ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 3 з 264 < 12345678 > До останньої »

Код: 5861  Доброго ранку. Допоможіть , будь ласка, підібрати літературу до теми "Долі жінок у Другій Світовій війні за спогадами остарбайтрів, партизанок-підпільниць, мешканок окупованих територій". Дякую завчасно!  Вгору  

1.      63.3(2)722 А 48 Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели : повести / С. А. Алексиевич. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 367 с. : ил.

2.      9(С)27 Б 77 Б77 Бойко-Кутська, Н. О. Віч-на віч з ворогом : зап. партизанки-розвідниці / Н. О. Бойко-Кутська ; літ. запис Г. Печенівського. – Львів : Каменяр, 1964. – 163 с.

3.      63.3(4УКР–4ВІН)6 Г 17 Гальчак, С. Д. Жіноче обличчя війни. Вінничанки на захисті Вітчизни (1941–1945) / С. Д. Гальчак ; Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2015. – 460 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН)62 Г 17 Гальчак, С. Д. «Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху : Депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам / С. Д. Гальчак ; ред. П. Т. Тронько. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 344 с. : фот.

5.      63.3(4УКР-4ВІН)6 Г 17 Гальчак, С. Д. У лещатах «нового порядку» : населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом : зб. док. і матеріалів / С. Д. Гальчак, В. М. Чехівський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 336 с. : іл., портр.

6.      63.3(4УКР-4ВІН)6 Ж 71 Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941-1944 гг. / Ин-т истории Украины, АН Украины, Гос. архив Винницкой области ; сост. В. Ю. Васильев [и др.]. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 855 с. – (Документы советской истории).

7.      63.3(4) Ж 72 Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / за наук. ред.: Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335 с. : фот.

8.      9(С)27 Ж 91 Журавель, М. К. Бійці вогняного тилу : (спогади колиш. партизанки) / М. К. Журавель : літ. запис В. Близнеця. – Київ : Молодь, 1964. – 167 с.

9.      63.3(2)622 З-43 Звитяжниці : жінки – Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної війни. – Київ : Україна, 1995. – 247 с.

10.  63.3(4УКР-4ВІН)6 К 90 Куликов, В. Я. Оккупация Винницы (18.07.1941-20.03.1944) : свидетельство очевидца / В. Я. Куликов. – Київ : Изд. Парапан, 2012. – 384 с. : портр., фот.

11.  9(С)27 Л 84 Лункін, Г. М. В Одесі живуть героїні : нариси / Г. М. Лункін. – Одеса : Маяк, 1969. – 152 с.

12.  9(С)27 М. 91 Мурманцева В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войне, 1941–1945 / В. С. Мурманцева. – Москва : Мысль, 1979. – 293 с.

13.  9(С2)27 Н 67 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : зб. док. і матеріалів / за ред. П. М. Костриби. – Київ : Політвидав України,–1963. – 488 с.

14.  Павленко, С. «Ой, сестри, не хочу вмирати в неволі...» / С. Павленко // Голос України. – 2012. – 19 трав. – С. 62.

15.  Пастушенко, Т. В. Будні українських остарбайтерів: боротьба за виживання (на матеріалах спогадів колишніх примусових робітників) / Т.В. Пастушенко // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 160–177.

16.  9(С)27 П 52 Полонник, К. Ф. Героїчні дочки Вітчизни / К. Ф. Полонник. – Київ : Знання УРСР, 1973. – 32 с.

17.  9(С)27 С 56 Советские женщины в боях за Родину : портреты. – Москва : Воениздат, 1967. – 27 портр.

18.  63.3(2)722 Спасов О. Б. Полыханье : девочки на войне : док. повесть / О. Б. Спасов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 223 с.

19.  9(С)27 С 75 ... сражались за Родину : письма и док. героинь Великой Отечественной войны / предисл. С. С. Смирнова. – Москва : Мысль, 1964. – 367 с.

20.  63.3(4УКР)62–8 У 45 Українська жінка у визвольній боротьбі (1940–1950 рр.). Вип. 1 : біогр. довід. / упоряд. Н. Мудра. – Львів : Світ, 2004. – 192 с. : іл.

21.  63.3(2Б)722.5 Я 47 Яковенко, В. К. Партизанки / В. К. Яковенко. – Минск. : Беларусь, 1989. – 271 с. : ил.

 

Розділ: Історія

Код: 5859  Доброго дня, прошу надати мені інформацію по таких темах: 1. "Митне регулювання", 2. "Поняття та принципи митної справи", 3. "Суб’єкти митних правовідносин". Дякую!.  Вгору  

Митне регулювання

1.     67.9(4УКР)301 Г 79Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     65.9(4УКР) В 53 Байдаченко, Р. Перспективи інноваційного розвитку митно-тарифного регулювання в Україні / Р. Байдаченко // Вісн. студентського наукового товариства «Ватра» Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 11. – С. 338-340.

3.     Андрійчук, В. Г. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін / В. Г. Андрійчук, Є. І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 4-15.

4.     Горбенко, Д. А. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2016. – № 2. – С. 5-6.

5.     Федотов, О. Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування / О. Федотов // Право України. – 2017. – № 4. – С. 142-153.

Поняття та принципи митної справи

1.     67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     67.9(4УКР) 301М 66Митна справа. Посібник-практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т «Львівськаполітехніка» ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. – Київ :Каравела, 2014. – 232 с.

3.     Брачук, А. О. Зміст та реалізація принципу сприяння законної торгівлі в митному законодавстві / А. О. Брачук // Юридична наука. – 2015. – № 12. – С. 166-173.

4.     Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / І. Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – № 2. – С. 67-74.

5.  Квеліашвілі, І. М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід / І. М. Квеліашвілі // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 104-109.

6.     Месеча, І. Митна справа / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 31. – С. 30-32.

7.  Месеча, І. Митна справа: запитання - відповіді / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 39. – С. 30-32.

8.  Федько, А. Митна справа / А. Федько, Д.Шаламай // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 8. – С. 27-28.

Суб’єкти митних правовідносин

1.     67.9(4УКР)301 Б 77 Бойко, В. М. Митне право України. Т. 1: навч. посіб. / В. М. Бойко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 618 с.

2.     Ніканорова, О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері / О. В. Ніканорова // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 49-54.

3.     Оніщик , Ю. В. Правова природа митних правовідносин / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 206-211.

4.     Оніщик, Ю. В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 442-447.

5.     Оніщик, Ю. В. Сутність митних правовідносин: проблеми сучасної інтерпретації / Ю. В.Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 227-232.

6.     Федотова, І. О. Суб'єкти митного права / І. О. Федотова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 33-39.

7.     Федотова, І. О. Юридичні особи як суб`єкти митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2012. – № 2. – С. 9-14.

8.     Федотова, І. О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни, припинення митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 32-38.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5858  Література для написання магістерської роботи ,на тему "Управління методичною роботою з педпрацівниками в дошкільному навчальному закладі".  Вгору  
 1. 74.104 М 36 Маханева, М. Д. Управление развитием ДОУ: Проблемы, планирование, перспективы : методичний матеріал / М. Д. Маханева. – Москва : Сфера, 2006. – 128 с. – (Приложение к журналу "Управление ДОУ").
 2. 74.104 М 54 Методичний кабінет у дитячому садку / упоряд. Тетяна Вороніна. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – (Дитячий садок. Бібліотека).
 3. 74.100 П 37 Планування навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку / упоряд. : Людмила Тонковид. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світ»). – (Дитячий садок. Бібліотека).
 4. 74.104 Ф 19 Фалюшина, Л. И. Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования : учеб.-метод. пособие / Л. И. Фалюшина. – Москва : АРКТИ, 2005. – 144 с. – (Методическая библиотека. Управление ДОУ).
 5. 74.1 Э 41 Экспертные оценки в дошкольном образовании : метод. пособие / авт.-сост. И. В. Юганова. – Москва : Сфера, 2009. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).
 6. Гирич, З. І. Структурно-функціональна модель системи науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / З. І. Гирич, В. М. Прасол // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 2. – С. 123–131.
 7. Думитрюк, Г. SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 16–19.
 8. Каплуновська, О. Тьюторство – дієва форма методичного супроводу педагогів / Олена Каплуновська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 3. – С. 10–13.
 9. Кондратець, І. Педагогічний плейбек : ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 20–24.
 10. Мокрицька, В. Виховуємо вундеркіндів : методичні рекомендації та цикл занять для дітей молодшого дошкільного віку / Валентина Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 9. – С. 4–8.
 11. Низковська, О. Новинки программно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти  / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 10–15.
 12. Низковська, О. Центральна методична служба оновлена і діє / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 2.
 13. Овчаренко, В. Групи дошкільнят в умовах школи / В. Овчаренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 38–42.
 14. Романюк, І. Методичні об'єднання: працюємо ефективно : з досвіду роботи міського науково-методичного центру / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2015. – № 9. – С. 20–24.
 15. Романюк, І. Річний план роботи дошкільного закладу: структура та етапи розроблення / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 7. – С. 12–15.
 16. Савчук О. Гра-стратегія: формуємо соціальний досвід дошкільнят / Олена Савчук // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 20–22.
 17. Стеценко, Ірина. Безперервна освіта педагогів: інтернет-ресурси / Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 7. – С. 16–18.
 18. Україна. М-во освіти і науки. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти  при обласних, районних, міських органах управління освітою : лист ... № 1/9–616 від 22.12.2015 / Україна. М-во освіти і науки // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 7.
 19. Україна. М-во освіти і науки. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою : лист ... № 1/9–616 від 22.12.2015     / Україна. М-во освіти і науки // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 7.
 20. Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України 16.06.2016 № 1/9–315 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 7. – С. 90–95.
 21. Яковлева, Г. В. Организация работы инновационных структурных подразделений дошкольного образовательного учреждения / Г. В. Яковлева, Г. А. Сапожникова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 2. – С. 6–13.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5856  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу англійською мовою на тему "Політичний устрій США". Дякую!  Вгору  

Політичний устрій США

Political System of the USA

1. 66.3 (7 США) A 47 American Democracy / RobertK. Carr. – Hinsdale, Illinois : TheDrydenPress, 1977. – 540 p. : мал., фот., граф.

2. 66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – New York : Vacmillan Publishing, 1994. – 1538 p.

3. 66.3 (7 США) О 93 An Outline Of American Government: громадсько-політичналітература. – New York : United States Information Agency, 1990. –124 p.

4. 66.4(7СПО) C71 Combs, J. A. The History of American Foreign Policy: vol.1: To 1917 / J.A. Combs, A.G. Combs. –2-nd ed. –New York : McGraw-Hill, Inc., 1997. –231 p. : карти, портр.

5. 76.0 (СПО) G 71 Graber, D. Mass Media and American Politics : громадсько-політична література / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.

6. 63.3(7СПО) H 78 Hook, S. W. American Foreign Policy Since World War II: історичналіт-ра / Steven W. Hook. –Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2004. –430 p.

7. 66.4(7США)9 К 20 Kaplan, L. S.Recent American Foreign Policy: conflicting interpretations / Lawrence S.Kaplan. – Homewood : The Dorsey Press, 1974. –368 p.

8. 66.3 (7США) Р 66 Pious, R. American Politics and Government: науково-популярналітература / Richard Pious. – New York : McGraw-Hill Book Company , 1986. –736 p.

9. 66.3 (7США) Р 36 Pear, R. H. American Govenment: its Theory and Practice Explained For The English Reader / Richard H. Pear. – London : Macgibbon & Kee, 1955. – 215 p.

10. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano, M. Greenberg. – 8th ed. – Toronto : Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1989. – 608 p.

11. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano. – 9th ed. – Fort Worth ; Philadelphia : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993. – 672 p.

12. 66.3 (7СПО) S 53 Shank, A. American Politics, Policies, and Priorities : громадсько-політичналітература / Alan Shank. – Madison ; Chicago : Brown & Benchmark Publishers, 1993. – 510 p.

13. 67.9(7СПО) W90 Wetterau, B. Desk Referece on American Government: over 600 Answers to Frequently Asked Questions / Bruce Wetterau. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2000. – 344 p.

14. American Government// English language & culture. Weekly. – 2002. –№ 25/28. – P. 60–62.

15. Elections in the USA // English Learner's Digest. – 2004. – № 21. – P. 1-2.

16. Tarasova, O. American Democracy / O.Tarasova // English language & culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 17–19.

 

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5855  Доброго дня! потребую літературу англійською мовою на тему "Моральна етика".  Вгору  

Моральна етика

Moral Ethics

1.  51.1 А 70 Arass, J. D. Ethical Issues inModern Medicine / John D. Arass. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 760 p.

2.  87.7 B 61 Birsch, D. Ethical Insight: A Brief Introduction / Douglas Birsch . – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 134 p.

3. 87.7 B 76 Bonevac, D.Today's Moral Issues: classic and Contemporary Perspectives / Daniel Bonevac. – 3d. ed. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 694 p.

4. 87.3 С 94 Сummins, R. C. Modern Moral and Political Philosophy: науковевидання / Robert C. Сummins, Thomas D. Christiano. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 557 p.

5. 87.777 Н 31 Hartman, L. P. Perspectives in Business Ethics / L. P. Hartman. – Boston : McGraw-Hill College, 1998. – 814 p.

6. 87.711.6 К 16 Kahane, H.Contract Ethics: Evolutionact Biology and the Moral Sentiments : громадсько-політичналітература / Howard Kahane. – Boston : Rowman & Littlefield Publichers, Inc., 1995. – 151 p.

7. 80 B 78 Muscatine, Ch.The Borzoi College Reader / CharlesMuscatine. – New York : McGraw-Hill, 1988. – 931 p.

8. 87.3 S 78 Spinoza, B. de. A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works / Benedict de Spinoza. – Princeton ; New Jersey : Princeton University Press, 1994. –  280 p.

9. Zelenchenkova, T.Cnanges to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / Tetiana Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 39-44.

10. Walter, S. An Embarrassment of Riches: Ethics and Scholary Publishing in the Digital Environment / S. Walter // College. Research Libraries. – 2012. – N 6. – Р. 522-524.

11. Bondar, V. P. Problems of professional ethics of auditors in Ukraine / V. P. Bondar // СтатистикаУкраїни. – 2017. – № 1. – С. 61-68 : табл.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5854  Добрый день! Меня интересует информация о благотворительных организациях в 19-начале 20 в. по защите заключенных, которые освободились с мест лишения свободы (в т. ч. и на Подолье).  Вгору  

Благодійні організації 19 – початку 20 ст. із захисту ув’язнених, що звільнилися з місць позбавлення волі (у т. ч. на Поділлі)

1. Байлема, Т. Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках : [йдеться про види соціальної допомоги урядових структур та місцевої влади населенню Поділля за доби Директорії] / Т. Байлема // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 78–83. – Бібліогр. в кінці ст.

2. 63.3(4УКР–4ЧЕР) С 42 Блакитний, М. Церковна благодійність на території Північного Лівобережжя у другій половині ХІХ – на поч. ХХ століть : (за матеріалами часописів «Черниговские епархиальные известия» та «Вера и жизнь») / М. Блакитний // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Чернігів. облдержадмін., Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігів. від-ня. – Чернігів, 2005. – Вип. 6. – С. 35–37.

3. Водотика, Т. С. Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Т. С.Водотика // Сторінки історії. – 2014. – Вип. 37. – С. 19–31.

4.  Ганіна Л. А. Соціально-історичні передумови становлення української системи професійної освіти в місцях позбавлення волі [Електронний ресурс] / Л. А. Ганіна // Новий Колегiум. – 2013. – № 1. – С. 61–65.

5. Гончарова, Н. О. Благодійна діяльність дворянства Південної України на сторінках «Вестника благотворительности» [Електронний ресурс] / Н. О. Гончарова // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 26. – С. 141–147.

6. 63.3(4УКР) Г 25 Гветадзе, І. Г. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. Гветадзе. – Донецьк : Донбас, 2013. – 392 с. : фот.

7. 63.3 (4УКР) В 48 Гусак, Л. В. Благодійна діяльність родини Іловайських у Святогірському монастирі в ХІХ ст. / Л. В. Гусак // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14: За матеріалами Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України». – С. 82–84.

8. 63.3(4УКР–4ЧЕР) С 42 Донік, О. Громадська благодійність В Україні у ХІХ – на початку ХХ століть / О. Донік // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Чернігів. облдержадмін., Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 64–70.

9. Зекцер, А. Двома рисками. Активні працьовники м. Вінниці. «Червоний Хрест» / А. Зекцер // 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – Ч. 2 : Робітничий рух та діяльність революційних організацій р.р. 1904–06. – С. 64–65.

10. Земсков, В. Н. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы / В. Н. Земсков // Отечественная история. – 1997. – № 4. – С. 54–79. – Зі змісту: [про вінницьку в’язницю]. – С. 71, 75.

11. Ісса, Т. В. Благодійницька діяльність представників дворянства Київської губернії в роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / Т. В. Ісса // Інтелігенція і влада. – 2013. – Вип. 29. – С. 53–58.

12. Казьмирчук, М. Благодійність у Київській губернії кінця ХІХ – початок ХХ століття / М. Казьмирчук // Вісн. Київ. Нац. торговельно-економічного ун-ту. – 2011. – № 4. – С. 101–108.

13. Козак, О. В. Доброчинність і меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Російській імперії та радянській історіографії / О. В. Козак // Гілея: науковий вісник. – 2016. – № 2. – С. 154–159.

14. Малиновський, О. О. Патронат // Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / О. О. Малиновський. – Київ, 1928. – С. 208–214.

15. Моісєєнко, Л. Єврейські благодійні організації в Катеринославській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Моісєєнко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 4. – С. 51–56.

16. Моціяка, П. П. Благодійна діяльність Інституту князя Безбородька в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) [Електронний ресурс] / П. П. Моціяка // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. – 2016. – Вип. 81. – С. 102–110.

17. Общественно-политическое движение на Украине в 1856–1862 гг. : сб. док. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 387 с.

18. Олійник, М. П. Соціальна політика та боротьба з протиправними явищами на Поділлі в роки НЕПу / М. П. Олійник // Трансформаційні процеси на Поділлі в добу НЕПу (1921–1928 рр.) : монографія / М. П. Олійник ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Хмельницький, 2015. – С. 247–269.

19. Омельченко, Т. Сучасна історіографія історії благодійності в дореволюційній Росії / Т. Омельченко // Вісн. КНУ Шевченка: Серія : Історія. – 2003. – Вип. 70 (68/70). – С. 139–143.

20. Патронатъ въ Россіии за-границею : организація помощи освобождаемымъ изъ местъ заключенія // Вестник Европы. – 1878. – Т. 1, Кн. 2 : Февраль. – С. 640–671.

21. Покатаєва, Т. О. Перші українські підприємці-благодійники ХIХ–XX ст. [Електронний ресурс] / Т.О. Покатаєва // Культурологічний вісн. – 2014. – Вип. 33. – С. 39–49.

22. Проблемы преступности : сборник / ред. Я. С. Розанов ; авт. предисл. Я. С. Розанов. – [Б. м.] : Госиздат Украины, 1924. – 266 с.

23. Сербалюк Ю. В. Благодійні організації та їх роль в здійсненні соціальної опіки в ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. В. Сербалюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2015. –Вип. 24. – С. 163–173.

24. Сербалюк, Ю. В. Благодійна та освітньо-виховна діяльність закладів Відомства установ імператриці Марії у Кам’янці-Подільському наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. В. Сербалюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2011. – Т. 18. – С. 388–402.

25. Савочка, А. Становлення та розвиток благодійних товариств загального типу Таврійської губернії (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. Савочка // Краєзнавство. – 2008. – № 1/4. – С. 78–83.

26. Сергієнко, В. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) [Електронний ресурс] / В. Сергієнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – Вип. 113. – С. 48–51.

27. Ступак, Ф. Я. Соціальна діяльність міських громадських управлінь у період Першої світової війни / Ф. Я. Ступак // Грані. – 2004. – № 1. – С. 54–58.

28. Товариство захисту осіб, яких звільнено з місць ув’язнення округу Вінницького окружного суду («Патронат») // Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923) : бібліогр. посіб. – Вінниця, 2006. – С. 122, 198.

29. Т. С. Патронат для безпризорных детей в западных государствах / С. Т. // Воспитание и обучение. – 1916. – № 2. – С. 48–55.

30. Фойницкій, И. Я. Факторы преступности / И. Я. Фойницкій. – [Б. м. : б. и.], 1893. – 140 с.

31. Шостак, І. В. Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. В. Шостак // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 197–206.

Відділ краєзнавства пропонує також переглянути газети 1893–1917 рр. – «Подолія», «Подолянин» та «Подольские губернские ведомости», що зберігаютья у фонді відділу.

 

 

Розділ: Історія

Код: 5853  Доброго дня! Можете підібрати список літератури для курсової роботи, по темі Чечельницький район?  Вгору  

Чечельницький район

Книги

Барвінський, І. І. Історія Чечельниччини з найдавнішихчасів до кінця ХХ ст. : монографія / І. І. Барвінський .– Одеса : Астропринт, 1998. – 64 с.

Вовк, С. Т. Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів : 500-річчю Чечельника присвячується / С. Т. Вовк, В. А. Косаківський, С. В. Таранець. – Вінниця, 2000. – 214 с.

Гетто в Чечельнике (Винницкая область, Украина). Страдания, мужество и сопротивление / авт. сост. Л. Вишнивецкая. – НацратИлит : [б. и.], 2015. – 102 с. : ил.

Таранець, С. В. Історія села Куренівка (кінець ХVІІ – поч. ХХІ ст.) / С. В. Таранець ; Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т історії України НАН України, Музей історії та культури старообрядства України. – Київ : Віпол, 2014. – 448 с. : іл. – Бібліогр.: с. 426–444.

Таранець, С. Причини Голодомору на Чечельниччині у 32–33р. хх ст. : [про примусове вилучення життєво необхідних припасів у селян] / С. Таранець // Чечельниц. вісн. – 2007. –8 лип. – С. 1.

Періодичні видання

Байдалюк, П. Чечельницький район : [тематич. підбірка] / П. Байдалюк  // Сіл. вісті Вінниччини. – 2004. – 26 черв. – С. 3.

Корольова, А. Свято, що об’єднує весь Чечельницький край : [день Чечельника] / А. Корольова // Чечельниц. вісн. – 2016. – 6 жовт. – С. 3.

Косаківський, В. А. Археологічні пам’ятки Чечельницького району на Вінниччині: історія виявлення та дослідження : наукове видання / В. А. Косаківський // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – С. 97–99.

Кривоніс, О. У Чечельнику зібрались найсильніші... : уперше в історії Чечельниц. р-ну тут відбувся обл. турнір з рукопаш. бою / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2016. – 24 лют. – С. 9 : фот.

Лідери промисловості : [Чечельниц. р-ну] // Чечельниц. вісн. – 2005. – 1 січ. – С. 2.

Овчар, О. Молодь Чечельниччини : [про створення молодіж. орг. в Чечельнику] / О. Овчар // Чечельниц. вісн. – 2006. – 3 верес. – С. 4, 9 верес.– С. 4.

Таранець, С. Причини Голодомору на Чечельниччині у 32–33р. ХХ ст. : [про примусове вилучення життєво необхід. припасів у селян] / С. Таранець  // Чечельниц. вісн. – 2007. – 8 лип. – С. 1 ; Чечельниц. вісн. – 2007. – 11 серп. – С. 1.

Чорна, Г.Чечельниччина коровайна та мистецька : [твор. звіт Чечельниц. р-ну у Вінниці] / Г. Чорна // Подолія. – 2003. – 16 верес.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства

 Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

 

Розділ: Вінниччина

Код: 5852  Доброго дня!Можете підібрати список літератури по темі "Життя і творчість М.Д.Леонтовича".Дякую!  Вгору  

Життя та творчість М. Д. Леонтовича

1. 78С(С2)2 Г 68 Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Муз. Україна, 1960. – 36 с.

2. 78С(С2)2 Г 68 Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук.–Київ : Рад. Україна, 1974. – 64 с

3. 78С(С2) Г 68 Гордійчук, М. М. Музика і час / М. М. Гордійчук. – Київ : Муз. Україна, 1984. – 326 с.

4. 85.313(4УКР-4ВІН)Д 33Деніс, М. Час жити не вибирають :оповідання / М.Деніс. – Немирів : Климко П. М., 2010. – 32 с.

5. 78С(С2)2Д 99Дяченко, В. А. М.Д. Леонтович / В. А. Дяченко. – Вид. 3-є. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 136 с.

6.85.313(4УКР-4ВІН) З-13 Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи : до 125-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. –Вінниця : Поділля-2000, 2002.– 256 с.

7. 85.313(4УКР-4ВІН) З-13 Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи : до 125-ї річниці від дня народж. / А.Завальнюк. – Вид. 2-е. – Вінниця : Розвиток, 2003. –192 с.

8. 85.313(4УКР-4ВІН) З-13 Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-е, доопрац. і допов. –Вінниця : Нова Кн., 2007. – 272 с.

9.85.313(4УКР) Л 63 Лісецький, С. Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ : навч. посіб. для муз. шк. / С. Й. Лісецький. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 104 с. : ноти.

10. 78С(С2) Л 47 Микола Леонтович : спогади, листи, матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ : Муз. Україна, 1982. – 238 с.

11. 85.313(4УКР-4ВІН) Л 47 Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтвім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар.т ворчості ; упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 52 с.

12. 85.313(4УКР) М 89 Музичний архів М. Д. Леонтовича : каталог / ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 1999. – 113 с.

13. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Тези доповідей і повідомлення вісімнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 3 лютого : історична література. – Вінниця : [б. в.], 1998. – 113 с.

14. 85.313(4УКР-4ВІН) Т 58 Топська, Н. Подільський Орфей / Н.Топська. –Київ : Альфа, 2016. – 64 с.

15. 85.313(2Ук) У 45 Українське музикознавство. Вип. 24 : респ. міжвід. наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР ; ред. І. М. Щеголевська. – Київ : Муз. Україна, 1989. –131 с.

16. Букач, М. М.Д. Леонтович – один із засновників методики музичного виховання в Україні / М. Букач // Рід. шк. – 2002. – № 5. – С. 71–73.

17. Леонтович МиколаДмитрович (1877–1921) // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / відп. за вип. М. І. Преварська. – Київ, 2016. – С. 184–187.

18. МиколаЛеонтович // Муз. шк. – 2014. – № 10. – С. 29–31.

19. Скрипник, В. Яким буде пам’ятник «Щедрику»? : на батьківщині Миколи Леонтовича створюють пам’ятник його «Щедрику». Скульптурну композицію приурочать до 100-ліття з часу першого професійного виконання твору / В. Скрипник // Голос України. – 2016. –16 січня. – С. 10.

20. Шуткевич, О. Обірвана кулею нота : рідкісні документи допомогли розплутати деталі загибелі подільського Шопена – композитора Миколи Леонтовича / О.Шуткевич // День. – 2016. –15-16 січня. – С. 18.

Підготувала Н.Г. Стойко

Розділ: Музика

Код: 5851  Підскажіть, будь ласка, у яких томах «Архива Южной и Западной России» є інформація про місто Ладижин.   Вгору  

Містечко Ладижин згадується: а) Ч. 3, т. 2 на с. 619, 620, 627, 628. б) Ч. 3, т. 3 на с. 207, 208, 210, 289, 290.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5850  Доброго дня!Можете підібрати список літератуди для курсової роботи на тему "Сучасні форми господарювання у сільському господарстві: особливості і проблеми". Дякую!  Вгору  

Сучасні форми господарювання у сільському господарстві: особливості і проблеми

1. 65.9(4УКР)32Р 33Редько, М. С. Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації: автореф. дис. / Михайло Сергійович Редько; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: Вид. Корзун Д. Ю., 2017. – 20 с.

2. 65.052.9(4УКР)С 91Сучаснітенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб'єктів господарювання: теорія, методика, практика: кол. монографія / за ред. Н. Л. Правдюк. – Вінниця: Едельвейс і К, 2015. – 498 с.

3. 65.9(4УКР)32Т 33Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред.: О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. – Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 376 с.

4. Березівська, О. Я. Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь / О. Я. Березівська // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 96–102.

5. Бірюкова, О. Методичні рекомендації із складання та подання річної фінансової і статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами незалежно від форм власності та господарювання / О. Бірюкова, Н. Боярко, Н. Кручківська, З. Муковоз // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2007. –№ 2. – С. 2–52.

6. Борисова, І. С. Ефективність використання виробничих ресурсів різними формами господарювання в сільському господарстві / І. С. Борисова // АгроСвіт. – 2008. – № 20. – С. 9–12.

7. Бородіна, О. М.Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні / О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 70–80.

8. Діденко, Н. І. Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств / Н. І. Діденко // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 43–49.

9. Дорошенко , І. В. Нові концептуальні підходи до форм господарювання в сільському господарстві / І. В. Дорошенко // АгроСвіт. – 2010. –№ 5. – С. 33–39.

10. Дудник, О. С. Особливості виробничої діяльності малих форм господарювання в сільському господарстві Черкаської області / О. С. Дудник // АгроСвіт. – 2016. –№ 4. – С. 38–42.

11. Збарська, А. В. Кооперування малих сільськогосподарських підприємств в умовах посилення конкуренції  / А. В. Збарська // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2013. –№ 9. – С. 35–40.

12. Збарська, А. В. Форми господарювання на селі: сутність, показники ефективності / А. В. Збарська // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2014. –№ 19. – С. 27–30.

13. Збарський, В. Економічний потенціал регіону – середовище розвитку малих форм господарювання сільських поселень / В. Збарський, А. Збарський // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2014. –№ 7. – С. 26–32.

14. Збарський, В. Ефективність господарювання аграрних формувань в Україні / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2012. –№ 7. – С. 31–38.

15. Збарський, В. К. Проблеми і перспективи розвитку малих форм господарювання в регіональному АПК / В. К. Збарський // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2013. –№ 22. – С. 32–37.

16. Збарський, В. К. Формування системи управління розвитком малих форм господарювання сільських поселень Черкаської області / В. К. Збарський, А. В. Збарська // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2013. –№ 19. – С. 35–39.

17. Кропивко, В. В. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення / В. В. Кропивко // Економіка АПК. – 2014. –№ 11. – С. 29–36.

18. Малік, М. Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2013. –№ 5. – С. 87–95.

19. Месель-Веселяк, В. Я.Форми господарювання в сільському господарстві України /результати, проблеми, вирішення/ / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. –№ 1. – С. 13–23.

20. Прокопа, І. В. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки / І. В. Прокопа // Економіка АПК. – 2013. –№ 10. – С. 16–23.

21. Рибак, Я. Я. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств / Я. Я. Рибак // Економіка АПК. – 2014. –№ 9. – С. 103–107.

22. Статистичнийкласифікатор організаційних формсуб'єктів економіки // Бухгалтерія в сільському госп-ві. – 2014. –№ 21. – С. 20–30.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5849  Доброго вечора, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: повсякденне життя радянського студентства у 60-70-ті рр. ХХ ст.  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)6 І90 Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : матеріали Всеукр. науково-теоретичного семінару / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, Ін-т історії НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2015. – 154 с.
 2. 63.3(4УКР)6 Р 15 Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності : матеріали наук.-теорет. семінару, 7–8 квіт. 2016 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, НАН України, Ін-т історії України, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2017. – 152 с. – (Повсякдення: візії та смисли).
 3. 95.4 Г 47 Бадер, А. В. Повсякденне життя студентства УРСР в середині 1950-х – середині 1980-х рр. у радянській та сучасній українській історіографії / А. В. Бадер // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 271–277.
 4. Жорнова, О. Суб'єктна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення / О. Жорнова // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 90–98.
 5. Кропивко, О. Повсякденне життя київського студентства у 1960–1970-х рр.: соціально-побутові аспекти [Електронний ресурс] / О. Кропивко // Київські історичні студії. – 2016. – № 1. – С. 141–145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_20
 6. Кузьменко, Ю. В. Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко, Л. М. Семененко // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. – 2014. – Вип. 76. – С. 398–409. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_34
 7. Хоменко, Н. Повсякденне життя студентської молоді повоєнної України [Електронний ресурс] / Н. Хоменко // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2009. – Вип. 15(2). – С. 305–321. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2009_15(2)__26
Розділ: Історія

Код: 5848  Історія та сучасність центрального парку ім. Горького у м. Вінниці.  Вгору  

Історія ЦПКіВ імені М. Горького

1.      20.1(4УКР-4ВІН) Е 88 Характеристика територій та об’єктів природно заповідного фонду Вінниччини // Еталони природи Вінниччини : монографія / Вінниц. акад. неперервної освіти. – Вінниця, 2015. – С. 193–333.

2.      26.890(4УКР-4ВІН)  Г 93 Гудзевич А. Центральний  парк  культури  і відпочинку ім. Горького / А. Гудзевич // Заповідні куточки Вінниці/ А. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – С. 19–23.

3.      63.3(4УКР-4ВІН) П 15 Центральний парк культури й відпочинку // Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Обл. робоча группа з приводу пам’яток історії та культуриВінниц. обл.– Вінниця, 2016. – С. 160–166.

4.      95.3 П 44 Царенко, С. Вінницький центральний  парк-пам’ятка: тернистий шлях відміського Літнього саду до ЦПКіВ імені Горького / С. Царенко // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л. М. Загородня. –Вінниця, 2012. – № 4: Архітектурна Вінниця: час, простір, особистості. – С. 41-51 : фот.

5.      Вінницький парк «засівають» гігантськими рептиліями : у Центральному парку м. Вінниці працівниками комунального підприємства «Вінницязеленбуд» створили клумбу у вигляді 17-метрового крокодила // Новини Вінниччини. – 2013. –11 верес. – С. 2 : фот.

6.      Рудь, В. Центральний міський парк : [про історію Вінницького центрального парку культури та відпочинку ім. Горького] / В. Рудь // Вінниця. – 2012. – № 8.– С. 4.

7.      Царенко, С. Тридцятьгектарів... історій і таємниць: [про Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького] / С. Царенко ; записала К. Новосад // Вінниц. газета. – 2012. – 4 травня. – С. 10 ; Вінницька газета. – 2012. – 18 травня. – С. 7 ; Вінницька газета. – 2012. –11 травня. – С. 7 : кольор. фот.

8.      Царенко, С. Парк-памятник советского периода: От Летнего сада до ЦПКиО имени Горького: [про історію Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького] / С. Царенко // Афиша города Винницы. – 2012. – № 3. – С. 48–49. 

9.      Центральний парк культури і відпочинкуім. Горького / Г. І. Денисик [та ін.] // Перлини СхідногоПоділля. – Вінниця, 2008. – С. 117-120.

Розділ: Вінниччина

Код: 5847  Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової, з історії словянських народів на тему: "Рух опору в СРСР в роки Другої світової війни".  Вгору  

1.      А завтра була війна... Історія 14-го підпільного партизанського загону ім. Леніна (серп. 1941 – січ. 1943 рр.) : док., публ., свідчення учасників Немирів. партизан. підпілля / упоряд. І. О. Назаренко. – Вінниця, 2013. – 232 с.

2.      Білоус, О. До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років / О. Білоус // Сіверян. літопис. – 2013. – № 4/6. – С. 71–77.

3.      Вєдєнєєв, Д. В. Розвіяні міфи : іст. нариси і ст. / Д. Вєдєнєєв, С. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 576 с.

4.      Вінцковський, Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123-134.

5.      Вітковський, В. Таємниці підпільного обкому. Документальна розвідка. Ч. 1 / В. Вітковський, Г. Ковальчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 120 с.

6.      Гогун, А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования 1941–1944 / А. Гогун. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 526 с. – (История сталинизма).

7.      Головко, М. Л. Соціально-політичні рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. / М. Л. Головко. – Київ : Олан, 2004. – 704 с.

8.      Гончаренко, О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхскомісаріату України (1941–1944рр.) / О. М. Гончаренко // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 128–142.

9.      Гурнак, Л. Окупаційний режим й розгортання Руху Опору в Україні / Л. Гурнак // Історія в шк. – 2005. – №11/12. – С. 44–48.

10.  Жилюк, В. Оунівське підпілля на Житомирщині в роки фашистської окупації / В. Жилюк // Пам’ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 208–223.

11.  Іваненко, В. В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології : монографія / В. В. Іваненко, В. К. Якунін. – Дніпропетровськ : АРТ–ПРЕС, 2006. – 424 с.

12.  Кентій, А. В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944) / А. Кентій, В. Лозицький. – Київ : Генеза, 2005. – 408 с.

13.  Ковальська, Л. А. Кількісні методи дослідження Руху Опору в Україні (1941-1944 рр.) / Л. А. Ковальська, Г. Є. Ковальський // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 46. – С. 115–119.

14.  Коломієць, І. М. ОУН–УПА на Вінниччині в роки боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу / І. Коломієць. – Літин : Літин. райдрук., 2010. – 247 с.

15.  Коньков, В. Народний генерал : до 120-річчя від дня народж. видат. партизан. полководця С. А. Ковпака / В. Коньков // Голос України. – 2007. – 28 квіт. – С. 13.

16.  Коньков, В. Партизанська війна в Україні (1941-1944 рр.) : погляд через роки / В. Коньков ; А. Чайковський // Голос України. – 2006. – 13 квіт. – С. 13.

17.  Ленартович, О. Ю. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни : монографія / О. Ю. Ленартович. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 412 с.

18.  ОУН на Донеччині. Т. 1: зб. док. та матеріалів / Сх.-укр. дослідн. центр «Спадщина» ; упоряд. О. Б. Добровольський. – Донецьк, 2014. – 352 с.

19.  Пагіря, О. Між війною та миром: відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939–1945) / О. Пагіря. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 584 с.

20.  Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944 / Мемориал. комплекс «Нац. музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» ; рук. колектива сост. В. С. Лозицкий. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 670 с. : фот. – (На линии фронта. Правда о войне).

21.  Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941–1944 рр.): історія, люди, пам’ять / Коміс. у справах колиш. партизанів Велик. Вітчизн. війни 1941–1945 рр. при Верхов. Раді України, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 496 с.

22.  Перепічка, Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. Перепічка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 736 с.

23.  Пірогова, М. Їх не злякав «Вервольф»... Про героїв та звитягу Другої партизанської бригади / М. Пірогова, Ю. Нагорний. – Вінниця : Діло, 2014. – 220 с.

24.  Свідзинський, А. Про національно-визвольну боротьбу українського народу в роки ІІ Світової війни / А. Свідзинський // Розбудова держави. – 2001. – № 1/6 . – С. 27–44.

25.  Сергійчук, В. Тавруючи визвольний прапор : діяльність агентури та спецбоївок НКВС–НКДБ під виглядом ОУН–УПА / В. Сергійчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2006. – 184 с.

26.  Стельникович, С. В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис / С. В. Стельникович. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Житомир : Полісся, 2010. – 392 с.

27.  Яневський, Д. Проект «Україна». Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с.

Розділ: Історія

Код: 5846  Доброго дня! Знайдіть, будь ласка, літературу на тему : "Марія Склодовська-Кюрі - двічі лауреат Нобелівської премії, її боротьба за життя і здоров'я людини". Дякую.  Вгору  

Марія Склодовська-Кюрі

 1. 63.3 П 81 Склодовська-Кюрі, Марія. Промова у Вассарському коледжі, Нью-Йорк : 14 травня 1921 року / М. Склодовська-Кюрі // Промови, що змінили світ / упоряд. та авт. іст-біогр. нарис. А.Ю. Хорошевський ; пер. з рос. В. М. Верховеня. – Харків, 2009. – С. 90–92.
 2. 63.3 С17 Самин, Д. К. Мария Кюри-Склодовска / Д. К. Самин // Сто великих ученых. – Москва, 2000. – С. 436–442.
 3. 100 років з дня народження Марії Склодовської-Кюрі (1867–1934). – видатного фізика і хіміка // Календар знамен. і пам’ят. дат на IV квартал 1967 року. – Київ, 1967. – С. 40–42.
 4. 530 К 99 Кюри Мария. Пьер Кюри. – Е. Кюри. – Мария Кюри / пер. с франц. –Москва : Молода гвардія, 1959. – 426 с.
 5. 530.4 К 99 Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри ; пер. с франц. Е. Ф. Корша ; под ред. В. В. Алпатова. – 4-е изд. – Москва, Атомиздат, 1979. – 320 с.
 6. 530.4 К 99 Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри ; пер. с франц. Е. Ф. Корша ; под ред. В. В. Алпатова.– Изд. 2-е. – Москва, Атомиздат, 1968. – 352 с.
 7. 530.4 К 99 Кюри М. Пьер Кюри. – Ирен и Фредерик Жолио-Кюри о Марии и Пьере Кюри / М. Кюри ; пер. с франц. М. П. Шаскольской ; под ред.. и с послесл. И. М. Франка. – Москва, «Наука», 1968. – 176 с.
 8. 530.4 С 81 100 лет со дня рождения Марии Кюри : сборник. – Москва, «Знание», 1968. – 62 с.
 9. 22.3 Ч-49 Черрато, С. Радіоактивність у родині. Невигадане життя Марії та Ірен Кюрі / Симона Черрато ; пер. з італ. О. Кругликової. – Київ : К.І.С., 2006. – 104 с.
 10. Басова, А. Генії, народжені в родинах учителів / А. Басова // Пані вчителька. – 2009. – № 2. – С. 30–31.
 11. Віленський, Ю. Іліада Євгена Скляренка : відомий лікар, сучасник кількох епох, зумів у кожній із них залишити яскравий слід / Ю. Віленський // День. – 2012. – 20-21 лип. – С. 11
 12. Гневина, Н. А. Две Нобелевские премии мадам Кюри / Н. А. Гневина // Химия в школе. – 2005. – № 2. – С. 74–80.
 13. Єдине бажання – свобода:  Марія Склодовська-Кюрі (1867-1934) // Все для вчителя. – 2007. – Жовт., № 10. – С. 11–15.
 14. Жиров, А. И. Дважды нобелевский лауреат / А. И. Жиров // Химия в школе. – 2012. – № 1. – С. 4–13.
 15. Ковжун, В. «Я знайшла у шлюбі все, про що могла мріяти...» : 25 липня 1895 року відбулося весілля майбутніх нобелівських лауреатів П'єра Кюрі та Марії Склодовської / В. Ковжун // Історія+. – 2015. – Лип., № 7. – С. 22.
 16. Ковтун, Г.  Науки вчених дам бентежать... / Г. Ковтун // Демократична Україна. – 2007. – 31 серп. – С. 27.
 17. Малин, А. Г. Быть единственной и первой: к 100-летию присуждения Нобелевской премии М. Склодовской-Кюри / А. Г. Малин // Химия . – 2011. – 1-15 січ. – № 1. – С. 15–23.
 18. Марія Склодовська-Кюрі – двічі лауреат Нобелівської премії / Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 4. – Обкл. Закінчення на С.44.
 19. Мельник, О. Уроки силы духа от «слабого пола» / О. Мельник   // Секретарь–референт. – 2009. – № 8. – С. 92–96.
 20. Охотница за радием // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 19/20. – С. 13–16.
 21. Пасічник, М. В. Видатний науковий подвиг : (до сторіччя з дня народження Марії Склодовської-Кюрі) / М. Пасічник // Укр. фіз. журн. – т. 13. – № 3. – 1968. – С. 517–520.
 22. Рогожников, С. И. Женщины, оставившие заметный след в истории химии от древнейших времен до начала ХХ века / С. И. Рогожников // Химия. – 2011. – № 12. – С. 3–9.
 23. Чеботарь, С. Первая среди первых : каталог / С. Чеботарь // Личности. – 2006. – С. 124–137.
 24. Шарко, В. Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики / В. Шарко, А. Федоров // Фізика та астрономія в рідній шк. – 2016. – № 4. – С. 8–14.
 25. Шифрин, М. Честные лица заверяют подпись директора банка / М. Шифрин // Вокруг света. – 2012. – № 2. – С. 77–83.
 26. 20 C 58 Cieslinski, Piotr. Spacerownik Sladami Marii Sklodowskiej-Curie / Piotr Cseslinski, Jerzy Majewski. – Warszawa : Drukarnia Perfekt, 2011. – 280 с. : il. – (Nauka Ekstra). – Кн.–"переверт". – В одній обкл. з кн.: Book of walks in Marie Sklodowska-Curie's footsteps.
 27. 20 H 93 Hurwic, Jozef. Maria Sklodowska-Curie and Radioactivity / Jozef Hurwic . – Warsaw : Galant Edition, 2011.
 28. 20 W 28 Warszawa. Maria Sklodowska-Curie. – Wyd. 2-е. – Warszawa : Stoleczne Biuro Turystyki, [2011]. – 12 с. : il.
Розділ: Хімія

Код: 5845  В. Яворівський "Вовча ферма".  Вгору  

У бібліотеці є наступне видання

84.4УКР6 Я 22 Яворівський, В. О. Вовча ферма / Володимир Яворівський. – Київ : Криниця, 2000. – 284 с. – (Нова проза).

Розділ: Тексти книжок

Сторінка 3 з 264 < 12345678 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [258]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро