ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Код: 5933  Вітаю! Зверталася до Вас з питанням за Кодом: 5932 Також, зверталася до районної бібліотеки - сказали, що потрібно мати 500 читачів та 10 00 видачі. Опалення є, бібліотека переможець проекту "Бібліотека - громада: відкритий простір". Що ще потрібно? Які законні методи, дії та документи для оформлення потрібні? Дякую!   Вгору  

Шановна пані Олено!

З цими питаннями звертайтеся, будь ласка, безпосередньо до зав. науково-методичним відділом Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Тетяни Миколаївни Марченко за телефоном 0432 67–29–76, або ж пишіть на E-mail: [email protected]

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5932  Вітаю!Чи може бібліотекар сільської бібліотеки вимагати від сільської ради ставку. Бібліотекар працює 30 год. на тиждень на 0,75 ставки при населенні села 690 осіб в тому числі школярі з інших сіл, обслуговує 375 осіб, також веде дитячий гурток та блог бібліотеки. Має двоє неповнолітніх дітей. Дякую!  Вгору  

Може претендувати. Потрібні опалюване приміщення ( взимку не менше 18–20),  пронормований план роботи затверджений  гол. сільської ради,  у який входить об'єм роботи  у відповідності до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=05G46727E7 на річний робочий час на повну ставку. Також з врахуванням Постанови КМУ «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF. Окрім того, варто враховувати, що бібліотекар надає бібліотечно-інформаційні послуги жителям села за використання новітніх технологій і процент охоплення складає 54%. Вибачте, сімейний стан у посадових вимагах не враховується.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5920  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнювати формуляр. Відвідувач прийшов, користувався лише інтернетом, - запис у формулярі (у графу відділ) що писати? У щоденник - як записати це відвідування, а видача що писати? Також, ще питання, - відвідування блогу бібліотеки у річний план додавати у загальну цифру відвідувань? Дякую, допоможіть розібратися!  Вгору  

У формулярі фіксується дата відвідування, час користування точкою доступу до мережі, № місця чи комп'ютера, що використовувався і підпис користувача, що засвідчує ці дані. В умовах невеликих бібліотек, що мають по 1-2 точці доступу до Мережі, організованих у читальних залах, формулярам читачів, що користуються Інтернетом у бібліотеці, доцільно присвоювати загальний порядковий номер користувача читальної зали із позначкою "І". Відповідно, у щоденник роботи читальної зали добавляються графи для обліку  користувачів Інтернетом та їх відвідувань. Якщо Інтернет-центр надає у користування документи з фонду бібліотеки: періодичні видання, книги, локальні електронні видання то враховується і видача документів.

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року (усього), у тому числі кількість звернень на веб-сайт бібліотеки (див. форм звітності № 6-НК).

Джерела:

1.   Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002.01.01. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/68/6883.shtml

2.   Про затвердження форм звітності № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України», № 80-а-рвк «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» та Інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства культури і туризму України від 5 грудня 2007 року № 75. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5905  Добридень! Допоможіть зі списком літератури на тему "Соціальні медіа в бібліотеках". Дякую!  Вгору  

Соціальні медіа в бібліотеці

1.      Гранчак, Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29 :

2.      Жабін, А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

3.      Жабін, А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 13–19.

4.      Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – К., 2014. – С. 290–293.

5.      Вітушко, Н. С. Організація підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння: перевірка інформації на достовірність / Н. С. Вітушко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – 2014. – С. 205–208.

6.      Мар’їна, О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісн. Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 19–21.

7.      Карпюк, Д. Мережеві документи соціальних медіа як об'єкт депонування / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 42–51.

8.      Терещенко, І. Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 560–572.

9.      Струнгар, В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23–27.

10.  Струнгар, В. Методологія дослідження контекту бібліотечних сторінок у соціальних медіа / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488–500.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5903  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!  Вгору  

1.      78.3 Б 59 Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів міжнар. наук. конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття»: дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; наук. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2012. – 184 с.

2.      78.34(4УКР) Б 59 Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт.2016 р.) / НАН України [та ін.] ; ред. О. З. Клименко. – Київ : НБУВ, 2016. – 640 с.

3.      78.34(4УКР) З-41 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національої історичної бібліотеки України : (м. Київ, 2–3 жовтня 2014 року) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; голова редкол. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – 188 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН) 78 Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; ред. кол. О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2011. – 127 с.

5.      78.34(4УКР) М 65 Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р.: збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ : НБУВ, 2014. – 544 с.

 1. 78.36 П 78 Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. УНБ, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 верес. 2007 р. / укл. : С. Басенко. – Київ : НПБУ, 2007. – 104 с.
 2. Бакуменко, О. Бібліотека і книга в контексті часу : [для директорів національних, державних та обласних універсальних бібліотек, керівників відділів культури обласних державних адміністрацій відбувся «круглий стіл» «Життєдіяльність бібліотечних інновацій: пошук шляхів забезпечення». Проте головною подією у бібліотечній галузі стала VII всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу", яку організували й провели Міністерство культури України та Національна парламентська бібліотека України у партнерстві з Програмою "Бібліоміст"] / Олександр Бакуменко // Українська літературна газета. – 2013. – 14 червня. – С. 9.
 3. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору : Міжнародна наукова конференція «Роль бібліотек у формуванні єдиного науково - інформаційного простору України» // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 4 – 5.
 4. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – С. 29–54.
 5. Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.
 6. Савіна, З. І. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини : IV Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / З. І. Савіна, О. В. Баркова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 7–11.
 7. Тітова, Н. Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів / Н. Тітова // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 22–26.
 8. Ювілейна конференція / підгот. текст С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 7–9.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5900  Популяризація нових надходжень у бібліотеках України. Дякую.  Вгору  

Популяризація нових надходжень у бібліотеках України

 1. Баньковська, І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог : автоматизація бібліотечних процесів / І. Баньковська // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 14–15.
 2. Бейліс, Л. І. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. -–С. 8–11.
 3. Білодід, Л. І. «Солодка бібліотека» / Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 12–14.
 4. Водолазька, С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2013. – Т. 51. – С. 101–106.
 5. Виставкова діяльність: сучасні тенденції // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 3. – С. 1–3.
 6. Волян, Н. Популяризація книги та читання засобами фотомистецтва: фотовиставка «Людина і книга» / Н. Волян // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 27.
 7. Воробель, С. І. Буктрейлер як новий жанр популяризації книги / С. І. Воробель, Б. Б. Кобильник // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 21/22. – С. 70–73.
 8. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Частина перша. Фліпбук, Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13–17.
 9. Ганьшева, В. Интерактивный залог успеха : визуализация как способ продвижения новинок литературы / В. Ганьшева // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 23–25.
 10. Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5–9.
 11. Глазунова, Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Частина п’ята. Нові форми рекомендації книг / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 12–13.
 12. 78.34(4УКР) Н 34 Гончаренко, М. Нові надходження як складник оперативного бібліотечно-інформаційного сервісу / М. Гончаренко, Г. Степанова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 189–200.
 13. Духневич, Н. Б. Книжкові інсталяції в шкільній бібліотеці / Н. Б. Духневич // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 10. – С. 2–3.
 14. Калугіна, К. В. Деякі аспекти популяризації книги через Інтернет [Електронний ресурс] / К. В. Калугіна // Інформаційне суспільство. – 2015. – Вип. 21. – С. 54–58.
 15. Книжкові інсталяції в бібліотеці // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 44.
 16. 78.34(4УКР) Н 34 Коваль, Т. Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах : (на прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ) / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Смоляр // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 61–80.
 17. Косачова, О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 15–18.
 18. Кудря, Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37.
 19. Мамедова, Ю. П. Популяризація книги та читання в шкільній бібліотеці / Ю. П. Мамедова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 6–8 ; Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 12. – С. 6–8.
 20. Маркова, В. А. Книга і виклики нової комунікативної реальності [Електронний ресурс] / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2010. – Вип. 29. – С. 120–129.
 21. Мельниченко, А. Реклама та PR як засоби популяризації української книги [Електронний ресурс] / А. Мельниченко, А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 11. – С. 44–45.
 22. Пащенко, М. Популяризація сучасної української книги, налагодження ділових контактів / М. Пащенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 48 – 50.
 23. Петренко, О. Популяризація дитячої книги та читання – одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 44 – 48.
 24. Сошинська, Я. ІV Львівський бібліотечний форум – читаймо у різних форматах / Я. Сошинська // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 48.
 25. Тарасюк, Г. Е. Реклама книг в школьной библиотеке / Г. Е. Тарасюк // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 6. – С. 16–18.
 26. Філяк, Н. Буккросинг для книголюбів / Н. Філяк, Г. Заславець // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. -–С. 14.
 27. Чорна, І. В. Буккросинг – світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 2–3 ; № 8. – С. 31–32.
 28. Шпольська, Т. Л. Використання інформаційних технологій при застосуванні масових форм популяризації літератури / Т. Л. Шпольська // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 6. – С. 71–73.

 

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5881  Порадьте, будь ласка, літературу з питання "Міжнародна співпраця бібліотечних працівників України на сучасному етапі"!  Вгору  

1.     78.34 З-11 З досвіду роботи бібліотек Латвії : підгот. бібліотекарями Кіровоградщини, учасн. Міжнар. проекту профес. розв. укр. та латв. бібліотекарів "10+10" / Т. Козловська [та ін.]. – Кіровоград : Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, 2001. – 36 с.

2.     78.34(4УКР) М 19 Малолєтова, Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток : [нарис] / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 144 с.

3.     78.3 М 34 Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», Львів, 7–9 жовт. 2009 р. : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO 2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ; XIII Міжнар. наук.–практ. конф. УкрІНТЕІ «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології». – Київ : УкрІНТЕІ, 2009. – 332 с.

4.     66.4(0) С 13 Савчук, І. Міжнародні організації / Іван Савчук. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

5.     78.34(4Укр) Н 34 Аксьонова, Н. Міжнародний досвід упровадження електронного уряду як ефективного механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційних потреб населення / Наталія Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 292–299.

6.     Березкіна, В. Міжнародний бібліотечний конгрес. Бібліотеки світу очима українців / В. Березкіна, І. Савченко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 1. – С. 59–65.

7.     78.3 Н 34 Вишневська, І. Інформаційно–аналітичні центри країни в міжнародному обміні інформацією / Ірина Вишневська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 36–42.

8.     Воскобойнікова-Гузєва, О. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифорових інформаційних ресурсів» / О. Воскобойнікова-Гузєва; О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 32–33.

9.     Воскобойнікова-Гузєва, О. Міжнародний діалог бібліотекарів / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 39–41.

10.    78.34(4УКР) Н 34 Добко, Т. Міжнародний досвід довідково–бібліографічного забезпечечння інформаційних запитів владних структур / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 61–66.

11.     Журавльова, І. Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів України на шляху до світого інформаційного простору» : бібліотечні форуми, конференції / Ірина Журавльова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 26–28.

12.    Зніщенко, М. Упровадження УДК – шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 14–17.

13.    Коваль, Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 15–17.

14.   78.34(4Укр) Н 34 Кузнецов, А. Міжнародний проект «Світова цифрова бібліотека» / Андрій Кузнецов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 153–173.

15.    78.34(4Укр) Н 34 Лаба, О. Особливості складання бібліографічних описів як результату аналітико–синтетичної переробки міжнародної інформації / Оксана Лаба, Крістіна Калінчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 455–464.

16.     Лямець, А. IV міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / А. Лямець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 69–71.

17.     Лямець, А. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Бібліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл / А. Лямець // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 7. – С. 25–29 : табл.

18.      Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 38–54.

19.     Малолєтова, Н. Книгообмінні зв'язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 32.

20.    78.34(4Укр) Б 59 Малолетова, Н. И. Международные книгообменные связи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (1918–2008 гг.) / Н. И. Малолетова, Р. Л. Красий // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Международная ассоциация Академий наук. – Київ, 2009. – Вып. 7. – С. 328–346.

21.   78.3 Н 34 Новицька, Г. Інформаційне забезпечення фондів та бібліотек науково–дослідних установ / Галина Новицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 167–171.

22.    Пашкова, В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 8–9.

23.    Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.

24.    78.34(4Укр) Н 34 Солонська, Н. Міжнародний електронний каталог пам'яток бібліотечно-інформаційної культури в контексті інформаційної цивілізації / Наталія Солонська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 223–230.

25.    78.3 В 42 Соляник А. А. Міжнародні зв'язки як чинник розвитку бібліотечної освіти й науки / А. А. Соляник // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2011. – С. 222–230.

26.    Тур, О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.. – 2011. – № 3. – С. 6–9.

27.     Хакертт, Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net / Т. Хакертт // Інтелектуальна власність в Україні : Науково–практичний журнал. – 2015. – № 7. – С. 28–33.

28.     Шевченко, І. О. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи української бібліотечної асоціації : нотатки з Форуму бібліотекарів у Австрії / І. О. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 6–8.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5868  Доброго часу доби. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, на тему: «Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами». Дякую.  Вгору  

Бібліотечне обслуговування дітей з особливими потребами

1. Ашаренкова, Н. Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стають реальністю для України / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 7–11 ; 2006. – № 1. – С. 7–11.

2. Гниломёдова Т. Спасательный круг: особая забота для особых людей / Т. Гниломёдова, М. Вишняковская // Библиотека. – 2011. – №7. – С. 20–21.

3. Діти з порушеннями психофізичного розвитку // Шкільна б-ка. – 2008. – №3. – С. 116–122.

4. Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями // Бібл. планета. – 2007. – №1. – С. 13–16.

5. Кабачек О. Коррекционная педагогика: что она может дать детям /О. Кабачек// Библиотека.–1999. – №4. – С.83–85.

6. Куманець Н. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами / Н. Куманець // Вісн. Книжкової палати.– 2011.– №10, – С. 28–32.

7. Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами / Н. Е. Кунанець // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 510–527. – Бібліогр. 13 назв.

8. Лахнова, Р. І. Життя для книги і для читача / Р. І. Лахнова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 20–22.

9. Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. В. Мартюшова // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 24–25.

10. Петричук, М. Світ без обмежень : [про створення в Івано-Франківську комп'ютеризованої бібліотеки для незрячих інвалідів. Наразі, в бібліотеці представлено 1105 озвучених книг, а також доступ до мережі Інтернет] / М. Петричук // Урядовий кур'єр. – 2010. – 19 берез. – С. 19.

11. Покотило, Ю. І. Сучасна бібліотека – провідник у роботі з соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами / Ю. І. Покотило // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 13–15.

12. Соберай, С. Увидеть красоту и ощутить контур изображения / С. Соберай // Библиополе. – 2008. – № 8. – С. 62–63.

13. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами. – Київ: Держсоцслужба, 2005. – 108 с.

14. Ярощук, В. Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р. Щербан // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 26–27.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5866  Доброго дня, будь ласка, подайте літературу з теми "Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі"  Вгору  

Бібліотеки для молоді в інформаційному просторі

1. Борзенко, Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді / Н. Борзенко // Бібліотечна планета. – 2017. – № 2. – С. 20.

2. Виноградова, О. Б. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / О. Б. Виноградова // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 14.

3. Григоренко, В. Читати модно: [у столиці стартував соціальний проект, мета якого заохотити молодь до читання. Майданчиком для проекту є "Фейсбук". Охочі обіцяють розповідати і про бібліотеки Києва, публікуватимуть історії людей, які в них працюють. Планується книжковий показ фешн-зйомки українських дизайнерів] / В. Григоренко // Україна молода. – 2017. – 9 серп. – С. 3.

4. Драпалюк, Л. Молодий читач в інформаційному просторі / Л. Драпалюк // Вісн. книжкової палати. – 2001. – № 6. – С. 20–21.

5. Караман, Т. Формування патріотичних цінностей у студентської молоді бібліотечними формами роботи / Т. Караман // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 39–40.

6. Кулик, Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді) : моніторинг ефективності / Є. Кулик // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 49–52.

7. Левковська, Н.Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію / Н. Левковська // Вісн. КНУ Шевченка: Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – Вип. 19. – С. 23–25.

8. Лізановська, Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 34–35.

9. Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах / Світлана Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 39–43.

10. Монченко, Н. В. Молодой человек в информационном пространстве / Н.В. Монченко // Новая библиотека. – 2005. – № 10. – С. 26–27.

11. Пирогова, О. Конференции молодых ученых и специалистов как эффективная форма работы с молодежью / О. Пирогова, Л. Авгуль // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 59–65.

12. Руденко, Л. «Арт-Підвал»: бібліотека для молоді – молодь для бібліотеки / Л. Руденко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 4. – С. 20–21.

13. Степченко, Л. Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху / Любов Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 508–515.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5865  Доброго дня, надайте, будь ласка, інформацію по темі "Зведені електроні каталоги. Корпоративне каталогізування". Дякую.  Вгору  

1.      78.37 В 37 Вершинин, М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособие] / М. И. Вершинин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 232 с. : ил. – (Библиотека).

 1. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 2. 78.34(4УКР) Н 34 Арсеєнко, Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в Австрійській національній бібліотеці / Тетяна Арсеєнко, Микола Воробей // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Киiв, 2015. – Вип. 42. – С. 165–175.
 3. 78.34(4Укр) Б 59 Ловейкина, Л. В. Использование корпоративных библиотечных технологий при каталогизации документов (на примере ЦНБ НАН Беларуси) / Л. В. Ловейкина, М. М. Бадылевич, М. Ю. Грядовкина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Международная ассоциация Академий наук. – Київ, 2011. – Вып. 9. – С. 117–120.
 4. 78.34(4Укр) Н 34 Пастушенко, О. Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегмента інформаційного простору України / Олена Пастушенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36.
 5. 78.34(4УКР) М 65 Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 342–344.
 6. Бродовский, А. И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного взаимодействия / А. И. Бродовский // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 11. – С. 57–60.
 7. Вилегжаніна, Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 15–18.
 8. Волохін, О. Центрально-український кооперативний каталог – складова корпоративної каталогізації / О. Волохін, Є. Літвінова // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 21–22.
 9. Дрозд, О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 26–29.
 10. Кичакова, Н. Н. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации в России: на примере проекта «Каталогизация перед публикацией – (СІР)» / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 47–52.
 11. Корнілова, Є. О. Практика та перспективи представлення інформаційних ресурсів академічного інституту на корпоративних сайтах / Є. О. Корнілова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 29–31.
 12. Кузьмінич, Т. Змістовне опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 21–23.
 13. Лобузіна, К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 24–28.
 14. Ловейкина, Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 26–29.
 15. Маршак, Б. И. Эволюция Автоматизированной системы Сводного каталога научно-технической литературы / Б.И.  Маршак, М. А. Рагимова, В. С. Соколовская // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 6. – С. 5–12.
 16. Мілясевич, І. В. Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення / І. В. Мілясевич // Бібліотечна планета. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
 17. Мыхлик, В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / В. Мыхлик // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 21–24.
 18. Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога : из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 21–26.
 19. Подошовка, Н. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогізації : автоматизація бібліотечних процесів  / Н.  Подошовка // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 16–19.
 20. Соколинский, Е. К. Международный сводный каталог: спустя 10 лет : промежуточные итоги / Евгений Кириллович Соколинский // Мир библиографии. – 2013. – № 1. – С. 5–8.
 21. Щербан, Р. Сучасний підхід до збереження історичної спадщини Волині / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 3. – С. 33.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5757  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою: "Бібліотечна технологія в умовах комплексної автоматизації".   Вгору  

1.      78.3 А 49 Алешин, Л. И.  Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие: в 2 ч. / Л. И. Алешин. – Москва : Профиздат, 2001.

2.      78.3 Б 86 Бочаров Б. П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности / Б. П. Бочаров. – Москва : Изд. Н. В. Бугакова, 2011. – 60 с. – (Библиотеки учебных заведений ; № 39).

3.      78.3 Д 73 Дрешер, Ю. Н. Технические средства управления : учебник / Ю. Н. Дрешер, В. А. Цветкова. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2010. – 352 с. : ил., портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 122).

4.      78.3 Е 51 Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 304 с. : табл. – (Библиотека).

5.      78.34 П 78 Проблемы совершенствования и развития автоматизированных информационно-библиотечных систем ГПНТБ СССР в ХІІ пятилетке : сб. науч. трудов / отв. ред. В. М. Ростовцев. – Москва, 1987. – 136 с.

 1. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 2. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім .О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 18–26 .
 3. Баженов, С. Р. Поэтапное развитие АБИС: объективная неизбежность и субъективные факторы, сдерживающие процесс автоматизации / С. Р. Баженов, А. И. Павлов // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 11. – С. 67–73.
 4. Баженов, С. Р. Автоматизированная система межбиблиотечного абонемента и доставки документов под ИРБИС. Новые результаты / С. Р. Баженов, Р. М. Паршиков // Научные и технические . – 2012. – № 11. – С. 77–81.
 5. Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.
 6. Кислюк, Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів / Любов Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 38–41.
 7. Коржик, Н. Автоматизований абонемент вищого навчального закладу / Коржик Н. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 4. – С. 36 – 37.
 8. Пашков, В. Автоматизовані системи зберігання і видачі документів: виникнення та тенденції розвитку / В. Пашков // Бібліотечна планета. – 2003. – № 2. – С. 33–34.
 9. Прилипко, Т.А. Инновационные технологии в работе научно-библиографического отдела Национальной исторической библиотеки Украины / Т. А. Прилипко, К.Г. Таранюк-Русановський, Л. З. Рудзский // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 3. – С. 64–72.
 10. Татарчук, Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів державної наукової Сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України / Л. Татарчук // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 30–32.
 11. Чабан Ірина Автоматизація бібліотечних процесів ( з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І Вернадського) / Ірина Чабан // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – С. 46–52.
 12. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська  // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – Ст. 193–209.
 13. Шепелява Н. Аналіз досвіду автоматизації бібліотек : основні етапи / Шепелява Н. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 3. – С. 21–22.
 14. Яцевич, Н. А. Автоматизация библиотек: проблемы терминологии / Н. А. Яцевич // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 2. – С. 50–54.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5748  Я не можу зареєструватися на вашому сайті, можете допомогти?  Вгору  
Для того, щоб скористатись веб-сайтом бібліотеки та розміщеними на ньому ресурсами, реєстрація не потрібна. Записатися до бібліотеки можна при наявності паспорту або іншого документу, що засвідчує особу, прийшовши безпосередньо до бібліотеки.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5729  Доброго дня!Підкажіть скільки коштує рік абонементу в бібіліотеці? Зарання дякую   Вгору  
Доброго дня! Оформлення реєстраційного документу користувача на 1 рік коштує 20 грн
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5725  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового і навчального процесу".  Вгору  

Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового і навчального процесу

 1. 78.3 Н 34Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол. Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 598 с.
 2. 78.3 П 14Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 280 с.
 3. 78.34(4УКР) П 80 Прокопенко, Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.
 4. Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.
 5. 78.34(4УКР) М 65 Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 290–293.
 6. 78.3 М 34 Ісаєнко О. О. Онлайновий інформаційний сервіс сучасної бібліотеки / О. О. Ісаєнко // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». 7–9 жовтня 2009 р. м. Львів. – 2009. – С. 315–319.
 7. Бережна, К. Інформаційний сервіс публічних бібліотек України : напрями розгортання в комунікаційному просторі / К. Бережна // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 9–12.
 8. 78.34(4УКР) Н 34 Березна, Т. Нові послуги для підвищення ефективності бібліотечного сервісу / Т. Березна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 163–173.
 9. Владичинська, А. Навіщо сервіс у бібліотеці? / А. Владичинська // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 26–29.
 10. 78.34(4УКР) М 65 Каліберда Н. Ю. Інформаційне обслуговування відділених користувачів: тенденції та перспективи / Н. Ю. Каліберда // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 43–44.
 11. 78.34(4Укр) Н 34 Каліберда, Н. Ефективність роботи онлайн-сервісу «віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Каліберда, Є. Корнілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 246–263.
 12. Ковальчук, С. Києво-Могилянська бізнес-школа для бібліотекарів: перевершені сподівання / С. Ковальчук, С. Кравченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 25–26.
 13. Кулик, Є. Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 28–31.
 14. Кулик, Є . Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 23–28.
 15. Литвинова, Н. Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках / Н. Н. Литвинова // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 41–45.
 16. Опарина, О. Д. Сервис-ориентированные исследования и библиотечная инноватика / О. Д. Опарина // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – С. 30–35.
 17. Ржеуський, А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / А.В.  Ржеуський // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 13–15.
 18. 78.34(4Укр) Н 34 Соловяненко, Д. Онлайновий бібліотечний сервіс як один із видів бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 201–223.
 19. 78.3 Н 34 Соловяненко, Д. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113–130.
 20. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5720  Доброго дня! Я написав статтю і для її публікації мені потрібно проставити шифр УДК назва статті "Заводське відтворення коропа". Дякую!!!  Вгору  

Шановний користувачу!

Щоб проставити індекс УДК до Вашої статті, необхідно завітати до бібліотеки. Це платна послуга.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [264]
Бібліотеки. Архіви [332]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [185]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [180]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1687]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [90]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [190]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [125]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро