ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 5 з 279 < 12345678910 > До останньої »

Код: 6072  Сучасне документознавство.  Вгору  

Сучасне документознавство

1.      811.161.2 Г 85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Гриценко. – Київ : ЦУЛ, 2017. –624 с.

2.      65.050.2 К 36 Керування документацією : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ :Ліра-К, 2016. – 296 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності).

3.      73К 63 Комова, М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова ; Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т гуманітар. і соціаль. наук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 296 с.

4.      81.411.1 К 63  Комова, М. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функцій ні : монографія / М. Комова. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 316 с.

5.      73 К 96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Київ :Знання, 2006. – 459 с. : ил.

6.      60.5 П 14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. – Київ :Ліра-К, 2014. – 386 с.

7.      005 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань : навч. посіб. / Ю. Палеха. – Вид. 4-те випр., допов. – Київ :Ліра-К, 2017. – 624 с. – (Культура діловодства).

8.      73 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.

9.      81.411.1-7 П 32 Пізнюк, Л. В. Лінгвістичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.В. Пізнюк. – Київ :Ун-т «Україна», 2007. – 355 с.

10.  81.411.1-7 С 14 Садовнича, В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади / В. В. Садовнича. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2014. – 608 с.

11.  65.050.2 С 91 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. В. М. Бріцина. – Київ :Довіра, 2007. – 687 с.

12.  005 С 91 Сучасне діловодство вУкраїні: практичні поради : практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

13.  81.411.1-7 У 45 Українська мова за професійним спрямуванням:  практикум : навч. посіб. / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ :Академія, 2010. – 272 с. – (Альма-матер).

14.  65.050.2У 67 Управлінське документування : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. –Київ :Ліра-К, 2015. – 368 с.

15.  73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. : табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6071  Доброго дня! Потрібні статті на тему: "Феноменологія Карла Ясперса".  Вгору  
 1. Єсипенко, Д. Соціофілософський досвід К. Ясперса / Д.Єсипенко // Філософська думка. – 2000. – № 1. – С. 79–93.
 2. Власова, О. А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души / О. А. Власова // Вопросы философии. – 2013. – № 2. – С. 89–100.
 3. Култаєва, М. Ідеально-типові конструкти філософського мислення / М. Култаєва // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 83–94.
 4. Култаєва, М. Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення / Марія Култаєва // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 94–104.
 5. Мандрищук, Л. Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса / Лариса Мандрищук // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 87–103.
 6. Новичкова, Г. А. Проблемы воспитания и образования в трактовке Карла Ясперса / Г. А. Новичкова // Философские науки. – 2011. – № 3. – С. 65–78.
 7. Томашкевич, В. А. Рівні буття людини у філософії Карла Ясперса / В. А. Томашкевич // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2017. – № 8. – С. 166–171.
 8. Ясперс, К. Мала школа філософського мислення: фрагмент з твору / Карл Ясперс ; пер. з нім. М. Культаєва // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 105–122.
 9. Ясперс, К. Техніки мислення / К. Ясперс // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 95–103.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 6070  Доброго дня! Мені потрібна література про сучасні мови програмування. Дякую.  Вгору  

Сучасні мови програмування

1.      32.973.26 А 28 Адамс, М. Maya 5. Для профессионалов  / М. Адамс, Э. Миллер, М. Симс ; пер. с англ. : И. Рузмайкина. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.

2.      004 А 36 Айзексон, В.Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / ВолтерАйзексон ; пер. з англ. Дмитро Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с.

3.      32.973.26-018.1 А 56 Альберт, Д. И.ActionScript 2.0 / Д. И. Альберт, Е. Э. Альберт. – СПб. : БХВ–Петербург, 2005. – 1136 с.

4.      32.973.26 Г 62 Голубь, Н. Г.Искусствопрограммирования на Ассемблере: лекции и упражнения / Н. Г. Голубь. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : ДиаСофтЮП, 2005. – 832 с.

5.      32.973.26-018.1 Г 74 Гоше, Х. Д. HTML5. Для профессионалов / Хуан ДиегоГоше ; пер. с англ.: Е. Шикарева, А. Крупник. – 2–е изд. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 560 с.

6.      32.973.26-018.1 Д 27 Дейтел, Х. М.Какпрограммировать на C : пер. с англ. / ХарвиДейтел, Пол Дейтел ; под ред. В. В. Тимофеева. – 4–е изд. – Москва : Бином–Пресс, 2009. – 912 с.

7.      004.43 З-18 Закас, Н.JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / НиколасЗакас ; пер. с англ. А. Лютич. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 960 с.

8.      32.973.26 К 59 Козак, Л. І. Основи програмування: навч. посіб. / Л. В. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Ленинград : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола : Новий Світ–2000, 2011. – 328 с.

9.      32.973.26 К 89 Кузнецов, М. В.MySQL 5 / Максим Кузнецов, ИгорьСимдянов. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 1024 с.

10.  32.973.26-018.1 М 50 Мена, А. С.Изучаем HASKELL / АлехандроСераноМена. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 464 с.

11.  32.973.26-018.2я7 Н 50 Немнюгин, С. А.TurboPascal : учбовийпосібник / С.А. Немнюгин  . – СПб. : Питер, 2002. –496 с.

12.  32.973.2 О-75 Основиалгоритмізації та програмування: середовищеVBA: навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів / під ред. Р. Б. Чаповської. –Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 430 с.

13.  004 П 88 Пупена, О. М.Програмуванняпромисловихконтролерів у середовищіUNITYPRO: навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчовихтехнологій. –Київ :Ліра–К, 2017. – 376 с.

14.  32.973.26-018.1 У 69 Урман, С. Oracle 9i. Программирование на языке РL/SQL: [разработкаэффективных приложений с помощью PL/SQL] / Скотт Урман. – Москва : Лори ; Санкт–Петербург : Питер Пресс, 2006. – 528 с.

15.  32.973.26-018.1 Ф 24 Фаронов, В. В.Delphi. Программирование на языке высокого уровня  : учеб.для студ. вузов / В. В. Фаронов. – Санкт–Петербург : Питер, 2004. –640 с.

16.  32.973.26-018.1 Х 20 Харбисон, С. П.Язык C с примерами: пер. с англ. / Сэмюел П. Харбисон, Гай Л. Стил ; под ред. С. Молявко. – Москва : БИНОМ, 2011. – 528 с.

17.  32.973.26-018.1 Х 68 Хогенсон, Г. C++/CLI: язык Visual C++ для среды .NET: пер. с англ. / Гордон Хогенсон. –Москва ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. – 464 с.

18.  32.973.26-018.1 Х 75 Хольцшлаг, М.Языки HTML и CSS: Для созданияWeb–сайтов: учеб. пособие / М. Е. Хольцшлаг ; пер. c англ. А. Климович. – Москва : ТРИУМФ, 2006. – 304 с.

19.  32.973.26-018.1 Х 82 Хорстманн, К. С.Java 2 Т. 1. Основы / Кей Хорстманн, Гари Корнелл ; пер. с англ. Н. А. Мухина. – 8–е изд. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 816 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6069  Доброго дня! Чи є у Вас література що до управління фінансовою санацією підприємств?  Вгору  

Управління фінансовою санацією підприємств

1.      658 К 26 Карпунь, І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 418 с.

2.      65.29 Т 35 Терещенко, О.О.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Олег Терещенко. – вид. 2–е, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. –552 с.

3.      658 Т 98 Тюріна, Н. М.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 396 с.

4.      65.9(4УКР)29 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / М. Данилюк, В. Савич, В. Орлова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 320 с.

5.      658 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: підруч. для студ. ВНЗ / Нац. ун–т харчових технологій ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 400 с.

6.      Івженко, А. С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов / А. С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4.– С. 142– 148.

7.      Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин / Клебанова Т.С., Панасенко О.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. –С. 158– 165.

8.      Костецький, В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності /  Костецький // Світ фінансів : науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 108-119.

9.      Крикун, В. Б. Політика санації та ліквідації підприємств у механізмі реалізації інституту банкрутства / В. Б. Крикун // Економіка та держава. – 2005. – № 10. – С. 56–58.

10.  Мар’яненко, Л. В. Особливості та передумови провадження санаційних процесів на підприємствах України / Л. В. Мар’яненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 10. – С. 14–21

11.  Терещенко, О. Санація підприємств у світлі нового законодавства  про фінансову неспроможність  / О.Терещенко // Економіка України. – 2000. – № 11. – С. 31–36.

12.  Терещенко, О. Санаційний аудит – необхідна передумова   фінансової санації підприємств / О.Терещенко // Вісник Нац. Банку України. – 2000. – № 5. – С. 57–61.

13.  Швиданенко, Г. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством / Г. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 33–36.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6068  Доброго вечора, які у вас є книги про моря і гори Європи, бажано з анотаціями? Дякую.  Вгору  

 1. 26.890 В 68 Волошин, І. І. Географія Світового океану : навч. посіб. для вчителів серед. загальноосвіт. шк. / І. І. Волошин, В.Г. Чирка. – Київ : Перун, 1996. – 224 с.
 2. 26.8 Г 93 Губарев, В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / В.К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с.
 3. 26.829(4)я73+26.829(5)я73 Г 93 Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А. В. Гудзевич. Вінниця : Віндрук, 2005. 464 с.
 4. 26.8 П 16 Панасенко, Б. Д. Фізична географія материків та океанів. Ч. 2. Євразія : навч. посіб. для студ. вузів / Б. Д. Панасенко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Вінниця, 2010. – 481 с. : іл.
 5. 26.82(4)я73 П 52 Половина, І. П. Фізична географія Європи : навч. посіб. для студ. географ. спец. вищ. навч. закл. / І. П. Половина. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с.

За більш детальною інформацією звертайтеся безпосередньо до бібліотеки.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 6067  Доброго дня, які у вас є підручники з теми : "Європа та її територіальний устрій"?  Вгору  
 1. 63.3(0)6я73 Г 13 Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : підруч. для студ. вузів / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.
 2. 26.829(4)я73 Г 93 Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Віндрук, 2005. – 464 с.
 3. 65.9(4) К 17 Калитчак, Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с.
 4. 66.4(4) К 65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с.
 5. 65.04 Л 5 Лимарев, П. В. Экономическая и социальная география зарубежного мира: Европа / П. В. Лимарев, Ю. А. Лимарева. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 192 с.
 6. 66.4(4ПОЛ) П 53 Польський рефендум і новий устрій Європейського дому: уроки для України. – Київ : Ін-т громадян. сусп–ва, 2004. – 179 с.
 7. 66.4(4УКР) Р 65 Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : монографія / Ін-т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с.
 8. 66.0 С 78 Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 306 с.
 9. 66.0 Т 76 Трохимчук, С. В. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.
 10. 66.4(4) Ш 19 Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 6066  Доброго дня! Мені потрібна інформація про наявність у Вас літератури по темі: "Тайм-менеджмент" Дякую.  Вгору  

Тайм-менеджмент

1. 05 А 50 Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса / Дэвид Аллен ; пер. с англ. С. В. Каденко. – 6-е изд. – Киев : Сварог, 2017. – 346 с.

2. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Тайм–драйв. Как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. – 8-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 256 с.

3. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы / Г.А. Архангельский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 448 с.

4. 65.050.214 Г 65 Гончарова, С. Онлайн-карьера для мам / Света Гончарова, Ицхак Пинтосевич. - Киев : Айпио, 2016. – 256 с.

5. 65.050.214 Д 83 Дункан, Т. М. 8 Ловушек времени. Как вырваться из порочного круга постоянно увеличивающейся загрузки на работе / Тодд М. Дункан ; пер. с англ. : В. И. Кузина. – Москва : Эксмо, 2008. – 224 с.

6. 65.050.214 Е 30 Егоршин, А. П. Организация труда персонала: учеб. для студ. вузов / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. – Москва : ИНФРА–М, 2008. – 320 с.

7. 65.050.214 Е 70 Еремич, Н. Г. Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать / Наталья Еремич. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 176 с.

8. 65.050.214 К 53 Кноблаух, Й. Управление временем : учбовий посібник / Й. Кноблаух, Х. Вельте; Пер. с нем. Д.В. Ковалева. – 2-е изд., стер. – Москва : ОМЕГА–Л, 2006. – 144 с.

9. 65.050.214 Л 58 Лимончелли, Т.Тайм–менеджмент для системных администраторов / Томас Лимончелли ; пер. с англ. С. Иноземцева. – Санкт-Петербург ; Москва : Символ–Плюс, 2013. – 240 с.

10. 65.050.214 Л 91 Льюис, Д. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю / Дэвид Льюис ; пер. с англ. А. П. Хомик. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 238 с.

11. 65.050.214 К 64 О'Коннелл, Ф. Успевай все вовремя: самоучитель по тайм-менеджменту: пер. с англ. / Ф. О'Коннелл. – Москва : Дело и Сервис, 2007. – 176 с.

12. 65.050.214 Р 93 Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И. К. Рыженкова. – Москва : Эксмо, 2008. – 272 с.

13. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

14. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

15.  15.65.050.214 14 Тайм-менеджмент : учеб. пособие / под ред. : Г. А. Архангельского. – Москва : Маркет ДС, 2010. – 288 с.

16.  65.050.214 Т 66 Трейси, Б. Управляй своим временем и удвой результаты / Б. Трейси; Пер. с англ., ред. А.В. Орлов. – Москва : Вильямс, 2006. – 64 с.

17.  Гріньова, О. Тайм–менеджмент і охорона праці / Ольга Гріньова, Сергій Горобинський // Охорона праці. – 2017. – № 11. – С. 26–28.

18.  Иголкина, И. Воры времени и способы борьбы с ними / Инна Иголкина // Довідник секретаря та офіс–менеджера : спец. журн. – 2014. – № 2. - С. 58–67.

19.  Золотарь, А. Основное правило тайм-менеджмента – скорость, не качество? / А. Золотарь // Секретарь-референт : Все о работе и для работы секретаря. – 2012. – № 2. – С. 54–56.

20.   Клюй, Е. Тайм-менеджмент: определите личные приоритеты / Е. Клюй // Секретарь-референт. – 2004. – № 12. – С. 34–36.

21.   Лисак, У. Наш час – у наших руках. Основні поняття й принципи тайм-менеджменту / У. Лисак // Довідник кадровика : спец. журн. – 2012. – № 5. – С. 82–85.

22.  Майсюра, О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 196–200.

23.  Мартиненко, О. Секрети тайм-менеджменту в аудиті й не тільки, або як усе встигати / Ольга Мартиненко // Аудитор України – 2017. – № 9. – С. 74–76.

24.  Стрельнікова, Л. Нотування справ – основа тайм–менеджменту / Л. Стрельнікова // Секретарь-референт. – 2009. – № 6. – С. 80–85.

25.  Харук, К. Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 56–59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6065  Доброго дня! Порекомендуйте літературу з теми: "Основна діяльність громадських організацій Вінниччини за період незалежності України". Дякую.  Вгору  

Основна діяльність громадських організацій Вінниччини

за період незалежності України

 1. 66.79(4УКР-4ВІН) В 39 Ветераны остаются в строю / Винниц. гор. организация ветеранов. – Винница : [б. и.], 2010. – 90 с. : фото.
 2. 85.103(4УКР-4ВІН) В 48 Вінницький вернісаж [Изоматериал] : виставка творів митців Вінниччини з нагоди 35-річчя створення Вінницької обл. організації Нац. спілки художників України. – Вінниця : Консоль, 2010. – 96 с. : кол. іл. – (Краса України Поділля).
 3. 67.9(4УКР)301 Д 44 Дідур В. В. Громадський контроль. Ч. 1 : Громадська організація / В. В. Дідур, Н. В. Гижко; Вінниц. обл. ком. молодіж. орг. – Вінниця : Фенікс: Інфракон-Інфракон-І, 2007 – 32 с.
 4. 67.9(4УКР)301 Д 44 Дідур В. В. Громадський контроль. Ч. 2 : Громадська організація і контролюючі органи: конфлікт чи співпраця. / В. В. Дідур, Н.В. Гижко; Вінниц. обл. ком. молодіж. орг. – Вінниця : Фенікс: Інфракон-Інфракон-І, 2007 – 32 с.
 5. 66.75 Д 58 Довідник молодіжних організацій Вінниччини / Молодіжний центр «Форум» ; ред. С. Горобець. – Вінниця : Х-АРТ, 2004. – 47 с.
 6. 20.1(4УКР-4ВІН)я2 Е 45 Екологічний стан Вінницької області на рубежі тисячоліть : Аналіт.-стат. довід. / ред. О.Г. Яворська. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2005. – 162 с.
 7. 66.79(4УКР-4ВІН) Е 90 Ефективна співпраця крок до успіху : матеріали обл. конф. місц. громад. орг. Вінниччини / Хмільниц. рай. громад. орг. «Право». – Вінниця : Фенікс, 2008. – 21 с.
 8. 63.3(4УКР-4ВІН) Є 24 Європейці Вінниччини = The Europeans of Vinnytsia Region / Вінниц. обл. осередок Міжнар. громад. орг. «Україна-Польща-Німеччина». – Вінниця : [б. в.], [2016]. – 16 с. : іл.
 9. 85.103(4УКР-4ВІН) М 65 Мистецтво Вінниччини [Изоматериал] : вінниц. орг. НСХУ 30 років : альбом / упоряд. Л. Гринюк. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 96 с. : кольор. іл, фот. кольор.
 10. 66.69(4УКР-4ВІН) П 50 Політичні партії та громадські організації Вінниччини у 2000 році : стат. бюл. / відп. за вип. Н.П. Гнатюк. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 42 с.

***

 1. [Кожні три місяці за поданнями підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ГО «Маршрут» робочою групою з питань громадського транспорту, яка працює при міській раді, буде визначатися кращий водійський екіпаж маршрутки] // Місто. – 2015. – 18 лют.. – С. 3.
 2. «Громадська рада» поповнює свої ряди : [про засід. представників громад. орг. Вінниччини] // Вінниччина. – 2005. – 1 берез..
 3. «Молода Подільська Січ» демонструє кращі традиції національно-патріотичного виховання молоді Вінниччини : [30 берез. в актовій залі Вінниц. акад. не перерв. освіти відбулися урочистості з нагоди відзначення 10-річчя діяльності ГО «Вінницьке крайове козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ»] // Освіта Вінниччини. – 2017. – 7 квіт. – С. 8.
 4. Бугай, Ю. Молоді інваліди навчались у «Школі Батьківства» : [громад. орг. «Паросток» з черв. по верес. 2005 р. здійснила програму з реабілітації молодих інвалідів «Школа Батьківства»] / Ю. Бугай // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2005. – 2 листопада. – С. 3.
 5. Гідна нагорода за небайдужість : [з нагоди 31-ї річниці катастрофи на ЧАЕС голова ОДА Валерій Коровій вручив почесну грамоту Верховної Ради України Вінниц. міськ. орг. «Союз Чорнобиль України»] // Вінниц. газ. – 2017. – 12 трав. – С. 2.
 6. Головащенко, О. Дерево дитячих бажань виросло у «Sky Park» : [громад. орг. «Розвиток. Розвиток» закликала усіх небайдужих вінничан приєднатися до благодійної акції «Долоньки дитини візьми у свої руки!»] / О. Головащенко // Вінниц. газ. – 2013. – 13 груд. – С. 11.
 7. Гуменюк, О. Они бросили вызов мафии : [інтерв’ю президента громад. орг. «Батьки вбитих дітей Вінниччини» Василя Маляренка] / О. Гуменюк // Рабочая газ. – 2008. – 13 лют. – С. 3.
 8. Гуральник, Т. «Літо в дії» для активної молоді : [25 черв. 2015 р. у Вінниц. прес-клубі громад. орг. «Спільно дій» презентувала та розповіла про умови участі в проекті для активної та ініціативної молоді «Summer in Action 2015»] / Тетяна Гуральник // Освіта Вінниччини. – 2015. – 10 лип. – С. 2.
 9. Зотов, М. «Гармонія» шукає відважних роботодавців : обласна громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» започатковує новий проект – «Соціалізація людей із інвалідністю через підприємницьку діяльність» / Максим Зотов // Місто. – 2018. – 25 квіт. – С. 4.
 10. Кантоністова, А. Проект «Протяг» незабаром здивує Вінницю : [обл. громад. орг. «Лабораторія актуальної творчості» розкриває таланти молодих художників] / А. Кантоністова // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2006. – 9 серп. – С. 8.
 11. Ковальський, Р. Володимир Продивус очолив громадську організацію «За нове життя» : [12 лип. 2014 р. в залі «Плеяда» нар. депутат України В. Продивус з усіх районів Вінниччини зібрав активних і непосидючих земляків] / Р. Ковальський // 33-й канал. – 2014. – 16 лип. – С. 12.
 12. Ковтонюк, І. Вік живи – вік учись : [громад. орг. «Центр Поділля–Соціум» бере активну участь у проекті «Освіта протягом усього життя», що реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Проект покликаний сформувати центри соціальної активності для літніх людей у семи містах України] / Іван Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2015. – 3 листоп. – С. 6.
 13. Конкурс має бути аполітичним : [12 трав. 2014 р. громад. орг. Вінниччини «Подільська громада», «Опора», «Гармонія» зібрались з ініціативою створення пам’ятника Небесної сотні] // Вінниччина. – 2014. – 14 трав. – С. 4.
 14. Кудіяров, В. Діаспора готова до співпраці : [благодійний фонд «Здорова нація» з Вінниці увійшов до складу Світового конгресу молодіж. орг. укр. діаспори] / В. Кудіяров // RIA. – 2013. – 23 жовт.. – С. 2.
 15. Мартинюк, О. Навчись дарувати радість : [громад. орг. «Флорін» та творча агенція «Свято кожен день» провели тренінг «Організатор свят. Аніматор. Тамада»] / О. Мартинюк // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2011. – 31 серп. – С. 8.
 16. Мороз, О. Не відвертайтися, вони ще живі : [про презентацію проекту «Паліативна та хоспісна допомога дітям Вінниччини» обл. громад. орг. «Вінницька асоціація медиків»] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 15 верес. – С. 6.
 17. Муравський, В. 30 підприємств області увійшли до новоствореної ГО «Вінницький Бізнес Клуб» : 18 лип. в прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації відбулась прес-конференція на тему створення та діяльності нової громад. орг. «Вінницький Бізнес Клуб» / Василь Муравський // 33-й канал. – 2016. – 20 лип. – С. 8.
 18. Сегеда, Ю. Про земляків, знаних у Європі, розповість краєзнавчий проект, що реалізується обласним осередком Міжнар. громад. орг. «Україна–Польща–Німеччина» / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 13 лип. – С. 5.
 19. Сікорський, Ю. Премію Івана Богуна – найактивнішим інтелігентам : [вінниц. орг. Конгресу української інтелігенції заснували премію Івана Богуна] / Ю. Сікорський // Вінниц. відом.. – 1998. – 17 верес. – С. 4.
 20. Станіславенко, Л. Людмила Станіславенко: «Людина, яка працює над собою, завжди успішна» : [голова громад. орг. «Рада Вінниччини» розповіла про свою політичну діяльність та волонтерство] / Людмила Станіславенко // Місто. – 2015. – 25 берез. – С. 6.
 21. Червінчук, І. Понад 250 мужніх татусів Вінниччини самі виховують своїх дітей : [11-й рік на Вінниччині діє громад. орг. «Асоціація мужніх татусів Вінниччини»] / І. Червінчук // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2006. – 25 січ. – С. 2.
 22. Чорна Г. Ефективніше співпрацювати владі і громаді : [зустріч О. Домбровського – голови облдержадмін. та Ю. Іванова – голови облради з представниками громад. орг. Вінниччини] / Г. Чорна // Подолія (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). – 2005. – 1 квіт. – С. 1.

 

Розділ: Вінниччина

Код: 6064  Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Корінні народи США", конкретно цікаввить інформація з другої половини XX ст. - до сьогодні. Дякую.  Вгору  

Корінні народи США (з другої половини XX ст. – до сьогодні)

1. Алексеев, А. Бледнолицые и краснокожие / А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2008. – № 10 . – С. 81–84 ; № 11 . – С. 88–92.

2. 63.52(7) А61 Америка после Колумба : взаимодействие двух миров. Проблемы индеанистики / ред. В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1992. – 271 с.

3. Богина, Ш. А. Начало американской нации (этнокультурные аспекты) / Ш. А. Богина // Сов. этнография. – 1980. – № 1. – С. 56–65.

4. 63.5 Б73 Богораз, В. Г. USA. Люди и нравы Америки / В. Г. Богораз. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 216 с. – (Академия фундаментальных исследований: этнология).

5.  9(И) И90 Исторические судьбы американских индейцев: проблемы индеанистики / ред. В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1985. – 360 с.

6. 63.52(7) Е 25 Евтух, В. Б. Концепция этносоциального развития США и Канады : типология, традиции, эволюция / В. Б. Евтух. – Київ : Наук. думка, 1991. – 180 с.

7.  Козачук, О. О. Зміни в політиці США щодо корінних народів у 60-х – 70-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 147–153.

8.  Козачук, О. О. Політика Канади та США щодо корінних народів: можливі уроки для України [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип. 11. – С. 214–219.

9.  Козачук, О. О. Політика США щодо індіанців у 20-ті – 60-ті рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 7. – С. 208–213.

10. Козачук, О. Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Козачук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29–30. – С. 136–142.

11. Моренчук, А. А. Радикальна політична боротьба індіанців США за свої права на рубежі 60–70-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Моренчук, М. С. Горбачук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Міжнародні відносини. – 2011. – № 21. – С. 106–110.

12. Миронова, Е. Первые люди Америки / Е. Миронова // Вокруг света. – 2016. – № 8. – С. 66–70

13. 63.5 С 79 Стельмах, В. Г. Тропою слез и надежд : кн. о совр. индейцах США и Канады / В. Г. Стельмах, В. К. Тишков, С. В. Чешко. – Москва : Мысль, 1990. – 317 с. : цв. ил.

14. 66.3(7СПО) С 80 Стивенсон, Д. Америка: народ и страна / Д. К. Стивенсон, Ю. Г. Боденштейн, Э. Даун-Барауш ; пер. с англ. В. К. Макарова. – М. : ППП, 1993. – 193 с.

15. 63.5(7) Ф 17 Файнберг, Л. А. Охотники Американского Севера: индейцы и эскимосы / Л. А. Файнберг ; ред. Ю. И. Семенов. – Москва : Наука, 1991. – 184 с. : фот.

16. 63.52(7СПО) Ф 75 Фол, С. Эти странные американцы / Стефани Фол ; пер. с англ.  – Москва : Эгмонт Россия, 2001. – 72 с.

 

 

Розділ: Етнографія

Код: 6063  Історія створення церкви, зараз храм апостола і євангеліста Луки у с. Михайлин, Козятинського району Вінницької області  Вгору  

Історія створення церкви, зараз храм апостола і євангеліста Луки у с. Михайлин, Козятинського району Вінницької області

Енциклопедія сакрального мистецтва Поділля. Храми Вінниччини : альбом. – Вінниця : Консоль, 2010. – 130 с.

86.29(4УКР-4ВІН) З-63 Зінченко, А. Л. Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А. Л. Зінченко. – Київ : Освіта, 1993. – 256 с.

86.2 Л 63 Лисий, А. Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) Єпархії. 1795-1995 : [в честь 200-ліття Подільської Єпархії] / Анатолій Лисий. – Вінниця : [б. в.], 1995. – 120 с.

63.3(4УКР-48)5 П 77 Приходы и церкви Подольской епархии / под ред. : Евфимия Сецинского. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2009. – 996 с. : портр. – (Бібліотека Української Краєзнавчої Класики).

86.29(4УКР) Р 36 Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне : до 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору: матер. Всеукраїнської наук.-теорет. конференції 18 вересня 2008 р. – Вінниця : Планер, 2008. – 332 с.

86.377 Х 52 Хіхлач, Б. Уніатська церква на Поділлі (1700-1840 рр.): віхи історії та соціокультурний портрет / Богдан Хіхлач. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 404 с. : іл., карти.

Петровська, Н. У мирі та злагоді : [про отця Сергія, настоятеля церкви Св. Луки с. Михайлин Козятинського району] / Н. Петровська // RІА Козятин. – 2010. – 1 квіт. – С. 6.

 

Розділ: Вінниччина

Код: 6062  ПІдскажіть, будь ласка, літературу до теми Середня освіта на Поділлі друга половина 19 - поч 20 ст?  Вгору  

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1. Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3. Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16. Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17. Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

 

Розділ: Історія

Код: 6061  Підкажіть, будь ласка, чи не має у Вас наступного видання: рапорт : альманах. - Вінниця, 1934.  Вгору  

У відділі рідкісних і ціннних видань є таке видання:

Сб А56 Альманах-рапорт. – Вінниця : [б. в.], 1934. – 118 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6060  Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, які у вас є радянські газети за 1922-1925 рр. і їхні номери, якщо можливо. Дякую!  Вгору  

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень

Розділ: Історія

Код: 6059  Доброго дня! Прошу надати інформацію про наявність у Вашому фонді книжок про цифрові відео та фото.  Вгору  

1.      32.87 Д 22 2 в 1: Видеомонтаж и создание DVD. Pinnacle 10. Русская версия+Видеокурс : [учеб. пособие] / под ред. : Москва Авера. – Москва : ТРИУМФ, 2007. – 256 с.

2.      32.973.26 Д 18 Данилова, О. В. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео  : підручник / О. В. Данилова, В. В. Манако, Д. В. Манако. – Київ : Шкільний світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

3.      32.94 Г 18 Гамалей, В. А. Мой первый видеофильм от А до Я / В. А. Гамалей. – СПб. : Питер, 2006. – 268 с.

4.      32.87 Л 83 Лудингтон, Д. Абсолютно ясно о видеосъемке, монтаже и DVD-дисках: учеб. пособие / Дж. Лудингтон ; пер. с англ. : Б. Матвеев. – Москва : ТРИУМФ, 2005. – 208 с.

5.      37.94 М 97 Мэтьюз, Л. Азбука обработки цифровых фотографий / Л. Мэтьюз ; пер. с англ. А. Ю. Кухаренко. – Москва : НТ Пресс, 2006. – 176 с.

6.      32.973.23 О-23 Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу : монографія / В. П. Кожем'яко [та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. – 215 с.

7.      32.94 П 14 Паламарчук, С. С. Основи цифрового відео : навч. посіб. / С. С. Паламарчук. – Київ : КНТ, 2008. – 112 с.

8.      32.87 П 49 Пол, Джошуа. Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу  / Джошуа Пол ; пер. с англ. А. Ю. Осипова. – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 400 с.

9.      32.973.26 Р 83 Рудаков, Д. Оранжевая книга цифровой фотографии/ Дмитрий Рудаков. – Санкт–Петербург : Питер, 2013. – 200 с.

10.  32.973.26 С 45 Скрылина, С. Цифровое фото, видео и звук на компьютере для ваших родителей / Софья Скрылина. – Санкт-Петербург : БХВ–Петербург, 2012. – 368 с.

11.  32.973.26 Х 22 Харт-Дэвис, А. Цифровая фотография без посторонней помощи: учеб. пособие / А. Харт-Дэвис. – Москва : 100 книг, 2006. – 272 с.

12.  32.973.26 Ц 75 Цифровая фотография с нуля!: книга + видеокурс: учеб. пособие / ред. Дж. Томсон. – Москва : Лучшие книги, 2006. – 272 с.

13.  32.87 Ш 39 Шейнер, П. Цифровое видео : пер. с англ. / П. Шейнер, Д.Э. Джонс. – 2–е изд. – Москва : Вильямс, 2005. – 512 с.

14.  Мельник, Т. Креативні тенденції відеореклами у соціальних мережах / Тетяна Мельник // Маркетинг в Україні. – 2018. – № 2. – С. 8–25.

15.  Мобильное видео неуклонно развивается // Маркетинг и реклама : міжнарод. проф. журн. – 2015. – № 2. – С. 64–65.

16.  Поляшко, Ю. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! / Ю. Поляшко // Секретарь-референт : Все о работе и для работы секретаря. – 2011. – № 9. – С. 104–105.

17.  Сахацька, Т. Ю. Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей / Т. Ю. Сахацька, М. А. Машовець // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. – 2014. – № 8. – С. 49–52.

18.  Фролов, Д. Исследование отношения людей к видеорекламе /Дмитрий Фролов // Маркетинговые исследования в Украине : науч.-практич. журн. –2016. – № 3. – С. 38–43.

Розділ: Комп'ютери і програми

Код: 6058  Івентивний менеджмент в туризмі.  Вгору  

Івентивний менеджмент в туризмі

 1. 005 Ж 72 Жилінська, О. І. Організація та управління нововведеннями : навч. посіб. / О. І. Жилінська, Л. А. Оліх, І. М. Корнілова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 238 с. : рис., табл.
 2. 338 М 50 Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 580 с.
 3. 005 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університ. кн., 2017. – 334 с.
 4. 005 H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.
 5. 65.43 М 50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / під заг. ред. О. Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2016. – 364 с. : рис., табл.
 6. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2016. – 480 с.
 7. 65.050.214 Т 82 Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2016. – 304 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 8. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 376 с.
 9. 338 Ж 15 Жадан, О. В. Управління надійністю технологічних систем : підручник / О. В. Жадан, А. В. Кретова ; Донец. держ. ун-т управління. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 142 с.
 10. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 11. 75.81 Т 87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Академія, 2013. – 368 с.
 12. 004 І-74 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій : монографія / О. І. Артеменко [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334 с. : рис., табл.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 5 з 279 < 12345678910 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [38]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [196]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1707]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [143]
Музика [21]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше