченко, С. П. Сергій Подолинський в культурно–науковому житті України / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 171–181.

34.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Милько, В. І. Науково-культурницька і громадська діяльність О.О. Русова у контексті дослідження Наддніпрянської України Південно-Західним відділом імператорського Російського Географічного товариства (70–ті рр. XIX ст.) / В. І. Милько // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 133–142.

35.  Морозова, О. С. Боротьба «Просвіт» Наддніпрянської України за освіту рідною мовою [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 184–187.

36.  Морозова, О. С. Розбудова національної початкової освіти з рідною мовою викладання в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2009. – Т. 100, вип. 87. – С. 39–43.

37. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Неліпа, Г. С. Культурно-наукова діяльність Олександра Федоровича Кістяківського / Г. С. Неліпа // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 142–151.

38. Носенко, О. В. Внесок української інтелігенції у національне відродження Наддніпрянської України у другій половині XIX ст. / О. В. Носенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 80–84.

39.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Остропольська, М. В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники / М. В. Остропольська // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 316–322.

40.  Петренко, Н. В. Чинники розвитку системи комерційної освіти в наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку XX століття [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 28. – С. 24-29.

41. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Посохова, Л. Ю. Європейська університетська культура та православні колегіуми України / Л. Ю. Посохова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 131–142.

42. 63.3 (4УКР) В48 Потапенко, М. В. Діяльність польських студентських організацій на території Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр. / М. В. Потапенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун–ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14: За матеріалами Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України». – С. 153–158.

43. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Радчук, А. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин / А. Радчук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 307–316.

44.  Смоляр, Л. Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Смоляр // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 4. – С. 16–22.

45.  Стрілецька, Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Стрілецька // Рід. шк. – 2012. – № 8/9. – С. 64–70.

46. Тарасов, А. До питання про зв’язки української молоді Наддніпрянської України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80–ті рр. XIX ст.) / А. Тарасов // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 20–23.

47.  Ховрич, С. М. Актуалізація проблеми інтегрування освітян у міжнародний соціум інтелектуалів (на прикладі вишів Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. М. Ховрич // Проблеми історії України XIX – поч. XX ст. – 2013. – Вип. 22. – С. 280–288.

48.  Чортенко, А. М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) [Електронний ресурс] / А. М. Чортенко // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2010. – № 19. – С. 23–238.

49.  Шевчук, Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття [Електронний ресурс]  / Г. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 228–237.  – Режим доступу: http://bit.ly/2BOMMAE

50.  Шип, Н. А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (XIX – початок XX ст.) / Н. А. Шип // Укр. іст. журн . – 1999. – № 2. – С. 63–76.

51.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Шляхов, О. Б. Освіта в Україні в умовах становлення раннєіндустріального суспільства (кінець XIX – початок XX ст.) / О. Б. Шляхов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 210–217.

52.  Яременко, І. Земська реформа 1864 р. : народні школи та вчительство Наддніпрянської України російської імперії / І. Яременко // Історія в шк. – 2014. – № 8/9. – С. 11–15.

Розділ: Історія

Код: 5945  Доброго дня! Прошу переліки літератури з тем: 1.Особливості зародження філософії.Філософія і міфологія. 2. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини. Дякую!  Вгору  

Особливості зародження філософії. Філософія і міфологія

1.    Адаменко, Н. Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Адаменко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 28. – С. 5–11.

2.   Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 54–60. 

3.   Бевзенко, Л. Д. Регіон як явище соціальної самоорганізації / Л. Д. Бевзенко // Практ. філософія. – 2006. – № 2. – С. 166–173.

4.   Білик, С. Міф, міфологія, містерії – ключ до розуміння Античності / С. Білик // Психологія і сусп-во. – 2013. – № 3. – С. 65–71.

5.   Бобков, І. Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів «Гуманитарные науки» та «Філософська думка» [Електронний ресурс] / І. Бобков, М. Р. Вабалайте, Д. Вілюнас, М. Громов, І. Захара, Г. Кабелка // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 5–14.

6.  Бойченко, О. І. Держава заради держави: зародження філософії легізму [Електронний ресурс] / О. І. Бойченко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 21–25.

7.  Веремьев, А. Культурно-исторические формы познания / А. Веремьев // Искусство и образование. – 2005. – № 5. – С. 4–16.

8.  Гриненко, М. А. Історія української філософії як предмет "історико-філософського українознавства" (на основі робіт Вілена Горського) [Електронний ресурс] / М. А. Гриненко // International scientific journal. – 2016. – № 3. – С. 114–117.

9.  Йосипенко, С. Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? [Електронний ресурс] / С. Йосипенко // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 26–36.

10.  Йосипенко, С. Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках [Електронний ресурс] / С. Йосипенко, О. Вдовина, М. Симчич // Sententiae. – 2011. – № 2. – С. 108–119.

11.  Кітов, М. Г. Сутність основного питання філософії / М. Г. Кітов // Практ. філософія. – 2012. – № 2. – С. 38–44.

12.  Кравченко, П. Історія, філософія, історія філософії — ретроспективна актуалізація ідей та рефлексій [Електронний ресурс] / П. Кравченко, В. Петрушов // Філос. обрії. – 2010. – Вип. 24. – С. 236–247.

13.  Куликова, Л. Міфологія і класична література у школах античної доби / Л. Куликова // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2007. – № 8. – С. 30–35.

14.  Лаврова, Л. В. Категоріальна репрезентація духовного в людині / Л. В. Лаврова // Гілея. – 2016. – № 12. – С. 192–194.

15.  Лисий, І. Міфоборство як міфотворчість? / І Лисий // Філос. думка. – 2000. – № 4. – С. 57–70.

16.  Манойло, Н. Г. Визначеність правосвідомості мотиваційними чинниками міфологічного світогляду / Н. Г. Манойло // Практ. філософія. – 2008. – № 1. – С. 87–92.

17.   Прокопов, Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 81–93.

18.   Руденко, С. В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження [Електронний ресурс] / С. В. Руденко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2013. – Вип. 1. – С. 25–29.

19.   Руденко, С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження [Електронний ресурс] / С. Руденко // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 94–102.

20.    Рушанян А. Соціальна міфологія як феномен культури та його пропаганда засобами масової інформації / Рушанян А. // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 12. – С. 40–42.

21.   Хаддад, К. Філософія міфу / К. Хаддад // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – № 29. – С. 6 – 9.

22.   Чудовець, В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії / В. Чудовець // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2017. – № 2. – С. 151–152.

23.   Шоріна, Т. Г. Сучасна міфологія: алогізм традиції / Т. Г. Шоріна // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 48–53.

24.  Ярошовець, В. Філософія як історія філософії / В. Ярошовець // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 36–46.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5944  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми : "Історія української розвідки: гендерний аспект".  Вгору  

Історія української розвідки, гендерний аспект

1. 67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О. М. Уривалкін. – Київ. : КНТ, 2007. – 352 с. : іл. – (Таємниці століть).

2. 63.3(4УКР)46 С 79  Степанков, В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648–1657 рр.) : монографія / В. Степанков. – Вид. 3-є, перероб. та розшир. – Кам’янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 264 с.

3. 67.301 В 26 Веденеев, Д. В. Закулисный актер истории: очерки истории разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 392 с. : фот. – (Тайные войны – история и современность ; кн. 10).

4. 63.3(4УКР)6  Л 87 Луців, Є. Лицарі червоної калини : діяльність Галицьких спецслужб у роки визвольних змагань / Є. Луців ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 144 с. : іл.

5. 67.301 П 12 Павлов, В. Г. Женское лицо разведки / В.Г. Павлов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 383 с.

6. 63.3(4УКР)46 Д 40 Джеджула, Ю. А. Таємна війна Богдана: іст.-докум. оповідь / Ю. А. Джеджула. – Київ. : Молодь, 1995. – 224 с.

7. 63.3(4УКР)46 С 32 Сергійчук, В. І. Розвідка / В. І. Сергійчук // Армія Богдана Хмельницького : монографія / В. І. Сергійчук ; худож. Л. В. Демчишин. – Київ, 1996. – С. 199–208.

8. 63.3(0) П 56 Пономарев, В. Т. Женский шпионаж во времена средневековья: «Премудростные коварства» княгини Ольги / В. Т. Пономарев // Женщины-шпионы / В. Т. Пономарев. – Донецк, 2006. – С. 123–130.

9. 63.3(4УКР)6  Л 87 Луців, Є. Лицарі червоної калини : діяльність Галицьких спецслужб у роки визвольних змагань / Є. Луців. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 144 с. : іл.

10. 63.3(4УКР)  В 48  Білай, Ю. В. Інституційний інструментарій державоохоронних структур Білого руху на півдні України (1918–1920 рр.) / Ю. В. Білай // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. у-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 97–102.

11. Кузьменко, А. Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище / А. Кузьменко // Юрид. журн. – 2006. – № 3. – С. 46–56.

Розділ: Історія

Код: 5943  Добрий день! Цікавить література за темою: "Правовий статус дитини". Дякую!  Вгору  

Правовий статус дитини

1.     67.51К 64 КонвенціяООН про права дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, [2011]. – 47 с.

2.     67.9(4УКР)304У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини:чинне законодавство зізмін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р. : офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

3.     67.9(4УКР)300К 88 Кудрявцева, О.М.        Конституційно-правові основизахисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : АртЕкономі, 2015. – 268 с.

4.     347Н 34Науково-практичнийкоментарСімейного кодексу України. Судова практика з питаньсімейнихстосунків: станом на 5 верес. 2017 р. / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2017. – 360 с.

5.     347С 37Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 176 с.

6.     Бандурка, І. Правовий статус у світлікримінально-правового захистудитинства / І.Бандурка // Віче. – 2015. – № 14. – С. 22–25.

7.     Китайка, О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні / О. Китайка // Юрид. вісн. – 2012. – № 2. – С. 138–144.

8.     Клекоцюк, Р. Р.Правовий статус дитини: взаємозв'язокміжнародного та національного права / Р. Р.Клекоцюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 372–376.

9.     Конончук, Н. Правова природа категорії «інтерес дитини» у сімейному праві України / Н.Конончук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 57–60.

10.    Макійчук, Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування / Т. Макійчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 9. – С. 107–112.

11.    Найман, Н. Сімейно-правовий статус дитини / Н.Найман // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43.

12.    Принципи правового статусу дитини  / С.А. Саблук // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. – С. 115–121.

13.    Чорна, В. Г.Правовийстатусдитинив Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Чорна, Б. Т.Огли. Юсіфлі // Митна справа. – 2013. – № 6(2.1). – С. 229–234.

14.    Швець, І. В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види / І. В. Швець // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 116–123.

Розділ: Держава і право

Код: 5942  Доброго дня чи є у фондах вашої бібліотеки література за такою темою: Сучасне храмобудування в Україні.  Вгору  

Сучасне храмобудування України

1.      85.11 С 47 Слєпцов, О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підруч. для студ. ВНЗ / Олег Слєпцов ; Укр. Академія Архітектури, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕЗіАРХ. – Київ : А+С, 2014. – 272 с.

2.      Гнідень, Р. Б. Поєднання структурних компонентів сакрального простору в храмобудуванні України / Р. Б. Гнідень // Будівництво України. – 2012. – № 6. – С. 41–45.

3.      Гнідець, Р. Б. Конструктивне вираження форми як особливість формування сакрального простору храмових будівель України / Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2010. – № 2. – С. 18–23.

4.      Куцевич, В. В. Екологічні напрямки проектування об'єктів культури і духовності / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2001. – № 5. – С. 13–19.

5.      Куцевич, В. В. Київ сакральний. Традиції і сучасність в архитектурі / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2013. – № 4. – С. 2–6.

6.      Куцевич, В. В. Проблеми сучасного храмобудування західних християнських конфесій. Етапи розвитку / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2011. – № 4. – С. 26–36 : фот.

7.      Куцевич, В. В. Храмобудування в поселеннях української діаспори. Історія і сучасність / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2008. – № 10. – С. 21–28 : кол. іл

8.      Рудницький, А. М. Конструкція як засіб втілення архітектурної форми в українському  храмобудуванні / А. М. Рудницький, Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2001. – № 5. – С. 19–23.

9.      Слободян, В. Культурна традиція і сучасне храмобудування в Україні / В. Слободян // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 1. – С. 3–16.

10.  Чень, Л. Я. Етапи формування сучасного типу василіанських монастирських комплексів / Л. Я. Чень // Будівництво України. – 2010. – № 2. – С. 23–27.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5941  Доброго дня. Чи не моги б ви допомогти з пошуком такої теми: Методика викладання бальних танців.  Вгору  

Методика викладання бальних танців

1. 792.5Б 21 Бальные танцы / сост. А. Н. Беликова. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 118 с.

2. 85.32Б 87Браиловская, Л. В.Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / Л. В. Браиловская. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 224 с.

3. 85.32 Г 12 Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев / Н. Л. Гавликовский. –Москва ; Краснодар : Лань: Планета Музыки, 2010. – 256 с.

4. 792.5З-45 Згурський, А. С. Методика викладаннябальнихтанців у школі : посіб. / А. С. Згурський. –Київ : МузичнаУкраїна, 1978. – 112 с.

5. 85.32 М 69 Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 176 с. : ил. + 1 эл. опт.диск (DVD-ROM).

6.7 92.5 Н 76 Новые бальные танцы / сост. Л. Степанова. – Москва : Сов. Россия, 1969. – 123 с.

7. 792.5Р 55 Ритми. Збірникбальнихтанців. Вип.1 / упоряд. В. В. Островський. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ :Мистецтво, 1973. –135 с.

8. 792.5С 56 Современный бальный танец / ред.: В. М. Стриганов, В. И. Уральская. – Москва: Просвещение, 1978. – 431 с.

9. 85.32С 88 Стуколкин, Л. П. Преподаватель и распорядитель бальных танцев/ Л. П. Стуколкин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 384 с.

10. Егорова, И. П. Организация самостоятельной работы студентов младших курсов / И. П. Егорова // Инновации в образовании. – 2013. – № 2. – С. 32–46.

11. Емельянова, М.Балльно-рейтинговая система оценки знания будущих педагогов / М. Емельянова // Дошкольное воспитание. – 2013.– № 4. – С. 72–77.

12. Золотарьова, О. І. Царство Бальних Танців / О. І. Золотарьова // Мистецтво в школі. – 2015. – № 7. – С. 2–4.

13. Єжаченко, Я. Вивченнявпливу занять бальними танцями на показники здоров'яд ітей 5-6 років / Я. Єжаченко // Фізична культура, спорт та фізичнареабілітація в сучасномусуспільстві : зб. наук. пр. студ. та магістрантів VIII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – С. 7275.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5940  Скажіть, будь ласка, чи є в електронному доступі журнал 20-х років "Вісник сільськогосподарської науки"  Вгору  

Шановна Світлано!

Журналу "Вісник сільськогосподарської науки" 20-х рр. в електронній версії не виявлено.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5939  Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи є у Вас література на тему "Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України".  Вгору  

Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України

1.      65.9(4)І-66І Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П. С. Смертенко. – Київ : Кінько Т. А., 2007. – 64 с.

2.      65.9(4) 65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

3.      65.9(4УКР) І-66 Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : [в 3 т.]. – Київ : Фенікс, 2011. – (Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

4.      Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред.: Г. Румпф, Дж. Строгілопулос, І. Єгоров. – 214 с.

5.      Т. 2 : Аналіз законодавстваУкраїни у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року). – 352 с.

6.      Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів / [уклад.]: Дж. Строгілопулос, Г. Румпф. – 74 с.

7.      Баляснікова, Є. В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / Є. В. Баляснікова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 127–134.

8.      Демьохін, В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В.А. Демьохін // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 37–44.

9.      Кириченко, О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 13–16.

10.  Лазутін, Г. Форми, методи та інструменти реалізації інноваційної політики / Г. Лазутін // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 50–58.

11.  Малицкий, Б. А. Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2.– С. 6–20.

12.  Момінулхок, М. Д. Інноваційні процеси розвитку економіки України / М.Д. Момінулхок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7/8. – С. 46–49.

13.  Московкин, В. Европейская инновационная политика: адаптация к условиям стран СНГ / В. Московкин // Проблемы теории и практики упр. – 2009. – № 10.– С. 24–33.

14.  Саліхова, О. Б. П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії досвід Європи / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 9–15.

15.  Федірко, О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69.

16.  Чечель, О. М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави / О. М. Чечель // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 118–120.

17.  Шатило, О. А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів / О. А. Шатило // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 135–137.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5938  Прошу надати мені інформацію на тему: "Мораль і право". Дякую!  Вгору  

Мораль і право

1.                67.9(4Укр) Б40 Комарова, А. В. Співвідношення права і моралі як засіб управління безпекою / А. В. Комарова // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ, 2007. –Ч. 1. – С. 381–385.

2.                67.0К 80 Крестовська, Н.М. Теорія держави і права : підруч., практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Одес. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.

3.                67.02Ф 94 Фуллер, Л. Мораль права / Л. Фуллер ; под ред. : А. Куряева ; пер. с англ. : Т. Даниловой. – Москва : ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

4.                Готін, О. Діалектика моралі і права як проблема сучасної кримінально-правової політики України / О. Готін // Юридич. Україна. – 2004. – № 10. – С. 58–63.

5.                Гоцуляк, Ю. В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П. І. Новгородцева / Ю. В. Гоцуляк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 2. – С. 48–51.

6.                Домбровський, Є. Мораль і право як специфічні форми / Є. Домбровський // Філос. думка. – 2003. – № 5. – С. 92–101.

7.                Єрмоленко, І. Співвідношення категорій «право», «закон», «моральність» у теоретико-правовій концепції Б. О. Кістяківського / І. Єрмоленко // Юридич. Україна. – 2009. – № 7. – С. 7–11.

8.                Калетник, О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М.Калетник // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 58–63.

9.                Калетник, О. М. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі / О.М.Калетник // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. –№ 1. – С. 52–55.

10.           Оніщенко, Н. М. Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії / Н. М. Оніщенко, С. В. Стоєцький, С. О. Сунєгін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 64–70.

11.           Припхан, І. І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин / І. І. Припхан // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 256–262.

12.           Сігріянська, В. О.Право і мораль: запити громадянського суспільства / В. О. Сігріянська // Держава і право. – 2016. –Вип. 74. – С. 16–26.

13.           Темченко, В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції «чистого права» Г. Кельзена / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

Розділ: Держава і право

Код: 5937  Здрастуйте! Допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи за темою: Афоризми у сучасному медійному дискурсі. Дякую з допомогу! Можливе використання англомовних джерел.  Вгору  

Афоризми в сучасному медійному дискурсі

 1. 94.8 А 14 Абельмас, Н. В. Великие афоризмы. Крылатые выражения / Н. В. Абельмас ; сост. О. В. Завязкин. – Донецк : БАО, 2013. – 160 с. : ил.
 2. 94.8 А 94 Афоризми відомих українців / голов. ред. О. В. Красовицкий. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с.
 3. 82.09 К 56 Коваленко, Г. П. Методи аналізу і синтезу афоризмів та їх застосування : монографія / Г. П. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 798 с.
 4. 81.0 В 48 Бірюкова, О. Особливості метафоризації концепту «family» в афористичному дискурсі / Олена Бірюкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 169–172.
 5. Коротко, А. Коротко Александр: «Друзья шутили: «И ты жалуешься, что тебя не печатают? Любую газету открой, там – «Коротко о разном» : в Киеве автор презентовал книгу афоризмов «Будущее вернулось в прошлое» / Александр Коротко ; беседовала Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2016. – 16 июня. – С. 9.
 6. Бабенко, О. В. Афоризм як тип тексту в аспекті функціональності та прагматики (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) / О. В. Бабенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 43. – С. 26–27.
 7. Козуб, Л. C. Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі / Л. C. Козуб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 130–132.
 8. Григорович, Ю. М. Основні підходи до витлумачення поняття «політичний афоризм» / Ю. М. Григорович // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2017. – Вип. 16. – С. 69–77.
 9. Афоризми про уряд // Історія+. – 2014. – Червень, № 6. – С. 23 ; Серпень, № 8. – С. 23 .
 10. Бреславська, С. Книга притч Євгенових : [подається об'єктивна оцінка, літературний аналіз на книжку з двох частин: «Недописана книга... Щоденникові медитації, афоризми» та «Недописана книга... Частина инча» автора Євгена Барана. Ці книги – невеликі збірники думок, щоденних спостережень, своєрідних філософських висновків, так чи інакше пов'язаних із соціальними мережами. Автор мислить, формує в емпіричних пластах власне ставлення до всього, що відбувається. Створює словоформи, відповідно відчуттям] / Світлана Бреславська // Слово Просвіти. – 2017. – 3–9 серпня. – С. 3 : іл.
 11. Вольвач, П. 89 травня / П. Вольвач // Країна. – 2015. – № 15. – С. 31.
 12. Кіт, С. «Ідеальний уряд неможливий, бо люди наділені пристрастями» / Симон Кіт // Історія+. – 2014. – Грудень, № 12. – С. 23.
 13. Кореновська, Л. Консистенція афоризмів : рецензия / Леслава Кореновська // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 136–139. – Рец. на кн. : Божик Є. Сховане у білі аркуші / Є. Божик. – Львів : Сполом, 2012.
 14. Крупко, О. І. Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм / О. І. Крупко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2010. – Вип. 17. – С. 210–218.
Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5936  Хасиди на Поділлі у XXI ст. та їх релігійні погляди. Дякую за увагу!  Вгору  

Хасиди на Поділлі у XXI ст. та їх релігійні погляди

1.    Вінницька міська єврейська громада // Подільські барви. Інформаційно-методичний збірник. – 2003. – Вип. 1. – С. 22.

2.    Гусак, Р. Традиції клезмерів у сучасній музичній культурі Поділля : [єврейський фольклор] / Р. Гусак // Єврейське краєзнавство та колекціонування: Збірник наукових праць. Матеріали конф. 24–26 серп. 2004 р. – Київ, 2005. – С. 323–331.

3.    Кононенко, В. В. Чисельність і структура єврейського населення в Україні та на Поділлі за доби незалежності / В. В. Кононенко // Наукові записки. Серія Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2013. – Вип. XXI. – С. 68–74.

4.    Кононенко, В. В. Національна освіта єврейських громад Поділля / В. В. Кононенко // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р.: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 177–181.

5.    Кушнір, М. Понад шість століть спільної історії : (короткий нарис історії євреїв Поділля) / М. Кушнір // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л. М. Загородня. – Вінниця, 2012. – № 2. – С. 5–22.

6.    Ліпська А. Єврейські некрополі Східного Поділля : збірка наукових праць / А. Ліпська // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – С. 174–176.

7.    Ліпська, А. Вінницька Атлантида : історія євреїв на Поділлі, виникнення хасидизму / А. Ліпська // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. / голов. ред. Михайло Каменюк. – Вінниця, 2013. – С. 59–63.

8.    Ліпська, А. Образи подільської Атлантиди : з історії єврейських громад Вінниччини / Алла Ліпська // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця, 2016. – С. 430–449.

9.    Притчи. Хасидские, египетские, суфийские / гл. ред. : Н. Е. Фомина, 2010. – 192 с.

10.    Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации : пер. с фр. / Мирча Элиаде, 2012. – 463 с.

11.    Балинська, Л. Дванадцятьом вінничанам присвоєно звання «Праведника народів світу» : [заступник голови місії посольства держави Ізраїль в Україні, пані Іріс Сапір відзначила дипломами і медалями наших земляків за те, що вони в період Другої світової війни рятували євреїв від Холокосту] / Л. Балинська // Поділ. зоря. – 2004. – 30 квіт. – С. 8.

12.    Вільчинська, О. 10000 паломників-євреїв на цьому тижні побували у Брацлаві. Учителем і вождів брацлавських хасидів в усі часи буде Раббі Нахман / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2007. – 19 верес. – С. 7.

13.    Волошенюк, І. Хранитель хасидського мавзолею : [Ю. Цирульников на Замковій горі у Брацлаві] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2004. – 16 жовт. – С. 4, 5: фот.

14.    Кавун, М. Знає світ брацлавських хасидів / М. Кавун // Вінниччина. – 2003. – 21 січ.

15.    Кізка, В. На єврейському цвинтарі у Порогах поховані духовні лідери хасидизму. Ямпіль може стати центром паломництва як Умань і Меджибіж / В. Кізка // Поділ. порадниця. – 2004. – 7 лип. – С.3.

16.    Клапій, В. «Пуп землі» знаходиться у Брацлаві про це знав перший учень ясновидця Нахмана – Рабин Натан : [про приїзд євреїв в період свята Рош Гашан в українські міста, в тому числі і в Брацлав Немирівського району] / В. Клапій // Поділ. порадниця. – 2010. – 8 верес. – С. 3.

17.    Остапенко, Т. Сімдесят східців до легенди : [про єврейського провидця, цілителя рабина Натана Штенгарца Бена Нафталі Герца] / Т. Остапенко // Прибуз. новини. – 2005. – 5 жовт.

18.    Скрипник, В. У Вінницю прилітав діамантовий король : [перший міжнародний пасажир Вінницького аеропорту – з Ізраїлю] / В. Скрипник // RIA. – 2009. – 2 верес. – С. 1, 4 : фот.

Розділ: Вінниччина

Код: 5935  Доброго дня! Цікавить література по темі "Жіноче єврейське училище у Вінниці в кінці ХІХ ст. (1898р.)". Дякую за допомогу.  Вгору  

Жіноче єврейське училище у Вінниці в кінці ХІХ ст. (1898р.)

1. 79.14(4УКР–4ВІН) П 44 Анохіна, Л. С. З історії освіти у м. Вінниці (II пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) / Л. С. Анохіна // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 1998. – С. 91–117.

2. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. : [згадуються навч. закл. Поділ. губернії ] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 59–61.

3. 63.3 (4УКР)+63.2 (4УКР) П 44 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку жіночої освіти на Вінниччині (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 134–137.

4. 74.03(4УКР) О-72 Кононенко, В. В. Національна освіта єврейських громад Поділля / В. В. Кононенко // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 177–181.

5. 63.3(4 Укр–4 Він) М 34 Конькова, Т. І. Жіноча гімназична освіта на Поділлі у другій половині ХІХ ст. / Т. І. Конькова, І. В. Сесак // Матеріали ІХ-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 197–199.

6. 37 П15 Памятная книжка Киевского учебного округа : (с прилож. карты учеб. заведений М. Н. П. Подольской губ.). Ч. 2. Подольская губерния / сост. А. А. Луцкевич. – Киев : Тип. М. В. Кульженко, 1889. – 143, ХІІ с. + 1 карта. – Список учеб. заведений М. Н. П. Подольской губ. – Алфавитный указатель.

7. 9(03) Е22 Подольская губерния // Еврейская энциклопедія : сводъ знаній о еврействе и его культуре въ прошломъ и настоящемъ. Т. 12 : Обычай – Проказа / ред. : А. Гаркави, Л. Каценельсонъ. – Санкт-Петербург  : Изд. О-ва для Науч. Еврей. Изданій и Изд-ва Брокгаузъ–Ефронъ, [1912]. – С. 647–651.

8. 74.03(4УКР) О-72 Пугач, В. Стан освіти на Поділлі у другій половині ХІХ ст. / В. Пугач // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 123–124.

9. 63.3 (4 Укр-4 Він) В 48 Тростогон, А. Єврейські та німецькі училища на Поділлі / А. Тростогон, М. Тростогон // Тези доповідей тринадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 6 верес. 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 35–36.

10. 63.3 (4 Укр–4 Він) В 48 Тростогон, М. А Початкова єврейська освіта у Вінниці в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / М. А. Тростогон // Матеріали другої історико-краєзнавчої конференції «Вінниця: минуле і сучасне», присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників. – Вінниця, 1994. – С. 16–18.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.
Розділ: Вінниччина

Код: 5934  Добрий день. Яка є література про життя і діяльність Героя Соціалістичної Праці, директора радгоспу Носківці Дегтярьова С.С.   Вгору  

Література про життя і діяльність Героя Соціалістичної Праці, директора радгоспу «Носківці» Дегтярьова С. С.

 1. Про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці передовикам картоплярства, овочівництва, садівництва і виноградарства Української РСР по Вінницькій області : [у т. ч. Дегтярьову Сергію Савватійовичу – дир. радгоспу «Носківці» Жмерин. р-ну] : Указ Президії Верховної Ради СРСР // Вінниц. правда. – 1966. – 7 трав. ; Вінниц. правда. – 1967. – 15 верес.
 2. 63.3(4УКР-4ВІН) Г 17 Гальчак, С. Д. Дегтярьов Сергій Савватійович : [Герой Соціалістичної Праці. З 1957–1970 рр. – директор садівничого радгоспу ім. 50-річчя Великого Жовтня с. Носківці Жмерин. р-ну Вінниц. обл.] // Герої Вінниччини / С. Д.Гальчак. – Вінниця, 2016. – С. 198–199.
 3. Новикова, В. Один из комсомольцев 20-х годов : [про дир. радгоспу «Носківці», Героя Соціалістичної Праці С. С. Дегтярьова] / В. Новиков // Садоводство. – 1967. – № 8. – С. 36.
 4. 333(С2) Т 16 Остапчук, Д. Земля в цвіту : [розповідь про дир. радгоспу «Носківці», Жмерин. р-ну, Героя Соціалістичної Праці С. С. Дегтярьова] / Д. Остапчук // Талант організатора : [нариси про Героїв Соц. Праці – голів колгоспів і радгоспів / передм. М. Посмітного. – Одеса, 1967. – С. 162–171.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.

Розділ: Вінниччина

Сторінка 3 з 270 < 12345678 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [35]
Історія [272]
Бібліотеки. Архіви [333]
Біологія. Медицина [36]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [188]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [182]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1691]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [91]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [134]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [191]
Політика. міжнародні відносини [50]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [127]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [64]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро