ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 113 123456 > До останньої »

Код: 6040  Необхідна література за темою: "«Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення». Заздалегідь дякую.  Вгору  

Акцизний податок в Україні: ефективність функціонування і напрямки вдосконалення

1.      Боровик, П. М. Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / П. М. Боровик, В. П. Бечко, Я. В. Яценко // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки). – 2013. – № 2(1). – С. 73–81.

2.      Буканов, Г. М. Проблема історії розвитку акцизного податку [Електронний ресурс] / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Наук. вісн. Херсон. державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1(2). – С. 12–15.

3.      Гедзюк, О. В. Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком [Електронний ресурс] / О. В. Гедзюк // Європейські перспективи. – 2013. – № 3. – С. 197–202.

4.      Дорош, С. Акцизний податок / С. Дорош, В. Бондаренко // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 17/18. – С. 66–69.

5.      Казацька, М. Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття «акцизний податок» / М. Казацька // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 153–158.

6.      Карпенко, С. П. Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів [Електронний ресурс] / С. П. Карпенко // ScienceRise. – 2015. – № 3(3). С. 30–35.

7.      Кощук, Т. В. Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС [Електронний ресурс] / Т. В. Кощук // Наук. пр. НДФІ. – 2015. – Вип. 3. – С. 52–67.

8.      Мельник, І. Акцизний податок / І. Мельник // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 24. – С. 39–41.

9.      Мирза, В. Акцизний податок / В. Мирза // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 30. – С. 41–44.

10.  Олефір, В. Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби [Електронний ресурс] / В. Олефір // Економіст. – 2016. – № 7. – С. 8–11.

11.  336 П 44 Податкова система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 416 с.

12.  Поліщук, Я. Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії) / Я. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 207–211.

13.  Сівіцька, С. П. Використання підвищення акцизного податку як фактора покращення рівня здорового способу життя у державі [Електронний ресурс] / С. П. Сівіцька, О. М. Дахно // Економіка і регіон. – 2016. – № 5. – С. 31–37.

14.  Сіренко, М. М. До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку [Електронний ресурс] / М. М. Сіренко // Наук.-інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. Серія : Право. – 2016. – № 2. – С. 140–145.

15.  Соколовська, А. М. Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію / А. М. Соколовська, Я. В. Петраков // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – С. 389–394.

16.  Соколовська, А. М. Податкові аспекти acquis ЄС як орієнтири вдосконалення акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 21–44.

17.  Токарчук, О. Акцизний податок в системі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. Токарчук // Актуал. проблеми держ. упр. – 2012. – Вип. 1. – С. 139–143.

18.  Шпильовий, В. А. Актуальні питання необхідності реформування обліку акцизного податку [Електронний ресурс] / В. А. Шпильовий, В. П. Фурса // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 33. – С. 143–150.

19.  Юрій, Е. О. Практика справляння акцизного податку в Україні [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій, Н. П. Лисенко // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 1027–1031.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6021  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) Зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір). ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.  Вгору  

Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку

65.5 В 22 Вахитов, К. И. Теория и практика кооперации: учебник / К. И. Вахитов. – Москва : Дашков и К., 2009.– 480 с.

65.9(4УКР)08 Г 31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації: підручник / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513 с.

65.9(2)08 И 20 Иванова, Е. А. Кооперативный уклад в экономике] : учбовий посібник / Е.А. Иванова, С. А. Шашнов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 176 с.

65.9(4УКР)32  З-63 Зіновчук, В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – 2–е вид., доп. і перероб. – Київ : Логос, 1996. – 224 с.

 65.321.88 З-63 Зіновчук, В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу : наукове видання / В.В. Зіновчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ. : Логос, 2001. – 380 с.

65.9(4УКР)32 К 65 Кооперація в аграрній сфері виробництва. – Київ : УАДУ, 2003. – 72 с.

65.9(4УКР)08  О-75 Основи кооперації: навч. посіб. / С. Г. Бабенко [та ін.].– Київ. : Знання, 2004.– 470 с.

65.9(4УКР)321 Р 36 Рекомендації по організації економічних відносин в умовах внутрішньогосподарської кооперації : методичні рекомендації / уклад. П.Т. Саблук. – Київ : Урожай, 1992. – 86 с.

65.052.9(2)343.18 У 74 Усач, Б. Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації : підручник / Б. Ф. Усач.– Львів : Світ, 1992. – 320 с.

Горбачевська, О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України / О. В. Горбачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 166–170.

Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища / Олена Жебровська // Маркетинг в Україні.–- 2014. – № 5. – С. 40–46.

Кузьмінський, В. Науково-методичні засади оцінки діяльності інтегрованих корпоративних структур / В. Кузьмінський // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 120-130.

Карпенко, Ю. М. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій у місці продажу / Карпенко Ю. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 84 – 89.

Майданевич, Ю. П. Становлення і розвиток інтегрованих об'єднань в аграрній сфері України / Ю. П. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід  – 2014. – № 9. – С. 144–148.

Ригайло, С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка.– 2010. – № 4. – С. 171–177.

 Чобаль, Л. Ю. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємництва в сфері сільського аграрного туризму / Л.Ю.  Чобаль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. –№ 2. – С. 88–92.

Ярема, Л. В. Економічні переваги інтегрованих об’єднань з виробництва, переробки і реалізації продукції / Л. В. Ярема // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 137– 142.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6012  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Історія податків", особливо цікавить історія податків в 20 ст. Дякую!  Вгору  

1.      65.26 А 66 Андрущенко, В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т ДПС України, НДІ фінансового права. – Київ : Алерта, 2013. – 384 с.

2.      65.26 Б 26 Барулин, С. В. Теория и история налогообложения : учеб. пособие / С. В. Барулин. – Москва : Экономистъ, 2006. – 319 с. – (Homo faber).

3.      351 Г 44 Гетманцев, Д. О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, І. С. Бєліцький ; Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 496 с.

4.      67.9(4УКР)302 П 85 Пряме реальне оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.практ. посіб. / Нац. школа суддів України, Юридична компанія "JURIMEX". – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.

5.      65.26 П 91 Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Пушкарева. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

6.      65.03(4УКР) С 16 Сало, І. В. Формування і розвиток державності, економіки та науки України : / І. В. Сало, І. І. Д'яконова, Т. І. Соколенко. – Суми : Козацький вал, 2003. – 544 с.

7.      65.9(4РОС)26 Т 33 Теория и история налогообложения : учеб. для студ. вузов / Л. В. Попова [и др.]. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 368 с.

8.      65.9(4УКР)26 Т 48 Ткаченко, Н. М. Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи : монографія / Н. М. Ткаченко, Н. О. Ільєнко ; Нац. ун-т харчових технологій, М-во соціальної політики України, НАН України, НДІ праці і зайнятості населення. – Київ : Алерта, 2015. – 664 с.

 1. 336 Ф 82 Фрадинський, О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 340 с.
 2. 63.3 (4УКР)5 П 78 Берестовий А. І. Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині XIX ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – Вип.18. – С. 129–133.
 3. Гай-Нижник, П. Податки в УСРР в період НЕПу / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 32. – С. 22–23.
 4. Клітний, А. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект / Антон Клітний // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 203–208.
 5. Колесник, К. Українська правова традиція у сфері оподаткування / К. Колесник, І. Ковальчук // Вісник прокуратури. – 2010. – № 4. – С. 105–111.
 6. Левицька, Л. В. Історичні аспекти адміністрування податків в Україні / Л.В. Левицька // Наше право. – 2007. – № 2. – С. 96–102.
 7. Мельник, В. М. Адміністрування податків в історичній ретроспективі / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 42–50.
 8. Мосейчук, В. Вплив надмірних податків на історію / В. Мосейчук // Податкове планування. – 2007. – № 2. – С. 102–103.
 9. Нечай, Н. Фінансова та податкова політика за часів української державності (1917 – 1919 роки) / Н. Нечай // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 28. – С. 22–23.
 10. Подік І. І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 30–44.
 11. 63.3(4УКР) В 48 Романюк Б. І. Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства УРСР в першій повоєнні роки / Б. І. Романюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 105–108.
 12. Селіхов, Д. Роль прямих і непрямих податків у бюджеті індивідуального селянського господарства України епохи вільного підприємництва (1861–1917 рр.) / Д. Селіхов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 48–52.
 13. Трусов, С. Податкова і митна системи Української Держави гетьмана Скоропадського / С. Трусов, К. Гальський // Вісник податкової служби України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. – 2013. – № 12. – С. 66–69.
 14. Хорошаєв, Є. С. Історичні аспекти міжнародного оподаткування / Є. С. Хорошаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 96–100.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5981  Добрий день! Чи є в Вашій бібліотеці книги про засновника APPLE і засновника бренда Virgin? Буду Вам дуже вдячний за відповідь!  Вгору  

Річард Бренсон та Стів Джобс, засновники компаній AppleтаVirgin

1.      32.973.26 А 36 Айзексон, У. Стив Джобс / Уолтер Айзексон ; пер. с англ. Д. Горяниной [и др.]. – Москва :Астрель : CORPUS, 2012. – 688 с.

2.      32.973 А 36 Айзексон, В. Стів Джобс: біографіязасновникакомпанії Apple: пер. з англ. / ВолтерАйзексон. –Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с.

3.      32.973 Б 71 Блюменталь, К. Стів Джобс: людина, яка мислилапо-іншому: біографія / Карен Блюменталь ; пер. з англ. І. Бондаренко. – вид. 2-ге, перероб. –Тернопіль : Навч. кн.–Богдан, 2016. – 288 с.

4.      005 Б 89 Брэнсон, Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни = LosingMyVirginity / Ричард Брэнсон ; пер. с англ.: Т. Гутман, М. Хлебникова. – 5-е изд. – Харьков : Фолио, 2017. – 550 с.

5.      005 К 94 Кусумано, М. Стратегіїгеніїв. П'ятьнайважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2017. – 256 с.

6.      004 С 32 Сердюк, М. Стів Джобс / М. Сердюк. – Київ : ІРІО, 2018. – 144 с.

7.      65.9(7СПО) Д 42 Стив Джобс о бизнесе. 250 высказываний человека, изменившего мир / под ред. А. К. Томаса ; пер. с англ. В. Ионов. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 254 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5977  Доброго дня. Подивіться будь ласка, чи є у Вас література "Бухгалтерія 1С 8.2". Дякую.  Вгору  

Бухгалтерия 1С 8.2

1.      32.973.26 Б 77 Бойко, Э. В.1СПредприятие 8.0: универс. самоучитель / Э. В. Бойко. – 4–е изд., стер. – Москва: ОМЕГА–Л, 2011. – 227с.

2.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля. Конфигурирование и настройка. 75 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2012. – 240 с.

3.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А. 1СУправление торговлей 8.2 с нуля: 100 уроков / А. А. Гладкий. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 448 с.

4.      32.973.26 Г 52 Гладкий, А. А.1СРозница 8.2 с нуля. 50 уроков для начинающих / А. А. Гладкий. – Санкт-Петербург: БХВ–Петербург, 2012.–192 с.

5.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М. 1СПредприятие 8.2. Программирование и визуальная разработка на примерах / С. М. Кашаев. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011.– 320 с.

6.      32.973.26 К 31 Кашаев, С. М.1СПредприятие 8.1. Учимся программировать на примерах / С. М. Кашаев. – 4–е изд., перераб. и доп. – Санкт–Петербург: БХВ–Петербург, 2011. – 368 с.

7.      32.973.26 К 89 Кузнецов, В. Г.1СПредприятие 8.1. Управление торговлей. Новейший самоучитель / В. Г. Кузнецов, С. Засорин. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.

8.      32.973.26 О-97 Ощенко, И. А.1СПредприятие. Торговля и склад для начинающих / И. А. Ощенко. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 2012.–256 с.

9.      32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт–Петербург: Питер, 2012. – 368 с.

10.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Автоматизация малого бизнеса  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 304 с.

11.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В.1СРозница 8.2. Оперативный и управленческий учет на компьютере / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 368 с.

12.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СУправление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в малом бизнесе / Н. В. Селищев. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 368 с.

13.  32.973.26 С 29 Селищев, Н. В. 1СДеньги 8.2: контроль личных финансов  / Н. В. Селищев. – Москва: Рид Групп, 2011. – 416 с

14.  32.973.26 Ф 51 Филатова, В. 1СПредприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения  / В. Филатова. – Санкт–Петербург: Питер, 2011. – 178 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5966  Доброго дня! Мене цікавлять книги по видам менеджменту. Якщо у Вас щось є, повідомте мене будь ласка. Дякую. Чекаю.  Вгору  

Менеджмент в різних галузях наук

1. 65.9(4УКР)26 А 46 Александров, А. Банковский менеджмент частного крупного капитала. Теория и практика Private Banking / Алексей Александров. – 2-ге изд., доп. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2016. – 320 с.

2. 65.050.214 А 72 Антикризовий менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 584 с.

3. 65.9(4УКР)42 Б 20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 392 с.

4. 65.9(4УКР)26 Б 68 Благун, І. Г. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 224 с.

5. 65.28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2015. –586 с.

6. 65.050.214 В 52 Виробничий менеджмент: підруч. для студентів ВНЗ / Чернігів. нац. технол. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 424 с.

7. 88.59 Д 67 Донченко, О. А. Архетиповий менеджмент : монографія / О. А. Донченко ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. –Київ. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 264 с.

8. 336 З-17 Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев ; Сумський держ. ун-т. – Київ : Ліра–К, 2017. – 308 с.

9. 65.050.214 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Універ. кн. 2015. – 334 с.

10. 005 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Універ. кн. 2017. – 334 с.

11. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент: підруч. для студентів ВНЗ / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2016. 480 с.

12. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / І. А. Ігнатьєва ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 480 с.

13. 65.050.214 І-58 Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Ткаленко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 232 с.

14.  65.050.214 К 20 Капінос, Г. І. Операційний менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 352 с.

15.  65.050.214 К 55 Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий світ–2000, 2014. – 216 с.

16. 65.050.214 К 56 Коваль, З. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / З. О. Коваль. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 452 с.

17. 65.050.214 К 71 Косач, І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

18. 65.9(4УКР)29 К 54 Князь, С. В. Підприємництво та менеджмент : навч. посіб. / С. В. Князь, В. А. Данько, Н. Б. Ярошевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 124 с.

19. 65.26 К 89 Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Кузнецова. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 124 с.

20.  65.050.214 Л 84 Лук’янихін, В. О. Менеджмент персоналу = Management of Staff : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Лук’янихін. – Суми : Універ. кн., 2016. – 592 с.

21. 338 М 50 Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2017. – 486 с.

22. 65.050.214 М 58 Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; за ред. О. Б. Чернеги. – 2-ге вид., оновл. і допов. –Львів : Магнолія 2006, 2016. – 544 с.

23. 65.050.214 М 50 Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., випр. та допов. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 208 с.

24. 329 М 50 Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред.: О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук'янихіної. – Суми : Універ. кн., 2017. – 366 с.

25. 66.79(4УКР) М 50 Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред.: О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук'янихіної. – Суми : Універ. кн., 2016. – 366 с.

26. 65.43 М 50 Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / Л. М. Яцун [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2016. – 486 с.

27. 005H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.

28. 336 М 70 Мицак, О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 216 с.

29. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук.– Львів : Магнолія 2006, 2017. – 376 с.

30. 65.050.214 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 376 с.

31. 65.050.214 О-60 Операційний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Воронкова [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 438 с.

32. 65.050.214 О-91 Офісний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 616 с.

33. 65.050.214-91 О 91 Офісний менеджмент. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 360 с.

34. 005 П 24 Пекар, В. О. Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар. – 2-ге вид., допов. – Харків : Фоліо, 2017. – 191 с.

35. 336 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006,2017. – 352 с.

36. 65.9(4УКР)26 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 352 с.

37. 65.9(4УКР)26 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 352 с.

38. 65.9(4УКР)30 П 44 Подольчак, Н. Ю. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств: монографія / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 192 с.

39. 65.050.214 П 79 Проектний менеджмент: регіональний зріз: навч. посіб. / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 416 с.

40. 65.050. 65.050.214 Р 25 Ратушняк, О. Г. Операційний менеджмент: навч. посіб. Ч. 1 / О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 99 с.

41. 65.050.214 Р 25 Ратушняк, О. Г. Операційний менеджмент: навч. посіб. Ч. 2 / О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 128 с.

42. 214 С 17Самокиш, О. В. Креативний менеджмент: навч. посіб. / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

43. 336 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Універ. кн., 2017. – 314 с.

44. 65.26 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. –Суми : Універ. кн., 2015. –314 с.

45. 65.9(4УКР)29 С 22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств: навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2016. – 342 с.

46. 336 С 65 Сороківська, М. В.Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) : навч. посіб. / М. В. Сороківська, О. І. Юсипович. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 284 с.

47. 65.050.214 С 77 Старченко, Г. В. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. В. Старченко, І. В. Калінько, І. А. Косач ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2015. – 232 с.

48. 65.050.214 С 83 Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Чернігів. нац. технол. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 376 с.

49. 368С 89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 301 с

50. 65.9(4УКР)27 С 89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 301 с.

51. 659 Т 31 Тєлєтов, О. С. Рекламний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / О. С. Тєлєтов. – 3-тє вид., випр. – Суми : Універ. кн., 2017.– 367 с.

 52. 336 Ф 59 Фінансовий менеджмент : практикум : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова [та ін.]. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 306 с.

53. 65.26 Ф 59 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; за наук. ред. С. В. Князя. – Львів. політехніка, 2014. – 224 с.

54. 336 Ф 59 Фінансовий менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т харч. технологій ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 344 с.

55. 338 Х 52 Хитра, О. В. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 440 с.

56. 65.9(4УКР)30 Х 65 Хмельнюк, М. Г. Енергетичний менеджмент і аудит = Energy Management and Audit. 1 ч. / М. Г. Хмельнюк, О. Ю. Яковлева, О. В. Остапенко. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 224 с.

57. 65.050.214 Х 66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 286 с.

58. 65.050.214 Ч-46 Череп, А. В. Інноваційний менеджмент : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Кондор, 2015. – 452 с.

59. 65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навч.-метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 196 с.

60. 65.050.214 Ш 34 Швед, В. В. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Швед, В. В. Боковець ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Вінниц. міськ. друк., 2012. – 228 с.

61. 336 Ш 67 Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми : Універ. кн., 2017. – 301 с.

62. 66.01 Ш 95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент: навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. – Київ : Академвидав, 2013. – 160 с.

63. 65.9(4УКР)26 Я 72 Ярема, Б. П. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 224 с.

 

 

 

 

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5965  Добрий вечір! Потрібна книга "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей" Дж. Кейнса, чи є вона у бібліотеці?  Вгору  

Пропонуємо вам наступні видання:

65.02 М 21 Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения / Т. Мальтус. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. Частный капитал в СССР / Ю. Ларин ; сост. И. А. Столяров. – Москва : Эконов-Ключ, 1993. – 486 с. – (Антология экономической классики).

65.02(4ВЕЛ)6+65.011.312 К 33 Кейнс, Д. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей : реферат-дайджест / Д.М. Кейнс. – Київ : АУБ, 1999. – 189 с. – (Вершини економічної  думки).

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5939  Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи є у Вас література на тему "Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України".  Вгору  

Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України

1.      65.9(4)І-66І Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П. С. Смертенко. – Київ : Кінько Т. А., 2007. – 64 с.

2.      65.9(4) 65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

3.      65.9(4УКР) І-66 Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : [в 3 т.]. – Київ : Фенікс, 2011. – (Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

4.      Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред.: Г. Румпф, Дж. Строгілопулос, І. Єгоров. – 214 с.

5.      Т. 2 : Аналіз законодавстваУкраїни у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року). – 352 с.

6.      Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів / [уклад.]: Дж. Строгілопулос, Г. Румпф. – 74 с.

7.      Баляснікова, Є. В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / Є. В. Баляснікова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 127–134.

8.      Демьохін, В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В.А. Демьохін // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 37–44.

9.      Кириченко, О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 13–16.

10.  Лазутін, Г. Форми, методи та інструменти реалізації інноваційної політики / Г. Лазутін // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 50–58.

11.  Малицкий, Б. А. Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2.– С. 6–20.

12.  Момінулхок, М. Д. Інноваційні процеси розвитку економіки України / М.Д. Момінулхок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7/8. – С. 46–49.

13.  Московкин, В. Европейская инновационная политика: адаптация к условиям стран СНГ / В. Московкин // Проблемы теории и практики упр. – 2009. – № 10.– С. 24–33.

14.  Саліхова, О. Б. П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії досвід Європи / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 9–15.

15.  Федірко, О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69.

16.  Чечель, О. М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави / О. М. Чечель // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 118–120.

17.  Шатило, О. А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів / О. А. Шатило // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 135–137.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5926  Доброго дня! Що у Вас є на тему "Кредитна політика банків України". Дякую.  Вгору  

Кредитна політика банків України

 1. 65.9(4УКР)26 А 28 Адамик, Б. П.Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Киев : Кондор, 2011. – 416 с.
 2. 336 В 36 Верхуша, Н. П.Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики: монографія / Н. П. Верхуша. – Суми : Унів. Кн., 2017. – 91 с.
 3. 65.9(4УКР)26 К 56 Коваленко, В. В.Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 224 с.
 4. 65.58 К 56 Ковальчук, К.Ф.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посіб. для студ. ВНЗ / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 150 с.
 5. 65.9(4УКР)26 К Колодізєв, О. М. Гроші і кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Киев : Знання, 2010. – 615 с.
 6. 65.26 К 79 Кредитування та ризики: навч. посіб. для студ. вузів / М. П. Денисенко [та ін.] ; КНУ технологій та дизайну. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с.
 7. 336 С 16 Сало, І. В.Формування та реалізація кредитної політики банку: монографія / І. В. Сало, І. В. Карбівничий. – Суми : Унів. кн., 2017. – 176 с.
 8. 65.26 Ш 19 Шамова, І. В.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. В. Шамова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с.
 9. Камінський, С. І. Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі / С. І. Камінський // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. –2013. – № 16. – С. 72-76
 10. Коваль, Світлана. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського нац. економ. ун. : Науковий журнал. – 2015. № 4. – С. 65-73
 11. Марцин, В. С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України / В. С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 3. –С. 25-29.
 12. Правдюк, О. Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотня залежність / О. Л. Правдюк, О. О. Любар // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 80-83 :
 13. Ткаченко, О. І. Кредитна політика банків України] / О. І. Ткаченко, Ю. С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 158-165.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5909  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, статті за 2017 рік на тему "Соціальне підриємництво".  Вгору  

Доброго дня! На жаль, в журналах, які отримує наша бібліотека за 2017 рік інформації з вашої теми дуже мало. Пропонуємо вам також статті з журналів за вашою темою за декілька попередніх років.

Бичков, О. О. Соціально відповідальна політика підприємства: сутність, зміст та передумови формування / О. О. Бичков // Формування ринкових выдносин в Україны – 2011 – № 10. – С.146–149.

Драбаніч А. В. Дослідження дії ефекту синергії в соціальній і економічній діяльності підприємства / А. В. Драбаніч // Вісник наукових досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права,  управління і соціальної сфери. – 2015. – № 18. – С. 20–28.

Євсєєва, О. О. Соціальне підприємництво як чинник росту потенціалу соціально-економічного розвитку регіону / О. О. Євсєєва // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 53–54.

Завора, Т. М. Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Таїна Миколаївна Завора, Вікторія Сергіївна Пальчик // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 14–17.

Заяць, В. М. Підприємницька модель сільського розвитку / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 67–78.

Ільченко, Н. В. Соціальне підприємство як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади / Н. В. Ільченко // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 127–129.

Орлов, П. А. Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного соціально-экономического развития стран / П. А. Орлов // Економіка розвитку. – 2017. – № 3. – С. 20–33.

Петренко, К. В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С.189–192

Прокоф’єва, О. В. Соціальна мобільність. Підприємницька діяльність як «Соціальний ліфт» / О. В. Прокоф’єва // Історія та правознавство. – 2017. – № 33. – С. 16–21.

Сімченко, Н. О. Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств / Н. О. Сімченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 109–114

Цимбаліста, Н. А. Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституціально-правовий аспект / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 116–123.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5907  Доброго дня! Мені потрібна література на тему:" Художні прийоми роботи в фотошопі". Чекаю на відповідь. Дуже дякую!  Вгору  
 1. 32.973.26-018.2 Х 35 Хейнз, Барри. Художественные приемы работы в Photoshop : пер. с англ. / Барри Хейнз, Уэнди Крамплер. – Москва ; Санкт-Петербург.; Киев. : Вильямс, 2003. – 976 с.
 2. 32.973.26 П 30 Петров, М.Н. Эффективная работа: Photoshop CS / Михаил Петров. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2004. – 845 с.
 3. 32.973.26 П 16 Панкратова, Т.В. Photoshop CS / Т. В. Панкратова. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 587 с
 4. 32.973.26 Л 64 Литвинов, Н. Adobe Photoshop. Ретушь, спецэффекты, коллажи и карикатуры своими руками : подробное ил. рук. / Николай Литвинов.– Москва : Лучшие книги, 2006. – 192 с.
 5. 32.973.26 Л 44 Лендер, С. Быстро и легко осваиваем Adobe Photoshop CS2 : учеб. пособие / С. Лендер, И. Нечаев. – Москва : Лучшие книги, 2006. – 320 с.
 6. 32.973.26 Д 83 Дунаев, В. В. Кухня Photoshop / В. В. Дунаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 283 с
 7. 32.973.26 С 60 Солоницын, Ю.А. Photoshop CS2 и цифровая фотография / Ю. А. Солоницын. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 348 с.
 8. 32.973.26 А 36 Айсманн, К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop : пер. с англ. / Кэтрин Айсманн, Уэйн Палмер ; предисл. Джона Макинтоша. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2007. – 600 с.
 9. 32.973.26 К 98 Кэплин, С. Секреты создания спецэффектов в Photoshop : рук. дизайнера: пер. с англ. / Стив Кэплин. – 3-е изд. – Москва. : Эксмо, 2007. – 384 с.
 10. 32.973.26 С 30 Семибратов, И. П.Новичок. Photoshop CS5. Основы фотомонтажа и редактирования изображений / И. П. Семибратов, Р. Г. Прокди. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 192 с.
 11. 32.973.26 С 24 Свиридова, К. Photoshop CS4 – это просто. Экспресс-методы обработки фотографий / Ксения Свиридова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 384 с.
 12. 32.973.26 П 84 Прохоров, А. А. Photoshop CS5. Креативные инструменты для творчества / А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 224 с.
 13. 32.973.26 С 45 Скрылина, С. Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 на примерах / Софья Скрылина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
 14. 32.973.26 Г 95 Гурский, Ю. А. Компьютерная графика: Photoshop CS5. CorelDRAW X5. Illustrator CS5 / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 688 с.
 15. 32.973.26 А 19 Аверина, А. Photoshop CS6. Учимся на практике / Анастасия Аверина. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 176 с.
 16. 32.973.26 А 13 Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 : учеб. пособие / И. Б. Аббасов. – Москва : ДМК Пресс, 2013. – 238 с..
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5898  Підберіть, будь ласка,літературу на тему "Економічна сутність додаткового капіталу підприємства". Дякую.  Вгору  

Економічна сутність додаткового капіталу підприємства

 1. 65.26 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 172 с. : табл.
 2. Васильчак, С. В. Основні підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 78–80.
 3. Гнатюк, А. Проблеми та особливості аналізу ефективності використання капіталу підприємства / А. Гнатюк, І. Г. Крупельницька // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів / Вінниц. фін.-екон. ун-т ; упоряд. С. Л. Яблочніков. - Вінниця, 2012. – С. 205–209.
 4. 65.9(4УКР) В 53 Гуменний, А. Оптимізація структури капіталу підприємства / А. Гуменний // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 52–54.
 5. 65.9(4УКР) В 53 Добровольська, І. В. Проблеми формування оптимальної структури капіталу підприємства / І. В. Добровольська // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 31–33.
 6. 65.9(4УКР) C91 Єпіфанова, І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. -–С. 243–245 : рис.
 7. 65.9(4УКР) C91 Жмайлова, О. Г. Фінансовий капітал підприємства: формування, використанн та аналіз / О. Г. Жмайлова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. – С. 254–256.
 8. Заєць, Т. О. Удосконалення структури капіталу підприємства / Т. О. Заєць, Б. І. Попович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 101–104 : табл..
 9. 65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.
 10. 65.9(4УКР) В 53 Калашніков, А. Розробка політики оптимізації структури управління капіталом підприємства та розроблення антикризової програми / А. Калашніков // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 87–89.
 11. 65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 328 с.
 12. Ковальчук, І. В. Основні етапи управління капіталом підприємства / І. В. Ковальчук, В. К. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6. – С. 50–53.
 13. 65.9(4УКР) В 53 Ковальчук, О. М. Аналіз структури капіталу підприємства / О. М. Ковальчук, Т. М. Конопацька // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 52–55.
 14. 65.29 К 84 Круш, П. В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.
 15. Лемішко, О. Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства / О. Лемішко // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 64–66.
 16. Назаренко, І. М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу / І. М. Назаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 65–68.
 17. 65.9(4УКР) Т 33 Наконечна, Т. О. Теорії структури капіталу / Т. О. Наконечна, В. П. Поберезький // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 327–329 : табл.
 18. Міщук, Є. В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є. В. Міщук, В. В. Міщенко // АгроСвіт. – 2015. – № 24. – С. 46–49.
 19. 65.9(4УКР) Т 33 Попов, А. В. Концептуальні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства / А. В. Попов // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 342–345.
 20. Семенов, А. Г. Особливості формування капіталу підприємства / А. Г. Семенов, Л. А. Юсипчук // Вісн. екон. науки України. – 2014. – № 1. – С. 110–114 : рис.
 21. 65.9(4УКР) Т 33 Сметанюк, О. А. Особливості структури формування власного капіталу підприємства / О. А. Сметанюк // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 382–384.
 22. 658 С 83 Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2017. – 176 с. : рис., табл.
 23. 65.9(4УКР)26 С 90 Сусіденко, О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія / О. В. Сусіденко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 128 с. : табл.
 24. Теліженко, О. М. Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства / О. М. Теліженко, Н. О. Байстрюченко // Вісн. Сумського держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2011. – № 4. – С. 108–117 : табл.
 25. Тимощик, Л. Вплив структури капіталу на вартість підприємства / Л. Тимощик // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – № 7. – С. 20–23 : табл.
 26. Пустяк, О. В. Особливості розподілу додаткового капіталу комунальними підприємствами / О. В. Пустяк // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. НТУ. – 2011. – № 1. – С. 181–188 : табл.
 27. 65.26 Ш 35 Швиданенко, Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – Київ : КНЕУ, 2007. – 440 с.
 28. Якимов, Ю. О. Основні теоретичні положення та конструктивні принципи обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями / Ю. О. Якимов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 13–17 : мал.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5880  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці книги по програмуванню на Python. Дякую.  Вгору  
 1. 32.973.26-018.1 Д 71 Доусон, М. Программируем на Python / М. Доусон ; пер. с англ. В. Порицкий. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 416 с.
 2. 32.973.26-018.1 М 15  МакГрат, М. Программирование на PYTHON / Майк МакГрат ; пер. с англ. М. А. Райтмана. – Москва : Эксмо, 2015. – 192 с.
 3. 32.973.26-018.1 М 15  Маккинли, У.  Python и анализ данных / Уэс Маккинли ; пер. с англ. А. А. Слинкин. – Москва : ДМК Пресс, 2015.– 482 с.
 4. 32.973.26 С 60 Соловьёв, И. А. Вычислительная математика на смартфонах, коммуникаторах и ноутбуках с использованием программных сред Python: учеб. пособие для студ. вузов / И. А. Соловьёв, А. В. Червяков, А. Ю. Репин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011. – 272 с.
 5. 32.973.26-018.1 С  89 Сузи, Р. А. Язык программирования PYTHON : учеб. пособие / Р. А. Сузи.– 2-е изд., испр. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 326 с.
 6. Бронштейн, И. Е. Исследование дефектов в коде программ на языке Python / И. Е. Бронштейн // Программирование. – 2013. – № 6. – С. 25-32.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5826  У вашій бібліотеці є матеріали по оподаткуванню? Чекаю на відповідь. Дякую.  Вгору  

1.             65.26 Б 48 Березин, М. Ю. Развитие системы налогообложения имущества = Development of Property Taxation / М. Ю. Березин. – Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 496 с.

2.             65.9(4РОС)26 Г 93 Гудков, Ф. А. Вексельные схемы минимизации налогообложения / Ф.А. Гудков. – 2-е изд. – Москва : МЦФЭР, 2006. – 256 с.

3.             67.51 З-38 Захаров, А. С. Налоговое право Европейского союза: действующие  директивы ЕС в сфере прямого налогообложения = European Union Tax Law: EC Directives on direct taxation in force / А.С. Захаров. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 144 с.

4.             65.26 К 21 Караваева, И. В. Оптимальное налогообложение: теория и история вопроса : монография / И. В. Караваева. – Москва : АНКИЛ, 2010. – 288 с.

5.             65.26 Н 23 Налогообложение: проблемы науки и практики – Харьков. : ИНЖЭК, 2006. – 232 с.

6.             65.9(4РОС)26 Н 65 Никулкина, И. В..  Общая теория налогообложения: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Никулкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2011. – 208 с.

7.             65.26 П 16 Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учеб. для студ. вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2011. – 680 с.

8.             65.26 П 43 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение : учебник / А. И. Погорлецкий. – Санкт-Петербург. : Изд-во Михайлова 2006. – 384 с.

9.             65.052.9(4УКР) Т 48 Ткаченко, Н. М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность: учебник / Н. М. Ткаченко. – Киев : Алерта, 2008. – 1012 с.

10.         32.973.26 Ф 51 Филатова, Виолетта. 1С:Предприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения / Виолетта Филатова. – Санкт-Петербург : Питер, 2011.

11.         67.9(7СПО) Ф 75 Фокин, А. В. Международное налогообложение пассивных доходов (процентов, дивидендов, роялти). Американский опыт / А. В. Фокин. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.

12.         Горлов, С.  К вопросу об эффективности прогрессивной шкалы налогообложения / С. Горлов, В. А. Родин // Экономика и мат. методы – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 117-119

13.         Гусев, Юрий. В случае с изменением налогообложения лотерей была явно допущена ошибка / Юрий Гусев // Бизнес. – 2016. – 21 ноября. – С. 46-47.

14.         Иванова, Е. С. Аудит налогообложения в системе финансового права / Е. С. Иванова // Государство и право. – 2011. – № 8. – С. 106-110.

15.         Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я. Мурадов // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 50-53

16.         Павленко, Н.  Эквивалентные соотношения отраслей в системе налогообложения требуют совершенствования  / Н. Павленко // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 3. – С. 59-63

17.         Полозова, А. Н. Учетная политика организации для целей налогообложения: практическая реализация / А. Н. Полозова, Л. В. Брянцева // Сахар – 2014. – № 10. – С. 24-30

18.         Пономаренко, Д. В.  Сравнительный анализ налоговой политики Украины и Европейского Союза в сфере косвенного налогообложения / Д. В. Пономаренко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 120-128.

19.         Чижикова, О. А. Анализ современного экологического налогообложения в Украине и в ЕС / О. А. Чижикова, А. Э. Евтюшина // Економіка і регіон. – 2014. – № 1. – С. 15-20.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5824  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці щось по банківському менеджменту? Дякую. Чекаю на відповідь.  Вгору  

1.            65.9(4УКР)26 Б 23 Банківський менеджмент: підручник / ред. О.А. Кириченко, В. І. Міщенко. – Київ : Знання, 2005. – 831 с.

2.            65.26 Б 23 Банковский менеджмент: учеб. для студ. вузов / под ред. : Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.– 303 с.

3.            65.26 Д 69 Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Менеджмент в сфере банковской деятельности: учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, С. В. Дорофеева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – 420 с.

4.            65.26 З-99 Зянько, Віталій Володимирович. Банківський менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя.– Вінниця : ВНТУ, 2007.– 128 с.

5.            65.9(4УКР)262.10-21я73 К 59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.

6.            65.9(4УКР)26 Л 93 Любунь, Олександр Степанович. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / О.С. Любунь. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с

7.            65.9(4УКР)26 М 56 Мещеряков, А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. для студ. вузів / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

8.            65.26 Р 58 Роуз, Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. / Питер С. Роуз. – 2-е изд. – Москва : Дело Лтд, 1995. – 768 с.

9.            65.26 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. - Суми : Університетська книга, 2015. – 314 с.

10.       Кирилюк, Р. Основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу комерційним банком "Львів" / Р.Кирилюк // Регіональна економіка. –2002. – № 3. – С. 178-182.

11.       Матросов, С. Финансовые инновации и риск-менеджмент банков / С. Матросов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. –№ 12. – С. 33-37

12.       Стефанишина, А. Б. Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації / А. Б. Стефанишина // Інвестиції: практика та досвід – 2013. – № 10. – С. 89-93.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 1 з 113 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [283]
Бібліотеки. Архіви [337]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [190]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [184]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1694]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [138]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [196]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше