ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 257 < 123456789 > До останньої »

Код: 5726  Доброго вечора! Чи можна дізнатися,чи є література німецькою мовою бажано, стосовно моєї теми: "Anglizismen in der moderne deutsche Sprache". (Англіцизми у сучасній німецькій мові). Дуже дякую!   Вгору  

Anglizismen in der moderne  deutsche Sprache (Англіцизми у сучасній німецькій мові

1. Anglizismenin derdeuts chen Sprache – Home page oder Heimatseite? // Deutsch – Первое сентября. – 2005. – № 18. – С. 13.

2. Onysko, A. Exploring Discourse On Globalizing English : a Case Study of Discourseon Anglicismsin German / A. Onysko // English Today. – 2009. – № 1. – Р. 25–36.

3. 4 И И 67 Дмитровська, О. І. Розширення значень англіцизмів у німецькій мові / О.І. Дмитровська // Іноземна філологія. – 1968. – Вип. 16. – С. 77–82.

4. 4И(Нім) И 86 Iskos, A. Deutschelexikologie = Лексикология немецкого языка : для студентов пед. ин-тов и ф-тов иностран. языков : für pädagogische Hoch schulen und Fremd sprachen fakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 275 s.

5. Котвицька, В. А. Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Одес. лінгвістич. вісн. – 2013. – Вип. 1. – С. 62–67.

6. Котвицька, В. А. Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Філологія. – 2015. – Вип. 17 (2). – С. 37–39.

7. Тимчишин, Л. С. Англіцизми в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Л. С. Тимчишин //Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 384–386.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5725  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового і навчального процесу".  Вгору  

Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового і навчального процесу

 1. 78.3 Н 34Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол. Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 598 с.
 2. 78.3 П 14Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 280 с.
 3. 78.34(4УКР) П 80 Прокопенко, Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.
 4. Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.
 5. 78.34(4УКР) М 65 Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 290–293.
 6. 78.3 М 34 Ісаєнко О. О. Онлайновий інформаційний сервіс сучасної бібліотеки / О. О. Ісаєнко // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». 7–9 жовтня 2009 р. м. Львів. – 2009. – С. 315–319.
 7. Бережна, К. Інформаційний сервіс публічних бібліотек України : напрями розгортання в комунікаційному просторі / К. Бережна // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 9–12.
 8. 78.34(4УКР) Н 34 Березна, Т. Нові послуги для підвищення ефективності бібліотечного сервісу / Т. Березна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 163–173.
 9. Владичинська, А. Навіщо сервіс у бібліотеці? / А. Владичинська // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 26–29.
 10. 78.34(4УКР) М 65 Каліберда Н. Ю. Інформаційне обслуговування відділених користувачів: тенденції та перспективи / Н. Ю. Каліберда // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 43–44.
 11. 78.34(4Укр) Н 34 Каліберда, Н. Ефективність роботи онлайн-сервісу «віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Каліберда, Є. Корнілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 246–263.
 12. Ковальчук, С. Києво-Могилянська бізнес-школа для бібліотекарів: перевершені сподівання / С. Ковальчук, С. Кравченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 25–26.
 13. Кулик, Є. Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 28–31.
 14. Кулик, Є . Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 23–28.
 15. Литвинова, Н. Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках / Н. Н. Литвинова // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 41–45.
 16. Опарина, О. Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика / О. Д. Опарина // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 30–35.
 17. Ржеуський, А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / А.В.  Ржеуський // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 13–15.
 18. 78.34(4Укр) Н 34 Соловяненко, Д. Онлайновий бібліотечний сервіс як один із видів бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 201–223.
 19. 78.3 Н 34 Соловяненко, Д. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113–130.
 20. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5724  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Митні формальності при експорті сухого молока.  Вгору  

Митні формальності при експорті сухого молока

 1. 67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про ЗЕД / авт.-уклад. О. Згурський. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 176 с. – (Дебет-кредит рекомендує).
 2. 48.17 В 39 Ветеринарний та фітосанітарний контроль у митній справі. / В. В. Власенко [и др.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 400 с.
 3. 67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.
 4. 67.9(4УКР)301 Д 79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. для студ. вузів / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – Київ : Професіонал: Центр навчальної літератури, 2010. – 320 с.
 5. 65.9(4УКР)32 К 17 Калетнік, Г. М. Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2016. – 266 с.
 6. 67.9(4УКР)301 М 66 Митне право України : навч. посіб. / Ю. В. Іщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.
 7. 65.9(4УКР)8 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. – Київ : Персонал, 2009. – 316 с.
 8. 67.9(4УКР)301 О-75 Основи митної справи в Україні : підручник / за ред. П. В. Пашка. – Київ : Знання, 2008. – 651 с. – (Митна справа в Україні).
 9. 67.9(4УКР)301 М 66 Митний кодекс України : станом на 1 верес. 2016 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2016. – 404 с.
 10. 67.9(4УКР)301 Я 72 Ярема, Б. П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України : навч. посіб. для студ. вузів / Б. П. Ярема. – Київ : Професіонал, 2004. – 272 с.
 11. Квітка, Г. Молоко: торба проблем у подарунок / Г. Квітка // Пропозиція. – 2014. – № 2. - С. 164–166.
 12. Кваша, К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та України / К. С. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 99–106.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5723  Доброго дня. Прошу підкажіть чи є в архівах періодичних видань бібліотеки наступні журнали: Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ (2006, № 1) та Науковий вісник Національної академії ДПС України (2004, № 2, 4, 5)  Вгору  

Шановний користувачу!

«Наукового вісника Національної академії внутрішніх справ» за 2006 р. № 1 у бібліотеці немає. «Науковий вісник Національного університету ДПС України» наша бібліотека не отримує. За 2004 р. у нас є часопис «Вісник податкової служби».

Розділ: Держава і право

Код: 5722  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела з теми: "П’ята Республіка у Франції за президентства Шарля де Голля: внутрішня і зовнішня політика". Дякую.  Вгору  

П’ята Республіка у Франції за президентства Шарля де Голля: внутрішня і зовнішня політика

 1. 63.3. (4 ФРА) А 72 Антюхина-Московченко, В. И. Шарль де Голль и Советский Союз / В. И. Антюхина-Московченко. – Москва : Книга, 1990. – 286, [2] с.
 2. 63.3(4ФР)6 А 86 Арзакаян, М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти  / М. Ц. Арзакаян. – Москва : Высшая шк., 1990. – 240 с.
 3. 63.3(4ФРА) Г 60 Голль, Шарль де. Мемуары надежд. Обновление 1958–1962. Усилия 1962... / Шарль де Голль. – Москва : Прогресс, 2000. – 340 с. – (Пушкинская библиотека)
 4. 63.3(4ФР)6 Г 60 Шарль де Голль : к 100-летию со дня рождения : франц. ежегодник / ред. В. В. Загладин. – Москва : Наука, 1990. – 212 с.
 5. 32И К 61 Коломийцев, В. Ф. Франция: панорама конца 70-х годов / В. Ф. Коломойцев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
 6. 63.3(4ФРА)6 М 76 Молчанов, Н. Н. Неизвестный де Голль. Последний великий француз / Н. Молчанов. – Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. – 448 с.
 7. 32И. Р 25 Ратиани, Г. М. Франция: одиннадцатое лето Пятой республики / Г. М. Ратиани. – Москва : Политиздат, 1969. – 46 с.
 8. 32И С40 Сироткин, В. Г. Франция на пороге семидесятых годов : (соц.-экон. сдвиги и внутриполит. борьба) / В. Г. Сироткин. – Москва : Зниние, 1970. – 48 с.
 9. 32И Ч-49 Чернега, В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60–70-е годы ХХ в. / В. Н. Чернега ; отв. ред. Н.Н. Молчанов. – Москва : Наука, 1984. – 236 с.
 10. 63.3 (4ФРА) Ш 59 Шилов, В. С. Внешняя политика и партии во Франции (1969–1981). – Москва, 1994. – 382 с.
 11. Арзаканян, М. Ц. Шарль де Голль / М. Ц. Арзаканян // Вопр. истории. – 1991. – № 2/3. – С. 37–61.
 12. Борисов, Ю. В. Генерал, политик, дипломат : внешнеполит. наследие Шарля де Голля // Междунар. жизнь. – 1990. – № 12. – С. 97–109.
 13. 66.4(4) В 42 Віднянський, С. За європейську Європу. Шарль де Голль / С. Віднянський // Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – С. 129–150.
 14. Дубинин, Ю. В. О Шарле де Голле / Ю. В. Дубинин // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1. – С. 70–78.
 15. Лозовицький, О. П’ята республіка Франції : президентство змін / О. Лозовицький // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – С. 6–11.
 16. Новиков, Г. Н. Де Голль, голлисты и голлизм : [о полит. наследии гос. деятеля Франции] / Г. Н. Новиков // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3. – С. 37–52.
 17. Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п’ятої республік  / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.
 18. Розанцев, Н. А. Франция и ООН (1962–1967) / Н. А. Розанцев // Вопр. истории. – 1991. – № 11. – С. 202–208.

 

Розділ: Історія

Код: 5721  Добрий ранок. Мене цікавить інформація про гладіаторські школи та їх соціальний склад. Ви б змогли мені підказати,яка література по даній темі у вас знаходиться. Мене цікавлять монографії, загальні книги та статті. Дякую за розуміння!  Вгору  
 1. 63.3(0)3 Б 41 Бейкер, С. Древний Рим. Взлет и падение империи / Саймон Бейкер ; пер. с англ. : А. В. Зорин, Н. А. Вуль. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 451 с. : ил. – (ВВС).
 2. 63.3(0)323 Г 77 Грант, М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима : історична література / М. Грант; Пер. с англ. И.Ю. Мартьянов. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 397 с. : ил, карты. – (Загадки древних цивилизаций).
 3. 85.03 Д 73 Древний Рим / текст : Дж. де Томмазо ; пер. с итал. : И. А. Волкова, Е. А. Игошина, И. В. Макаров. – Москва : СЛОВО/SLOVO, 2009. – 360 с. : цв. ил. – (Большая история искусства ; т. 3).
 4. 63.3(0)323 Д 73 Древний Рим : История. Быт. Культура: из книг соврем. ученых / сост. Л.С. Ильинская. - Москва : Моск. лицей, 1997. – 432 с. – (Пушкинская б-ка).
 5. 92+63.3(0)323-7 И-44 Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древний Рим : Гос. устройство. Искусство. Наука. Философия / ред. В. Бутромеев. – Москва : Современник, 1997. – 544 с. – (Пушкинская б-ка). – (Наследие знаменитых энциклопедий).
 6. 63.3(0)3я73 И 90 История Древнего мира. Восток, Греция, Рим / И. А. Ладынин [и др.]. – Москва : Слово: Эксмо, 2005. – 576 с. – (Высшее образование).
 7. 63.3(0)3 И 90 История Древнего мира. Древний Рим / авт.-сост. : А. Н. Бадак [и др.]. – Москва : АСТ ; Мн. : Харвест, 2008. – 864 с. : ил. – (Историческая библиотека).
 8. 63.3(0)3 К 90 Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий ; пер. с польского В. К. Ронина. – Москва : Высш. шк., 1990. – 350 с.
 9. 63.3(0)3 С 32 Сергеенко, М. Е. Жизнь в древнем Риме / М. Е. Сергеенко. – Санкт-Петербург : Летний Сад, 2000. – 368 с. – (Пушкинская б-ка).
 10. 63.4(2) К 78 Горончаровский, В. А. Спартаковская война и другие восстания гладиаторов [Текст] / В. А. Горончаровский // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. - 2010. - Т. 1. - С. 194-217.
 11. Волошин, Д. А. Гладиаторские бои как политическое массовое зрелище и средство «социальной дрессуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antik-yar.ru/events/cl-civ-2011/papers/voloshinda (дата обращения: 23.01.17). – Заглавие с экрана.
 12. У гладіаторських школах Риму вільних громадян було більше, ніж рабів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/history/_u-gladiatorskih-shkolah-rimu-vilnih-gromadyan-bulo-bilshe-nizh-rabiv/464781 (дата звернення: 23.01.17). – Назва з екрана.
 13. Гладиаторские школы Римской Империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ciwar.ru/epoxa-rima/gladiatory/gladiatorskie-shkoly-rimskoj-imperii/ (дата обращения: 23.01.17). – Заглавие с экрана.
Розділ: Історія

Код: 5720  Доброго дня! Я написав статтю і для її публікації мені потрібно проставити шифр УДК назва статті "Заводське відтворення коропа". Дякую!!!  Вгору  

Шановний користувачу!

Щоб проставити індекс УДК до Вашої статті, необхідно завітати до бібліотеки. Це платна послуга.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5719   Тема моєї дисертаційної роботи "Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки", допоможіть знайти літературу. Дякую!  Вгору  

Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки

1. 85.31 Б 48 Береза, А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 184 с. : табл., ноти.

2. 781.11 Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учеб. пособие для муз. вузов / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Музыка, 1968. – 675 с.

3. 85.31 И 46 Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Р. Ильина. – Москва : Академ. Проект : Альма Матер, 2008. – 415 с.

4. 85.31р К 85 Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика : пособие / В.В. Крюкова. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 288 с.

5.74.58 П 78 Лін Сяо. Особливості формування вокально-хорових умінь учнів підліткового віку / Лін Сяо // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ ; Вінниця , 2015. – Вип. 85. – С. 131–135.

6. 85.314 М 50 Менабени, А. Г. Методика обучению сольному пению : учеб. пособие для пед. ин-тов / А. Г. Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 93, [2] с.

7. 85.31 М 74 Мозгальова, Н. Г. Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики : монографія / Н. Г. Мозгальова ; за наук. ред. О. П. Щолокової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 488 с. : рис.

8. 85.31ря7 О-53 Олексюк, О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – Київ : Знання України, 2004. - 264 с.

9. 85.31 С 78 Сташевська, І. О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика : монографія / І. О. Сташевська. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 560 с.

10. 781.11 Ю 89 Юссон, Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон. – Москва : Музыка, 1974. – 262 с.

11. Гавриленко, Л. Розспівування і вокаліз як складники вокального виховання учнів / Л. Гавриленко // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 1. – С. 12–15.

12. Гаврілова, Л. Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти [Електронний ресурс] / Л. Гаврілова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 4. – С. 14–24.

13. Дерев’янко Л. А. Спів у мовленнєвій позиції як проблема вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. А. Дерев'янко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. – 2013. – № 4.

14. Ковтун, А. В. Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун // Теорія та методика навчання та виховання. – 2013. – Вип. 33. – С. 67–74.

15. Круль, П. Сучасна музична освіта: євроінтеграційний контекст [Електронний ресурс] / П. Круль // Молодь і ринок. – 2010. – № 4. – С. 34–37.

16. Макарова, Е. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Е. В. Макарова // Неперервна проф. освіта: теорія і практика. – 2012. – № 1/2. – С. 143–145.

17. Моцар, Г. Краткий обзор современной системы обучения музыке и пению в Венгрии / Г. Моцар // Музыка в школе. – 2007. – № 4. – С. 35–41.

18. Панченко, Г. П. Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Г. П. Панченко // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2013. – №. 1. – С. 188–191.

19. Петрушенко, В. В. Особливості німецької вокальної школи / В. В. Петрушенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 14. – С. 111–112.

20. Прядко, О. М. Розвиток української вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / О. М . Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 305–310.

21. Прядко, О. М. Добір вокально-дидактичного матеріалу в процесі вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів [Електронний ресурс] / О. М. Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 9. – С. 216–221.

22. Сикур, П. Актерское мастерство учителя музыки / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 52–54.

23. Сикур, П. О естественном и «преувеличенном» в методах исполнения / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 54–56.

24. Сиротюк, Т. Фізіологічні та фізичні умови постановки співочого голосу [Електронний ресурс] / Т. Сиротюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. – 2012. – Ч. 4. – С. 306–311.

25. Ульянова, В. С. Проблема якості сучасної музичної освіти в педагогічному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. С. Ульянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 35. – С. 540–549.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5718  Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у вивчені іноземної мови. Дякую за роботу!  Вгору  

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у вивченні іноземної мови

1.      Віталіш, Л. П. Лінгвокраїнознавчі діалоги = Linguolandeskundliche Konversationen : навч. посіб. / Любов Віталіш, Володимир Сулим, Юрій Теребушко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 172 s. : іл. – Бібліогр.: с. 169–170.

2.      Дяків, Х. Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн: навч. посіб. / Христина Дяків. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 160 s. – Бібліогр.: с. 145–151.

3.      Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : посіб. для студ. вузів та серед. навч. закладів з поглибленим вивч. нім. мови / Д. А. Євгененко [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 416 s. : іл.

4.      Лопасова, Ж. Я. Роль и место лингвострановедческого аспекта при обучении иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 1985. № 2. – С. 24–27.

5.      Михайлов, Н. Н. Лингвострановедение Англии = English Cultural Studies : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Н. Михайлов.  –  Москва : Академия, 2003. – 208 p. : ил.

6.      Tokareva, N. D. Pages of History Glimpses of Britain and USA [Текст] = Страницы истории Великобритании и США : пособие по страноведению на английском языке / N. D. Tokareva.  –  Москва : Высш. шк., 1985. – 128 с.

7.      Tomakhin, G. D. Look at the USA [Reader for Advanced Students of English] / G. D. Tomakhin.  – Mосква : International Relations Publishing House, 1966. – 176 p.

8.      Ариян, М. А. Лингвострановедение в преподавании иностранного языка в старших классах средней школы / М. А. Арнян // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 2. – С. 11–13.

9.      Бим, И. Я. Творчество учителя и методическая наука // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С. 3–7.

10.    Бобкова, В. І. Краеведческий материал на уроке английского языка / В. І. Бобкова // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 5. – С. 77–78.

11.    Каменецкая, Н. П. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения в старших класах // Иностранные язики в школе. – 1997. –№ 3.

12.    Карпович, Т. В. Изучение краеведческого материала на уроках английского языка / Т. В. Карпович // Иностранные языки в школе. - 2010. – № 1. – С. 27–29.

13.    Криковцева, С. А. Неделя английского языка в школе // Иностранные языки в школе. – 2005. № 5. – С. 52–55.

14.    Куляба, Л. Канада : Інтегрований урок з англійською мовою, народознавством, історією / Л. Куляба // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – Березень (№ 12). – С. 13–20.

15.     Мигаль, С. Моє місто – частина України / С. Мигаль // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 70–72.

16.     Мошков, В. В. Навчання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 2000. – № 1.

17.     Пашковська, Н. Регата по Англо-Америці : матеріали до уроку. 10-й клас / Наталя Пашковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. – Лютий, № 4. – С. 15–17.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5717  Веймарська республіка  Вгору  

Веймарська республіка в Німеччині (1919-1933)

1.    (И)7 Д 72 Драбкин, Я. С. Становление Вемарской республики / Я. С. Драбкин. – Москва : Наука, 1978. – 374 с.

2.    63.3(4НІМ)6 Д 69 Дорпален, А. Германия на заре фашизма / Андреас Дорпален ; пер. с англ. : Л. А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 479 с.

3.    66.1 М 47 Мёллер, Х. Веймарская республика. Опыт одной незавершенной  демократии / Хорст Мёллер ; пер. с нем. А. В. Доронина. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 311 с. : табл. – (История соседей).

4.    (И)7 О-35 Овчинникова, Л. В. Крах Вемарской республики в буржуазной историографии ФРГ/ Л. В. Овчинникова. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 216 с.

5.    (И)7 Р 82 Руге, В. Германия в 1917–1933 гг. / В. Руге ; пер. с нем. А. С. Варшавского и Н. С. Широкова ; под. ред. и с предисл. А. А. Галкина. – Москва : Прогресс, 1974. – 320 с.

6.    Каспрук-Варивода, І. Я. Відносини держав Веймарського трикутника та України в контексті розширення Європейського Союзу на Схід / І. Я. Каспрук-Варивода // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 63. – С. 412–420.

7.    Мазарчук, Д. В. Консервативные революционеры Веймарской Германии о государственности и праве / Д.В. Мазарчук // Право и политика. – 2005. – № 6. – С. 121–132.

8.    Троян, С. Політичні перехрестя Німеччини: від Веймарської республіки до «Третього рейху» / С.  Троян // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 58–59.

9.    Черкас, Т. В. «Веймарський трикутник» та Україна / Т. В. Черкас // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 10. – С. 65–67.

10.     Давлетов, О. Веймарська республіка в Німеччині (1919-1933) у пострадянській історіографії СНД: спроба нового баченя / О. Давлетов // Історія України. – 2003. – Листоп. (№ 43). – С. 13–14.

 

Розділ: Історія

Код: 5716  Доброго ранку!!! Допоможіть будь ласка підібрати літературу та джерела до теми: Польське землеволодіння на Правобережній Україні у друг. пол. ХVII – поч. ХХ ст.  Вгору  

Польське землеволодіння на Правобережній Україні у друг. пол. ХVII – поч. ХХ ст.

 1. 9(С2)1 Б 24 Баранович, А. И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII / А. И. Баранович. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 184 с.
 2. 63.3(4УКР)5 Б 72 Бовуа, Д. Битва за землю в Україні 18631914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа ; пер. на укр. З. Борисюк ; ред. Н. Яковенко. – Київ : Критика, 1998. – 334 с.
 3. 63.3(2)4 Б 72 Бовуа, Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1973-1914) / Даниэль Бовуа ; авт. пер. с фр. Марии Крисань. – Москва : Новое лит. обозрение, 2011. – 1008 с. – (HISTORIA ROSSICA).
 4. 63.3(4УКР) Б 72 Бовуа, Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Д. Бовуа ; пер. з фр. З. Борисюк. – Київ : ІНТЕЛ, 1996. – 415 с.
 5. 63.3(4ПОЛ) З-39 Зашкільняк, Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів : монографія / Л. Зашкільняк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 752 с.
 6. 63.3(4УКР) У 45 Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – 636 с.
 7. 63.3 (4УКР) В 48 Брославський В. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ ст. / В. Брославський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : збірник наукових праць. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 19–23.
 8. 63.3(4УКР-4ВІН) К 60 Колесник, В. Відомі поляки в історії Вінниччини : біограф. словник / В. Колесник ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А.Тімірязєва, Краєзнавче т-во «Поділля». – Вінниця : Розвиток, 2007. – 1008 с.
 9. Мальченко, О. Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст. (військовий аспект) / О. Мальченко // Київська старовина. – 1997. – № 3/4. – С. 94–113.
 10. 79.14 П 44 Дорош, І. Землеволодіння української шляхти на Брацлавщині з кінця ХIV до середини ХVII cт. / І. Дорош // Подільська старовина. – Вінниця, 2003. – С. 65–82.
 11. 63.3(4УКР-4ВІН) Г 70 Кому ж належала наша земля : [подається список землевласників Ямпільського повіту Подольської губернії, датований 1914 роком] // Родинна колиска – Джурин / Олександр Горобець, Ігор Нечіпайло. – Харків : Атос, 2008. – С. 34–40.
 12. Коломієць, В. Приватне землеволодіння на Правобережній Київщині у середині ХІХ ст. / В. Коломієць // Університет : Науковий історико-філософський журнал. – 2011. – № 3. – С. 107–117.
 13. 63.3(4Укр) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння Вінниці – повітового міста Подільської губернії кінця XVIII – початку XX ст. : [характеристика землеволодіння повітового міста Вінниця Подільської губернії через призму його економічного життя] / О. М. Кримська // Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 103–108. – (Сер. Історія).
 14. 63.3(4Укр) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння містечок Вінницького повіту Подільської губернії кінця XVIII – початку  XX ст. / О. М. Кримська // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали XXІI Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 22 жовтня 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 216–224.
 15. 63.3(4УКР) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння Вінниці - повітового міста Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / О. М. Кримська // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. XVI. – С. 103–108.
 16. 63.3(4УКР-48) С 88 Лобко, О. А. До історії родинних ціностей Потоцьких, Строганових, Щербатових : [магнатські родини які мали землеволодіння на Поділлі] / О.А. Лобко // Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 1: Десятиріччю утворення і діяльності Центру дослідження історії Поділля присвячується. – С. 326–334.
 17. Таирова-Яковлева, Т. Г. К вопросу о формировании крупного частного землевладения в украинском гетманстве : (середина XVII – начало XVIII века) / Т. Г. Таирова-Яковлева // Славяноведение. – 2012. – № 2. – С. 27–33.
 18. Чорноіваненко, І. Господарські ініціативи представників роду Скадовських в контексті економічного розвитку Південноукраїнського регіону / Інна Чорноіваненко // Краєзнавство : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 157–162.
Розділ: Історія

Код: 5715  Бібліотечна діяльність в Польщі  Вгору  

Бібліотечна діяльність в Польщі

 1. Бельковец, Е. М. В библиотеках Польши и Чехии: расширяя границы / Е. М. Бельковец // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 85–91.
 2. Береславская, М. Как вернуть деревне привлекательность? / М. Береславская // Библио–поле. – 2013. – № 1. – С. 23–28.
 3. Будиньська, Б. Публічні бібліотеки в нових адміністративних, соціальних і культурних умовах / Б. Будиньська // Бібліотеч. вісн. – 2006. – № 4. – С. 28–33.
 4. Вєрни, С. Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі [Електронний ресурс] / С. Вєрни // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство,бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 291–301.
 5. Волош, Я. Професійний бібліотечний рух у Польщі і його роль в оновленні бібліотек / Я. Волош // Бібліотеч. вісн. – 2006. – № 4. – С. 10–16.
 6. Держко, І. Автоматизація публічних бібліотек Польщі : (погляд учасника VII загальнопольської конференції) / І. Держко // Бібліотеч. вісн. – 2007. – № 2. – С. 48–49.
 7. Дубровіна, Л. Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова // Бібліотеч. вісн. – 2006. – № 4. – С. 3–9.
 8. Збитнєвська, А. Бібліотека майбутнього / А. Збитнєвська // Бібліотеч. форум України. – 2006. – № 1. – С. 53–56.
 9. Збитнєвська, В. «Не дитина має шукати бібліотеку, а бібліотека повинна знайти дитину» / В. Збитнєвська // Бібліотеч. планета. – 2008. – № 1. – С. 14–18.
 10. Илларионова, Н. Грамотных пользователей готовить со школьной скамьи : программа ЮНЕСКО «Информация для всех» / Н. Илларионова // Библиотека. – 2012. – № 12. – С. 62–65.
 11. Кампа, Е. Діяльність міської публічної бібліотеки для розвитку громади м. Ополє (Польща) у 1996–2006 рр. / Е. Кампа // Бібліотеч. планета. – 2008. – № 1. – С. 18–19.
 12. Колодзейська, Я. Інститут книги і читання Бібліотеки Народової / Я. Колодзейська // Бібліотеч. вісн. – 2006. – № 4. – С. 26–28.
 13. Лесьняк, Т. Діяльність публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади / Т. Лесьняк // Бібліотеч. планета. – 2008. – № 2. – С. 12–14.
 14. Онищенко, О. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945–1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко // Бібліотеч. вісн. – 2002. – № 2. – С. 2–22.
 15. Пол-Чайковська, Д. Бібліотечна планета 11 / Д. Пол-Чайковська // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 7/8. – С. 41–44 : іл.
 16. Поляничко, З. О. Особливості інформатизації шкільних бібліотек у республіці Польща [Електронний ресурс] / З. О. Поляничко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 44, вип. 6. – С. 13-21.
 17. Русинська-Ґєртих, Г. Ринок праці і підготовка бібліотекарів у Польщі (на прикладі Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету) [Електронний ресурс] / Г. Русинська-Ґєртих // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 10. – С. 98–106.
 18. Русинська-Ґєртих, Г. Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі [Електронний ресурс] / Г. Русинська-Ґєртих // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство,бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 143–156.
 19. Сопова, Т. Україна – Польща: бібліотечна співпраця / Т. Сопова // Бібліотеч. планета. – 2008. – № 1. – С. 13–14.
 20. Тхужевська-Кабата, Х. Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність / Х. Тхужевська-Кабата // Бібліотеч. вісн. – 2006. – № 4. – С. 17–25.
 21. Цуріна, І. О. Відкриваємо світи бібліотек Львова та Польщі  / І. О. Цуріна // Бібліотеч. планета. – 2014. – № 4. – С. 11–14 : іл.
 22. Черневич-Умер, Т. Программа развития библиотек / Т. Черневич-Умер // Новая Польша. – 2009. – № 6. – С. 22–27.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5714  П. Скоропадський: внутрішня і зовнішня політика.  Вгору  

Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського

 1. 63.3(4УКР)6 Г 44 Гетьманат П. Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : всеукр. наук. конф. 19–20 трав. 2008 р. / Ін-т історії НАН України ; відп. ред. : В. Ф. Верстюк. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с.
 2. 63.3(4УКР)46–8 Г 95 Гуржій, О. І. Іван Скоропадський : монографія / О.І. Гуржій. – Київ : Альтернативи, 2004. – 312 с. : іл. – (Особистість і доба).
 3. 74.03(4УКР) О–72 Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р.: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського  / Він. краєзнав. тов-во "Поділля" ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2011. – 416 с.
 4. 63.3(4УКР)6-8 Р 33 Реєнт О. П. Павло Скоропадський : біографія окремої особи / О. П. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. : портр. – (Особистість і доба).
 5. 63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Павло Скоропадський / Віктор Анатолійович Савченко. – Харків : ПЕТ, 2013. – 128 с.
 6. 63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє).
 7. 63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект "Україна", або Спроба Павла Скоропадського / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с.
 8. 95.4 Г 47 Булгакова, Н. В. Громадсько-політична діяльність Володимира Вернадського в період Гетьманату П. Скоропадського / Н. В. Булгакова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 51 (№ 9). – С. 53–57.
 9. Гай-Нижник, П. П. Грошова (емісійна) політика уряду української держави 1918 року / П. П. Гай–Нижник // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 136–145.
 10. 63.3 (4УКР)5 П 78 Еткіна, І. І. Реалізація аграрної політики гетьманату П.Скоропадського в Чернігівській губернії / І. І. Еткіна // Проблеми історії України XIX – початку XX ст.. – С. 256–264.
 11. Лозовий, В. Аграрна політика уряду Павла Скоропадського і селянство / Віталій Лозовий // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 94 – 106.
 12. Любовець, О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського / О.М. Любовець // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 60–72.
 13. Любовець, О. М. Політична опора гетьманату П.Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 31–45.
 14. 63.3(4УКР) І–90 Машевський, О. Культурна політика Павла Скоропадського / О. Машевський // Історичний календар'2003. – 2003. – С. 165–171.
 15. Пиріг Р. Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень  – грудень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 28–36.
 16. Потульницький, В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926–1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії / Володимир Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 215–223.
 17. Солдатенко, В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави Павла Скоропадського : науково–популярна література / В. Солдатенко; ред. А. Денисенко // Україна дипломатична. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 336–354.
 18. 63.2 С 71 Тараненко, О. М. Новітні українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-ті рр.) / О. М. Тараненко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – К. : НАНУ, 2011. – Число 18: Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Перші (міжнар.) Ястребовські читання», 20–22 жовт. 2011 р. – С. 187–196.
Розділ: Історія

Код: 5713  Допоможіть зі списком статей до теми "Концепція мистецтва і форми творчого процесу в поп-арті". Сподіваюся на допомогу.  Вгору  

Концепція мистецтва і форми творчого процесу в поп-арті

1. Данилюк, А. І. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 09.00.08 / А.І. Данилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 17 с.

2.Савицкий, С. Плотность начального сусла : [про поп-арт] / С. Савицкий // Новый мир искусства. – 2001. – № 4. – С. 40–43.

3. Андреева, Е. Энди Уорхол [засновновник поп-арту] и коммерция / Е.Андреева // Худож. журн. – 2001. – № 39. – С. 57–60.

4. Черепанин, В. Рекреації усмішки Джоконди: від графіті до поп-ікони / В.Черепанин // Всесвіт. – 2002. – № 3/4. – С. 159–161.

5. Копенкина, О. Играя с системой в мяч. Фальстрем и Америка 60-х / О. Копенкина // Худож. журн. – 2003. – № 4/5. – С. 48–51.

6. Сурков, П. Банальность, возведенная в ранг искусства / П. Сурков // Искусство. – 2005. – 16–31 янв. – С. 16.

7. Сурков, П. Духовка с мясом / П. Сурков // Искусство. – 2005. – 1–15 марта. – С. 24.

8. Романов, В. Это поп-арт! / В. Романов // Творчество народов мира. – 2007. – № 5. –С. 51–59.

9. Михеенко, Н. Эргономичный поп-арт / Н. Михеенко // Идеи вашего дома. –2 007. –№ 1. – С. 24–33.

10. Лексіна, Г. Поп-арт / Г. Лексіна // Дніпро. – 2013. – № 7/9. – С. 136–139.

11. Батракова, С. Поп-арт что это такое? / С. Батракова // Юный художник. – 1982. – № 3. – С. 26–29.

12. Кириченко-Милецкая, Н. А. Поп-арт // Великие художники. – 2005. – № 119. – С. 332.

13. Иконников, Д. «Поп-артовская живопись – это воль нетрезвого человека на улице» / Д. Иконников // Известия. – 2013. –21 авг. – С. 7.

14. Батракова, С. Поп-арт / С. Батракова // Искусство и массы в современном буржуазном обществе : сб. статей / ред. Д. В. Житомирский. – Москва, 1989. – С. 108–137.

Розділ: Літературознавство

Код: 5712  Підкажіть, будь ласка, видання у бібліотеці, що відповідатимуть темі - Музеєфікація памяток археології, архітектури і.т.д  Вгору  
Музеєфікація памяток археології, архітектури
 1. 63.4(4УКР-4ЗАП) А 87 Археологічні пам'ятки Хортиці та їх музеєфікація : зб. наук. пр. Вип. 1 / НАН України, Ін-т археології ; уклад., відп. та наук. ред. Н. О. Гаврилюк. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 136 с. : кол. іл. – (Історія та археологія Хортиці).
 2. 75.81 Б 12 Бабарицька, В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 444 с.
 3. 79.1 В 49 Виноградова, О. В. Основи музеєзнавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук ; за ред. О. В. Виноградової. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 185 с.
 4. 79.1 Р 90 Рутинський, М. Й. Музеєзнавство : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 428 с.
 5. 79.1 С 16 Салата, О. О. Основи музеєзнавства : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Салата. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. –164 с.
 6. 79.1 Ш 37 Шевченко, В. В. Музеєзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / В. В. Шевченко, І. М. Ломачинська. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 288 с. – (Мережа дистанційного навчання).
 7. 79.1 Ш 70 Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учеб. пособие для студ. вузов / Л. М. Шляхтина. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Высш. шк., 2009. – 183 с. : ил. – (Образование через искусство).
 8. Андрущенко, М. Реставрація і відтворення Бастіону Дорошенка – перший крок у музеєфікації Чигиринської фортеці / М. Андрущенко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 51–55.
 9. Дудка, Л. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х – 1930-х роках / Л. Дудка // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 64–68.
 10. Ліховий, І. Неювілейні проблеми музеєфікації / Ігор Ліховий // Слово Просвіти. – 2013. – 3–9 жовтня. – С. 8.
 11. Мамона, О. Десятинная церковь: воссоздание первого каменного собора или музеефикация ? / О. Мамона // Мир. – 2011. – 7 июля. – С. 6.
 12. Самойленко, Л. Чи бути музейному комплексу на Старокиївській горі? : до питання про долю фундаментів церкви Богородиці Десятинної Х ст. у Києві в контексті європейського досвіду музеєфікації археологічних об'єктів / Л. Самойленко // Музейний простір. – 2011. – № 1. – С. 11–15.
 13. Сердюк, О. Програма музеєфікації пам'яток Національного заповідника "Хортиця": зміст і перші кроки реалізації / О. Сердюк // Пам'ятки України: історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 5–13.
 14. Соколов, В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв : проблеми і досягнення / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 21–26.
Розділ: Історія

Сторінка 4 з 257 < 123456789 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [22]
Історія [235]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [31]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [174]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [21]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [79]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [19]
Мовознавство. Іноземні мови [115]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [175]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [42]
Сільське господарство [108]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [38]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [60]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро