ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 6 з 270 < 1234567891011 > До останньої »

Код: 5902  Підкажіть, які книги з античної філософії є у бібліотеці?  Вгору  
 1. 87.3 M 34 Mathesis. Из истории античной науки и философии / отв. ред. И. Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1991. – 256 с. – Библиогр. в конце ст.
 2. А 72 Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты / сост. и общ. ред. А. А. Аветисьян. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1955. – 313 с.
 3. 87.3(0)32 А 72 Антология античной философии : збірка / сост. С. В. Перевезенцев. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2001. – 415 с. : ил. – (Мировая философия).
 4. 87.3(0) А 72 Антология мировой философии: античность. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. – 960 с. – (Пушкинская б-ка).
 5. 87.3(0) А 84 Арним Г. История античной философии / Г. Арним ; пер. с нем. и предисл. : С. И. Поварнин. – 2–е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 264 с. – (Из наследия мировой философской мысли : философия античности).
 6. 87.3(0) А 90 Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высш. шк., 1998. – 400 с.
 7. Б 74 Богомолов, А. С. Античная философия / А. С. Богомолов. – Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. – 368 с.
 8. 87.3(0)32 Б 74           Богомолов, А. С. Античная философия : учебник / А. С. Богомолов. – 2-е изд. – Москва : Высш. шк., 2006. – 390 с. – (История философии).
 9. И 90 История античной диалектики / авт. кол. В. В. Соколов [и др.]. – Москва : Мысль, 1972. – 335 с.
 10. Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры).
 11. 87.3 Л 79 Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев. – Москва : МИР ИДЕЙ : АКРОН, 1995. – 232 с.
 12. 87.3(0) Л 91 Льюис, Дж. Г. Античная философия: от Евклида до Прокла / Дж. Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224 с. – (История философии в биографиях).
 13. 87.3(0) Н 17 Надточаев, А. С. Философия и наука в эпоху античности / А. С. Надточаев. – Москва : Изд–во Моск. Ун–та, 1990. – 286 с.
 14. 293 О–64 Оргиш, В. П. Античная философия и происхождение христианства / В. П. Оргиш. – Минск. : Наука и техника, 1986. – 182 с.
 15. 63.3(0)4 У 44 Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V–середина VII века) / В. И. Уколова ; отв. ред. Л. С. Чиколини. – Москва : Наука, 1989. – 320 с.
 16. 87.3(0) Ф 79 Форлендер, К. История философии. Античность. Средние века / К. Форлендер ; пер. с нем. под ред. В. А. Савальского. – Изд. 2–е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 280 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии).
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5901  Порошу Вас знайти мені статті та підручники, в яких є інформація про "Бахурвихи в немецком языке" для написання курсової роботи. Дякую.  Вгору  

Бахурвіхи в німецькій мові

1. 4И(Нім) И 86 Iskos, A.  Deutsche lexikologie Лексикология немецкого языка. Для студентов педагогических институтов и факультетов иностранных языков : für pädagogische Hochschulen und Fremdsprachenfakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. - 2-е изд. –  Ленинград : Учпедиз, 1963. – 275 s.

2. 4И(НЕМ) (075)Л 37 Lewkowskaja, K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высшая школа, 1968. – 320 с.

3. 81.43 Д 56 Добровольский, Д. О. Сопоставительная фразеология: курс лекций: (на материале германских языков) / Д. О. Добровольский, В. Т. Малыгин, Л. Б. Коканина. – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского, 1990. – 80 p.

4. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 s.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. –  Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 s.

6. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. - 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 s.

7. 4И(Нем) Ч-49 Чернышева, И. И. Фразеология современного немецкого языка / И. И. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1970. – 200 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5900  Популяризація нових надходжень у бібліотеках України. Дякую.  Вгору  

Популяризація нових надходжень у бібліотеках України

 1. Баньковська, І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог : автоматизація бібліотечних процесів / І. Баньковська // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 14–15.
 2. Бейліс, Л. І. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. -–С. 8–11.
 3. Білодід, Л. І. «Солодка бібліотека» / Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 12–14.
 4. Водолазька, С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2013. – Т. 51. – С. 101–106.
 5. Виставкова діяльність: сучасні тенденції // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 3. – С. 1–3.
 6. Волян, Н. Популяризація книги та читання засобами фотомистецтва: фотовиставка «Людина і книга» / Н. Волян // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 27.
 7. Воробель, С. І. Буктрейлер як новий жанр популяризації книги / С. І. Воробель, Б. Б. Кобильник // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 21/22. – С. 70–73.
 8. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Частина перша. Фліпбук, Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13–17.
 9. Ганьшева, В. Интерактивный залог успеха : визуализация как способ продвижения новинок литературы / В. Ганьшева // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 23–25.
 10. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5–9.
 11. Глазунова, Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Частина п’ята. Нові форми рекомендації книг / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 12–13.
 12. 78.34(4УКР) Н 34 Гончаренко, М. Нові надходження як складник оперативного бібліотечно-інформаційного сервісу / М. Гончаренко, Г. Степанова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 189–200.
 13. Духневич, Н. Б. Книжкові інсталяції в шкільній бібліотеці / Н. Б. Духневич // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 10. – С. 2–3.
 14. Калугіна, К. В. Деякі аспекти популяризації книги через Інтернет [Електронний ресурс] / К. В. Калугіна // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 21. – С. 54–58.
 15. Книжкові інсталяції в бібліотеці // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 44.
 16. 78.34(4УКР) Н 34 Коваль, Т. Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах : (на прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ) / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Смоляр // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 61–80.
 17. Косачова, О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 15–18.
 18. Кудря, Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37.
 19. Мамедова, Ю. П. Популяризація книги та читання в шкільній бібліотеці / Ю. П. Мамедова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 6–8 ; Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 6–8.
 20. Маркова, В. А. Книга і виклики нової комунікативної реальності [Електронний ресурс] / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2010. – Вип. 29. – С. 120–129.
 21. Мельниченко, А. Реклама та PR як засоби популяризації української книги [Електронний ресурс] / А. Мельниченко, А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 11. – С. 44–45.
 22. Пащенко, М. Популяризація сучасної української книги, налагодження ділових контактів / М. Пащенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 48 – 50.
 23. Петренко, О. Популяризація дитячої книги та читання – одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 44 – 48.
 24. Сошинська, Я. ІV Львівський бібліотечний форум – читаймо у різних форматах / Я. Сошинська // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 48.
 25. Тарасюк, Г. Е. Реклама книг в школьной библиотеке / Г. Е. Тарасюк // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 6. – С. 16–18.
 26. Філяк, Н. Буккросинг для книголюбів / Н. Філяк, Г. Заславець // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. -–С. 14.
 27. Чорна, І. В. Буккросинг – світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 2–3 ; № 8. – С. 31–32.
 28. Шпольська, Т. Л. Використання інформаційних технологій при застосуванні масових форм популяризації літератури / Т. Л. Шпольська // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 6. – С. 71–73.

 

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5899  Порадьте? будь ласка авторів,книги,статті для магістерської роботи на тему : "Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку".  Вгору  

Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку

 1. 74.3 А 66 Андрущенко, Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия / Н. В. Андрущенко. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 316 с. : ил.
 2. Баташева, Н. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 48–55.
 3. Баташева, Н. Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 59–66.
 4. 74 В 48 Волошина, О. В Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги як нагальна потреба сучасної школи / О. В Волошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 257–261.
 5. Горбунова, Н. В. Кореляція порушення психомоторики з порушенням мовлення дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. –С.29–31.
 6. Гусєва, Н. Корекційна допомога дітям із ЗРП : специфіка організації в умовах інклюзії / Н. Гусєва // Психолог дошкілля. – 2016. – № 9. – С. 4–6.
 7. Добриніна, С. М. Особливості корекції мовлення дітей із затримкою психічного розвитку / С. М. Добриніна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 2. – С. 13–15.
 8. 88.8 Д 84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич. – Київ : КНТ, 2017. – 265 с.
 9. Закрепина, А. Изучение особенностей социального развития детей дошкольного возраста с отклонениями в умственном развитии / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 1. – С. 86–101.
 10. 88.8 З-36 Засєкіна, Л. В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л. В. Засєкіна, О. А. Соловей. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 228 с.
 11. Зимніна, В. В. Як зробити цей звук слухняним? : конспект індивідуального заняття з дитиною з загальним недорозвитком мовлення та затримкою психічного розвитку сьомого року життя / В. В. Зимніна // Розкажіть онуку. – 2007. – Серп. (№ 8). – С. 30–31.
 12. 74.3 І-44 Ілляшенко, Т. Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с.
 13. Косогорова, Л. В стране чувств : организация коррекционных игротерапевтических занятий / Л. Косогорова // Здоровье детей. – 2012. – Січ. (№ 1). – С. 40–44.
 14. 88.4 К 82 Кричковська, Т. Д. Психологія аномального розвитку : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 165 с.
 15. Кузава, І. Формування художньо-естетичних інтересів молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.Кузава // Початкова школа. – 2002. – № 6. – С. 16–18.
 16. Куцолапська А. М. Психокоригувальні вправи з дітьми із затримкою психічного розвитку / А. М.Куцолапська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 1. – С. 10–15.
 17. Куцолапська, А. Психокорегувальні вправи / А. Куцолапська // Дефектолог. – 2015. – Листоп. (№ 11). – С. 4–8.
 18. 88.8 Л 28 Лаут, Герхард В. Нарушение внимания у детей: тренинг и развивающие игры : пер. с нем. / Г. В. Лаут, П. Ф. Шлоттке. – 5-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2008. – 368 с. : ил. табл.
 19. 88.8 М 22 Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии : учеб. пособие для студ. вузов / И. И. Мамайчук. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 400 с.
 20. 88.35 М 43 Меженко, Ю. С. Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и умственных способностей / Ю. С. Меженко. – Донецк : БАО, 2011. – 224 с. : табл.
 21. 88.4 Н 60 Нижник, Л. І. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с. : іл.
 22. Нижник, Г. Граючись розвиваємося : корекційно-розвивальна програма для дошкільників із затримкою психічного та мовного розвитку / Г. Нижник, Н. Шлемкевич, Л. Мироник , Л. Гнатишин // Психолог дошкілля. – 2014. – Лют. (№ 2). – С. 1–13 [вкл.].
 23. Омельченко, І. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 59–66.
 24. Панюшкіна, О. Молодші школярі з порушенням психологічного розвитку : формування навчальної мотивації / О. Панюшкіна // Психолог. – 2012. – Жовт. (№ 19). – С. 18–22.
 25. 88.4 П 86 Психология детей с нарушениями интеллектуального развития : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. Л. М. Шипицыной. – Москва : Академия, 2012. – 224 с.
 26. Пугачова, В. В. Казкотерапія в соціальній адаптації дітей з розумовою відсталістю / В. В. Пугачова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 8. – С. 8–14.
 27. Романюк, Н. Горе від розуму : Діти,які відстають у психічному розвитку,можуть бути корисні суспільству. Та чи готове воно їх приняти? / Н. Романюк // Україна молода. – 2010. – 31 берез. – С. 10.
 28. Тростинська, В. Особливий підхід, особлива увага / В. Тростинська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 6. – С. 12–13.
 29. Цибуля, Н. Використання конструктора для розвитку психічних процесів : майстер-клас для психологів / Н. Цибуля // Психолог дошкілля. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 4–8.
 30. Шмаргун, В. М. Функцій когнітивної диференціації та інтелекту дітей з затримками психічного розвитку в процесі корекційного начання / В.М. Шмаргун // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 3. – С. 73–80 : табл.
 31. Шмаргун, В. Сенсомоторна увага та інтелектуальний розвиток школярів / В. Шмаргун // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 57–60.
 32. Янкевич, Т. Розвиток уміння розрізняти правий і лівий напрямок у дітей з ЗПР дошкільного віку / Т. Янкевич // Дефектолог. – 2016. – Черв. (№ 6). – С. 34–37.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5898  Підберіть, будь ласка,літературу на тему "Економічна сутність додаткового капіталу підприємства". Дякую.  Вгору  

Економічна сутність додаткового капіталу підприємства

 1. 65.26 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 172 с. : табл.
 2. Васильчак, С. В. Основні підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 78–80.
 3. Гнатюк, А. Проблеми та особливості аналізу ефективності використання капіталу підприємства / А. Гнатюк, І. Г. Крупельницька // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів / Вінниц. фін.-екон. ун-т ; упоряд. С. Л. Яблочніков. - Вінниця, 2012. – С. 205–209.
 4. 65.9(4УКР) В 53 Гуменний, А. Оптимізація структури капіталу підприємства / А. Гуменний // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 52–54.
 5. 65.9(4УКР) В 53 Добровольська, І. В. Проблеми формування оптимальної структури капіталу підприємства / І. В. Добровольська // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 31–33.
 6. 65.9(4УКР) C91 Єпіфанова, І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. -–С. 243–245 : рис.
 7. 65.9(4УКР) C91 Жмайлова, О. Г. Фінансовий капітал підприємства: формування, використанн та аналіз / О. Г. Жмайлова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. – С. 254–256.
 8. Заєць, Т. О. Удосконалення структури капіталу підприємства / Т. О. Заєць, Б. І. Попович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 101–104 : табл..
 9. 65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.
 10. 65.9(4УКР) В 53 Калашніков, А. Розробка політики оптимізації структури управління капіталом підприємства та розроблення антикризової програми / А. Калашніков // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 87–89.
 11. 65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 328 с.
 12. Ковальчук, І. В. Основні етапи управління капіталом підприємства / І. В. Ковальчук, В. К. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6. – С. 50–53.
 13. 65.9(4УКР) В 53 Ковальчук, О. М. Аналіз структури капіталу підприємства / О. М. Ковальчук, Т. М. Конопацька // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 52–55.
 14. 65.29 К 84 Круш, П. В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.
 15. Лемішко, О. Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства / О. Лемішко // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 64–66.
 16. Назаренко, І. М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу / І. М. Назаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 65–68.
 17. 65.9(4УКР) Т 33 Наконечна, Т. О. Теорії структури капіталу / Т. О. Наконечна, В. П. Поберезький // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 327–329 : табл.
 18. Міщук, Є. В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є. В. Міщук, В. В. Міщенко // АгроСвіт. – 2015. – № 24. – С. 46–49.
 19. 65.9(4УКР) Т 33 Попов, А. В. Концептуальні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства / А. В. Попов // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 342–345.
 20. Семенов, А. Г. Особливості формування капіталу підприємства / А. Г. Семенов, Л. А. Юсипчук // Вісн. екон. науки України. – 2014. – № 1. – С. 110–114 : рис.
 21. 65.9(4УКР) Т 33 Сметанюк, О. А. Особливості структури формування власного капіталу підприємства / О. А. Сметанюк // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 382–384.
 22. 658 С 83 Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2017. – 176 с. : рис., табл.
 23. 65.9(4УКР)26 С 90 Сусіденко, О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія / О. В. Сусіденко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 128 с. : табл.
 24. Теліженко, О. М. Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства / О. М. Теліженко, Н. О. Байстрюченко // Вісн. Сумського держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2011. – № 4. – С. 108–117 : табл.
 25. Тимощик, Л. Вплив структури капіталу на вартість підприємства / Л. Тимощик // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – № 7. – С. 20–23 : табл.
 26. Пустяк, О. В. Особливості розподілу додаткового капіталу комунальними підприємствами / О. В. Пустяк // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. НТУ. – 2011. – № 1. – С. 181–188 : табл.
 27. 65.26 Ш 35 Швиданенко, Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – Київ : КНЕУ, 2007. – 440 с.
 28. Якимов, Ю. О. Основні теоретичні положення та конструктивні принципи обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями / Ю. О. Якимов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 13–17 : мал.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5897  Взаємодія ДНЗ і сім'ї як умова формування здорового способу життя.  Вгору  

Взаємодія ДНЗ і сім’ї як умова формування здорового способу життя

1.      Адамчук, А. Харчування і здоров'я : пізнавально-розважальна гра для 1–4-х класів / А. Адамчук // Здоров'я та фізична культура. – 2016. – Берез., (№ 3). –1–5.

2.      Акопян, Л. Співробітництво, партнерство, довіра : сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26–28.

3.      Анісімова, І. Здоров'я – найцінніший дар : семінар-тренінг для батьків / І. Анісімова // Дитячий садок. – 2016. – Трав., (№ 9). – С. 31–36.

4.      Бєлєнька, Г. Відкриваємо горизонти життя разом : співпраця педагогів і батьків / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2016. – № 6. – С. 2–4.

5.      Бурова, А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимоги / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 11–14.

6.      Васильева, Н. Л. Психолого-социальное сопровождение личностного развития детей дошкольного возраста / Н. Л. Васильева, В. Ю. Иванова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.97–105.

7.      Ващенко, О. Здоров'язберігаюче навчання і виховання / О. Ващенко // Початкова освіта. – 2009. – Берез., (№ 11). – С. 17–18.

8.      Голобородько, М. К. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. – Харків : Ексклюзив, 2013. – 28 с.

9.      Даневич, С. М. Здоров'я нації – основа культури суспільства : батьківський всеобуч / С. М. Даневич // Класному керівнику усе для роботи – 2012. – № 6. – С. 37–42.

10.  Даниленко, Г. Взаємодія навчального закладу і батьків щодо формування в академічно здібних учнів здоров’язбережувальної компетентності / Г. Даниленко, О. Щербакова, О. Щербаков // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 55–59.

11.  Деркунская, В. А. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного возраста / В. А. Деркунская, М. Г. Коршунова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.6–11.

12.  Деркунская, В. А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников / В. А. Деркунская, И. И. Никонец, Т. Л. Шитикова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.12–18.

13.  Долинна, О. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери–однодумці? / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6–8.

14.  Емченко, С. А. Как сохранить здоровое зрение у дошкольников / С. А. Емченко // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.36–41.

15.  Змановский, Ю. Ф. С аттестатом здоровья / Ю. Ф. Змановский, Ю. Е. Лукьянов. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.

16.  Карабаева, С. И. Формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у дошкольников / С. И. Карабаева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.20–25.

17.  Козак, Н. Робота з батьками: нові підходи : [В дитячому садку] / Н.Козак // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 14–15.

18.  Коломоєць, Г. Оздоровлювальний хортинг у ДНЗ / Г. Коломоєць // Дитячий садок. – 2015. – № 5. – С. 22–27.

19.  Костюк, Н. К. Спільна робота дитячого закладу і сім'ї у збереженні та зміцненні здоров'я дитини / Н. К. Костюк, Л. Г. Подуфалова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 357–362.

20.  Крупська, Н. М. Вечір знайомства «Здоров'я наших дітей» / Н. М. Крупська // Виховна робота в школі – 2012. – № 10. – С. 9–11.

21.  Кузь, Ю. С. Роль здоров'язберігаючої поведінки та її вплив на організм людини / Ю. С. Кузь // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 42. – С. 112–116.     

22.  Лагутина, Н. Ф. Культурологическая модель здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учреждении / Н. Ф. Лагутина, Н. В. Голованова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.51–57.

23.  Литвиненко, І. Відповідальність за власне здоров'я формуємо разом з батьками / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 1. – С. 6–7.

24.  Лохвицька, Л. В. Фундамент безпеки життєдіяльності дітей – здоров'язберігальне середовище дошкільного навчального закладу / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – С. 8–12.

25.  Мазій, А. І. Колективна творча справа «Азбука здоров'я» / А. І. Мазій, Л. М. Роженко, Л. М. Гага // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 39–42.

26.  Малинина, Н. Ю. Спортивный досуг как форма физкультурно-оздоровительной работы в детском саду / Н. Ю. Малинина, С. А. Попова, Е. А. Ахмерова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.76–83.

27.  Настольная книга родителей. – Минск : Вышейшая шк., 1991. – 301 с.

28.  Обідченко, О. О. Подорож Планетою Здоров'я / О. О. Обідченко // Все для вчителя. – 2014. – Серп., (№ 8). – С. 70–73.

29.  Правдов, М. А. Формирование валеологической культуры дошкольников в здоровьесберегающем пространстве детского сада / М. А. Правдов, С. Ю. Федорова. Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.42–50.

30.  П'ятницька, Д. Процес формування свідомого ставлення дітей до занять фізичною культурою / Д. П'ятницька, Л. Грищенко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 361–365.

31.  Рожкова, С. Б. Сім'я та здоров'я / С. Б. Рожкова // Класному керівнику усе для роботи . – 2012. – № 9. – С. 44–45.

32.  Рыбак, Е. В. Модели сотрудничества детского сада с родителями по формированию основ здорового образа жизни дошкольника / Е. В. Рыбак // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.92–96.

33.  Савчук, Л. О. Природні чинники здоров'я / Л. О. Савчук // Все для вчителя. – 2016. – Лют., (№ 2). – С. 42–43.

34.  Свириденко, С. Навчаємо дітей здорового способу життя / С.Свириденко // Учитель. – 2000. – № 4/6. – С. 27–31.

35.  Собко, К. Л. Валеологічне виховання дошкільників / К. Л. Собко // Психологія розвитку особистості: теорія і практика : матеріали науково–практичної конференції, м. Вінниця, 19 травня 2016 р. / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Вінницький соціально-економічний інститут, Студентське наукове товариство Вінницького інституту університету «Україна». – Вінниця, 2016. – С. 92–96.

36.  Спичак, М. Курс– на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14.

37.  Стожарова, М. Ю. Формирование здоровьесберегающего поведения детей пятого года жизни / М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова, И. А. Гаврилова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.26–35.

38.  Тимофеева, Т. Н. Черлидинг для дошкольников / Т. Н. Тимофеева, О. О. Татаринова, М. В. Соколова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.68–75.

39.  Тоцька, Т. Виховувати серцем / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14–17.

40.  Тупичкина, Е. А. Проект реализации здоровьесберегающих технологий в процессе олимпийского образования дошкольников / Е. А. Тупичкина // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.58–67.

41.  Удова, О. В. Пректирование взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников / О. В. Удова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – N 4. – С. 64–71.

42.  Флярковська, О. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім'ї як основа розвитку особистості / О. Флярковська // Позашкілля. – 2016. – Листоп., (№ 11). – С. 64–70.

43.  Хаткіна, М. О.Веселі уроки здоров'я : для розумних хлопчиків та дівчаток / М. О. Хаткіна. – Донецьк : БАО, 2014. – 80 с.

44.  Цветкова, П. В. Сотрудничество детского сада с семьей – путь к здоровому образу жизни ребенка / П. В. Цветкова, Н. А. Егорова, З. С. Варфоломеева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.84–91.

45.  Шевченко, Л. О. Здорова сім'я – здорові діти / Л. О. Шевченко, Л. В. Шаповалова // Розкажіть онуку. – 2014. – Жовт., (№ 10). – С. 75–76.

46.  Щур, Л. З. Тато, мама і я – спортивна сім'я : родинне світо / Л. З. Щур // Класному керівнику усе для роботи . – 2014. – № 3.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5896  Мені потрібна література на тему: Молодіжні субкультури. Хіп-хоп культура. Дякую!  Вгору  

74.9 Б 79 Большакова, Е. А. Ваш ребенок – неформал. Родителям о молодежных субкультурах / Е. Большакова. – Москва : Генезис, 2010. – 152 с. : ил. – (Родительская библиотека).

60.5 Б 92 Бусел, Ю. В. Сучасні молодіжні субкультури: пофігізм чи протест / Юлія Бусел. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 96 с. : іл. – (Психологічна скарбничка).

66.75 К 71 Косарецкая, С. В. О неформальных объединениях молодежи : пособие / С. В. Косарецкая, Н. Ю. Синягина. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 159 с. – (Семейная библиотека).

Іванова, М. Болгарські хіп-хоп, графіті / М. Іванова // Нар. творчість та етногр. – 2008. – № 2 (берез.-квіт.). – С. 106.

66.75 К 71 Косарецкая, С. Хип-хоп / С. Косарецкая // О неформальных объединениях молодежи : пособие / С. Косарецкая, Н. Синягина. – Москва, 2004. – С. 118-123.

Нартова, Т. Не хлібом єдиним... : молодіжні субкультури в Україні : XX ст. / Т. Нартова // Соц. педагог. – 2011. – № 7. – С. 33–50.

Селецька, Т. В. Молодіжна субкультура : вплив на формування особистості  / Т. В. Селецька, Т. О. Сливинська, С. І. Небот // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 12. – С. 58–66.

Характеристика деяких українських молодіжних субкультур // Соц. педагог. – 2010. – Жовт., № 10. – С. 16–81.

The politics of hip-hop : can rap chage the world? // The Economist. – 2008. – № 26. – p. 58.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5895  Потрібна книга "Тореадори з Васюківки" (автор В. Нестайко.  Вгору  

В бібліотеці є таке видання:

У2 Н 56 Нестайко, В. З. Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів : для серед. шк. віку / В. З. Нестайко. – Київ : Рад. шк., 1984. – 432 с. : іл.

Розділ: Тексти книжок

Код: 5894  Добрий день! Мені потрібен словник староукраїнської мови. Чи є він у бібліотеці?  Вгору  

У бібліотеці є такий словник:

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. : у 2 т. / ред. кол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька (голова), І. М. Керницький. – Київ : Наук. думка, 1977. – 2 т.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5893  Чиє у вас новий роман В. Шкляра "Троща"?  Вгору  
На жаль, цієї книги в бібліотеці поки що немає.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5892  Нестор Махно і Вінниччина.  Вгору  

Ковальчук, М. Симон Петлюра та Нестор Махно: спроба союзу: [згадується про укладання угоди в м. Жмеринка] / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2003. – № 4. – С. 135–145.

Коломієць, П. Таємниця Дібровського лісу : [діяльність Нестора Махна, зокрема на Поділлі] / П. Коломієць // Науковий світ. – 2004. – № 11. – С. 12–13

Чоп, В. Махновсько-Петлюрівський альянс (вересень 1919 р.) / В. Чоп // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 16–19. ; № 5. – С. 19–22. ; № 6. – С. 36–39.

Розділ: Вінниччина

Код: 5891  Біографія Н. Махно.  Вгору  

63.3(4УКР)61 А 89 Аршинов, П. А. История Махновского движения. (1918–1921) / П. А. Аршинов. – Запорожье : Дикое Поле, 1995. – 248 с.

63.3(4УКР)612–8 А 95 Ахинько, В. М. Нестор Махно : монографія / В.М. Ахинько. – Москва : АСТ ; Харків : Фолио, 2000. – 560 с.

63.3(4УКР) І 90 Батько Махно // Історичні постаті України: проблеми і пошуки. – 2003.

63.3(2УКР)6 В 35 Верстюк, В. Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921) / В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1991. – 368 с.

63.3(4УКР–4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. Скарби Нестора Махна, або Льова Задов: хто він? : повість-хроніка / В. Вітковський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 184 с.

63.3(4УКР)6 В 67 Волковинський, В. Нестор Махно: легенди і реальність / В. Волковинський. – [Б. м.] : Перліт Продакшн, 1994. – 256 с.

63.3(2УК)71 М 36 Махно, Н. Воспоминания / Н. Махно. – Москва : Республика, 1992. – 334 с.

63.3(4УКР)6 М 36 Махно, Н. І. Сповідь анархіста / Н. Махно – Київ : Книга Роу, 2008. – 624 с. – (Мемуари).

63.3(2УК) М 62 Минуле України: відновлені сторінки / ред. І. М.  Хворостяний. – Київ. : Наук. думка, 1991. – 280 с.

63.3(4УКР) С 81 Нестор Махно : (1888 – 1934) провідник повстанського руху // Сто найвідоміших українців. – Київ, 2005. – С. 471–479.

Кудрявцев , Л. Звивисті стежки Нестора Махна / Л. Кудрявцев  // Урядовий кур'єр. – 2006. – 9 верес. – С. 14.

63.3(4Укр)–8я7 Д36 Панов, М. І. Махно Нестор Іванович : (26.10(9.11).1888 р. – 26.07.1934 р. ) провідник самобутнього селянського анархістського руху в 1917 – 1921 рр. / М.І. Панов // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – К., 2002. – № 1. – С. 310–313.

63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Махно / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 415 с.

63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Нестор Махно / В. А. Савченко. – Харків : ПЕТ, 2013. – 128 с.

63.3(4УКР)613–8 С 30 Семанов, С. Н. Махно : подлинная история / С.Н. Семанов. – Москва : АСТ–ПРЕСС, 2001. – 320 с. : ил. – (Историческое расследование).

Художні твори

84.4РОС6–4 Б 79 Болгарин, И. Я. Девять жизней Нестора Махно : роман: В 2 кн. / И.Я. Болгарин, В.В. Смирнов. – СПб. : Амфора, 2006 .) .Кн. 1 : Дикое поле. – 568 с.

84.4РОС6–4 Б 79 Болгарин, И. Я. Девять жизней Нестора Махно : роман: В 2 кн. / И.Я. Болгарин, В.В. Смирнов. – СПб. : Амфора, 2006 – Кн. 2 : Хмель свободы. – 684 с.

84.4УКР6 Л 69 Логвиненко, Б. Богдан Логвиненко про Нестора Махна, Шарля де Голля, Олеся Бердника, Джохара Дудаєва, Романа Шухевича / Б. Логвиненко. – Київ : Грані–Т, 2009. – 76 с.

84.4УКР6 С 17 Самбук, Р Махно / Р. Самбук. Махно. Остання правда / В. Савельєв. – Киев : Укр. Центр духовной культуры, 1997. – 416 с. –

84.4УКР6 С 45 Скрипник, О. В. За золотом Нестора Махна / О. Скрипник. – 2–е вид., переробл. і доп. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 312 с.

84.4УКР6 Ю 19 Южный, Б. Нестор Махно – Черный Батько : роман / Б. Южный. – Донецк : БАО, 2014. – 288 с.

Овчаренко, М. Дочка Нестора Махна : художньо-документальне оповідання / Микола Овчаренко // Хортиця. – 2012. – № 5. – С. 99–106.

Стельмах, Я. Махно : (уривки з повісті) / Я. Стельмах // Іменем закону. – 1993. – 9 квіт. (№ 14). – С. 13; 16 квіт. (№ 15). – С. 13.

Статті з періодичних видань

Анісімов, Ю. «Махном залишатись було небезпечно» : [про сім’ю Н. Махна і онука рідного брата В. І. Яланського] / Ю. Анісімов // Молодь України. – 1991. – 10 груд.

Верьовка, Л. Гілка родового дерева : [розповідь про онука Н. І. Махна] // Укр. культура. – 1996. – №7. – С. 12–15.

Воспоминания и документы: штрихи к портр. Нестора Махно / публ., подгот. текста, вступ. и примеч. А. Барковец // Дружба народов. – 1991. – № 6. – С. 106–129.

Загадка Махна / Б. Булавін, В. Іванов // Подолія. – 1995. – 26 жовт.

Кирилюк, В. «Нестор і Галина» : [про невідомі сторінки життя Н. Махна та його рідних] // Літ. Україна. – 2000. – 9 листоп. – С. 10.

Кривоший, О. Жіноче оточення армії Нестора Махна / Олександр Кривоший // Дзеркало тижня. – 2014. – 11–17 жовт. – С. 15.

Лактіонов-Стезенко, М. Нестор Махно – пошук істини / М. Лактіонов-Стезенко // Дніпро. – 2001. – № 11–12 . – С. 42–114.

Латынин, В. К народному заступнику : [о Несторе Махно] / Латынин // Хортиця. – 2013. – № 2. – С. 11–17.

Лютий, Г. …А ще «батько» писав вірші: кілька невідомих сторінок з поетичної творчості Нестора Махна / Г. Лютий // Голос України. – 1991. – 23 берез. – С. 11.

Махно, Т. Магічний світ героїв / Т. Махно // Українська культура. – 2006. – № 11. – С. 29.

Містюк, О. Чи були онуки у Махна? : інтерв'ю / О. Містюк ; розмову вів М. Чабан // День. – 2009. – 13 листоп. – С. 20 : портр.

Скрипник, О. За золотом Нестора Махна : листи, спогади, документи / О. Скрипник // Хортиця. – 2012. – № 1. – С. 101–102; № 2. – С. 98–107; № 3. – С. 108–110; № 4. – С. 10–34.; № 5. – С. 107–108.

Соколов, П. Таємниця щоденника дружини Махна / П. Соколов // Березіль. – 1995. – № ½. – С. 144–170.

Стус, В. Помилка батька Махна // Вінниччина. – 2003. – 20 серп. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

Телицын, В. Нестор Махно / В. Телицын // Преподавание истории в школе. – 2002. – № 5 . – С. 35–44.

Тригуб, В. Скарби батька Махна / В. Тригуб // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 15.

Ясень, М. Гуляйпільський батько на Єлисейських Полях : до 125-річчя від дня народження Нестора Махна / М. Ясень // Віче. – 2013. – № 21. – С. 52.

Розділ: Історія

Код: 5890  Доброго дня,яка література з теми "лексико-синтаксичний повтор" є у бібліотеці? Дякую  Вгору  

81.411.4 Б 11 Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – Київ : Наук. думка, 1989. – 156 с.

81.411.1 П 99 П'яст, Н. Й. Системна організація лексики на позначення матеріальної культури / Н. Й. П'яст, Л. Є. Азарова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 111 с.

81.411.4 Р 88 Русанівський, В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський ; ред. І. І. Мельничук. – Київ : Наук. думка, 1988. – 240 с.

81.411.1 С 91 Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).

Алисова, Т. Б. Ономасиологический подход при сопоставительном изучении лексико–синтаксических структур двух языков / Т.Б. Алисова // Вестник МГУ: Сер. 9 Филология. – 2005. – № 3. – С. 46–51.

81.0 В48 Попко, Е. Лексические и синтаксические особенности аффективной речи : (на материале англоязычного художественного дискурса) / Е. Попко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 366–370.

81 Л 68 Таукчі О. Про необхідність детального вивчення взаємодії слів / О. Таукчі // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 322–326.

Чуглов В. Повтор словоформы с последующим распространением как синтаксическое явление / В. Чуглов // Филологические науки. – 2004. – № 5. – С. 85–92.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5889  Доброго дня ! Чи є у вас в наявності література пов'язана з англійською мовою , а саме з розвитком майбутнього часу протягом старо- , середньо-, ново- англійського періоду.  Вгору  

1. 81.432.1 А 79 Аракин, В. Д. История английского языка: учеб. пособие для студ. вузов / В. Д. Аракин. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. –304 с.

2. 4И(Англ)(075) А 79 Аракин, В. Д. История английского языка :учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В. Д. Аракин. – Москва : Просвещение, 1985. – 256 с.

3. 4и(Англ) Б 89 Бруннер, К. История английского языка: том I / К. Бруннер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 322 p.

4. 81.432.1 И 20 Иванова, И. П. История английского языка : Учебник. Хрестоматия. Словарь / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева . – Санкт- Петербург : Лань, 1999. – 512 с.

5. 4И(Англ)(075) И 20 Иванова, И. П. История английского языка  : учебник / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян. – Москва : Высш. шк., 1976. – 319 с.

6. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка : History of the English Language : учеб. для студ. фак. иностр. яз. пед. ин-тов / Б. А. Ильиш. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 125 с.

7. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка / Б. А. Ильиш. – Москва : Высш. шк., 1968. - 419 с. – 88 р.

8. 4И(Англ)(075) Р 24 Расторгуева, Т. А. A History of English История английского языка : учебник / Т. А. Расторгуева. – Москва : Высш. шк., 1983. – 347 p.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5888  Здравствуйте, меня интересует литература связанная с историей создания парка Софиевка г.Умань. Спасибо.  Вгору  

Історія Національного дендрологічного парку «Софіївка»

1. Аксініна, І. Сім чудес України : урок-подорож / І. Аксініна // Шкільний світ. – 2015. – Жовт., (№ 19). – С. 22–25.

2. Дендрологічний парк «Софіївка» : 200 років / І. С. Косенко [та ін.] ; відп. ред. М. А. Кохно ; НАН України, Дендрол. парк «Софіївка». – Київ : Наукова думка, 1996. – 187 с.

3. Довгаль, О. В. Географічний турнір «Україна – Європа» / О. В. Довгаль // Географія та економіка в рідній шк. – 2017. – № 10. – С. 19–28.

4. Задорожний, М. Уманський дендропарк Софіївка / М. Задорожний // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 9. – С. 11.

5. Кізлик, В. Софіївка. Крізь призму часу / В. Кізлик ; фото: Г. У. Сівко = Софиевка. Сквозь призму времени / В. Кизлык = Sofiyivka. Through the prism of the time / Violetta Kizlyk : [поезія]. – Умань : Уман. комун. вид.-полігр. п-во, 2009. – 30 с.

6. Косенко, І. С. «Софіївка» – одіссея Потоцьких : короткий нарис історії парку та її засновників / І. С. Косенко, І. І. Кривошея ; фотогр. Г. У. Сивко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 47 с.

7. Кравцова, І. В. Історичні особливості формування Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України[Електронний ресурс] / І. В. Кравцова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Географія. – 2011. – Вип. 22. – С. 77–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2011_22_14

8. Кривошея, І. Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII – початок XX ст.): компаративний аналіз історії / І. Кривошея, С.  Васільєв ; Держ. іст.-архіт. заповідник «Стара Умань». – Умань : [Жовтий О. О.], 2010. – 31 с.

9. Мазуренко, О. «Софіївка» – сад вічного кохання / О. Мазуренко // Екологічний вісник. – 2016. – № 2. – С. 15–18.

10. Мороз , П. Найстаріший національний парк / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2007 . № 5/6. – С. 24 – 25.

11. Подарував коханій парк // Демократична Україна. – 2007. – 19 жовт. – С. 29.

12. Полянська, І.  «Софіївка». Народжена любов'ю / І. Полянська  // Україна козацька. – 2007. – Листопад–Грудень (№ 21–22). – С. 11.

13. Рожнятовська, О. А. Рукотворна перлина України : Цього року виповнюється 210 років від заснування в Умані дендрологічного парку «Софіївка» (1796) / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2006. – ІV квартал. – С. 105–111.

14. Савина, И. Умань: большие истории маленького города  / И. Савина // Украинская туристическая газета. – 2015. – Сентябрь, № 9. – С. 23.

15. Сім чудес України // Розкажіть онуку. – 2017. – Січень, № 1. – С. 21–23.

16. Уманський державний дендрологічний парк «Софіївка» // Музеї України. – 2005. – № 3. – С. 60.

17. Умань місто, де тебе чекають / Уманська міськ. рада, від. культури  ; наук. ред. І. Кривошея ; пер. Олександра Слободяника. – Умань : Візаві, [2017]. – 22 с.

18. Федечко, Н. «Софіївка» – пам'ятник любові : коханій Софії Станіслав Потоцький зробив із каменю, рослин та води подарунок, що нині є одним із чудес України / Н. Федечко // Історія+. – 2016. – Жовт., (№ 10). – С. 18–19.

19. Чубіна Т. Д. Перлина садово-паркового мистецтва дендрологічний парк «Софіївка»: історія створення та етапи розвитку / Т. Д. Чубіна // Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки. – 2014. – Число 21, Вип. 5(2). – С. 7–30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2014_21_5%282%29__3

Розділ: Історія

Сторінка 6 з 270 < 1234567891011 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [35]
Історія [272]
Бібліотеки. Архіви [333]
Біологія. Медицина [36]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [188]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [182]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1691]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [91]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [134]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [191]
Політика. міжнародні відносини [50]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [127]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [64]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро