ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Код: 5952  Становлення і розвиток історичної повісті в українській літературі 19 століття  Вгору  

Становлення і розвиток історичної повісті в українській літературі 19 століття

1.  83.3 (4Укр) В53 Габдрахманова, Л. В. Історична проза І. Нечуя-Левицького: жанрово-стильові особливості / Л. В. Габдрахманова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 41–44.

2.  8У1 З58 Зеров, М. К. Лекції з історії української літератури (1798–1870) / М. К. Зеров ; Канад. ін-т укр. студій. – Торонто : Мозаїка, 1977. – 271 с.

3.  83.3 (4Укр) В53 Козачук, К. О. Історія і право в повісті О. Левицького «Ганна Монтовт» / К. О. Козачук // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 137–140.

4.  83.3(4УКР)5 І-90 Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. : підручник / за ред. І. Жулинського. – Київ : Либідь, 2005–2006.

5.  8У1 М71 Міщук, Р. С. Українська оповідна проза 50–60-х років ХІХ ст. / Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1978. – 256 с.

6. 83.3 (4Укр) Н34 Нахлік, Є. К. Козацька тема крізь призму народних інтересів: фольклор.-іст. повість Марка Вовчка «Маруся» / Є. К. Нахлік // Українська романтична проза 20–60 рр. ХІХ ст. / Є. К. Нахлік. – Київ, 1988. – С. 143–152.

7. 83.3 (4Укр) В53 Потіпак, Ю. А. «Ярополк I» : невідома проза Є.Мандичевського / Ю. А. Потіпак // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 259–262.

8. ВА658954 Шумило, Н. М. Під знаком національної самобутності : укр. худож. проза і літ. критика ХІХ – поч. ХХ ст. / Н. М. Шумило ; відп. ред. П. М. Федченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354 с. – Книга зберігається у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

9. Андрусів, С. Мости між часами: про типологію історичної прози // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. – № 8. – С. 14–20.

10. Баран, Є. Історична повість М. Костомарова «Чернігівка» : (сюжет, проблематика, характери) / Є. Баран // Дивослово. – 1994. – № 5/6. – С. 9–11.

11. Баран, Є. «...Над іншими джерелами ставлю матеріал документовий» : (іст. проза Ореста Левицького) / Є. Баран // Слово і час. – 1998. – № 2. – С.31–34.

12. Бойко, Н. Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 21/22. – С. 179–189.

13. Бондаренко, Ю. Про першопочатки історії людства у повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського : розвиток історичної свідомості школярів засобами літератури / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2006. – 12. – С. 4–10.

14. Ганюкова, К. О. Еволюція історичної повісті в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. О. Ганюкова ; Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 c. – Перегляд автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 01.03.2018).

15. Ганюкова, К. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ – поч. ХХ ст. / К. Ганюкова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2001. – № 3. – С. 48–51. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/708.pdf (дата звернення: 01.03.2018). – Назва з екрана.

16. Гармата, Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60-х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ’яненка та Є. Гребінки) / Г. Гармата // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 123–128. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/35/ (дата звернення: 01.03.2018). – Назва з екрана.

17. Гречанюк, Ю. А. Жанрово-тематичні обрії української історичної прози Х1Х ст. Проблематика / Ю. А. Гречанюк, А. Є. Нямцу // Проблеми історизму і традиції в літературі Х1Х-ХХ ст. / Ю. А. Гречанюк, А. Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – С.45–61. – У бібліотеці немає.

18. Гуляк, А. Художня модель героїчної минувшини у прозі Адріана Кащенка / А. Гуляк, Ф. Кейда // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. – 2004. – 6. – С. 62–68.

19. Іванченко, Р. П. Суспільно-політичні особливості творення української історичної прози [Електронний ресурс] / Р. П. Іванченко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – 2012. – № 3. – С. 90–99.

20. Кара, Т. С. Змістовні і структурні ознаки історичної повісті [Електронний ресурс] / Т. С. Кара // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Філологія. – 2013. – Вип. 8. – С. 38–45.

21. Кирильчук, О. М. Образ поляка в українській історичній прозі кінця ХІХ сторіччя [Електронний ресурс] / О. М. Кирильчук // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія» Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 50. – С. 125–130.

22. Кирильчук, О. Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. Кирильчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60 (2). – С. 198–207.

23. Козачук, К. Смаки і права в історичних повістях М. Старицького з життя Києва XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / К. Козачук // Сучасні літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 9. – С. 244–253.

24. Красавіна, В. В. Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» [Електронний ресурс] / В. В. Красавіна // Література та культура Полісся. - 2009. – Вип. 50. – С. 10–18.

25. Лімборський, І. Цінуючи чуттєву природу людини : український літературний сентименталізм у контексті західно-європейських культур / І. Лімборський // Українська мова й літ. в серед. шк.., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 32–38.

26. Маслій, І. А. Художня інтерпретація історичних подій у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «1812 год в провинции» [Електронний ресурс] / І. А. Маслій // Вісн. Запоріз. національного ун-ту. Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 119–122.

27. Нахлік, Є. Історична проза Євгена Гребінки / Є. Нахлік // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. – № 2. – С. 10–16.

28. Нестеренко, Н. П. Українська історична проза ХІХ – І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру / Н. П. Нестеренко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 27. – С. 2–7.

29. Нікітенко, В. О. Філософські засади українського історичного романтизму ХІХ століття (на прикладі повісті Є. Гребінки «Ніжинський полковник Золотаренко») [Електронний ресурс] / В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко // Гуманітар. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. – 2016. – Вип. 65. – С. 269–275.

30. Новик, О. Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка «Близнецы» [Електронний ресурс] / О. Новик // Волинь – Житомирщина. – 2010. – № 21. – С. 122–132.

31. Поліщук, В. До питання про історіософію Михайла Старицького (на матеріалі повістей письменника) / В. Поліщук // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 58–67.

32. Поліщук, Я. Історична проза як націєтворчий проект / Я. Поліщук // Укр. слово і сучасність. – 2015. – № 12. – С. 66–71.

33. Родіонова, І. Г. Хотинська війна в ідейно-естетичному вимірі повісті Осипа Маковея «Ярошенко» [Електронний ресурс] / І. Г. Родіонова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – С. 215–219.

34. Романишина, Н. Методична специфіка уроку й практичного заняття з вивчення художньої малої прози історичної тематики / Н. Романишина // Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 5. – С. 51–55.

35. Сур’як, М. Поетика образу Запорізької Січі в історичній повісті Адріана Кащенка «Зруйноване гніздо» : соціокультурний і семантико-стилістичний виміри [Електронний ресурс] / М. Сур’як // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2015. – Вип. 19. – С. 261–270.

36. Сюй, Ліша. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша / Ліша Сюй // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 71–78.

37. Україна в історичних повістях [Електронний ресурс] // Київ. полоніст. студії. – 2012. – Т. 21. – С. 103–129.

38. 8У1 Ч-59 Чижевський, Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1956. – 511 с.

39. Шамаєва, А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? / А. Шамаєва // Дніпро. – 2011. – № 2. – С. 108–113.

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5910  Допоможіть зі списком літератури про творчість українського письменника Мирослава Дочинця. Дякую.  Вгору  
 1. Горинь, В. «І відкіля ти взявся у нас такий?» : штрихи до літературного портрета Мирослава Дочинця / Василь Горинь // Дзвін. – 2014. – № 6. – С. 135–141.
 2. Дячишин, Б. Прочитане залишається : рецензия / Богдан Дячишин // Дзвін. – 2015. – № 1. – С. 180–181. – Рец. на кн. : Дочинець М. Горянин : роман / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2014. – 276 с.
 3. Жила, С. «Вічник» Мироспава Дочинця – «роман про силу людського духу»: вивчення твору в середній школі та виші / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 12–18.
 4. Жила, С. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця «Вічник» / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 13–17.
 5. Рошко, М. Літературний супермен від Мирослава Дочинця / М. Рошко // Київ. – 2010. – № 4/5. – С. 172–173. – Содержание: Лис у винограднику / М. Дочинець.
 6. Сорока, П. Гра з часом і простором : рецензия / Петро Сорока // Дзвін. – 2015. – № 9. – С. 177–178. – Рец. на кн. : Дочинець М. Синій зошит. Аркуші днів світящих / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – 184 с.
 7. Сорока, П. Колекція родового часу : рецензия / Петро Сорока // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 190–192. – Рец. на кн. : Дочинець М. Книга надиху: уроки світу, Неба і людей / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – 248 с.
 8. Сорока, П. Колекція родового часу : Дочинець Мирослав. Книга надиху: уроки світу, Неба і людей. – Мукачево: Карпатська вежа, 2015 : [«Книга надиху» – це алхімія слова, збірник притч, придибенцій та історій, розказаних винятково майстерно й з вабливою легкістю невичерпна скарбничка життєвої мудрості, книга-ключ до багатьох світових таємниць] / Петро Сорока // Літературна Україна. – 2015. – 17 грудня. – С. 13.
 9. Сорока, П. Тайна сухого пера / Петро Сорока // Літературна Україна. – 2016. – 10 листопада. – С. 12. – Рец. на книгу Дочинець, Мирослав. Мафтей. Книга, написана сухим пером / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 352 с.
Розділ: Літературознавство

Код: 5904  Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці видання "Листи до Михайла Коцюбинського"?  Вгору  
83.3(4УКР)5-8 Коцюбинський Л 63  Листи до Михайла Коцюбинського : в 4 т. / упоряд. та комент. В. Мазний. – 2002–2003. – 4 т.
Розділ: Літературознавство

Код: 5823  Юрій Мушкетик оповідання "Чи можна кохати двох?" Любов Пономаренко оповідання "Твоя товаришка лисиця".  Вгору  

Оповідання Ю. Мушкетика "Чи можна кохати двох" є у збірці

84Ук7 М 93 Мушкетик Ю. Селена : повісті та оповідання  / Ю. Мушкетик. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 364 с. 

Оповідання Л. Пономаренко "Твоя товаришка лисиця" в нашій бібліотеці немає. Радимо вам звернутись до Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва (вул. Л. Толстого, 11 або до Вінницької обласної бібліотеки для дітей (вул. Соборна, 24).

Розділ: Літературознавство

Код: 5817  Добрий день! У бібліотеці є роман Такео Арісіми "Жінка" українською мовою?  Вгору  

В нашій бібліотеці є наступне видання:

Арісіма, Т. Жінка : роман ; Нащадок Каїна : повість / Такео Арісіма ; пер. з яп. І. Чирко. – Київ : Дніпро, 1978. – 421 с.

Розділ: Літературознавство

Код: 5713  Допоможіть зі списком статей до теми "Концепція мистецтва і форми творчого процесу в поп-арті". Сподіваюся на допомогу.  Вгору  

Концепція мистецтва і форми творчого процесу в поп-арті

1. Данилюк, А. І. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 09.00.08 / А.І. Данилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 17 с.

2.Савицкий, С. Плотность начального сусла : [про поп-арт] / С. Савицкий // Новый мир искусства. – 2001. – № 4. – С. 40–43.

3. Андреева, Е. Энди Уорхол [засновновник поп-арту] и коммерция / Е.Андреева // Худож. журн. – 2001. – № 39. – С. 57–60.

4. Черепанин, В. Рекреації усмішки Джоконди: від графіті до поп-ікони / В.Черепанин // Всесвіт. – 2002. – № 3/4. – С. 159–161.

5. Копенкина, О. Играя с системой в мяч. Фальстрем и Америка 60-х / О. Копенкина // Худож. журн. – 2003. – № 4/5. – С. 48–51.

6. Сурков, П. Банальность, возведенная в ранг искусства / П. Сурков // Искусство. – 2005. – 16–31 янв. – С. 16.

7. Сурков, П. Духовка с мясом / П. Сурков // Искусство. – 2005. – 1–15 марта. – С. 24.

8. Романов, В. Это поп-арт! / В. Романов // Творчество народов мира. – 2007. – № 5. –С. 51–59.

9. Михеенко, Н. Эргономичный поп-арт / Н. Михеенко // Идеи вашего дома. –2 007. –№ 1. – С. 24–33.

10. Лексіна, Г. Поп-арт / Г. Лексіна // Дніпро. – 2013. – № 7/9. – С. 136–139.

11. Батракова, С. Поп-арт что это такое? / С. Батракова // Юный художник. – 1982. – № 3. – С. 26–29.

12. Кириченко-Милецкая, Н. А. Поп-арт // Великие художники. – 2005. – № 119. – С. 332.

13. Иконников, Д. «Поп-артовская живопись – это воль нетрезвого человека на улице» / Д. Иконников // Известия. – 2013. –21 авг. – С. 7.

14. Батракова, С. Поп-арт / С. Батракова // Искусство и массы в современном буржуазном обществе : сб. статей / ред. Д. В. Житомирский. – Москва, 1989. – С. 108–137.

Розділ: Літературознавство

Код: 5709  Доброго дня! Скажіть будь ласка чи є в бібліотеці книга Степана Олійника "П'яні вовки"(1962 р.)?  Вгору  

У бібліотеці є така книга

У2 О-54 Олійник, С. П'яні вовки : сатирич. вірші / С. Олійник. - Київ : Молодь, 1962. - 71 с.

Розділ: Літературознавство

Код: 5702  У вас є книга Г.Маркеса Сто років самотності  Вгору  
84.7КОЛ Г 21 Гарсія Маркес, Г. Сто років самотності : роман, повісті, оповідання: пер. з ісп. / Габріель Гарсіа Маркес. – Київ : Всесвіт, 2004. – 616 с.
Розділ: Літературознавство

Код: 5690  Добрий день! Допоможіть з літературою до теми "Культурологічний світ лірики Ю. Клена". Дякую.  Вгору  
 1. 83.3(4УКР) М 18 Маланюк, Є. Книга спостережень : ст. про літ. / Євген Маланюк. – Київ : Дніпро, 1997. – 430 с.
 2. 83.3(4УКР)6-8 Клен Т 28 Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : зб. наук. пр. . Вип. 2 / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Кафедра укр. літ. ; голов. ред. І. Руснак. – Вінниця : Планер, 2012. – 568 с. – (ХХ століття: від модерності до традиції).
 3. 83.3(4УКР)69-8 С 47 Слабошпицький, М. Профіль з «Грона п'ятірного». Юрій Клен / Михайло Слабошпицький // 25 українських поетів на вигнанні / Михайло Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – С. 7–47.
 4. Гаврилюк, Н. Словотворчість Юрія Клена / Наталія Гаврилюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 2. – С. 30–32.
 5. Дзюба, І. Юрій Клен – «неокласик» чи «постнеокласик»? / Іван Дзюба // Сучасність. – 2009. – № 8. – С. 79–101.
 6. Жовтан, Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена / Р. Жовтан // Київська старовина. – 2010. – № 6. – С. 70–76.
 7. Котенко, Н. Неокласична антологія Юрія Клена / Наталія Котенко // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 35–41.
 8. Неврлий, М. Несподівана знахідка і «Каравели» Ю. Клена / М. Неврлий // Літературна Україна. – 2011. – 19 трав. – С. 7.
 9. Саєнко, В. Сонетарій Юрія Клена / В. Саєнко // Київ. – 2006. – № 4. – С. 180–184.
 10. Сабат, Г. Німецький утопічний роман у генелогічній інтерпретації Юрія Клена / Галина Сабат // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 39–44.
 11. Сарапин, В. Осінні мотиви в поезії Юрія Клена / Віта Сарапин // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 1998. – № 9. – С. 8–10.

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5664  Ставлення росіян до українського народу в зарубіжних творах.  Вгору  
 1. Белей, Н. Саме той: Іван Мазепа (літературне дослідження) : урок додаткового читання  / Н. Белей // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – № 7. – С. 17–27.
 2. Волинець, І. "Пригорнись душею до Вкраїни..." Літературна композиція "Наша країна у творчості зарубіжних письменників" / Ірина Волинець // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 1. – С. 10–12.
 3. Вплив України та українців на російську літературу від середини XVII до початку XX століття // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вплив_України_та_українців_на_російську_літературу_від_середини_XVII_до_початку_XX_століття
 4. Дітькова, С. Тема українського козацтва у французькій літературі 19–20 століть / С. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 12. – С. 8–14.
 5. Кірган, Л. "Пригорнись душею до Вкраїни". Літературна композиція "Україна в творчості зарубіжних письменників" / Л. Кірган // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 4. – С. 52–55.
 6. Кучеренко, О. Тема України в історичних творах М. В.Гоголя і П. О. Куліша / О. Кучеренко // Історія в школі. – 2000. – № 7. – С. 7–10.
 7. Лавренчук, В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменсті. Інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літературі / В. Лавренчук // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 12. – С. 10–15.
 8. Мацапура, В. І. Українська тема у творчості Пушкіна / В.І. Мацапура // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – № 11. – С. 12–14.
 9. Сюндюков, И. Украина в жизни и творчестве Александра Куприна / И. Сюндюков // День. – 2005. – 15 дек.
 10. Українська тема в російській літературі першої половини ХIХ століття (проблеми еволюції, міфологізації, інтертекстуальності) 2002 года : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.02 / В. І. Мацапура ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. –  Сімферополь, 2002. – 33 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6420.html
 11. "Українофоб" із чесним серцем : 125 років від дня народження Михайла Булгакова / підгот. В. Шпак // Урядовий кур'єр. – 2016. – 7 травня. – С. 9.
Розділ: Літературознавство

Код: 5659  Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до теми "Історична тематика в творах Лесі Українки". Дякую!  Вгору  

Історична тематика в творах Лесі Українки

1. 83.3(4УКР)5-8 Українка А 65 Андрійчук-Данчук, П. Національне питання в драматичній поемі «Бояриня» Лесі Українки / П. Андрійчук-Данчук. – Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : [б. и.], 2007. – 142 с. : портр., фот. – 142 с.

2. 83.3(4УКР)5-8 Українка Б 67 Бичко, А. К. Леся Українка: світоглядно-філософський погляд / А. К. Бичко. – Київ : Укр. Центр духовной культуры, 2000. – 186 с.

3. 83.3(4УКР)5-8 Українка К 75 Кочерга, С. О. Культурософія Лесі Українки : семіотичний аналіз текстів / С. О. Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 656 с.

4. 83.3(4УКР)5-8 Українка Л 38 Левченко, Г. Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 332 с.

5. 83.3(4УКР)5-8 Українка П 16 Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2009. – 123 с.

6. 83.3(4УКР)5-8 Українка Т 28 Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наук. конф. 15 лют. 2011 р.: до 140-річчя від дня народж. Лесі Українки / Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Миколи Старицького ; упоряд. І. Щукина. – Київ : [б. и.], 2011. – 307 с.

7. Жванія, Л. Тема об’єднання нації у Тараса Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія // Шевченкознавчі студії. – 2008. – Вип. 11. – С. 135–139.

8. Жила, С. О. «Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу» : літературознавчі та методичні матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драматичної поеми «Бояриня» / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 22–27.

9. Козирєва, Л. М. Драма Лесі Українки «Бояриня» : руїна починається в душах. Проблема відповідальності за долю батьківщини : 10–й клас / Л. М. Козирєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 19/21. – С. 14–18.

10. Могильницька, Г. Руїна держави і руїна душі : драма Лесі Українки «Бояриня» / Г. Могильницька // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 17–21.

11. Нежива, О. М. Національні ідеї у творчості Лесі Українки / О. М. Нежива // Мультиверсум : філософський альманах. – 2011. – № 2. – С. 77–87.

12. Пастух, Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки / Б. Пастух // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 16–21.

13. Реєнт, О. Леся Українка : роздуми про творчість історика / О. Реєнт // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 27–28.

14. Скупейко, Л. Творчість Лесі Українки: канони і стереотипи сприйняття (з нагоди 140-річчя письменниці) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2011. – № 6. – С. 106–110.

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5656  Доброго дня, підкажіть яка література є у бібліотеці на тему "Проекція історії України на сучасність у творчості В. Стуса."  Вгору  

Проекція історії України на сучасність у творчості В. Стуса

1. 83.3(УКР)6 М82 Москалець, К. Людина на крижині : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. – Київ : Критика, 1999. – 255 с.

2. 83.3(4УКР)6-8 Стус С88 Стус, Д. В. Василь Стус: життя як творчість: біографія окремої особи / Д. В. Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368 с.

3. 83.3(4УКР)6 Стус С88 Стус, Д. В. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 88 с.

4. 83.3(4УКР)6 Н 38 Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.

5. 63.3(4УКР) В48 Пірус, Т. П. Василь Стус – видатна постать в історії України XX століття / Т. П. Пірус // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2004. – Вип. 8. – С. 237–239.

6. 95.3 М 75 Федорченко, О. Сучасне переосмислення ключових образів у поезії В. Стуса / О. Федорченко // Молода нація : альманах. – 2006. – № 1. – С. 287–290.

7. Бабенко, Л. Л. Витоки опозиційних настроїв Василя Стуса [Електронний ресурс] / Л. Л. Бабенко // Література та культура Полісся. – 2012. – Вип. 71. – С. 104–109.Кононенко, П. Людина і митець XXI століття. Феномен Василя Стуса / П. Кононенко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 6–16.

8. Іщенко, Є. О. Еволюція поета-екзистенціаліста В. Стуса в контексті 60–80-років ХХ ст. й української дійсності [Електронний ресурс] / Є. О. Іщенко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – 2011. – Вип. 4. – С. 64–72.

9. Матвіюк, К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства [Електронний ресурс] / К. Матвіюк // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 244–248.

10. Плахотнік, Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса / Н. Плахотнік // Слово і час. – 2004. – № 4. – С. 62–66.

11. Стус, Д. Берегами конспектів Василя Стуса / Д. Стус // Слово і час. – 2000. – № 9. – С. 42–44.

12. Яструбецька, Г. Творчість Василя Стуса і сучасна свідомість / Г. Яструбецька // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2014. – № 7/8. – С. 64–67.

13. Яструбецька Г. Творчість Василя Стуса і сучасність: до проблеми адаптації [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Наук. зап. [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Філологічна. – 2013. – Вип. 32. – С. 317–330.
Розділ: Літературознавство

Код: 5655  Добрий день! Чи не змогли б Ви допомогти підібрати список джерел за темою "Інонаціональні мотиви у літературній творчості М. Костомарова".Дякую.  Вгору  

Інонаціональні мотиви у літературній творчості М. Костомарова

1. Баган, О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль / О. Баган // Бібліотечка «Дивослова». – 2016. – № 1. – С. 48–64.

2. Богданова, І .Є. До витоків формування української художньої мови : поетична спадщина М. Костомарова / І. Є. Богданова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 6. – С. 7–8.

3. Буторіна, Н. Український аспект літературознавчих студій Миколи Костомарова / Н. Буторіна // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 56–59.

4. Гончаров, О.Т. Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – поч. 1860-х рр.) / О.Т. Гончаров // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 34–50.

5. Єгоров, В. В. Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова [Електронний ресурс] / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 80. – С. 58–64.

6. Єременко, О. «Найрадикальніша» балада Миколи Костомарова у рецепції Григорія Нудьги [Електронний ресурс] / О. Єременко // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 696.

7. Єременко, О. Р. Художнє моделювання доби козаччини у поетичному світі романтизму 20–40-х років XIX століття / О. Р. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 3–5.

8. Козачок, Я. Ідейно-естетичний концепт національного в російськомовній прозі Миколи Костомарова : (на матеріалі повісті «Кудіяр») / Я. Козачок // Мандрівець. – 2004. – № 2. – С. 26–33.

9. Краснопьорова, М.С. Концепції моделювання образу козацтва в українській літературі XIX ст. (за повістю М.Гоголя «Тарас Бульба» та драмою М.Костомарова «Сава Чалий») / М. С. Краснопьорова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2

10. Логвин, Г. Релігійний (християнський ) романтизм і його вираження в літературі : [ проза П. Куліша, М. Костомарова, Я. Івашкевича ] / Г. Логвин // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 6.– С.64–69.

11. Некряч, О. Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка [Електронний ресурс] / О. Некряч //Шевченкознавчі студії. – 2011. – Вип. 13. – С. 100–104.

12. Підгорна, Л. Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму [Електронний ресурс] / Л. Підгорна // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 273–276.

13. Пінчук, Ю. Монографія М. Костомарова «Мазепа» як чинник формування самоусвідомлення української нації / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 1. –  С. 3–18.

14. Пінчук, Ю. Студія М. Костомарова «Гетманство многогрешного» в контексті творення української етнічної ідентичності / Ю. Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 36–44.

15. Поліщук, Я. Художня історіографія Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Українське слово і сучасність. 2015. – № 7. – С. 39–40.

16. Поцюрко, О. Ю. Державотворчі концепти у спадщині М. Костомарова / О. Ю. Поцюрко // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 1. – С. 293–297.

17. Сондерс, Д. Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності / Д. Сондерс // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 21–33.

18. Терехова, І.О. Елементи готичної прози у творчості М.Костомарова (на прикладі повісті «Кудіяр») / І. О. Терехова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – 2010. – № 2. – С. 317–320.

19. Чугуй, О. Драматургічні елементи в поетичній спадщині М. Костомарова / О. Чугуй // Зб. Харків. іст.-філолог. т-ва. – Харків, 1993. – Т. 1. – С. 65–84.

20. Ягушкіна, В. Рецепція патріотичних ідей у ліриці М. Костомарова (діалог із Т. Шевченком [Електронний ресурс] / В. Ягушкіна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – 2012. – Вип. 18. – С. 84–94.

21. Ягушкіна, В. Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова [Електронний ресурс] / В. Ягушкіна // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 347–350.

22. Ягушкіна, В. А. Художня інтерпретація історичних подій у ліро-епосі М. Костомарова [Електронний ресурс] / В. А. Ягушкіна // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 218–222.

 

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5636  Доброго дня. Порекомендуйте літературу на тему "Жанрові особливості творчості Ліни Костенко". Дякую.  Вгору  
 1. Дзюба, І. Пишеться «велика книга нашого народу»... : роздуми про творчий шлях Ліни Костенко / І. Дзюба // День. – 2010. – 19–20 березня. – С. 17, 19.
 2. Дроздовський Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 3. Іванишин, П. Роман опору Ліни Костенко / П. Іванишин // Шлях перемоги. – 2011. – 16 березня. – С. 5.
 4. Коваль, Н. Історичне тло творчості Ліни Костенко / Наталя Коваль // Історія України. – 2015. – Березень, № 6. – С. 12–14.
 5. Павлів І. «Нерівність душ – це гірше, ніж майна!» : урок-гендерне дослідження за романом «Маруся Чурай» / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 46–50.
 6. Панченко, В. «Поразка – це наука...» : роман «Берестечко»: 19 березня Ліна Василівна Костенко відзначає своє високоліття / В. Панченко // Дивослово. – 2010. – № 3 . – С. 39–43.
 7. Поліщук, Я. Малий апокаліпсис із помаранчем / Я. Поліщук // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 152–157.
 8. Сизоненко, О. «Лежать віки, як потонулі дзвони.» : Ліна Костенко та кінематограф / О. Сизоненко // Київ. – 2005. – № 6. – С. 52–61.
 9. Таран, Л. Співпраця як творчість : про роботу над виданням історичного роману у віршах Л. Костенко «Берестечко» / Л. Таран  // Культура і життя. – 2010. – № 10/11. – С. 18.
 10. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
 11. Дзюба, І. Пишеться «велика книга нашого народу»... : роздуми про творчий шлях Ліни Костенко / І. Дзюба // День. – 2010. – 19–20 березня. – С. 17, 19.
 12. Дроздовський Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 13. Іванишин, П. Роман опору Ліни Костенко / П. Іванишин // Шлях перемоги. – 2011. – 16 березня. – С. 5.
 14. Коваль, Н. Історичне тло творчості Ліни Костенко / Наталя Коваль // Історія України. – 2015. – Березень, № 6. – С. 12–14.
 15. Павлів І. «Нерівність душ – це гірше, ніж майна!» : урок-гендерне дослідження за романом «Маруся Чурай» / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 46–50.
 16. Панченко, В. «Поразка – це наука...» : роман «Берестечко»: 19 березня Ліна Василівна Костенко відзначає своє високоліття / В. Панченко // Дивослово. – 2010. – № 3 . – С. 39–43.
 17. Поліщук, Я. Малий апокаліпсис із помаранчем / Я. Поліщук // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 152–157.
 18. Сизоненко, О. «Лежать віки, як потонулі дзвони.» : Ліна Костенко та кінематограф / О. Сизоненко // Київ. – 2005. – № 6. – С. 52–61.
 19. Таран, Л. Співпраця як творчість : про роботу над виданням історичного роману у віршах Л. Костенко «Берестечко» / Л. Таран  // Культура і життя. – 2010. – № 10/11. – С. 18.
 20. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
Розділ: Літературознавство

Код: 5630  Доброго дня, допоможіть підібрати літературу про життя і творчість письменниці Людмили Таран. Дякую.  Вгору  
 1. Антонишин, С. «Твори чудеса з проклятою землею» : [роздуми про нову поетичну збірку Людмили Таран «Книга перевтілень» / С. Антонишин // Вітчизна. – 2005. – № 1/2. – С. 151–155 : іл.
 2. Гусейнов, Г. Як засіваються господні зерна / Г. Гусейнов ; розмову вела Л. Таран // Українська культура. – 2007. – № 6. – С. 10–11.
 3. Крупка, М. Жіноча візія тоталітаризму (на прикладі творчості Марії Матіос та ЛюдмилиТаран) [Електронний ресурс] / М. Крупка // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 32. – С. 148–157.
 4. Москалець, К. Громадянка високогорньої вітчизни : Таран Людмила «Книга перевтілень» / Костянтин Москалець // Березіль. – 2004. – № 11. – С. 175–179. – Рец. на кн.: Таран Людмила. Книга перевтілень / Л. Таран. – Київ : Факт, 2004. – 136 с.
 5. Філоненко, С. Жіночі ролі в театрі життя / С. Філоненко // Слово і час. – 2008. – № 11. – С. 91–95. – Рец. на кн.: Таран Л. Жіноча роль : монографія / Л Таран. – Київ : Основи, 2007. – 128 с.
 6. Таран, Л. Жіночі історії від Людмили Таран : [інтерв'ю з поетесою Л. Таран] / Л. Таран // Сучасність. – 2007. – № 8. – С. 139–149.
 7. Таран, Л. «Я – феміністка» / Л. Таран; інтерв'ю М. Славинський // Віче. – 2009. – № 5. – С. 70.
 8. Таран, Л. Історії : вірші / Людмила Таран // Березіль. – 2004. – № 2. – С. 127–132.
 9. Таран, Л. Жіночі історії : проза / Л. Таран // Березіль. – 2007. – № 3/4. – С. 28–65.
 10. Таран, Л. Запасаймося ласкою : вірші / Л. Таран // Березіль. – 2007. – № 9/10. – С. 96–100.
 11. Таран, Л. Золоте кільце : вірші / Л. Таран // Березіль. – 2005. – № 7/8. – С. 130–134.
 12. Таран, Л. Мандри спогадів : публіцистика / Л. Таран // Березіль. – 2013. – № 7/8. – С. 96–123.
 13. Таран, Л. Новели / Л. Таран // Березіль. – 2011. – № 11/12. – С. 21–44. – Содержание: Французька кухня ; Долу і вгору ; Небо в алмазах ; Дівчинка ; Танці.
 14. Таран, Л. Оповідання : з майбутньої книжки «Ніжний скелет у шафі» / Л. Таран // Березіль. – 2006. – № 5. – С. 31–68.
 15. Таран, Л. Пересопниця – столиця першокниги : культурно-археологічний центр на Волині / Л. Таран // Слово Просвіти. – 2013. – 18–24 липня. – С. 5.
 16. Таран, Л. Розкидані ескізи : проза / Л. Таран // Березіль. – 2004. – № 12. – С. 54–79.
 17. Таран, Л. Тінь оливи інакша, ніж затінок вишні : повість / Л. Таран // Березіль. – 2013. – № 1/2. – С. 56–84.
Розділ: Літературознавство

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [283]
Бібліотеки. Архіви [337]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [190]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [184]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1694]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [138]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [196]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше