ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Код: 5756  Доброго дня. Мені потрібна література на тему "Поняття та терміни на тему освіта в середніх та старших класах країн Середньовічної Європи".  Вгору  

Поняття та терміни на тему освіта в середніх та старших класах країн Середньовічної Європи

1.      74.03(0) Д 42 Джуринский, А. Н. История педагогики и образования : учеб. для студ. вузов / А. Н. Джуринский. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 400 с. – (Учебник для вузов).

2.      74.03 З-30 Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль (исследования и материалы) : сб. науч тр. – Москва, 1989. – 136 с.

3.      371 И 90 История педагогики : пособие для педагогических институтов / под ред.: Н. А. Константинова, Е. Н. Медынского, М. Ф. Шаблевой. – Изд. 2-е. – Москва : Изд-во АПН, 1955. – 587 с.

4.      37(09) И 90 История педагогики : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. М. Ф. Шабаевой. – Москва : Просвещение, 1981. – 368 с.

5.      74.03 И 90 История педагогики : учеб. для аспирантов / под ред. : Н. Д. Никандрова. – Москва : Гардарики, 2007. – 413 с. – (История и философия науки).

6.      74.03(0)я73 И 90 История педагогики и образования : От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Ред. А. И. Пискунов . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Сфера, 2005. – 512 с.

7.      74.03 О–66 Орлова, А. П. История педагогики : учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.П. Орлова, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск. : ИВЦ Минфина, 2006. – 380 с.

8.      37(09) П 34 Пискунов, А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Пискунов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1981. – 528 с.

9.      74.03 П 58 Попов, В. А. История педагогики и образования : учеб. пособие для студ. вузів / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2010. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5719   Тема моєї дисертаційної роботи "Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки", допоможіть знайти літературу. Дякую!  Вгору  

Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки

1. 85.31 Б 48 Береза, А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 184 с. : табл., ноти.

2. 781.11 Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учеб. пособие для муз. вузов / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Музыка, 1968. – 675 с.

3. 85.31 И 46 Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Р. Ильина. – Москва : Академ. Проект : Альма Матер, 2008. – 415 с.

4. 85.31р К 85 Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика : пособие / В.В. Крюкова. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 288 с.

5.74.58 П 78 Лін Сяо. Особливості формування вокально-хорових умінь учнів підліткового віку / Лін Сяо // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ ; Вінниця , 2015. – Вип. 85. – С. 131–135.

6. 85.314 М 50 Менабени, А. Г. Методика обучению сольному пению : учеб. пособие для пед. ин-тов / А. Г. Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 93, [2] с.

7. 85.31 М 74 Мозгальова, Н. Г. Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики : монографія / Н. Г. Мозгальова ; за наук. ред. О. П. Щолокової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 488 с. : рис.

8. 85.31ря7 О-53 Олексюк, О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – Київ : Знання України, 2004. - 264 с.

9. 85.31 С 78 Сташевська, І. О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика : монографія / І. О. Сташевська. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 560 с.

10. 781.11 Ю 89 Юссон, Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон. – Москва : Музыка, 1974. – 262 с.

11. Гавриленко, Л. Розспівування і вокаліз як складники вокального виховання учнів / Л. Гавриленко // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 1. – С. 12–15.

12. Гаврілова, Л. Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти [Електронний ресурс] / Л. Гаврілова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 4. – С. 14–24.

13. Дерев’янко Л. А. Спів у мовленнєвій позиції як проблема вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. А. Дерев'янко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. – 2013. – № 4.

14. Ковтун, А. В. Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун // Теорія та методика навчання та виховання. – 2013. – Вип. 33. – С. 67–74.

15. Круль, П. Сучасна музична освіта: євроінтеграційний контекст [Електронний ресурс] / П. Круль // Молодь і ринок. – 2010. – № 4. – С. 34–37.

16. Макарова, Е. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Е. В. Макарова // Неперервна проф. освіта: теорія і практика. – 2012. – № 1/2. – С. 143–145.

17. Моцар, Г. Краткий обзор современной системы обучения музыке и пению в Венгрии / Г. Моцар // Музыка в школе. – 2007. – № 4. – С. 35–41.

18. Панченко, Г. П. Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Г. П. Панченко // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2013. – №. 1. – С. 188–191.

19. Петрушенко, В. В. Особливості німецької вокальної школи / В. В. Петрушенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 14. – С. 111–112.

20. Прядко, О. М. Розвиток української вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / О. М . Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 305–310.

21. Прядко, О. М. Добір вокально-дидактичного матеріалу в процесі вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів [Електронний ресурс] / О. М. Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 9. – С. 216–221.

22. Сикур, П. Актерское мастерство учителя музыки / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 52–54.

23. Сикур, П. О естественном и «преувеличенном» в методах исполнения / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 54–56.

24. Сиротюк, Т. Фізіологічні та фізичні умови постановки співочого голосу [Електронний ресурс] / Т. Сиротюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. – 2012. – Ч. 4. – С. 306–311.

25. Ульянова, В. С. Проблема якості сучасної музичної освіти в педагогічному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. С. Ульянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 35. – С. 540–549.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5708  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Стандарти вищої освіти".  Вгору  

 

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5694  Доброго дня. Чи є у бібліотеці література на тему "Розвиток творчого мислення школярів"? Дякую.  Вгору  

1. 74.200 К 58 Кожна дитина талановита / Департамент освіти і науки Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. обл. центр. техн. творчості учнівської молоді. – Вінниця : Корзун Д. Ю., [2013]. – 46 с. : кол. іл. – (Рік дитячої творчості в Україні).

2. 74.200 Р 64 Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. / упоряд. : Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко ; за ред. Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 608 с.

3. 74.200я43 Т 33 Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : матеріали наук.-прак. конф. 30–31 берез. 2006 р : в 3 ч. / відпов. за вип. В.В. Ткачук. – Київ : Грамота, 2006.

4. 74.200 Т 46 Тихенко, Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 120 с.

5.  Боярський, А. В. Творчий пошук учителя – вирішальний фактор розвитку пізнавального інтересу і творчих здібностей учнів / А. В. Боярський  // Трудова підготовка в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 45–50.

6.  Гайченко, О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6/7. – С. 18–19.

7. Голобокова, О. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів: створення психолого-педагогічних умов / Оксана Голобокова // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 17–20.

8. Гончарова, А. В. Інноваційні технології – шлях до удосконалення уроку та розвитку творчої особистості вчителя й учня / А. В. Гончарова // Німецька мова в школі. – 2015. – № 12. – S. 69–72.

9. Грушко, Н. А. Формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів на уроках інформатики / Н. А. Грушко // Інформатика в школі. – 2015. – № 12. – С. 2–9.

10. Губенко, О. В. Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу «Сходинки до творчості» / Олександр Володимирович Губенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 26–30.

11. Джафарова, О. Етнохудожній підхід до виховання творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів / О. Джафарова // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст : матеріали II Міжнар. конгр., 16-18 жовт. 2013 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Кн. 1. – С. 487–490.

12. Доценко, С. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів проектних класів «Інтелект України» / С. Доценко // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 32–38.

13. Кардашов, В. Забезпечення умов художньо-творчого розвитку особистості / Володимир Кардашов // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 2010 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – Кн. 1. – С. 131–137.

14. Качур, В. Особливості формування інтелектуально-творчих умінь учнів на уроках навчання грамотності / В. Качур // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 345–351.

15. Кельнер, С. С. Шляхи розвитку творчих здібностей учнів / С. С. Кельнер // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 15/16. – С. 38–55.

16. Кузьменчук, І. В. Використання технології веб-квест для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів / І. В. Кузьменчук // Всесвітня література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 11–15.

17. Кучерявенко, В. Керівник-предметник, батьки й учні : спільна робота з розвитку творчих здібностей / Віра Кучерявенко // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 21–23.

18. Перфілова, Н. Від творчого вчителя – до творчого учня : майстер-клас із розвитку творчих здібностей учнів на прикладі вивчення оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» у 6-му класі / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень, № 19/20. – С. 75–81.

19. Радченко, М. В. Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості / Марина Володимирівна Радченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 19–22.

20. Сольвар, О. Інноваційні технології навчання на уроках української мови: розвиток творчих здібностей / Ольга Сольвар // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 170–174.

21. Філіппенко, О. Б. Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними засобами бібліотечної роботи / О. Б. Філіппенко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 11. – С. 9–13.

22. Шаповал, О. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках української літератури : на прикладі вивчення оповідання А. Чайковського «За сестрою» / О. Шаповал // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 317–323.

23. Шеремет, М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегрований підхід / М. Шеремет // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 40–44.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5689  Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Використання наочних засобів навчання на уроках історії України". Дякую.  Вгору  

1. 74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2. Бережна, Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі :. – 2014. – № 1. – С. 26–30.

3. Бондар, В. Історія України в таблицях (тема «Українські землі в другій половині XIX ст.») / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 4. – С. 10–17.

4. Бондар, В. Історія України в таблицях : (тема «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XYIII – у першій третині XIX ст.», 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 18–23.

5. Бондар, В. Історія України в таблицях. : (тема «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.» 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 6. – С. 44–48.

6. Гусєв, А. Наддруки і марки України нової доби / А. Гусєв // Історія в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 33–35.

7. Десятов, Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи міфів? / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 17–23.

8. Десятов, Д. Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2008. – № 5/6. – С. 18–22.

9. Десятов Д. Роль і функції наочності в структурі пізнавльної задачі з історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 38–42.

10. Дзекунов, А. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти / А. Дзекунов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Червень, № 11. – С. 6–13.

11. Желіба, О. Використання в навчальному процесі схеми «Суспільний устрій Війська Запорізького (друга половина XVII – XVIII ст.)» / О. Желіба // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 3. – С. 23–24.

12. Желіба, О. Використання умовно-графічної наочності при вивченні історії України: дидактичні засади вивчення питання російсько-французької війни 1812 року у 9 класі / О. Желіба // Історія в школі. – 2013. – № 1. – С. 33–35.

13. Іванців, Л. Подорож у минуле / Л. Іванців // Історія в школах України. – 2005. – № 10. – С. 30–34.

14. Комаров, Ю. Мить, зупинись! Ти – історична! / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 15–20.

15. Костюк, І. Нова програма з історії для 5 класу: розвиток допитливості та цікавості до предмета / І. Костюк // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 3–6.

16. Мамонов, Г. Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. – 2013. – Жовтень, № 20. – С. 11–12.

17. Мороз, П. Особливості реклами як історичного джерела : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 11–17.

18. Палатна, О. Використання географічної наочності на уроках історії в професійно– технічних навчальних закладах / О. Палатна // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 30–32.

19. Сідлецька, О. Наочність на уроках історії в допоміжній школі : різновиди і принципи використання / О. Сідлецька // Дефектолог. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 13–16.

20. Стрельник, М.  Історія давніх слов'ян у пам'ятках Національного музею історії України / М.  Стрельник // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 54–55 ; № 5. – С. 53–55.

21. Худобець, О. Використання схем і таблиць на уроці історії / О. Худобець // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 2. –47–48, 3 с. обкл.

22. Шульга, О. Застосування наочних методів навчання із використанням технічних засобів (ТЗН) на уроках історії / О. Шульга, А. Шульга // Історія в школі. – 2013. – № 6. – С. 25–26.

23. Янкевич, В. Історія допомагає зрозуміти майбутнє / В. Янкевич // Історія в школах України. – 2005. – № 9. – С. 39–43.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5688  Доброго дня, потрібна література на тему: "Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури". Дякую  Вгору  

Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури

1.  74.267 Б 48 Бергер, Г. И. Урок физкультуры: спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры : конспекты уроков для учителя физкультуры (5-9 кл.) / Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер. – Москва :Владос, 2003. – 144 с. : ил.

2.  74.200.54 Б 82 Борисенко, А. Ф. Руховий режим учнів : посіб. для вчителя / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Рад. шк., 1989. – 190 с.

3. 74.267 В 19  Васьков, Ю. В. Уроки фізкультури в загальноосвітнійшколі. 10-11 кл. (102 уроки для кожного кл.) : метод.матеріал / Ю. В. Васьков, І. М. Пашков. – Харків :Торсінг, 2004. – 256 с.

4. 74.267 В 43 Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку : метод. рек. / Нац. акад. мед.наук України ; уклад. Н. С. Полька [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2011. – 16 с.

5. 74.267 Д 63 Докукіна, Ю. Є. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Докукіна, Г. А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М. В. Тимчика. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

6. 74.267 З-91 Зубалій, М. Д. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальнихзакладів : навч.-метод. посіб. / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; за ред. М. Д. Зубалія. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

7. 74.267 І-24  Івашковський, В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. : табл.

8. 74.267 К 88 Кудряшов, Є. В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навч. посіб. / Є. В. Кудряшов, С. В. Демерков, О. В. Зюзюков. –Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 360 с.

9. 74.267 К 89 Кузнецов, В. С. Физкультурно-оздоровительная работа в школе : метод.пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – Москва : НЦ ЭНАС, 2006. – 184 с. : ил. – (Портфель учителя. Физическая культура).

10. 74.267 С 32  Сергієнко, Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. П. Сергієнко. –Київ :Олімпійська літ., 2001. – 440 с. : іл.

11. 74.200.544 Ц 34 Целебная сила движений : физкультминутки и подвижные игры в школе. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября» : сер. «Здоровье детей». Вып.1).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5685  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зібрати літературу до теми: "Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії".  Вгору  

Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії

1.      74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2.      74.263.3+85.113(0)я7 К 53 Кнабе, Г. Архитектура и устройство древнеримского жилища : Материалы к урокам МХК / Г. Кнабе. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 3)

3.      74.263.3 К 58 Кожем'яка, О. Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу : Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 кл. / О.Л. Кожем'яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11).

4.      74.200.58 К 60 Коли скінчились уроки. № 1(січ.–лют.): Від Гомера до Ейнштейна : цікаві бувальщини й епізоди з життя видатних людей.: альм. для вчителів та вихователів. – Київ : Ред. освітянських видань, 2003. – 211 с.

5.      74.263.2УКР+63.3(4УКР)6я721 Н 30 Нартов, В. В. Історія України : плани-конспекти уроків, 10 кл. / В. В. Нартов. – Харків : Ранок, Веста, 2003. – 352 с. – (На допомогу вчителю).

6.      74.263.4+63.3(0)4 Р 81 Ртищева, Г. Культура Средневековья : Материалы к урокам МХК / Г. Ртищева. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 2).

 1. Дрібниця, В. Використання відео та мультимедійних матеріалів на уроках історії України та всесвітньої історії у 6–11 класах / В. Дрібниця // Історія в школі. – 2007. – № 4. – С. 42–44.
 2. Камбалова Я. Навчаємось у грі:  : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми: «Європа. Візантія. Арабський світ») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 1. – С. 19–23.
 3. Камбалова, Я. Навчаємось у грі : ( нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Індія, Китай») /  Я.  Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 17–19.
 4. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторенння з історії Стародавнього світу) / Камбалова Я. // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С.  41– 44.
 5. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії стародавнього світу на прикладі теми «Греція  в V – IV ст. до н. е.» ) /  Я. Камбалова,  М. Муценко // Історія в школі. – 2007. – № 1. – С. 36–38.
 6. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2009. – № 5/6. – С. 38–40.
 7. Сологуб, Н. В. Країни Стародавнього Сходу ( 6кл. ) / Н. В. Сологуб // Історія в школі. – 2005. – №10. – С. 46–47.
 8. Харченко, Л. Подорож по стародавньому світу : (театралізована гра для  6-х класів) / Л. Харченко // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 15–17.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5681  Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Порівняльний аналіз соціального виховання в українській школі та закордоном". Буду дуже вдячна!  Вгору  

Порівняльний аналіз: соціальне виховання в Україні та за кордоном

1.  74.6 А 87 Архипова, С. П.Методи та технологіїроботисоціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. –Київ : Слово, 2011. – 496 с.

2.  74.6 Б 73 Богданова, І. М. Екскурс в історіюрозвиткусоціальноїпедагогіки / І. М. Богданова // Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. –Київ, 2008. – С. 141–151 с. – (Бібліотекасоціального педагога).

3.  74.6 Б 73 Богданова, І. М. Характеристика роботисоціального педагога / І. М. Богданова // Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. - Київ, 2008. – С. 94–118 с. – (Бібліотекасоціального педагога).

4.  74.6 З-13 Заверико, Н. В.Становлення та розвитоксоціальноїпедагогіки в Україні та за кордоном / Н. В. Заверико //Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / Н. В. Заверико. –Київ, 2011. – С. 28–30.

5.  74.65 М 81  Мосіяшенко, В. А. Українськаетнопедагогіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Мосіяшенко. – Суми :Університет. кн., 2005. – 176 с.

6.  74.6 С 69 Основні передумовисоціально-педагогічноїдіяльністі в Україні // Соціальнапедагогіка : підруч. / ред. А. Й. Капська. – 3-є вид., перероб. і доп. –Київ, 2006. – С. 104–167.

7.  74.6 Р 63 Рожков, М. И. Социальное воспитание. Социальное воспитание за рубежом / М. И. Рожков // Социально-педагогическая деятельность : учеб.-метод. пособие / М. И. Рожков, Т. В. Макеева. - Ярославль, 2009. – С. 51–116.

8.  74.00я73 С 23 Сбруєва, А. А. Особливостисоціалізаціїособистості в сучаснійшколі/ А. А Сбруєва // Порівняльнапедагогіка : навч. посіб. / А. А Сбруєва. – 2-е вид., стер. –Суми, 2005. – С. 255–291.

9.  74.6 С 69 Соціальна педагогічна робота у загальноосвітніх закладах //Соціальнапедагогіка: теорія і технології : підруч. / ред. І. Д. Звєрєва. –Київ, 2006. – С. 84–102.

10.  74.04(0) Т 45 Титов, В. А. Педагогика зарубежных стран (сравнительная педагогика) : конспект лекций / В. А. Титов. - Москва :А-Приор, 2010. – 158 с. – (Конспект лекций.В помощь студенту).

11.  74.6 Ч-44 Чепіль, М. М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / М. М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 216 с.

12.  74.6 Ш 37 Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / З. М. Шевців. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 248 с.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5679  Доброго дня) Допоможіть,будь ласка,зібрати літературу на тему:Використання методів наочності на уроці всесвітньої історії. Дякую!  Вгору  

Використання методів наочності на уроці всесвітньої історії

1. 63.3(0) К 14 Казьмирчук, М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – 128 с.

2. 74 П 78 Кузнецов, И. В. Психолого–педагогические основы принципа наглядности  / И. В. Кузнецов // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. – Ялта, 2010. – Вип. 9, ч.1. – С. 118–125.

3. 63.3(4ПОЛ) І-90 Юлковська, В. Аерофотографії в педагогічній майстерні вчителя історії  : збірка / пер. Н. Гончаренко // Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам : зб. на пошану проф. Адама Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльн. та сімдесятиріччя з дня народження / за ред.: Б. Кубіс ; наук. ред.: О. Сокирко ; пер. з пол. : Н. Гончаренко [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 355–364 : фот.

4.  63.3(4ПОЛ) І-90 Янік, М. Фотографія у викладанні та вивченні історії / М. Янік // Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам : зб. на пошану проф. Адама Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльн. та сімдесятиріччя з дня народження / за ред.: Б. Кубіс ; наук. ред.: О. Сокирко ; пер. з пол. : Н. Гончаренко [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 339–353 : фот.

5. Бережна, Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі. – 2014. – № 1. – С. 26–30.

6. Бережна, Т. Опорні сигнали у викладанні історії  / Т. Бережна // Все для вчителя. – 2008. – Берез. (№ 3). – С. 67–70.

7. Богдановська, Л. П. Перспективи використання програмних та мережевих засобів у процесі вивчення всесвітньої історії [Електронний ресурс] / Л. П. Богдановська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 7. – С. 25–31.

8. Бондар, І. Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії [Електронний ресурс] / І. Бондар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39. – С. 83–87.

9. Десятов, Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи міфів? / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 17–23.

10. Десятов, Д. Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2008. – № 5/6. – С. 18–22.

11. Десятов, Д. Л. Методика використання відеосвідчень на уроках історії / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. – 2010. – № 19/21. – С. 25–29.

12. Десятов, Д. Роль і функції наочності в структурі пізнавальної задачі з історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 38–42.

13. Дзекунов, А. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти / А. Дзекунов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Черв. (№ 11). – С. 6–13.

14. Жерновий, В. В. Використання методу проектів для виготовлення наочних посібників кабінету історії / В. В. Жерновий, І. К. Шевченко, М. С. Логвин // Історія та правознавство. – 2013. – № 31. – С. 24–29.

15. Заєць, Н. М. Сучасна наочність: переваги й можливості мультимедіа : презентації / Н. М. Заєць // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 12. – С. 29–33.

16. Закиров, О. А. Экран и история: Методические проблемы использования киновидеозаписей в школьном историческом образовании / О. А. Закиров // Преподавание истории в школе. – 2014. – № 3. – С. 5–14.

17. Іванців, Л. Подорож у минуле / Л. Іванців // Історія в школах України. – 2005. – № 10. – С. 30–34.

18. Иоффе, А. Н. Визуализация в истории и обществознании - способы и подходы / А. Н. Иоффе // Преподавание истории в школе. – 2012. – № 10. – С. 3–6.

19. Ковтанюк, Н. Скарбниця безцінних реліквій / Н. Ковтанюк // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С. 50–52.

20. Колесник, М. І. Наочність у навчальному процесі / М. І. Колесник // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 32–37.

21. Комаров, В. Роль образного мислення в процесі формування історичних знань учнів. Від факторів до понять : (на прикладі теми «Утворення Єгипетської держави», 6 кл.) / В. Комаров // Історія в школі. – 2008. – № 4. – С. 21–26.

22. Комаров, Ю. Мить, зупинись! Ти – історична! / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 15–20.

23. Комаров, Ю. Мультимедійний урок: проблема ефективності / Ю. Комаров // Історія України. Шкільний світ. – 2010. – № 19. – С. 19–20.

24. Летошко, О. Формування в учнів просторової компетентності засобами електронних картографічних джерел / О. Летошко // Історія України. Шкільний світ. – 2011. – № 10. – С. 13-16.

25. Лобкова, К. Мультимедіа-технології на уроках історії / К. Лобкова // Історія України. Шкільний світ. – 2010. – № 19. – С. 13–14.

26. Малієнко, Ю. Вивчення окремих аспектів процесів модернізації початку XX ст. на уроках всесвітньої та вітчизняної історії / Ю. Малієнко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 1. – С. 17–21 : іл.

27. Мамонов, Г. Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. – 2013. – Жовт. (№ 20). – С. 11–12.

28. Мороз, П. Використання карикатур у шкільному підручнику з історії : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Сучасна школа України. – 2014. – № 8. – С. 12–29.

29. Мороз, П. Особливості реклами як історичного джерела : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 5. – С. 11–17 : кольор. іл.

30. Сідлецька, О. Наочність на уроках історії в допоміжній школі  : різновиди і принципи використання / Ольга Сідлецька // Дефектолог. – 2016. – Жовт. (№ 10). – С. 13–16.

31. Уголев, Е. М. Историческая реконструкция как феномен исторической памяти / Е. М. Уголев // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 8. – С. 10–14.

32. Уголев, Е. М. Уроки «живой истории» / Е. М. Уголев // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 5. – С. 40–45.

33. Хлытина, О. М. Произведения искусства как визуальные исторические источники и историографические тексты на уроках истории / О. М. Хлытина // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 4. – С. 37–44.

34. Худобець, О. Використання схем і таблиць на уроці історії / О. Худобець // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 2. – С. 47–48, 3 с. обкл. : іл.

35. Шульга, О. Застосування наочних методів навчання із використанням технічних засобів (ТЗН) на уроках історії / О. Шульга, А. Шульга // Історія в школі. – 2013. – № 6. – С. 25–26.

36. Янкевич, В. Історія допомагає зрозуміти майбутнє / В. Янкевич // Історія в школах України. – 2005. – № 9. – С. 39–43.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5676  Доброго дня, підберіть, будь ласка, джерела та літературу до теми: "Проблема запобігання неуспішності учнів"  Вгору  

Проблема запобігання неуспішності учнів

1. Авдєєва, І. М. Фасилітація особистісного розвитку хронічно неуспішних молодших школярів / І. М. Авдєєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 1–7 .

2. Бєляєва, О. Шкільна неуспішність / О. Бєляєва // Психолог. – 2011. – Листоп. (№ 44). – С. 27–29.

3.  Бондар, В. І. Проблема неуспішності у навчанні учнів молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. І. Бондар // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2010. – Вип. 15. – С. 10–15.

4. Голуб, Н. М. Засади профілактики та подолання у молодших школярів стійкої неуспішності у процесі навчання [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2010. – Вип. 15. – С. 352–356.

5.  Долженко, С. Г. Попередження неуспішності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема (50-80-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. Г. Долженко // Інноватика у вихованні. – 2016. – Вип. 3. – С. 232–244.

6.  Журавльова, С. Особистісно-центрований аналіз проблем шкільної неуспішності / С. Журавльова // Відкритий урок: розроб., технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 43–46.

7. Журавльова, С. Як попередити шкільну неуспішність / С. Журавльова // Відкритий урок: розроб., технології, досвід. – 2015. – № 4. – С. 25–28.

8. Ілляшенко, Т. Розвивати і навчати дитину вчасно. Не втратити час для навчання і розвитку дитини у початковій школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С. 46–48.

9. Ілляшенко, Т. Д. Типологія дітей з труднощами у навчанні / Т. Д. Ілляшенко // Дефектологія. – 1997. – № 2. – С. 37–41.

10. Казачінер, О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів / О. Казачінер // Початкова школа. – 2011. – № 1. – С. 51–53.

11. Казачінер, О. Педрада «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи подолання» / О. Казачінер // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 51–52.

12. Кириченко, С. В. Проблема можливої неуспішності обдарованих і талановитих учнів в інклюзивних класах Австралії [Електронний ресурс] / С. В. Кириченко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 125. – С. 391–396.

13. 88.8. К 64 Кондратенко, Л. О. Знову двійка. Шкільна неуспішність як психологічне явище / Л. О. Кондратенко. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 120 с.

14. Миронюк, С. Подолання причин неуспішності в учнів молодших класів / С. Миронюк // Завуч. – 2014. – Серп. (№ 16). – С. 2–24.

15. Моісеєва, О. «Неправильна» дитина / О. Моісеєва // Відкритий урок: розроб., технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 47–49.

16. Монина, Г. Б. Причины школьной неуспеваемости / Г. Б. Монина // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 21–34 ; № 9. – С. 23–32.

17.  Подобєд, М. Б. Неуспішність учнів і шліхи її подолання / М. Б. Подобєд // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 1. – С. 21–24.

18.  Поклонський, О. О. Учнівська неуспішність та засоби її подолання на уроках географії [Електронний ресурс] / О. О. Поклонський // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2012. – Вип. 16. – С. 96–99.

19.  Слободенюк, Л. І. Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності [Електронний ресурс] / Л. І. Слободенюк, О. В. Слободенюк // Таврійський вісн. освіти. – 2013. – № 2. – С. 28–33.

20.  Шадура, А. В роли кризисного управляющего, или консультация для двоечника / Александр Шадура // Школьный психолог. – 2003. – Окт. (№ 40). – С. 5.

21.  Шайкова, А. Чому дітям буває важко навчатися? / А. Шайкова // Психолог. – 2014. – Груд. (№ 24). – С. 4–9.

22.  Шкуринська, Т. Педагогічна підтримка школярів, які мають труднощі у навчанні / Т. Шкуринська // Початкова освіта. – 2014. – Жовт. (№ 19). – С. 39–49.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5674  Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу до теми "Виховання дітей в позашкільних закладах освіти".  Вгору  

Виховання дітей в позашкільних закладах освіти

 1. 74.200.58 Г 93 Гук, М. Ю. Портфоліо в позашкільному навчальному закладі / М. Гук, В. Кириченко, Г. Ковганич. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека)
 2. 74.200.58 Д 47 Директору позашкільного навчального закладу / упоряд.: О. А. Артеменко, Т. Ю. Білоцька, О. В. Калюжна. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 120 с. : табл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека).
 3. 74.200.58 З-36 Заступнику директора позашкільного навчального закладу / упоряд.: О. А. Артеменко, О. О. Колонькова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека).
 4. 74.200.58 К 43 Кириченко, В. Педагогічна рада в позашкільному навчальному закладі  / В. Кириченко, Г. Ковганич, О. Савенко ; упоряд. О. О. Колонькова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека).
 5. 74.200.58 К 43 Кириченко, В. Планування роботи позашкільного навчального закладу / В. Кириченко, Г. Ковганич, Н. Савенко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека).
 6. 74.200.5 Н 12 На шляху до Європейського Союзу : навч.-метод. посіб. / Центр європейської інформації ; упоряд. : В. Іова, Л. Красномовець. – Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2008. – 93 с.
 7. 74.200.58 К 78 Красноліцька, В. Організація роботи методичної служби в ПНЗ / В. Красноліцька, Г. Ковганич, М. Гук. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Позашкілля. Бібліотека).
 8. 74.200 П 27 Пермяков, О. А. Вільний час / О. А. Пермяков. – Київ : Знання УРСР, 1990. – 48 с. – (Педагогічна ; № 10)
 9. 74.200 Т 46 Тихенко, Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університет. книга, 2007. – 120 с.
 10. 74.58 П 78 Альшевська, Н. М. Духовно-етичне виховання молодших школярів в умовах діяльності гуртків позашкільних закладів / Н. М. Альшевська // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 85. – С. 14–19.
 11. Ваховська, Н. Сім джерел освіти для серця : соціальнопедагогічна модель виховної системи ПНЗ / Ніна Ваховська // Позашкілля. – 2015. – Листоп. (№ 11). – С. 10–25.
 12. Іващенко, В. Стратегічне планування діяльності ПНЗ / В. Іващенко // Позашкілля. – 2015. – Квіт. (№ 4). – С. 26–30.
 13. Каціон, Н. Духовноморальне виховання учнів у творчому об’єднанні / Н. Каціон // Позашкілля. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 30–32.
 14. Ковганич, Г. Акмеологічний ПНЗ: від задуму до реалізації / Г. Ковганич // Позашкілля. – 2014. – Груд. (№ 12). – С. 51–60.
 15. Ковганич, Г. Керівник творчого об’єднання ПНЗ у добу змін : програма семінару-тренінгу / Г. Ковганич // Позашкілля. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 7–19.
 16. Ковганич, Г. Методист позашкільного навчального закладу: яким йому бути? / Г. Ковганич // Позашкілля. – 2014. – Жовт. (№ 10). – С. 23–27.
 17. Ковганич, Г. Міжнародний день толерантності в позашкільному навчальному закладі  / Галина Ковганич // Позашкілля. – 2014. – Жовт. (№ 10). – С. 28–29.
 18. Ковганич, Г. Формуємо позитивний імідж ПНЗ / Г. Ковганич // Позашкілля. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 15–17.
 19. Ковганич, Г. Яким має бути заняття в сучасному ПНЗ / Г. Ковганич, О. Щербакова // Позашкілля. – 2015. – Жовт. (№ 10). – С. 37–42.
 20. Козійчук, О. Управління освітнім проектом / О. Козійчук // Позашкілля. – 2014. – Груд. (№ 12). – С. 47–50.
 21. Корнієнко, А. Дослідно-експериментальна робота у ПНЗ як засіб удосконалення й модернізації навчально-виховного процесу / А. Корнієнко // Позашкілля. – 2015. – Лип. (№ 7). – С. 24–32.
 22. Лисенко, О. Виховна система ПНЗ: традиції та інновації  / О. Лисенко // Позашкілля. – 2016. – Трав. (№ 5). – С. 36–62
 23. Литовченко, О. Методи соціальних досліджень у науково-методичній роботі ПНЗ / О. Литовченко // Позашкілля. – 2015. – Лип. (№ 7). – С. 19–22.
 24. Марченко, В. Співпраця позашкільного навчального закладу і батьківської громади / В. Марченко // Позашкілля. – 2015. – Серп. (№ 8). – С. 21–32.
 25. Мачуська, І. Взаємодія сім'ї та позашкільного навчального закладу / І. Мачуська // Позашкілля. – 2015. – Лип. (№ 7). – С. 33–35.
 26. Мачурський, В. Науково-методичне забезпечення в сучасному ПНЗ / В. Мачурський // Позашкілля. – 2015. – Лип. (№ 7). – С. 10–18.
 27. Обозний, В. Профільно-географічне навчання учнівської молоді в системі Малої Академії наук України / В. Обозний, С. Бабкова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Січ. (№ 1). – С. 11–15.
 28. Пустовіт, Г. Компетентнісний підхід до навчання й виховання особистості в ПНЗ / Григорій Пустовіт // Позашкілля. – 2015. – Січ. (№ 1). – С. 35–41.
 29. Пустовіт, Г. Мета як орієнтир у навчально-виховному процесі ПНЗ / Г. Пустовіт // Позашкілля. – 2015. – Лип. (№ 7). – С. 5–9.
 30. Пустовіт, Г. Шкільний мікрозаказник у структурі навчально-виховної роботи ПНЗ / Г. Пустовіт // Позашкілля. – 2015. – Верес. (№ 9). – С. 9–17.
 31. Розумнюк, А. Проектні технології в позашкільному закладі / А. Розумнюк // Позашкілля. – 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 13–16.
 32. Романцов, С. Технології студійної роботи в Центрі естетичного виховання / С. Романцов // Позашкілля. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 25–29.
 33. Романцов, С. Упровадження інклюзивної освіти в діяльності ПНЗ / С. Романцов // Позашкілля. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 18–24.
 34. Савельєва, Г. Моніторингове дослідження діяльності керівників гуртків у ПНЗ / Г. Савельєва // Позашкілля. – 2015. – Жовт. (№ 10). – С. 11–22.
 35. Савенко, Н. Партнерство позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів : рефлексія досвіду, проблем, перспектив розвитку / Н. Савенко, К. Чайковська // Позашкілля. – 2015. – Берез. (№ 3). – С. 65–66.
 36. Сусахіна, Л. Інноваційні педагогічні технології: актуальність використання в ПНЗ / Л. Сусахіна // Позашкілля. – 2014. – Жовт. (№ 10). – С. 20–22.
 37. Тименко, І. Соціально-реабілітаційна робота в ПНЗ  : практика навчання / І. Тименко // Позашкілля. – 2014. – Жовт. (№ 10). – С. 48–63.
 38. Тихенко, Л. Роль науково-педагогічної роботи у забезпеченні процесів розвитку позашкільної освіти / Л. Тихенко // Позашкілля. – 2015. – Берез. (№ 3). – С. 52–64.
 39. Флярковська, О. Керівник гуртка у ПНЗ : методичні, ресурсні, організаційні умови та кадровий потенціал / О. Флярковська, Н. Крошко // Позашкілля. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 14–24.
 40. Флярковська, О. Позашкільна освіта в системі освітнього простору / О. Флярковська // Позашкілля. – 2016. – Січ. (№ 1). – С. 18–22.
 41. Флярковська, О. Роль ПНЗ у розвитку особистості / О. Флярковська, В. Пужайло // Позашкілля. – 2016. – Квіт. (№ 4). – С. 5–8.
 42. Ющенко, Н. Студійна форма навчання :  ПНЗ художньо-естетичного напряму / Н. Ющенко // Позашкілля. – 2015. – Трав. (№ 5). – С. 19–27.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5667  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Урок-лекція у старших класах з історії України".  Вгору  

Урок-лекція у старших класах з історії України

 1. Валентій, Л. І. Технологічні карти уроків курсу «Людина і світ» : 11 клас / Л. І. Валентій // Історія та правознавство. – 2016. – № 12. – С. 7–14.
 2. Гісем, О. Урок на тему «Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у другій половині ХІХ ст.» / О. Гісем // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 6–13.
 3. Гончар, О. А. Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ на початку ХХІ ст. : всесвітня історія, 11 клас / О. А. Гончар // Історія та правознавство. – 2016. – № 10/11. – С. 28–31.
 4. Гук, О. І. Національно-визвольна війна українського народу в постатях : 8 клас / О. І. Гук // Історія та правознавство. – 2016. – № 19/21. – С. 48–67.
 5. Єфіменко, Т. Анексія Криму Російською Федерацією – виклик міжнародному та внутрішньому праву : урок історії України, 11-й клас / Т. Єфіменко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 51–53.
 6. Календарно-тематичне планування уроків. «Історія України. 8 клас» : до підручника В. Власова // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 8. – С. 45–46.
 7. Коляда, І. Діалогічна лекція як технологія інтерактивного навчання при вивченні теми «Помаранчева революція осені 2004р. в Україні» : (історія України, 11 кл.) / І. Коляда // Історія в школі. – 2005. – № 3/4. – С. 19–27.
 8. Коляда, І. Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р. : історія України, 8 клас / І. Коляда, О. Богомаз // Історія в рідній школі. – 2016. – № 7/8. – С. 15–21.
 9. Корецька, В. О. Розвиток лекційно-практичної системи навчання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. О. Корецька ; кер. роботи С. Г. Мельничук ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 227 c.
 10. Лук’янченко, І. В. Україна в подіях північної війни : історія України. 8 клас / І. В. Лук’янченко // Історія та правознавство. – 2016. – № 19/21. – С. 89–95.
 11. Матеріали до орієнтовного плану-конспекту тематичного уроку «Україна пам’ятає! Голодомор 1932-1933 років в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/2fd22MB (дата звернення: 08.11.16). – Назва з екрана.
 12. Островерхова, Н. М. Нетипові форми організації навчання та їх аналіз / Н. М. Островерхова // Аналіз уроку: концепції,методики,технології. – Київ, 2003. – С. 296–349.
 13. Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п’ятої республік : всесвітня історія, 11 клас / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.
 14. Переходько, А. М. Україна в другій половині 60 – на початку 80-х років ХХ ст : історія України, 11 клас / А. М. Переходько // Історія та правознавство. – 2016. – № 15. – С. 16–21.
 15. Печеніна, Н. Реабілітація жертв сталінізму : (проблемна лекція для старшокласників) / Н. Печеніна // Історія в школі. – 2001. – № 11/12. – С. 46–51.
 16. Поляков, В. Історія партизанського руху в Криму : урок-лекція / В. Поляков // Історія в школах України. – 2007. – № 7. – С. 42–46.
 17. Попчук, М. Ю. Наш край у кінці XVII – першій половині XVIII ст. : урок-лекція, 8 клас / М.Ю. Попчук // Все для вчителя. – 2003. – № 31. – С. 16–17.
 18. Рубежанская, Т. И. Роль проблемно-диалогическогно обучения в формировании учебных компетеностей учащихся / Т. И. Рубежанская // Світ виховання. – 2011. – № 6. – С. 24–30.
 19. Сойма, Л. М. Сучасний урок як спільна творчість учнів і педагога / Л. М. Сойма // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 2. – С. 26-30.
 20. Терещенко, О. Є. Запорозька січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко : історія України, 8 клас / О. Є. Терещенко // Історія та правознавство. – 2016. – № 19/21. – С. 81–88.
 21. Ткачук, Р. Культурне життя України в 1991–1994-х роках : історія України, 11-й класс, профільний рівень / Раїса Ткачук // Історія України. – 2016. – Квітень, № 8. – С. 12–20.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5661  Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з пошуком літератури, тема: Особливості волонтерського руху в Україні. Дякую!  Вгору  

Особливості волонтерського руху в Україні

 1. 84.4УКР6 В 68 Волонтери. Мобілізація добра : збірка / уклад. І. Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.
 2. 65.9(4УКР)27 В 68 Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – Київ : Академпрес, 1999. – 112 с.
 3. Бірюков, Ю. Радник Президента України Юрій Бірюков: «Не все в цьому житті вимірюється гривнею чи доларом...» / Юрій Бірюков ; інтерв’ю провів Сергій Зятьєв // Військо України. – 2015. – № 2. – С. 26–29.
 4. Васильєв, С. Волонтери – армії / Сергій Васильєв // Військо України. – 2016. – № 7. – С. 22–25 : кол. фот.
 5. Голик, М. М. Волонтерський рух в системі морально-психологічного забезпечення сучасного українського війська / М. М. Голик // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 116–120.
 6. Голуб, В. Л. Основні аспекти взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності: європейський та вітчизняний досвід / В. Л. Голуб // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 3. – С. 12–20 : фот.
 7. Голуб, В. Л. Роль волонтерської діяльності в освітньо-науковому просторі суспільства та її значення для державного управління / В. Л. Голуб // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – Вип. 2. – С. 149–165 : табл.
 8. Голуб, В. Л. Ключові поняття та категорії державного управління у сфері волонтерської діяльності / В. Л. Голуб // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 25–30.
 9. Зятьєв, С. Допомагати, не беручи до рук зброї / Сергій Зятьєв // Військо України. – 2016. – № 8. – С. 50–53.
 10. Зятьєв, С. Українському війську допомогли зупинити ворога волонтери / Сергій Зятьєв // Військо України. – 2015. – № 12. – С. 59–61 : кол. фот.
 11. Ларіонова, Н. Б. Волонтерство в інституційному просторі / Н. Б. Ларіонова, В. О. Кратінова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 4–11.
 12. Ольховський М. А. Основні напрями діяльності волонтерських організацій в Україні / М. А. Ольховський // Юридична наука. – 2016. – № 2. – С. 7–15.
 13. Ольховський, М. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу волонтерських організацій в Україні / Максим Ольховський // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 313–320.
 14. Павлюк, К. С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики / К. С. Павлюк // Інвестиції: практика та досвід. –  2015. – № 13/14. – С. 87–93.
 15. Поліщук, В. Спеціалізовані методико-волонтерські навчання на засадах державно-громадського партнерства / Віктор Поліщук // Основи захисту Вітчизни. – 2015. – № 3. – С. 7.
 16. Романкова, Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді / Лілія Романкова // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 54–59.
 17. Ткаченко, І. Волонтерство – справа альтруїстів та внесок у власне майбутнє / І. Ткаченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – N 2. – С. 209–210.
 18. Шамрай, В. О. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні / В. О. Шамрай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  . – 2015. – № 4. – С. 139–144.
 19. Щорс, В. В. Волонтерська діяльність – провідна форма  гуманістичного виховання старшокласників / В. В. Щорс // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 34–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5660  Доброго вечора! Прошу Вас, допомогти мені із пошуком літератури для написання курсової роботи із педагогіки. Тема курсової: " 12-річна освіта в зарубіжних країнах: реалії і перспективи ". У написанні я буду використовувати різні джерела: електронні ресурси, книги, аналітику і т.д. Буду вдячна выдповіді!  Вгору  

12-річня освіта в зарубіжних країнах: реалії і перспективи

1.  74.03(0)6 В 88 Вульфсон, Б. Л.Реформы школьных систем / Б.Л.Вульфсон // Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века / Б.Л.Вульфсон. – Москва, 1999. – С. 87–104.

2.  74.03я73 В 88 Вульфсон, Б. Л. Реформы школы / Б.Л. Вульфсон //Образовательное пространство на рубеже веков : учеб. пособие / Б.Л. Вульфсон. – Москва, 2006. – С. 87–116.

3.  74.03(0) Д 42 Джуринский, А. Н. Итоги школьных реформ к середине ХХ в. / А. Н. Джуринский // Зарубежная педагогика : учеб.пособие / А. Н. Джуринский. – Москва, 2008. – 383 с. – (Disciplinae).

4.  74.03(0) Д 42 Джуринский, А. Н.Современная школа и педагогика за рубежом/ А. Н. Джуринский // История педагогики и образования : учеб.для студ. вузов / А. Н. Джуринский. – Москва, 2010. – С. 310-326. – (Учебник для вузов).

5.  74.00 Д 72Драйден, Г. Революція в навчанні / Г.Драйден, Д. Вос ; пер. з англ. М. Товкало. – Львів :Літопис, 2011. – 544 с.

6.  74.04(4ФІН)З -14 Загвоздкин, В. К. Финская система образования: модель эффективных реформ / В. К. Загвоздкин. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября» : сер. «Управление школой» ; вып. 19).

7.  94.3 Е 45 Нодія, Г. Реформа вищої освіти в Грузії / Г. Нодія // Експертиза закордонних трансформацій : зб. матеріалів за результатами проекту / Міжнар. Фонд «Відродження», Фонд Арсенія Яценюка«Відкрий Україну». – Київ, 2012. – С. 50-57.

8. 74.00я73 С 23 Сбруєва, А. А. Сучасний стан і перспективи розвитку освіти в провідних розвинених країнах та в Україні / А.А. Сбруєва // Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / А.А Сбруєва. – 2-е вид., стер. – Суми, 2005. – С. 79–126.

9.  74.04(4УКР) С 83 Підходи до диференціації старшої школи в країнах зарубіжжя // Стратегія реформування освіти в Україні : рек. з освітньої політики. – Київ., 2003. – С. 64–81.

10. 74.04(5ІЗР)П 82 Просвещение : [израильская школа]. – Иерусалим : [б. и., 2008?] – 48 с.

11. 74.04(0)С 23 Сбруєва, А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / А.А. Сбруєва. – Суми : Козацький вал, 2004. – 500 с.

12. 74.04 С 40 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України : колектив. моногр. / Г. М. Калетнік [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 480 с.

13. 74.24(4) Т 33 Структурні реформи в галузі європейської шкільної освіти // Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. Н. М. Лавриченко. –Київ, 2008. – С. 22–33.

14. 74.04(0) Т 45 Титов, В. А. Педагогика зарубежных стран (сравнительная педагогика) : конспект лекций / В. А. Титов. – Москва : А-Приор, 2010. – 158 с.

15. Антонюк, Л. Австрійська школа: приклад еволюційного осучаснення / Л. Антонюк // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 70–73.

16. Гергокова, Ж. Х. Реформирование государственной общеобразовательной системы штата Виктория (Австралия) как инновационный процесс / Ж. Х. Гергокова // Педагогика. – 2012. – № 4. – С. 73–81.

17. Калініна, Л. М. Реформування освіти в ЧеськійРеспубліці / Л. М. Калініна // Постметодика. – 2013. – № 1. – С. 39–46.

18. Локшина , О. І. Тенденції розвитку профільної школи в зарубіжжі / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. –2005. – № 4. – С. 88–96.

19. Лунячек, В. Е. Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку / В. Е. Лунячек // Постметодика. – 2013. – № 1. – С. 47–54.

20. Мельниченко, Б. Профільне спрямування змісту соціологічних наук у старшій середній загальноосвітній школі США / Б. Мельниченко // Історія в школі. – 2004. – № 5/6. – С. 21–23.

21. Навчаючи, розвивати й виховувати : [освіта XXI ст. – 12-річна школа // Завуч. – 2005. –Берез. (№ 7). – С. 2–4.

22. Петкова, Р. Процесс реформирования системы образования в Болгарии / Р. Петкова, С. Манев // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 106–109.

23. Третякова, Н. В.Освіта в Чехії / Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 10. – С. 38–41.

24. Хуторской, А. В. Школа завтрашнего дня Дональда Ховарда : [освіта США 21 ст] / А. В. Хуторской // Школьные технологии. – 2013. – № 5. – С. 90–92.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5648  Допоможіть підібрати статті за темою "Педагогічні основи проведення музично-дидактичних ігор на заняттях у дитячому дошкільному закладі". Дякую.  Вгору  

Педагогічні основи проведення музично-дидактичних ігор на заняттях у дитячому дошкільному закладі

 1. 74.266.7 Б 28 Батицький, М. В. Музична мозаїка : муз.-дидакт. ігри / М. В. Батицький. – Київ : Музична Україна, 1990. – 80 с.
 2. 74.266.7 Б 28 Батицький, М. В. Як ти знаєш музику : муз.-дидакт. ігри / М. В. Батицький. – 2-е вид. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 44 с.
 3. 74.1 В 36  Верховинець, В. М. Весняночка: ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / В. М. Верховинець. – 5-е вид. – Київ : Музична Україна, 1989.
 4. 372 К 64 Кононова, Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников : из опыта работы муз. рук. / Н. Г. Кононова. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
 5. 74.1 М 17 Макшанцева, Е. Д. Детские забавы : кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Е. Д. Макшанцева. – Москва : Просвещение, 1991. – 61 с.
 6. 85.31 П 57 Поплавська, Ю. О. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Поплавська. – Вид. 3-е, змін. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. : іл.
 7. 74.266.7 П 92 Пчелкина, Т. В. Диагностика и развитие музыкальных способностей : Дидакт. игры на занятиях с мл. школьниками: Пособие / Т.В. Пчелкина. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство" ; Вып. 5(11)).
 8. 74.1 С 14 Садовенко, С. М. Ти, малий, скажи малому... : музична логоритміка / Світлана Садовенко. – Київ, 2013. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – (Дитячий садок. Бібліотека).
 9. Віняр О. Музично-дидактичні ігри / О. Віняр, Е. Лебедєва // Дошкільне виховання. - 2005. – № 1. – С. 28.
 10. Вдовика, Л. Українські вечорниці : розвага із використанням музично-дидактичних ігор для дітей старшого шкільного віку / Леся Вдовика // Дитячий садок. Мистецтво. – 2014. – № 7. – С. 31–34.
 11. Гаврилюк, Наталія. Диво–будиночок, у якому живе мистецтво / Наталія Гаврилюк, Марина Просяник // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 19–22.
 12. Демченко, О. Хмаринки-цікавинки : музичне тематичне заняття для старших дошкільнят / Олена Демченко // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 36–37.
 13. Мережко, Ю. Музично–дидактична гра: три аспекта / Юлія Мережко // Музичний керівник . – 2016. – № 8. – С. 4–7.
 14. Нечай, С. Вводимо дитину у світ звуків / С. Нечай // Дошкільне виховання. – 2009. – № 6. – С. 22–26.
 15. Романюк, І. Діагностика музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку / Ірина Романюк // Музичний керівник . – 2014. – № 6. – С. 26–30.
 16. Романюк, І. Діагностика музичного розвитку старших дошкільників за допомогою дидактичних ігор та вправ / Ірина Романюк // Музичний керівник. – 2014. – № 11. – С. 11–18.
 17. Савицька, Н. Три кити : Музично-дидактична гра / Н. Савицька // Дошкільне виховання. – 2005. – № 6. – С. 29.
 18. Савчук, О. Лускунчик запрошує на бал : тематичне заняття для старших дошкільнят / Олена Савчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 33–35.
 19. Самбор, Л. Музично-дидактичні ігри на музичних заняттях і в повсякденні: орієнтований календарний план / Лариса Самбор // Музичний керівник . – 2014. – № 11. – С. 4–10.
 20. Сергаєва, Н. Музично-дидактичні ігри: ефективний інструмент музичного керівника / Ніна Сергаєва // Музичний керівник. – 2014. – № 11. – С. 24–28.
 21. Терещенко, І. Історія дзвіночка, або Як заохотити дошкільників до гри / Ірина Терещенко // Музичний керівник. – 2014. – № 6. – С. 23–25.
 22. Тимощук, С. В. Музично дидактичні ігри в ДНЗ : за системою К. Орфа / С. В. Тимощук // Обдарована дитина. – 2013. – № 10. – С. 30–37.
 23. Тимощук, С. В. Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності : за принципами концепції музичного виховання К. Орфа / С. В. Тимощук // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 22–29.
 24. Чеберячко, О. У гості до зайченятка / О. Чеберячко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2014. – № 2. – С. 11–12.
 25. Яремчук, І. Інтерактивні музично-дидактичні ігри, створені у програмі Microsoft PowerPoint / Ірина Яремчук // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 8–14.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [22]
Історія [235]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [31]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [174]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [21]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [79]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [19]
Мовознавство. Іноземні мови [115]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [175]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [42]
Сільське господарство [108]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [36]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [60]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро