ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 264 < 123456789 > До останньої »

Код: 5844  Пишу дипломну роботу з політології. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади". Дуже дякую!  Вгору  

Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади

 1. 67.9(4УКР)300 К 64 Конончук, С. Г. Уряд і "тіньовий кабінет": як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України? : дослідж. пробл. / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – Київ : УНЦПД, 2007. – 44 с.
 2. 67.9(4УКР)300 К 65 Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми / Школа політичної аналітики при НАУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; за заг. ред. : С. Конончук, С. Балана. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с.
 3. 67.300 П 12 Павленко, Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2002. – 253 с. – (Праці викладачів НаУКМА).
 4. 67.9(4Укр) М 74 Артемюк, С. М. Проблемні питання правового статусу Кабінету Міністрів України / С. М. Артемюк // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут заочного навчання, Національна академія правових наук України. – Київ, 2014. – С. 125–128.
 5. Бейко, О. Зміцнення зв'язків уряду з громадськістю як умова ефективного державного управління в демократичних країнах / О. Бейко // Вісник академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 334–339.
 6. 67.9(4Укр) П 68 Муртіщева А. О. Питання організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України / А. О. Муртіщева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговорення п'ятитомної монографії "Правова доктрина України". Харків, 20–21 листопада 2013 р. / Національна академія правових наук. – Харків, 2013. – С. 894–897.
 7. Васюк, М. М. Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації / Микола Миколайович Васюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 336–339.
 8. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 9. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 10. Дмитрук, Б.П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 63–67 : табл.
 11. Задихайло, Д. Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 208–216.
 12. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про ефективне використання державних коштів» // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 11. – С. 36–37.
 13. Коваленко, А. Уряд та урядова діяльність як базовий елемент функціонування виконавчої влади / А.Коваленко // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 34–38.
 14. Коровайко А, Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ / А, Коровайко // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 73–79.
 15. Крейденко, В. Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи / В. Крейденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 235–241.
 16. Мартинюк, Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв'язків / Роман Мартинюк // Публічне право. - 2016. - № 4. – С. 66–75.
 17. Марчук, Т. Результати перевірок найбільших об'єктів господарювання оборонно-промислового сектору економіки відповідно до доручень кабінету міністрів України (підприємства ТОП-20) / Тетяна Марчук // Фінансовий контроль. – 2016. – № 2. – С. 28–39 : іл.
 18. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. – 2012. – № 12. – С. 28–35.
 19. Совгиря, О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки / Ольга Совгиря // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 26–32.
 20. Совгиря, О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Совгиря // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 25–31.
 21. Тищишина, А. Результат боротьби працівників апаратів судової системи, або коли Кабінет Міністрів України почне виконувати закони / Альона Тищишина // Держслужбовець. – 2015. – Листопад, № 11. – С. 19–20.
 22. Войтко, С. В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – № 13. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_13
 23. Жданов, І. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду [Електронний ресурс] / І. Жданов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – С. 318–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_37
 24. Пеньковська, Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування [Електронний ресурс] / Н. К. Пеньковська // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – С. 259–267. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_53_33
 25. Парно, Л. Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики [Електронний ресурс] / Л. Д. Парно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_1_22
 26. Бялоблоцький, З. Ефективність урядування у політичних системах країн Східної Європи [Електронний ресурс] / З. Бялоблоцький. // Політологічні записки. – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_3
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5843  Вітаю! Пишу курсову по темі : Утворення відмінків в турецькій мові. Яка література є в вашій бібліотеці по цій темі? Чи можна взяти додому? Буду вдячний за надану інформацію.  Вгору  

Утворення відмінків в турецькій мові

1.     81.63 К 12 Кабардин, О. Ф. Турецкий язык. Самоучитель для начинающих / О. Ф. Кабардин. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА,2007. – 288 с. : ил. + 1 CD-ROM

2.     81.63 К 15 Кайтукова, Е. Г. Турецкий язык. Тематический словарь: 20 000 слов и предложений / Е. Г. Кайтукова ; под ред.: Э. Ушака, М. Арслана. – Москва : Живой язык, 2011. – 256 с.

3.     81.63 Н 76 Новый турецко-русский и русско-турецкий словарь : 100   000 слов и словосочетаний / сост.: Н. Н. Богочанская, А. С. Торгашова. – Москва : Дом Славянской книги, 2009. – 992 с.

4.     81.63 Т 16 Таланов, О. Українсько-турецький розмовник / Олег   Таланов. – Київ : Арій, 2009. –192 с.

5.     81.631.2 Т 58 Топ 1000 слів. Турецька мова: навч. посіб. / пер. і адапт.    Д. В. Лавров. – Київ : Методика, 2011. – 64 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5842  Доброго дня! Знайдіть, будь ласка, літературу на тему : Інформаційні технології у навчанні іноземних мов. Будемо дуже вдячні!!!!  Вгору  

Інформаційні технології у навчанні іноземних мов

1.       74.261.7АНГЛ Б 27 Басіна, А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с.

2.       74.261.7АНГЛ Д 13 Давидова, М. В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов / М. В. Давидова. – Харків : Основа, 2016. - 111 с.

3.       74.261.7НІМ І-66 Інноваційні технології на уроці німецької мови / упоряд. : Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2008. - 128 s.

4.       74.261.7НІМ І-73 Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2011. –128 s.

5.       74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Використання тестових технологій на уроках англійської мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2015. – 112 p.

6.       74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 95 с. –

7.       74.261.7АНГЛ К 38 Кіктенко, Т. М. WARMING UP. Розпочинаємо урок ефективно / Т. М. Кіктенко. – Харків : Основа, 2008. – 123 p.

8.       74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навч. посіб. / Л. І. Морська. – Львів : Астон, 2008. – 256 с.

9.       81.432.1-9 Р 24 Растригіна, Л. П. Вправи з удосконалення англійської мови Exercises for Improvig Your English / Л. П. Растригіна. – Донецьк : БАО, 2005. – 224 p. :

10.  Скалій, Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов / Л. І. Скалій // Іноземні мови. –2003. - № 4. – С. 5-9.

11.  Чистоусова, Т. В. Информационно-коммуникационные технологии / Т. В. Чистоусова // Английский язык в школе. – 2011. – № 2. – С. 72-75.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5841  Мене цікавлять книги про те, як у минулому складалися офіційні листи, як писалися об'яви, запрошення, заповіти, росписки і т. д.  Вгору  

Історія ділових паперів на території України

 1. 65.050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект) : навч. посіб. для ВНЗ / Юрій Палеха, Наталія Леміш. – Вид. 2-е. – Київ : Ліра-К, 2015. – 328 с. : іл.
 2. 4 П 51 Полный русский письмовник. Сборник образцовых писем, деловых бумаг и коммерческой переписки : в 5-ти ч. / сост. : Сазонов, Бельский. – 2-е изд. доп. – С.-Петербург [Санкт-Петербург] : Тип. и литогр. В. А. Тиханова, 1891. – 3-496 с. ; 8°. – (Настольная книга для всех).
 3. Вялова Ю. Министерское делопроизводство ХІХ – начала ХХ века / Ю. Вялова // Секретарь-референт. – 2004. – № 8. – С. 84–88.
 4. Леміш, Н. Історія реєстраційних форм документів / Н. Леміш // Секретарь-референт. – 2011. – № 7. – С. 91–94.
 5. Леміш, Н. З історії гербового паперу / Наталія Леміш // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 10. – С. 76–79 : мал.
 6. Леміш, Н. Організація діловодства в генерал–губернаторствах України / Наталія Леміш // Діловодство та документообіг. – 2015. – № 8. – С. 73–78.
 7. Леміш, Н. Рапорт як основний вид вихідної документації ХІХ століття / Н. Леміш // Секретарь-референт. – 2011. – № 12. – С. 74–77.
 8. Фірова Н. Діловодство початку ХХ століття мовою архівних документів / Н. Фірова // Казна України. – 2010. – № 6. – С. 42–44.
Розділ: Історія

Код: 5840  Доброго дня!Підкажіть, які твори філософа Ніколло Макіавеллі є у фондах вашої бібліотеки?  Вгору  

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Избранное : пер. с ит. / Николо Макиавелли. – Москва : РИПОЛ классик, 1999. – 800 с.

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь : пер. с итал. / Н. Макиавелли ; вступ. ст., прим. Р. И. Хлодовского. – Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 512 с. : ил. – (Книги мудрости).

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь ; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия ; О военном искусстве : сборник : пер. с ит. / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672 с.

87.3 М 15 Макіавеллі, Н. Державотворець / Нікколо Макіавеллі. – Київ : Арій, 2015. – 224 с. – (Антологія мудрості).

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5839  Доброго ранку! Допоможіть будь ласка із пошуком літературм для написання магістерської роботи на тему:"Підвищення мотивації студентів до вивчення німецької мови на початковому етапі засобами інформаційно-комунікаційних технологій". Дякую!  Вгору  
 1. 95.2 Н 34 Бебих, В. Вимоги до змісту, структури та технічного оформлення навчальних комп'ютерних програм для організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іншомовного ділового писемного спілкування / В. Бебих // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки. – Чернівці, 2010. – С. 38–45. – Бібліогр. в кінці.
 2. 74 В 48 Кириленко, В. В. Застосування комп'ютерних дидактичних ігор та країнознавчаої інформації в процесі формування соціокультурної компетенції студентів / В. В. Кириленко, Н. М. Кириленко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 17. – С. 30–31.
 3. 74.58 Г 94 Сенченко, В. О. Активізація мислення студентів методом дискусій у інтерактивному навчанні іноземним мовам / В. О. Сенченко // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 14–16 вересня 2010 року. – Вінниця, 2010. – С. 339–341.
 4. Андрійко, І. Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей / І. Ф. Андрійко // Іноземні мови. – 2011. – № 4. – С. 27–29. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Артерчук, Т. О. Машинний переклад в опрацюванні студентами-правникаминімецькомовних юридичних текстів [Електронний ресурс] / Т. О. Артерчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 3. – С. 264–271. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_36
 6. Бузоева, М. Об идеальном студенте, мудром преподавателе и перспективах изучения иностранных языков / М. Бузоева // Deutsch – Шкільний світ. – 2009. – № 6. – с. 26–31.
 7. Гоцинець, І. Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні [Електронний ресурс] / І. Гоцинець // Молодь і ринок. – 2013. – № 3. – С. 112–116. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_3_24
 8. Гоцинець, І. Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентностістудентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій[Електронний ресурс] / І. Гоцинець // Молодь і ринок. – 2016. – № 4. – С. 73–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_4_17
 9. Кажан, Ю. М. Метод навчальних станцій як один з ефективних методів інтерактивного навчання німецької мови студентів – майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Ю. М. Кажан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2014. – Вип. 1. – С. 93–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_20
 10. Лазарук, Г. І. Комп`ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ  / Г.І. Лазарук // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 43–47.
 11. Ленюк, Н. Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови [Електронний ресурс] / Н. Ленюк // Теоретична і дидактична філологія. – 2014. – Вип. 18. – С. 83–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_18
 12. Назаренко, К. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови / К. Назаренко // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 53–57.
 13. Пересада, І. В. Упровадження інтерактивних методів і технологій навчаннянімецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу студентів[Електронний ресурс] / І. В. Пересада // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 213–218. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_52
 14. Руснак, Д. А. Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 45–49.
 15. Свиридюк, В. П. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови) / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 43–47.
 16. Свиридюк, В. П. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови)[Електронний ресурс] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 43–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2009_1_18
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5838  Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про міста та села, що належали раніше Київській губернії? Мене цікавлять село Черемуха та село Чернявка. Бажано указати старі джерела. Дякую  Вгору  
 1. Похилевич, Л. Село Чернявка / Л. Похилевич // Сказание о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящиеся / Л. Похилевич. – Київ, 1864. – С. 305, 733.
 2. Огороднік В. Неначе дівчина – Чернявка : [з історії с. Чернявка] / В. Огороднік // Обрії Оратівщини. – 2004. – 26 черв.
 3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1 / red.: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. – Warszawa : Nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego (Druk "Wieku"), 1880. – 960 s.
 4. Черемуха // Список населенных мест Киевской губернии : изд. Киев. губерн. стат коммитета. – Киев, 1900. – С. 289. – Електрон. версія: http://bit.ly/2yRl71p
Розділ: Історія

Код: 5837  Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми магістерської: "Жінки на службі розвідок".  Вгору  

1.      63.3(2)6 А 72 Антонов, В. С. Тайные информаторы Кремля. Нелегалы / В. С. Антонов, В. Н. Карпов. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 351 с. : портр. – (Досье).

2.      63.3(2)6–499+67.9(4РОС)301.162.01–7 Б 86 Бочкарев, В. В. Суперфрау из ГРУ / В. В. Бочкарев, А. И. Колпакиди. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 383 с. : портр. – (Досье).

3.      63.3(0) Д 16 Дамаскин, И. А. Разведчицы и шпионки / Игорь Дамаскин. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 1999. – 432 с. : фот. – (Досье).

4.      67.301 П 12 Павлов, В. Г. Женское лицо разведки / В.Г. Павлов. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС Образование, 2003. – 383 с. : ил. – (Досье).

5.      67.3(4УКР) С 34 Сідак, В. С. Спецслужба держави без території: люди, події, факти. Військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр. / В.С. Сідак, Т.В. Вронська. – Киев : Темпора, 2003. – 240 с. : іл.

6.      63.3(0)62–8 Т 21 Тартаковский, Б. Русская королева III Рейха : любимая женщина фюрера и Берии / Б. Тартаковский. – Москва : Яуза : Эксмо, 2004. – 288 с. : ил.

 1. Адаменко, Н. Семь покрывал Мата Хари / Н. Адаменко // Личности. – 2013. – № 7(59). – С. 42–60. : фот.
 2. Мокрієнко, О. Амелія Ергарт – відважна льотчиця чи шпигунка Рузвельта? : вона ввійшла в історію як перша жінка, що перелетіла Атлантику, притім зробила це двічі / Оксана Мокрієнко // Історія+. – 2016. – Травень, № 5. – С. 14–15.
Розділ: Історія

Код: 5836  Вітаю! Допоможіть підібрати літературу на тему: Діяльність ОУН-УПА на Вінниччині. Дякую!  Вгору  

Діяльність ОУН-УПА на Вінниччині

1. Денисенко, В. Правдиве слово із села Тараса Шевченка : [про документ, який був підготовлений за вказівкою Сталіна, в якому сказано, що за активну діяльність проти Червоної Армії з боку ОУН-УПА, за вороже ставлення до російського народу Сталін наказав виселити всіх українців до Сибіру] / Василь Денисенко // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 114–117.

2. 63.3(0) В48 Калитко, С. Л. Діяльність ОУН-УПА на Східному Поділлі в історико-краєзнавчих публікаціях : збірка наукових праць / С.Л. Калитко, Т.А. Мазило // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 5. – С. 258–262.

3. Кононенко, В. Діяльність ОУН–УПА на території Поділля у повоєнний період (1945–1953 рр.) / В. Кононенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: Матеріали XXI Вінницької історико-краєзнавчої конференції 25–26 жовтня 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 319–326.

4. 63.3(4УКР–4ВІН) В 48 Кравець, М. М. ОУН–УПА в мемуарах Є. Алетіняна-Попівського : [який був одним з керівників руху на Вінниччині] / М. М. Кравець  // Вінниччина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С. 269–272.

5. 63.3 (4 укр-4 Він) В48 Малигін, А. ОУН-УПА на Вінниччині / А. Малигін // Тези доповідей тринадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 6 вересня 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 76–77.

6. 63.3(4УКР)6 М 58 Мизак, Н. С. За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Кн. 5 / Нестор Мизак, Василь Горбатюк ; Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці : Букрек, 2006. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342–347. – Зміст:

Ніхто пощади не просив : [поданий реєстр патріотів Поділля – учасників Другого зимового походу армії УНР, розстріляних московсько-більшовицькими окупантами під м. Базар 22–23 листопада 1921 р.]. – С. 18–21;

Впали на полі слави у боротьбі з німецьким нацизмом : неповний реєстр учасників антигітлерівського підпілля ОУН та їх симпатиків, які діяли на території Кам’янець-Подільської і Вінницької областей у 1941–1944 рр. – С. 143–149;

Йосип Демчук, пс. «Луговий». Надрайонний провідник ОУН на території Кам’янець-Подільської та Вінницької областей. – С. 178, 179;

Петро Колісник, пс. «Ігор», «Черник». Надрайонний провідник ОУН у Вінницькій (Жмеринський, Літинський, Калинівський р-ни) та Київській областях (Уманський, Христинівський, Ладижинський р-ни). Підпільник-революціонер. – С. 184;

Григорій Триндяк, пс. «Мирон». Підпільник-революціонер ОУН. Бойовик групи «Лугового» та «Черника» у Вінницькій області. – С. 184;

Арешт «Нечая» і «Степана» : [про підпільників В. Паюка, пс. «Нечай» та М. Гупала, пс. «Степан». Населені пункти, які входили в зону їх діяльності були Комарівці Барського р-ну, Стодульці, Пултівці та Головчинці Жмеринського р-ну, Почапинці, Борки і Багринівці Літинського р-ну, Медвеже Вушко Вінницького р-ну]. – С. 209, 210;

Конспіративні квартири : [згадується про конспіративні квартири на Вінниччині та Кам’янеччині]. – С. 255–261;

«Улас» згуртовував кадри : [крайовий провідник ОУН «Поділля» Василь Бей, пс. «Улас»]. – С. 280;

«Я борець за самостійну українську державу!» : [про арешт у Вінниці члена збройного підпілля ОУН, окружного провідника Вінниччини Йосипа Демчука]. – С. 282;

«...І винним себе не визнаю» : [про допити та смерть підпільника Йосипа Демчука]. – С. 301–303;

Хроніка втрат провідних кадрів ОУН Кам’янець-Подільської і Вінницької областей у 1949–1953 рр. – С. 309–311.

7. Патриляк, І. К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбі проти нацистських окупантів на території України : [в тому числі на Поділлі в період Великої Вітчизняної війни] / І. К. Патриляк // Укр. іст. журн. – 2004. – № 5. – С. 81–93.

8. Патриляк, І. Внесок ОУН і УПА у справу визволення України від нацистів : [в тому числі на Вінниччині] / І. Патриляк // Визвол. шлях. – 2004. – Кн. 10 (679) жовт. – С. 80–96.

9. Пачос, Ю. Рух ОУН-УПА в місті Вінниці в 1941–1944 рр. / Ю. Пачос // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – Вип.9. – С. 301–305.

10. 63.3(4УКР–4ВІН) Р 68 Прокопчук, В. С. ОУН і УПА на Поділлі у працях дослідників, спогадах учасників і свідків подій / В. С. Прокопчук // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 33–38.

11. Таранюк, Є. Факти переконують : [про націоналістичний рух в нашому краї] / Є. Таранюк // Вінниччина. – 2010. – 28 лип. – С. 12.

12. Філін, О. Тернисті шляхи «зрадника» : [із спогадів М. В. Климчука – «Хмара», члена ОУН з 1941 року, зв’язкового групи «Південь», жителя Вінниці. Є фото] / Олександр Філін // Погляд. – 2006. – 16–22 листоп. – С. 5.

За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою: вул. Соборна, 73 (ІV поверх.).

Розділ: Історія

Код: 5835  Імунітет та його значення.  Вгору  

Імунітет та його значення

 1. 52.52 В  37  Вершигора, А. Е. Общая иммунология : учеб. пособие для студ. вузов / А. Е. Вершигора. – Киев : Выща шк., 1990. – 735 с.
 2. Галактионов, В. Г. Происхождение специфических иммуноглобулинов / В. Г. Галактионов // Природа. – 2004. - № 7. – С. 40-46.
 3. 28.07 Г  15  Галактионов, В. Г. Эволюционная иммунология : учеб. пособ. для студ. вузов / В. Г. Галактионов. – Москва : Академкнига, 2005. – 408 с.
 4. 52.523.25  М 39  Маянский, А. Н. Антигенраспознающие молекулы иммунной системы: антитела / А.Н. Маянский // Лекции по иммунологии : підручник / А.Н. Маянский. – 2-е изд. – Новгород, 2005. – С. 26-44.
 5. 52.52  П 27  Передерий, В. Г. Иммуноглобулин – основа защитных функций / В. Г. Передерий // Популярная иммунология / В. Г. Передерий, Н. Г. Бычкова. – Київ, 1990. – С. 69-85.
 6. Сакагучи, Ш. Стражи иммунной системы / Ш. Сакагучи, З. Фегервари // В мире науки. – 2006. - № 12. – С. 28-35.
 7. 52.52  С 32  Сероклинов, В. Н. 36 и 6 правил крепкого иммунитета / В. Н. Сероклинов. – Москва : Эксмо, 2012. – 192 с. : ил. – (Библиотека здорового человека. 36 и 6 правил здоровья).
 8. Хаитов, Р. М. Предмет исследования – иммунная система / Р. М. Хаитов // Наука в России. – 2004. – № 4. – С. 25-29.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5834  Доброго дня! Потрібна література по вирощуванню ожини. Спасибі!  Вгору  

Вирощування ожини

1. Івашина, Г. Розмножуємо ожину / Г. Івашина // Дім, сад, город. – 2016. – № 6. – С. 11–12.

2. Дикун, Н. Ежевика – ближайшая родственница малины / Н. Дикун // Овощеводство. – 2013. – № 9. – С. 66–69.

3. Дикун, М. Ожина / М. Дикун // Агросвіт України. – 2013. – № 2. – С. 7–8.

4. Крохмаль, О. А. Ожина: старі і нові сорти / О. А. Крохмаль // Дім, сад, город. – 2015. – № 6. – С. 12–13.

5. Мазур, П. Ежевика – перспективная культура / П. Мазур // Овощи и фрукты. – 2011. – № 12. – С. 26–27.

6. Марков, И. Л. Болезни ежевики и меры по ограничению их распространения / И. Л. Марков // Овощи и фрукты. – 2017. – № 9. – С. 44–51.

7. Масловатий, Т. Рухома шпалера для ожини. Досвід США та впровадження в Україні / Т. Масловатий // Овощи и фрукты. – 2016. – № 3. – С. 98–101.

8. Надточій, І. П. Ожина для вашего саду / І. П. Надточій  // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 12–16.

9. Пиковский, М. Болезни ежевики / М. Пиковский, Н. Кирик, П. Захара // Овощеводство. – 2013. – № 10. – С. 57–59.

10. Савейко, О. Ожина: як уникнути помилок при вирощуванні? / О. Савейко // Мій сад-город. – 2014. – Січ., № 2. – С. 4–6.

11. Томашевский, А. Обеспечим ежевике надежную защиту / А. Томашевский // Огородник. – 2015. – № 10. – С. 14–15.

12. Францішко, В. С. Ожина / В. С. Францішко // Дім, сад, город. – 2014. – № 2. – С. 17–18.

13. Хромов, Н. В. Выращивание современных сортов ежевики и ежемалины / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. – 2017. – № 7. – С. 54–58.

14. Який сорт ожини вибрати? // Мій сад-город. – 2014. – Квіт, № 8. – С. 8–9.

15. Ярещенко, С. Інноваційна технологія промислового вирощування ожини / С. Ярещенко // Агроном. – 2016. – № 3. – С. 212–216.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5833  Доброго дня! Мені потрібна література з вирощування чорниць. Дякую за вашу увагу і працю!  Вгору  

Вирощування чорниці

1. Андрусів, Б. Вирощуймо чорницю / Б. Андрусів // Дім, сад, город. –2012. – № 7. – С. 34–37.

2. Базюк, О. Голубика высокорослая: закладываем промышленную плантацию / О. Базюк // Овощеводство. – 2014. – № 10. – С. 64–66.

3. Базюк, О. Голубика высокорослая: закладываем промышленную плантацию / О. Базюк // Овощеводство. – 2014. – № 6. – С. 60–63.

4. Дышкант, Д. Будущее украинской ягоды: голубика и клюква / Д. Дышкант // Овощи и фрукты. – 2016. – № 8. – С. 38–42.

5. Курдюк, М. І. Ягода, що поліпшує зір / М. І. Курдюк // Дім, сад, город. – 2015. – № 6. – С. 14–15.

6. Надточій, І. П. Сад лікує. Чорниця / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2015. – № 10. – С. 12–13.

7. Панічев, Р. Дорогу чорниці щитковій / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2013. – № 3/4. – С. 10–11.

8. Хромов, Н. В. Черника обыкновенная, или черника митролистная / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. – 2017. – № 8. – С. 56–59.

9. Хромов, Н. Ворон-ягода в подробностях / Н. Хромов // Приусадебное хоз-во. – 2012. – № 9. – С. 52–54.

10. Шафранский, В. Голубика высокорослая / В. Шафранский // Наша дача. – 2012. – № 10. – С. 36.

11. Шевчук, Н. В. Черника высокорослая (голубика). Зарубежный опыт и украинские перспективы / Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. – 2015. – № 2. – С. 102–107.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5832  Thiobacillus Thioparus Thiobacillus Thioxidans Добрий день. Будь-ласка знайдіть інформацію: - опис як родини, виду, їх характеристики - господарчі використання - технологію їх мікробіологічного синтезу - їх вирощування   Вгору  

28.4 М 71 Мишустин, Е. Н. Микробиология / Е. Н. Мишустин, В. Т. Емцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 367 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений).

Мороз, О. М. Регуляція рівня сірководню ацидофобними бактеріями роду Thiobacillus у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів / О. М. Мороз // Мікробіологічний журнал. – 2010. – Т. 72, № 6. – С. 30-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2010_72_6_6

Борецкая, М. А. Изучение структуры экзополимерного комплекса биопленки коррозионно-активных бактерий / М. А. Борецкая, О. С. Суслова, В. Ф. Горчев, С. А. Карахим // Biotechnologia Acta. – 2012. – Т. 5, № 6. – С. 78-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2012_5_6_10

Vishnias,W. The Metabolism of  Thiobacillus Thioparus / W. Vishnias. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC169363/?page=1

Розділ: Сільське господарство

Код: 5831  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: 1. Правова охорона дитинства. 2. Забезпечення прав дитини в Україні. Дякую.  Вгору  

Правова охорона дитинства

1.      67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

2.      Опольська, Н. М. Механізмзабезпечення прав і свобод дитини:громадсько-політичналітература / Н.М. Опольська // Держава і право. – 2007. –Вип. 35. – С. 94-100.

3.      Товмазова, Є.Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров'я дітей за Законодавством України та деяких зарубіжних країн / Є. Товмазова // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 4 . – С. 143-146.

4.      Крестовська H. М. Дитинство як правова цінність / H. М. Крестовська // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 40. – С. 122-126.

5.      Рогальська-Яблонська І. Дитинство в сучасних українських реаліях: проблема захисту прав / І. Рогальська-Яблонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 44. – С. 186-191.

6.      Козлюк О. А. Дитинство як соціальний феномен у контексті інклюзивної освіти / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 10. – С. 16-20.

7.      Кривачук Л. Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття / Л. Кривачук, Е. Костишин // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 12-16.

Забезпечення прав дитини в Україні

1.      67.9 (4УКР)300 О-61 Опольська, Н. М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод дитини : монографія / Н. М. Опольська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 226 с.

2.      67.9(4УКР)300 П 84 Проценко, Т. О. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні : монографія / Т. О. Проценко, А. В. Пшенична ; М-во внутрішніх справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.

3.      Держановська, С. Л. Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини / С. Л. Держановська // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 9/10. – С. 54-62.

4.      Ольхова, А. В. Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві / А. В. Ольхова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 348-352.

5.      Толкачова, Г. В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 65-68.

6.      Толкачова, Г. В. Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 72-76.

7.      Трестер, Ю. О. До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини / Ю. О. Трестер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2016. – № 15. – С. 92-96.

8.      Юхта, О. Аспекти правового регулювання необхідності забезпечення поняття «охорона прав дитини» / О. Юхта // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 303-312.

Розділ: Держава і право

Код: 5830  Вітаю! Допоможіть підібрати літературу на тему: Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою. Дякую!  Вгору  

Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою

1. 81.432.1-9 Б 59 Бігич, О. Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені  / О. Б. Бігич. – Київ : Ленвіт, 2000. – 64 p. : іл. 

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов: навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 p.

3.74.261.7 Г 17 Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 336 с.

4. 81.432.1-923.3 К 32 Квеселевич, Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: навч. посіб. / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 128 p.

5. 74.261.7АНГЛ  К 65 Конышева, А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева. – Мінськ. : Тетра Системс, 2011. – 304 с. – Библиогр.: с. 222-234.

6. 81.432.1-9 К 82 Крівчикова, Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення: учбовий посібник / Г.Ф. Крівчикова. – Харків: Основа, 2003. – 96 с.

7. 81.432.1-33 Л 64 Литвинов, П. П. Фразеология: повышаем речевую готовность на английском / П.П. Литвинов. – Москва: ВАКО, 2003. – 175 p.

8. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземнх мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищих закладів освіти / укл. : С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с.

9. 74.261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов: навч. посіб. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.

10. 74.261.7АНГЛ Х 93 Хрістоєва, Л. П. Англійська для початківців: ігри, п'єси, дидактичні матеріали / Л. П. Хрістоєва. – Харків : Основа: Тріада+, 2007. – 176 p.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Сторінка 4 з 264 < 123456789 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [258]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро