ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Код: 5998  Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці.  Вгору  

Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці

 1. Айвазян, О. Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, В.М. Петрицька // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [веб сайт]. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2007/aiv_suc.htm (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 2. Арсірій, О. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 24–28.
 3. 78.34(4Укр) Н 34 Беліна, Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Беліна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 39–48.
 4. 78.34 Г 20 Гарбор, Робін Т. Управління автоматизацією бібліотеки / Робін Т. Гарбор. – Київ : [б. в.], 1997. – 56 с. – (Aslib. The association for information management = Асоціація інформаційного менеджменту. Асоціація по інформаційному управлінню).
 5. Дурєєва, Т. Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері / Т. Дурєєва // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 23–25.
 6. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім .О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 18–26 : рис.
 7. Костенко, Л. Й. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.
 8. Кунанець, Н. Е. Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи «Аleph» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника / Н. Е. Кунанець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 631 : Інформаційні системи та мережі. – С. 189–199. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/19_1.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 9. Лобузіна, К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 3–10 : іл.
 10. Мамонтова, Е. Г. Управление библиотечными процессами и ресурсами на основе технологий ИРБИС64 / Е. Г. Мамонтова, Е. В. Терскова // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 82–89.
 11. Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.
 12. Медведєва, В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформ.-аналіт. забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 180 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk–mon/mon–medved.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 13. Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого навчального закладу : метод. рек. / Бруй О.М., Гаріна Н.В., Карпенко Т.В. [та ін] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. наук. мед. б-ка України, Запоріз. нац. мед. ун-т, Одес. нац. мед. ун-т, Харків. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 22 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/5738/4/IT–system_18_12_2013.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 14. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / О. Сербін, С. Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 154–169.
 15. Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж  : матеріали I-V Міжнар. шкіл-семінарів : проект Tempus-Tacis CP-20552-99 / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2002. – 135 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.uran.net.ua/archives/2002feb-lib5/tt2002lib-proceeding.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 16. Фісенко, Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі / Л. Фісенко // Бібл. вісн. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
 17. 78.34(4Укр) Н 34 Чабан, І. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технологій обслуговування читачів : (з досвіду роботи пункту запису читачів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 26–35.
 18. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 193–209.
 19. 78.3 Я 77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215 с. : портр.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5997  Управління інформаційними системами  Вгору  

Управління інформаційними системами

1.      Анісімова, О. М. Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні [Електронний ресурс] / О. М. Анісімова, Д. О. Анісімов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 146–149.

2.      Асєєв, Г. Методологія корпоративного документообігу : побудова CАSE–моделей офісних інформаційних систем / Г. Асєєв // Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 29 – 32.

3.      Безбородова, Т. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління / Т. Безбородова // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 41–45.

4.      32.973.26 Б 48 Берко, А. Ю. Інформаційні системи та інформаційні технології / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник // Системи баз даних та знань : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів, 2015. – Кн. 1: Організація баз даних та знань. – С. 20–21 : фот.

5.      Васильєв, А. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А. Васильєв, Т. Слабко // Вища шк.. – 2008. – № 1. – С. 82–85.

6.      Вовчук, Н. І. Обґрунтування складу інформаційної системи, що забезпечує менеджмент фірми / Н. І. Вовчук, С. В. Устенко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. – № 2. – С. 71–73.

7.      Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки : міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі» / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 9–15.

8.      Гарбарчук, В. І. Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку / В. І. Гарбарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 192–203.

9.      Голубнича, Г. П. Облікові інформаційні системи в управлінні / Г. П. Голубнича // Вісн. КНУ Шевченка. Серія : Економіка. – 2005. – № 77/78. – С. 18–22.

10.  Давидова, І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / Давидова І. // Вісн. Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

11.  Добко, Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21–25.

12.  Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.

13.  Иванченко, В. Информационные технологии и система управления / В. Иванченко // Экономист. – 2004. – № 4. – С. 37–41.

14.  Карташова, Л. Об’єкти та інформаційні системи / Л. Карташова // Інформатика. – 2012. – Серп. (№ 16). – С. 6–11. – [Вкладка].

15.  Кіслов, Д. В. Інформаційні ризики управлінських систем [Електронний ресурс] / Д. В. Кіслов // Молодий вчений. – 2015. – № 7(2). – С. 144–147.

16.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у системі соціального управління [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 35. – С. 83–92.

17.  Кузнецова, М. О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень / М. О. Кузнецова, Г. Ю. Коблянська // Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 154–157 : табл.

18.  Кузьміна, О. М. Планування розвитку управлінських інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. М. Кузьміна, О. О. Горовенко // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 175–178.

19.  Ломачинська, І. М. Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / І. М. Ломачинська, В. Гайдаш // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 247–252.

20.  Макарчук, О. М. Інформація,інформаційні процеси,системи,технології / О. М. Макарчук, О. В. Погрібний // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 13–16 ; № 3. – С. 18–21.

21.  Маслянко, П. П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем / П. П. Маслянко // Наук. вісті. – 2007. – № 6. – С. 54–60.

22.  Матвійчук, О. Сучасні інформаційні технології у бібліотеці / О. Матвійчук // Шк. б-ка. – 2005. – № 4. – С. 103–106.

23.  Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.

24.  Мілош, М. Інтеграція інформаційних систем управління: проблеми, методи, засоби / М. Мілош, Е. Мілош // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 104 –107.

25.  Нетреба, І. О. Системний підхід до оцінки ефективності впровадження інформаційної системи управління / І.О. Нетреба // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

26.  Нетреба, І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління [Електронний ресурс] / І. Нетреба // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 99/100. – С. 81–82.

27.  Осаула, В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19–22.

28.   Петрова, М. Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект [Електронний ресурс] / М. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 74–80.

29.  Петрова, М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / М. Петрова // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 16–20.

30.  Писарчук, О. О. Моделювання процесів ситуаційного управління та ідентифікації в ергатичних інформаційно-керуючих системах [Електронний ресурс] / О. О. Писарчук // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. Серія : Технічні науки. – 2014. – № 4. – С. 98–105.

31.  78.34(4УКР) Н 34 Петращук, О. Інформаційна функція бібліотек у системі сутнісних та прикладних бібліотечних функцій [Текст] / О. Петращук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 94–103.

32.  78.34(4УКР) Н 34 Порхун, О. Систематизація і структуризація первинної інформації як засіб забезпечення ефективного управління інформаційними потоками / О. Порхун // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 119–124.

33.  Риженко, А. А. Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах / А. А. Риженко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 1. – С. 35–38.

34.  Слуцька, І. А. Інформаційна система / І. А. Слуцька // Все для вчителя. – 2006. – Груд. (№ 23/24). – С. 78–81.

35.  78.34(4Укр) Н 34 Танатар, Н. Загальні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи «Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в газетній періодиці» / Н. Танатар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 223–234.

36.  Терещенко, Л. О. Інформаційні технології в управлінні / Л. О. Терещенко, О. С. Сніжко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 28–31.

37.  Філіпова, Л. Структура інформаційної системи: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Л. Філіпова // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 39–41.

38.  Філіпова, Л. Інформаційні системи в комп’ютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Філіпова Л. // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 36–38.

39.  78.34(4Укр) Н 34 Хлань, В. Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі / В. Хлань, А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 161–172.

40.  Шимкович, І. Впровадження інформаційних систем менеджменту / І. Шимкович // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 105–107.

41.  Шинкарук, А. Нові соціально-інформаційні системи Франції / А. Шинкарук // Політ. менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 143–151.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5996  Кадрове діловодство в бібліотеці  Вгору  

Кадрове діловодство в бібліотеці

1. Гончар, О. Складання наказів на підприємстві: про що варто знати кадровику / О. Гончар // Консультант кадровика. – 2016. – Жовт. (№ 19). – С. 6–14.

2. 65.050.2 Д 21 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2016. – 240 с. : табл. – (Українська книга).

3. Домбругова, А. Нестандартні помилки у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 12–15.

4. Домбругова, А. Як виправити помилки в записах у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 2). – С. 35–42.

5. Герасимов, О. Режим праці та відпочинку / О. Герасимов // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 1). – С. 35–41.

6. Клименко, О. Штатний розпис: споріднені документи / О. Клименко // Консультант кадровика. – 2015. – Верес. (№ 17). – С. 9–14.

7. Клименко, О. Посадові інструкції: різновиди та порядок складання / Олександр Клименко // Кадровик України. – 2017. – № 7. – С. 66–73.

8. 78.34 К 68 Ковальчук, Г. Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: пошук рішень / Г. Д. Ковальчук // Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : Короленківські читання 2015 : у 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 139–144.

9. Лаба, О. В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 16–19.

10. Лебедюк, О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2013 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол. : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів, 2013. – С. 536–547. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf (дата звернення: 31.05.2018). – Назва з екрана.

11. 65.050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Палеха. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2009. – 476 с. – (Культура діловодства).

12. Паньків, Я. Посадові інструкції: складання, затвердження, внесення змін та застосування / Ярослава Паньків // Кадровик України. – 2016. – № 11. – С. 62–71.

13. 65.050.2 П 22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 4-те вид., змінене та допов. – Київ : КНТ, 2009. – 332 с. – (Кадри підприємства).

14. Татарінов, І. Особова картка: рекомендації щодо її заповнення / І. Татарінов // Консультант кадровика. – 2013. – Верес. (№ 17). – С. 35–39 ; Верес. (№ 18). – С. 35–40.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5995  Проектна діяльність бібліотеки.  Вгору  

Проектна діяльність бібліотеки

 1. 65.050.2 К 78 Краплич, Р. Проекти й управління ними : практ. посіб. для неприбутк. орг. / Руслан Краплич. – Рівне : Фундація ім. князів-благодійників Острозьких, 2004. – 140 с.
 2. 78.3 Б 59 Смілянець, С. І. Проектна діяльність національної історичної бібліотеки України (2009–2013 роки) / С. І. Смілянець // Бібл. краєзнавство у культ. просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. II Краєзн. читання пам'яті Петра Тронька / М-во культури України, Нац. істор. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київс. Нац. ун-т культури і мистецтв. – С. 201–206.
 3. 78.34 К 68 Колоскова, Г. В. Класифікація проектів публічних бібліотек / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.»; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 157–162.

***

 1. Волян, Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді / Н. Волинян // Бібл. форум України . – 2017. – № 1. – С. 35–37.
 2. Волкова, Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі : Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент / Ганна Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Ковальчук, Ю. Досвід реалізації PR-проекту в бібліотеках Рівненщини : бібліотечна журналістика / Ю. Ковальчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 53–54.
 4. Кударенко, Т. Л. Метод проектів у формуванні компетентного користувача бібліотеки / Т. Л. Кударенко // Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 7. – С. 2–4.
 5. Лобановська, І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів / І. Лобановська // Бібл. форум України. – 2017. – № 1. – С 38–41.
 6. Циганкова, Л. Рорзвиток проектної діяльності бібліотек у вирішенні соціальних потреб місцевої громади // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Зозуля. – Київ : НПБУ, 2011. – 138 с.
 7. Шемаєва, Г. В. Проектний менеджмент в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Г. В. Шемаєва // Бібл. вісн. – 2006. – № 9. – С. 17–20.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5974  Добого дня! Хотіла б прочитати книги по дослідженню подій 1917-1920рр. Це Бондаренко О.Г.,Бондаренко І.Г. - "Повернення з небуття", та Коваль Роман "Отаман Зелений". Знаю що перша книга точно є в Білоцерківській бібліотечній системі. А у Вашій бібліотеці на жаль не знайшла. Чи є в бібліотеці послуга, скоиставшись якою можна отримати ці книги? Дякую. З повагою.  Вгору  

Добрий день! У нашій бібліотеці є книги, які вас цікавлять

63.3(4УКР)5 Б 81 Бондаренко, О. Г. Повернення із забуття / Олександр Бондаренко, Іван Бондаренко. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 511 с.

63.3(4УКР)6 К 56 Коваль, Р. М. Отаман Зелений : іст. нарис / Роман Миколайович Коваль ; Іст. клуб «Холодний Яр». – Вінниця : Державна картографічна фабрика ; Київ : Діокор, 2008. – 200 с. : фот.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5933  Вітаю! Зверталася до Вас з питанням за Кодом: 5932 Також, зверталася до районної бібліотеки - сказали, що потрібно мати 500 читачів та 10 00 видачі. Опалення є, бібліотека переможець проекту "Бібліотека - громада: відкритий простір". Що ще потрібно? Які законні методи, дії та документи для оформлення потрібні? Дякую!   Вгору  

Шановна пані Олено!

З цими питаннями звертайтеся, будь ласка, безпосередньо до зав. науково-методичним відділом Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Тетяни Миколаївни Марченко за телефоном 0432 67–29–76, або ж пишіть на E-mail: [email protected]

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5932  Вітаю!Чи може бібліотекар сільської бібліотеки вимагати від сільської ради ставку. Бібліотекар працює 30 год. на тиждень на 0,75 ставки при населенні села 690 осіб в тому числі школярі з інших сіл, обслуговує 375 осіб, також веде дитячий гурток та блог бібліотеки. Має двоє неповнолітніх дітей. Дякую!  Вгору  

Може претендувати. Потрібні опалюване приміщення ( взимку не менше 18–20),  пронормований план роботи затверджений  гол. сільської ради,  у який входить об'єм роботи  у відповідності до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=05G46727E7 на річний робочий час на повну ставку. Також з врахуванням Постанови КМУ «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF. Окрім того, варто враховувати, що бібліотекар надає бібліотечно-інформаційні послуги жителям села за використання новітніх технологій і процент охоплення складає 54%. Вибачте, сімейний стан у посадових вимагах не враховується.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5920  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнювати формуляр. Відвідувач прийшов, користувався лише інтернетом, - запис у формулярі (у графу відділ) що писати? У щоденник - як записати це відвідування, а видача що писати? Також, ще питання, - відвідування блогу бібліотеки у річний план додавати у загальну цифру відвідувань? Дякую, допоможіть розібратися!  Вгору  

У формулярі фіксується дата відвідування, час користування точкою доступу до мережі, № місця чи комп'ютера, що використовувався і підпис користувача, що засвідчує ці дані. В умовах невеликих бібліотек, що мають по 1-2 точці доступу до Мережі, організованих у читальних залах, формулярам читачів, що користуються Інтернетом у бібліотеці, доцільно присвоювати загальний порядковий номер користувача читальної зали із позначкою "І". Відповідно, у щоденник роботи читальної зали добавляються графи для обліку  користувачів Інтернетом та їх відвідувань. Якщо Інтернет-центр надає у користування документи з фонду бібліотеки: періодичні видання, книги, локальні електронні видання то враховується і видача документів.

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року (усього), у тому числі кількість звернень на веб-сайт бібліотеки (див. форм звітності № 6-НК).

Джерела:

1.   Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002.01.01. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/68/6883.shtml

2.   Про затвердження форм звітності № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України», № 80-а-рвк «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» та Інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства культури і туризму України від 5 грудня 2007 року № 75. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5905  Добридень! Допоможіть зі списком літератури на тему "Соціальні медіа в бібліотеках". Дякую!  Вгору  

Соціальні медіа в бібліотеці

1.      Гранчак, Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29 :

2.      Жабін, А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

3.      Жабін, А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 13–19.

4.      Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – К., 2014. – С. 290–293.

5.      Вітушко, Н. С. Організація підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння: перевірка інформації на достовірність / Н. С. Вітушко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – 2014. – С. 205–208.

6.      Мар’їна, О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісн. Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 19–21.

7.      Карпюк, Д. Мережеві документи соціальних медіа як об'єкт депонування / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 42–51.

8.      Терещенко, І. Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 560–572.

9.      Струнгар, В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23–27.

10.  Струнгар, В. Методологія дослідження контекту бібліотечних сторінок у соціальних медіа / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488–500.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5903  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!  Вгору  

1.      78.3 Б 59 Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів міжнар. наук. конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття»: дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; наук. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2012. – 184 с.

2.      78.34(4УКР) Б 59 Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт.2016 р.) / НАН України [та ін.] ; ред. О. З. Клименко. – Київ : НБУВ, 2016. – 640 с.

3.      78.34(4УКР) З-41 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національої історичної бібліотеки України : (м. Київ, 2–3 жовтня 2014 року) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; голова редкол. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – 188 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН) 78 Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; ред. кол. О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2011. – 127 с.

5.      78.34(4УКР) М 65 Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р.: збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ : НБУВ, 2014. – 544 с.

 1. 78.36 П 78 Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. УНБ, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 верес. 2007 р. / укл. : С. Басенко. – Київ : НПБУ, 2007. – 104 с.
 2. Бакуменко, О. Бібліотека і книга в контексті часу : [для директорів національних, державних та обласних універсальних бібліотек, керівників відділів культури обласних державних адміністрацій відбувся «круглий стіл» «Життєдіяльність бібліотечних інновацій: пошук шляхів забезпечення». Проте головною подією у бібліотечній галузі стала VII всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу", яку організували й провели Міністерство культури України та Національна парламентська бібліотека України у партнерстві з Програмою "Бібліоміст"] / Олександр Бакуменко // Українська літературна газета. – 2013. – 14 червня. – С. 9.
 3. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору : Міжнародна наукова конференція «Роль бібліотек у формуванні єдиного науково - інформаційного простору України» // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 4 – 5.
 4. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – С. 29–54.
 5. Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.
 6. Савіна, З. І. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини : IV Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / З. І. Савіна, О. В. Баркова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 7–11.
 7. Тітова, Н. Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів / Н. Тітова // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 22–26.
 8. Ювілейна конференція / підгот. текст С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 7–9.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5900  Популяризація нових надходжень у бібліотеках України. Дякую.  Вгору  

Популяризація нових надходжень у бібліотеках України

 1. Баньковська, І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог : автоматизація бібліотечних процесів / І. Баньковська // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 14–15.
 2. Бейліс, Л. І. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. -–С. 8–11.
 3. Білодід, Л. І. «Солодка бібліотека» / Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 12–14.
 4. Водолазька, С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2013. – Т. 51. – С. 101–106.
 5. Виставкова діяльність: сучасні тенденції // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 3. – С. 1–3.
 6. Волян, Н. Популяризація книги та читання засобами фотомистецтва: фотовиставка «Людина і книга» / Н. Волян // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 27.
 7. Воробель, С. І. Буктрейлер як новий жанр популяризації книги / С. І. Воробель, Б. Б. Кобильник // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 21/22. – С. 70–73.
 8. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Частина перша. Фліпбук, Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13–17.
 9. Ганьшева, В. Интерактивный залог успеха : визуализация как способ продвижения новинок литературы / В. Ганьшева // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 23–25.
 10. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5–9.
 11. Глазунова, Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Частина п’ята. Нові форми рекомендації книг / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 12–13.
 12. 78.34(4УКР) Н 34 Гончаренко, М. Нові надходження як складник оперативного бібліотечно-інформаційного сервісу / М. Гончаренко, Г. Степанова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 189–200.
 13. Духневич, Н. Б. Книжкові інсталяції в шкільній бібліотеці / Н. Б. Духневич // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 10. – С. 2–3.
 14. Калугіна, К. В. Деякі аспекти популяризації книги через Інтернет [Електронний ресурс] / К. В. Калугіна // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 21. – С. 54–58.
 15. Книжкові інсталяції в бібліотеці // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 44.
 16. 78.34(4УКР) Н 34 Коваль, Т. Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах : (на прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ) / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Смоляр // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 61–80.
 17. Косачова, О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 15–18.
 18. Кудря, Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37.
 19. Мамедова, Ю. П. Популяризація книги та читання в шкільній бібліотеці / Ю. П. Мамедова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 6–8 ; Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 6–8.
 20. Маркова, В. А. Книга і виклики нової комунікативної реальності [Електронний ресурс] / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2010. – Вип. 29. – С. 120–129.
 21. Мельниченко, А. Реклама та PR як засоби популяризації української книги [Електронний ресурс] / А. Мельниченко, А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 11. – С. 44–45.
 22. Пащенко, М. Популяризація сучасної української книги, налагодження ділових контактів / М. Пащенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 48 – 50.
 23. Петренко, О. Популяризація дитячої книги та читання – одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 44 – 48.
 24. Сошинська, Я. ІV Львівський бібліотечний форум – читаймо у різних форматах / Я. Сошинська // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 48.
 25. Тарасюк, Г. Е. Реклама книг в школьной библиотеке / Г. Е. Тарасюк // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 6. – С. 16–18.
 26. Філяк, Н. Буккросинг для книголюбів / Н. Філяк, Г. Заславець // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. -–С. 14.
 27. Чорна, І. В. Буккросинг – світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 2–3 ; № 8. – С. 31–32.
 28. Шпольська, Т. Л. Використання інформаційних технологій при застосуванні масових форм популяризації літератури / Т. Л. Шпольська // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 6. – С. 71–73.

 

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5881  Порадьте, будь ласка, літературу з питання "Міжнародна співпраця бібліотечних працівників України на сучасному етапі"!  Вгору  

1.     78.34 З-11 З досвіду роботи бібліотек Латвії : підгот. бібліотекарями Кіровоградщини, учасн. Міжнар. проекту профес. розв. укр. та латв. бібліотекарів "10+10" / Т. Козловська [та ін.]. – Кіровоград : Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, 2001. – 36 с.

2.     78.34(4УКР) М 19 Малолєтова, Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток : [нарис] / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 144 с.

3.     78.3 М 34 Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», Львів, 7–9 жовт. 2009 р. : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO 2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ; XIII Міжнар. наук.–практ. конф. УкрІНТЕІ «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології». – Київ : УкрІНТЕІ, 2009. – 332 с.

4.     66.4(0) С 13 Савчук, І. Міжнародні організації / Іван Савчук. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

5.     78.34(4Укр) Н 34 Аксьонова, Н. Міжнародний досвід упровадження електронного уряду як ефективного механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційних потреб населення / Наталія Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 292–299.

6.     Березкіна, В. Міжнародний бібліотечний конгрес. Бібліотеки світу очима українців / В. Березкіна, І. Савченко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 1. – С. 59–65.

7.     78.3 Н 34 Вишневська, І. Інформаційно–аналітичні центри країни в міжнародному обміні інформацією / Ірина Вишневська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 36–42.

8.     Воскобойнікова-Гузєва, О. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифорових інформаційних ресурсів» / О. Воскобойнікова-Гузєва; О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 32–33.

9.     Воскобойнікова-Гузєва, О. Міжнародний діалог бібліотекарів / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 39–41.

10.    78.34(4УКР) Н 34 Добко, Т. Міжнародний досвід довідково–бібліографічного забезпечечння інформаційних запитів владних структур / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 61–66.

11.     Журавльова, І. Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів України на шляху до світого інформаційного простору» : бібліотечні форуми, конференції / Ірина Журавльова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 26–28.

12.    Зніщенко, М. Упровадження УДК – шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 14–17.

13.    Коваль, Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 15–17.

14.   78.34(4Укр) Н 34 Кузнецов, А. Міжнародний проект «Світова цифрова бібліотека» / Андрій Кузнецов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 153–173.

15.    78.34(4Укр) Н 34 Лаба, О. Особливості складання бібліографічних описів як результату аналітико–синтетичної переробки міжнародної інформації / Оксана Лаба, Крістіна Калінчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 455–464.

16.     Лямець, А. IV міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / А. Лямець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 69–71.

17.     Лямець, А. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Бібліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл / А. Лямець // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 7. – С. 25–29 : табл.

18.      Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 38–54.

19.     Малолєтова, Н. Книгообмінні зв'язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 32.

20.    78.34(4Укр) Б 59 Малолетова, Н. И. Международные книгообменные связи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (1918–2008 гг.) / Н. И. Малолетова, Р. Л. Красий // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Международная ассоциация Академий наук. – Київ, 2009. – Вып. 7. – С. 328–346.

21.   78.3 Н 34 Новицька, Г. Інформаційне забезпечення фондів та бібліотек науково–дослідних установ / Галина Новицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 167–171.

22.    Пашкова, В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 8–9.

23.    Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.

24.    78.34(4Укр) Н 34 Солонська, Н. Міжнародний електронний каталог пам'яток бібліотечно-інформаційної культури в контексті інформаційної цивілізації / Наталія Солонська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 223–230.

25.    78.3 В 42 Соляник А. А. Міжнародні зв'язки як чинник розвитку бібліотечної освіти й науки / А. А. Соляник // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2011. – С. 222–230.

26.    Тур, О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.. – 2011. – № 3. – С. 6–9.

27.     Хакертт, Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net / Т. Хакертт // Інтелектуальна власність в Україні : Науково–практичний журнал. – 2015. – № 7. – С. 28–33.

28.     Шевченко, І. О. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи української бібліотечної асоціації : нотатки з Форуму бібліотекарів у Австрії / І. О. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 6–8.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5868  Доброго часу доби. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, на тему: «Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами». Дякую.  Вгору  

Бібліотечне обслуговування дітей з особливими потребами

1. Ашаренкова, Н. Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стають реальністю для України / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 7–11 ; 2006. – № 1. – С. 7–11.

2. Гниломёдова Т. Спасательный круг: особая забота для особых людей / Т. Гниломёдова, М. Вишняковская // Библиотека. – 2011. – №7. – С. 20–21.

3. Діти з порушеннями психофізичного розвитку // Шкільна б-ка. – 2008. – №3. – С. 116–122.

4. Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями // Бібл. планета. – 2007. – №1. – С. 13–16.

5. Кабачек О. Коррекционная педагогика: что она может дать детям /О. Кабачек// Библиотека.–1999. – №4. – С.83–85.

6. Куманець Н. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами / Н. Куманець // Вісн. Книжкової палати.– 2011.– №10, – С. 28–32.

7. Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами / Н. Е. Кунанець // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 510–527. – Бібліогр. 13 назв.

8. Лахнова, Р. І. Життя для книги і для читача / Р. І. Лахнова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 20–22.

9. Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. В. Мартюшова // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 24–25.

10. Петричук, М. Світ без обмежень : [про створення в Івано-Франківську комп'ютеризованої бібліотеки для незрячих інвалідів. Наразі, в бібліотеці представлено 1105 озвучених книг, а також доступ до мережі Інтернет] / М. Петричук // Урядовий кур'єр. – 2010. – 19 берез. – С. 19.

11. Покотило, Ю. І. Сучасна бібліотека – провідник у роботі з соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами / Ю. І. Покотило // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 13–15.

12. Соберай, С. Увидеть красоту и ощутить контур изображения / С. Соберай // Библиополе. – 2008. – № 8. – С. 62–63.

13. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами. – Київ: Держсоцслужба, 2005. – 108 с.

14. Ярощук, В. Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р. Щербан // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 26–27.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5866  Доброго дня, будь ласка, подайте літературу з теми "Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі"  Вгору  

Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі

1. Борзенко, Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді / Н. Борзенко // Бібліотечна планета. – 2017. – № 2. – С. 20.

2. Виноградова, О. Б. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / О. Б. Виноградова // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 14.

3. Григоренко, В. Читати модно: [у столиці стартував соціальний проект, мета якого заохотити молодь до читання. Майданчиком для проекту є "Фейсбук". Охочі обіцяють розповідати і про бібліотеки Києва, публікуватимуть історії людей, які в них працюють. Планується книжковий показ фешн-зйомки українських дизайнерів] / В. Григоренко // Україна молода. – 2017. – 9 серп. – С. 3.

4. Драпалюк, Л. Молодий читач в інформаційному просторі / Л. Драпалюк // Вісн. книжкової палати. – 2001. – № 6. – С. 20–21.

5. Караман, Т. Формування патріотичних цінностей у студентської молоді бібліотечними формами роботи / Т. Караман // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 39–40.

6. Кулик, Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді) : моніторинг ефективності / Є. Кулик // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 49–52.

7. Левковська, Н.Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію / Н. Левковська // Вісн. КНУ Шевченка: Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – Вип. 19. – С. 23–25.

8. Лізановська, Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 34–35.

9. Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах / Світлана Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 39–43.

10. Монченко, Н. В. Молодой человек в информационном пространстве / Н.В. Монченко // Новая библиотека. – 2005. – № 10. – С. 26–27.

11. Пирогова, О. Конференции молодых ученых и специалистов как эффективная форма работы с молодежью / О. Пирогова, Л. Авгуль // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 59–65.

12. Руденко, Л. «Арт-Підвал»: бібліотека для молоді – молодь для бібліотеки / Л. Руденко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 4. – С. 20–21.

13. Степченко, Л. Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху / Любов Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 508–515.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5865  Доброго дня, надайте, будь ласка, інформацію по темі "Зведені електроні каталоги. Корпоративне каталогізування". Дякую.  Вгору  

1.      78.37 В 37 Вершинин, М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособие] / М. И. Вершинин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 232 с. : ил. – (Библиотека).

 1. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 2. 78.34(4УКР) Н 34 Арсеєнко, Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в Австрійській національній бібліотеці / Тетяна Арсеєнко, Микола Воробей // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 165–175.
 3. 78.34(4Укр) Б 59 Ловейкина, Л. В. Использование корпоративных библиотечных технологий при каталогизации документов (на примере ЦНБ НАН Беларуси) / Л. В. Ловейкина, М. М. Бадылевич, М. Ю. Грядовкина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Международная ассоциация Академий наук. – Київ, 2011. – Вып. 9. – С. 117–120.
 4. 78.34(4Укр) Н 34 Пастушенко, О. Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегмента інформаційного простору України / Олена Пастушенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36.
 5. 78.34(4УКР) М 65 Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 342–344.
 6. Бродовский, А. И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного взаимодействия / А. И. Бродовский // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 11. – С. 57–60.
 7. Вилегжаніна, Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 15–18.
 8. Волохін, О. Центрально-український кооперативний каталог – складова корпоративної каталогізації / О. Волохін, Є. Літвінова // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 21–22.
 9. Дрозд, О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 26–29.
 10. Кичакова, Н. Н. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации в России: на примере проекта «Каталогизация перед публикацией – (СІР)» / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 47–52.
 11. Корнілова, Є. О. Практика та перспективи представлення інформаційних ресурсів академічного інституту на корпоративних сайтах / Є. О. Корнілова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 29–31.
 12. Кузьмінич, Т. Змістовне опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 21–23.
 13. Лобузіна, К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 24–28.
 14. Ловейкина, Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 26–29.
 15. Маршак, Б. И. Эволюция Автоматизированной системы Сводного каталога научно-технической литературы / Б.И.  Маршак, М. А. Рагимова, В. С. Соколовская // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 6. – С. 5–12.
 16. Мілясевич, І. В. Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення / І. В. Мілясевич // Бібліотечна планета. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
 17. Мыхлик, В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / В. Мыхлик // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 21–24.
 18. Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога : из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 21–26.
 19. Подошовка, Н. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогізації : автоматизація бібліотечних процесів  / Н.  Подошовка // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 16–19.
 20. Соколинский, Е. К. Международный сводный каталог: спустя 10 лет : промежуточные итоги / Евгений Кириллович Соколинский // Мир библиографии. – 2013. – № 1. – С. 5–8.
 21. Щербан, Р. Сучасний підхід до збереження історичної спадщини Волині / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 3. – С. 33.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [283]
Бібліотеки. Архіви [337]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [190]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [184]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1694]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [138]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [196]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше