ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 5 з 275 < 12345678910 > До останньої »

Код: 6001  Здравствуйте! Меня интересует все, что касается неологизмов в английском языке, желательно литература последних лет. Спасибо  Вгору  

English Neologisms

Неологізми в англійській мові

Книги

Books

1. 81.432.1 Б 12 Бабич, Г. Н. Лексикология английского языка : учеб. пособие / Г. Н. Бабич. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта: Наука, 2008. – 200 p.

2. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = LexicologyandPhraseologyofModernEnglish : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – Москва : Академия ; Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. – 352 p. – (Высшее профессиональное образование. Филология) (Бакалавриат).

3. 81.432.1 К 90 Кульгавова, Л. В.  Лексикологияанглийскогоязыка : учебно-практ. материалы / Л. В. Кульгавова. – Изд. 2-е, перераб. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. – 511 с. : ил.

4. 81.432.1-923 М 84 Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 254 p.

5. 81.432.1 Н 63 Ніколенко, А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика : навч. посіб. для студентів вузів / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 528 с.

6. 81.432.1 Я 81 Ясінська, О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв’язків у сфері комп’ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. / О. В. Ясінська. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 20 с.

7. 74.261.7АНГЛ N 27 Nattinger, J. R. LexicalPhrasesandLanguageTeaching : методичний матеріал / JamesR.Nattinger, J.S.DeCarrico. – Bristol : OxfordUniversityPress, 1997. – 218 p. – (OxfordAppliedLinguistics).

Періодичні видання

Periodicals

1.  81 П 78 Бортничук, О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64–70.

2. 81.0 В 48 Дзюбіна, О. Концептуальна основа англомовних неологізмів / О. Дзюбіна // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 90–94.

3. Локетт, Б. Фразеологизмы и неологизмы / Брайан Локетт // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – с. 87–90 ; № 6. – С. 82–87 ; № 7. – С. 87–91.

4. 94.3 А 43 Мільчук, І. О. Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів останнього десятиріччя у сфері «релігія» / І. О. Мільчук // Актуальні проблеми слов’янознавства. – 2004. – Ч. 1. – С. 311–318.

5. 81.0 В 48 Рабійчук, Л. Особливості перекладу англійських неологізмів на українську мову / Л. Рабійчук, О. Лемешко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 277–282.

6. 81.0 В 48 Ткачик, О. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (словоскладання, афіксація) / О. Ткачик // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 19. – С. 181–185.

7. Evtishenkov, I. Delightfuland Devious Definitions Expressions Which Have Recently Appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 16–28 February (№ 4). – P. 11 ; 1–15, March (№ 5). – P. 11.

8. Evtishenkov, I. Knock Out Knowledge / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 1–15 June (№ 11). – P. 11.

9.  Evtishenkov, I. Modern Mutations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первоесентября». – 2011. – Авг. (№ 13). – P. 11.

10. Evtishenkov, I. Noteworthy Novations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – Сент. (№ 14). – P. 11.

11. Evtishenkov, I. Postmodernisms : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 16. – P. 13.

12.  Evtishenkov, I. Quirks : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 17. – P. 13.

13. Evtishenkov, I. Rewordings : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Янв. (№ 1). – P. 13.

14. Evtishenkov, I. Suitablefor Selected : expressions which haver ecently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Февр. (№: 2). – Р. 13.

15. Evtishenkov, I. Words, Words, Words : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Июнь (№ 6). – Р. 13.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6000  НАТО і Україна.  Вгору  

НАТО і Україна

 1. 66.2(4УКР) С 83 Александров, О. С. Нова стратегія національної безпеки Польщі– відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131– 138.
 2. 66.2(4УКР) С 83 Баровська, А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 147– 152.
 3. 63.3(4УКР) В 48 Захарчук, В. О. Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. / В. О. Захарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 174– 178.
 4. 355 A 43 Клюшніков, І. М. Використання стандартів НАТО при обгрунтуванні вимог до безпілотних авіаційних комплексів / І. М. Клюшніков, А. А. Шалигін, Р. М. Джус // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукр. Наук.-техн. конф., 17–19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т; редкол.: В. Ф. Анісімов, В. В. Біліченко. – Вінниця, 2017. – С. 160– 162.
 5. 94(477) У 45 Лапшин, С. Перспективи вступу України до НАТО: використання досвіду Польщі / С. Лапшин, І. Зінько // Україна – Польща: історичне сусідство : матеріали Міжна. Наук. конф., 19-20 травня 2017 р. / редкол. Ю. Зінько [и др.]. – Вінниця, 2017. – С. 398– 401.
 6. 66.49 Н 34 Мітрофанова, О. О. Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії / О. О. Мітрофанова // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2015. – Вип. 22: Зовнішня політика і дипломатія : традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 50– 60. – (Політичні науки).
 7. Андріянова, Н. М. Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями / Н. М. Андріянова // Гілея. – 2017. – № 9. – С. 342– 345.
 8. Біленчук, П. Стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів: правове і наукове забезпечення / П. Біленчук, Тетяна Обіход // Юрид. вісник України. – 2017. – 21 – 27 липня, № 29. –С. 13.
 9. Вишня, І. Співробітництво України та Молдови з НАТО / І. Вишня // Зовнішні справи. – 2017. – № 6. – С. 22– 25.
 10. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 28– 31.
 11. Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33– 37. 
 12. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 13. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 14. Манзя, А. «Дорожня карта» членства в Альянсі : [наприкінці березня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік». У цьому документі детально прописані всі напрямки підготовки країни до набуття членства в НАТО] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 4. – С. 34–38 : кол. фот.
 15. Потєхін, О. НАТО і європейська стабільність : частина 1. Геополітика і стабільність / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 16–20.
 16. Потєхін, О. США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 6– 9.
 17. У Києві відкрили новий офіс представництва НАТО // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 59.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5999  Добрий день! Чи є в фондах бібліотеки Офіційний бюлетень "АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА", №28, 2012 рік? Буду вдячний за відповідь.  Вгору  

На жаль, цього бюлетеня в бібліотеці немає.

Розділ: Держава і право

Код: 5998  Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці.  Вгору  

Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці

 1. Айвазян, О. Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, В.М. Петрицька // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [веб сайт]. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2007/aiv_suc.htm (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 2. Арсірій, О. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 24–28.
 3. 78.34(4Укр) Н 34 Беліна, Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Беліна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 39–48.
 4. 78.34 Г 20 Гарбор, Робін Т. Управління автоматизацією бібліотеки / Робін Т. Гарбор. – Київ : [б. в.], 1997. – 56 с. – (Aslib. The association for information management = Асоціація інформаційного менеджменту. Асоціація по інформаційному управлінню).
 5. Дурєєва, Т. Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері / Т. Дурєєва // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 23–25.
 6. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім .О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 18–26 : рис.
 7. Костенко, Л. Й. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.
 8. Кунанець, Н. Е. Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи «Аleph» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника / Н. Е. Кунанець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 631 : Інформаційні системи та мережі. – С. 189–199. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/19_1.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 9. Лобузіна, К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 3–10 : іл.
 10. Мамонтова, Е. Г. Управление библиотечными процессами и ресурсами на основе технологий ИРБИС64 / Е. Г. Мамонтова, Е. В. Терскова // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 82–89.
 11. Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.
 12. Медведєва, В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформ.-аналіт. забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 180 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk–mon/mon–medved.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 13. Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого навчального закладу : метод. рек. / Бруй О.М., Гаріна Н.В., Карпенко Т.В. [та ін] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. наук. мед. б-ка України, Запоріз. нац. мед. ун-т, Одес. нац. мед. ун-т, Харків. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 22 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/5738/4/IT–system_18_12_2013.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 14. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / О. Сербін, С. Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 154–169.
 15. Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж  : матеріали I-V Міжнар. шкіл-семінарів : проект Tempus-Tacis CP-20552-99 / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2002. – 135 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.uran.net.ua/archives/2002feb-lib5/tt2002lib-proceeding.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 16. Фісенко, Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі / Л. Фісенко // Бібл. вісн. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
 17. 78.34(4Укр) Н 34 Чабан, І. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технологій обслуговування читачів : (з досвіду роботи пункту запису читачів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 26–35.
 18. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 193–209.
 19. 78.3 Я 77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215 с. : портр.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5997  Управління інформаційними системами  Вгору  

Управління інформаційними системами

1.      Анісімова, О. М. Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні [Електронний ресурс] / О. М. Анісімова, Д. О. Анісімов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 146–149.

2.      Асєєв, Г. Методологія корпоративного документообігу : побудова CАSE–моделей офісних інформаційних систем / Г. Асєєв // Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 29 – 32.

3.      Безбородова, Т. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління / Т. Безбородова // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 41–45.

4.      32.973.26 Б 48 Берко, А. Ю. Інформаційні системи та інформаційні технології / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник // Системи баз даних та знань : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів, 2015. – Кн. 1: Організація баз даних та знань. – С. 20–21 : фот.

5.      Васильєв, А. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А. Васильєв, Т. Слабко // Вища шк.. – 2008. – № 1. – С. 82–85.

6.      Вовчук, Н. І. Обґрунтування складу інформаційної системи, що забезпечує менеджмент фірми / Н. І. Вовчук, С. В. Устенко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. – № 2. – С. 71–73.

7.      Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки : міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі» / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 9–15.

8.      Гарбарчук, В. І. Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку / В. І. Гарбарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 192–203.

9.      Голубнича, Г. П. Облікові інформаційні системи в управлінні / Г. П. Голубнича // Вісн. КНУ Шевченка. Серія : Економіка. – 2005. – № 77/78. – С. 18–22.

10.  Давидова, І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / Давидова І. // Вісн. Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

11.  Добко, Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21–25.

12.  Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.

13.  Иванченко, В. Информационные технологии и система управления / В. Иванченко // Экономист. – 2004. – № 4. – С. 37–41.

14.  Карташова, Л. Об’єкти та інформаційні системи / Л. Карташова // Інформатика. – 2012. – Серп. (№ 16). – С. 6–11. – [Вкладка].

15.  Кіслов, Д. В. Інформаційні ризики управлінських систем [Електронний ресурс] / Д. В. Кіслов // Молодий вчений. – 2015. – № 7(2). – С. 144–147.

16.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у системі соціального управління [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 35. – С. 83–92.

17.  Кузнецова, М. О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень / М. О. Кузнецова, Г. Ю. Коблянська // Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 154–157 : табл.

18.  Кузьміна, О. М. Планування розвитку управлінських інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. М. Кузьміна, О. О. Горовенко // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 175–178.

19.  Ломачинська, І. М. Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / І. М. Ломачинська, В. Гайдаш // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 247–252.

20.  Макарчук, О. М. Інформація,інформаційні процеси,системи,технології / О. М. Макарчук, О. В. Погрібний // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 13–16 ; № 3. – С. 18–21.

21.  Маслянко, П. П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем / П. П. Маслянко // Наук. вісті. – 2007. – № 6. – С. 54–60.

22.  Матвійчук, О. Сучасні інформаційні технології у бібліотеці / О. Матвійчук // Шк. б-ка. – 2005. – № 4. – С. 103–106.

23.  Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.

24.  Мілош, М. Інтеграція інформаційних систем управління: проблеми, методи, засоби / М. Мілош, Е. Мілош // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 104 –107.

25.  Нетреба, І. О. Системний підхід до оцінки ефективності впровадження інформаційної системи управління / І.О. Нетреба // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

26.  Нетреба, І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління [Електронний ресурс] / І. Нетреба // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 99/100. – С. 81–82.

27.  Осаула, В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19–22.

28.   Петрова, М. Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект [Електронний ресурс] / М. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 74–80.

29.  Петрова, М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / М. Петрова // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 16–20.

30.  Писарчук, О. О. Моделювання процесів ситуаційного управління та ідентифікації в ергатичних інформаційно-керуючих системах [Електронний ресурс] / О. О. Писарчук // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. Серія : Технічні науки. – 2014. – № 4. – С. 98–105.

31.  78.34(4УКР) Н 34 Петращук, О. Інформаційна функція бібліотек у системі сутнісних та прикладних бібліотечних функцій [Текст] / О. Петращук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 94–103.

32.  78.34(4УКР) Н 34 Порхун, О. Систематизація і структуризація первинної інформації як засіб забезпечення ефективного управління інформаційними потоками / О. Порхун // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 119–124.

33.  Риженко, А. А. Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах / А. А. Риженко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 1. – С. 35–38.

34.  Слуцька, І. А. Інформаційна система / І. А. Слуцька // Все для вчителя. – 2006. – Груд. (№ 23/24). – С. 78–81.

35.  78.34(4Укр) Н 34 Танатар, Н. Загальні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи «Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в газетній періодиці» / Н. Танатар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 223–234.

36.  Терещенко, Л. О. Інформаційні технології в управлінні / Л. О. Терещенко, О. С. Сніжко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 28–31.

37.  Філіпова, Л. Структура інформаційної системи: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Л. Філіпова // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 39–41.

38.  Філіпова, Л. Інформаційні системи в комп’ютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Філіпова Л. // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 36–38.

39.  78.34(4Укр) Н 34 Хлань, В. Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі / В. Хлань, А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 161–172.

40.  Шимкович, І. Впровадження інформаційних систем менеджменту / І. Шимкович // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 105–107.

41.  Шинкарук, А. Нові соціально-інформаційні системи Франції / А. Шинкарук // Політ. менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 143–151.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5996  Кадрове діловодство в бібліотеці  Вгору  

Кадрове діловодство в бібліотеці

1. Гончар, О. Складання наказів на підприємстві: про що варто знати кадровику / О. Гончар // Консультант кадровика. – 2016. – Жовт. (№ 19). – С. 6–14.

2. 65.050.2 Д 21 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2016. – 240 с. : табл. – (Українська книга).

3. Домбругова, А. Нестандартні помилки у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 12–15.

4. Домбругова, А. Як виправити помилки в записах у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 2). – С. 35–42.

5. Герасимов, О. Режим праці та відпочинку / О. Герасимов // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 1). – С. 35–41.

6. Клименко, О. Штатний розпис: споріднені документи / О. Клименко // Консультант кадровика. – 2015. – Верес. (№ 17). – С. 9–14.

7. Клименко, О. Посадові інструкції: різновиди та порядок складання / Олександр Клименко // Кадровик України. – 2017. – № 7. – С. 66–73.

8. 78.34 К 68 Ковальчук, Г. Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: пошук рішень / Г. Д. Ковальчук // Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : Короленківські читання 2015 : у 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 139–144.

9. Лаба, О. В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 16–19.

10. Лебедюк, О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2013 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол. : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів, 2013. – С. 536–547. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf (дата звернення: 31.05.2018). – Назва з екрана.

11. 65.050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Палеха. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2009. – 476 с. – (Культура діловодства).

12. Паньків, Я. Посадові інструкції: складання, затвердження, внесення змін та застосування / Ярослава Паньків // Кадровик України. – 2016. – № 11. – С. 62–71.

13. 65.050.2 П 22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 4-те вид., змінене та допов. – Київ : КНТ, 2009. – 332 с. – (Кадри підприємства).

14. Татарінов, І. Особова картка: рекомендації щодо її заповнення / І. Татарінов // Консультант кадровика. – 2013. – Верес. (№ 17). – С. 35–39 ; Верес. (№ 18). – С. 35–40.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5995  Проектна діяльність бібліотеки.  Вгору  

Проектна діяльність бібліотеки

 1. 65.050.2 К 78 Краплич, Р. Проекти й управління ними : практ. посіб. для неприбутк. орг. / Руслан Краплич. – Рівне : Фундація ім. князів-благодійників Острозьких, 2004. – 140 с.
 2. 78.3 Б 59 Смілянець, С. І. Проектна діяльність національної історичної бібліотеки України (2009–2013 роки) / С. І. Смілянець // Бібл. краєзнавство у культ. просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. II Краєзн. читання пам'яті Петра Тронька / М-во культури України, Нац. істор. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київс. Нац. ун-т культури і мистецтв. – С. 201–206.
 3. 78.34 К 68 Колоскова, Г. В. Класифікація проектів публічних бібліотек / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.»; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 157–162.

***

 1. Волян, Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді / Н. Волинян // Бібл. форум України . – 2017. – № 1. – С. 35–37.
 2. Волкова, Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі : Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент / Ганна Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Ковальчук, Ю. Досвід реалізації PR-проекту в бібліотеках Рівненщини : бібліотечна журналістика / Ю. Ковальчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 53–54.
 4. Кударенко, Т. Л. Метод проектів у формуванні компетентного користувача бібліотеки / Т. Л. Кударенко // Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 7. – С. 2–4.
 5. Лобановська, І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів / І. Лобановська // Бібл. форум України. – 2017. – № 1. – С 38–41.
 6. Циганкова, Л. Рорзвиток проектної діяльності бібліотек у вирішенні соціальних потреб місцевої громади // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Зозуля. – Київ : НПБУ, 2011. – 138 с.
 7. Шемаєва, Г. В. Проектний менеджмент в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Г. В. Шемаєва // Бібл. вісн. – 2006. – № 9. – С. 17–20.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5994  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти книги для курсової по темі "PEDIATRICS" англійською мовою, бажано іноземного видання. Дякую  Вгору  

Pediatrics

Педіатрія

1. 57.3 А 20 Advancesin Pediatrics : volume 38. – St. Louis ; Baltimore ; Boston : Mosby Year Book, 1991. – 425 p. – (Windowon America).

2. 54.5 C 29 Case Studiesin Pediatric Surgery / ed. R. L. Moss. – New York : McGraw-Hill, 2000. – 411 p. : фот., фот. кольор. – (Windowon America).

3. 57.3 B 4520 Common Problemsin Pediatrics / ed. : Abraham B. Bergman. – NewYork : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2001. – 355 p. – (Windowon America).

4. 57.3 G 78 Green, Th. P. Pediatrics : Justin Facts / Thomas P. Green. – New York : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2005. – 636 p. – (Windowon America).

5. 51.20 H 57 Hertle, R. W. Pediatric Eye Disease : coloratlasand Synopsis / Richard W. Hertle. – New York : McCraw-Hill , 2002. – 247 p. – (Windowon America).

6. 57.3 M 31 Markel, H. The Portable Pediatrician / H. Markel. – Philadelphia : Hanley&Belfus, INC, 1999. – 478 p. : tabl., pict., graph. – (Windowon America).

7. 57.3 P 36 Pediatrics = Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 584 p. : il.

8. 57.3 P 36P ediatrics = Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – 2nd ed., reprint. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 544 p. : il.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5992  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми " Жіночі подвиги партизанького руху на Гайсинщині у Другій Світовій війні ". Дякую, Вам!   Вгору  

Жіночі подвиги партизанського руху на Гайсинщині

 1. Гальчак, С. Д. Підпільниці, партизанки, учасниці інших форм непокори ворогові / С. Д. Гальчак // Гальчак, С. Д. Жіноче обличчя війни. Вінничанки на захисті Вітчизни (1941-1945) / С. Д. Гальчак ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини. – Вінниця, 2015. – С. 345–439.
 2. Красиловський, М. Мужні відважні : [про партизан з Гайсинщини, зокрема про Є. Пузанкову] / М. Красиловський// Трибуна праці. – 1968. – 27 січ.
 3. Кривенков, С. Люся : [про юну підпільницю з Гайсинщини Л. Яворську] / С. Кривенков // Трибуна праці. – 1973. – 3 берез.
 4. Лавренюк, Д. Сердечна вдячність : [про партизан і підпільників Гайсинщини в роки Другої Світ. війни] / Д. Лавренюк // Трибуна праці. – 2014. – 19 верес.
 5. Лавренюк, Д. Сміливість : [про учасницю партизан. загону в роки Другої Світ. війни Н. І. Шепель, жительку м. Гайсин] / Д. Лавренюк // Гайсин. вісн. – 2010. – 21 січ.
 6. Панчук, В. Г. Крізь полум’я війни : [про жителів Мар’янівки, які в роки Другої Світ. війни допомагали партизанам] / В. Г. Панчук // Панчук, В. Г. Мар’янівка: село. люди, долі / В. Г. Панчук. – Київ, 2003. – С. 342–371.
Розділ: Вінниччина

Код: 5991  Добрий день! Я вивчаю історію с. Янева, м. Калинівки і с. Калинівки (біля Могилів.-Подільська). Я ознаймлена з багатьма книгами по темі. Можливо існує інформація про них в іноземних книгах. Дякую!  Вгору  

Про потрібні вам населені пункти ми знайшли інформацію в таких джерелах:

 1. M. V. Dwory, zamki I palace.Zamek w Janowe / V. M. // Ziemia. – 1911. – T . II. – S. 244-245.
 2. PobogGorski W. Kalinowka / PobogGorski W. //PowiatMohylowski w guberniiPodolsniey / PobogGorski W. // Krakow : Czas. – 1902. – S. 133.
 3. Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wojewodztwo braclawskie, T. 10ю / R.Aftanazyю – Wyd. 2 przejrzane i uzupelnione. – Wroclaw ; Warszawa: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1996. – S. 135–148.
 4. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich. T. 3 / red.: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. – Warszawa : Nakladem Filipa Sulimierskiego i Wladyslawa Walewskiego (Druk "Wieku"), 1880. URL: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/682
 5. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/423

За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5990  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для магістерської роботи з мовознавства на тему: "Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько "Гудзик". Дякую.  Вгору  

Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько («Ґудзик»)

 1. 821.161.2.09 І-90 Бітківська, Г. В. Ірен Роздобудько / Г. В. Бітківська // Історія української літератури: XX – поч. XXI ст. : у 3 т.: навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 336–349. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Бутурлим, Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім'ї : за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик». Система уроків за творами сучасних письменників / Т. Бутурлим // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2016. – № 11. – С. 46–52.
 3. Вегеш, А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / А. Вегеш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2010. – Вип. 14. – С. 11–14.
 4. Галич, А. О. Асоціоніми у творчості Ірен Роздобудько / А. О. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту, Дніпропетр. нац. ун-т, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Донецький нац. ун-т. – Київ, 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 503–511. – У бібліотеці немає.
 5. Галушка, Н. В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. В. Галушка // Література в контексті культури. – 2013. – Вип. 23(1). – С. 22–28.
 6. Галушка, Н. Проблематика і поетика роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. Галушка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2014. – Вип. 19. – С. 242–245.
 7. Герасименко, Н. Ґудзики – долі / Ніна Герасименко // Літ. Україна. – 2016. – 29 груд. – С. 12.
 8. Герасименко, Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобутько / Н. Герасименко // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 36–39.
 9. Голобородько, Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 5–8.
 10. Голобородько, Я. Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.
 11. Дуденко, О. В. Кольоративи у художньому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, О. А. Молодичук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. – Вип. 9. – С. 62–71.
 12. Євтушина, Т. О. Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Т. О. Євтушина // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2011. – Вип. 7. – С. 303–306.
 13. Коваленко, Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / Д. Коваленко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 142–147.
 14. Козак, Р. В. Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько (психологічна драма «Ґудзик»: мова оригіналу та переклад російською мовою) [Електронний ресурс] / Р. В. Козак // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2010. – Вип. 23. – С. 72–76.
 15. Лукьяненко, Д. В. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми [Електронний ресурс] / Д. В. Лукьяненко // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.12. – С. 135–140.
 16. Михайлюк, Ю. Філософські мотиви у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. Михайлюк // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. Слов’янська філологія. – 2012. – Вип. 648–649. – С. 103–108.
 17. Мінчак, Г. В. Лексико-семантичні інновації в романах Ірен Роздобудько / Г. В. Мінчак // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Філологія – Педагогіка – Психологія. – 2008. – Вип. 16. – С. 78–84.У бібліотеці немає.
 18. Моштаг, Є. С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Є. С. Моштаг // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 74. – С. 89–92.
 19. Соколовська, Ю. С. Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 119. – С. 230–232.
 20. Соколовська, Ю. С. Особливості гостросюжетної прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 8. – С. 214–221.
 21. Соколовська, Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 176–180.
 22. Соколовська, Ю. В. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. В. Соколовська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 250–260.
 23. Форманова, С. В. Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / С. В. Форманова // Зап. з укр. мовознавства. – 2016. – Вип. 23. – С. 181–188.
 24. Шевчук, Д. О. Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) [Електронний ресурс] / Д. О. Шевчук // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2015. – Т. 259, Вип. 247. – С. 84–89.
 25. 83.3(4УКР)6-8 Я 78 Яручик, В. П. Розмова з літератором : сучасна укр. худож. творчість в іменах / Віктор Яручик. – Луцьк : Твердиня, 2015. – 232 с. : портр.
 26. Яценко, О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. Яценко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2011. – Вип. 15. – С. 397–399.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5989  Допоможіть з літературою про Армію Крайову  Вгору  

Армія Крайова

1. А579915 Гайдай, О. Хто пожав «бурю»? : Армія Крайова на Тернопіллі, 1941–1945 рр. / О. Гайдай, Б. Хаварівський, В. Ханас ; [ред. Б. Мельничук]. – Тернопіль : [Б. в.], 1996. –176 с. : іл. – Книга є у Нац. б-ці ім. Ярослава Мудрого.

2. Ермолович, В. Еще раз об Армии Крайовой / В. Ермолович // Неман. – 1994. – № 6. – С. 165–169.

3. Ільницький, В. Українсько-польське протистояння на Дрогобиччині у 1943–1944 рр. / В. Ільницький, М. Галів // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 46–55.

4. 63.3(4УКР)6 І–48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) / І. І. Ільюшин. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. – 399 с.

5. Кучеренко, М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни / М. Кучеренко // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 33–41.

6. Ленартович, О. Ю. Спроби україно-польського порозуміння в роки Другої світової війни / О. Ю. Ленартович // Історичні студії Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. К. Баран та ін.]. – Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 20–27. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1722/3/Lenartovych.pdf (дата звернення: 10.05.2018). – Назва з екрана.

7. 72 А 43 Науменко, В. І. Формування військових збройних сил УПА та АК / В. І. Науменко // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2012. – Вип. 1. – С. 365–368.

8. 63.3 (4УКР)6 Р 88 Русначенко, А. Українці і поляки в ХХ столітті: з-під імперій – до національних держав / А. Русначенко // Від імперії – до України / А. Русначенко. – Київ, 2009. – С. 127–150.

9. Самборський, Є. Армія Крайова в Західній Білорусі (1944–1946 рр.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Є. Самборський, Ю. Томин // Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 293–298.

10.63.3(4УКР-4ВОЛ)62 С 32 Сергійчук, В. І. Поляки на Волині у роки Другої світової війни : док. з укр. архівів і пол. публ. / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 576 с.

11.63.3(4УКР-4ВОЛ)6 С 32 Сергійчук, В. І. Трагедія Волині : причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 140 с.

12.63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів. / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.

Т. 2. – 360 с.

Т. 3. – 432 с.

13. 63.3(4УКР)6 У 45 Український визвольний рух. Зошит № 2. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни / ред. В. В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Мс, 2003 – 192 с.

14. Шишкін, І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Г. Шишкін // Гілея: наук. вісник. – 2018. – Вип. 130. – С. 57–60.
Розділ: Історія

Код: 5987  День добрий. Мені потрібна інформація про підпілля Ольгополя у 1943-44 рр. Можуть бути такі матеріали у вашіх фондах?  Вгору  

Підпілля Ольгополя у 1943-44 рр.

1. 9(С272)27 Б 12 Бабій, М. Л. Партизанськими стежками Вінниччини / М. Л. Бабій, В. І. Кравчук. – Одеса : Маяк, 1975. – 44 с.

2. 63.3(4УКР-4ВІН) Б 24 Барвінський, І. І. Історія Чечельниччини з найдавніших часів до кінця ХХ ст. : монографія / І. І. Барвінський. – Одеса : Астропринт, 1998. – 64 с.

3. 9(С)27 В 48 Вінниччина в роки Великої вітчизняної війни (1941–1945 рр.). Збірник документів і матеріалів. – Одеса : Маяк, 1971. – 307 с. – Визволення Ольгополя (15.03.1944 р.). – С. 212–213.

4. 63.3(4УКР-4ВІН) В 61 Вовк, С. Т. Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів : 500-річчю Чечельника присвячується / С. Т. Вовк, В. А. Косаківський, С. В. Таранець. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2000. – 214 с.

5. 63.3(4УКР-4ВІН)6 Г 17 Гальчак, С. Д. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р. – 28 березня 1944 р.) : монографія / Сергій Гальчак. – 3-є вид., допов., перероб. – Вінниця : Консоль, 2010. – 420 с.

6. 63.3(4УКР-4ВІН)6 Г 17 Гальчак, С. Д. У лещатах «нового порядку»: населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом : зб. документів і матеріалів / С. Д. Гальчак, В. М. Чехівський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 336 с.

7. 63.3(4УКР-4ВІН)6 М 89 Мудраченко, М. Р. Друга партизанська бригада, 1942-1944: від партизанщини до партизанства / Микола Мудраченко ; Держ. архів Вінниц. обл., Краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 568 с.

***

8. Журавель, Г. Мужній підпільник : [М. Ф. Підгаєцький] / Г. Журавель // Колгоспник. – 1979. – 6 груд.

9. Кифоренко, М. Визволення Ольгополя : [березень 1944-го] / М. Кифоренко // Чечельниц. вісн. – 2001. – 24 берез.

10. Кифоренко, М. Пам’яті зв’язкової ольгопольського підпілля : [про колиш. зв’язкову підпілля Є. Т. Заболотну] / М. Кифоренко // Чечельниц. вісн. – 1994. – 9 верес.

11. Слюсарчук, М. Дорога в безсмертя : [про командира партизан. загону М. Ф. Підгаєцького] / М. Слюсарчук // Колгоспник. – 1980. – 21 жовт.

12. Слюсарчук, М. Про нього легенди розповідають : [про командира партизан. загону М. Ф. Підгаєцького] / М. Слюсарчук // Вінниц. правда – 1980. – 23 серп.

Розділ: Вінниччина

Код: 5981  Добрий день! Чи є в Вашій бібліотеці книги про засновника APPLE і засновника бренда Virgin? Буду Вам дуже вдячний за відповідь!  Вгору  

Річард Бренсон та Стів Джобс, засновники компаній AppleтаVirgin

1.      32.973.26 А 36 Айзексон, У. Стив Джобс / Уолтер Айзексон ; пер. с англ. Д. Горяниной [и др.]. – Москва :Астрель : CORPUS, 2012. – 688 с.

2.      32.973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс: біографіязасновникакомпанії Apple: пер. з англ. / ВолтерАйзексон. –Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.

3.      32.973 Б 71 Блюменталь, К. Стів Джобс: людина, яка мислилапо-іншому: біографія / Карен Блюменталь ; пер. з англ. І. Бондаренко. – вид. 2-ге, перероб. –Тернопіль : Навч. кн.–Богдан, 2016. – 288 с.

4.      005 Б 89 Брэнсон, Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни = LosingMyVirginity / Ричард Брэнсон ; пер. с англ.: Т. Гутман, М. Хлебникова. – 5-е изд. – Харьков : Фолио, 2017. – 550 с.

5.      005 К 94 Кусумано, М. Стратегіїгеніїв. П'ятьнайважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2017. – 256 с.

6.      004 С 32 Сердюк, М. Стів Джобс / М. Сердюк. – Київ : ІРІО, 2018. – 144 с.

7.      65.9(7СПО) Д 42 Стив Джобс о бизнесе. 250 высказываний человека, изменившего мир / под ред. А. К. Томаса ; пер. с англ. В. Ионов. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 254 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5977  Доброго дня. Подивіться будь ласка, чи є у Вас література "Бухгалтерія 1С 8.2". Дякую.  Вгору  

Бухгалтерия 1С 8.2

1.      32.973.26 Б 77 Бойко, Э. В.1СПредприятие 8.0: универс. самоучитель / Э. В. Бойко. – 4–е изд., стер. – Москва: ОМЕГА–Л, 2011. – 227с.

2.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля. Конфигурирование и настройка. 75 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2012. – 240 с.

3.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля: 100 уроков / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 448 с.

4.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А.1СРозница 8.2 с нуля. 50 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт-Петербург: БХВ–Петербург, 2012.–192 с.

5.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М. 1СПредприятие 8.2. Программирование и визуальная разработка на примерах / С. М. Кашаев. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011.– 320 с.

6.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М.1СПредприятие 8.1. Учимся программировать на примерах / С. М. Кашаев. – 4–е изд., перераб. и доп. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 368 с.

7.      32.973.26 К 89 Кузнецов, В. Г.1СПредприятие 8.1. Управление торговлей. Новейший самоучитель / В. Г. Кузнецов, С. Засорин. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.

8.      32.973.26 О-97 Ощенко, И. А.1СПредприятие. Торговля и склад для начинающих / И. А. Ощенко. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2012.–256 с.

9.      32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт–Петербург: Питер, 2012. – 368 с.

10.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Автоматизация малого бизнеса  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 304 с.

11.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В.1СРозница 8.2. Оперативный и управленческий учет на компьютере / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 368 с.

12.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 368 с.

13.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СДеньги 8.2: контроль личных финансов  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 416 с

14.  32.973.26 Ф 51 Филатова, В. 1СПредприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения  / В. Филатова. – Санкт–Петербург: Питер, 2011. – 178 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 5 з 275 < 12345678910 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [288]
Бібліотеки. Архіви [339]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [192]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [186]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1697]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [26]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [183]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [140]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [197]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше