ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 4 1234 >

Код: 5902  Підкажіть, які книги з античної філософії є у бібліотеці?  Вгору  
 1. 87.3 M 34 Mathesis. Из истории античной науки и философии / отв. ред. И. Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1991. – 256 с. – Библиогр. в конце ст.
 2. А 72 Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты / сост. и общ. ред. А. А. Аветисьян. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1955. – 313 с.
 3. 87.3(0)32 А 72 Антология античной философии : збірка / сост. С. В. Перевезенцев. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2001. – 415 с. : ил. – (Мировая философия).
 4. 87.3(0) А 72 Антология мировой философии: античность. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. – 960 с. – (Пушкинская б-ка).
 5. 87.3(0) А 84 Арним Г. История античной философии / Г. Арним ; пер. с нем. и предисл. : С. И. Поварнин. – 2–е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 264 с. – (Из наследия мировой философской мысли : философия античности).
 6. 87.3(0) А 90 Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высш. шк., 1998. – 400 с.
 7. Б 74 Богомолов, А. С. Античная философия / А. С. Богомолов. – Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. – 368 с.
 8. 87.3(0)32 Б 74           Богомолов, А. С. Античная философия : учебник / А. С. Богомолов. – 2-е изд. – Москва : Высш. шк., 2006. – 390 с. – (История философии).
 9. И 90 История античной диалектики / авт. кол. В. В. Соколов [и др.]. – Москва : Мысль, 1972. – 335 с.
 10. Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры).
 11. 87.3 Л 79 Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев. – Москва : МИР ИДЕЙ : АКРОН, 1995. – 232 с.
 12. 87.3(0) Л 91 Льюис, Дж. Г. Античная философия: от Евклида до Прокла / Дж. Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224 с. – (История философии в биографиях).
 13. 87.3(0) Н 17 Надточаев, А. С. Философия и наука в эпоху античности / А. С. Надточаев. – Москва : Изд–во Моск. Ун–та, 1990. – 286 с.
 14. 293 О–64 Оргиш, В. П. Античная философия и происхождение христианства / В. П. Оргиш. – Минск. : Наука и техника, 1986. – 182 с.
 15. 63.3(0)4 У 44 Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V–середина VII века) / В. И. Уколова ; отв. ред. Л. С. Чиколини. – Москва : Наука, 1989. – 320 с.
 16. 87.3(0) Ф 79 Форлендер, К. История философии. Античность. Средние века / К. Форлендер ; пер. с нем. под ред. В. А. Савальского. – Изд. 2–е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 280 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии).
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5840  Доброго дня!Підкажіть, які твори філософа Ніколло Макіавеллі є у фондах вашої бібліотеки?  Вгору  

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Избранное : пер. с ит. / Николо Макиавелли. – Москва : РИПОЛ классик, 1999. – 800 с.

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь : пер. с итал. / Н. Макиавелли ; вступ. ст., прим. Р. И. Хлодовского. – Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 512 с. : ил. – (Книги мудрости).

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь ; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия ; О военном искусстве : сборник : пер. с ит. / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672 с.

87.3 М 15 Макіавеллі, Н. Державотворець / Нікколо Макіавеллі. – Київ : Арій, 2015. – 224 с. – (Антологія мудрості).

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5777  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу з філософії польською мовою. Дякую!  Вгору  

1.      87.3(0) А 70 Arystoteles. Fizyka / Arystoteles. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 356 с.

2.      87.3(0) Р 72 Platon. Panstwo : w 3 t. / Platon. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. – 1958. – 3 t. – (Window on America).

3.      87.3 Т 23 Tatarkiewicz, W. Historia Filozofii : Filozofia Starozytna i Sredniowieczna : w 3 t. / W. Tatarkiewicz ; Platona. – 7th. ed. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. – 1931. – 3 t. – (Window on America).

4.      83.3(4ПОЛ) Ш 95 Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури : матеріали V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі: пер. з польс. / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич, 2014. – 782 с. – (Мова пол., укр., англ.).

5.      1М Я 77 Ярошевский, Т. М. Размышления о практике. По поводу интерпретации философии К. Маркса : пер. с пол. / Тадеуш М. Ярошевский ; ред. и послесл. Т. И. Ойзермана. – Москва : Прогресс, 1976. – 310 с. – (Мова пол., рос.).

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5762  Доброго вечора. Допоможіть знайти літературу до теми "Лінійні та циклічні теорії розвитку людства". Дякую!  Вгору  
Перегляньте, будь ласка, архів виконаних довідок. Така довідка вже виконана. http://www.library.vn.ua/spravka/index.php#up
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5711  Церковне життя в 20-30 роках   Вгору  

Церковне життя в 20–30 роках

 1. 86.372.27-3 Б 61 Біланич, І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / І. Біланич ; пер. з лат. Н. Царьова ; авт. післям. І. Паславська. – Львів : Астролябія, 2004. – 392 с. : іл.
 2. 86.372(4УКР) Б 68 Блажейовський, Д. Ієрархія Київської церкви (861–1995) / Д. Блажейовський. – Львів : Каменяр, 1996. – 567 с. : іл.
 3. 86.29(4УКР–4ВІН) З-63 Зінченко, А. Л. Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А. Л. Зінченко. – Київ : Освіта , 1993. – 256 с.
 4. 86.37 Г 34 Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923-1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-та ім. І. Франка, Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с.
 5. 86.377 П 20 Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987 : в 2 т. Київ : Вид. Сергійчук М.І., 2012.

Т. 1. – 656 с.

Т. 2. – 480 с.

 1. 86.37(4УКР) У 51 Ульяновський, В. І. Церква в українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : навч. посіб. / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1997. – 319 с.
 2. 29 Ц 44 Церква і релігія в Україні. 50 літ після жовтневої революції (1917–1967) : на пошану Преосвященного Владики Єпископа Платона Корниляка Апостольського Екзарха українців-католиків у Німеччини і Скандінавії у 25-ліття Єпископських свячень та покликання на Екзарха: зб. доп. Наук. Конф. Укр. Вільного Ун-ту в Мюнхені (5–7 лип. 1968 р.) / за ред. В. Янева. – Мюнхен : [б. и.], 1984. – 253 с. : портр. – (Наукові записки Українського Вільного Університету ; т. 11–12). – Колекція.
 3. 86.372 Я 72 Ярема, Р. (священик). Розкольницькі рухи в українському православ’ї у ХХ–ХХI століттях / священик Ростислав Ярема ; Українська Православна Церква; Київська Митрополія. – Київ: [б. в.], 2008. – 140 с.
 4. Андрущак, Р. І. Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо-католицької церкви на Поділлі наприкінці 20-х рр. ХХ століття / Р. І. Андрущак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 43–45.
 5. Бистрицька, Е. Питання ліквідації греко-католицької церкви у контексті радянсько-ватиканського протистояння / Е. Бистрицька // Мандрівець. – 2009. – № 4. – С. 26–36.
 6. Буравський, О. Римо-католицька церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні на початку ХХ ст. / О. Буравський // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 43–46.
 7. Бурега, В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920–1930–ті роки / В. Бурега // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 97–107.
 8. Вітвіцький, О. Участь духовенства Української Греко-Католицької Церкви в державотворчих процесах на Західноукраїнських землях у 1918–1921 роках / О. Вітвіцький // Визвольний шлях. – 2004. – № 11. – С. 74–88.
 9. 63.3 (4УКР) В 48 Галамай, О. М. Реалізація політики відокремлення церкви від держави у 20-х роках ХХ століття на Поділлі / О. М. Галамай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 81–84.
 10. Жилюк, С. «Нова церква» : обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / С. Жилюк // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 44–48.
 11. Зінченко, А. Український церковний рух на Переяславщині у 1920–1925 рр.: перебіг та учасники / А. Зінченко // Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 94–103.
 12. Киридон, А. Постання української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917–1920 рр.) / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 4. – С. 118–131.
 13. Киридон, А. Українська автокефальна православна церква в умовах більшовицької влади (1920–1922 рр.) : зміна акцентів / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 5. – С. 73–85.
 14. Киридон, А. М. Українська православна церква (1930–1936 рр.) / А. М. Киридон // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 143–159.
 15. Киридон, А. «Щоб вороги топили один одного...» : про причини церковних розколів у Радянській Україні 1920-х років / А. Киридон // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 23–30.
 16. Лаврик, Г. В. Відокремлення церкви від держави як конституційно-правовий принцип свободи совісті, релігійних віросповідань і антирелігійної пропаганди у Радянській Україні 1919–1929 рр. / Г. В. Лаврик // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 6. – С. 150–159.
 17. Луцький, І. Декларування християнських засад при спробах відновити українську державність на Західній Україні / І. Луцький // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 111–117.
 18. Надтока, Г. М. Римо-католицизм в Україні наприкінці XVIII – початку XXI століть: державно-церковний, міжконфесійний та етнонаціональний аспекти / Г. М. Надтока // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 30–38.
 19. Пилипів, І. Українська греко-католицька церква і Ватикан в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Мандрівець. – 2011. –№ 2. – С. 50–54. –
 20. Пунько, Л. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичині (1919–1930 рр.) / Л. Пунько // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 39–46.
 21. 63.3(4УКР)62 П 50 Стойчев, В. М. Переслідування православного духовенства в роки «Великого терору» : (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області) / В. М. Стойчев // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ, 2013. – С. 264–280.
 22. 63.3(4УКР) Н 34 Тарапон, О. Вплив економічної політики держави щодо церкви на життя та побут духовенства у 20-ті рр. XX ст. / О. Тарапон // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 87–93.
 23. Фесенко, А. Державно-церковні відносини у 1920–х рр. : на матеріалах Донецького регіону / А. Фесенко // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 73–83.

 

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5710  Доброго дня, підкажіть, що є у бібліотеці на тему "Філософія життя Г.Зіммеля"  Вгору  

Філософія життя Г. Зіммеля

1. 87.3(4ІТА) А 13 Аббаньяно, Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н. Аббаньяно ; пер. с итал. : А. Л. Зорин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 312 с.

2. 87.3(4) Б 17 Базалук, О. А. Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму (компаративистский анализ) : монография / О. А. Базалук. – Вінниця : Власюк О., 2006. – 292 с.

3. 60 Б 90 Бугле, С. Социальная наука в современной Германии : пер. нем. / С. Бугле. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 176 с. – (Из наследия мировой социологии)

4. 87.6 З-62 Зиммель, Г. Проблемы философии истории. Этюд по теории познания : пер. с нем. / Г. Зиммель ; под ред. В. Н. Линда. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли: теория познания)

5. 71.1 И 42 Иконникова, С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 474 с. : ил.

6.  87я73 К 79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – Київ : Книга, 2005. – 528 с.

7. 87.3(4НІМ)6-63 Р 50 Риккерт, Г. Философия жизни / Г. Риккерт ; пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 506 с.

8. 87.7 С 16 Сало, І. В. Філософія життя / І. В. Сало, Т. І. Соколенко. – Суми : Університет. книга, 2006. – 240 с.

9. 87.3 Х 18 Хамітов, Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі слов. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016. – 396 с.

10. 60.51я7 И 90 Социология Георга Зиммеля // История социологии : учебник для вузов. – Москва, 2009. – С. 279–307.

11. Карпова, С. Г. Інтерпретації проблеми «декадансу» та «кризи» представниками філософії життя [Електронний ресурс] / С. Г. Карпова // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 84. – С. 270–274.

12. Кушерець, Т. Перехід від трансцендентального до реального суб'єкта історії у «філософії життя» Електронний ресурс] / Т. Кушерець // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Філософія. – 2013. – Вип. 14. – С. 115–119.

13. Мартіросян, О. «Філософія життя» як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти [Електронний ресурс] / О. Мартіросян // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 375–377.

14. Томас, К. Георг Зиммель об общественных силах / К.Томас // Вестник МГУ. Серия, 18 Социология и политология. – 2002. – № 3. – С. 87–95.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5635  Допоможіть підібрати літературу на тему "Види та прояви релігійного фанатизму".  Вгору  

Види та прояви релігійного фанатизму

 1. 88.57 Д 24 Двойнин, А. М. Психология верующего. Ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / Алексей Двойнин. – Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 224 с.
 2. 86.2 Л 82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-е вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер).
 3. 88.57 П 38 Пленники религиозного экстаза : психология религиозных сект / авт.-сост. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. – Харьков : Прапор, 1998. – 477 с.
 4. 86.2я73 Р 36 Релігієзнавство : навч. посіб. / ред. В.Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ–2000, 2004. – 328 с. – (Вища освіта в Україні).
 5. 88.57 С 21 Сафронов, А. Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до современности : монография / А. Г. Сафронов. – Харьков : Коваленко А.В., 2008. – 288 с.
 6. 86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. – Київ : Професіонал, 2005. – 544 с.
 7. 86.2 Я 77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 423 с.
 8. Бурлак, С. М. Природа та сутність релігійного фанатизму / С. М. Бурлак // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 42/45. – С. 59–60.
 9. Инина, Н. В. Опыт классификации форм веры / Н. В. Инина // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 120–128.
 10. Леоненко, Т. Є. "Нові релігійні групи" (тоталітарні секти) як структурна основа поширення релігійного кримінального фанатизму / Т. Є. Леоненко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 2. – С. 88–92.
 11. Омельчук, Р. К. Рациональность фанатизма в контексте исследования веры как механизма преемственности ценностей / Р. К. Омельчук // Философские науки. – 2012. – № 4. – С. 40–55.
 12. Омельчук, Р. К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере / Р. К. Омельчук // Вопросы философии. – 2012. – № 4. – С. 25–32.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5611  Філософські та гуманістичні погляди Ф. Бекона.  Вгору  

Філософські та гуманістичні погляди Ф. Бекона

 1. 1Ф Б 97 Бэкон, Ф. Сочинения : в 2 т. / Фрэнсис Бэкон ; сост., общ. ред. и вступ. ст., пер. с англ. А. Субботина. – Москва : Мысль, 1977-1978. – (Философское наследие).
 2. 87.3 Г 85 Гриненко, Г. Фрэнсис Бэкон / Г. Гриненко // История философии : учебник / Г. Гриненко. – Москва, 2006. – С. 294–298.
 3. 1Ф М 48 Мельвиль, М. Френсис Бэкон / М. Мельвиль. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
 4. 1Ф М 69 Михайленко, Ю. Ф. Бэкон и его учение / Ю. Михайленко. – Москва, 1975. – 264 с. – С. 255–260.
 5. 1Ф С 89 Субботин, А. Фрэнсис Бэкон / А. Субботин. – Москва : Мысль, 1974. – 175 с. – (Мыслители прошлого).
 6. 72.3 Б 89 Литвинова, Е. Фрэнсис Бэкон его жизнь, научные труды и общественная деятельность : биограф. очерк / Е. Литвинова // Бруно. Бэкон. Локк. Лейбниц. Монтескье : биограф. повествования / ред. Н. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – С. 83–158. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 24).
 7. 1Ф Б 97 Субботин, А. Фрэнсис Бэкон и принципы его философиии / А. Субботин // Сочинения : в 3 т. Т. 1 / Ф. Бэкон ; сост., общ. ред. и вступ. ст., пер. с англ. А. Субботина. - Москва, 1977. – С. 5–53.
 8. 63.3(0) И 90 Френсис Бэкон, барон Веруламский, виконт Сент-Альбан // Историки и история. – 1997. – Т. 1. – С. 650–667.
 9. Картунов, О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщині Френсіса Бекона / О. Картунов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 48–56.
 10. Черников, М. Роджер Бэкон - гений средневекового естествознания / М. Черников // Биология в школе. – 2002. – № 5. – С. 15–18.
 11. Черников, М. Роджер Бэкон – гений средневекового естествознания / М.Черников // Биология в школе. – 2002. – № 5. – С. 15–18.
 12. Ливанова, М. Френсис Бэкон : знания и сила / М. Ливанова // Личности. – 2012. – № 5. – С. 106–121 : фот.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5609  Доброго дня! Я займаюся дослідженням на тему: "Висвітлення проблеми жебрацтва у ЗМІ: соціальний аспект." Допоможіть підібрати матеріал. Дякую!  Вгору  
 1. Ахметова, М. В. Тексты московских нищих / М. В. Ахметова // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 39–51.
 2. Бутовская, М. Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры / М. Л. Бутовская // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 3–11.
 3. Бутовская, М. Л. Нищие как городская субкультура: устойчивость взаимоотношений нищих и общества в исторической перспективе / М. Л. Бутовская, М. А. Ванчатова // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 12–25.
 4. Дашинська, А. Жебрацтво: соціальна хвороба чи професія / А. Дашинська // Вінниччина (Спец.випуск «Хочу все знати»). – 2004. – 24 квітня. – С. 7.
 5. Дьяконов, И. Ю. Нищенство в дореволюционной России / И. Ю. Дьяконов // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 26–38.
 6. Кузнецов, В. В. Експлуатація дитини у вигляді жебракування / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 191–199.
 7. Кулеха І. "Золоті" прохачі або чи можна вирішити проблему дитячого жебрацтва / І. Кулеха // Юридичний вісник України. – 2011. – 15–21 січня, № 3. – С. 14.
 8. Максимів, І. І. Психологічна характеристика об’єктивних причин втягнення дитини у жебрацтво [Електронний ресурс] / І. І. Максимів // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 229–235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_40
 9. Погорелова, О. Горечи нуждающихся / О. Погорелова // Екологічна газета . – 2008. – 10 жовтня. – С. 8–9.
 10. Семчук, Н. О. Суб’єкт та суб’єктивна сторона залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. О. Семчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Число 2. – С. 113–118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_18
 11. Фетхелисламова, А. Феноменология детского нищенства / А.Фетхелисламова // Социс. – 2001. – № 2. – С. 127–129.
 12. Чернова, Н. Історико-правовий аналіз кримінального законодавства України про відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом / Н. Чернова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 156–158.
 13. Швидкий, В. П. Бродяжництво й жебрацтво як елемент соціального життя в Україні у першій половині 1950-х рр. / В.П. Швидкий // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 149–169.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5607  Доброго дня.Чи залишились у бібліотеці Тімірязева видання творів К.Маркса, Ф.Енгельса,В.Леніна перекладені українською мовою?  Вгору  

У фондах нашої бібліотеки є в наявності різні видання творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна українською мовою.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5551  Допоможіть підібрати книги і статті до теми "Соціологія міжнародних відносин". Дякую  Вгору  

Соціологія міжнародних відносин

1.     66.4 Б 58 Бжезинский, З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – Москва : Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

2.     66.4(0) В 19 Василенко, И. Политический партнер как представитель цивилизации / И. Василенко // Политическая глобалистика : учеб. пособие / И. Василенко. – Москва, 2000. – С. 216–224.

3.     66.4(4Укр) Д 31 Демчук, П. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. Демчук. – Київ : ППП, 2004. – 264 с.

4.     60.5 Л 33 Лебедева, М. Основные проблемы и аспекты мировой политики // Мировая политика : учебник / М. Лебедева. – Москва, 2011. – С. 116–249.

5.     60.5 Л 84 Лукашевич, В. Глобалістика : навч. посіб. / В. Лукашевич. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Львів : Новий Світ-2000. – 2005. – 440 с.

6.     Международные отношения: социологические подходы / под ред. П.А. Цыганкова. – Москва : Гардарики, 1998. – 352 с. – (В бібліотеці немає).

7.     66.4я73 С 56 Современные международные отношения : учебник / Ред. А. В. Торкунов. – Москва : РОССПЭН, 2000. – 584 с. – (Пушкинская библиотека).

8.     Троян, С. Міжнародні відносини в постбілярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С. Троян // Зовнішні справи. – 2013. – С. 40–45.

9.     60.51 Ц 94 Цыганков, А. Социология международных отношений : анализ российских и западных теорий : учебник / А. Цыганков. – Москва : Аспект-Пресс, 2008. – 238 с.

10. 60.5 Ш 92 Штомпка, П. Современное общество // Социология / П. Штомпка. – Москва, 2008. – С. 577–619.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5546  Допоможіть зі списком книг і статей за темою "Історичний характер логіки як науки". Дякую  Вгору  

Історичний характер логіки як науки

1.     87.4 Д 85  Дуцяк, І. Історія логіки / І. Дуцяк // Логіка : підруч. / І. Дуцяк. – Київ, 2010. – С. 13-22.

2.     87.4 К 21  Карамишева, Н. Історичний розвиток науки логіки. Виникнення різних типів логіки / Н. Карамишева // Логіка (теоретична і прикладна) : навч. посіб. / Н. Карамишева. – Київ, 2011. – С. 19-28.

3.     87.4 Н 62  Никифоров, А. Этапы развития логики / А. Никифоров // Общедоступная и увлекательная книга по логике содержащая объмное и систематическое изложение этой науки профессором философии / А. Никифоров. – Москва, 1995. – С. 13-17.

4.     87.4 Л 69  Основні історичні етапи розвитку логіки // Логіка : підруч. / за заг. ред. В. Титова. – Харків, 2008. – С. 10-19.

5.     87.4 С 50  Смирнова, Е. Исторические предпосылки возникновения общей теории знаковых систем / Е. Смирнова // Логика и философия / Е. Смирнова. – Москва, 1996. – С. 18-25.

6.     87.4 Х-76  Хоменко. І. Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логічного знання / І. Хоменко // Логіка : підручник / І. Хоменко. – Київ, 2007. – С. 9-16.

7.     87.4 Л 69  Экскурс в историю логики // Логика : учеб. пособие / сост. И. Билецкий, П. Брунько, О. Кузь. – Харьков, 2004. – С. 34-76.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5457  Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Мухамед і походження ісламу"  Вгору  

Мухаммед і походження ісламу

1.  86.38–3 М 92 Мухаммед: жизнь, учение; мысли, изречения, афоризмы; суры из Корана; словарь ислама : біографія окремої особи / сост. В. В. Юрчук. – 3-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 320 с.

2.  86.38 С 21 Сафи ар–Рахман аль–Мубаракфури. Жизнь пророка да благословит его Аллах и да приветствует / Сафи ар–Рахман аль–Мубаракфури. – Москва, 2003. – 652 с.

3.   86.38 И 78 Ирвинг, В. Жизнь пророка Мухаммеда / Вашингтон Ирвинг ; пер. с англ. Петра Киреевского. – Москва : Ломоносовъ, 2012. – 224 с. – (История. География. Этнография).

4.  86.38 П 16 Панова, В. Ф. Жизнь Мухаммеда / В. Ф. Панова, Ю. Б. Вахтин. – Москва : Политиздат, 1990. – 495 с.

5.  86.38 Ш 85 Шредер, Э. Народ Мухаммеда. Антология духовных сокровищ исламской цивилизации / Эрик Шредер. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 638 с.

6.  86.38 Р 27 Доктор Рахман. Краткая история Ислама : хронология событий 570–1000 гг. от Рождества Христова: пер.с англ. / Рахман Доктор. – Москва : УММА, 2002. – 410 с.

7.  86.38 П 30 Петраш, Ю. Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность : философ.-культуролог. взгляд / Ю. Г. Петраш. – Москва : Республика, 2005. – 350 с.

8.  86.3+86.38 Р 36 Религии мира. Ислам / авт.-сост. А. А. Ханников. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384 с.

9.  86.38 Б 87 Брилев, Д. В. Ислам / Д. В. Брилев. – Москва : Мир книги, 2006. – 192 с.

10. 86.38 М 32 Массэ, А. Ислам : очерк истории : пер. с фр. / А. Массэ. – Изд. 3-е. – Москва : Крафт+, 2007. – 200 с.

11. 63.3(539АРА) О-79 Остроумов, Н. П. Исламоведение. Аравия, колыбель ислама / Н. П. Остроумов. – Изд. 4-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 280 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).

***

12.  Мирский, Г. И. Ислам: история и современность / Г. И. Мирский // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 3–20.

 13. 63.3(0) Х 98 Миропольська, Н. Зародження ісламу / Н. Миропольська // Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон / ред. Н. Є. Миропольська. – Київ, 2003. – С. 17–21.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5442  доброго дня,допоможіть будь ласка знайти літературу для наукової статті,тема: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИЙ АНАЛІЗ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ В СУЧАСНИХ ПРОЯВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Дякую!  Вгору  

Християнство

1. 86.37 Я 60 Янг, Д.Христианство : науково-популярна література / Д. Янг; Пер. с англ. К. Савельев. - М. : ФАИР, 1998. - 384 с.

2. 86.37 С 50 Смирнов, Е. И. История христианской церкви / Е.И. Смирнов. - 10-е репринт. изд. - Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. - 458 с.

3. 86.37 К 95 Кучер, О. Н. Христианство. История и современность / О. Н. Кучер. - Ростов н/Д : Феникс ; Х. : Торсинг, 2007. - 320 с. : ил.

4. 87.3(4ВЕЛ) Х 16 Хаксли, О. Вечная философия / Олдос Хаксли. - М. : Профит-Стайл: Серебряные нити, 2010. - 384 с.

5. Ефремова, Е. Проблема бессмертия в мусульманском аристотелизме / Е. Ефремова // Философские науки. - 2004. - № 5. - С. 72-90.

6. Сабадуха, В. О. Гріхи посередньої людини, або філософський аналіз причин людської деструктивності / В. О. Сабадуха // Практична філософія : науковий журнал. - 2011. - № 1. - С. 31-41.

7. Пахаренко, В. Животворна сутність християнства / В. Пахаренко // Слово Просвіти. - 2013. - 23-29 травня, 30 травня-5 червня. - С. 6-7.

8. Тайван, Л. Рефлексії про християнсько-мусульманський діалог / Л. Тайван // Людина і світ. - 2003. - № 8/9. - С. 19-23.

9. Кирюшко, М. Невідкладність мусульмансько-християнського діалогу / М. Кирюшко // Людина і світ. - 2004. - № 5. - С. 7-13.

10. Кисовская, Н. Христианско-исламский диалог в заподной Европе / Н. Кисовская // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 7 . - С. 55-64.

11. Силантьев, Р. А. Исламо-христианский диалог в России в новейший период / Р. А. Силантьев // Вопросы философии. - 2010. - № 9. - С. 177-182.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5334  Допоможіть, будь ласка, знайти вичерпну інформацію і відповідну літературу з теми: "Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення".  Вгору  

Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення

 1. 87.3 Б 67 Бичко, А. К. Історія філософії : підруч. для студ. вузів / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.
 2. 1Ф7 Б 87 Брагина, Л. М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.) / Л. М. Брагина. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1983. – 303 с. : ил.
 3. 87.3я2 І-90 Історія філософії : словник / Ред. В.І. Ярошовець. – К. : Знання України, 2005. – 1200 с.
 4. 87.3(4УКР) Л 64 Литвинов, В. Ренесансний гуманізм в Україні : монографія / Володимир Литвинов. – К. : Основи, 2000. – 472 с.
 5. 87.662 Н 73 Новіков, Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : монографія / Б.В. Новіков. – К. : ПАРАПАН, 2005. – 332 с.
 6. 87.7 Ф 76 Фоменко, А. М. Інваріанти гуманізму: історико-філософський аналіз : монографія / А. М. Фоменко. – К. : НАУ, 2011. – 240 с.
 7. 87.3я73 Х 18 Хамітов, Н. В. Історія філософії : проблема людини та її меж : навч. посіб. / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова, Л.Н. Гармаш . – К. : Наук. думка, 2000. – 271 с.
 8. 63.3(4УКР) В53 Пелешок Т. Ренесансний гуманізм: від теоценризму до антропоцентризму / Т. Пелешок // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 446–450.
 9. Війтенко, О. Гуманістичні ідеали епохи Відродження / О. Війтенко // Персонал. – 2010. – № 2. – С. 120–130 : фото.кол.
 10. Дороз, В. Філософія гуманізму, кросс-культуралізму та синергетики як теоретико-методологічна основа полікультурної освіти / В. Дороз  // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – С. 21–25.
 11. Дорошенко, В. Деякі ідеологічні засади державного розвитку України / В. Дорошенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 244–251.
 12. Нефедова, О. Філософія у стилі гуманізму / О. Нефедова // Сучасна освіта. – 2011. – № 6. – С. 28–29.
 13. Фатенков А. Н. Идиллия гуманизма и реалии человечности / А. Н. Фатенков // Человек. – 2009. – № 4. – С. 48–57.
 14. Ярошовець, В. Філософія як історія філософії / В. Ярошовець // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 36–46.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Сторінка 1 з 4 1234 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [264]
Бібліотеки. Архіви [332]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [185]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [180]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1687]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [90]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [190]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [125]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро