ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 5 з 264 < 12345678910 > До останньої »

Код: 5829  Добрий день! Знайдіть тему: Використання віршів в німецькій мові!  Вгору  

Використання віршів в німецькій мові

1. 81.432.4-922 Б 24 Барановська, І. Ненадокучлива німецька : тексти, вірші, діалоги  : збірник / І. Барановська. – Київ: Шкільний світ, 2006. –128 с.

2. 74.261.7 Нем Б 61 Бим, И. Л. Немецкий язык. Базовый курс. Концепция, программа / И. Л. Бим. – Москва : Новая школа, 1995. – 127 с.

3. 81.432.4-7 Б 87 Брандес, М.П. Стилистика текста: Теоретический курс (На материале немецкого языка): Учеб. пособие / М.П. Брандес. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

4. 74.261.7НІМ Г 17 Гальскова, Н. Д. Немецкий язык в детском саду : учбовий посібник / Н.Д. Гальскова. – Москва : Просвещение, 1993. – 128 с.

5. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Робота з віршем на уроці німецької. 9-11 кл.  / Людмила Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. – 120 с.

6. 81.432.4-9 К 90 Кульчицька, О. І. Оповідання та вірші для початківців. "Geschichten und Gedichte fur die Anfanger": кн. для читання нім. мовою / О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 64 с. : іл

7. 81.432.4-9 Л 64 Литвинов, П. П. Как быстро выучить много немецких слов  = Wie man schnell viele deutsche Worter lernen kann / П. П. Литвинов. – Москва : Айрис-пресс, 2006. – 160 с.

8. 81.432.4 Н 78 Ноздрина, Л. А. Интерпретация художественного текста. Поэтика грамматических категорий : учеб. пособие / Л. А. Ноздрина. – Москва : Дрофа, 2009. – 252 с.

9. 74.261.7НІМ П 47 Позакласна робота. Німецька мова  / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2012. – 128 с.

10. 74.261.7НІМ Р 15 Радченко, Т. Дидактичні ігри на уроці німецької: методичний матеріал / Т. Радченко. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 112 с.

11. 83.3(4НІМ) С 53 Снегова, Э. И. Немецкая литература = Deutsche literatur : учеб. пособие / Э. И. Снегова, С. В. Лимова. – Санкт Петербург. : Антология, 2010. – 192 с. : ил.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5828  Добрий ранок! Чи можете Ви мені допомогти знайти літературу по темі : Відмінювання французьких дієслів. Буду дуже Вам вдячна!  Вгору  

Відмінювання французьких дієслів

1.    81.471.1 G 15 Galichet, G. GRAMMAIRE FRANCAISE EXPLIQUEE : enseignement moyen (11 a 14) / Georges Galichet. – Paris : Charles-Lavauzelle & Cie, 1958. – 379 p

2.    81.471.1-2 G 79 Gregoire, M. Прогрессивная грамматика французского языка + 500 упражнений = Grammaire progressive du Francais : учбовий посібник / M. Gregoire, O. Thievenaz; Пер. з фр. Л.Ф. Ильченко. – Київ : Методика, 1997. – 256 p

3.    81.471.1 ФРА Б 81 Боннесурс, А.  Говорите вместе с нами!  : курс французского языка для самостоятельного изучения

4.    81.471.1 В 19 Васильева, Н. М. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс = Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. – Москва : Высш. шк., 1991. – 299 с.

5.    81.471.1-212 В 57 Владимирова, Е.Д. Справочник-минимум по глагольному управлению. Французский язык : около 500 глаголов / Е.Д. Владимирова. – Москва : Моск. Лицей, 2004. – 128 с.

6.    81.471.1-9 Г 14 Гак, В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков: учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностранные языки" / В. Г. Гак. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 p.

7.    81.471.1-2 Г 68 Гордиенко, Е. Ю. Грамматика французского языка в текстах и упражнениях : пособие для старшеклассников и абитуриентов / Е.Ю. Гордиенко, И.М. Зотова. – Москва ; Ростов- на- Дону : МарТ, 2004. – 128 с.

8.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Читать, писать, говорить по-французски : самоучитель / Станислав Дугин. – 2-е изд., стер. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 139 с.

9.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Французский язык за 26 уроков  : самоучитель / Станислав Дугин. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 206 p. - (Без репетитора).

10.    81.471.1-2 Ш 65 Шиянова, Е. Ю. Справочник по спряжению французского глагола и глагольному управлению: довідникове видання / Е.Ю. Шиянова. – Санкт Петербург: Союз, 2006. – 272 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5827  Доброго дня! Підскажіть чи є у Вас щось по ArchiCAD?  Вгору  
 1.  32.973.26 В 19 Васильев, П. П. ArchiCAD 8.0: самоучитель: архитект.-сроит. проект. / П. П. Васильев. – Москва : ТехБук, 2004. – 336 с.
 2.  32.973.26 Д 54 Днепров, А. Видеосамоучитель. ArchiCAD 12 / Александр Днепров. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 480 с.
 3.  32.973.26 К 28 Касьян, А. П. ArchiCAD 8 : самоучитель / А. П. Касьян. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2004. – 240 с.
 4.  32.973.26 М 19 Малова, Н. А. ArchiCAD 11 в примерах. Русская версия / Наталья Малова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – 384 с.
 5.  32.973.26 М 54 Методичні вказівки до виконання графічної частини курсового проекту в програмі ArchiCAD 10 з дисципліни "Архітектура будівель та споруд" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" / уклад.: В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, В. В. Смоляк. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 33 с.
 6.  32.973.26 П 41 Побудова плоского та просторового зображення будівельного об'єкта за допомогою "ArchiCAD": метод. вказівки до викон. самост. роботи з дисц. "Обчислювальна техніка та програмування" для студ. спец. "Промислове та цивільне будівництво" всіх форм. навч. / уклад. О. І. Сіянов. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 57 с.
 7.  32.973.26 С 81 Столяровский, С. ArchiCAD 11 / Сергей Столяровский. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 336 с.
 8.  32.973.26 Т 45 Титов, С. ArchiCAD 8 (включая описание ArchiCAD 8.1)  : cправ. с примерами / Сергей Титов. – 3-е изд., стер. – Москва : Кудиц-образ, 2005. – 496 с.
 9.  32.973.26 Т 45 Титов, С. ArchiCAD 13. Справочник с примерами / Сергей Титов. – Москва : ФОЙЛИС, 2010. – 544 с.
 10.  32.973.26 Т 50 Тозик, В. Т. ArchiCAD и архитектурная графика / Вячеслав Тозик, Ольга Ушакова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 592 с.
 11.  32.973.26 С 81 Столяровский, С. ArchiCAD 11 / Сергей Столяровский. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 336 с.
Розділ: Комп'ютери і програми

Код: 5826  У вашій бібліотеці є матеріали по оподаткуванню? Чекаю на відповідь. Дякую.  Вгору  

1.             65.26 Б 48 Березин, М. Ю. Развитие системы налогообложения имущества = Development of Property Taxation / М. Ю. Березин. – Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 496 с.

2.             65.9(4РОС)26 Г 93 Гудков, Ф. А. Вексельные схемы минимизации налогообложения / Ф.А. Гудков. – 2-е изд. – Москва : МЦФЭР, 2006. – 256 с.

3.             67.51 З-38 Захаров, А. С. Налоговое право Европейского союза: действующие  директивы ЕС в сфере прямого налогообложения = European Union Tax Law: EC Directives on direct taxation in force / А.С. Захаров. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 144 с.

4.             65.26 К 21 Караваева, И. В. Оптимальное налогообложение: теория и история вопроса : монография / И. В. Караваева. – Москва : АНКИЛ, 2010. – 288 с.

5.             65.26 Н 23 Налогообложение: проблемы науки и практики – Харьков. : ИНЖЭК, 2006. – 232 с.

6.             65.9(4РОС)26 Н 65 Никулкина, И. В..  Общая теория налогообложения: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Никулкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2011. – 208 с.

7.             65.26 П 16 Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учеб. для студ. вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2011. – 680 с.

8.             65.26 П 43 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение : учебник / А. И. Погорлецкий. – Санкт-Петербург. : Изд-во Михайлова 2006. – 384 с.

9.             65.052.9(4УКР) Т 48 Ткаченко, Н. М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность: учебник / Н. М. Ткаченко. – Киев : Алерта, 2008. – 1012 с.

10.         32.973.26 Ф 51 Филатова, Виолетта. 1С:Предприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения / Виолетта Филатова. – Санкт-Петербург : Питер, 2011.

11.         67.9(7СПО) Ф 75 Фокин, А. В. Международное налогообложение пассивных доходов (процентов, дивидендов, роялти). Американский опыт / А. В. Фокин. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.

12.         Горлов, С.  К вопросу об эффективности прогрессивной шкалы налогообложения / С. Горлов, В. А. Родин // Экономика и мат. методы – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 117-119

13.         Гусев, Юрий. В случае с изменением налогообложения лотерей была явно допущена ошибка / Юрий Гусев // Бизнес. – 2016. – 21 ноября. – С. 46-47.

14.         Иванова, Е. С. Аудит налогообложения в системе финансового права / Е. С. Иванова // Государство и право. – 2011. – № 8. – С. 106-110.

15.         Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я. Мурадов // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 50-53

16.         Павленко, Н.  Эквивалентные соотношения отраслей в системе налогообложения требуют совершенствования  / Н. Павленко // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 3. – С. 59-63

17.         Полозова, А. Н. Учетная политика организации для целей налогообложения: практическая реализация / А. Н. Полозова, Л. В. Брянцева // Сахар – 2014. – № 10. – С. 24-30

18.         Пономаренко, Д. В.  Сравнительный анализ налоговой политики Украины и Европейского Союза в сфере косвенного налогообложения / Д. В. Пономаренко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 120-128.

19.         Чижикова, О. А. Анализ современного экологического налогообложения в Украине и в ЕС / О. А. Чижикова, А. Э. Евтюшина // Економіка і регіон. – 2014. – № 1. – С. 15-20.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5825  Доброго дня, у вас є книга Катонова С. "Музыка советского балета"?  Вгору  

Доброго дня! Потрібна вам книга є в бібліотеці

85.317.4 К 29 Катонова, С. В. Музыка советского балета. Очерки истории и теории / С. В. Катонова. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Сов. композитор. Ленингр. отд-ние, 1990. – 416 с.

Розділ: Музика

Код: 5824  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці щось по банківському менеджменту? Дякую. Чекаю на відповідь.  Вгору  

1.            65.9(4УКР)26 Б 23 Банківський менеджмент: підручник / ред. О.А. Кириченко, В. І. Міщенко. – Київ : Знання, 2005. – 831 с.

2.            65.26 Б 23 Банковский менеджмент: учеб. для студ. вузов / под ред. : Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.– 303 с.

3.            65.26 Д 69 Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Менеджмент в сфере банковской деятельности: учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, С. В. Дорофеева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – 420 с.

4.            65.26 З-99 Зянько, Віталій Володимирович. Банківський менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя.– Вінниця : ВНТУ, 2007.– 128 с.

5.            65.9(4УКР)262.10-21я73 К 59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.

6.            65.9(4УКР)26 Л 93 Любунь, Олександр Степанович. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / О.С. Любунь. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с

7.            65.9(4УКР)26 М 56 Мещеряков, А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. для студ. вузів / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

8.            65.26 Р 58 Роуз, Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. / Питер С. Роуз. – 2-е изд. – Москва : Дело Лтд, 1995. – 768 с.

9.            65.26 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. - Суми : Університетська книга, 2015. – 314 с.

10.       Кирилюк, Р. Основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу комерційним банком "Львів" / Р.Кирилюк // Регіональна економіка. –2002. – № 3. – С. 178-182.

11.       Матросов, С. Финансовые инновации и риск-менеджмент банков / С. Матросов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. –№ 12. – С. 33-37

12.       Стефанишина, А. Б. Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації / А. Б. Стефанишина // Інвестиції: практика та досвід – 2013. – № 10. – С. 89-93.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5823  Юрій Мушкетик оповідання "Чи можна кохати двох?" Любов Пономаренко оповідання "Твоя товаришка лисиця".  Вгору  

Оповідання Ю. Мушкетика "Чи можна кохати двох" є у збірці

84Ук7 М 93 Мушкетик Ю. Селена : повісті та оповідання  / Ю. Мушкетик. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 364 с. 

Оповідання Л. Пономаренко "Твоя товаришка лисиця" в нашій бібліотеці немає. Радимо вам звернутись до Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва (вул. Л. Толстого, 11 або до Вінницької обласної бібліотеки для дітей (вул. Соборна, 24).

Розділ: Літературознавство

Код: 5822  Доброго дня, чи є у вас книга "Барбара Такман "Первый блицкриг"?   Вгору  

Доброго дня! У бібліотеці є потрібне Вам видання

63.3(0)5 Т15 Такман, Б. Первый блицкриг : август 1914 / Барбара Такман ; сост. С. Переслегин. – Москва : АСТ, 1999. – 640 с. – (Военно-историческая библиотека) (Пушкинская б-ка).

Розділ: Історія

Код: 5821  Доброго дня. Мені потрібна література на курсову по темі: "Виникнення самурайства:історія і традиції". Дякую  Вгору  
 1. 63.3(5ЯПО) Ж 91 Журавлев, Денис Владимирович. Загадки истории. Страна восходящего солнца / Д. В. Журавлев. – Харьков : Фолио, 2009. – 380 с. – (Загадки истории)
 2. 63.3(5ЯПО) К 56 Коваленко, Олександр. Самурайські хроніки: Ода Нобунага / Олександр Коваленко. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 960 с. : кол. іл.
 3. 87.731+75.715.8 М 31 Маслов А. А. Бусидо: кодекс чести самурая / А.А. Маслов . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 288 с. : ил. – (Путь мастера).
 4. 63.3(5ЯПО)5 Р 25 Ратти, Оскар. Самураи : История, традиции, воинское искусство / О. Ратти, А. Уэстбрук. – Москва : Эксмо, 2004. – 640 с.
 5. 63.3(5ЯПО)4 Т 35 Тернбулл, Стивен. Кодекс самурая. Воспитание воина / Стивен Тернбулл ; пер. с англ. : П. И. Маркова. – Москва : Эксмо, 2009. – 224 с. : ил. – (Военная история человечества).
 6. 87.3 Ц 86 Цунетомо, Ямамото. Хагакуре. Приховане в листі. Книга  самурая / Ямамото Цунетомо ; пер. В. Гудзь. – Київ : Арій, 2015. – 224 с.

За більш детальною інформацією звертайтесь безпосередньо до бібліотеки.

Розділ: Історія

Код: 5820  Доброго дня! Прошу Вас підшукати мені літературу на тему: "Логістичний менеджмент і маркетинг". Дякую.  Вгору  

1.  65.42 Б 20 Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – Київ : Професіонал, 2004. – 288 с.

2.  65.40 Б 16 Бажин, И. И. Логистический менеджмент / И. И. Бажин. – Харьков. : Консум, 2005. – 440 с.

3.  65.050.24 Б 61 Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495 с.

4.  65.40 Г 60 Голиков, Е. А. Маркетинг и логистика - новые инструменты хозяйствования : учеб.-практ. пособие / Е.А. Голиков. – Москва : Экзамен, 2006. – 224 с.

5.  65.40 Д 26 Дегтяренко, В. Н.Основы логистики и маркетинга / В.Н. Дегтяренко. – Ростов н/Д : Экспертное бюро, 1996. – 120 с.

6.  65.40 Н 63 Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. Николайчук. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К., 2012. – 980 с.

7.  65.40 Р15 Радионов, Р. А. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии : учеб. пособие  / Р. А. Радионов. – Москва : А-ПРИОР, 2008. – 480 с.

8.  65.9(4УКР)41-381 С 50 Смиричинський, В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель: теоретично-правовий та методологічний аспект / В.В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с.

9.  65.40 Т 67 Тридід, О. М. Логістичний менеджмент: навч. посіб. для студ. вузів / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Харьків : ІНЖЕК, 2005. – 224 с.

10.  65.40 Ч-34 Чеботаев, А. А. Логистика и маркетинг (маркетологистика: учеб. пособие / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев. – Москва : Экономика, 2005 – 247 с.

11.  65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент : практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 192 с.

12.  65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : навч.-метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5819  Чи є у бібліотеці книга "Україна крізь віки"? Дякую!  Вгору  

Шановний користувачу! Потрібна Вам книга є нашому фонді:

63.3(4УКР) У-45 Україна крізь віки : навч. посіб. з історії України для серед. шк.: зб. ст. - Київ : Ярославів Вал, 2000. - 232 с.

 

Розділ: Історія

Код: 5818  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу по історії Вінничини 19 ст. Дякую за увагу!  Вгору  
Добрий день! Ваша довідка вже була виконана, перегляньте її в архіві виконаних довідок http://www.library.vn.ua/spravka/index.php#up  за номером 5806 аба через пошук за посиланням http://www.library.vn.ua/spravka_search.php
Розділ: Історія

Код: 5817  Добрий день! У бібліотеці є роман Такео Арісіми "Жінка" українською мовою?  Вгору  

В нашій бібліотеці є наступне видання:

Арісіма, Т. Жінка : роман ; Нащадок Каїна : повість / Такео Арісіма ; пер. з яп. І. Чирко. – Київ : Дніпро, 1978. – 421 с.

Розділ: Літературознавство

Код: 5816  Добрий день! Потрібні журнальні статті про ринок зерна. Дякую!  Вгору  

Ринок зернових культур

1. Букринський, Б. В. Відтворювальні механізми регулювання зернового ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Б. В. Букринський, В. М. Лисюк, О. В. Нікішина // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 66–78.

2. Голомша, Н. Є. Перспективи світового ринку зерна / Н. Є. Голомша, О. Я. Дзядикевич // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 49–52.

3. Кернасюк, Ю. Зернові культури: тенденції і прогнози ринку / Ю. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Верес., № 17. – С. 12–16 .

4. Кернасюк, Ю. Ринок ячменю: потенціал розвитку / Ю Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Груд., № 24. – С. 14–18.

5. Макаренко, В. Виды на экспорт / В. Макаренко // Агро перспектива. – 2016. – № 8/9. – С. 50.

6. Маслак, О. Логістика експорту зерна в Україні / О. Маслак // Пропозиція. – 2016. – № 11. – С. 44–47.

7. Мервенецька, В. Транспортування зерна на експорт / В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2016. – Серп., № 31. – С. 18–19.

8. Свідерський, С. Чи зростає ціна на зерно? / С. Свідерський // Молоко і ферма. – 2016. – № 2. – С. 61.

9. Сидоренко, О. Що буде на світовому ринку зернових? / О. Сидоренко // Agroexpert. – 2016. – № 2. – С. 114–115.

10. Столяржевский, Ф. Зависимость от цены / Ф. Столяржевский // Агро перспектива. – 2016. – № 8/9. – С. 56–58.

11. Столяржевский, Ф. Мысли о рынке зерна / Ф. Столяржевский // Агро перспектива. – 2016. – № 6. – С. 34–35.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5815  Допоможіть підібрати літературу на тему: Сидерати в сучасному землеробстві.  Вгору  

Сидерати в сучасному землеробстві

1. 40.4 С 34 Сидерати в сучасному землеробстві : монографія / М-во аграрної політики та продовольства України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т, Асоц. "Біоконверсія" ; за ред. І. А. Шувара. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 156 с.

2. Іванишин, В. Ефективність вирощування гречки на сидерат / Володимир Іванишин, Іван Шувар [и др.] // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Лип., № 14. – С. 80–81.

3. Бойко, П. Як правильно вибрати та використати сидерат / П. Бойко, Н. Коваленко // Пропозиція. – 2017. – № 1. – С. 104–106.

4. Господаренко, Г. М. Сидерати – резерв відтворення родючості грунту / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський // Агробізнес сьогодні. – 2015. – Груд., № 24. – С. 31–37.

5. Используем сидераты: правила и рекомендации // Зерно. – 2016. – № 10. – С. 140–142.

6. Ковальчук, О. П. Вплив сидератів на поживний режим грунту і врожайність культур у короткоротаційній сівозміні / О. П. Ковальчук, А. Д. Балаєв // Агроном. – 2015. – № 4. – С. 158–159.

7. Козак, В. Пожнивний висів сидератів за сучасною технологією / В. Козак // Агросвіт України. – 2013. – № 5. – С. 15–16.

8.  Корчагіна, І. Незвичні сидерати / І. Корчагіна // Agroexpert. – 2015. – № 8. – С. 26–27.

9. Кризьська, М. А. Сидерація як агрозахід комплексної дії / М. А. Кризьська, О. М. Бердніков // Агроном. – 2016. – № 4. – С. 150–151.

10. Носенко, Ю. Для сидерації найбільш цінні бобові – багаторічний люпин, буркун білий та еспарцет / Ю. Носенко // Зерно і хліб. – 2015. – № 3. – С. 74-76.

11. Носенко, Ю. Сидерати по-українськи / Ю. Носенко // Agroexpert. – 2015. – № 8. – С. 20–24.

12. Рудюк, А. Сидерати – шлях до родючості грунтів / А. Рудюк // Агро перспектива. – 2016. – № 10. – С. 86–91.

13. Шувар, І. Види сидератів / І. Шувар // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Лют., № 3. – С. 37–38.

14. Шувар, І. Сидерація – невід'ємна складова біологічного землеробства / І. Шувар // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Січ., № 1-2. – С. 21–23.

Розділ: Сільське господарство

Сторінка 5 з 264 < 12345678910 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [258]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро