ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 3 123 >

Код: 5782  Будь-ласка, чи можна дізнатись перелік літератури з теми мотиваційно-смислова сфера особистості?  Вгору  

1.      88.37 М 31 Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу ; пер. с англ. А. М. Татлыбаева, вступ. ст. Н. Н. Чубарь. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 478 с.

2.      88.35 П 86 Психология мотивации и эмоций. Хрестоматия / под ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 704 с.

3.      88.52 Э 66 Энкельманн, Н. Власть мотивации. Харизма, личность, успех : пер. с нем. / Николаус Б. Энкельман. – 5-е изд. – Москва : Интерэксперт, 2012. – 272 с.

 1. Вірна, Ж. Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: професійна методологія і практика / Ж. Вірна // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 191–201.
 2. Вірна Ж. П. Актуально–потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів / Ж.П. Вірна; С.Н. Зинченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 74–78.
 3. 75 Ф 50 Гарієвський, Ю. Цінності – джерело мотивації майбутньої професійної діяльності / Юрій Гарієвський // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 541–545.
 4. Євсюков, О.Ф. Проблеми у визначенні методу стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації особистості / О. Ф. Євсюков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 4. – С. 70–76.
 5. 88.53 Р 64 Ігнатович, О. М. Ініціативність, цілеспрямованість, планомірність, рішучість як складові мотиваційно-смислової культури особистості професіонала / О. М. Ігнатович // Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти. – 2005. – С. 127 – 131.
 6. 88.53 Р 64 Ігнатович, О. М. Мотиваційно-смислова культура особистості / О. М. Ігнатович // Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти. – 2005. – С. 54–60.
 7. Сепетий, Д. П. Самореалізація як самотрансценденція / Д. П. Сепетий // Практична філософія : науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 23–33.
 8. Солонько Л. А. Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання / Л. А. Солонько // Мультиверсум : філософський альманах. – 2014. – № 4/5. – С. 50–59.
 9. 74 П 78 Федух, І. С. Ціннісно-смисловий аспект оволодіння іноземною мовою студентами ВНЗ / І. С. Федух // Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник статей. – Ялта, 2010. – Вип.29, ч.1. – С. 228–233.
 10. Чудакова, В. П. Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості / Віра Петрівна Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 6. – С. 41–47 ; № 10. – С. 43–47
 11. Щербина, Л. Ф. Експериментальне дослідження мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від наркотичних речовин, в умовах реабілітації на основі програми "12 кроків" / Л.Ф. Щербина // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9. – С. 69–76.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5743  Допоможіть з літературою (книги) на тему: Діяльність практичних психологів. Спасибі за допомогу  Вгору  
 1. 88.4 К 63  Комінко, С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. для студ. вузів / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 406 с.
 2. 88 К 68  Корольчук, М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
 3. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2008. - 928 с. - (Новейший справочник психолога).
 4. 88.4 М 19  Малкина-Пых, И. Г. Семейная терапия : справ. практ. психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2008. - 992 с.
 5. М 19  Малкина-Пых, И. Г. Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2005. - 783 с.
 6. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Г. Техники транзактного анализа и психосинтеза : справ. практ. психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2004. - 352 с.
 7. 88.4 О-79  Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Г. Осухова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология).
 8. 88.4 Р 70 Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 254 с. : ил. - (Психологический практикум).
 9. 88.4 С 74 Справочник практического психолога: психотерапия / сост. : С. Л. Соловьева. - Москва : АСТ ; Санкт Петербург : Сова, 2007. - 575 с.
 10. 88.5 Т 23  Таунсенд, Дж. Будуємо стосунки зі складними людьми  : пер. з англ. / Дж. Таунсенд. - Львів : Свічадо, 2014. - 200 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5742  Потрібна література затемою: Психологія девіантної поведінки. Дякую!  Вгору  

Психологія девіантної поведінки

 1. 88.36 Б 81  Бондарчук, О. І. Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. - Київ : МАУП, 2006. - 88 с.
 2. 88.36 З-69 Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. – Санкт Петербург : Питер, 2010. - 352 с. - (Учебное пособие).
 3. 88.36 Е 30  Егоров, А. Ю. Клиника и психология девиантного поведения / А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов. – Санкт Петербург : Речь, 2010. - 398 с.
 4. Каримова, З. Х. Жизненные ценности одиноких матерей / З. Х. Каримова //Социс. – 2007. - № 6. – С. 131-134.
 5. 88.4 К 63  Комінко, С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. для студ. вузів / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 406 с.
 6. 88 К 68  Корольчук, М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
 7. 88.36 М 19  Малкина-Пых, И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2010. - 864 с. - (Новейший справочник психолога).
 8. 88.4 Р 70  Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 254 с. : ил. - (Психологический практикум).
 9. 88.8 С 28  Седих, К. В. Делінквентний підліток : навч. посіб. з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправ. поведінки підлітків для студ. психолог., педагог., соц., юрид. спец. та інтернів-психіатрів / К. В. Седих, В. Ф. Моргун ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - 2-ге вид., доп. - Київ : Слово, 2015. - 272 с.
 10. 88.4 С 74  Справочник практического психолога: психотерапия / сост. : С. Л. Соловьева. - Москва : АСТ ; Санкт Петербург : Сова, 2007. - 575 с.
 11. 88.5 Т 23  Таунсенд, Дж. Будуємо стосунки зі складними людьми  : пер. з англ. / Дж. Таунсенд. - Львів : Свічадо, 2014. - 200 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5705  1. Aгресiя. Проблемнi пiдлiтки. 2. Професiя. Шкiльний практичний психолог.  Вгору  

Агресія. Проблемні підлітки

1.      88.8 А 25Агрессия у детей и подростков: учеб.пособие / ред. Н.М. Платонова. –СанкПетербург : Речь, 2006. – 336 с. – (Психологический практикум).

2.      88.8 А 25Агресивнадитина: якїйдопомогти? / упоряд. О. А. Атемасова. - Харків : Ранок, 2010. – 176 с. : іл. – (Бібліотекашкільного психолога).

3.      88.8А 19Авдулова, Т. П. Агрессивный подросток / Т. П. Авдулова. – Москва : Академия, 2008. – 128 с. : ил. – (Психолог родителям).

4.      88.8А 25 Атемасова, О. А. Агресивна дитина: як їй допомогти? / О. А. Атемасова. – Харків : Ранок, 2010. – 176 с. – (Бібліотека шкільного психолога).

5.      51.1(4РОС)88.8 Г 95  Гурлєва, Т. С. Підліток : становлення відповідальності / Т. Гурлєва. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

6.      88.8К 67 Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 336 с. : ил. – (Практическая психология).

7.      88.8К 78 Кравцова, М. Дети – изгой / М. Кравцова. – Москва : Генезис, 2005. – 111 с.

8.      88.8Я 51 Яланська, С. Ю. Підлітки: заняття з психології / С. Яланська. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. : табл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

Професія – шкільний практичний психолог

1.     88.8 В 64 Вознесенська, О. Арт-терапіявроботі практичного психолога. Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л.Мова. – Київ : Шк.світ, 2007. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

2.     88.8 Г 74 Готуємосьдо школи.Заняття психолога з дітьми / Л. В. Стреж [та ін.]. –Київ : Шк.світ, 2015. – 106 с. : іл. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

3.     88.8И 46 Ильина, М. Н. Психологическая оценка интеллекта у детей / М.Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 368 с. : ил., табл. – (Практическая психология).

4.     88.3 К 17 Калошин, В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Калошин. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

5.     88.8К 64 Кондратенко, Л.Зновудвійка. Шкільнанеуспішність як психологічнеявище / Л. Кондратенко. – Київ : Ред.загальнопедагог. газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

6.     88.8П 84 Професійнадіагностика / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

7.     88.8Р 49 Рибалка, В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

8.     88.8Р 49 Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

9.     88.5Ш 23 Шапарь, В. Б. Практическая психология. Инструментарий: учеб.пособие / В.Б. Шапарь. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 768 с. – (Высшее образование).

 

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5576  Доброго дня! Яку літературу ви запропонуєте на тему "Гендерні особливості вибору стратегій поведінки у конфлікті". Дякую.  Вгору  

Гендерні особливості вибору стратегій поведінки у конфлікті

1.     88.3 Б 51 Берн, Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2002. – 320 с. – (Секреты психологии).

2.     88.5 Ж 56 Биллен, Б. Женщина и конфликты на работе : стратегия разрешения и преодоления конфликтов / Б. Биллен, Э. Шепп-Винтер // Женщина на работе. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 5–178.

3.     88.37 И 46 Ильин, Е. Пол и гендер / Е. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 688 с. – (Мастера психологии).

4.     60.5 З-25 Зальцман, М. Новый мужчина : маркетинг глазами женщин / М. Зальцман, А. Мататиа, Э. О'Райли. – Москва : Коммерсант, 2007. – 352 с.

5.     60.5 К 68 Коростылева, Н. Женщина и мужчина: от конфликта к согласию. (Исследование гендерного конфликтогенеза) : моногр. / Н. Коростылева. – Москва : Библионика, 2005. – 240 с.

6.     88.37 Г 34 Ожигова, Л. Исследование гендерных установок в ситуации конфликта / Л. Ожигова // Гендерная психология / под ред. И. Клециной. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 283–293. – (Практикум по психологии).

7.     88.5 К 65 Розв'язення конфліктів // Конфліктологія : навч. посіб. / за заг. ред. В. Птюха, Л. Торгової. – Київ, 2005. – С. 187–206.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5557  Допоможіть підібрати список книг і статей з теми "Посттравматичний синдром". Дякую  Вгору  

Посттравматичний сидром

 1. 88.37 Б 91 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой : пер. с англ. / Лиз Бурбо. – Москва : София, 2007. – 192 с. : ил. – (Слушай свое тело).
 2. 88.4 В 19 Васьківська, С. В. Основи психологічного консультування : підруч. для студ. вузів / С. В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 424 с.
 3. 88.8 Д 62 Дозорцева, Е. Г. Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении. Диагностика и коррекция / Е. Г. Дозорцева ; Фонд «Женщины и дети прежде всего». – Москва : Генезис, 2007. – 128 с. : ил.
 4. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2008. – 928 с. – (Новейший справочник психолога).
 5. 88.4 М 50 Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями / В. Ю. Меновщиков. – Москва : Смысл, 2011. – 191 с. – (Теория и практика психологической помощи).
 6. 88.36 О-74 Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А.А. Осипова. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 316 с. – (Справочник).
 7. 88.37 Р 47 Решетников, М. М. Психическая травма / М. М. Решетников. – Санкт-Петербург : Восточно-Европ. Ин-т Психоанализа, 2006. – 322 с.
 8. 88.37 Т 77 Трубицына, Л. В. Процесс травмы / Л. В. Трубицына. – Москва : Смысл : ЧеРо, 2005. – 218 с. – (Теория и практика психологической помощи).
 9. 88.37 Х 72 Холлис, Дж. Под тенью Сатурна. Мужские психические травмы и их исцеление : пер. с англ. / Джеймс Холлис. – Москва : Когито–Центр, 2012. – 184 с. – (Юнгианская психология).
 10. Ахмедова, Х. Б. Посттравматические личностные изменения у гражданских лиц, переживших угрозу жизни / Х. Б. Ахмедова // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 93–102.
 11. Балла, О. Метаморфозы стресса / О. Балла // Знание–сила. – 2004. – № 4. – С. 34–38.
 12. Гаташ, В. Довге-довге відлуння біди / В. Гаташ // Дзеркало тижня. – 2005. – 20 серпня (№32). – С. 6.
 13. Доббс, Д. Ловушка посттравматического стресса / Д. Доббс // В мире науки. – 2009. – № 9. – С. 68–73.
 14. Карандашев, В. І. Посттравматичні стресові розлади та методи психологічної допомоги населенню, яке постраждало в надзвичайних ситуаціях / В.І. Карандашев // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 7. – С. 5–6.
 15. Католик, Г. Особливості реагування дітей на психотравматичні події / Галина Католик // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 4–9.
 16. Крутолевич,А. Н. Факторы вторичной травматизации у работников экстремальных служб / А. Н. Крутолевич // Вопросы психологии. – 2013. – № 5. – С. 54–63.
 17. Кузнецов, Ю. Психологи для учасників АТО / Юрій Кузнецов // Військо України. – 2014. – № 9. – С. 30–33 : кол. фотогр.
 18. Максименко, С. Д. Проблеми діагностики посттравматичних станів особистості / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С. 1–3.
 19. Миско, Е. А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС / Е. А. Миско // Психологический журнал. – 2004. – № 3. – С. 44–52.
 20. Паркінсон, Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці / Ф. Паркінсон // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 7. – С. 64–67.
 21. Полянцев, Н. И. Вагосепт при посттравматическом воспалении родополовых путей у коров / Н. И. Полянцев, Е. В. Ярошенко // Ветеринария. – 2012. – № 4. – С. 37–40.
 22. Романюк, М. Застереження у роботі практичного психолога під час надання допомоги в ускладнених умовах / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 10–17.
 23. Романюк, М. Подолання страхів війни / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 56.
 24. Сеньков, О. Как стереть память о страшном / О. Сеньков // GEO. – 2009. – № 9. – С. 162–166.
 25. Сердюков, О. Хорошо сидим! / О. Сердюков // Изобретатель и рационализатор. – 2002. – № 7. – С. 13.
 26. Соколова, Г. Н. Социально-экономическая ситуация в Беларуси с позиции «культурной травмы» / Г. Н. Соколова // Социс. – 2010. – № 4. – С. 33–41.
 27. Соснин, В. А. Последствия террористических актов: проблема оценки и психологического реагирования / В. А. Соснин // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 1. – С. 100–112.
 28. Тарабрина, Н. В. Теоретико-эмпирические исследования посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28, № 4. – С. 5–14.
 29. Чайка, Е. Посттравматический сидром / Е. Чайка // Воспитание школьников. – 2003. – № 2. – С. 56–58.
 30. Шаллан, І. В. Діагностика посттравматичного стресового розладу як ускладнення після перенесеної хвороби та пологів / І. В. Шаллан // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 4. – С. 5–9.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5535  Допоможіть будь-ласка знайти літературу з теми: "Професійне вигорання", дякую.  Вгору  

Професійне вигорання

 1. 88.35 В 62 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 36 с. : ил. – (Практическая психология).
 2. 88.4 К 76 Кошелев, А. Н.  Синдром «белого воротничка», или Профилактика «профессионального выгорания» / А. Н. Кошелев. – Москва : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 240 с.
 3. 88.4 К 89 Кузнєцов, М. А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 206 с. : табл.88.35 С 84 Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред.: А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. – Москва : Ин-т психологии РАН, 2011. – 512 с. – (Психология социальных явлений).
 4. 88.35 Ч-95 Чутко, Л. С. Синдром менеджера. Эмоциональное выгорание и управление стрессом / Л. Чутко. – Санкт-Петербург: Речь, 2010. – 96 с.
 5. Велічко, А. Основні детермінанти емоційного вигорання особистості / А. Велічко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1. – С. 87-89.
 6. Дзюба, К. Профілактика професійного вигорання : комплекс вправ на емоційну стійкість / К. Дзюба // Психолог. – 2013. – Квіт. (№ 8). – С. 24-25.
 7. Карачина, Н. П. Синдром «професійного вигорання»: сучасне трактування, особливості прояву та причини виникнення [Електронний ресурс] / Н. П. Карачина, Л. І. Орищук, В. С. Зайкова // Економічний простір. – 2013. – № 72. – С. 148-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_72_18.pdf
 8. Кухта, С. О. Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості [Електронний ресурс] / С. О. Кухта // Наука і освіта. – 2013. – № 7. – С. 247-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2013_7_57.pdf
 9. Мащак, С. О. Професійне вигорання особистості як соціально-психологічна проблема [Електронний ресурс] / С. О. Мащак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. – 2012. – Вип. 2 (1). – С. 444-452. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvldu_2012_2(1)__54.pdf
 10. Піговська, С. Профілактика синдрому професійного вигорання / С. Піговська // Психолог. – 2011. – Квіт. (№ 14/15). – С. 49-54.
 11. Саламатіна, Є.Профілактика професійного вигорання : семінар-тренінг / Євгенія Саламатіна // Психолог. – 2013. – Квіт. (№ 8). – С. 26-28.
 12. Святка, О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 179-182.

 

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5509  Доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: Індивідуальні та соціально-психологічні складові культури спілкування. Дякую  Вгору  

Індивідуальні та соціально-психологічні складові культури спілкування

1.88.5 Б 75 Бодалев, А. Личность и общение : избр. психол. тр. / А. Бодалев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Междунар. пед. акад., 1995. – 328 с.

2.88.5 З-34 Зарецкая, Е. Деловое общение : в 2 т. / Е. Зарецкая. – Москва : Дело, 2002.

3.88.53 З-36 Засади когнітивної психології спілкування : моногр. / за наук.ред. В. Казміренка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 390 с.

4.81.411.2 К 90 Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум. – 13-е изд. – Москва : Наука, 2006. – 315 с.

5.88.5 Л 47 Леонтьев, А. Психология общения : учеб. пособие / А. Леонтьев. – Москва : Академия, 2005. – 368 с.

6.87.7 С 14 Сайтарли, І. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. / І. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240 с. – (Альма–матер). – Бібліогр. : с. 235–239.

7.74.261 С 59 Соколова, В. Культура речи и культура общения / В. Соколова. – Москва : Просвещение, 1995. – 192 с. – Библиогр. с. 190–191.

8.88.53 Ф 55 Філоненко, М. Психологія спілкування : підруч. для студ. вузів / М. Філоненко. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 224 с.

9.88.53 Ц 61 Цимбалюк, І. Психологія спілкування : навч. посіб. / І. Цимбалюк. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Професіонал, 2007. – 464 с. – Бібліогр. : с. 307–311.

10.  88.5 Ш 73 Шмидт, Р. Искусство общения / Р. Шмидт ; пер с нем. А. Иконников. – Москва : Интерэксперт, 1992. – 79 с.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5415  Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Психологічні особливості особистісної зрілості". Дякую!  Вгору  

Психологічні особливості особистісної зрілості

 1. 88.52 О-35 Овчаров, А. О. Соціально-психологічні технології: особистісно зорієнтований підхід / А. О. Овчаров ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 138 с.
 2. 88.52 П 86 Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. С. Д. Максименка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.
 3. 88.37 Р 65 Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с.
 4. 88.37 С 81 Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с.
 5. 88.52 Я 44 Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : монографія / Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с.
 6. Бех, І. Поступ особистості до відданосі чеснотам / І. Бех // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 7–11.
 7. Гридковець, Л. М. Шлях до зрілості людини / Л. М. Гридковець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 2. – С. 57–61.
 8. Дідик, Н. М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистої зрілості майбутніх психологів / Н. М. Дідик // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 4. – С. 12–19.
 9. Завгородня, О. В. Особистість : шляхи досягнення зрілості / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 11–17.
 10. Пальчевський, С. С. Формування особистісної зрілості вихованців гімназії в процесі їх соціального  розвитку / С. С. Пальчевський // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 64–67.
 11. Панченко, В. М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг – стратегій як чинників соціальної зрілості студентів – випускників / В. М. Панченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 10. – 22–31.
 12. Рєпнова, Т. П. Тренінг емоційної зрілості / Т.П. Рєпнова  // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 19–31 ; № 4. – С. 46–59 ; № 5. – С. 77–79.
 13. Струннікова, Д. І. Етнокультурна варіативність соціалізації особистості:теоретичний аспект : збірка наукових праць / Д.І. Струннікова // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. – 2006. – С. 124–131.
 14. Уніат, Н. Феномен соціально-психологічної зрілості особистості в психологічній науці / Н. Уніат // Соціальна психологія. – 2010. – № 2. – С. 67–77.
 15. Штепа, О. С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура / О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 10–12 ; № 9. – С. 4–8.
 16. Штепа, О. С. Психологічні особливості формування та активізації особистісної зрілості / О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С. 24–31.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5407  Доброго дня! Порекомендуйте, що почитати з психології підліткового віку. Дякую.  Вгору  

Психологія підліткового віку

 1. 88.8 А 18 Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для студ. вузов / Т. П. Авдулова. – Москва : Академия, 2012. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование. Психолого-педагогическое образование). – (Бакалавриат).
 2. 60.5 А 47 Алєксєєнко, Т. Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : Планер, 2013. – 172 с.
 3. 88.8 Б 18 Байярд, Р. Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей : пер. с англ. / Роберт Т. Байярд, Джин Байярд. – Изд. 6-е. – Москва : Академ. Проект : Фонд «МИР», 2011. – 208 с. – (Психологические технологии).
 4. 88.8 Л 66 Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков (ПДО) / А. Е. Личко. – СПб. : Речь, 2013. – 256 с.
 5. 88.8 П 12 Павлик, Н. В. Гармонізація характеру старшокласників : спецкурс / Н. В. Павлик. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Класний керівник. Бібліотека).
 6. 88.8 П 30 Петрова, А. Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения несовершеннолетних с девиантным поведением : практ. рук. / А. Б. Петрова. – 2-е изд. – Москва : Флинта : МПСИ, 2011. – 152 с. – (Библиотека психолога).
 7. 88.4 П 33 Пирожков, В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. – Москва : Ось-89, 2012. – 704 с. – (Юридическая психология).
 8. 88.8 П 58 Попова, О. Б. Підлітковий суїцид. Види профілактики / О. Б. Попова, С. Є. Фесун. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 9. 88.8 Т 67 Три главные проблемы подростка с девиантным поведением. Почему возникают? Как помочь? / В. Київ Зарецкий [и др.]. – Москва : Форум, 2011. – 208 с.
 10. 88.8 Ф 61 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения : учеб. пособие / О. А. Фиофанова. – Москва : Флинта : МПСИ, 2012. – 120 с.
 11. 88.8 Ц 66 Ціось, А. Дізнайся більше про себе. Психологічний гурток для підлітків / Алла Ціось. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 120 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 12. 88.8 Ч-75 Чорна, Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна. – Київ : Міленіум, 2014. – 128 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5351  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Вплив тривожності на формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку". Заздалегідь дякую.  Вгору  
 1. 88.8 Д 84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с.
 2. 74.202 Н 15 Навчання і виховання учнів 2 класу : метод. посіб для вчителів / упоряд. Олександра Савченко. – К. : Початкова школа, 2003. – 608 с.
 3. 74.202 Н 15 Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. Олександра Савченко. – К. : Початкова школа, 2004. – 512 с.
 4. 88.8 0–75 Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / под. ред.: Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. – М. : Педагогика, 1988. – 137 с.
 5. 88.37 П 12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 469 с.
 6. 88.8 Р 13 Работа психолога в начальной школе / М. Р. Битянова, Т. В. Азарова, Е. И. Афанасьева. – 2–е изд. – М. : Генезис, 2001. – 352 с.
 7. 88.8 Т 35Т ерлецька, Л. Г. Шкільна психодіагностика / Л. Г. Терлецька. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 117 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 8. Ігри у приміщенні // Позакласний час. – 2013. – Червень, № 11/12. – С. 66–69.
 9. Астапов, В. М. Тревога как сопутствующий фактор синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей / В. М. Астапов, Т. В. Дробышева, В. В. Викторова // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28, № 6. – С. 91–100.
 10. Волкова, Е. О специфике взаимодействия с тревожными детьми / Е. Волкова // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 10. – С. 39–45.
 11. Гордєєва, Ж. Тривожність молодших школярів у процесі адаптації до школи / Ж. Гордєєва // Психолог. – 2009. – Квітень (№ 14). – С. 2–10.
 12. Ковальчук, О. Виникнення тривожності у дітей та профілактика страхів / О. Ковальчук // Психолог. – 2009. – Березень (№ 11/12). – С. 22–23.
 13. Кравцова, М. Тревожные дети / Марина Кравцова // Школьный психолог. – 2003. – Май, № 19. – С. 6–7.
 14. Малкова Е.Е. Возрастная динамика проявлений тревожности у школьников / Е. Е. Малкова // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 24–32.
 15. Пікуль, Н. Тривожність / Н. Пікуль // Психолог. – 2012. – Березень, № 6. – С. 62–64.
 16. Піцхелаурі, К. Зниження рівня тривожності : авторська корекційна програма / Ксенія Піцхелаурі // Психолог. – 2014. – Квітень, № 7. – С. 34–38.
 17. Пасечник, Л. Тревожный ребёнок / Л. Пасечник // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 10 . – С. 64–71.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5343  Доброго дня! Мені потрібна література до теми "Найбільша розкіш на світі - це розкіш людського спілкування".  Вгору  
 1. 88.54я73 В 49 Винославська, О. В. Людські стосунки : навч. посіб. для студ. вузів / О.В. Винославська, М.П. Малигіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 142 с.
 2. 88.5 К 59 Козлов, Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / Н.И. Козлов. – 4 изд., перераб. и доп. – М. : АСТ–ПРЕСС, 2001. – 336 с. : ил. – (Педагогика, психология, медицина).
 3. Бугайова, С. Зовнішній вигляд і його вплив на психологічну атмосферу спілкування / Світлана Бугайова, Ольга Кудлай // Психолог. – 2013. – Березень, № 6. – С. 22–28.
 4. Войко, Н. В. Щоб радість людям дарувати, треба з себе починати : година спілкування / Н. В. Войко // Класному керівнику усе для роботи : Науково–методичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 42–47.
 5. Галаєвська, Л. Дотримання культури спілкування старшокласників у процесі створення жанрів ділового мовлення / Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 33–37.
 6. Галаєвська, Л. Ситуативні завдання у формуванні культури спілкування на уроках української мови в старшій школі / Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 22–27.
 7. Галонська , Г. Людина починається з добра : година спілкування для учнів 5–7 класів / Галина Галонська  // Завуч. – 2012. – Листопад, № 21. – С. 33–34.
 8. Гобова, Л. Уміти гарно спілкуватись – половина успіху / Людмила Гобова, Ольга Воронович, Яна Жихор // Психолог. – 2013. – Серпень, № 15/16. – С. 9–13.
 9. Гончарова, Л. Як наші вчинки впливають на життя : година спілкування / Людмила Гончарова // Шкільний світ. – 2014. – Квітень, № 8. – С. 10–12.
 10. Горкуненко, А. Спілкування – життєва необхідність людини : матеріали до навчальних занять із підлітками / А. Горкуненко // Здоров'я та фізична культура. – 2011. – Квітень, № 10. – С. 10–15.
 11. Крюкова–Худзяк, Н. Мистецтво жити у світі несхожих людей : година спілкування до Дня толерантності / Нелі Крюкова-Худзяк // Шкільний світ. – 2014. – Жовтень, № 19. – С. 15–18.
 12. Кухарчук, І. Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості : лінгвістичний КВК для старшокласників / І. Кухарчук // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 23–26.
 13. Лугуценко, Т. В. Віртуальна реальність людини цивілізаційного простору / Т. В. Лугуценко // Мультиверсум. – 2013. – № 1. – С. 32–42.
 14. Назаренко, З. 10 помилок спілкування : що заважає добре розбиратися в людях / З. Назаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – Січень, № 1. – С. 23–24.
 15. Сухорукова, Г. Виховання людяності – проблема сучасності : Педагогіка кордоцентризму В. О. Сухомлинського / Галина Сухорукова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 2–6.
 16. Ташкевич, Л. Гріх лихослів'я. або Зброя, яка не залишає сліду : година спілкування / Людмила Ташкевич // Шкільний світ. – 2014. – Вересень, № 17. – С. 36–39.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5274  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Соціально педагогічна робота з дітьми з затримкою психічного розкитку". Заздалегідь дякую.  Вгору  

Соціально педагогічна робота з дітьми з затримкою психічного розвитку

 1. 74.3 Д 49 Діти з особливими потребами в школі. Психолого-педагогічний супровід / авт.-упоряд. О. М. Романова [та ін.]. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Соціальний педагог. Бібліотека).
 2. 74.3 К 89  Кузава, І. Б. Мистецтво в корекції розвитку дошкільників із психофізичними вадами : навч. посіб. для студ. вузів / І. Б. Кузава. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 104 с.
 3. 88.8 П 27 Пере-Клермон, А.-Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей : пер. с франц. / А.-Н. Пере-Клермон. – М. : Педагогика, 1991. – 249 с.
 4. 88.8 М 19 Маллаев, Д. М. Социализация младших школьников со стойкой школьной дезадаптацией : монография / Д. М. Маллаев, П. О. Омарова, П. В. Валиева. – СПб. : Речь, 2010. – 160 с.
 5. 74.3 У 51 Ульенкова, У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990. – 180 с.
 6. 74.6 Х 22 Харченко, С. Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки : [посіб. для соц. педагогів] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – Х. : Основа, 2012. – 143 с. – (Соціальному педагогу).
 7. Бутко, Г. Язык принятия : Тренинги для родителей, воспитывающих детей с задержкой психического развития / Г. Бутко, Ю. Борисова // Здоровье детей. – 2011. – № 13. – С. 42–46.
 8. Губенко, О. В. Творча діяльність як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім'ї та мають затримки розумової діяльності / О. В. Губенко  // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 29–33.
 9. Закрепина, А. Изучение особенностей социального развития детей дошкольного возраста с отклонениями в умственном развитии / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 1. – С. 86–101.
 10. Киселева, Н. Дети с задержкой психического развития : опыт работы педагога-психолога / Наталья Киселева  // Школьный психолог. – 2010. – Декабрь, № 24. – С. 27–30.
 11. Косогорова, Л. В стране чувств : Организация коррекционных игротерапевтических занятий / Л. Косогорова // Здоровье детей. – 2012. – Січень, № 1. – С. 40–44.
 12. Левошко, И. Цветы жизни : программа психокоррекционной работы с матерями детей с ограничениями в развитии / Инесса Левошко // Школьный психолог. – 2010. – Июнь, № 12. – С. 40–43.
 13. Панюшкіна, О. Молодші школярі з порушенням психологічного розвитку : формування навчальної мотивації / Олена Панюшкіна // Психолог. – 2012. – Жовтень, № 19. – С. 18–22.
 14. Романюк, Н. Горе від розуму : Діти,які відстають у психічному розвитку,можуть бути корисні суспільству.Та чи готове воно їх приняти? / Н. Романюк // Україна молода. – 2010. – 31 березня. – С. 10.
 15. Семаго, Н. Как помочь ребенку с аутистическими расстройствами адаптироваться к школе : советы психолога / Наталья Семаго // Школьный психолог. – 2013. – № 11. – С. 26–31.
 16. Семенихина, Н. «Страна чудес» : Театрализованная игровая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / Н. Семенихина, И. Власова, О. Скучеляс // Дошкольное воспитание : Научно–методический журнал. – 2012. – № 5. – С. 86–90.
 17. Федюнина, В. Бос в работе с детьми с СДВГ / Валентина Федюнина  // Школьный психолог. – 2010. – Декабрь, № 24. – С. 20–26.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5185  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою: Самооцінка як складоів лідерства. Дякую  Вгору  

Лідерство

1. 88.5 К 19 Кан-Калик, В. А. Право вести за собой / В. А. Кан-Калик. - М. : Молодая гвардия, 1987. - 191 с.

2. 88.59 К 90 Кулініч, І О. Психологія управління : підручник / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2011. - 415 с. - Бібліогр.: с. 310-316.

3. 65.050.214 Р 95 Рысев, Н. Ю. Технологии лидерства. О Богах, Героях и Руководителях / Николай Рысев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : RECONT, 2012. - 404 с.

4. 88.54 Ю 89 Юсим, Майкл. Момент лидерства : пер. с англ. / Майкл Юсим. - Мн. : Попурри, 2012. - 400 с. : ил.

5. 88.59 С 76 Станкин, М. И. Искусство управления коллективом / М. И. Станкин. - М. : Книжный мир, 2012. - 320 с. - (Практический справочник профессионала). - Библиогр.: с. 310-311.

6. 63.3(0) К 16 Как стать вождём. Страсти во власти / ред.-сост. А. Соловьев ; под общ. ред. В. Дорофеева. - М. : Коммерсантъ : Эксмо, 2011. - 272 с. - (Они потрясли мир). - Библиогр.: с. 263-266.

7. 88.54 В 17 Ван Вюгт, М. Избранные. Эволюционная психология лидерства : пер. с англ. / Марк Ван Вюгт, Анджана Ахуджа. - М. : Карьера Пресс, 2012. - 304 с. - Библиогр.: с. 281-292.

8. 65.050.214 Ш 41 Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми. Коучинг / Станислав Шекшня. - 2-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 206 с.

9. 65.050.214 Ф 75 Фокс, Джеффри. Как стать сильным конкурентом. Тактики достижения рыночного преимущества : пер. с англ. / Джеффри Фокс. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 170 с.

10. 65.050.214 П 69 Практический менеджмент : учеб. пособие / под общ. ред. Э. М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 330 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5133  Доброго дня! Хотіла б прочитати дисертацію Семьонкіної Ірини Артурівни 2001 року "Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім'ї та її психологічна корекція". Куди звернутись?  Вгору  

За українськими дисертаціями звертайтесь до Національної бібліотеким України ім. В.І. Вернадського

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

Розділ: Психологія. Психіатрія

Сторінка 1 з 3 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [28]
Історія [245]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [33]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [177]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1681]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [81]
Літературознавство [170]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [118]
Музика [17]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [182]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [118]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро