ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 5 з 257 < 12345678910 > До останньої »

Код: 5711  Церковне життя в 20-30 роках   Вгору  

Церковне життя в 20–30 роках

 1. 86.372.27-3 Б 61 Біланич, І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / І. Біланич ; пер. з лат. Н. Царьова ; авт. післям. І. Паславська. – Львів : Астролябія, 2004. – 392 с. : іл.
 2. 86.372(4УКР) Б 68 Блажейовський, Д. Ієрархія Київської церкви (861–1995) / Д. Блажейовський. – Львів : Каменяр, 1996. – 567 с. : іл.
 3. 86.29(4УКР–4ВІН) З-63 Зінченко, А. Л. Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А. Л. Зінченко. – Київ : Освіта , 1993. – 256 с.
 4. 86.37 Г 34 Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923-1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-та ім. І. Франка, Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с.
 5. 86.377 П 20 Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987 : в 2 т. Київ : Вид. Сергійчук М.І., 2012.

Т. 1. – 656 с.

Т. 2. – 480 с.

 1. 86.37(4УКР) У 51 Ульяновський, В. І. Церква в українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : навч. посіб. / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1997. – 319 с.
 2. 29 Ц 44 Церква і релігія в Україні. 50 літ після жовтневої революції (1917–1967) : на пошану Преосвященного Владики Єпископа Платона Корниляка Апостольського Екзарха українців-католиків у Німеччини і Скандінавії у 25-ліття Єпископських свячень та покликання на Екзарха: зб. доп. Наук. Конф. Укр. Вільного Ун-ту в Мюнхені (5–7 лип. 1968 р.) / за ред. В. Янева. – Мюнхен : [б. и.], 1984. – 253 с. : портр. – (Наукові записки Українського Вільного Університету ; т. 11–12). – Колекція.
 3. 86.372 Я 72 Ярема, Р. (священик). Розкольницькі рухи в українському православ’ї у ХХ–ХХI століттях / священик Ростислав Ярема ; Українська Православна Церква; Київська Митрополія. – Київ: [б. в.], 2008. – 140 с.
 4. Андрущак, Р. І. Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо-католицької церкви на Поділлі наприкінці 20-х рр. ХХ століття / Р. І. Андрущак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 43–45.
 5. Бистрицька, Е. Питання ліквідації греко-католицької церкви у контексті радянсько-ватиканського протистояння / Е. Бистрицька // Мандрівець. – 2009. – № 4. – С. 26–36.
 6. Буравський, О. Римо-католицька церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні на початку ХХ ст. / О. Буравський // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 43–46.
 7. Бурега, В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920–1930–ті роки / В. Бурега // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 97–107.
 8. Вітвіцький, О. Участь духовенства Української Греко-Католицької Церкви в державотворчих процесах на Західноукраїнських землях у 1918–1921 роках / О. Вітвіцький // Визвольний шлях. – 2004. – № 11. – С. 74–88.
 9. 63.3 (4УКР) В 48 Галамай, О. М. Реалізація політики відокремлення церкви від держави у 20-х роках ХХ століття на Поділлі / О. М. Галамай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 81–84.
 10. Жилюк, С. «Нова церква» : обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / С. Жилюк // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 44–48.
 11. Зінченко, А. Український церковний рух на Переяславщині у 1920–1925 рр.: перебіг та учасники / А. Зінченко // Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 94–103.
 12. Киридон, А. Постання української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917–1920 рр.) / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 4. – С. 118–131.
 13. Киридон, А. Українська автокефальна православна церква в умовах більшовицької влади (1920–1922 рр.) : зміна акцентів / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 5. – С. 73–85.
 14. Киридон, А. М. Українська православна церква (1930–1936 рр.) / А. М. Киридон // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 143–159.
 15. Киридон, А. «Щоб вороги топили один одного...» : про причини церковних розколів у Радянській Україні 1920-х років / А. Киридон // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 23–30.
 16. Лаврик, Г. В. Відокремлення церкви від держави як конституційно-правовий принцип свободи совісті, релігійних віросповідань і антирелігійної пропаганди у Радянській Україні 1919–1929 рр. / Г. В. Лаврик // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 6. – С. 150–159.
 17. Луцький, І. Декларування християнських засад при спробах відновити українську державність на Західній Україні / І. Луцький // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 111–117.
 18. Надтока, Г. М. Римо-католицизм в Україні наприкінці XVIII – початку XXI століть: державно-церковний, міжконфесійний та етнонаціональний аспекти / Г. М. Надтока // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 30–38.
 19. Пилипів, І. Українська греко-католицька церква і Ватикан в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Мандрівець. – 2011. –№ 2. – С. 50–54. –
 20. Пунько, Л. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичині (1919–1930 рр.) / Л. Пунько // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 39–46.
 21. 63.3(4УКР)62 П 50 Стойчев, В. М. Переслідування православного духовенства в роки «Великого терору» : (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області) / В. М. Стойчев // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ, 2013. – С. 264–280.
 22. 63.3(4УКР) Н 34 Тарапон, О. Вплив економічної політики держави щодо церкви на життя та побут духовенства у 20-ті рр. XX ст. / О. Тарапон // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 87–93.
 23. Фесенко, А. Державно-церковні відносини у 1920–х рр. : на матеріалах Донецького регіону / А. Фесенко // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 73–83.

 

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5710  Доброго дня, підкажіть, що є у бібліотеці на тему "Філософія життя Г.Зіммеля"  Вгору  

Філософія життя Г. Зіммеля

1. 87.3(4ІТА) А 13 Аббаньяно, Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н. Аббаньяно ; пер. с итал. : А. Л. Зорин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 312 с.

2. 87.3(4) Б 17 Базалук, О. А. Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму (компаративистский анализ) : монография / О. А. Базалук. – Вінниця : Власюк О., 2006. – 292 с.

3. 60 Б 90 Бугле, С. Социальная наука в современной Германии : пер. нем. / С. Бугле. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 176 с. – (Из наследия мировой социологии)

4. 87.6 З-62 Зиммель, Г. Проблемы философии истории. Этюд по теории познания : пер. с нем. / Г. Зиммель ; под ред. В. Н. Линда. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли: теория познания)

5. 71.1 И 42 Иконникова, С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 474 с. : ил.

6.  87я73 К 79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – Київ : Книга, 2005. – 528 с.

7. 87.3(4НІМ)6-63 Р 50 Риккерт, Г. Философия жизни / Г. Риккерт ; пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 506 с.

8. 87.7 С 16 Сало, І. В. Філософія життя / І. В. Сало, Т. І. Соколенко. – Суми : Університет. книга, 2006. – 240 с.

9. 87.3 Х 18 Хамітов, Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі слов. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016. – 396 с.

10. 60.51я7 И 90 Социология Георга Зиммеля // История социологии : учебник для вузов. – Москва, 2009. – С. 279–307.

11. Карпова, С. Г. Інтерпретації проблеми «декадансу» та «кризи» представниками філософії життя [Електронний ресурс] / С. Г. Карпова // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 84. – С. 270–274.

12. Кушерець, Т. Перехід від трансцендентального до реального суб'єкта історії у «філософії життя» Електронний ресурс] / Т. Кушерець // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Філософія. – 2013. – Вип. 14. – С. 115–119.

13. Мартіросян, О. «Філософія життя» як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти [Електронний ресурс] / О. Мартіросян // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 375–377.

14. Томас, К. Георг Зиммель об общественных силах / К.Томас // Вестник МГУ. Серия, 18 Социология и политология. – 2002. – № 3. – С. 87–95.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5709  Доброго дня! Скажіть будь ласка чи є в бібліотеці книга Степана Олійника "П'яні вовки"(1962 р.)?  Вгору  

У бібліотеці є така книга

У2 О-54 Олійник, С. П'яні вовки : сатирич. вірші / С. Олійник. - Київ : Молодь, 1962. - 71 с.

Розділ: Літературознавство

Код: 5708  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Стандарти вищої освіти".  Вгору  

 

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5707  Які статті за темою "Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль" є у бібліотеці? Дякую.  Вгору  

Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль

 1. 66.05 К 43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
 2. 66.69(4УКР) К 64 Конончук, С. Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / С. Г. Конончук, О. А. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2013. – 52 с.
 3. 66.5(4УКР) К 80 Кресіна, І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси : етнополітолог. аналіз / І.О. Кресіна. – Київ : Вища шк., 1998. – 392 с.
 4. 88.51 П 78 Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. пр. Вип.10 / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд.: Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – Київ : Міленіум, 2010. – 320 с.
 5. 66.2(4УКр) С 91 Шайгородський, Ю. Ідеологія і міфологія у символічному світі політики / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. – 2008. – С. 46–55.
 6. 60.5 У45 Бекешкіна, І. Політична диференціація українського суспільства / І. Бекешкіна // Українське суспільство–2003. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 179–190.
 7. 95.4 Г 47 Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 622–629.
 8. Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практична філософія : науковий журнал. – 2004. – № 3. – С. 54–60.
 9. Дьоміна, О. С. Політична ідеологія як духовний регулятив суспільно-політичного розвитку / Оксана Сергіївна Дьоміна // Грані. – 2015. – № 12. – С. 18–24.
 10. Максимець, Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 319–326.
 11. Михальченко, М. Політична наука і політична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 50–58.
 12. Панчук, Н. В. Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента / Н. В. Панчук // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 99–104.
 13. Череватий, С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості / С. Череватий // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 51–57.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5706  Допоможіть зі списком джерел до теми "Неформальні інститути як суб’єкти політики".  Вгору  

Неформальні інститути як суб’єкти політики

1.      66.1 Г 46 Гивишвили, Г. В. От тирании к демократии. Эволюция политических институтов / Г. В. Гивишвили. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 400 с.

2.      66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.

3.      66.4(0) М 91 Мутагиров, Д. З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. – Москва : Логос, 2009. – 384 с.

4.      66.02 П 16 Панов, П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка / П. В. Панов. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 230 с.

5.      66.2(4УКР) П 50 Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Рудич [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 440 с.

 1. 95.2 П 78 Хелмке, Г. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления исследований / Гретхен Хелмке, Стивен Левитски // Прогнозис. Журнал о будущем. № 1(9) / гл. ред. : Александр Погорельский. – Москва : Территория будущего, 2007. – С. 188–211.
 2. Іщенко, І. В. Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій / Ігор Васильович Іщенко // Грані. – 2015. – № 4. – С. 180–185.
 3. Крисенко, О. В. Вплив неформальних інститутів на український політичний процес / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 58–62.
 4. Мазур, О. Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи / О. Мазур // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 53–66.
 5. Михальченко, М. Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції / Микола Михальченко // Віче. – 2013. – № 6. – С. 22–24.
 6. Притуленко, В. В. Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів / В. В. Притуленко // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 380–386.
 7. Рибій, О. Специфіка підходів до вивчення політичних інститутів та їхньої динаміки у суспільних науках / О. Рибій // Вибори та демократія. – 2011. – № 1. – С. 46–51.
 8. Ситник, М. Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів / М.Г. Ситник // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 81–84.
 9. Тімашова, В. М. Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути / В. М. Тімашова // Гілея: наук. вісн. – 2016. – № 1. – С. 186–189.
 10. Шуліка, А. А. Політика  соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму / Андрій Андрійович Шуліка // Грані. – 2015. – № 10. – С. 16–19.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5705  1. Aгресiя. Проблемнi пiдлiтки. 2. Професiя. Шкiльний практичний психолог.  Вгору  

Агресія. Проблемні підлітки

1.      88.8 А 25Агрессия у детей и подростков: учеб.пособие / ред. Н.М. Платонова. –СанкПетербург : Речь, 2006. – 336 с. – (Психологический практикум).

2.      88.8 А 25Агресивнадитина: якїйдопомогти? / упоряд. О. А. Атемасова. - Харків : Ранок, 2010. – 176 с. : іл. – (Бібліотекашкільного психолога).

3.      88.8А 19Авдулова, Т. П. Агрессивный подросток / Т. П. Авдулова. – Москва : Академия, 2008. – 128 с. : ил. – (Психолог родителям).

4.      88.8А 25 Атемасова, О. А. Агресивна дитина: як їй допомогти? / О. А. Атемасова. – Харків : Ранок, 2010. – 176 с. – (Бібліотека шкільного психолога).

5.      51.1(4РОС)88.8 Г 95  Гурлєва, Т. С. Підліток : становлення відповідальності / Т. Гурлєва. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

6.      88.8К 67 Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 336 с. : ил. – (Практическая психология).

7.      88.8К 78 Кравцова, М. Дети – изгой / М. Кравцова. – Москва : Генезис, 2005. – 111 с.

8.      88.8Я 51 Яланська, С. Ю. Підлітки: заняття з психології / С. Яланська. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. : табл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

Професія – шкільний практичний психолог

1.     88.8 В 64 Вознесенська, О. Арт-терапіявроботі практичного психолога. Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л.Мова. – Київ : Шк.світ, 2007. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

2.     88.8 Г 74 Готуємосьдо школи.Заняття психолога з дітьми / Л. В. Стреж [та ін.]. –Київ : Шк.світ, 2015. – 106 с. : іл. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

3.     88.8И 46 Ильина, М. Н. Психологическая оценка интеллекта у детей / М.Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 368 с. : ил., табл. – (Практическая психология).

4.     88.3 К 17 Калошин, В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Калошин. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

5.     88.8К 64 Кондратенко, Л.Зновудвійка. Шкільнанеуспішність як психологічнеявище / Л. Кондратенко. – Київ : Ред.загальнопедагог. газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

6.     88.8П 84 Професійнадіагностика / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

7.     88.8Р 49 Рибалка, В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

8.     88.8Р 49 Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

9.     88.5Ш 23 Шапарь, В. Б. Практическая психология. Инструментарий: учеб.пособие / В.Б. Шапарь. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 768 с. – (Высшее образование).

 

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5704  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до статті на тему: Зовнішня політика фашистської Італії.  Вгору  

63.3(0)6 С 21 Сафронов, В. Г. Итальянские войска на советско-германском фронте. 1941-1943 [Текст] / В. Г. Сафронов ; отв. ред. Г. А. Куманев. - М. : Наука, 1990. - 240 с.
63.3(4ІТА)6я73 Г 83 Григорьева, И. В. Италия в XX веке : учеб. пособие для студ. вузов / И.В. Григорьева. - М. : Дрофа, 2006. - 256 с.
9(И)7 А 19 Авербух, Р.А. Италия в первой и второй мировых войнах / Р. А. Авербух. – Москва ; Ленинград, 1946. – 151 с.
9(И)7 И 90 История Италии : в 3 т. – Москва : Наука, 1970-1971. – 3 т.
63.3(4ІТА) Л 59 Линтнер, В. Италия. История страны / Валерио Линтнер ; пер. с англ. : А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с.
9(И)7 Л 77 Лопухов, Б. Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.
9(С)2 С 76 СССР – Италия : страницы истории, 1917-1984. Документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1985. – 293 с.
9(И)7 Ф 51 Филатов, Г. С. Крах итальянского фашизма / Г. С. Филатов. – Москва : Наука, 1973. – 492 с.

Розділ: Історія

Код: 5703  Швидкість танення льодовиків у Антарктиді.  Вгору  
Клещенко, Е. Кто живет в озере Восток / Е. Клещенко // Химия и жизнь – ХХI век. – 2012. – № 5. – С. 2–4
Фокс, Д. Свидетельство таяния льдов Антарктики / Дуглас Фокс // В мире науки. – 2012. – № 9. – С. 60–68.
Розділ: Екологія

Код: 5702  У вас є книга Г.Маркеса Сто років самотності  Вгору  
84.7КОЛ Г 21 Гарсія Маркес, Г. Сто років самотності : роман, повісті, оповідання: пер. з ісп. / Габріель Гарсіа Маркес. – Київ : Всесвіт, 2004. – 616 с.
Розділ: Літературознавство

Код: 5701  Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему: Хроніки в розвитку історіографії.  Вгору  
 1. 63.1(2) В 35 Вернадский, Г. В. Русская историография : монографія / Георгий Владимирович Вернадский. – Москва : Аграф, 1998. – 448 с. – (Пушкинская б-ка). – (Новая история).
 2. 63.1 В 40 Вжосек, В. Історія – Культура – Метафора. Повстання некласичної історіографії / Войцех Вжосек. – Київ : Ніка–Центр, 2014. – 296 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 7).
 3. 63.1(4УКР) Д 69 Дорошенко, Д. І. Огляд української історіографії : Державна школа: Історія. Політологія. Право / Дмитро Іванович Дорошенко ; НАН України Ін-т укр. археографії та джерелознавства. – Київ : Українознавство, 1996. – 255 с.
 4. 63.1 З-17 Зайцева, Т. И. Зарубежная историография ХХ – начало ХХІ века : учеб. пособие / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2013. – 144 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). – (Бакалавриат).
 5. 63.1 И 90 Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки / под ред. проф. : Г. Я. Смолина. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 203 с.
 6. 63.1(2УКР) И 90 Историография истории Украинской ССР / отв. ред. : И.С. Хмель. – Київ : Наук. думка, 1987. – 555 с.
 7. 9(С2) К 56     Коваленко, Л. А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції : навч. посіб. для студ вузів / Л. К. Коваленко. – Київ : Вища шк., 1983. – 116 с.
 8. 63.1(4УКР)я73 К 60 Колесник, І. І. Українська історіографія (ХVІІІ – поч. ХХ ст.) : Навч. посіб. / І.І. Колесник. – Київ : Генеза, 2000. – 256 с.
 9. 63.0 К 83 Кроче, Б. Теория и история историографии / Б. Кроче ; пер. с итал. И. М. Заславская. – М. : Языки рус. культуры , 1998. – 192 с. – (Studia Historica). – (Пушкинская б-ка).
 10. 63.1(4УКР)6 П 60 Портнов, А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / Андрій Портнов ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2011. – 240 с.
 11. 72 С 77 Старостин, Б. А. Становление историографии науки (от возникновения до ХVІІІ в.) / Б. А. Старостин ; ред. : Л. Ф. Пирожкова. – Москва : Наука, 1990. – 288 с.
Розділ: Історія

Код: 5700  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, за які роки у бібліотеці є журнал є "Дніпро"?  Вгору  

Шановний користувачу!

У бібліотеці журнал "Дніпро" є за такі роки: 1944. №1-6, 1968. № 1-12, з 1970 р. наявні всі номери журналу.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5699  Підберіть, будь ласка, статті на тему "Охорона праці як правова категорія".   Вгору  

Охорона праці як правова категорія

 1. 67.9(4Укр)300 A43 Бондарець, М. Стимулювання оплати праці та забезпечення охорони праці в умовах адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС / М. Бондарець, С. Л. Повзун // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2014 р. / Київський університет права. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 18–21.
 2. Вавженчук, С. Правовий статус працівника як суб'єкта охоронних трудових правовідносин // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 5. – С. 16–19.
 3. Галамасюк, Є. Правові аспекти дотримання вимог охорони праці // Праця і закон. – 2013. – № 11. – С. 48–50.
 4. Гаращенко, Л. П. Стандарти у сфері охорони праці у актах МОП та ЄС // Держава і право. – 2015. –Вип. 68. – С. 289–304.
 5. Голінько, В.Захист без захисту / В. Голінько, С. Чеберячко, О. Чиркін // Охорона праці. – 2015. – № 4. – С. 52–54.
 6. Данилова, В. В. Біобезпека в контексті охорони праці. Біотехнологічний і нормативно-правовий / В. В. Данилова, Н. В. Дехтяренко, Ю. В. Горшунов, Ю. О. Галкін // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 3. – С. 20–29.
 7. Дараганова, Н. В. Державне управління охороною праці в Україні: дискусійні питання // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2014. – № 6. – С. 123–131.
 8. Івчук, Ю. Теоретико-правові засади формування інституту охорони праці в сучасних умовах господарювання // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 221–227.
 9. Корольчук, Л. М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право. – 2015. –Вип. 67. – С. 274–284.
 10. Кузьменко, Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та СполученихШтатів Америки // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 86–89.
 11. Фандєєв, О. Немає завдань, які неможливо виконати // Охоронапраці. – 2016. – № 2. – С. 6–8.
 12. Хоменко, Г. Запроваджено нові штрафи за порушення законодовства про працю та охорону праці / Г. Хоменко, О. Лапій // Аудитор України. – 2015. – № 3. – С. 68–69.
 13. Юзько, Т. М. Право на охорону праці працівникам як складова захисту права на життя // Часоп.Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 200–203.
 14. Івчук Ю. Ю. До питання визначення поняття "охорона праці" за трудовим правом України [Електронний ресурс] // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 28. – С. 129–141.
 15. Івчук Ю. Ю. Правове визначення поняття «охорона праці» [Електронний ресурс] // Збірник наук. праць Харків.нац.пед.ун-ту імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2012. – Вип. 18. – С. 51–57.
 16. Обушенко О. М. Охорона праці як комплексне міжгалузеве законодавство та комплексний правовий інститут [Електронний ресурс] // Науковий вісн.Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2011. – № 4. – С. 161–166.
 17. Остапенко Л. О. Охорона праці та її адміністративно-правовий захист [Електронний ресурс] // Наук.вісн. Львів.держ.ун-ту внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 3. – С. 270–275.
Розділ: Держава і право

Код: 5698  Доброго дня,допоможіть зібрати літературу на тему "Позакласна робота з всесвітньої історії"  Вгору  

Позакласна робота з всесвітньої історії

1. Баханов, К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : монографія / К. О. Баханов. – Донецьк : Юго- Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

2. 74.263.1 К 93 Курилів, В. І. Методика викладання історії : курс підвищ. кваліфікації вчителів історії / В.І. Курилів. – Львів ; Торонто : Світ, 2003. – 248 с.

3. Левітас, Ф. Л. Позакласні заходи з історії / Ф. Л. Левітас. – Харків : Основа, 2004. – 160 с. – (Бібліотека журн. «Історія та правознавство» ; вип. 10).

4. 74.58 М 64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій : формування мультимедійної компетентності (для спеціальності «Історія») : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 296 с. : мал., табл.

5.  74.200.58 О-54 Олійник, І. В. Бесіди, сценарії, рольові ігри (5-11 класи) : на допомогу класному керівнику / І. В. Олійник. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2009. – 72 с.

6.  Харківська, Н. І. Позакласні заходи з історії. Вип. 2 / Н. І. Харківська. – Харків : Основа, 2005. – 160 с. (Бібліотека журн. «Історія та правознавство» ; вип. 5).

7. Пометун, О. І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328 с.

8. Адаєвська, А. Історія для допитливих : дидактичні матеріали для нестандартних уроків та позакласної роботи. 6 клас / А. Адаєвська // Історія України. – 2011. – Берез. (№ 11). – С. 12–15.

9. Демидова, Т.Чарівний світ Середньовічного Китаю : інтегрований позакласний захід 7–8-мі класи / Т. Демидова // Історія України. – 2015. – Трав. (№ 9). – С. 10–14. – [Вкладка].

10. Кожушко, Т. Сучасне викладання історії / Т. Кожушко // Відкритий урок. – 2015. – № 4. – С. 30–32.

11. Космач, О. Лицарський турнір : позакласний захід. 7-й клас / О. Космач // Історія України. – 2016. – Січ. (№ 1). – С. 8–12.

12. Нікора, А.О. Сучасні технології навчання історії / А.О. Нікора // Історія та правознавство. – 2014. – № 13/14. – С. 3–5.

13. Подобєд, О. Тиждень історії як складова позакласної роботи в школі / О. Подобєд // Історія України. Всесвітня історія. – 2012. – № 43. – С. 7–10.

14. Попович, І. Історичне мислення учнів / І. Попович // Відкритий урок. – 2013.– № 12. – С. 26–28.

15. Проноза, О. В. Стіннівка як метод позакласної роботи в сучасній школі / О. В. Проноза // Виховна робота в школі. – 2012. – № 3. – С. 17–30.

16. Ткачик, С. М. Організаційно-педагогічні форми і методи позаурочної роботи/ С. М. Ткачик // Позаклас. час. – 2008. – № 8. – С.16-19.

17. Трухан, О.Ф. Використання сучасних методик викладання історії в школі / О.Ф. Трухан // Історія та правознавство. – 2015. – № 4/5. – С. 10–14.

18. Юрчук, М. Стародавня Греція : позакласний захід : всесвіт. історія, 6-й клас / М. Юрчук // Історія України. – 2013. – Січ. ( № 1). – С. 14–17. – [Вкладка].

Розділ: Історія

Код: 5697  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр."  Вгору  

Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр.

 1. Борисенко, М. В. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках ХХ століття / Мирослав Борисенко. – Київ : Стилос, 2009. – 357 с. : іл.
 2. Вінниця : іст. нарис / відп. ред. В. О. Птущенко. – Вінниця : Вінниц. кн.-газет. вид., 1964. – 354 с. : іл.
 3. Вінниця у пореформений період: 1861-1917 // Вінниця: історичний нарис / голов. ред. : А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 67-126.
 4. Вінниця в добу національно-демократичної революції: 1917-1920 // Вінниця: історичний нарис / голов. ред. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 127-154.
 5. Вінниця у спогадах : у 3 т. / Вінниц. краєзнав. музей; упорядкув. В. Колесник ; відп. за вип. К. Висоцька. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – (Подільська старовина). – Т. 1 : XIX – початок XX ст. – 720 с. : іл.
 6. Секретарьов, А. М. Місто над Бугом: 400 років тому і по тому : іст. нариси / А. М. Секретарьов. – Вінниця : Антекс, 1999. – 60 с.
 7. Федоришен, О. Вінниця. Історія іншого часу : історичний хроноскоп = Vinnytsia. The history of olden days : historical chronoscope / О. Федоришен. – Київ : Майстер Книг, 2015. – 112 с. : іл., карти, табл.
 8. Шалак, О. "Быт подолян" Каленика Шейковського – перше комплексне видання фольклору Поділля / Оксана Шалак // Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття / Оксана Шалак. – Київ, 2014. – С. 22-30.

Інформацію з теми «Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр.» можна отримати переглянувши ці видання de visu.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Держава і право

Сторінка 5 з 257 < 12345678910 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [22]
Історія [235]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [31]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [174]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [21]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [79]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [19]
Мовознавство. Іноземні мови [115]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [175]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [42]
Сільське господарство [108]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [38]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [60]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро