ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 3 123 >

Код: 5844  Пишу дипломну роботу з політології. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади". Дуже дякую!  Вгору  

Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади

 1. 67.9(4УКР)300 К 64 Конончук, С. Г. Уряд і "тіньовий кабінет": як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України? : дослідж. пробл. / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – Київ : УНЦПД, 2007. – 44 с.
 2. 67.9(4УКР)300 К 65 Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми / Школа політичної аналітики при НАУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; за заг. ред. : С. Конончук, С. Балана. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с.
 3. 67.300 П 12 Павленко, Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2002. – 253 с. – (Праці викладачів НаУКМА).
 4. 67.9(4Укр) М 74 Артемюк, С. М. Проблемні питання правового статусу Кабінету Міністрів України / С. М. Артемюк // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут заочного навчання, Національна академія правових наук України. – Київ, 2014. – С. 125–128.
 5. Бейко, О. Зміцнення зв'язків уряду з громадськістю як умова ефективного державного управління в демократичних країнах / О. Бейко // Вісник академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 334–339.
 6. 67.9(4Укр) П 68 Муртіщева А. О. Питання організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України / А. О. Муртіщева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговорення п'ятитомної монографії "Правова доктрина України". Харків, 20–21 листопада 2013 р. / Національна академія правових наук. – Харків, 2013. – С. 894–897.
 7. Васюк, М. М. Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації / Микола Миколайович Васюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 336–339.
 8. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 9. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 10. Дмитрук, Б.П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 63–67 : табл.
 11. Задихайло, Д. Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 208–216.
 12. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про ефективне використання державних коштів» // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 11. – С. 36–37.
 13. Коваленко, А. Уряд та урядова діяльність як базовий елемент функціонування виконавчої влади / А.Коваленко // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 34–38.
 14. Коровайко А, Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ / А, Коровайко // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 73–79.
 15. Крейденко, В. Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи / В. Крейденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 235–241.
 16. Мартинюк, Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв'язків / Роман Мартинюк // Публічне право. - 2016. - № 4. – С. 66–75.
 17. Марчук, Т. Результати перевірок найбільших об'єктів господарювання оборонно-промислового сектору економіки відповідно до доручень кабінету міністрів України (підприємства ТОП-20) / Тетяна Марчук // Фінансовий контроль. – 2016. – № 2. – С. 28–39 : іл.
 18. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. – 2012. – № 12. – С. 28–35.
 19. Совгиря, О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки / Ольга Совгиря // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 26–32.
 20. Совгиря, О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Совгиря // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 25–31.
 21. Тищишина, А. Результат боротьби працівників апаратів судової системи, або коли Кабінет Міністрів України почне виконувати закони / Альона Тищишина // Держслужбовець. – 2015. – Листопад, № 11. – С. 19–20.
 22. Войтко, С. В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – № 13. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_13
 23. Жданов, І. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду [Електронний ресурс] / І. Жданов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – С. 318–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_37
 24. Пеньковська, Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування [Електронний ресурс] / Н. К. Пеньковська // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – С. 259–267. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_53_33
 25. Парно, Л. Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики [Електронний ресурс] / Л. Д. Парно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_1_22
 26. Бялоблоцький, З. Ефективність урядування у політичних системах країн Східної Європи [Електронний ресурс] / З. Бялоблоцький. // Політологічні записки. – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_3
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5707  Які статті за темою "Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль" є у бібліотеці? Дякую.  Вгору  

Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль

 1. 66.05 К 43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
 2. 66.69(4УКР) К 64 Конончук, С. Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / С. Г. Конончук, О. А. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2013. – 52 с.
 3. 66.5(4УКР) К 80 Кресіна, І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси : етнополітолог. аналіз / І.О. Кресіна. – Київ : Вища шк., 1998. – 392 с.
 4. 88.51 П 78 Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. пр. Вип.10 / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд.: Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – Київ : Міленіум, 2010. – 320 с.
 5. 66.2(4УКр) С 91 Шайгородський, Ю. Ідеологія і міфологія у символічному світі політики / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. – 2008. – С. 46–55.
 6. 60.5 У45 Бекешкіна, І. Політична диференціація українського суспільства / І. Бекешкіна // Українське суспільство–2003. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 179–190.
 7. 95.4 Г 47 Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 622–629.
 8. Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практична філософія : науковий журнал. – 2004. – № 3. – С. 54–60.
 9. Дьоміна, О. С. Політична ідеологія як духовний регулятив суспільно-політичного розвитку / Оксана Сергіївна Дьоміна // Грані. – 2015. – № 12. – С. 18–24.
 10. Максимець, Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 319–326.
 11. Михальченко, М. Політична наука і політична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 50–58.
 12. Панчук, Н. В. Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента / Н. В. Панчук // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 99–104.
 13. Череватий, С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості / С. Череватий // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 51–57.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5706  Допоможіть зі списком джерел до теми "Неформальні інститути як суб’єкти політики".  Вгору  

Неформальні інститути як суб’єкти політики

1.      66.1 Г 46 Гивишвили, Г. В. От тирании к демократии. Эволюция политических институтов / Г. В. Гивишвили. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 400 с.

2.      66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.

3.      66.4(0) М 91 Мутагиров, Д. З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. – Москва : Логос, 2009. – 384 с.

4.      66.02 П 16 Панов, П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка / П. В. Панов. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 230 с.

5.      66.2(4УКР) П 50 Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Рудич [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 440 с.

 1. 95.2 П 78 Хелмке, Г. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления исследований / Гретхен Хелмке, Стивен Левитски // Прогнозис. Журнал о будущем. № 1(9) / гл. ред. : Александр Погорельский. – Москва : Территория будущего, 2007. – С. 188–211.
 2. Іщенко, І. В. Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій / Ігор Васильович Іщенко // Грані. – 2015. – № 4. – С. 180–185.
 3. Крисенко, О. В. Вплив неформальних інститутів на український політичний процес / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 58–62.
 4. Мазур, О. Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи / О. Мазур // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 53–66.
 5. Михальченко, М. Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції / Микола Михальченко // Віче. – 2013. – № 6. – С. 22–24.
 6. Притуленко, В. В. Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів / В. В. Притуленко // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 380–386.
 7. Рибій, О. Специфіка підходів до вивчення політичних інститутів та їхньої динаміки у суспільних науках / О. Рибій // Вибори та демократія. – 2011. – № 1. – С. 46–51.
 8. Ситник, М. Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів / М.Г. Ситник // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 81–84.
 9. Тімашова, В. М. Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути / В. М. Тімашова // Гілея: наук. вісн. – 2016. – № 1. – С. 186–189.
 10. Шуліка, А. А. Політика  соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму / Андрій Андрійович Шуліка // Грані. – 2015. – № 10. – С. 16–19.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5599  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: Україно-польське протистояння: стеоретипи, конфлікти. Дякую  Вгору  

Україно-польське протистояння: стеоретипи, конфлікти

 1. 63.3(4УКР)6 І-48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / Ігор Ільюшин. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с.
 2. 63.3(4УКР)62 В 91 В'ятрович, В. Друга польсько-українська війна 1942–1947 / Володимир В'ятрович. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 368 с.
 3. 63.3(4УКР)6 К 78 Красівський, О. Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр. / Орест Красівський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 544 с.
 4. 63.3(4УКР)6 К 83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. Мирослав Іваник. – Торонто ; Львів : Львівська політехніка, 2014. – 392 с. : карти, фотогр. – (Бібліотека Закерзоння. Спогади ; Т. 2).
 5. 63.3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-країнський конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji "Wisla". Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Гжегож Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
 6. 63.3(4ПОЛ)6-8 П 32 Пілсудський і Україна = Pilsudski i Ukraina : матеріали наук.-попул. конф. / ред. Т. Дуткєвіч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 80 с.
 7. 63.3(4ПОЛ)6 П 53 Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918–1920 : наук. конф. в Луцьку, 14–15 лист. 2008 р. / під ред. Тадеуша Кшонстка. – Варшава : Віпарт, 2010. – 521 с. : іл.
 8. 63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів : в 3 т. / Микола Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 344 с.
 9. 63.3(4УКР) С 37 Симоненко, Р. Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України ХІХ – початок ХХ ст. : нариси / Р. Г. Симоненко, Д. В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 704 с.
 10. 63.3(4УКР–4ВОЛ)6 Ц 19 Царук, Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Ярослав Царук ; вступ. ст. Я. Ісаєвича. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2003. – 189 с.
 11. Герасименко, Л. С. До питання про історичні витоки українсько-польського конфлікту / Л. С. Герасименко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 64–72.
 12. Каліщук, О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники / Оксана Каліщук // Мандрівець. – 2013. – № 3. – С. 45–48.
 13. Олексюк, Б. Примирення не означає забуття : [про українсько-польський конфлікт на Волині 1943–1944 рр.] / Б. Олексюк // Сучасність. – 2008. – № 7. – С. 30–37.
 14. Русначенко, А. Українсько-польське протистояння в роки другої світової війни / А.Русначенко // Сучасність. – 2001. – № 10. – С. 89–112.
 15. Тимченко, А. Вплив радянського чинника на українсько-польські взаємини в Західній Україні в роки другої світової війни / А. Тимченко // Університет. – 2012. – № 2. – С. 117–121.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5547  Готую реферат "Політична свідомість як політична культура", яка література на цю тему є у вашій бібліотеці? Дякую.  Вгору  

Політична свідомість як політична культура

 1. 66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.
 2. 60.5 І–73 Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості : монографія / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. : В. П. Казміренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 360 с.
 3. 88.51 Л 87 Лученкова, Е. С. Политическая психология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Лученкова. – Минск : Вышэйшая шк., 2010. – 160 с.
 4. 66.05 П 50 Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – Київ: ПАРАПАН, 2004. – 224 с.
 5. 66.01 Р 83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. для студ. вузів / Ф. М. Рудич. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Либідь, 2006. – 480 с
 6. Держко, І. З. Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми / І. З. Держко // Грані. – 2015. – № 1. – С. 11–16.
 7. Єловський У. О. Політична свідомість і політичний дискурс / У. О. Єловський // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 4. – С. 342–344.
 8. Жадько, П. Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України / Павло Жадько // Українознавство. – 2013. № 1. – С. 258–261.
 9. Минькович-Слободяник, О. В. Ціннісні основи політичної та правової культури / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. – 2015. – Вип. 68. – С. 28–42.
 10. Пікула, М. М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості / Микола Миколайович Пікула // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 10. – С. 20–26.
 11. 74.58 Г 94 Рубан, А. Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури / А. Рубан // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр.. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 591–595.
 12. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / О. Рудакевич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
 13. Слободян, О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права / О. Т. Слободян // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 66. – С. 322–330.
 14. 74.58 Г 94 Харченко, Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України / Харченко Л.  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 595–599.
 15. Штука, І. А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави / Ірина Анатоліївна Штука // Грані. – 2015. – № 10. – С. 11–15.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5538  Потрібен список статей на тему "Національно-політична доктрина М. Грушевського."  Вгору  
 1. Ковальчук, М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77–96.
 2. Дмітрієв, А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" / Алєксандр Дмітрієв  // Критика. – 2013. – Вересень – жовтень, №9/10. – С. 21–25.
 3. Жуковський, А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції 1919–1924рр. / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 2002. – № 1 . – С. 96–125.
 4. 63.3(4УКР) У 45 Оглоблин, О. Вчення М. Грушевськог про мову – мовну політику – спільноту – народ – расу / О. Оглоблин // Український історик. – 2006. – Т. XLIII–XLIV. – С. 206–235.
 5. Пиріг, Р. Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою : до 140-річчя з дня народження М.С. Грушевського / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 4–19.
 6. Салтовський, О. І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917–1920 рр. / О. І. Салтовський // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 59/61. – С. 158–162.
 7. Северинюк, В. М. Історія і політика в публіцистиці М. С.Грушевського / В.М.Северинюк // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 18–31.
 8. Тельвак, В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського / В. Тельвак // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 126–139.
 9. Турченко, Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74–95.
 10. Цапко, О. М. Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка) / О. М. Цапко, Ю. О. Богаліка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 269–276.
 11. 95 М 75 Чорновол, І. Політичні аспекти народницької історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського / І. Чорновол // Молода нація. – 2000. – № 3. – С. 132–159.
 12. 95.4 Г 47 Яремчук, В. Д. Еволюція стратегії українських партійно-політичних сил Галичини на початку XX ст. в оцінці М. Грушевського / В. Д. Яремчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 576–585.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5531  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему : "Зовнішня політика кабінету Гордона Брауна (2007-2010)". Цікавлять також матеріали мовою оригіналу. Заздалегідь дякую.  Вгору  
 1. Соколов, В.  Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі? / В. Соколов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 137–143.
 2. Терентьев, А. Россия и Великобритания: от сближения к "холодной войне" / А. Терентьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 64–72.
 3. Черінько, І. Європейський Союз у зовнішній політиці лейбористського уряду Великої Британії: уроки для України / І. Черінько // Віче. – 2009. – № 12. – С. 27–29 : портр.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Черінько, І. Розширення замість поглиблення: політика уряду нових лейбористів Великої Британії щодо Європейського Союзу / І. Черінько // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 16. – С. 400–404.
 5. http://naub.oa.edu.ua/2015/американський-вектор-зовнішньої-пол/
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5484  Допоможіть знайти літературу на тему "Основні віхи світової літератури про політику".  Вгору  
 1. 63.1(4УКР) Г 51 Гирич, І. Б. Між наукою і політикою. Історичні студії про вчених-концептуалістів / І. Б. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2012. – 488 с.
 2. 67.1 И 90 История политических и правовых учений : учеб. для студ. вузов / ред. В.С. Нерсесянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2004. – 944 с. – (Учебник для вузов).
 3. 60.51(0) К 12 Кагарлицкий, Б. Ю. Марксизм. Введение в социальную и политическую теорию / Б. Ю. Кагарлицкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 320 с. – (Размышляя о марксизме).
 4. 66.1 Л 55 Либерализм Запада. ХVІІ-ХХ века / РАН. – Москва : Ин-т всеобщей истории, 1995. – 228 с.
 5. 67.1(0)5 П 50 Политическая мысль Европы конца ХIХ – начала ХХ века : Хрестоматия / сост. В.Н. Штинов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 244 с.
 6. 67.1(4УКР) П 64 Потульницький, В. А. Історія української політології : (концепції державності в українськії зарубіжній історико-політичній науці) / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 232 с.
 7. 66.1 Р 69 Романюк, А. С. Історія західних політичних вчень. Політичні доктрини ХХ – початку ХХI ст. : навч. посіб. / А. С. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255 с.
 8. 66.0 С 42 Скиба, В. Й. Вступ до політології : екскурс в історію правничо-політичної думки / В. Й. Скиба, В. П. Горбатенко, В. В. Туренко ; за загальн. ред. : В. Й. Скиби ; Міжнар. Фонд «Відродження». – Київ : Основи, 1996. – 717 с.
 9. 67.011+67.1(4УКР)5 Т 41 Тимошенко, В. І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / В.І. Тимошенко. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. – 358 с.
 10. 63.3(4УКР),013+63.3(4УКР)4,013 Т 44 Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Ред. Т. Гунчак. – Київ : Дніпро, 2001. – 9 т.
 11. 67.1 Т 46 Тихомиров, Л. А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров. – Москва : АЙРИС-пресс, 2006. – 624 с. – (Библиотека истории и культуры).
 12. 1Ф7 Ч-51 Чесноков, Г. Д. От концепций исторического круговорота к теориям "постиндустриального общества" / Г. Д. Чесноков. – Москва : Высш. шк., 1978. – 128 с.
 13. Баранівський, В. Вчення Карла Маркса та наслідки спроб його реалізації / В. Баранівський // Політичний менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 161–166.
 14. Вільчинський, Ю. Комунізм як теорія і практика / Ю. Вільчинський // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С. 125–141.
 15. Грабовський, С. Від культурництва – до незалежництва : розвиток політичної думки на Галичині в другій половині ХІХ століття / С. Грабовський // Народний депутат. – 2008. – № 6. – С. 90–91.
 16. Гужва О.П. Лібералізація та неолібералізм у якості провідних парадигм державного та соціального устрою / О. П. Гужва // Практична філософія : науковий журнал. – 2011. – № 4. – С. 27–32.
 17. Ідзьо, В. М.С. Грушевський про українське питання в Росії в період І Російської буржуазно- демократичної революції 1905 – 1907 років / Ідзьо В. // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 12–17.
 18. Петрінко, В. "Політика" Арістотеля та розвиток політичної думки італійського Відродження / В. Петрінко // Людина і політика. – 2001. – № 5 . – С. 96–104.
 19. Эрлихсон, И. М. Английская консервативно-абсолютистская утопия второй половины XVII века / И. М. Эрлихсон // Новая и новейшая история. – 2008. – № 5. – С. 99–110.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5064  Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти статті із періодики на тему "Ціннісні виміри політики і державного управління в Україні". Дуже дякую!  Вгору  

Ціннісний вимір політики і державного управління

 1. Панченко, Т. Еволюція доктрини субсидіарності: ціннісний вимір / Т. Панченко // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 35-43.
 2. Ребкало, В. Ціннісні виміри державно-управлінської  діяльності в Україні / В. Ребкало, В. Шахов, В. Козаков // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 4. – С. 151-163.
 3. Селіванов, В. Ціннісно-правовий вимір вітчизняного державного управління / В. Селіванов // Право України. – 2004. – № 4. – С. 30-36.

Електронні ресурси

 1. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Spup/2012_2/1-3%20Studia%20Politologica%20Ucraino-Polona%202%202012.pdf
 2. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpr/2012_3/01_054.pdf
 3. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_33/Gileya33/P4_doc.pdf
 4. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/P26_doc.pdf
 5. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2011_52/10_14.pdf
 6. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_philos/2007_10/26.pdf
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4956  підкажіть будьласка список літератури Україна в діяльності міжнародних організацій  Вгору  

Міжнародні організації і Україна

1. 67.51 С 77 Старжинський, В. С. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції : [навч. посіб.] / В. С. Старжинський, С. В. Старжинський, П. В. Хотенець. - Х. : Бурун Книга, 2006. - 112 с.

2. 71 М 58 Міжнародний фонд "Відродження" : річний звіт 2007. - К. : Альфа-Прайм, 2007. - 248 с. : іл

3. 67.51 Д 58 Довгань, В. М. Право Світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В. М. Довгань. - К. : КНТ, 2009. - 448 с.

4. 66.4(4УКР) У 45 Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Ю. І. Макар [та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2009. - 880 с. - Бібліогр.: с. 867-875.

5. 66.4(0) Г 13 Газін, В. П. НАТО на рубежі століть : монографія / В. П. Газін // Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. - 2009. - С. 140-167. - Библиогр. в конце разд.

6. Венцковський, Д. Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 14-26. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Дупак, О. С. Участь делегацій НТСЕУ у всесвітніх та міжнародних конгресах, конференціях, семінарах / О. С. Дупак // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 12. - С. 7-9 : фотогр.

8. Перепьолкін, С. М. Міжнародні митні організації / С. М. Перепьолкін // Митна справа. - 2011. - № 5. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32

9. Герасименко, Г. В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - 2011. - N 2. - С. 136-146. - Бібліогр. 10 назв.

10. Волошин, Ю. М. Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями / Ю. М. Волошин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 9. - С. 41-48 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

11. Бабій, Л. Б. Аналіз основних завдань і принципів розвитку державної геоекономічної політики України у сфері підвищення ефективності співробітництва з міжнародними економічними організаціями / Л. Б. Бабій // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 5-9. - Бібліогр. в кінці ст.

12. Гаджа, М. В. Захист прав людини у рамках концепції людського виміру організації з безпеки і співробітництва в Європі / М. В. Гаджа  // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 189-195. - Бібліогр. наприкінці ст.

13. Магеррамов, А. М. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений / А. М. оглы Магеррамов // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 257-266. - Бібліогр. наприкінці ст.

14. Вільчак, Я. Особливості відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов'язань / Я. Вільчак // Юридична Україна. - 2008. - № 4 . - С. 93-97.

15. Касьянов, Я. А. Україна як суб`єкт міжнародного інвестиційного ринку / Я. А. Касьянов // Проблеми науки. - 2007. - № 12. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36

16. Богза, Н. Обласна бібліотека і міжнародні організації: співпраця заради користувачів / Н. Богза // Бібліотечна планета. - 2005. - № 3. - С. 9-10.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4954  підкажіть будь ласка список літератури по темі ССШ як презедентська республіка.  Вгору  

Шановний користувач!

Уточніть будь ласка назву країни.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4941  Доброго дня! Допоможіть з літературою по темі: "Елизавета ІІ. До 60-річчя на королівському престолі". Дякую.  Вгору  

Єлизавета ІІ

 1. 63.3(4ВЕЛ) Б 89 Брэдфорд, С. Елизавета ІІ. Биография Ее величества королевы / Сара Брэдфорд. – М. : ВАГРИУС, 1998. – 508 с.
 2. Королівський ювілей // Уряд. кур’єр. – 1996. – 8 черв.
 3. Налбандян, З. Не все монархи любят помпу / З Налбандян // Труд. – 2001. – 11 мая. – С. 25.
 4. Остапенко, Г. "Всенародная бабушка" королева Елизавета ІІ / Г. Остапенко // Международная жизнь. – 2006. – № 6. – С. 142-158.
 5. Попов, В. И. Ее Королевское Величество / В. И. Попов // Междунар. жизнь. – 1990. – № 3. – С. 109-121.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4940  Доброго дня! Допоможіть з літературою по темі: "Політичний портрет Маргарет Тетчер". Дякую.  Вгору  

Політичний портрет Маргарет Тетчер

 1. 63.3(4Вл) П 50 Политический портрет М. Тэтчер : научно- аналитический обзор / отв. ред. Б. С. Орлов. - М. : [б. и.], 1991. - 78 с. - (Политические деятели и идеологи зарубежных стран).
 2. Браун, А. Маргарет Тэтчер и конец холодной войны / А. Браун // Политические исследования. - 2012. - № 1. - С. 76-91.
 3. Гордиенко, Е. Маргарет Тэтчер:"Почему повезло? Я заслужила" / Е. Гордиенко  // Супер звезды. - 2006. - № 5. - С. 40-43.
 4. Грабовская, В. Маргарет Тетчер лучший "мужчина" Англии / В. Грабовская // Натали. - 2002. - № 4. - С. 24-31.
 5. Дмитриева, О. Под знаком Мэгги : В словари английского языка не случайно включили новое слово - "тэтчеризм" / О. Дмитриева // Учительская газета. - 2005. - 29 марта (№ 12-13). - С. 29.
 6. Капитонова, Н. К. Маргарет Тэтчер: человек и политик / Н.К. Капитонова // Новая и новейшая история. - 2007. - № 2. - С. 173-187.
 7. Лавриненко- Омецинская, Е. Маргарет Тэтчер: вижу цель, не вижу препятствий : каталог / Е. Лавриненко- Омецинская // Личности. - 2007. - № 3. - С. 120-131.
 8. Малец, Л. "Железная Леди": политика убеждения / Л. Малец // Персонал. - 2000. - № 4. - С. 110-115.
 9. Мезенхеллер, М. Власть женщин / М. Мезенхеллер // GEO. - 2010. - № 3. - С. 38-53 .
 10. Підлуцький, О. Маргарет Тетчер: Залізна леді, яка створила свій власний "изм" / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. - 2006. - 29 липня (№29). - С. 20.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4939  Доброго дня! Допоможіть з темою реферату: "Вибори до Верховної Ради 2012 р. на Вінниччині".  Вгору  

Вибори до Верховної Ради 2012 р. на Вінниччині

1.Вибори-2012: кінець чи новий старт  : [у Вінниці] // 20 хвилин. – 2012. – 9-10 листоп. – С. 6, 7.

2.Заиковатый, И. "Война" в Виннице закончилась. Победителем объявлен Домбровский : [про вибори народних депутатів на одномандатних виборчих округах № 11 і № 14] / И. Заиковатый // Вінниц. реалії. – 2012. – 7 листоп. – С. 2.

3.Заиковатый, И. Неделя грязи, или Поток черного пиара на 11-ом округе  : [про хід виборчої кампанії-2012] / И. Заиковатый // Здоров'я. Події. Час. – 2012. – 24 жовт. – С. 15.

4.Купецька, І. Вибори у Вінницькій області іноземні спостерігачі вважають демократичними : місцеві експерти нарікають на некомпетентність членів виборчих комісій / І. Купецька // Місто. – 2012. – 31 жовт. – С. 4.

5.Маламура, С. Віктор Бронюк подарував Олександру Домбровському пісню  : зустріч кандидата в депутати зі студентами Вінницького медичного університету завершилась приємним сюрпризом / С. Маламура // Місто. – 2012. – 3 жовт. – С. 4.

6.На Вінниччині скуповують голоси виборців  // Газета по-українськи. – 2012. – 26 жовт. – С. 5.

7.Пархомчук, Т. "Вінницька фракція": Кожен штик на вагу золота  : [про вибори народних депутатів в одномандатних округах на Вінниччині] / Т. Пархомчук // RIA. – 2012. – 31 жовт. – С. 7.

8.Постанова № 22 від 26.09.2012 р. м. Вінниця "Про утворення дільничних виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 12"  // Вінницька газета. – 2012. – 28 верес.

 За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 4938  Добрий день! Шукаю інформацію для доповіді: "Хрущов як особистість та політичний діяч". Дякую за допомогу.  Вгору  

Хрущов як особистість і політичний діяч

 1. Борисенко, Т. 13 дней, не изменившие мир : Никита Хрущов лицом к лицу с Америкой / Т. Борисенко // Родина. – 2009. – № 10. - С. 142-145.
 2. 63.3(4Укр)-8я7 Д36 Греченко, В. А. Хрущов Микита Сергійович : (17.04.1894 р. - 11.09.1971 р.) радянський партійний і державний діяч / В.А. Греченко // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. - К., 2002. - № 1. - С. 366-371.
 3. Десятов, Д. Микита  Хрущов як головний персонаж політичних анекдотів свого часу / Десятов Д. // Історія в школі. - 2007. - № 4. - С. 12-16.
 4. Дубов, В. Біле і чорне життя Генсека : 11 вересня виповнюється 40 років, як пішов у небуття Микита Сергійович Хрущов / В. Дубов // Урядовий кур'єр. - 2011. - 10 вересня. - С. 20.
 5. Малаков, Д. Згадуючи Микиту Хрущова : До 110-річчя від дня народження  / Д. Малаков // Дзеркало тижня. - 2004. - 17 квітня (№15). - С. 20.
 6. Сигалов, А. Микита Хрущов: "Буду в Києві, завітаю до вас" / А. Сигалов // Літературна Україна. - 2003. - 11 вересня. - С. 7.
 7. Таубман, В. Його життя і час / В. Таубман // Урядовий кур'єр. - 2003. - 17 липня. - С. 21.
 8. Шаповал, Ю. Прощання з владою: випадок Микити Хрущова / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. - 2004. - 23 жовтня. - С. 21.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Сторінка 1 з 3 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [257]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро