ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 2 12 >

Код: 5786  Альтернативна енергія (сонячні батареї).  Вгору  

Альтернативна енергетика (сонячна)

1.     31.6(4УКР) А 58 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку : колект. моногр.: присвяч. 30-річчю Вінниц. нац. аграр. ун-ту / Г. М. Калетнік [та ін.] ; за ред. Г. М. Калетніка. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 250 с. : кол. іл., портр., табл.

2.     31.15 Г 38 Германович, В. Альтернативные источники энергии. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 320 с. : рис.

3.     Горкина, Т. И. Альтернативная энергетика / Т. И. Горкина // География в школе. – 2013. – № 9. – С. 18–33.

4.     Горлов, А. А. Возобновляемая энергетика Мирового океана / А. А. Горлов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 12. – С. 2–10 : ил.

5.     38.113 К 14 Казаков, Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. В. Казаков. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 84 с.

6.     38.76 К 64  Коновалов, С. В. Альтернативні види енергії : навч. підруч. для студ. ВНЗ I-III рівнів акредит. / Станіслав Васильович Коновалов, Петро Матвійович Єнін, Олександр Олександрович Галаченко. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2010. – 135 с.

7.    Макаренко, М. Сонячна альтернатива газу / М. Макаренко // Аграрна техніка та обладнання. – 2015. – № 2. – С. 80–83.

8.    Михальчук, В. Солнечная энергия доступна каждому / В. Михальчук // Компьютер : компьютерное издание. – 2016. – № 3/4. – С. 28–33

9.    Нефедов, В. В. Альтернативные источники для обособленных потребителей / В. В. Нефедов, А. Н. Четвериков, А. П. Филатов // Сельский механизатор. – 2011. – № 9. – С. 32–33 : рис.

10.  Никитин, Б. Солнечная водогрейная установка / Б. Никитин, С. Мустафаев // Сельский механизатор. – 2006. – № 8. – С. 36.

11.  Осадчий, Г. Б. Система электроснабжения от солнечной энергии / Г.Б.Осадчий // Техника и оборудование для села. – 2000. – № 5. – С. 32–34.

12.  Осмонов, О. М. Результаты исследований солнечной системы энергоснабжения биоэнергетической установки / О. М. Осмонов // Промышленная энергетика. – 2011. – № 9. – С. 50–53.

13.  31.6 С 60 Солнечная энергетика : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Виссарионов [и др.] ; под ред. В. И. Виссарионова. – Москва : Изд. дом МЭИ, 2008. – 276 с.

14.  Титар, С. С. Сонячні колектори різних конструкцій в системах теплопостачання / С. С. Титар, С. Ф. Крижна // Вісник Вінниц. політехн. ін-ту. – 2010. – № 3. – С. 55–59.

Розділ: Екологія

Код: 5703  Швидкість танення льодовиків у Антарктиді.  Вгору  
Клещенко, Е. Кто живет в озере Восток / Е. Клещенко // Химия и жизнь – ХХI век. – 2012. – № 5. – С. 2–4
Фокс, Д. Свидетельство таяния льдов Антарктики / Дуглас Фокс // В мире науки. – 2012. – № 9. – С. 60–68.
Розділ: Екологія

Код: 5533  Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Стан екологічної безпеки на Вінниччині". Дякую.  Вгору  

Стан екологічної безпеки на Вінниччині

 1. Екологічна безпека. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 28 с.
 2. Екологічна безпека Вінниччини : монографія / за заг. ред. Олександра Мудрака. – Вінниця : Балюк І.Б., 2008. – 456 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 330-340.
 3. Мудрак, О.В. Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова: навч.-метод. посіб. / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця : Корзун Д.Ю., 2013. – 84 с.
 4. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я.П. Скоробогатий [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 222 с.
 5. Перший Всеукраїнський з'їзд екологів (ECOLOGY-2006) : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 4-7 жовт. 2006 р. / ред. Б.І. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 186 с.
 6. ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology- 2011), 21-24 вересня = III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. Т. 1 (секції 1-3) / голов. ред. В.В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 357 с. : табл., рис.
 7. IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2013), 25-27 вересня = IV All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. / відп. за вип. В.Г. Петрук. – Вінниця : Діло : ВНТУ, 2013. – 552 с.
 8. V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015), 23-26 вересня = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. / відп. за вип. В.Г. Петрук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 280 с. : мал., табл.

***

 1. Вербецький, В. Охорона довкілля – пріоритетне завдання : [про заходи щодо підвищ. еколог. безпеки на території Бершад. р-ну] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2006. – 28 січ.
 2. Вовченко, Н. Природа потребує нашої уваги та захисту / Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 5. – С. 34.
 3. Мороз, П.М. Про дотримання вимог екологічної безпеки та запобігання негативним змінам стану довкілля : [стан довкілля з огляду на використання пестицидів на сільгосппідприємствах Бар. р-ну] / П.М. Мороз // Поділ. край. – 2008. – 13 черв.
 4. Про виробництво біопалива йшлося на міжнародній конференції в аграрному університеті : [тема обговорення – потенціал енергет. та еколог. безпеки держави] // Новини Вінниччини. – 2010. – 31 берез. – С. 2.
 5. Стан екологічної безпеки області : [Вінниц. обл.] // Поділ. край. – 2012. – 30 листоп. – С. 4.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Екологія

Код: 5424  Доброго дня!!! Допоможіть підібрати л-ру за темою "Оцінка впливу на навколишнє середовище виробок сірководневих джерел". Дякую.  Вгору  

Навколишнє середовище

1. 20.1 Ц 81 Царенко, О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування : навч. посіб. / О. М. Царенко, Ю.А. Злобін. - Київ : Вища шк., 1999. - 176 с.

2. 20.1 О-75 Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 222 с.

3. 28.08 К 66 Кормышев, В. В. Лицом к природе / В. В. Кормышев, А. Д. Коган. - Донецк : Донбас, 0990. - 142 с. : ил.

4. 20.1 Р 49 Рижков, М. М. Навколишнє середовище і мир на планеті / М. М. Рижков. - Київ : Знання України, 1991. - 48 с.

5. Малькова, Н. Из опыта изучения серы и ее соединений / Н. Малькова // Химия в школе. - 2011. - № 2. - С. 33-38.

6. Гусар, М. Г. Розробка заходів та техніко-економічних оцінок зниження викидів оксидів сірки на ТЕС України в рамках виконання Директиви 2001 /80/ ЄС з урахуванням мінімізації впливу на навколишнє середовище / М. Г. Гусар // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 12. - С. 18-19.

7. Варламов, Г. Б. Екологічна таксікація як основа тарифікації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики / Г. Б. Варламов // Энергетика и электрификация. - 2003. - № 11/12.

8. Шейко, В. Формування глобальних принципів охорони навколишнього середовища / В. Шейко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2007. - Вип. 21. - С. 4-12.

9. Мельник, Н. В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище / Н. В. Мельник // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 70-73.

10. Гацан, Е. А. Экономическая эффективность рационального природопользования при глубоководной добыче сероводорода из морской воды / Е. А. Гацан // АгроСвіт. - 2010. - № 7. - С. 61-62.

11. Буката, Д. С. Экологически безопасный метод очистки воды от сероводорода в черном море / Д. С. Буката, К. А. Добросол // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний журнал. - 2013. - № 4. - С. 20-21.

12. Мешалкина, В. А. Сероводород Чёрного моря / В. А. Мешалкина // Природа и человек. XXI век. - 2010. - № 6. - С. 34-35.

13. Поликарпов, Г. Г. Концептуальная модель экстремального биогеоценоза восстановительной зоны Черного моря / Г. Г. Поликарпов // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 11. - С. 197-203.

Розділ: Екологія

Код: 5225  Добрий день. Допоможіть знайти літературу для написання курсової про електронні відходи.  Вгору  

Електронні відходи

 1. 30.69 К 31 Кашкаров, А. П. Отходы – в доходы. Правила и проекты безубыточного хозяйствования / А. П. Кашкаров. – М. : ДМК Пресс, 2012. – 152 с.
 2. 30.69 М 80 Мороз, О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2003. – 110 с.
 3. 30.6 Р 15 Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – 552 с.
 4. 30.6 С 30 Семенова, И. В. Промышленная экология : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Семенова. – М. : Академия, 2009. – 528 с. – (Высшее профессиональное образование).
 5. 30.69 Ш 95 Шубов, Л. Я. Технология твердых бытовых отходов : учеб. для студ. вузов / Л. Я. Шубов, М. Е. Ставровский, А. В. Олейник ; под ред. Л. Я. Шубова. – М. : Альфа–М : Уником Сервис : ИНФРА–М, 2011. – 400 с. : ил. – (Технологический сервис).
 6. Зенайшвілі, В. Проблеми утилізації електронного обладнання / В. Зенайшвілі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2 . – С. 72–74.
 7. Койнова, І. Б. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові / І. Б. Койнова, І. М. Рожко // Екологічний вісник. – 2013. – № 5. – С. 7–9.
 8. Люббаде, Й. Вторая жизнь электромусора : каждый год по всему миру выбрасывается 40 миллионов тонн бытовых электроприборов. Старые компьютеры и мобильные телефоны превращаются в горы ядовитых отходов / Йенс Люббаде // GEO. – 2013. – № 12. – С. 107–114.
Розділ: Екологія

Код: 4702  Який радіаційний фон сьогодні в Вінниці ?  Вгору  

Радіаційний фон 27.10.2011 складає  -  0,15 мкЗв/год.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Екологія

Код: 4422  Сучасна концепція охорони природного середовища  Вгору  

Сучасна концепція охорони природного середовища

 1. 65.9(4УКР)28 Е 45 Екосередовище і сучасність [Текст] : в 8 т. Т. 6 / С.І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 622 с.
 2. 28.081 К 69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології [Текст] : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; МАУП. - 6-е вид., доп. - К. : Персонал, 2009. - 408 с. : іл.
 3. Балюк, С.А. Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні/ С. А. Балюк, Д. О. Тімченко, М. М. Гічка // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 2. - С.5-10.
 4. Концепція охорони вод України //Вода і водоочисні технології. - 2007. - № 1. - C. 11-19.
 5. Супруненко, С. Економічні аспекти сталого розвитку та роль концепції чистішого виробництва в екологізації економіки / С. Супруненко // Екологічний вісник. - 2005. - № 6. - C. 29-31.
 6. Ємельянов, В.О. Урбогеоекосистема та ії місце в організації біосфери/ В. О. Ємельянов, Л. А. Прохорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 6. - C. 12-18.
 7. Вітер, А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптимізації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 4. - C. 34-39.
 8. Полікарпов, Г. Міднародна спілка екологічної етики: перший ювілей і підсумки діяльності / Г. Полікарпов, Н. Терещенко // Вісник НАН України. - 2008. - № 5. - С.52-53. 
Розділ: Екологія

Код: 4379  Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по даній темі: Медико-екологічні проблеми сучасності пов'язані з транспортом. Дякую.  Вгору  

Медико-екологічні проблеми

1. 39.1н63я73 П 12 Павлова, Е.И. Экология транспорта [Текст] : учеб. для студ. вузов / Е.И. Павлова. - М. : Высш. шк., 2006. - 344 с. : ил.

2. 30 Н 63 Николайкина, Н.Е. Промышленная экология. Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Е. Николайкина, Н. И. Николайкин, А. М. Матягина. - М. : Академкнига, 2006. - 239 с. : ил.

3. 39.33 Е 45 Екологія та атомобільний транспорт [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Ф. Гутаревич [та ін.]. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Арістей, 2008. - 296 с. : іл.

4. 39.33 Г 78 Графкина, М.В. Экология и экологическая безопасность автомобиля [Текст] : учеб. для студ. вузов / М. В. Графкина, В. А. Михайлов, К. С. Иванов ; под общ. ред. : М. В. Графкиной. - М. : Форум, 2009. - 320 с. - (Высшее образование).

5. Хортов, В. Чем больше и мощнее ДВС мы будем производить, тем быстрее задохнемся без кислорода [] / В.Хортов // Автомобильный транспорт. - 2000. - № 5. - С.3-6.

6. Ивлева, И. "Зеленые" автомобили [Текст] / И.Ивлева // Автомобильный транспорт. - 2001. - № 4. - С.49-52

7. Колесник, С. Статистичне визначення обсягів забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом [Текст] / С.Колесник // Статистика України. - 2002. - № 3. - С. 22-24

8. Толстоногов, Э. Ю. Экология и лесной транспорт [Текст] / Э.Ю. Толстоногов // Лесная промышленность. - 2004. - № 3. - С. 17-18

9. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2004. - № 6. - С. 88-93.

10. Сапронов, О. Автомобільний транспорт як складова міського пасажирського транспорту у контексті енергетичної, соціальної, економічної та екологічної безпеки  [Текст] / О. Сапронов // Освіта і управління. - 2007. - № 2. - С. 152-158.

11. Коротков, М. В. Моделирование экологии города как единой дорожно-транспортной системы [Текст] / М. В. Коротков // Автомобильная промышленность. - 2007. - № 12. - С. 30-31

12. Шейкина, О. Ю. Екологічна оцінка забруднення міських ґрунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси [Текст] / О. Ю. Шейкина, О. О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 1 . - С. 61-65 : табл.

13. Кузнецов, И. Экология и автомобиль, или Чистый воздух нам пока не грозит [Текст] / И. Кузнецов // Экология и жизнь. - 2007. - № 12 . - С. 27-29

Розділ: Екологія

Код: 4278  допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Екологічні проблеми в м.Мехіко  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  [Текст] / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Из-за нерационального использования воды Мехико грозит обезвоживание. – Режим доступу: http://www.new-garbage.com/?id=12540&page=5&part=16– Назва з екрану.

19. Экология городов. – Режим доступа: www.hizone.info/index.html?di..- Назва з екрану.

20. Жители Мехико утрачивают обоняние из-за загрязненной атмосферы. – Режим доступу: http://ecoportal.ru/news.php?id=30783 – Назва з екрану.

21. Самые  грязные  города мира. -  Режим доступа: http://www.priroda.su/item/152 - Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 4277  Допоможіть знайти літературу на тему "Екологічні проблеми м. Торонто".  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159 

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Торонто и Ванкувер – одни из лучших городов мира. – Режим доступу: http://immi.com.ua/news.php?news=1036. – Назва з екрану.

19. Торонто - город будущего. – Режим доступу: www.cnimmigration.com/ru/toronto-city-of-the-future.html – Назва з екрану 

 20. Новые номерные знаки и привилегии для «зеленых» автомобилей. – Режим доступу: http://www.ecogeek.ru/category/gorod/ - Назва з екрану. 

21. Экология Канады. – Режим доступу: http://intoronto.ru/ekologiya-kanady.html - Назва з екрану 

22. Самые удобные города для жизни находятся в Канаде. – Режим доступу: http://ecoportal.ru/news.php?id=24689- Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 4276  Допоможіть знайти літературу на тему "Екологічні проблеми м. Париж".  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

         3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  [Текст] / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159 

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Экология Парижа оказалась непригодной для воробьев. – Режим доступу: http://www.travel.ru/news/2006/10/18/95118.html – Назва з екрану.

19. Город – пространство экологической культуры. – Режим доступу http://www.philosof.onu.edu.ua/elb/articles/tihomirova/city_dnk.htm:– Назва з екранку.

20. Экологические последствия деятельности человека. – Режим доступу: http://www.rae.ru/ru/publishing/mono05_22.html - Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 3974  Доброго дня! Будь ласка підкажіть де можна знайти електронні книги Вернадський В.І. Біосфера.-М.:Наука,1967 Вернадський В.І. нерозривний зв'язок живого і мертвого.-М.:Наука,1978 Ковальський В.В.Геохімічна екологія.-М.:Наука, 1974  Вгору  

Електронні книги Вернадський В.І. Біосфера, 1967, Вернадський В.І Нерозривний зв’язок живого і мертвого, 1978, Ковальський В.В. Геохімічна екологія, 1974.

Відповідь:

Вказаних книг – як електронних вверсій, так рекламних пропозицій продажу – у мережі Інтернет, на жаль, не виявлено.

Розділ: Екологія

Код: 3847  Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (бажано в електронному вигляді) на тему: Нормативна база планування природокористування і охорони довкілля. Система екологічних показників планування охорони довкілля. Дякую!  Вгору  

http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=Poloz%20GR

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3628/

http://www.univer.km.ua/visnyk/161.pdf.

http://uazakon.com/big/text1340/pg4.htm

http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Pravo/7_cibul_s_kiy.doc.htm

http://www.netherlands-embassy.com.ua/environment_ua.html

http://www.waste.com.ua/law/postanova050398-188-98BPv.html

Верховна Рада України http://portal.rada.gov.ua/

Розділ: Екологія

Код: 3789  „Актуальні напрямки формування екологічної культури суспільства”  Вгору  

1. 28.081 К 82 Крисаченко, В. С. Екологічна культура [Текст] : теорія і практика: Навч. посіб. / В.С. Крисаченко ; Міжнародний Фонд "Відродження". - К. : Заповіт, 1996. - 352 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).  

2. 20.1 К 82 Крисаченко, В. С. Екологія. Культура. Політика [Текст] : концептуальні засади сучасного розвитку / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 598 с.  

3. 20.1(4УКР) З-41 Збереження природної, історичної та культурної спадщини як фактор формування національної свідомості [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукраїнська екологічна ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. - 236 с. - Бібліогр. в кінці ст.  

4. 74.58 Н 73 Фенчак, Л. М. Методологічні аспекти формування екологічної культури студентів-аграрників [Текст] : збірка наукових праць / Л.М. Фенчак // Нові технології навчання: наук.-метод.зб. - 2005. - Вип.: 41. -  С. 158-164. - Бібліогр.:6 назв 

5. Базулина, И. В. Развитие экологической культуры младших школьников на занятиях под открытым небом [Текст] / И.В. Базулина // Начальная  школа. - 2005. - № 12. -  С. 33-35 

6. Білявський , Г. О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського населення України / Г.О. Білявський ; О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності. - 2008. - № 1-2. -  С. 10-14. - Бібліогр.: 5 назв.

 7. Бойко , Л. А. Воспитание экологической культуры детей [Текст] / Л.А. Бойко  // Начальная  школа. - 2005. - № 6. -  С. 79-82 

8. Висоцька, О. Екологічна культура особистості на основі формування індивідуальнох свідомості [Текст] / О. Висоцька // Відкритий урок. - 2003. - № 13-15. -  С. 73-76 

9. Гирусов, Э. В. Экологическое образование в контексте культуры [Текст] / Э.В. Гирусов , О.Ф. Титов // Философские науки. - 2006. - № 4. -  С. 129-137 

10. Глазачёв, С. Н. Экология и культура мира - приоритет безопасности планеты / С.Н. Глазачев // География в школе. - 2002. - № 3. -  С. 9-12

11.Дмитроца, О.  До питання про екологічну культуру як цілісне явище [Текст] / О. Дмитроца // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2003. - Вип. 59-61. -  С. 42-44 

12.Ефимова, Е. И. Экологическая безопасность и экологическая культура [Текст] / Е. И.Ефимова // Безопасность труда в промышленности. - 2001. - № 9. - С.14-18 

13.Злупко, С.  Екогомологія - новий науковий напрям сучасності (причини і умови формування) [Текст] / С. Злупко // Регіональна економіка. - 2004. - № 3. -  С. 33-41. 

14.Кисельов, М. Екологічні реалії та політична культура [Текст] / М.Кисельов // Сучасність. - 2002. - № 10 . -  С. 92-102 

15.Курняк, Л. М. Екологічна культура: поняття і реальність [Текст] / Л.М. Курняк // Вища освіта України. - 2006. - № 3. -  С. 32-37. - Библиогр.: с. 37 (15 назв.)

16.Лавриненко, В. Формирование экологической культуры [Текст] / В. Лавриненко // Воспитание школьников. - 2004. - № 3. -  С. 43-46 

17.Литвинова , Т. И. Формирование экологической культуры на уроках географии [Текст] / Т.И. Литвинова  // География в школе. - 2003. - № 3. -  С. 51-56

18.Лупійко, Л. Екологічна культура та народні природознавчі традиції [Текст] / Л. Лупійко // Палітра педагога. - 2004. - № 1. -  С. 9-13 

19.Мамедов, Н. Культура устойчивого развития [Текст] / Н. Мамедов // Биология в школе. - 2004. - № 1. -  С. 2-6 вклад. 

20. Перепелица, И.  Библиотека как центр экологической культуры [Текст] / И. Перепелица // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 1. -  С. 37-38 

21.Родзевич, Н. Н.      География и экологическая культура [Текст] / Н.Н. Родзевич  // География в школе. - 1999. - № 3. -  С. 43-46 

22.Сазонова , Е. В. Воспитание человека, разумно строящего свои отношения с природой [Текст] / Е.В. Сазонова  // Начальная  школа. - 2004. - № 3. -  С. 44-48 

23.Сергиенко, Л.И. Развитие экологического сознания и культуры [Текст] / Л.И.  Сергиенко // Аграрная наука. - 2003. - № 6. - С.5-7 

24.Табуева, Э.  Экологическое образование как фактор формирования культурного потенциала личности [Текст] / Э. Табуева // Химия в школе. - 2004. - № 5. -  С. 18-21

25.Чабала, О. В. Зміна освітніх імперативів на сучасному етапі розвитку системи відносин людини та природи [Текст] / О.В. Чабала // Вища освіта України. - 2006. - № 3. -  С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (20 назв.)

26.Черных, И.   Воспитание бережного к воде [Текст] / И. Черных // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 7. - С.37-40

27.Шинкарёва, Л. Земля - кормилица наша [Текст] : формируем экологическую культуру / Л. Шинкарёва, А. Полыгина // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 6. -  С. 31-34 : ил.

28.Ясінська, Н.  Екологічна культура і освіта [Текст] / Н.Ясінська // Рідна школа. - 2001. - № 8 . -  С. 24-25

Розділ: Екологія

Код: 3781  Допоможіть будь - ласка в написанні курсової роботи з екології на тему:"Екологічний рух в країнах Центральної Америки та Європи".Щиро вдячна.  Вгору  

Щоб підібрати літературу до курсової роботи, Вам необхідно звернутися до відділу довідково-бібліографічного обслуговування, переглянути відповідні розділи систематичного  каталогу і систематичної картотеки статей, літописи. Відібрані матеріали подивитися devisy.

1.60.550 П 78   Програма дій "Порядок денний на ХХІ століття" ("AGENDA 21") [Текст] : ухвалена конф. ООН з навколиш. середовища  і розв. в Ріо-де-Жанейро ( Самміт "Планета Земля" 1992 р.) / Агентство США з Міжнарод. Розвитку; Україна. Порядок денний на ХХІ ст.; Дім свободи; Ін-т сталого розвитку. - 2-е вид. - К. : Інтелсфера, 2000. - 359 с.  

2.20.1 Г 67 Гор, А. Земля у рівновазі : екологія і людський дух  / А. Гор ; ВГО "Україна. Порядок денний на ХХI ст.". - К. : Інтелсфера, 2001. - 404 с. - (Зелена бібліотека). - Пер. вид. : Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit / Al Gore.  

3.87.6 Н 95 Нэш, Р. Дикая природа и американский разум [Текст] : науково-популярна література / Р. Нэш; Пер. с англ. В.Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. - К. : [б.в.], 2001. - 204 с. - (История охраны природы ; вып.27).  

4.20.18 М 54 Методы решения экологических проблем [Текст] : збірка наукових праць / Ред. Л.Г. Мельник. - Сумы : Университетская книга, 2001. - 462 с.  

5.28.081 С 34 Сидоренко, Л. І. Сучасна екологія: Наукові, етичні та філософські ракурси [Текст] : навч.посіб. / Л. І. Сидоренко. - К. : ПАРАПАН, 2002. - 152 с.  

6.28.081Г 14 Гайнріх, Д. Екологія: dtv-Аtlas [Текст] : пер. з  нім. / Д. Гайнріх, М. Гергт; Ред. В.В. Серебряков. - К. : Знання-Прес, 2001. - 287 с. : кол.іл.  

7.60.5 Х 55 Хлебопрос, Р. Г. Природа и общество: модели катастроф [Текст] : монографія / Р.Г. Хлебопрос, А.И. Фет. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 1999. - 344 с. - (Пушкинская б-ка).  

8.60.550 Я 46 Яковец, Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций [Текст] : монографія / Ю.В. Яковец ; Междунар. ин-т П. Сорокина - Н. Кондратьева. - М. : Экономика, 2001. - 346 с. - (Пушкинская б-ка).  

9.65.9(4УКР)28 Е 45   Екосередовище і сучасність: В 4 т. [Текст] : монографія / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2006 -    

            Т. 1 : Природне середовище у сучасному вимірі : . - 424 с. : іл. - Бібліогр.: с. 389-392.  

10.65.9(4УКР)28 Е 45   Екосередовище і сучасність: В 4 т. [Текст] : монографія / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2006 -    

            Т. 2 : Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація екосередовищ : . - 470 с. : іл. - Бібліогр.: с. 467-473.  

 11. 28.081 Р 40 Родионова, И. А. Глобальные проблемы человечества [Текст] : пособ. для учащ. и студ. / И.А. Родионова. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 159 с.  

12. Саєнко, Т. В. Громадські організації в екологічній інтеграції суспільства [Текст] / Т.В. Саєнко // Екологічний вісник. - 2005. - № 4. - С.15-18. - Бібліогр.: 10 назв. 

13. Туниця, Ю. Ю. Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади  [Текст] / Ю.Ю. Туниця // Вісник НАН України. - 2005. - № 11. - C.32-42. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

14. 65.5 Ф 53 Філіпенко, А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку [Текст] : монографія / А.С.Філіпенко. - К. : Знання України, 2002. - 190 с.  

15. 65.03 Ч-49 Черников, Г. П. Европа на рубеже ХХ-ХХІ веков: проблемы экономики [Текст] : пособие для студ. вузов / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. - М. : Дрофа, 2006. - 416 с. - (Высшее образование).  

16. 67.3 П 69 Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы [Текст] : учеб. пособие / Сост. Т. Лялев,  С. Кушлев,  М. Шювегешь. - М. : Высш. шк., 1990. - 368 с. 

Розділ: Екологія

Сторінка 1 з 2 12 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [38]
Історія [290]
Бібліотеки. Архіви [340]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [192]
Географія. Країнознавство [26]
Держава і право [186]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1704]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [26]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [186]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [142]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [197]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [132]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше