ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 6 з 257 < 1234567891011 > До останньої »

Код: 5696  Які книги і статті є у бібліотеці на тему "Системи управління персоналом методом делегування повноважень"?   Вгору  

Системи управління персоналом методом делегування повноважень

1. 65.050.214 Б 20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підруч. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 468 с. – (Школа маркетингового менеджменту).

2. 65.050.214 М 79 Моріс, С. Як досягти успіху в делегуванні повноважень : пер. з англ. / Стів Моріс, Грехем Вілкокс. – 2-е вид. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

3. 65.050.214 Р 85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2013. – 310 с.

4. 65.050.214 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. –167 с.

5. 67.9(4Укр) М 74 Місірук, О. М. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям / О. М. Місірук // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання. – 2014. – С. 154–158.

6. Гончарук, В. Среднее звено / В. Гончарук // Менеджмент и менеджер. – 2010. – № 9/10. – С. 56–59.

7. Делегування повноважень як інструмент управління // Завуч. – 2005. – Березень (№ 7). – С. 31.

8. Ляйхер, Р. Делегування повноважень співробітникам / Р. Ляйхер // Холод. – 2010. – № 1. – С. 38–39.

9. Мастеров, Б. Искусство делегирования / Б. Мастеров // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 43–46.

10. Николаева, М. А. Эффективное делегирование полномочий / М. А. Николаева // Менеджмент сегодня. – 2011. – № 1. – С. 56–59.

11. Нікончук, А. Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення / А. Нікончук // Вісник державної служби України. – 2012. – № 2. – С. 72–75.

12. Стародубцев, К. Шкідливі поради, або чого варто уникнути, щоб делегувати ефективно / К. Стародубцев // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 8/9. – С. 62–64.

13. Стрыгина, В. Профиль должности: разработаем вместе / В. Стрыгина // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2010. – № 9. – С. 101–107.

14. Сударкін, О. Делегування повноважень: дорога в нікуди або ключ до успіху? / О. Сударкін // Праця і закон. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

15. Терещук, О. До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці / О. Терещук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 125–129.

16. Уэттен, Д. Десять принципов эффективного делегирования полномочий  / Д.А. Уэттен // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 47–51.

17. Філатова, Н. Виконання суб'єктами приватного права делегованих публічних повноважень / Н. Філатова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 47–50.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5695  Підкажіть, у якому відділі я зможу знайти підбірки журналів по рукоділлю?  Вгору  
Журнали "Бурда" знаходяться у відділі іноземної літератури (вул. Соборна, 70 ІІ поверх), а всі інші - у секторі журнальної періодики (вул. Соборна, 73 ІІІ поверх).
Розділ: Техніка. Виробництво. Стандарти

Код: 5694  Доброго дня. Чи є у бібліотеці література на тему "Розвиток творчого мислення школярів"? Дякую.  Вгору  

1. 74.200 К 58 Кожна дитина талановита / Департамент освіти і науки Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. обл. центр. техн. творчості учнівської молоді. – Вінниця : Корзун Д. Ю., [2013]. – 46 с. : кол. іл. – (Рік дитячої творчості в Україні).

2. 74.200 Р 64 Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. / упоряд. : Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко ; за ред. Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 608 с.

3. 74.200я43 Т 33 Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : матеріали наук.-прак. конф. 30–31 берез. 2006 р : в 3 ч. / відпов. за вип. В.В. Ткачук. – Київ : Грамота, 2006.

4. 74.200 Т 46 Тихенко, Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 120 с.

5.  Боярський, А. В. Творчий пошук учителя – вирішальний фактор розвитку пізнавального інтересу і творчих здібностей учнів / А. В. Боярський  // Трудова підготовка в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 45–50.

6.  Гайченко, О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6/7. – С. 18–19.

7. Голобокова, О. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів: створення психолого-педагогічних умов / Оксана Голобокова // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 17–20.

8. Гончарова, А. В. Інноваційні технології – шлях до удосконалення уроку та розвитку творчої особистості вчителя й учня / А. В. Гончарова // Німецька мова в школі. – 2015. – № 12. – S. 69–72.

9. Грушко, Н. А. Формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів на уроках інформатики / Н. А. Грушко // Інформатика в школі. – 2015. – № 12. – С. 2–9.

10. Губенко, О. В. Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу «Сходинки до творчості» / Олександр Володимирович Губенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 26–30.

11. Джафарова, О. Етнохудожній підхід до виховання творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів / О. Джафарова // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст : матеріали II Міжнар. конгр., 16-18 жовт. 2013 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Кн. 1. – С. 487–490.

12. Доценко, С. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів проектних класів «Інтелект України» / С. Доценко // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 32–38.

13. Кардашов, В. Забезпечення умов художньо-творчого розвитку особистості / Володимир Кардашов // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 2010 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – Кн. 1. – С. 131–137.

14. Качур, В. Особливості формування інтелектуально-творчих умінь учнів на уроках навчання грамотності / В. Качур // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 345–351.

15. Кельнер, С. С. Шляхи розвитку творчих здібностей учнів / С. С. Кельнер // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 15/16. – С. 38–55.

16. Кузьменчук, І. В. Використання технології веб-квест для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів / І. В. Кузьменчук // Всесвітня література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 11–15.

17. Кучерявенко, В. Керівник-предметник, батьки й учні : спільна робота з розвитку творчих здібностей / Віра Кучерявенко // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 21–23.

18. Перфілова, Н. Від творчого вчителя – до творчого учня : майстер-клас із розвитку творчих здібностей учнів на прикладі вивчення оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» у 6-му класі / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень, № 19/20. – С. 75–81.

19. Радченко, М. В. Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості / Марина Володимирівна Радченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 19–22.

20. Сольвар, О. Інноваційні технології навчання на уроках української мови: розвиток творчих здібностей / Ольга Сольвар // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 170–174.

21. Філіппенко, О. Б. Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними засобами бібліотечної роботи / О. Б. Філіппенко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 11. – С. 9–13.

22. Шаповал, О. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках української літератури : на прикладі вивчення оповідання А. Чайковського «За сестрою» / О. Шаповал // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 317–323.

23. Шеремет, М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегрований підхід / М. Шеремет // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 40–44.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5693  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книга сучасного українського письменника Л. Дереша "Амнезія"?  Вгору  

Доброго дня! На жаль, такої книги у нашій бібліотеці немає.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5692  Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел (за останні 3 роки) з теми "Система управління персоналом підприємства". Дякую.  Вгору  

1. 65.050.214 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу : монографія / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.

2. 68.9 С 78 Сташевський, З. П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ–проектів : автореф. дис. / З. П. Сташевський ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності Держ. служби України з надзвичайних ситуацій. – Львів, 2015. – 21 с.

3. 65.050.214 У 67 Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с.

4. 65.050.214 Ч–15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.

5. 72.4(4УКР) Д 46 Лозовський, О. М. Розвиток персоналу як основа конкурентоспроможності підприємства на ринку / Олександр Миколайович Лозовський // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi–Ukrainian Business Council) . – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 33–38.

6. Алдошина, М. В. Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств в туристичній галузі / М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 97–95.

7. Гаріна, Н. Як зробити наради більш продуктивними? / Наталія Гаріна // Кадровик України. – 2016. – № 2. – С. 109–113.

8. Горбачова, І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3/4. – С. 50–54.

9. Дмитрієв Є.Є. Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії / Є. Є. Дмитрієв, Є. В. Сисова // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 71–74.

10. Долгий В. И. Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал / В. И. Долгий, Л. С. Верещагина // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 370–376.

11. Жилінська, Л. О. Оцінка рівня соціально відповідального управління персоналом промислових підприємств / Л. О. Жилінська, Г. В. Перепадченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 88–91.

12. Закаблук, Г. О. Економічна ефективність удосконалення системи управління персоналом підприємства / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 33–42.

13. Зеленкова, М. Реформа кадрової політики: великі зміни починаються з маленьких кроків / Марина Зеленкова // Кадровик України. – 2016. – № 1. – С. 100–104.

14. Зеркаль, А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури / А. В. Зеркаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 45–48.

15. Карковська, В. Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В. Я. Карковська, П. І. Васюник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 290–297.

16. Лелі, Ю. Г. Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на українських підприємствах / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 49–52.

17. Лелі, Ю. Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управіння персоналом / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6. – С. 57–60.

18. Момот, Т. В. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства / Т. В. Момот, Ю. І. Мізік, С. Я. Політучій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 167–174.

19. Панюк, Т. Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу / Тетяна Панюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 2. – С. 133–141 .

20. Пересипкіна, Н. Мотивація персоналу: чому негативні стимули не працюють / Н. Пересипкіна // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 105–109.

21. Ревтюк, Є. А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом / Є. А. Ревтюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 25–29.

22. Сівашенко, Т. В. Організаційно–економічний механізм трудової мотивації у підприємствах / Т. В. Сівашенко, О. В. Костюнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 18–22.

23. Скорбота, В. Особливості управління віддаленими працівниками / Вікторія Скорбота // Кадровик України. – 2016. – № 5. – С. 108–110.

24. Стефановська, С. Командний гравець: середовище існування / Станіслава Стефановська // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 98–104.

25. Ткачук, А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні / А. Ткачук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – N 2. – С. 48–49.

26. Шитікова, Л. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства / Л. В. Шитікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 130–133.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5691  Доброго дня, допоможіть підібрати список літератури на тему "Забезпечення конституційного принципу соціальної справедливості в Україні". Дякую.  Вгору  

Забезпечення конституційного принципу соціальної справедливості в Україні

1. 87.2А 43 Панасюк, Ю. В. Свобода як необхідний принцип соціальної справедливості // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. – КривийРіг : КНУ, 2013. – Вип. 14.–  С. 244–257.

2. 67.9(4Укр)П 68 Размєтаєва, Ю. С. Правові цінності: природа і особливості // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України та обговорення п'ятитомної моногр. "Правова доктрина України". Харків, 20–21 лист. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук. – Харків, 2013. – С. 183–186.

3. Агарков, О. А. Соціальна справедливість як сутнісний принцип соціальної української держави // Гілея. – 2012. –№ 6.– С. 548–553.

4. Колесникова, К.Соціальна справедливістьпочинається з гарантій // Вісникпенсійного фонду України. – 2014. –№ 2.– С. 12–13.

5. Кравченко, М. Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 127–132.

6. Кулачок-Тітова, Л. В. Соціальна справедливість як основоположний принцип права соціального забезпечення [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університетуімені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1082, вип. 16. – С. 119–122.

7. Маслій, О. Місце правової категорії«справедливість» у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури. – 2015. –№ 1. – С. 37–45.

8. Мелян, Н. Ю. Публічні блага та соціальна справедливість: еволюція поглядів та сучасне розуміння [Електронний ресурс] // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 136–141.

9. Мурза, О. В. Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг [Електронний ресурс] / О. В. Мурза // Право і Безпека. – 2012. – № 3. – С. 41–45

10. Ситніченко, Л. А.Соціальна справедливість: проблеми методології // Мультиверсум : філософський альманах. – 2014. – № 2. – С. 169–187.

11. Тищенко, О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України. – 2016. –№ 8. – С. 24–32.

12. Феделеш, Е. М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 99–103.

Розділ: Держава і право

Код: 5690  Добрий день! Допоможіть з літературою до теми "Культурологічний світ лірики Ю. Клена". Дякую.  Вгору  
 1. 83.3(4УКР) М 18 Маланюк, Є. Книга спостережень : ст. про літ. / Євген Маланюк. – Київ : Дніпро, 1997. – 430 с.
 2. 83.3(4УКР)6-8 Клен Т 28 Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : зб. наук. пр. . Вип. 2 / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Кафедра укр. літ. ; голов. ред. І. Руснак. – Вінниця : Планер, 2012. – 568 с. – (ХХ століття: від модерності до традиції).
 3. 83.3(4УКР)69-8 С 47 Слабошпицький, М. Профіль з «Грона п'ятірного». Юрій Клен / Михайло Слабошпицький // 25 українських поетів на вигнанні / Михайло Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – С. 7–47.
 4. Гаврилюк, Н. Словотворчість Юрія Клена / Наталія Гаврилюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 2. – С. 30–32.
 5. Дзюба, І. Юрій Клен – «неокласик» чи «постнеокласик»? / Іван Дзюба // Сучасність. – 2009. – № 8. – С. 79–101.
 6. Жовтан, Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена / Р. Жовтан // Київська старовина. – 2010. – № 6. – С. 70–76.
 7. Котенко, Н. Неокласична антологія Юрія Клена / Наталія Котенко // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 35–41.
 8. Неврлий, М. Несподівана знахідка і «Каравели» Ю. Клена / М. Неврлий // Літературна Україна. – 2011. – 19 трав. – С. 7.
 9. Саєнко, В. Сонетарій Юрія Клена / В. Саєнко // Київ. – 2006. – № 4. – С. 180–184.
 10. Сабат, Г. Німецький утопічний роман у генелогічній інтерпретації Юрія Клена / Галина Сабат // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 39–44.
 11. Сарапин, В. Осінні мотиви в поезії Юрія Клена / Віта Сарапин // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 1998. – № 9. – С. 8–10.

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5689  Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Використання наочних засобів навчання на уроках історії України". Дякую.  Вгору  

1. 74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2. Бережна, Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі :. – 2014. – № 1. – С. 26–30.

3. Бондар, В. Історія України в таблицях (тема «Українські землі в другій половині XIX ст.») / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 4. – С. 10–17.

4. Бондар, В. Історія України в таблицях : (тема «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XYIII – у першій третині XIX ст.», 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 18–23.

5. Бондар, В. Історія України в таблицях. : (тема «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.» 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 6. – С. 44–48.

6. Гусєв, А. Наддруки і марки України нової доби / А. Гусєв // Історія в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 33–35.

7. Десятов, Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи міфів? / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 17–23.

8. Десятов, Д. Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2008. – № 5/6. – С. 18–22.

9. Десятов Д. Роль і функції наочності в структурі пізнавльної задачі з історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 38–42.

10. Дзекунов, А. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти / А. Дзекунов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Червень, № 11. – С. 6–13.

11. Желіба, О. Використання в навчальному процесі схеми «Суспільний устрій Війська Запорізького (друга половина XVII – XVIII ст.)» / О. Желіба // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 3. – С. 23–24.

12. Желіба, О. Використання умовно-графічної наочності при вивченні історії України: дидактичні засади вивчення питання російсько-французької війни 1812 року у 9 класі / О. Желіба // Історія в школі. – 2013. – № 1. – С. 33–35.

13. Іванців, Л. Подорож у минуле / Л. Іванців // Історія в школах України. – 2005. – № 10. – С. 30–34.

14. Комаров, Ю. Мить, зупинись! Ти – історична! / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 15–20.

15. Костюк, І. Нова програма з історії для 5 класу: розвиток допитливості та цікавості до предмета / І. Костюк // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 3–6.

16. Мамонов, Г. Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. – 2013. – Жовтень, № 20. – С. 11–12.

17. Мороз, П. Особливості реклами як історичного джерела : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 11–17.

18. Палатна, О. Використання географічної наочності на уроках історії в професійно– технічних навчальних закладах / О. Палатна // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 30–32.

19. Сідлецька, О. Наочність на уроках історії в допоміжній школі : різновиди і принципи використання / О. Сідлецька // Дефектолог. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 13–16.

20. Стрельник, М.  Історія давніх слов'ян у пам'ятках Національного музею історії України / М.  Стрельник // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 54–55 ; № 5. – С. 53–55.

21. Худобець, О. Використання схем і таблиць на уроці історії / О. Худобець // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 2. –47–48, 3 с. обкл.

22. Шульга, О. Застосування наочних методів навчання із використанням технічних засобів (ТЗН) на уроках історії / О. Шульга, А. Шульга // Історія в школі. – 2013. – № 6. – С. 25–26.

23. Янкевич, В. Історія допомагає зрозуміти майбутнє / В. Янкевич // Історія в школах України. – 2005. – № 9. – С. 39–43.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5688  Доброго дня, потрібна література на тему: "Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури". Дякую  Вгору  

Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури

1.  74.267 Б 48 Бергер, Г. И. Урок физкультуры: спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры : конспекты уроков для учителя физкультуры (5-9 кл.) / Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер. – Москва :Владос, 2003. – 144 с. : ил.

2.  74.200.54 Б 82 Борисенко, А. Ф. Руховий режим учнів : посіб. для вчителя / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Рад. шк., 1989. – 190 с.

3. 74.267 В 19  Васьков, Ю. В. Уроки фізкультури в загальноосвітнійшколі. 10-11 кл. (102 уроки для кожного кл.) : метод.матеріал / Ю. В. Васьков, І. М. Пашков. – Харків :Торсінг, 2004. – 256 с.

4. 74.267 В 43 Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку : метод. рек. / Нац. акад. мед.наук України ; уклад. Н. С. Полька [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2011. – 16 с.

5. 74.267 Д 63 Докукіна, Ю. Є. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Докукіна, Г. А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М. В. Тимчика. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

6. 74.267 З-91 Зубалій, М. Д. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальнихзакладів : навч.-метод. посіб. / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; за ред. М. Д. Зубалія. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

7. 74.267 І-24  Івашковський, В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. : табл.

8. 74.267 К 88 Кудряшов, Є. В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навч. посіб. / Є. В. Кудряшов, С. В. Демерков, О. В. Зюзюков. –Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 360 с.

9. 74.267 К 89 Кузнецов, В. С. Физкультурно-оздоровительная работа в школе : метод.пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – Москва : НЦ ЭНАС, 2006. – 184 с. : ил. – (Портфель учителя. Физическая культура).

10. 74.267 С 32  Сергієнко, Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. П. Сергієнко. –Київ :Олімпійська літ., 2001. – 440 с. : іл.

11. 74.200.544 Ц 34 Целебная сила движений : физкультминутки и подвижные игры в школе. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября» : сер. «Здоровье детей». Вып.1).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5687  Доброго дня! Надішліть будь ласка весь список можливої літератури на тему:"Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства". Дякую)  Вгору  

Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства

1.      65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

2.      65.30 К 12 Кавецький, В. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.

3.      65.9(4УКР)301 К 59 Козловський, В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с.

4.      65.9(4УКР)29 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2014. – 448 с.

 1. Єрмаков, О. Ю.  Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств / Ю. Єрмаков, М. Ігнатенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 7–10.
 2. Бояринова, К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
 3. Водянка, Л. Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40–41.
 4. Гришко, В. А. Теоретичні та прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств / В. А. Гришко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 трав. 2009 р.; м. Харків. – Харків, 2009. – С. 63–66.
 5. Дунська, А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
 6. Жалдак, Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г. П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133–137.
 7. Кужель, В. В. Проблеми активізації соціальних процесів в агропродовольчій сфері на засадах інноваційного розвитку / В. В. Кужель, Ю. М. Атаманчук // АгроСвіт. – 2015 . – № 1. – С. 19–24.
 8. Лепьохіна, І. О. Управління інноваційним розвитком підприємств в ринкових умовах / І. О. Лепьохіна // АгроСвіт. – 2008. – № 16. – С. 30–34.
 9. Нікітюк, О. Чинники підвищення інтенсифікації інноваційної діяльності підприємства / О. Нікітюк // Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. – 2009. – № 10. – С. 9–15.
 10. Пухальська, А. П. Напрями використання об'єктів інтелектуальної власності наукомісткими підприємствами / Анастасія Павлівна Пухальська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – N 1. – С. 174–179.
 11. Семенченко, Н. В. Соціально-економічні та нормативно-правові чинники регулятивного впливу на процес реструктуризації підприємства / Н. В. Семенченко // АгроСвіт. – 2014. – № 6. – С. 18–21.
 12. Смоляр, Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.
 13. Тельнов, А. С. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 69–76.
 14. Федулова, Л. І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Л.І. Федулова // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 7–17.
 15. Шишова, О. Б. Кластерізація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємсв / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59–61.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5686  Література на тему: Вивчення діяльності історичних осіб на уроках з історії України.  Вгору  

Вивчення діяльності історичних осіб на уроках з історії України

 1. 63.3(4УКР)-8я2 В 42 Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. : короткі біограф. нариси, істор. та худ. портр. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев. – Київ : Вища шк., 2002. – 359 с.
 2. 63.3(4УКР)4 В 68 Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. В. А. Смолій. – Київ : Варта, 1994. – 560 с.
 3. 63.3(4УКР)6 Г 44 Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії : всеукр. наук. конф. 19-20 трав. 2008 р. / Ін-т історії НАН України ; відп. ред. : В. Ф. Верстюк. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с.
 4. 63.3(4УКР) Д 21 Дашкевич, Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.
 5. 63.3(4УКР) К 72 Костомаров, М. І. Історичні постаті / М. І. Костомаров ; пер. І. С. Голуб. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 618 с.
 6. 63.3(4УКР)61 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / Валерій Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.
 7. 63.3(4УКР)61-8 У 45 Українська революція : історичні портрети : навч. посіб. / упоряд. С. В. Корновенко,  А.Г. Морозов, О.П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 288 с.
 8. 63.3(4УКР)6 Ф 17 Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Ярослав Файзулін, Володимир Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.
 9. Бєлянінова, А. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину. (Розділ №. «Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст.») : практичне заняття 3 / Альбіна Бєлянінова // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 6/7. – С. 22–24.
 10. Гавриш, І. Таємниця в'язня № 72-192. Бандера у Заксенгаузені : лише тепер, через сім десятиліть, потроху відгортається завіса невідомості над концтабірним життям Провідника ОУН / Іван Гавриш // Історія+. – 2016. – Лютий, № 2. – С. 1, 3–5.
 11. Гончар, О. Гетьман П. Дорошенко. Боротьба за об'єднання України : 8-й клас / Олександр Гончар // Історія України. – 2016. – Лютий, № 4. – С. 9–15.
 12. Горецький, М. Методика вивчення теми та організації і проведення уроку : «Богдан Хмельницький – політик і дипломат» (історія України, 8 клас) / Микола Горецький, Ігор Коляда // Історія в школі. – 2014. – № 3. – С. 43–48.
 13. Грицюк, О. Павло Платонович Чубинський – видатний етнограф і громадський діяч : урок-усний журнал : 5 клас / Оксана Грицюк // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 4. – С. 61–65.
 14. Дубок, Т. Образ Богдана Хмельницького в історії та літературі : бінарний урок з історії України та української літератури, 8 клас / Т. Дубок, Н. Солонько // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 2–8.
 15. Єрмоленко, А. Київська Русь за князювання Ольги і Святослава : історія України, 7 клас / А. Єрмоленко // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 9–14.
 16. Желіба, О. Використання історичних джерел при вивченні історії Української держави Павла Скоропадського : історія України. 10 клас / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 7–13.
 17. Камка, Т. А. Іван Мазепа: історично-літературний портрет : інтегрований урок-проект. 9-й клас / Т. А. Камка // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 9. – С. 8–13.
 18. Коваль, О. «Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика» : історія України, 8 клас / О. Коваль, І. Коваль, С. Потеряйко // Історія в рідній школі. – 2014. – № 1. – С. 19–21.
 19. Коляда І. Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: ,, Петро Дорошенко– мудрий державний  діяч чи політичний авантюрист?» / І. Коляда, М. Гудзь, А. Федоренко // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 33–36.
 20. Круглашов, А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю / А.Круглашов // Віче. – 2000. – № 3 . – С. 106–109.
 21. Кубаєвська, К. Мати анархія і батько Махно : 95 років тому був «зоряний час» найвідомішого українського монархіста  / Катерина Кубаєвська  // Історія+. – 2014. – Вересень, № 9. – С. 19.
 22. Кубанова, В. Є. «Пилип Орлик та його Конституція». Історія України. 8 клас : фрагмент уроку / В. Є. Кубанова // Історія в школах України. – 2008. – № 6. – С. 9–10.
 23. Литвин, С. Симон Петлюра і Другий Зимовий похід / С.Литвин // Київська старовина. – 2000. – № 1. – С. 105–119.
 24. Матвієнко, М. І. М. І. Драгомиров і Україна / М. І. Матвієнко // Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 112–126.
 25. Мінько, О. Кирило та Мефодій – творці слов'янської абетки : урок історії України до Дня української писемності. 7-й клас / Ольга Мінько // Дефектолог. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 17–19.
 26. Нечипоренко, Л. Київська Русь за Володимира Мономаха / Л. Нечипоренко // Історія в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 25–28.
 27. Резакевич, К. Зв'язки київського архієпископа Петра Могили з молдовськими князівствами : до 400-річчя з дня народження Петра Могили / К. Резакевич // Український історичний журнал. – 1996. – № 3. – С. 78–81.
 28. Стельмах, Л. Київська Русь за часів правління Володимира Великого : історія України, 7 клас / Л. Стельмах // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 19–23.
 29. Стецишин, О. «Я вам покажу кузькіну мать! Ми вас закопаємо!» / Олег Стецишин // Історія. – 2014. – Квітень, № 4. – С. 16.
 30. Сушинський, Б. Петро Калнишевський, кошовий отаман запорозького козацтва / Б. Сушинський // Наука і суспільство. – 2015. – № 7/8. – С. 26–33.
 31. Терещенко, О. Є. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко : історія України. 8 клас / О. Є. Терещенко // Історія та правознавство. – 2016. – № 19/21. – С. 81–88.
Розділ: Історія

Код: 5685  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зібрати літературу до теми: "Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії".  Вгору  

Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії

1.      74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2.      74.263.3+85.113(0)я7 К 53 Кнабе, Г. Архитектура и устройство древнеримского жилища : Материалы к урокам МХК / Г. Кнабе. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 3)

3.      74.263.3 К 58 Кожем'яка, О. Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу : Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 кл. / О.Л. Кожем'яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11).

4.      74.200.58 К 60 Коли скінчились уроки. № 1(січ.–лют.): Від Гомера до Ейнштейна : цікаві бувальщини й епізоди з життя видатних людей.: альм. для вчителів та вихователів. – Київ : Ред. освітянських видань, 2003. – 211 с.

5.      74.263.2УКР+63.3(4УКР)6я721 Н 30 Нартов, В. В. Історія України : плани-конспекти уроків, 10 кл. / В. В. Нартов. – Харків : Ранок, Веста, 2003. – 352 с. – (На допомогу вчителю).

6.      74.263.4+63.3(0)4 Р 81 Ртищева, Г. Культура Средневековья : Материалы к урокам МХК / Г. Ртищева. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 2).

 1. Дрібниця, В. Використання відео та мультимедійних матеріалів на уроках історії України та всесвітньої історії у 6–11 класах / В. Дрібниця // Історія в школі. – 2007. – № 4. – С. 42–44.
 2. Камбалова Я. Навчаємось у грі:  : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми: «Європа. Візантія. Арабський світ») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 1. – С. 19–23.
 3. Камбалова, Я. Навчаємось у грі : ( нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Індія, Китай») /  Я.  Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 17–19.
 4. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторенння з історії Стародавнього світу) / Камбалова Я. // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С.  41– 44.
 5. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії стародавнього світу на прикладі теми «Греція  в V – IV ст. до н. е.» ) /  Я. Камбалова,  М. Муценко // Історія в школі. – 2007. – № 1. – С. 36–38.
 6. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2009. – № 5/6. – С. 38–40.
 7. Сологуб, Н. В. Країни Стародавнього Сходу ( 6кл. ) / Н. В. Сологуб // Історія в школі. – 2005. – №10. – С. 46–47.
 8. Харченко, Л. Подорож по стародавньому світу : (театралізована гра для  6-х класів) / Л. Харченко // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 15–17.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5684  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Урок-лекція у старших класах з Історії України". Дякую!  Вгору  

Урок-лекція у старших класах з історії України

1.      Коляда, І. Діалогічна лекція як технологія інтерактивного навчання при вивченні теми «Помаранчева революція осені 2004р. в Україні» : (історія України, 11 кл.) / І. Коляда // Історія в школі. – 2005. – № 3/4. – С. 19–27.

2.      Корецька, В. О. Розвиток лекційно-практичної системи навчання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. О. Корецька ; кер. роботи С. Г. Мельничук ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 227 c.

3.      Печеніна, Н. Реабілітація жертв сталінізму : (проблемна лекція для старшокласників) / Н. Печеніна // Історія в школі. – 2001. – № 11/12. – С. 46–51.

4.      Попчук, М. Ю. Наш край у кінці XVII – першій половині XVIII ст. : урок-лекція, 8 клас / М.Ю. Попчук // Все для вчителя. – 2003. – № 31. – С. 16–17.

5.      Сойма, Л. М. Сучасний урок як спільна творчість учнів і педагога / Л. М. Сойма // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 2. – С. 26-30.

Розділ: Історія

Код: 5683  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми "Історичні погляди Р. Арона". Дякую  Вгору  

1.      66.01 А 84 Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон ; пер. с фр. Г. И. Семенова. – Москва : Текст, 1993. – 303 с.

2.      60.5 А 84 Арон, Р. Этапы развития социологической мысли : пер. с франц. / Р. Арон ; общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича . – Москва : Прогресс Универс, 1993. – 608 с

3.      60.51 А 84 Арон, Р. Етапи розвитку соціологічної думки : Монтеск'є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Р. Арон; Пер. з фр. Г. Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2004. – 688 с.

4.      87.6 А 84 Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. Арон ; пер. с фр. И. А. Гобозова, отв. ред., авт. послесл. И. А. Гобозов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 336 с. – (Из наследия мировой философской мысли: социальная философия).

5.      60.5 А 84 Арон, Р. Мир і війна між націями : монографія / Р. Арон ; пер. з фр. В. Шовкун. – Київ : Юніверс, 2000. – 688 с.

Розділ: Історія

Код: 5682  Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до теми "Жіночі рухи у Франції між двама світовими війнами".  Вгору  

1.       66.1 Р 69 Романюк, А. С. Історія західних політичних вчень. Політичні доктрини ХХ - початку ХХI ст. : навч. посіб. / А. С. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Знання, 2011. - 255 с.

2.       63.3(4ФРА) И 90 История Франции / под общ. ред. : Ж. Карпантье ; предисл. : Ж. Ле Гоффа ; пер. с фр. : М. Ю. Некрасова. - СПб. : Евразия, 2008. - 607 с. - (Историческая библиотека).

3.       Арзаканян М. Ц. Политическая история Франции XX века / М. Ц. Арзаканян. — М. : «Высшая школа», 2003. — 157 с.

4.       60.5 Т 33 Теория и история феминизма : учеб. пособие / под ред. Ирины Жеребкиной. – Харьков : ХЦГИ, Ф-Пресс, 1996. – 387 с.

5.       Фемінізм у Франції [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія . – Режим доступу: https://fr.wikipedia.org/wiki/Feminisme_en_France#Riot-Sarcey2008. – Мова франц.

Розділ: Історія

Сторінка 6 з 257 < 1234567891011 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [22]
Історія [235]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [31]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [174]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [21]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [79]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [19]
Мовознавство. Іноземні мови [115]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [175]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [42]
Сільське господарство [108]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [38]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [60]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро