ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 6 з 279 < 1234567891011 > До останньої »

Код: 6057  Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період", конкретно цікавлять 1945 - 1956 рр. Дякую  Вгору  

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період

1. ВА751071 Алєксєєва-Процюк, Д. О. Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953): нормативно-правові та організаційні засади : [монографія] / Д. О. Алєксєєва-Процюк ; Нац. акад. внутріш. справ. – Київ : Посвіт, 2011. – 238 с. : табл. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

2.  Алєксєєва-Процюк, Д. Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939–1953 рр. [Електронний ресурс] / Д. Алєксєєва-Процюк // Архіви України. – 2006. – № 1/6(259). – С. 184–189.

3. Букин, С. С. Немецкие военнопленные на советских предприятиях / С. С. Букин // ЭКО. – 1999. – № 1. – С. 132–141.

4. Буцько, О. В. Військовополонені в СРСР (1941–1945 рр.) / О. В. Буцько // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 120–126.

5. Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941–1953 гг. // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 3 (89), ч. 2 : Україна–Угорщина. – С. 282–318.

6. Галицкий, В. П. Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы / В. П. Галицкий // Воен.-ист. журн. – 1991. – № 4. – С. 66–78

7. Жангуттин, Б. О. ГУПВИ: военнопленные и интернированные на территории Казахстана (1941–1951 гг.) / Б. О. Жангуттин // Отечественная история. – 2008. – № 2. – С. 107–119.

8. Калкутіна, Н. Санітарно-побутові умови в таборах для іноземних військовополонених Південної України в 1944–1945 рр. (на прикладі Миколаївського табору № 126) // Acta studiosa historica. – 2014. – Ч. 4. – С. 171–181.

9. Калкутіна, Н. В. Становлення системи трудового використання іноземних військовополонених на території УРСР та нормативно-правове регулювання відносин радянської держави з даним контингентом (1939–1948 рр.) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2012. – Вип. 3.33. – С. 148–153.

10. Калкутіна, Н. В. Трагедія полону: морально-психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 83. – С. 52–57.

11. 63.3(2)6 К 29 Като, Кюдзо. Сибирь в сердце японца / К. Като ; отв. ред. А. П. Деревянко. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. – 136 с.

12. Конасов, В. Б. К вопросу о численности / В. Б. Конасов // Вопросы истории. – 1994. – № 11. – С. 187–189.

13. Кузьминых, А. Л. Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект проблемы / А.Л. Кузьминых // Новая и новейшая история. – 2006. – № 1. – С. 168–180.

14. Кузьминых, А. Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939–1956 гг. / А. Л. Кузьминых // Вопросы истории. – 2010. – № 8. – С. 91–101.

15. 68.4(4УКР) В 42 Курц, Ґ. Спогади про радянський полон / Ґ. Курц // Військово-історичний альманах / ред. : В. Алещенко. – Київ, 2005. – Річник 6, число 1(10). – С. 37–56 : іл.

16. Левикін, В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні : 1940–1950-ті роки / В. Левикін // Київ. старовина. – 2011. – № 3. – С. 49–56 : табл.

17. Левикін, В. Умови побуту в радянських таборах військовополонених / В. Левикін // Київ. старовина. – 2010. – № 2. – С. 36–46.

18. 95.4 Г 47 Мелешко, Н. Б. Проблема публічного судового переслідування іноземних військовополонених Другої світової війни в радянській історіографії 40-х – другої половини 80-х рр. ХХ ст. / Н. Б. Мелешко // Гілея: наук. вісн. – Київ, 2011. – Вип. 45. – С. 134–138.

19. Ми, депортовані : спогади поляків із в’язниць, таборів і заслань в СРСР // Всесвіт. – 1993. – № 2. – С. 190–198.

20. Мотревич, В. П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944–1951 гг.: численность и дислокация / В. П. Мотревич // Грані. – 2016. – № 12. – С. 88–92.

21. Потильчак, О. Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази [Електронний ресурс] / О. Потильчак // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 219–223.

22. Потильчак, О. Інтерновані японці на території України : після Другої світової війни / О. Потильчак // Історія України. – 2011. – Лютий (№ 7). – С. 3–8.

23. Потильчак, О. Військовополонені італійці в радянських таборах на території України (1946–1954 рр.) / О. Потильчак // Військово-історичний меридіан : електрон. наук. журн. – 2014. – № 1. – С. 28–40. – Режим доступу: https://bit.ly/2DnupV9 (дата звернення: 05.11.18). – Назва з екрана.

24. Потильчак, О. Польські військовослужбовці в радянських таборах для військовополонених (1939–1949 рр.) / О. Потильчак // Історія в школі. – 2002. – № 7. – С. 9–13.

25. Потильчак, О. Табори для військовополоненних та інтернованих в Україні у 1950–1954 рр.: організаційно-структурний аспект / О. Потильчак // Історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 30–38.

26. 63.3(4УКР)6 П 64 Поховання німецьких військовополонених часів Другої світової війни на території України : зб. док. / упоряд. В. Левикін. – Київ : [б. в.], 2002. – 104 с.

27. Руднев, В. Документы о советской каторге японських пленных / В. Руднев // Известия. – 1992. – 27 янв.

28. 63.3(4УКР)62 С 32 Сергійчук, В. І. Новітня каторга : військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. – 188 с.

29. Чайковський, А. Полон за чужі і свої гріхи / А. Чайковський // Військо України. – 2007. – № 3. – С. 38–41 : іл. ; № 5. – С. 29–31.

 

Розділ: Історія

Код: 6056  Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для магістерської роботи на тему " Дослідження шляхів реалізації діяльнісного підходу до навчання іноземних мов". Дуже вдячна  Вгору  

Дослідження шляхів реалізації діяльнісного підходу до навчання іноземних мов

1.      74.58 А 92 Атанов, Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186 с.

2.      Бєляк, О. М. Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення [Електронний ресурс] / О. М. Бєляк // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 11–12. – С. 76–81.

3.      Биконя, О. П. Особистісно-діяльнісний підхід до самостійного позааудиторного навчання англомовного ділового говоріння та письма [Електронний ресурс] / О. П. Биконя // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2016. – № 53. – С. 45–49.

4.      Брославська, Л. Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики [Електронний ресурс] / Л. Брославська, С. Мащенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 3. – С. 105–110.

5.      Верченко, Н. В. Особистісно-діяльнісний підхід як головна передумова сучасної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Верченко // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – Вип. 4. – С. 20–27.

6.      Вострікова, В. В. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу на уроках іноземної мови в умовах профільного навчання [Електронний ресурс] / В. В. Вострікова // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 63. – С. 119–123.

7.      Гнатюк, Д. О. Системно-діяльнісний підхід як основа організації ефективного навчання [Електронний ресурс] / Д. О. Гнатюк // Педагогічний пошук. – 2013. – № 4. – С. 33–37.

8.      Гораш, К. Прогнозування інноваційного розвитку загальної середньої освіти: діяльнісний аспект / К. Гораш // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 21–25.

9.      74.261.7АНГЛ Д 13 Давыдова, М. А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам / М.А. Давыдова. – Москва : Высш. шк., 1990. – 175 с.

10.  Давыдова, М. Деятельностная методика в свете перестройки преподавания иностранных языков / М. Давыдова // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 3. – С. 10–14.

11.  Кушніров, М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму [Електронний ресурс] / М. О. Кушніров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –  2014. – № 8. – С. 348–356.

12.  Лабенко, О. А. Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / О. А. Лабенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2010. – Вип. 18. – С. 233–240.

13.  Лазебник, Н. Не носити знання за плечима : діяльнісний підхід до викладання іноземних мов / Н. Лазебник // English language & culture. Fortnightly. – 2017. – № 17. – P. 4–6.

14.  Мокіна, А. Г. Старший дошкільник як суб’єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу [Електронний ресурс] / А. Г. Мокіна // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 22. – С. 113–122.

15.  Момон, Л. Діяльнісний компонент змісту освіти / Л. Момон // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7 число 2. – С. 88–92.

16.  Онкович, Г. В. Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-орієнтованому навчанні / Г. В. Онкович // Креативна педагогіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 98–104.

17.  Паращенко, Л. Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2010. – № 2/3. – С. 22–28.

18.  Редько, В. Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / В. Редько // Рідна школа. – 2013. – № 4/5. – С. 41–52.

19.  Решетников, О. В. Формирование позитивного социального опыта воспитанника как основа организации личностно-развивающей среды / О. В. Решетников // Школьные технологии. – 2013. – № 6. – С. 129–142.

20.  Садовий, М. Діяльнісний та системний підхід у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. Садовий // Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 123(2). – С. 304–308.

21.  Синекоп, О. Особистісно-діяльнісний підхід у англомовному диференційованому навчанні майбутніх ІТ-фахівців [Електронний ресурс] / О. Синекоп // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 3. – С. 71–77.

22.  Степанова, М. А. Деятельностная теория учения: прошлое, настоящее, будущее / М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2013. – № 6. – С. 77–87.

23.  Талалай, Ю. Принципи діяльнісного підходу та самостійного навчання іноземних мов крізь призму поглядів чеських педагогів [Електронний ресурс] / Ю. Талалай // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип. 21. – С. 165–169.

24.  Шеремет, М. Критичне мислення : діяльнісний підхід / М. Шеремет // Шлях освіти. – 2004. – № 4. – С. 28–31.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6055  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Івент-маркетинг. Окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій.  Вгору  

Івент-маркетинг – окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій

 1. Васильева, О. Ивент-маркетинг – эффективная замена прямой рекламе / О. Васильева // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 22–26
 2. Ивент-маркетинг трансформируется вместе с рынком // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 8–14
 3. Касьяненко, С. Ивент-маркетинг: невероятный всплеск интереса / С. Касьяненко // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 32–33.
 4. Максимович, Я. О нетворкинге на ивентах / Я. Максимович // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 27–31
 5. Пирогова, Т. Ивент-маркетинг как инструмент бренд-коммуникаций (классика жанра от Red Bull) / Т. Пирогова // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 5. – С. 60–65.
 6. Ромат, Е. Ивент маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. –№ 6. – С. 48–56.
 7. Пятыгина, К. Ивент-маркетинг переживает возрождение / К. Пятыгина // Маркетинг и реклама. – 2018.– № 9. – С. 34–35.
 8. Садыков, А. Ивент – это в первую очередь инструмент / А. Садыков // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 18–19.
 9. Сотник, В. Современный ивент-маркетинг: есть проблемы. даже у ивент-агенств / В. Сотник // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 20–21.
 10. Ткачук, О. В. EVENT – важлива складова сучасного PR / О.В. Ткачук // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 34–39.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6054  Доброго дня. Допоможіть знайти матеріали на тему "Документні класифікаційні системи зарубіжних країн"(історія, теорія, практика, використання, перспективи на майбутнє.) Це можуть бути як книги так і періодичні видання. Дякую.  Вгору  
 1. 025.3 В 43 Викери, Б. Фасетная классификация : руководство по составлению и использованию отраслевых схем / Б. Викери. – Москва : ГПНТБ, 1970. – 74 с.
 2. 78.37 Д 37 Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4 т.: пер. с англ. / ред. Е. М. Зайцев. – 21-е изд. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 4 т. – (Пушкинская б-ка).
 3. 78.37 Л 68 Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 132 с.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : між нар. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ : [б. в.], 1995. –107 с.
 6. 78.37 С 32 Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. – 139 с.
 7. 025 Э 30 Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. – Москва : Книга, 1977. – 311 с.
 8. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
 9. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35–38.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Леонов, В. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 7–16.
 11. 71 Х 21 Леонов В. П. Основи наочної бібліотечної класифікації (НБК) / В. П. Леонов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 138–147.
 12. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
 13. Лукачи, А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии / А. Д. Лукачи // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 3–6.
 14. Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 27–34.
 16. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення ефолюції систематизаційних підходів до управління інформацією : (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.
 17. Сербін, О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 39–43.
 18. Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 13–16.
 19. Сербін, О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 20. Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 21. Сербін, О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 22. Сербін, О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 45–48.
 23. Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 24. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 25. Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 26. Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49 ; № 8. – С. 48–52.
 27. Сукиасян, Э. ББК: общая концепция и программа развития / Э. Сукиасян // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
 28. Сукиасян, Э. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
 29. Сукиасян, Э. Р. Корифеи нашей профессии – М. Дьюи и Ш. Р. Ранганатан / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 67–73.
 30. Сукиасян, Э. Структура библитечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6053  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою: «Юридична відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів»  Вгору  

Юридична відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів»

1.      343 К 82 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 верес. 2017 р. (відп. офіц. тексту). – Київ : ЦУЛ, 2017. – 174 с.

2.      «Про лікарські засоби» : Закон України від 4 квіт. 1996 р. № 123/96–ВР [Електронний ресурс] : (зі змінами). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

3.      343Н 34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : дод. до вид. містить зміни до КК України за станом на 07.02.2017 р. / Нац. акад. внутрішніх справ ; за заг. ред.: О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – Вид. стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 1104 с. – Зі змісту: [Стаття 3211]

4.      Байда, А. О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконну фармацевтичну діяльність [Електронний ресурс] / А.О. Байда // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 166–170.

5.      Гребенюк, О. Я. Проблеми якості українського законодавства про кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з лікарськими засобами [Електронний ресурс] / О. Я. Гребенюк // Європейські перспективи. – 2012. – № 4(2). – С. 91–95.

6.      Гук, О. Г. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Г. Гук // Часоп. Акад. адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 3. – С. 44–49.

7.      Коваленко, І. А. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів: склад злочину [Електронний ресурс] / І. А. Коваленко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 7. – С. 180–183.

8.      Коваленко, І. А. Фальсифікація лікарських засобів: постановка проблеми [Електронний ресурс] / І. А. Коваленко // Митна справа. – 2013. – № 5(1). – С. 115–120.

9.      Козлюк, В. В. Протидія фальсифікації на ринку медичних виробів і засобів медичного призначення / В. В. Козлюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. –№ 6. – С. 100–109.

10.  Мельничук, В. М. Диференціація кримінальної відповідальності фальсифікацію лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів [Електронний ресурс] / В. М. Мельничук. – Режим доступу:http://elar.naiau.kiev.ua.– (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

11.  Меркулова, В. О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: аналіз окремих дискусійних положень дисертаційних роботи І. А. Коваленка [Електронний ресурс]/ В.О. Меркулова// Юридич. наук. електрон. журн. – 2017. – № 5. – С. 152–156.

12.  Почкун, Г. В. Кримінально-правова характеристика фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів/ Г. В. Почкун // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 132–140.

13.  Почкун, Г. В. Проблема визначення поняття «фальсифіковані лікарські засоби» в законодавстві України / Г. В. Почкун // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 42–49.

14.  Притула, А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди: питання визначення розміру / А. Притула // Вісн. прокуратури. – 2012. – №4/5. – С. 81–86.

15.  Станкевич, О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції / О.Станкевич // Юридич. Україна. – 2016. –№ 7/8. –С. 64–72.

16.  Шевчук, О. М. Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності за ввезення, вивезення і транзит фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон / О.М. Шевчук //Проблеми законності. – 2012. – Вип. 119. – С. 286–292.

 

Розділ: Держава і право

Код: 6052  Категоріальний апарат системного підходу. Категоріальний апарат системного підходу в Центрах надання адміністративних послуг  Вгору  
 1. 15.1 В 49 Винограй, Э. Г. Общая теория организации и системно-организационный подход / Э. Г. Винограй ; под ред. В. А. Дмитриенко. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1989. – 336 с.
 2. 67.9(4УКР)301 Д 30 Дембіцька, С. Л. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька ; за заг. ред. О. І. Остапенка ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 212 с.
 3. 67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 744 с.

4. 65.050.214 Н 72 Новаківський, І. І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід : навч. посіб. / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 260 с.

 1. 67.9(4УКР)301 О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 256 с.
 2. 72 С 40 Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 360 с.
 3. Аверянов, В. Удосконалення побудови та діяльності вітчизняних органів державного управління з урахуванням європейських принципів і стандартів / В. Авер’янов, А. Пухтецька // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 4–14.
 4. Буренко, Т. Формування базисних інституцій та організацій з надання державних адміністративних послуг в Україні / Т. Буренко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. – С. 270–277.
 5. Даньшина, Ю. В. Мережева взаємодія суб’єктів в управлінні системою надання адміністративних послуг / Ю. В. Даньшина // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 35–45.
 6. Дикова, М. М. Методичні засади організації та якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади / М. М. Дикова, І. І. Репін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 10–14.
 7. Друцул, Т. Поняття органів публічної адміністрації як складової частини державного апарату / Т. Друцул // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 21–24.
 8. Капуловський, А. Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні / А. Капуловський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 2. – С. 21–30.
 9. Кизима, В. В. Підхід до визначення вектора розвитку системи надання публічних послуг в Україні за допомогою міжнародної рейтингової системи WGI / В. В. Кизима, О. В. Ігнатова // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 1/2. – С. 56–65.
 10. Коломоєць, Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 43–47.
 11. Кунцевич, М. П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 248–254.
 12. Литвин, І. Сутність системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг / Іван Литвин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – С. 63–67.
 13. Лощихін, О. М. Концептуальні засади публічної адміністрації: проблеми визначення дефініції, принципи та функції / О. М. Лощихін // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 204–219.
 14. Маматова, Т. В. Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації / Т. В. Маматова // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4. – С. 75–83.
 15. Обрусна, С. Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування : громадсько-політична література / С. Ю. Обрусна // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 183–188.
 16. Плахотнюк, Н. Надання адміністративних послуг як завдання органів виконавчої влади / Н. Плахотнюк // Казна України. – 2011. – № 2. – С. 3–5.
 17. Рач, В. Операціональне визначення терміна «адміністративні послуги» / В. Рач, Т. Репецька, М. Зварич // Вісник державної служби України. – 2010. – № 4. – С. 15–20.
 18. Репін, І. І. Організаційно-методичне забезпечення системи моніторингу надання адміністративних послуг / І. І. Репін, А. Є. Слівак, І. В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 3–8.
 19. Репін, І. І. Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / І. І. Репін, І. В. Молчанова, Я. В. Храпунова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 221–226.
 20. Тимченко, Л. М. Європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних послуг / Л. М. Тимченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 136–140.
 21. Товстопят, Л. М. Окремі питання реформування та функціонування нової публічної адміністрації в Україні : громадсько-політична література / Л. М. Товстопят // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 259–264.
 22. Трачук, П. А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади / П. А. Трачук // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 222–225.
 23. Фадєєва, О. Надання адміністративних послуг / Олена Фадєєва // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 8. – С. 23–26.
 24. Чабан, В. П. Спеціальні функції органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративної нормотворчості / В. П. Чабан // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 10–18.
Розділ: Держава і право

Код: 6051  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про допоміжні дієслова в Італійській мові. Дякую!  Вгору  
 1. 81.473.1-9 Б 94 Буэно, Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень : учеб. пособие / Т. Буэно. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 318 с.
 2. 4И(Итал)(075) Г 79 Грейзбард, Л. И. Основы итальянского языка / Л. И. Грейзбард. – Москва : Междунар. отношения, 1974. – 399 с.
 3. 4И(Итал)(075) К 27 Карулин Ю. А. Учебник итальянского языка : для 1 курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. – Москва : Высш. шк., 1981. – 271 с.
 4. 4И(Ит)(075) Л 55 Лидина, Л. И. Курс итальянского языка : второй этап обучения / Л. И. Лидина. – Москва : Междунар. отношения, 1980. – 287 с.
 5. 4И(Ит)(075) П 36 Пигучина, Р. Н. Учебник итальянского языка для старших курсов вузов искусств / Р. Н. Пигучина. – Москва : Высш. шк., 1984. – 276 с.
 6. 81.473.1 У 91 Учебник итальянского языка / ред. А. Л. Кноп. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 662 с.
 7. 81.473.1 Ч-41 Челышева, И. И. Формирование романских литературных языков. Итальянский язык / И. И. Челышева. – Москва : Наука, 1990. – 213 с.
 8. 81 П 78 Шевлякова, М. В. До проблеми аналітизму італійського дієслова : на матеріалі "Божественної комедії" Данте / М. В. Шевлякова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2009. – Вип.16. – С. 542–549.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6050  Доброго дня, допоможіть знайти літературу за темою: "Канцерогенні та токсикологічні властивості бензену". Дякую.  Вгору  

1.      20.1 Б 28 Батян, А. Н. Основы общей и экологической токсикологии : учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Батян, Г. Т. Фрумин, В. Н. Базылев. Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009. 352 с.

2.      24.5 Г 64 Гомонай, В. І. Медична хімія : підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. Вінниця : Нова Книга, 2016. 672 с.

3.      52.84 К 78 Крамаренко, В. П. Токсикологічна хімія : навч. посіб. : пер. з рос. / В. П. Крамаренко ; ред. Л. Є. Канівець. Київ : Вища шк., 1995. 423 с.

4.      24.5 М 80 Мороз, А. С. Медична хімія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. Вид. 4-е. Вінниця : Нова Книга, 2013. 776 с.

5.      52.8 Т 88 Туркевич, М. М. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби) : підруч. для студ. мед. вузів / М. М. Туркевич, О. В. Владзімірська, Р. Б. Лесик. Вінниця : Нова Книга, 2003. 464 с.

Розділ: Хімія

Код: 6049  Hello! I am interested in books winners of American book awards, if you have some. Thanks  Вгору  

Books – Awards Winners

Книги – лауреатиамериканських премій

The National Book Awards

1.      84.7 СПО F 47 Barrett, A. ShipFever : художня літ-ра / AndreaBarrett. – NewYork ; London : W.W. NortonandCompany, 1996. – 254 p.

2.      84.7СПО С 29 Casey, J.  Spartina / JohnCasey. – NewYork : VintageBooks, 1989. – 375 p.

3.      84.7СПО F 84 Frazier, Ch. ColdMountain  : A Novel / CharlesFrazier. – NewYork : VintageBooks, 1998. – 449 p.

4.      84.7 СПО G 51 Glass, J. ThreeJunes : A novel / JuliaGlass. – NewYork : AnchorBooks, 2003. – 353 p.

5.      84.7СПО Н 42 Hazzard, Sh.  The Great Fire / ShirleyHazzard. – NewYork : Picador USA, 2003. – 325 p.

6.      84.7 СПО H 49 Heinemann, L. Paco'sStory : художня літ-ра / LarryHeinemann. – NewYork : PenguinBooks, 1989. – 210 p.

7.      84.7СПО J 52 Jin, H. Waiting / HaJin. – NewYork : VintageBooks, 1999. – 308 p.

8.      84.7 СПО J 74 Johnson, Ch. MiddlePassage : художня літ-ра / CharlesJohnson. – NewYork : A PlumeBook, 1991. – 209 p.

9.      84.7СПО R 82 Roth, Ph. Sabbath`sTheater / PhilipRoth. – NewYork : VintageBooks, 1996. – 451 p.

10.  84.7 СПО R 95 Rush, N. Mating : художня літ-ра / NormanRush. – NewYork : VintageBooks, 1992. –  480 p.

11.  84.7СПО S 72 Sontag, S. InAmerica : novel / SusanSontag. – NewYork : Picador USA, 2000. – 387 p.

The  Pulitzer  Prize

1.      84.7 СПО F 75 Ford, R. IndependenceDay : художня літ-ра / RichardFord. – NewYork : VintageBooks, 1996. – 451 p.

2.      84.7 СПО J 76 Jones, E. TheKnownWorld : художня літ-ра / EdwardJones. – NewYork : Amistad, 2004. – 27 p.

3.      84.7СПО L 10 Lahiri, J.InterpreterofMaladies : Stories / JhumpaLahiri. – Boston : HoughtonMifflinCompany, 1999. – 197 p.

4.      84.7СПО L 89 Lopez, B.ArcticDreams : художня літ-ра / BarryLopez. – NewYork : VintageBooks, 2001. – 464 p.

5.      84.7 СПО М 12 McCarthy, C.AllthePrettyHorses : художня літ-ра / CormacMcCarthy. – NewYork : VintageBooks, 1993. – 301 p.

6.      84.7СПО M 69 Millhauser, S.  MartinDressler : TheTaleofanAmericanDreamer / StevenMillhauser. – NewYork : VintageBooks, 1997. – 293 p.

7.      84.7СПО М 86 Morrison, T. Beloved / ToniMorrison. – NewYork : A PlumeBook, 1988. – 273 p.

8.      84.7СПО R 66 Robinson, M.Gilead : novel / MarilynneRobinson. – NewYork : Farrar. StrausandGiroux, 2004. – 247 p.

9.      84.7 СПО R 82 Roth, Ph. AmericanPastoral : художня літ-ра / Ph. Roth. – NewYork : VintageBooks, 1998. – 423 p.

10.  84.7 СПО R 95 Russo, R. EmpireFalls : художня літ-ра / RichardRusso. – NewYork : VintageBooks, 2001. – 483 p.

11.  84.7 СПО S 54 Shields, C.TheStoneDiares : художня літ-ра / CarolShields. – NewYork : PenguinBooks, 1995. – 361 p.

12.  84.7СПО І-68 Smiley, J.  A ThousandAcres : A Novel / JaneSmiley. – NewYork : AnchorBooks, 1991. – 371 p.

National Book Critics Circle Award for Fiction

1.      84.7СПО L 60 Lethem, J.  MotherlessBrooklyn / JonathanLethem. – NewYork : VintageBooks, 2000. – 310 p.

2.      84.7СПО R 82 Roth, Ph. TheCounterlife / PhilipRoth. – NewYork : A DivisionofRandomHouse, Inc., 1996. – 324 p.

3.      84.4НІМ S 43 Sebald, W. G. Austerlitz / W.G. Sebald. – FrankfurtamMain : FischerTaschenbuchVerlag, 2003. – 421 s.

Розділ: Літературознавство

Код: 6048  Добрий день.Допоможіть підібрати літературу до теми: "Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.". Дякую.  Вгору  

Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.

1.      63.5 Б73 Богораз, В. Г. USA. Люди и нравы Америки / В. Г. Богораз. – 2-е изд. – Москва : Либроком, 2011. – 216 с.

2.      63.3(7США) Б 91 Бурстин, Д. Американцы: национальный опыт / Д. Бурстин ; пер. с англ. Ю. А. Зарахович ; ред. О. М. Дегтярева. – М. : Прогресс – Литера, 1993. – 624 с.

3.      Домніч, О. В. Періодизація мовних контактів між автохтонними й англосаксонським етносами на території США [Електронний ресурс] / О. В. Домніч // Записки з романно-германської філології. – 2012. – Вип. 2. – С. 49–56.

4.      Гончаренко О. Етнонаціональне розмаїття як суспільна і педагогічна проблема у США / О. Гончаренко // Рідна шк. – 2009. – № 2/3. – С. 77–80.

5.      Євтух, В. Поліетнічність як конструкт modus vivendi / В. Євтух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 133–154.

6.      Євтух, В. Б. Рестрикціонізм в імміграційній політиці уряду США і Канади / В. Б. Євтух // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Київ, 1979. – Вип. 5. – С. 84–92.

7.      Живоглядова, І. В. Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід / І. В. Живоглядова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 251–255.

8.      Козачук, О. Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Козачук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29/30. – С. 136–142.

9.      Корнієнко, О. Мультикультуралізм як модель сучасного полі етнічного суспільства [Електронний ресурс] / О. Корнієнко // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2013. – Вип. 4. – С. 150–159.

10.  Попов, О. США і глобалістські концепції єврейського етносу / О. Попов // Персонал. – 2005. – № 12. – С. 38–50.

11.  Приходько, О. В. «Американский интернационализм» и «европейская многосторонность» / О. В. Приходько // США. Канада: экономика, политика, культура – 2008. – № 10. – С. 4–24.

12.  Темиргалеев, Р. Ф. Влияние иммиграции на сдвиги в размещении этнорассовых групп населения США в 2000-е гг. / Р. Ф. Темиргалеев // Вестн. Москов. ун-та. Серия 5, География. – 2014. – № 6. – С. 57–65.

13.  63.5 Ф75 Фол, С. Эти странные американцы / С. Фол ; пер. с англ. А. Глебовская. – Москва : Эгмонт, 2001. – 72 с.

14.  Цапок, С. О. Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності [Електронний ресурс] / С. О. Цапок, О. А. Данилишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України – 2013. –  Вип. 3. – С. 65–75.

15.  Чернявський, С. В. Американці українського походження: демографічна й соціально-економічна характеристика : за оцінками вчених США / С. В. Чернявський // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 77–85.

Розділ: Історія

Код: 6047  Допоможіть будь ласка підібрати літературу, до теми: "Розвідка України радянського періоду", Від початку існування СРСР. Дякую!  Вгору  

Розвідка України радянського періоду

1.      Бердник, М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки [Електронний ресурс] / Мирослава Олександрівна. Бердник // Архіви України. – 2012. – № 1(277). – С. 154–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_1_10

2.      Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

3.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

11.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

12.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

13.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

14.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

15.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

Розділ: Історія

Код: 6046  Доброго дня! Мені потрібна література про діяльність обласних наукових бібліотек за останніх три роки. Дякую!  Вгору  
 1. Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – Київ : Ризоград, 2012. – 197 с. : табл., дод.
 2. Блажкевич, А. Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України / Андрій Блажкевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 476–487.
 3. Вилегжаніна, Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2015. – 272 с.
 4. Вінницька ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016) : до 110-ї річниці з часу заснування: бібліогр. покажчик / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2017. – 288 с.
 5. Кириленко, О. Електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек України: аналіз структури та лінгвістичного забезпечення / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 12.
 6. Малиш, О. М. Система краєзнавчих бібліографічних посібників: основні тенденції розвитку / О. М. Малиш // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. II Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – С. 110–114.
 7. Матвієнко, О. В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 101 с.
 8. Міщук, С. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / С. Міщук, Г. Міщук  // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016 = Biographistica Ukrainica. – Вип. 14. – С. 263–276.
 9. Постельжук, О. Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена Постельжук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 475–486.
 10. Прокопенко, Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.
 11. Чеховська, І. Динаміка змін у краєзнавчому контексті на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / І. Чеховська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 13–16.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6043  Домашнє насильство  Вгору  

Домашнє насильство

1.    88.56 Б 81 Бондаровська, В. М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству : роздуми та поради психолога / В. Бондаровська. – Київ : СДМ-Студіо, 1999.

2.    60.5 В 58 Власов, П. О. Насильство в сім’ї та соціальна робота із сім’ями, в яких чиниться насильство : інформ.-практ. посіб. / П. О. Власов. – Київ : Жін. інформ.-координ. центр, 2006. – 138 с.

3.    88.5 Г 38 Герман, Д. Психологічна травма та шлях до видужання. Наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору / Д. Герман ; з англ. пер.: О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. – Львів : Старого Лева, 2015. – 416 с.

4.    60.5 Г 65 Гончаров, В. Домашнє насильство: як захистити дитину / В. Гончаров, О. Мурашкевич. – Київ : Шк. світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

5.    67.308 Д 66 Домашнє насильство. Як захистити себе : зб. наук. пр. / уклад. : М. Шкарлат, Р. Суслов. – Київ : Інтерграфік, 2001. – 72 с. – (Знати не зайво).

6.    88.4 Е 60 Емельянова, Е. В. Женщины в беде. Программа работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство любви» / Е. В. Емельянова. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 212 с.

7.    67.9(4УКР)308 Л 17 Лазаренко, О. Запобігти і зупинити. Як впливає на особистість домашне насильство / О. Лазаренко. – Київ : Розрада, 2008. – 9 с.

8.    88.4 Н 31 Насилие в семье: особенности психологической реабилитации : учеб. пособие / ред.: Н. М. Платонова, Ю. П. Платонов. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 154 с.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6041  Доброго ранку. Мене цікавить література на магістерську роботу "Австро-Угорська імперія в І світовій війні", яка є у вашій бібліотеці. Мене цікавлять монографії, статті, мемуари та збірники документі починаючи з міжнародних відносин ХІХ ст. та про саму Австро-Угорську імперію, її діячів тощо. Дякую за допомогу.  Вгору  

1.      9(И)32 Готлиб, В. В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны / пер. с англ. В. А. Альтшулера и В. П. Готовицкой. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 603 с.

2.      63.3(0)5 К 87 Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства / ред.-сост. : В. Л. Гончаров. – М. : Вече, 2010. – 336 с.

3.      63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.

4.      9(И)32 П 34 Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны / Ю. А. Писарев. – Москва : Наука, 1985. – 289 с.

5.      9(И)32 Р 82 Рубинштейн, Е. И. Крушение австро-венгерской монархии / Е. И. Рубинштейн. – Москва : Изд-во Ан СССР, 1963. – 428 с.

6.      63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.

7.      63.3(0)+63.3(0)532 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т. 19 : Первая мировая война. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2002. – 512 с.

8.      63.3(4АВТ) Ц 97 Цьольнер, Е. Історія Австрії : монографія / Е. Цьольнер ; Пер. з нім. – Львів : Літопис, 2001. – 712 с.

9.      63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с.

10.  9(И)7 B30 Batowski, H. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-е вид., випр. і доп. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с.

11.  83.3 (4Укр) В 53 Бережанска Ю. В. Перша світова війна: криптоісторична концепція Густава Майрінка / Ю. В. Бережанска // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 14–19. – Бібліогр. в кінці ст.

12.  Исламов, Т. М. Австро-Венгрия в первой мировой войне. Крах империи / Т. М. Исламов // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5. – С. 14–58.

13.  63.3(0)5 Н 30 Калитко С. Л. Карні експедиції на Поділлі в 1917 – навесні 1918 рр. та участь в них Австро-Угорської армії / С. Л. Калитко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 257–266.

14.  63.3(0)5 Н 30 Кирилюк, С. В. Вбивство в Сараєво / С. В. Кирилюк // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 37–44.

15.  Кураєв, О. Політика Центральних держав щодо українського чинника у Першій світовій війни / Олексій Кураєв // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 73–87.

16.  Магурчак, А. Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни / А. Магурчак // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – 2013. – № 4/6. – С. 78–81.

17.  Миронов, В. В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914 – 1918 гг. / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2011. – № 7. – С. 159–162.

18.  Миронов, В. В. Информационная политика в Австро–Венгрии в годы первой мировой войны / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2010. – № 4. – С. 62–77.

19.  Мосієнко, О. В. Аналіз результативності австро-угорської та російської пропаганди на Південно-Західному фронті Першої світової війни / Олександр Вікторович Мосієнко // Грані : наук.-теор. і громад.-політ. альм. – 2017. – № 11. – С. 30–35.

20.  63.3(0)5 Н 30 Яременко, О. І. Австро-угорська окупація Вінниці в 1918 р. / О. І. Яременко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 275–278.

Розділ: Історія

Код: 6040  Необхідна література за темою: "«Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення». Заздалегідь дякую.  Вгору  

Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення

1.      Боровик, П. М. Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / П. М. Боровик, В. П. Бечко, Я. В. Яценко // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки). – 2013. – № 2(1). – С. 73–81.

2.      Буканов, Г. М. Проблема історії розвитку акцизного податку [Електронний ресурс] / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Наук. вісн. Херсон. державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1(2). – С. 12–15.

3.      Гедзюк, О. В. Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком [Електронний ресурс] / О. В. Гедзюк // Європейські перспективи. – 2013. – № 3. – С. 197–202.

4.      Дорош, С. Акцизний податок / С. Дорош, В. Бондаренко // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 17/18. – С. 66–69.

5.      Казацька, М. Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття «акцизний податок» / М. Казацька // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 153–158.

6.      Карпенко, С. П. Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів [Електронний ресурс] / С. П. Карпенко // ScienceRise. – 2015. – № 3(3). С. 30–35.

7.      Кощук, Т. В. Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС [Електронний ресурс] / Т. В. Кощук // Наук. пр. НДФІ. – 2015. – Вип. 3. – С. 52–67.

8.      Мельник, І. Акцизний податок / І. Мельник // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 24. – С. 39–41.

9.      Мирза, В. Акцизний податок / В. Мирза // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 30. – С. 41–44.

10.  Олефір, В. Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби [Електронний ресурс] / В. Олефір // Економіст. – 2016. – № 7. – С. 8–11.

11.  336 П 44 Податкова система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 416 с.

12.  Поліщук, Я. Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії) / Я. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 207–211.

13.  Сівіцька, С. П. Використання підвищення акцизного податку як фактора покращення рівня здорового способу життя у державі [Електронний ресурс] / С. П. Сівіцька, О. М. Дахно // Економіка і регіон. – 2016. – № 5. – С. 31–37.

14.  Сіренко, М. М. До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / М. М. Сіренко // Наук.-інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. Серія : Право. – 2016. – № 2. – С. 140–145.

15.  Соколовська, А. М. Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію / А. М. Соколовська, Я. В. Петраков // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – С. 389–394.

16.  Соколовська, А. М. Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 21–44.

17.  Токарчук, О. Акцизний податок в системі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. Токарчук // Актуал. проблеми держ. упр. – 2012. – Вип. 1. – С. 139–143.

18.  Шпильовий, В. А. Актуальні питання необхідності реформування обліку акцизного податку [Електронний ресурс] / В. А. Шпильовий, В. П. Фурса // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 33. – С. 143–150.

19.  Юрій, Е. О. Практика справляння акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій, Н. П. Лисенко // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 1027–1031.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 6 з 279 < 1234567891011 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [38]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [196]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1707]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [143]
Музика [21]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2019
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше