ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Код: 5799  Проблемні ситуації як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів.  Вгору  

74.58 А 43 Актуальные проблемы педагогической инноватики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 22-23 апр. 2009 г. / под ред. В. П. Делия. – Балашиха : ИСЭПиМ, 2009. – 373 с.

74.58 А 92 Атанов, Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186 с.

74.58 Б 61 Біляковська, О. О. Дидактика вищої школи : навч. посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 360 с. : рис., табл.

74.58 В 44 Виленский, М. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учеб. пособие / М. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. Уман. – 2-е изд. – Москва : Педагог.об-во России, 2005. – 192 с.

74.58 В 42 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі = От «что такое плохо?» к культуре качества: перезагрузка процессов обеспечения качества в украинской высшей школе = «We share because we care»: reloading the processes of quality assurance in the Ukrainian higher education : практ. посіб. / ред. С. Гришко [та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с. : рис., табл.

74.580я73 В 54 Вітвицька, С. С. Сучасні технології навчання / С. С.Вітвицька // Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. / С. С.Вітвицька. – Київ, 2003. – С. 146-156.

74.58 Д 44 Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я : навч.-метод. посіб. для викладачів / Ю. В. Вороненко [та ін.]. – Київ : Книга-плюс, 2011. – 192 с.

74.58 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2017. – 456 с. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2007. – С. 119-125.

74.58 П 16 Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – Москва : Академия, 2006. – 176 с. : рис. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Приходченко, К. І. Розвивати кожного. Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу / К. І. Приходченко. – Гуманітарні науки. – 2003. – № 1. – С. 28-32.

Проблемне навчання у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тєвид., перероб. і доп. – Київ Знання, 2007. – С. 119-125.

74.202 С 29  Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения) / Г. К. Селевко // Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Т. 1 / Г. К. Селевко. – Москва, 2006. – С. 218-227. – (Энциклопедия образовательных технологий).

74.202 С 29  Селевко, Г. К. Проблемное обучение / Г. К. Селевко // Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – Москва, 2005. – с.64-75. – (Энциклопедия образовательных технологий). – Библиогр. в конце гл.

74.58 Т 88  Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вузів / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с. – Бібліогр. в кінці розд.

74.58 Ш 70  Шляхтун, П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. – (Альма-матер).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5789  Потрібні книги на тему "Корекційна педагогіка".  Вгору  

Корекційна педагогіка

 1. 74.3 Д 26  Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302 с.
 2. 74.58 Д 26  Дегтяренко, Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Вид. Кубраков С. Г., 2016. – 159 с. : рис., табл.
 3. 88.8 Д 84  Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т корекційної та соціальної педагогіки і психології, Каф. психології освіти. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 304 с.
 4. 74.100 Є 91  Єфименко, М. М. Сучасні підходи до корекційно спрямованого фізичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату : монографія / М. М. Єфименко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 356 с. : рис., табл.
 5. 74.3 І-21  Іванова, Т. І. Корекція заїкання / Т. Іванова, Т. Кваша ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).
 6. 74.3 К 44  Кисла, О. Ф. Корекційна педагогіка : навч. посіб. / О. Ф. Кисла. – Київ : Кондор, 2015. – 320 с. : мал., табл.
 7. 74.3 К 66  Корекційна педагогіка. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; уклад. М. О. Давидюк. – Вінниця : Планер, 2011. – 205 с.
 8. 74.3 К 75  Кочерга, О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : метод. рек. / О. В. Кочерга, В. В. Шорохова. – Київ : Слово, 2015. – 64 с. : іл.
 9. 74.3 К 89  Кузава, І. Б. Мистецтво в корекції розвитку дошкільників із психофізичними вадами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Б. Кузава. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 104 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
 10. 74.3 Л 64  Литвиненко, В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навч.-метод. посіб. / В. А. Литвиненко. – Суми : Вид. Кубраков С. Г., 2016. – 144 с.
 11. 74.3 М 30  Марченко, І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – Київ : Слово, 2013. – 96 с. : кол. іл.
 12. 74.3 О-75  Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку : наук.-метод. посіб. / за ред. С. В. Литовченко. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 128 с.
 13. 74.3 Х 71  Холковська, І. Л. Корекційна педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / І. Л. Холковська. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 328 с.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5785  Доброго дня, Допоможіть знайти перелік та опис ігор за методикою Е.Шийко (ж-л "Дошкільне виховання" 2000р., щоб можна їх скачати. Дякую.   Вгору  

Доброго дня! В нашій бібліотеці є такі публікації потрібного вам автора:

Шийко, Е. Веселі сторіночки : книжечка для дітей раннього віку / Е. Шийко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 32.

Шийко, Е. Клубочок-мандрівник. Книжечка для дітей раннього віку / Е. Шийко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 24–25.

Шийко, Е. Розвивальні ігри та вправи : для дітей третього року життя / Е. Шийко // Палітра педагога. – 2000. – № 3 . – С. 18–22 ; № 4 . – С. 28–31.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5784  Доброго дня, підберіть літературу за темою "Впровадження інклюзія у навчальних закладах: реалії та перспективи". Дякую.  Вгору  
 1. 74.3 А 87 Архітектурна доступність шкіл : навч.-метод. посіб. / Канад. центр вивчення інвалідності, Нац. Асамблея інвалідів України, Серія навч. матеріалів укр.-канад. проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; колект. авт. В. О. Азін [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2012. – 88 с.
 2. 74.3 Б 28 Батьки та діти Кн. 2 : проект / В. Азін [та ін.] ; Дитячий культурно-просвітн. центр. – Київ : [б. и.], 2012. – 59 с. : іл. – (Батькам про дітей).
 3. 74.58 Д 13 Давиденко, Г. В. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу : монографія / Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 314 с.
 4. 74.58 Д 13 Давиденко, Г. В. Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (психолого-ментальний, соціальний та організаційний аспекти) : навч. посіб. / Ганна Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 102 с.
 5. 38.71 Д 70 Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. / В. О. Азін [та ін.] ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. и.], 2013. – 127 с. : іл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).
 6. 74.3 І-60 Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. О. Патрикеєва [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Шинкаренко. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. дім «Плеяди», 2013. – 100 с. : рис., табл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).
 7. 67.9(4УКР)301 І-65 Інклюзивна модель освіти: аналіз законодавчого простору / Міжнар. Фонд «Відродження», Всеукр. Фонд «Крок за Кроком». – Київ : Плеяди, 2008. – 60 с.
 8. 74.58 І-65 Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України : кол. монографія / авт. кол. Г. В. Давиденко [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 138 с.
 9. 74.3 І-65 Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва. – Київ : Шк. світ, 2015. – 200 с. : рис., табл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 10. 74.58 І-65 Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 1-2 груд. 2016 р. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соціально-економічний ін-т, Студент. наук. т-во Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна» ; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.
 11. 74.3 І-65 Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-метод. посіб. для кер. загальноосвіт. навч. закл. / Всеукр. Фонд «Крок за Кроком» ; за заг. ред. Л. І. Даниленко ; авт. передм. Н. З. Софій. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. Парашин І. С., 2010. – 127 с.
 12. 74.58 К 61 Колупаєва, А. А. Вступ до інклюзивної освіти : навч. курс / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – Київ : [Наук. світ], 2010. – 20 с. – (Інклюзивна освіта).
 13. 74.3 К 61 Колупаєва, А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Київ : Наук. світ, 2010. – 196 с. – (Інклюзивна освіта).
 14. 74.3 К 61 Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта).
 15. Волкова, К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклюзивному закладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 10. – 4–7.
 16. Задворнова, О. М. Особливості організації навчання та виховання дітей з порушенням емоційно–вольової сфери в інклюзивному закладі / О. М. Задворнова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 10. – 8–14.
 17. Луценко, І. Організаційні та нормативно-правові аспекти запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал. – 2016. – № 2. – С. 44–49.
 18. Рассказова, П. І. Розвиток зв'язного мовлення дітей з різним рівнем здоров'я в інклюзивних групах ДНЗ / П. І. Рассказова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 4. – С. 6–12 : іл.
 19. Софій, Н. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу / Н. Софій // Особлива дитина: навчання і виховання : наук., навч., інформ. журнал. – 2017. – № 2. – С. 89–96.
 20. Стукало, У. І. Особливості соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах спеціального освітнього закладу / У. І. Стукало, М. Г. Стукало // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2017. – № 2. – С. 8–11.
 21. Тарасенко, Н. В. Соціально-педагогічний підхід до формування дитячого колективу в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Тарасенко, О. І. Рассказова  // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 5. – С. 12–15.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5783  Читання, його сутність та значення.  Вгору  

Читання

1. 78.303 Б 59 Бібліотека, книга, комп’ютер, читання: орієнтації підлітків : прогр. та методика соціолог. дослідж. / уклад. О. В. Безручко. – Київ : НБУ для дітей, 2011. – 8 с.

2. 74.200 Г 77 Граник, Г. Г. Когда книга учит / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – 2-е изд., доп. – МОСКВА : Педагогика, 1991. – 254 с.

3. 88.4 Е 30 Егоров, Т. Г. Психология овладения навыком чтения / Т. Г. Егоров. – Санкт-Петербург : Каро, 2006. – 304 с. : ил.

4. 78.3 Л 50 Лесин, В. М. Як працювати з книгою / В. М. Лесин ; ред. Н. В. Леонова. – Київ : Вища шк., 1989. – 71 с.

5. 60.5 М 23 Мангуэль, А. История чтения / А. Мангуэль ; пер. с англ. М. Юнгер. – Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 381 с.

6. 78.39 М 74 Моє хобі – читання : підсумки регіон. соціолог. дослідж.: Бюл. соціолог. служби. Вип. 20 / матеріал узагал. О. Петренко ; ред. Н. Скоморовська. – Київ : НБУ для дітей, 2011. – 12 с.

7. 78.3 П 60 Порхун, І. 27 причин читати книгу : для дітей мол. шк. віку / І. Порхун. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 88 с.

8. 88.8 С 65 Сорокин, Ю. А. Почему живут и умирают книги? / Ю. А. Сорокин. – Москва : Педагогика, 1991. – 160 с. : ил. – (Познай себя. Психология – школьнику).

9. 88.4 Ч-44 Чепелєва, Н. В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н. В. Чепелєва. – Київ : Либідь, 1990. – 100 с.

10. 78.38 Ч-69 Читання – справа сімейна : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В.Г. Короленка ; підгот. А. Матюшенко ; відп. за вип. Ю. Самойленко. – Чернігів : [б. и.], 2007. – 48 с.

11. 371.015 Э 53 Эльконин, Д. Б. Как учить детей читать / Д. Б. Эльконин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психология ; № 4).

12. 74.0 Ю 74 Юркевич, П. Д. Читання про виховання / П. Д. Юркевич ; пер. з рос. мови Л. Г. Кудрик. – Київ : Кондор, 2016. – 244 с.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5775  Допоможіть з літературою на тему "Критичне мислення у навчанні". Дякую!  Вгору  

Критичне мислення у навчанні

 1. 88.8я43 П 84 Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2004 р., м. Київ). – Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. – 320 с.
 2. 74.202 С 91 Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд.: Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Харків : Основа, 2005. – 240 с.
 3. 74.58 Т 48 Ткаченко, Л. І. Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф дис. / Людмила Іванівна Ткаченко. – Київ : Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, 2015. – 20 с. : рис., табл.
 4. 88.351.3 Х 17 Халперн, Д. Психология критического мышления : монографія / Дайана Халперн. – 4-е междунар. изд. – СанктПетербург : Питер, 2000. – 512 с. : ил. – (Мастера психологии).
 5. 74.261.7ВЕЛ Ц 61 Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта  / О. М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 173 с.
 6. 74.261.7ВЕЛ Ц 61 Цимбал, О. М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О. М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 109 с.
 7. 74.0 Ш 39 Шейбе, С. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі : підруч. для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу ; пер. з англ. С. Дьома. – Київ : Академія української преси, 2014. – 319 с.
 8. Більченко, Євгенія. Критичне мислення і якісно сформований світогляд / Євгенія Більченко ; вела бесіду Анастасія Рингіс // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. – 2014. – № 9. – С. 20–22.
 9. Доманюк, Т. Від критичного мислення до творчого розвитку особистості : прийоми критичного мислення у проектній діяльносі молодших школярів / Тетяна Доманюк // Початкова освіта. – 2016. – Червень, № 11. – С. 4–27.
 10. Цінько, С. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української мови / Світлана Цінько // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 4. – С. 19–22.
 11. Чигрин, О. Критичне мислення – запорука успіху : тренінгове заняття для старшокласників / Ольга Чигрин // Позашкілля. – 2016. – Серпень, № 8. – С. 35–38.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5756  Доброго дня. Мені потрібна література на тему "Поняття та терміни на тему освіта в середніх та старших класах країн Середньовічної Європи".  Вгору  

Поняття та терміни на тему освіта в середніх та старших класах країн Середньовічної Європи

1.      74.03(0) Д 42 Джуринский, А. Н. История педагогики и образования : учеб. для студ. вузов / А. Н. Джуринский. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 400 с. – (Учебник для вузов).

2.      74.03 З-30 Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль (исследования и материалы) : сб. науч тр. – Москва, 1989. – 136 с.

3.      371 И 90 История педагогики : пособие для педагогических институтов / под ред.: Н. А. Константинова, Е. Н. Медынского, М. Ф. Шаблевой. – Изд. 2-е. – Москва : Изд-во АПН, 1955. – 587 с.

4.      37(09) И 90 История педагогики : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. М. Ф. Шабаевой. – Москва : Просвещение, 1981. – 368 с.

5.      74.03 И 90 История педагогики : учеб. для аспирантов / под ред. : Н. Д. Никандрова. – Москва : Гардарики, 2007. – 413 с. – (История и философия науки).

6.      74.03(0)я73 И 90 История педагогики и образования : От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Ред. А. И. Пискунов . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Сфера, 2005. – 512 с.

7.      74.03 О–66 Орлова, А. П. История педагогики : учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.П. Орлова, Н.К. Зинькова, В.В. Тетерина. – Минск. : ИВЦ Минфина, 2006. – 380 с.

8.      37(09) П 34 Пискунов, А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Пискунов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1981. – 528 с.

9.      74.03 П 58 Попов, В. А. История педагогики и образования : учеб. пособие для студ. вузів / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2010. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5719   Тема моєї дисертаційної роботи "Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки", допоможіть знайти літературу. Дякую!  Вгору  

Педагогічні умови формування вокально-артистичних умінь студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки

1. 85.31 Б 48 Береза, А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 184 с. : табл., ноти.

2. 781.11 Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учеб. пособие для муз. вузов / Л. Б. Дмитриев. – Москва : Музыка, 1968. – 675 с.

3. 85.31 И 46 Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Р. Ильина. – Москва : Академ. Проект : Альма Матер, 2008. – 415 с.

4. 85.31р К 85 Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика : пособие / В.В. Крюкова. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 288 с.

5.74.58 П 78 Лін Сяо. Особливості формування вокально-хорових умінь учнів підліткового віку / Лін Сяо // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ ; Вінниця , 2015. – Вип. 85. – С. 131–135.

6. 85.314 М 50 Менабени, А. Г. Методика обучению сольному пению : учеб. пособие для пед. ин-тов / А. Г. Менабени. – Москва : Просвещение, 1987. – 93, [2] с.

7. 85.31 М 74 Мозгальова, Н. Г. Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики : монографія / Н. Г. Мозгальова ; за наук. ред. О. П. Щолокової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 488 с. : рис.

8. 85.31ря7 О-53 Олексюк, О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – Київ : Знання України, 2004. - 264 с.

9. 85.31 С 78 Сташевська, І. О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика : монографія / І. О. Сташевська. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 560 с.

10. 781.11 Ю 89 Юссон, Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Р. Юссон. – Москва : Музыка, 1974. – 262 с.

11. Гавриленко, Л. Розспівування і вокаліз як складники вокального виховання учнів / Л. Гавриленко // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 1. – С. 12–15.

12. Гаврілова, Л. Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти [Електронний ресурс] / Л. Гаврілова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 4. – С. 14–24.

13. Дерев’янко Л. А. Спів у мовленнєвій позиції як проблема вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. А. Дерев'янко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. – 2013. – № 4.

14. Ковтун, А. В. Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун // Теорія та методика навчання та виховання. – 2013. – Вип. 33. – С. 67–74.

15. Круль, П. Сучасна музична освіта: євроінтеграційний контекст [Електронний ресурс] / П. Круль // Молодь і ринок. – 2010. – № 4. – С. 34–37.

16. Макарова, Е. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Е. В. Макарова // Неперервна проф. освіта: теорія і практика. – 2012. – № 1/2. – С. 143–145.

17. Моцар, Г. Краткий обзор современной системы обучения музыке и пению в Венгрии / Г. Моцар // Музыка в школе. – 2007. – № 4. – С. 35–41.

18. Панченко, Г. П. Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Г. П. Панченко // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2013. – №. 1. – С. 188–191.

19. Петрушенко, В. В. Особливості німецької вокальної школи / В. В. Петрушенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 14. – С. 111–112.

20. Прядко, О. М. Розвиток української вокальної педагогіки [Електронний ресурс] / О. М . Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 305–310.

21. Прядко, О. М. Добір вокально-дидактичного матеріалу в процесі вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів [Електронний ресурс] / О. М. Прядко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 9. – С. 216–221.

22. Сикур, П. Актерское мастерство учителя музыки / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 52–54.

23. Сикур, П. О естественном и «преувеличенном» в методах исполнения / П. Сикур // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 54–56.

24. Сиротюк, Т. Фізіологічні та фізичні умови постановки співочого голосу [Електронний ресурс] / Т. Сиротюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. – 2012. – Ч. 4. – С. 306–311.

25. Ульянова, В. С. Проблема якості сучасної музичної освіти в педагогічному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. С. Ульянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 35. – С. 540–549.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5708  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Стандарти вищої освіти".  Вгору  

 

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5694  Доброго дня. Чи є у бібліотеці література на тему "Розвиток творчого мислення школярів"? Дякую.  Вгору  

1. 74.200 К 58 Кожна дитина талановита / Департамент освіти і науки Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. обл. центр. техн. творчості учнівської молоді. – Вінниця : Корзун Д. Ю., [2013]. – 46 с. : кол. іл. – (Рік дитячої творчості в Україні).

2. 74.200 Р 64 Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : метод. посіб. / упоряд. : Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко ; за ред. Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 608 с.

3. 74.200я43 Т 33 Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : матеріали наук.-прак. конф. 30–31 берез. 2006 р : в 3 ч. / відпов. за вип. В.В. Ткачук. – Київ : Грамота, 2006.

4. 74.200 Т 46 Тихенко, Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод. посіб. / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 120 с.

5.  Боярський, А. В. Творчий пошук учителя – вирішальний фактор розвитку пізнавального інтересу і творчих здібностей учнів / А. В. Боярський  // Трудова підготовка в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 45–50.

6.  Гайченко, О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6/7. – С. 18–19.

7. Голобокова, О. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів: створення психолого-педагогічних умов / Оксана Голобокова // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 17–20.

8. Гончарова, А. В. Інноваційні технології – шлях до удосконалення уроку та розвитку творчої особистості вчителя й учня / А. В. Гончарова // Німецька мова в школі. – 2015. – № 12. – S. 69–72.

9. Грушко, Н. А. Формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів на уроках інформатики / Н. А. Грушко // Інформатика в школі. – 2015. – № 12. – С. 2–9.

10. Губенко, О. В. Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу «Сходинки до творчості» / Олександр Володимирович Губенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 26–30.

11. Джафарова, О. Етнохудожній підхід до виховання творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів / О. Джафарова // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст : матеріали II Міжнар. конгр., 16-18 жовт. 2013 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Кн. 1. – С. 487–490.

12. Доценко, С. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів проектних класів «Інтелект України» / С. Доценко // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 32–38.

13. Кардашов, В. Забезпечення умов художньо-творчого розвитку особистості / Володимир Кардашов // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 2010 р., м. Полтава: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – Кн. 1. – С. 131–137.

14. Качур, В. Особливості формування інтелектуально-творчих умінь учнів на уроках навчання грамотності / В. Качур // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 345–351.

15. Кельнер, С. С. Шляхи розвитку творчих здібностей учнів / С. С. Кельнер // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 15/16. – С. 38–55.

16. Кузьменчук, І. В. Використання технології веб-квест для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів / І. В. Кузьменчук // Всесвітня література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 11–15.

17. Кучерявенко, В. Керівник-предметник, батьки й учні : спільна робота з розвитку творчих здібностей / Віра Кучерявенко // Сучасна школа України. – 2016. – Квітень, № 4. – С. 21–23.

18. Перфілова, Н. Від творчого вчителя – до творчого учня : майстер-клас із розвитку творчих здібностей учнів на прикладі вивчення оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» у 6-му класі / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень, № 19/20. – С. 75–81.

19. Радченко, М. В. Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості / Марина Володимирівна Радченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 12. – С. 19–22.

20. Сольвар, О. Інноваційні технології навчання на уроках української мови: розвиток творчих здібностей / Ольга Сольвар // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 170–174.

21. Філіппенко, О. Б. Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними засобами бібліотечної роботи / О. Б. Філіппенко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 11. – С. 9–13.

22. Шаповал, О. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках української літератури : на прикладі вивчення оповідання А. Чайковського «За сестрою» / О. Шаповал // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 317–323.

23. Шеремет, М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегрований підхід / М. Шеремет // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 40–44.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5689  Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Використання наочних засобів навчання на уроках історії України". Дякую.  Вгору  

1. 74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2. Бережна, Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі :. – 2014. – № 1. – С. 26–30.

3. Бондар, В. Історія України в таблицях (тема «Українські землі в другій половині XIX ст.») / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 4. – С. 10–17.

4. Бондар, В. Історія України в таблицях : (тема «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XYIII – у першій третині XIX ст.», 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 18–23.

5. Бондар, В. Історія України в таблицях. : (тема «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.» 9 клас) / В. Бондар // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 6. – С. 44–48.

6. Гусєв, А. Наддруки і марки України нової доби / А. Гусєв // Історія в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 33–35.

7. Десятов, Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи міфів? / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 17–23.

8. Десятов, Д. Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2008. – № 5/6. – С. 18–22.

9. Десятов Д. Роль і функції наочності в структурі пізнавльної задачі з історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 38–42.

10. Дзекунов, А. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти / А. Дзекунов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Червень, № 11. – С. 6–13.

11. Желіба, О. Використання в навчальному процесі схеми «Суспільний устрій Війська Запорізького (друга половина XVII – XVIII ст.)» / О. Желіба // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 3. – С. 23–24.

12. Желіба, О. Використання умовно-графічної наочності при вивченні історії України: дидактичні засади вивчення питання російсько-французької війни 1812 року у 9 класі / О. Желіба // Історія в школі. – 2013. – № 1. – С. 33–35.

13. Іванців, Л. Подорож у минуле / Л. Іванців // Історія в школах України. – 2005. – № 10. – С. 30–34.

14. Комаров, Ю. Мить, зупинись! Ти – історична! / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 15–20.

15. Костюк, І. Нова програма з історії для 5 класу: розвиток допитливості та цікавості до предмета / І. Костюк // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 3–6.

16. Мамонов, Г. Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. – 2013. – Жовтень, № 20. – С. 11–12.

17. Мороз, П. Особливості реклами як історичного джерела : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2013. – № 5. – С. 11–17.

18. Палатна, О. Використання географічної наочності на уроках історії в професійно– технічних навчальних закладах / О. Палатна // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 30–32.

19. Сідлецька, О. Наочність на уроках історії в допоміжній школі : різновиди і принципи використання / О. Сідлецька // Дефектолог. – 2016. – Жовтень, № 10. – С. 13–16.

20. Стрельник, М.  Історія давніх слов'ян у пам'ятках Національного музею історії України / М.  Стрельник // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 54–55 ; № 5. – С. 53–55.

21. Худобець, О. Використання схем і таблиць на уроці історії / О. Худобець // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 2. –47–48, 3 с. обкл.

22. Шульга, О. Застосування наочних методів навчання із використанням технічних засобів (ТЗН) на уроках історії / О. Шульга, А. Шульга // Історія в школі. – 2013. – № 6. – С. 25–26.

23. Янкевич, В. Історія допомагає зрозуміти майбутнє / В. Янкевич // Історія в школах України. – 2005. – № 9. – С. 39–43.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5688  Доброго дня, потрібна література на тему: "Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури". Дякую  Вгору  

Активізація рухової активності учнів у процесі проведення заняття з фізичної культури

1.  74.267 Б 48 Бергер, Г. И. Урок физкультуры: спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры : конспекты уроков для учителя физкультуры (5-9 кл.) / Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер. – Москва :Владос, 2003. – 144 с. : ил.

2.  74.200.54 Б 82 Борисенко, А. Ф. Руховий режим учнів : посіб. для вчителя / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Рад. шк., 1989. – 190 с.

3. 74.267 В 19  Васьков, Ю. В. Уроки фізкультури в загальноосвітнійшколі. 10-11 кл. (102 уроки для кожного кл.) : метод.матеріал / Ю. В. Васьков, І. М. Пашков. – Харків :Торсінг, 2004. – 256 с.

4. 74.267 В 43 Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку : метод. рек. / Нац. акад. мед.наук України ; уклад. Н. С. Полька [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2011. – 16 с.

5. 74.267 Д 63 Докукіна, Ю. Є. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Докукіна, Г. А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М. В. Тимчика. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

6. 74.267 З-91 Зубалій, М. Д. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальнихзакладів : навч.-метод. посіб. / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; за ред. М. Д. Зубалія. –Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

7. 74.267 І-24  Івашковський, В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. : табл.

8. 74.267 К 88 Кудряшов, Є. В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навч. посіб. / Є. В. Кудряшов, С. В. Демерков, О. В. Зюзюков. –Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 360 с.

9. 74.267 К 89 Кузнецов, В. С. Физкультурно-оздоровительная работа в школе : метод.пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – Москва : НЦ ЭНАС, 2006. – 184 с. : ил. – (Портфель учителя. Физическая культура).

10. 74.267 С 32  Сергієнко, Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. П. Сергієнко. –Київ :Олімпійська літ., 2001. – 440 с. : іл.

11. 74.200.544 Ц 34 Целебная сила движений : физкультминутки и подвижные игры в школе. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября» : сер. «Здоровье детей». Вып.1).

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5685  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зібрати літературу до теми: "Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії".  Вгору  

Нетрадиційні уроки з всесвітньої історії

1.      74.202 Б 91 Бурдинський, Ю. С. Розробки уроків та сценаріїї виховних заходів з історії / Ю. С. Бурдинський. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 376 с.

2.      74.263.3+85.113(0)я7 К 53 Кнабе, Г. Архитектура и устройство древнеримского жилища : Материалы к урокам МХК / Г. Кнабе. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 3)

3.      74.263.3 К 58 Кожем'яка, О. Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу : Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 кл. / О.Л. Кожем'яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11).

4.      74.200.58 К 60 Коли скінчились уроки. № 1(січ.–лют.): Від Гомера до Ейнштейна : цікаві бувальщини й епізоди з життя видатних людей.: альм. для вчителів та вихователів. – Київ : Ред. освітянських видань, 2003. – 211 с.

5.      74.263.2УКР+63.3(4УКР)6я721 Н 30 Нартов, В. В. Історія України : плани-конспекти уроків, 10 кл. / В. В. Нартов. – Харків : Ранок, Веста, 2003. – 352 с. – (На допомогу вчителю).

6.      74.263.4+63.3(0)4 Р 81 Ртищева, Г. Культура Средневековья : Материалы к урокам МХК / Г. Ртищева. – Москва : Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Искусство". Вып. 2).

 1. Дрібниця, В. Використання відео та мультимедійних матеріалів на уроках історії України та всесвітньої історії у 6–11 класах / В. Дрібниця // Історія в школі. – 2007. – № 4. – С. 42–44.
 2. Камбалова Я. Навчаємось у грі:  : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми: «Європа. Візантія. Арабський світ») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 1. – С. 19–23.
 3. Камбалова, Я. Навчаємось у грі : ( нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Індія, Китай») /  Я.  Камбалова // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 17–19.
 4. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторенння з історії Стародавнього світу) / Камбалова Я. // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С.  41– 44.
 5. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії стародавнього світу на прикладі теми «Греція  в V – IV ст. до н. е.» ) /  Я. Камбалова,  М. Муценко // Історія в школі. – 2007. – № 1. – С. 36–38.
 6. Камбалова, Я. Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнюваного повторення з історії середніх віків на прикладі теми «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2009. – № 5/6. – С. 38–40.
 7. Сологуб, Н. В. Країни Стародавнього Сходу ( 6кл. ) / Н. В. Сологуб // Історія в школі. – 2005. – №10. – С. 46–47.
 8. Харченко, Л. Подорож по стародавньому світу : (театралізована гра для  6-х класів) / Л. Харченко // Історія в школі. – 2008. – № 3. – С. 15–17.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5681  Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Порівняльний аналіз соціального виховання в українській школі та закордоном". Буду дуже вдячна!  Вгору  

Порівняльний аналіз: соціальне виховання в Україні та за кордоном

1.  74.6 А 87 Архипова, С. П.Методи та технологіїроботисоціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. –Київ : Слово, 2011. – 496 с.

2.  74.6 Б 73 Богданова, І. М. Екскурс в історіюрозвиткусоціальноїпедагогіки / І. М. Богданова // Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. –Київ, 2008. – С. 141–151 с. – (Бібліотекасоціального педагога).

3.  74.6 Б 73 Богданова, І. М. Характеристика роботисоціального педагога / І. М. Богданова // Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. - Київ, 2008. – С. 94–118 с. – (Бібліотекасоціального педагога).

4.  74.6 З-13 Заверико, Н. В.Становлення та розвитоксоціальноїпедагогіки в Україні та за кордоном / Н. В. Заверико //Соціальнапедагогіка : навч. посіб. / Н. В. Заверико. –Київ, 2011. – С. 28–30.

5.  74.65 М 81  Мосіяшенко, В. А. Українськаетнопедагогіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Мосіяшенко. – Суми :Університет. кн., 2005. – 176 с.

6.  74.6 С 69 Основні передумовисоціально-педагогічноїдіяльністі в Україні // Соціальнапедагогіка : підруч. / ред. А. Й. Капська. – 3-є вид., перероб. і доп. –Київ, 2006. – С. 104–167.

7.  74.6 Р 63 Рожков, М. И. Социальное воспитание. Социальное воспитание за рубежом / М. И. Рожков // Социально-педагогическая деятельность : учеб.-метод. пособие / М. И. Рожков, Т. В. Макеева. - Ярославль, 2009. – С. 51–116.

8.  74.00я73 С 23 Сбруєва, А. А. Особливостисоціалізаціїособистості в сучаснійшколі/ А. А Сбруєва // Порівняльнапедагогіка : навч. посіб. / А. А Сбруєва. – 2-е вид., стер. –Суми, 2005. – С. 255–291.

9.  74.6 С 69 Соціальна педагогічна робота у загальноосвітніх закладах //Соціальнапедагогіка: теорія і технології : підруч. / ред. І. Д. Звєрєва. –Київ, 2006. – С. 84–102.

10.  74.04(0) Т 45 Титов, В. А. Педагогика зарубежных стран (сравнительная педагогика) : конспект лекций / В. А. Титов. - Москва :А-Приор, 2010. – 158 с. – (Конспект лекций.В помощь студенту).

11.  74.6 Ч-44 Чепіль, М. М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / М. М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 216 с.

12.  74.6 Ш 37 Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / З. М. Шевців. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 248 с.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5679  Доброго дня) Допоможіть,будь ласка,зібрати літературу на тему:Використання методів наочності на уроці всесвітньої історії. Дякую!  Вгору  

Використання методів наочності на уроці всесвітньої історії

1. 63.3(0) К 14 Казьмирчук, М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – 128 с.

2. 74 П 78 Кузнецов, И. В. Психолого–педагогические основы принципа наглядности  / И. В. Кузнецов // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. – Ялта, 2010. – Вип. 9, ч.1. – С. 118–125.

3. 63.3(4ПОЛ) І-90 Юлковська, В. Аерофотографії в педагогічній майстерні вчителя історії  : збірка / пер. Н. Гончаренко // Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам : зб. на пошану проф. Адама Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльн. та сімдесятиріччя з дня народження / за ред.: Б. Кубіс ; наук. ред.: О. Сокирко ; пер. з пол. : Н. Гончаренко [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 355–364 : фот.

4.  63.3(4ПОЛ) І-90 Янік, М. Фотографія у викладанні та вивченні історії / М. Янік // Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам : зб. на пошану проф. Адама Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльн. та сімдесятиріччя з дня народження / за ред.: Б. Кубіс ; наук. ред.: О. Сокирко ; пер. з пол. : Н. Гончаренко [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 339–353 : фот.

5. Бережна, Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі. – 2014. – № 1. – С. 26–30.

6. Бережна, Т. Опорні сигнали у викладанні історії  / Т. Бережна // Все для вчителя. – 2008. – Берез. (№ 3). – С. 67–70.

7. Богдановська, Л. П. Перспективи використання програмних та мережевих засобів у процесі вивчення всесвітньої історії [Електронний ресурс] / Л. П. Богдановська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 7. – С. 25–31.

8. Бондар, І. Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії [Електронний ресурс] / І. Бондар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39. – С. 83–87.

9. Десятов, Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи міфів? / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 17–23.

10. Десятов, Д. Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2008. – № 5/6. – С. 18–22.

11. Десятов, Д. Л. Методика використання відеосвідчень на уроках історії / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. – 2010. – № 19/21. – С. 25–29.

12. Десятов, Д. Роль і функції наочності в структурі пізнавальної задачі з історії / Д. Десятов // Історія в школі. – 2009. – № 11/12. – С. 38–42.

13. Дзекунов, А. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти / А. Дзекунов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Черв. (№ 11). – С. 6–13.

14. Жерновий, В. В. Використання методу проектів для виготовлення наочних посібників кабінету історії / В. В. Жерновий, І. К. Шевченко, М. С. Логвин // Історія та правознавство. – 2013. – № 31. – С. 24–29.

15. Заєць, Н. М. Сучасна наочність: переваги й можливості мультимедіа : презентації / Н. М. Заєць // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 12. – С. 29–33.

16. Закиров, О. А. Экран и история: Методические проблемы использования киновидеозаписей в школьном историческом образовании / О. А. Закиров // Преподавание истории в школе. – 2014. – № 3. – С. 5–14.

17. Іванців, Л. Подорож у минуле / Л. Іванців // Історія в школах України. – 2005. – № 10. – С. 30–34.

18. Иоффе, А. Н. Визуализация в истории и обществознании - способы и подходы / А. Н. Иоффе // Преподавание истории в школе. – 2012. – № 10. – С. 3–6.

19. Ковтанюк, Н. Скарбниця безцінних реліквій / Н. Ковтанюк // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С. 50–52.

20. Колесник, М. І. Наочність у навчальному процесі / М. І. Колесник // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 32–37.

21. Комаров, В. Роль образного мислення в процесі формування історичних знань учнів. Від факторів до понять : (на прикладі теми «Утворення Єгипетської держави», 6 кл.) / В. Комаров // Історія в школі. – 2008. – № 4. – С. 21–26.

22. Комаров, Ю. Мить, зупинись! Ти – історична! / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 15–20.

23. Комаров, Ю. Мультимедійний урок: проблема ефективності / Ю. Комаров // Історія України. Шкільний світ. – 2010. – № 19. – С. 19–20.

24. Летошко, О. Формування в учнів просторової компетентності засобами електронних картографічних джерел / О. Летошко // Історія України. Шкільний світ. – 2011. – № 10. – С. 13-16.

25. Лобкова, К. Мультимедіа-технології на уроках історії / К. Лобкова // Історія України. Шкільний світ. – 2010. – № 19. – С. 13–14.

26. Малієнко, Ю. Вивчення окремих аспектів процесів модернізації початку XX ст. на уроках всесвітньої та вітчизняної історії / Ю. Малієнко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 1. – С. 17–21 : іл.

27. Мамонов, Г. Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. – 2013. – Жовт. (№ 20). – С. 11–12.

28. Мороз, П. Використання карикатур у шкільному підручнику з історії : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Сучасна школа України. – 2014. – № 8. – С. 12–29.

29. Мороз, П. Особливості реклами як історичного джерела : (методика роботи в умовах дослідницького навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 5. – С. 11–17 : кольор. іл.

30. Сідлецька, О. Наочність на уроках історії в допоміжній школі  : різновиди і принципи використання / Ольга Сідлецька // Дефектолог. – 2016. – Жовт. (№ 10). – С. 13–16.

31. Уголев, Е. М. Историческая реконструкция как феномен исторической памяти / Е. М. Уголев // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 8. – С. 10–14.

32. Уголев, Е. М. Уроки «живой истории» / Е. М. Уголев // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 5. – С. 40–45.

33. Хлытина, О. М. Произведения искусства как визуальные исторические источники и историографические тексты на уроках истории / О. М. Хлытина // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 4. – С. 37–44.

34. Худобець, О. Використання схем і таблиць на уроці історії / О. Худобець // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 2. – С. 47–48, 3 с. обкл. : іл.

35. Шульга, О. Застосування наочних методів навчання із використанням технічних засобів (ТЗН) на уроках історії / О. Шульга, А. Шульга // Історія в школі. – 2013. – № 6. – С. 25–26.

36. Янкевич, В. Історія допомагає зрозуміти майбутнє / В. Янкевич // Історія в школах України. – 2005. – № 9. – С. 39–43.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [25]
Історія [236]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [32]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [80]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [116]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [181]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [111]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро