ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5349  Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, інформацію про історію побудови періодичної системи елементів Мендєлєєва, в електронному варіанті, завчасно дякую.  Вгору  

Шановний користувачу! Бібліотека не має власних електронних джерел з вашої теми. Радимо вам переглянути наступні електронні ресурси:

http://school.xvatit.com/index.php?title=41._Періодичний_закон_та_періодична_система_хімічних_елементів_Д._І._Менделєєва

http://uk.wikipedia.org/wiki/Періодична_система_елементів

http://spbu.ru/Structure/Culture/Museums/Mendeleev/

http://som.org.ua/k2349l1.html

Розділ: Хімія

Код: 5168  Доброго дня!Підкажіть будьласка де я можу знайти матеріал про "Органічну і неорганічну хімію."  Вгору  

Органічна і неорганічна хімія

1. 24.2 о-28 Общая органическая химия : т.12 / под ред.: Д. Бартона, У. Д. Оллис. - М. : Химия, 1981

2. 24.2 С 56 Современные проблемы органической химии. Вып. 9 : межвуз. сборник. / под ред. К. А. Оглоблина. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. - 248 с.

3. 24.2 Р 22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : навч. посіб. Ч. 2. Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 127 с.

4. 24.2 Р 22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологіяі : навч. посіб. Ч. 1. Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.

5. 24 Х 46 Хімія для університетів : повний курс в одному томі: підруч. для вузів / В. К. Яцимирський [та ін.]. - К. ; Ірпінь : Перун, 2010. - 432 с.

6. 24.2 Р 22 Ранський, А. П. Органічна хімія. Теорія та практикум / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 210 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-181.

7. 24.1 У 98 Уэллс, А. Ф.Структурная неорганическая химия : в 3-х т. / А. Уэллс ; ред. М. А. Порай-Кошица. - М. : Мир, 1987 - 1988.

8. 24.1 У 24 Угай, Я. А. Неорганическая химия : учеб. для вузов / Я. А. Угай. - М. : Высш. шк., 1989. - 463 с. : ил.

9. 24.1 Ц 27 Цвєткова, Л. Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова ; за наук. ред. О. П. Романюк. - 3-є вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс: Видав. В.М. Піча, 2006. - 412 с.

10. 24.1 Ц 27 Цвєткова, Л. Б. Неорганічна та органічна хімія. Ч. 2 : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. - Л. : Магнолія 2006, 2009. - 358 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 355-357.

11. 24.1 С 72 Спицын, В. И. Неорганическая химия. Ч. І : учебник / В. И. Спицын, Л. И. Мартыненко. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 476 с.

12. 24.1 Л 36 Левітін, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студ. вузів / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 464 с. : іл.

13. 24.1 С 28 Сегеда, А. С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс : навч. посіб. для студ. вузів / А. С. Сегеда. - Вид. 3-е, доп., змінене. - К. : Кондор, 2008. - 308 с.

Розділ: Хімія

Код: 4443  Молекулярна маса білка рівна 1000000. Визначіть кількість амінокислот у даному білку, якщо маса однієї амінокислоти рівна 100 а.о.м.  Вгору  
Молекулярна маса білка рівна 1000000. Визначіть кількість амінокислот у даному білку, якщо маса однієї амінокислоти рівна 100 а.о.м.
Шановний користувач!
Довідки, що вимагають вирішення певних завдань, Бібліотека не виконує. Зверніться будь ласка до відділу довідково–бібліографічного та інформаційного обслуговування (вул. Соборна, 73 І-й поверх). Бібліотека працює з 10 до 19 год., субота, неділя 10 до18 год., вихідний – п’ятниця.

 

Розділ: Хімія

Код: 4026  Фізикоколоїдна хімія  Вгору  

1.24.5 Ф 50 Фізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / А. І. Костржицький [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 496 с. - Бібліогр.  

2.24.5 К 84 Кругляков, П. М. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / П. М. Кругляков, Т. Н. Хаскова. - Изд. 2-е, испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 319 с. : ил. - Библиогр.  

3.24.5 Ф 50Физическая и коллоидная химия (в общественном питании) [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / С. В. Горбунцова [и др.]. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 270 с.  

4.24.5я73 С 44 Скоробогатий, Я. П.    Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів [Текст] : фізична і колоїдна хімія та фізико-хімічні методи дослідження: Навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, В.Ф. Федорко. - Л. : Компакт-ЛВ, 2005. - 248 с. : іл. - Бібліогр. 

У бібліотеці є книги попередніх років видання з цієї галузі. Рекомендуємо Вам звернутися до відділу довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування (І-й поверх, Соборна, 73).

Розділ: Хімія

Код: 3674  Допоможіть будь-ласка знайти будь-яку інформацію на тему: "Роль хімії в житті суспільства". Дякую!  Вгору  

Шановний користувач! В електронному каталозі бібліотеки окремих документів з даного питання не виявлено. Ви можете переглянути матеріали, в яких можливо висвітлюється дана тема. Краще Вам завітати до Бібліотеки у відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування і переглянути карткові каталоги.

 

1. 24 Х 46 Хімія навколо нас : збірка. - Х. : Основа, 2003. - 112 с. - (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5(5)). - ISBN 966-8245-28-8 : 10.40 р.

        

2. 28.081 Г 96 Гусакова, Н. В.  Химия окружающей среды : Учеб. пособие для студ. вузов / Н.В. Гусакова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 192 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 179-182 . - ISBN 5-222-05386-5 : 9.40 р.

        

3.  24  М 63 Мир химии. Занимательные рассказы о химии : науково-популярна література / Л.Ю. Аликберова; Сост. Ю.И. Смирнов. - СПб. : МиМ-Экспресс, 1995. - 160 с. - (Хочу все знать!). - ISBN 5-7562-0017-7 : 350000 крб.

        

4. 20.1(4УКР) П 27 Перший Всеукраїнський з'їзд екологів (ECOLOGY-2006) : Зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 4-7 жовт. 2006 р. / Ред. Б.І. Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 186 с. - ISBN 966-641-207-1 : 20.00 р.

Розділ: Хімія

Код: 3420  тести з хімії для 9 класу  Вгору  

1.     24.1 С 28 Сегеда А.С. Загальна і неорганічна хімія в тестах, задачах і вправах: Навч. посіб. для студ. вузів/ А.С. Сегеда. – К.: ЦУЛ: Фітосоціоцентр, 2003. – 592 с. – (Хімічні науки). -Бібліогр.

2.     24.1 С 77 Староста К.Є. та ін. Неорганічна хімія: Тестові завдання. 8-9 класи. – К.: Либідь, 1996. – 144 с.

3.     Афонина И.Г. Тестовые задания в курсе органической химии // Химия в школе. – 2002. – № 7. – C. 43-45.

4.     Батина Е. Тестовая проверка знаний // Химия в школе. – 2004. – № 9. – C. 21-23.

5.     Соколова О.Н. Из опыта изучения органической химии в IX классе: проверка знаний // Химия в школе. – 2002. – № 6. – C. 44-47.

6.     Устинова Т.В. Тестовый само- и взаимоконтроль при изучении нового материала // Химия в школе. – 2005. – № 1. – С.43-45.

7.     http://www.testportal.com.ua/index.php/text/tests/

8.     http://novoschool2.narod.ru/himia.htm

9.     http://www.alleng.ru/edu/chem4.htm

10. http://www.otlithnik.ru/test/testhim.shtml

Розділ: Хімія


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [28]
Історія [245]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [33]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [177]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1681]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [81]
Літературознавство [170]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [118]
Музика [17]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [182]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [118]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро