ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 112 123456 > До останньої »

Код: 5739  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу на тему "Стан і перспективи платіжного балансу України". Дякую.  Вгору  
 1. Береславська О. І. Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України / О. І. Береславська // Економіка і прогнозування. - 2015. – № 4. – С. 29–42.
 2. Король, В. Економіко-правові передумови та наслідки запровадження Україною обмежень на імпорт для стабілізації платіжного балансу / Володимир Король // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3. – С. 58–61.
 3. Косова, Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12.
 4. Мельник, Т. Ідентифікація фінансових дисбалансів / Тетяна Мельник, Кирило Касянок // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 5. – С. 5–15.
 5. Москалюк, Н. П. Рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок як засіб оптимізації платіжного балансу України / Н. П. Москалюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 92–98.
 6. Ніколайчук, С. Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 2. – С. 20–27.
 7. 72.4(4УКР) Д 46 Пранципал, А. О. Інформаційне забезпечення складання платіжного балансу / Анастасія Олександрівна Пранципал // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) . – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 12–15. – (ΛΌΓΟΣ : збірник наукових праць).
 8. Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності / В. Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 7–19.
 9. Савченко, Т. Г. Методика комплексної оцінки рівноваги платіжного балансу / Т. Г. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 23–29.
 10. Федорова, Г. Ю. Асиметрії платіжного балансу України з державами ЄС / Г. Ю. Федорова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 151–157.
 11. Шумська, С. Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України / С. Шумська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 74–88.
 12. Яценко Г. Ю. Ідентифікація основних джерел незбалансованості платіжного балансу України на основі VAR-моделювання / Г. Ю. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 33–42.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5724  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Митні формальності при експорті сухого молока.  Вгору  

Митні формальності при експорті сухого молока

 1. 67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про ЗЕД / авт.-уклад. О. Згурський. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 176 с. – (Дебет-кредит рекомендує).
 2. 48.17 В 39 Ветеринарний та фітосанітарний контроль у митній справі. / В. В. Власенко [и др.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 400 с.
 3. 67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.
 4. 67.9(4УКР)301 Д 79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. для студ. вузів / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – Київ : Професіонал: Центр навчальної літератури, 2010. – 320 с.
 5. 65.9(4УКР)32 К 17 Калетнік, Г. М. Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2016. – 266 с.
 6. 67.9(4УКР)301 М 66 Митне право України : навч. посіб. / Ю. В. Іщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.
 7. 65.9(4УКР)8 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. – Київ : Персонал, 2009. – 316 с.
 8. 67.9(4УКР)301 О-75 Основи митної справи в Україні : підручник / за ред. П. В. Пашка. – Київ : Знання, 2008. – 651 с. – (Митна справа в Україні).
 9. 67.9(4УКР)301 М 66 Митний кодекс України : станом на 1 верес. 2016 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2016. – 404 с.
 10. 67.9(4УКР)301 Я 72 Ярема, Б. П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України : навч. посіб. для студ. вузів / Б. П. Ярема. – Київ : Професіонал, 2004. – 272 с.
 11. Квітка, Г. Молоко: торба проблем у подарунок / Г. Квітка // Пропозиція. – 2014. – № 2. - С. 164–166.
 12. Кваша, К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та України / К. С. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 99–106.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5696  Які книги і статті є у бібліотеці на тему "Системи управління персоналом методом делегування повноважень"?   Вгору  

Системи управління персоналом методом делегування повноважень

1. 65.050.214 Б 20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підруч. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 468 с. – (Школа маркетингового менеджменту).

2. 65.050.214 М 79 Моріс, С. Як досягти успіху в делегуванні повноважень : пер. з англ. / Стів Моріс, Грехем Вілкокс. – 2-е вид. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

3. 65.050.214 Р 85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2013. – 310 с.

4. 65.050.214 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. –167 с.

5. 67.9(4Укр) М 74 Місірук, О. М. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям / О. М. Місірук // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання. – 2014. – С. 154–158.

6. Гончарук, В. Среднее звено / В. Гончарук // Менеджмент и менеджер. – 2010. – № 9/10. – С. 56–59.

7. Делегування повноважень як інструмент управління // Завуч. – 2005. – Березень (№ 7). – С. 31.

8. Ляйхер, Р. Делегування повноважень співробітникам / Р. Ляйхер // Холод. – 2010. – № 1. – С. 38–39.

9. Мастеров, Б. Искусство делегирования / Б. Мастеров // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 43–46.

10. Николаева, М. А. Эффективное делегирование полномочий / М. А. Николаева // Менеджмент сегодня. – 2011. – № 1. – С. 56–59.

11. Нікончук, А. Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення / А. Нікончук // Вісник державної служби України. – 2012. – № 2. – С. 72–75.

12. Стародубцев, К. Шкідливі поради, або чого варто уникнути, щоб делегувати ефективно / К. Стародубцев // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 8/9. – С. 62–64.

13. Стрыгина, В. Профиль должности: разработаем вместе / В. Стрыгина // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2010. – № 9. – С. 101–107.

14. Сударкін, О. Делегування повноважень: дорога в нікуди або ключ до успіху? / О. Сударкін // Праця і закон. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

15. Терещук, О. До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці / О. Терещук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 125–129.

16. Уэттен, Д. Десять принципов эффективного делегирования полномочий  / Д.А. Уэттен // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 47–51.

17. Філатова, Н. Виконання суб'єктами приватного права делегованих публічних повноважень / Н. Філатова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 47–50.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5692  Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел (за останні 3 роки) з теми "Система управління персоналом підприємства". Дякую.  Вгору  

1. 65.050.214 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу : монографія / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.

2. 68.9 С 78 Сташевський, З. П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ–проектів : автореф. дис. / З. П. Сташевський ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності Держ. служби України з надзвичайних ситуацій. – Львів, 2015. – 21 с.

3. 65.050.214 У 67 Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с.

4. 65.050.214 Ч–15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.

5. 72.4(4УКР) Д 46 Лозовський, О. М. Розвиток персоналу як основа конкурентоспроможності підприємства на ринку / Олександр Миколайович Лозовський // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi–Ukrainian Business Council) . – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 33–38.

6. Алдошина, М. В. Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств в туристичній галузі / М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 97–95.

7. Гаріна, Н. Як зробити наради більш продуктивними? / Наталія Гаріна // Кадровик України. – 2016. – № 2. – С. 109–113.

8. Горбачова, І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3/4. – С. 50–54.

9. Дмитрієв Є.Є. Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії / Є. Є. Дмитрієв, Є. В. Сисова // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 71–74.

10. Долгий В. И. Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал / В. И. Долгий, Л. С. Верещагина // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 370–376.

11. Жилінська, Л. О. Оцінка рівня соціально відповідального управління персоналом промислових підприємств / Л. О. Жилінська, Г. В. Перепадченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 88–91.

12. Закаблук, Г. О. Економічна ефективність удосконалення системи управління персоналом підприємства / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 33–42.

13. Зеленкова, М. Реформа кадрової політики: великі зміни починаються з маленьких кроків / Марина Зеленкова // Кадровик України. – 2016. – № 1. – С. 100–104.

14. Зеркаль, А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури / А. В. Зеркаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 45–48.

15. Карковська, В. Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В. Я. Карковська, П. І. Васюник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 290–297.

16. Лелі, Ю. Г. Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на українських підприємствах / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 49–52.

17. Лелі, Ю. Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управіння персоналом / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6. – С. 57–60.

18. Момот, Т. В. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства / Т. В. Момот, Ю. І. Мізік, С. Я. Політучій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 167–174.

19. Панюк, Т. Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу / Тетяна Панюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 2. – С. 133–141 .

20. Пересипкіна, Н. Мотивація персоналу: чому негативні стимули не працюють / Н. Пересипкіна // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 105–109.

21. Ревтюк, Є. А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом / Є. А. Ревтюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 25–29.

22. Сівашенко, Т. В. Організаційно–економічний механізм трудової мотивації у підприємствах / Т. В. Сівашенко, О. В. Костюнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 18–22.

23. Скорбота, В. Особливості управління віддаленими працівниками / Вікторія Скорбота // Кадровик України. – 2016. – № 5. – С. 108–110.

24. Стефановська, С. Командний гравець: середовище існування / Станіслава Стефановська // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 98–104.

25. Ткачук, А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні / А. Ткачук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – N 2. – С. 48–49.

26. Шитікова, Л. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства / Л. В. Шитікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 130–133.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5687  Доброго дня! Надішліть будь ласка весь список можливої літератури на тему:"Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства". Дякую)  Вгору  

Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства

1.      65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

2.      65.30 К 12 Кавецький, В. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.

3.      65.9(4УКР)301 К 59 Козловський, В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с.

4.      65.9(4УКР)29 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2014. – 448 с.

 1. Єрмаков, О. Ю.  Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств / Ю. Єрмаков, М. Ігнатенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 7–10.
 2. Бояринова, К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
 3. Водянка, Л. Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40–41.
 4. Гришко, В. А. Теоретичні та прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств / В. А. Гришко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 трав. 2009 р.; м. Харків. – Харків, 2009. – С. 63–66.
 5. Дунська, А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
 6. Жалдак, Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г. П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133–137.
 7. Кужель, В. В. Проблеми активізації соціальних процесів в агропродовольчій сфері на засадах інноваційного розвитку / В. В. Кужель, Ю. М. Атаманчук // АгроСвіт. – 2015 . – № 1. – С. 19–24.
 8. Лепьохіна, І. О. Управління інноваційним розвитком підприємств в ринкових умовах / І. О. Лепьохіна // АгроСвіт. – 2008. – № 16. – С. 30–34.
 9. Нікітюк, О. Чинники підвищення інтенсифікації інноваційної діяльності підприємства / О. Нікітюк // Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. – 2009. – № 10. – С. 9–15.
 10. Пухальська, А. П. Напрями використання об'єктів інтелектуальної власності наукомісткими підприємствами / Анастасія Павлівна Пухальська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – N 1. – С. 174–179.
 11. Семенченко, Н. В. Соціально-економічні та нормативно-правові чинники регулятивного впливу на процес реструктуризації підприємства / Н. В. Семенченко // АгроСвіт. – 2014. – № 6. – С. 18–21.
 12. Смоляр, Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.
 13. Тельнов, А. С. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 69–76.
 14. Федулова, Л. І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Л.І. Федулова // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 7–17.
 15. Шишова, О. Б. Кластерізація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємсв / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59–61.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5652  Доброго дня! Які є статті або книги на англійській мові на тему: фінансові інструменти? Дякую.  Вгору  
 1. 65.9(7СПО)26 В 89 Brownlee, E. R. Corporate Financial Reporting : text and Cases / E. R. Brownlee. – Boston : McGraw-Hill College, 1998. – 928 p. : tabl.
 2. 65.050.214 С 80 Cornett, M. M. Fundamentals of Financial Institutions Management / M.M. Cornett. – Boston : Irwin/McGraw – Hill, 1999. – 762 p. – (Window on America).
 3. 65.052я72 H 33 Haskins, Mark E. International Financial Reporting and Analysis : a Contextual Emphasis / Mark E. Haskins, Kenneth R. Ferris, Thomas I. Selling. – 2-е вид. – New York : McGraw-Hill, Inc., 2000. – 557 p. – (Window on America).
 4. 65.050.214 Е 90 International Financial Management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick. – Boston ; New York : Irwin, Mcgraw-Hill, 1998. – 550 p. : tabl. – (Window on America).
 5. 65. 050 А 62 Anthony, Robert N. Management Control Systems : eleventh Edition / Robert N. Anthony. – Boston : McGraw-Hill/ Irwin, 2004. – 851 р. – (Window on America).
 6. 65.26 М 34 Marshall, John F. Dictionary of Financial Engineering / John F. Marshall. – New York ; Chichester : John Wiley & Sons, Inc., 2000. – 289 p. : graph. – (Window on America).
 7. Bielawski, P. Purchasing price and fair value as the basic measures of the value of synthetic financial instruments / Pawel Bielawski // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - P. 341-351.
 8. Bielawski, P. Value measures in accounting and valuating financial instruments / P. Bielawski // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – P. 312–322.
 9. Vasylyeva, T. A. Countercyclical capital buffer as a macroprudenlial tool for regulation of the financial sector / T. A. Vasylyeva, S. V. Leonov, O. V. Lunyakov // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – Р. 278–283.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5632  Допоможіть знайти статті до теми "Правове регулювання зайнятості населення в Україні". Дякую.  Вгору  
 1. Волківська, А. М. Організаційно-економічні проблеми нормативно-правового регулювання зайнятості / А. М. Волківська // АгроСвіт. – 2014. – № 12. – С. 30–34.
 2. Глеєва, О. М. Нормативно–правове забезпечення зайнятості молоді в національному господарстві: досвід і проблеми / О. М. Глеєва // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 2. – С. 23–27.
 3. Гресик, Ю. В. Правова природа відносин працевлаштування / Ю. В. Гресик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 8/9. – С. 120–127.
 4. Донченко, Т. О. Правові основи державного регулювання зайнятості молоді в Україні / Т. О. Донченко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – N 1. – С. 378–383.
 5. Красильщиков, А. Л. Захист трудових прав працюючих за умов нестандартної зайнятості: нормативно-правове забезпечення / А. Л. Красильщиков // Демографія та соціальна економіка. – 2011. N 1. – С. 118–124.
 6. Мітцель, О. Реформування системи зайнятості населення в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів / Олександр Мітцель, Вікторія Краєвська // Вісник прокуратури. – 2015. – № 5. – С. 95–106.
 7. Мокрицька, Н. Вільно обрана зайнятість як результат реалізації права на працю / Наталія Мокрицька // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 116–119.
 8. Новосельська, І. Порівняльно-аналітична характеристика законодавства України про зайнятість населення / Ірина Новосельська, Аліна Єрьоміна // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. – С. 130–135.
 9. Одовічена, Я. Зайнятість: поняття й ознаки / Яна Одовічена // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 6. – С. 51–54.
 10. Одовічена, Я. Поняття сприяння та забезпечення трудової зайнятості як правові категорії / Яна Одовічена // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 7. – С. 8–10.
 11. Пилипенко, П. Про право зайнятості, або Нові контури трудового права / П. Пилипенко // Право України. – 2014. – № 6. – С. 197–207.
 12. Погорєлова, О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників / О. Погорєлова // Право України. – 2015. – № 3. – С. 145–152.
 13. Правове забезпечення зайнятості населення України // Все для вчителя. – 2011. – Листопад, № 31/33. – С. 129–130.
 14. Роз'яснюємо працівникам, як стати на облік у центрі зайнятості після звільнення за скороченням штату // Бібліотека кадровика. – 2012. – № 2. – С. 90–94.
 15. Сергєєв, Ю. В. Правове регулювання діяльності приватних агенств зайнятості / Ю. В. Сергєєв // Митна справа. – 2012. – № 3. – С. 141–144.
 16. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 65–68.
 17. Соцький, А. М. Соціально-правова природа неповної зайнятості працівників в Україні / Андрій Михайлович Соцький // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 216–219.
 18. Шурко, М. Роз'яснюємо працівникам, як стати на облік у центрі зайнятості після звільнення за скороченням штату / М. Шурко // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2012. – № 3. – С. 18–22.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5586  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу на тему "Створення соціальних підприємств". Дякую  Вгору  

Створення соціальних підприємств

 1. 67.9(4УКР)303 А 43 Актуально про створення підприємства / авт.-укл. : Т. Донець, Д. Гарний. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 160 с.
 2. 65.050.2 Б 82 Борнштейн, Д. Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей : пер. с англ. / Д. Борнштейн. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 499 с.
 3. Березяк, І. І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. І. Березяк // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 28. – С. 24–27.
 4. Васильчук, І. П. Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та фінансування діяльності [Електронний ресурс] / І. П. Васильчук // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 61–65.
 5. Гришина, Я. С. Социальное предпринимательство как правовая модель обеспечения социальных потребностей / Я. С. Гришина // Університ. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2012. – Вип. 1. – С. 445–456.
 6. Загакайко, О. Социальное предпринимательство – неоцененная необходимость [Електронний ресурс] / О. Загакайко // Зеркало недели. – 2015. – 13 марта. – Електрон. версія газ. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/socialnoe-predprinimatelstvo-neocenennaya-neobhodimost-_.html. (дата звернення 15.02.16). – Назва з екрана.
 7. Кірєєва, О. Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики [Електронний ресурс] / О. Б. Кірєєва // Публічне адміністрування: теорії та практика. – 2011. – Вип. 2 (6). – Електрон. версія.  Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02%286%29/11kobdsp.pdf (дата звернення: 15.02.16). – Назва з екрана.
 8. Проект Закону України «Про соціальні підприємства». – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10610&skl=7 (дата звернення: 15.02.16). – Назва з екрана.
 9. Сперклі, Ф. Посібник з Планування Соціального Підприємництва [Електронний ресурс] / Ф. Сперклі ; за підтримки Британ. Ради. – [Б.м], 2011. – 71 с. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf (дата звернення: 15.02.16). – Назва з екрана.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5565  Доброго дня, прохання допомогти зі списком літературою на теми "Характеристика лідерських рис особистості", "Соціальне партнерство як актуальний напрямок управління", "Інтелектуальна свобода - важлива складова демократичного громадянського суспільства". Дякую  Вгору  
Характеристика лідерських рис особистості
 1. 88.5 З-14 Загородний, Т. Н. Технологии лидерства и харизмы для политиков и бизнесменов / Т. Загородний. – Харьков : Фолио, 2015. – 237 с. : ил.
 2. 88.59 К 79 Кремень, М. А. Практическая психология управления : пособие для студ. вузов / М. А. Кремень. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 400 с.
 3. 88.59 Н 56 Нестуля, О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – Київ : Знання, 2013. – 358 с. : іл.
 4. 65.050.214 Р 95 Рысев, Н. Ю. Технологии лидерства. О Богах, Героях и Руководителях / Н. Рысев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : RECONT, 2012. – 404 с.
 5. 88.59 С 89 Сударкин, А. Три круга лидерства / А. Сударкин. – Киев : Саммит-Книга, 2014. – 96 с.
 6. Баєва,О. Біологічні основи влади й лідерства / О. Баєва // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 52– 56.
 7. Володіна, Л. В. Лідер: навички і праця над собою чи дар від природи? : тематичний діалог / Л. В. Володіна // Класному керівнику усе для роботи. – 2014. – № 10. – С. 12–17.
 8. Гончаренко, Д. Формальні та неформальні лідери учнівського колективу : розбіжності в психологічних портретах / Д. Гончаренко // Соціальний педагог. – 2012. – № 3. – С. 16–20.
 9. Загребной, В. Психологічний портрет керівників компаній / В. Загребной // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8. – С. 21–22.
 10. Казакова, М. М. Лидер и группа : [соционистический аспект взаимоотношений] / М. М. Казакова // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2003. – № 11. – С. 5–11.
 11. Колпаков, В. Лідерство– фактор суспільного розвитку: сучасне розуміння лідерства / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 66–73.
 12. Леонова, Н. С. Розвиток лідерських якостей і соціальної креативності в навчально-виховному процесі / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 3. – С. 39–43.
 13. Максименко, С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості / С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 3. – С. 28–33.
 14. Пономарьов, О. С. Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 3. – С. 93–101.
 15. Розвиток мотивуючих лідерських навичок : тренінг // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 132–136.
 16. Фролова, Т. Формування лідерських рис : заняття з елементами тренінгу для учнів старших класів / Тетяна Фролова // Психолог. – 2013. – Березень, № 5. – С. 36–44.
 17. Черненко, В. Психологія лідерства / В. Черненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 34–35.

Соціальне партнерство як актуальний напрямок управління

1. 60.8 З-63 Зинченко, Г. П. Социальное партнерство: учеб. для студ. вузов / Г. П. Зинченко, И. И. Рогов. – Москва : Дашков и К.: Академцентр, 2009. – 224 с.

2. 60.5 К 99 Кязимов, К. Г. Социальное партнерство: учеб. пособие для студ. вузов / К. Г. Кязимов. – Москва: Гардарики, 2008. – 271 с.

3. 72 Н 34 Ігнатов, Л. М. Соціальне партнерство як пріоритетна проблема управління / Л. М. Ігнатов // Наука і навчальний процес: наук.-метод. зб.: матеріали VIII звітної наук.-практ. конф. Вінниц. соц.-екон. ін-ту ун-ту «Україна» фак. економ. і підприємництва 9–10 квітня 2008 р. / відп. за вип.: О.М. Мельников. – Вінниця : ВСЕІ Ун-ту «Україна», 2009. – С. 45–47.

5. 60.5 Т 28 Творчий центр ТЦК: звіт за результатами діяльності 1996-2011 / Благодійний фонд «Творчий Центр «ТЦК» ; презид. Л. Паливода. – Київ : [б. в.], 2012. – 43 с.

6. Бортнікова, О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід – 2012. – № 13. – С. 85–89.

7. Майорова, Л. В. Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід – 2014. – № 17. – С. 136–140.

8. Петроє, О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / О. Петроє // Вісн. Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 234–243.

9. Савельева, М. Государственно-некоммерческое партнерство в региональном управлении / Марина Савельева // Проблемы теории и практики упр. – 2012. – № 1. – С. 48–54.

10. Сокур, Н. В. Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні / Н. В. Сокур // Держава та регіони. Сер.: Державне управління – 2014. – № 2. – С. 96–99.

11. Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 36–43.

12. Узунов, Ф. В. Соціальне партнерство як форма взаємодії бізнесу і влади на регіональному рівні / Ф. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід – 2014. – № 3. – С. 133–136.

13. Хименко, О. А. Відносини з організації та управління працею як складова предмета трудового права / О. А. Хименко // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 371–375.

Інтелектуальна свобода

 1. 78.3 П 22 Пашкова, В. С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков ; Українська бібліотечна асоціація, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Голов. тренінг. центр бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 96 с.
 2. Бедь, В. Реалізація свободи совісті в Україні: деякі аспекти (проблеми теорії та практики) / В. Бедь // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 20–29.
 3. Биков, О. Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 79–84.
 4. Вдовичин, І. Свобода особи в процесі інституалізації суспільства (політичний та інтелектуальний досвід Стародавньої Греції) / І. Вдовичин // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 40–50.
 5. Гава, Ю. В. Економічна свобода – умова формування інтелектуального капіталу / Ю. В. Гава // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 1. – С. 7–10.
 6. Речицький, В. Обгрунтування модельного проекту «Конвенції про захист інтелектуальної свободи» / В. Речицький // Сучасність. – 2001. – № 9 . – С. 82–106.
 7. Федотова, О. Спецфонди друкованих видань як форма обмеження інтелектуальної свободи суспільства: до історії створення у 20–х рр. ХХ ст. / О. Федотова // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 83–92.
 8. Цюкало, Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством / Ю. Цюкало // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 5. – С. 115–121.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5561  Доброго дня, яка література у вас може бути на тему "Зарубіжний досвід мотивації праці". Дякую   Вгору  

Зарубіжний досвід мотивації праці

1. 88.4 К 43 Кирхлер, Э. Мотивация в организациях : пер. с нем. / Э. Кирхлер, К. Родлер. – 2-е изд., испр. – Харьков : Гуманитар. центр, 2008. – 168 с. : табл. – (Психология труда и организационная психология ; т. 1).

2. 65.24 С 40 Системы оплаты труда / ред.: Р. Пискотина ; пер. с англ.: Н. Зарахович. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 212 с. – (Классика Harvard Business Review) (Идеи, которые работают).

3. Бондарчук, К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 38-44.

4. Гейєр, Е. С. Системи винагород працівникам: зарубіжний досвід / Е. С. Гейєр, Ю. В. Штик // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 52-57.

5. Горбань, В. Б. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників / В. Б. Горбань // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 108-112.

6. Іншин, М. І. Особливості мотивації працівників в ЄС / М. І. Іншин // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 2. – С. 140-143.

7. Кича, Л. М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу / Л. М. Кича // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 179-182.

8. Криворотько, І. О. Дослідженн зарубіжного досвіду мотивації персоналу для використання в українських умовах / І. О. Криворотько // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 151-154.

9. Оганян, А. Р. Опыт мотивации персонала в датских компаниях / А. Р. Оганян // Международная экономика. – 2010. – № 10. – С. 70-71.

10. Пархоменко-Куцевіл, О. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України / О. Пархоменко-Куцевіл // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 4. – С. 29-34.

11. Петрова, Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 26-34.

12. Познаньська, А. О. Аналіз упровадження систем стимулювання керівництва: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. О. Познаньська // Вісн. Сум. держ. ун-ту сер. Економіка – 2011. – № 1. – С. 158-164.

13. Яшкіна, Н. В. Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн / Н. В. Яшкіна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 53-55.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5552  Книга Вебер Макс "Хозяйсво и общество"  Вгору  

Шановний користувач! Книги Вебера М. "Хозяйство и общество" у бібліотеції немає.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5534  Підскажіть, будь ласка, літературу тему: "Інформаційні технології в процесі управління підприємством". Дякую.  Вгору  
Інформаційні технології в процесі управління підприємством
 1. 65.050.2 В 65 Войнаренко, М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посіб. для стд. ВНЗ / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 496 с.
 2. 65.9(4УКР)32 К 63 Комп'ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством / ред. П. Т. Саблук. – Київ : УААН, 1996. – 168 с.
 3. 65.9(4РОС)29 К 88 Кудинов, А. CRM: практика эффективного бизнеса / А. Кудинов, М. Сорокин, Е. Голышева. – Москва : 1С-Паблишинг, 2012. – 461 с.
 4. 65.29 Н 62 Никитин, А. В. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Никитин, И. А. Рачковская, И. В. Савченко. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 188 с.
 5. 65.9(4УКР)42 О-54 Оліфіров, О. В. Інформаційний сервіс у системі управління торговельним підприємством : монографія / О. В. Оліфіров, Н. М. Спіцина ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 240 с.
 6. 65.050.283 Т 23 Татарчук, М. І. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / М. І. Татарчук. – Київ : КНЕУ, 2005. – 291 с.
 7. 65.29-21я73 Я 47 Яковлєв, Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. П. Яковлєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.
 8. Асєєв, Г. Становлення й розвиток українського ринку систем управління підприємством / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 23–25.
 9. Карпова, Т. О. Оцінка ефективності інформаційних технологій як складова управління розвитком інформаційної системи підприємства / Т. О. Карпова // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – Вип. 4. – С. 598–607 : табл.
 10. Костенко, А. Н. Індикатори інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємства / А. Н. Костенко // Облік і фінанси = Accounting & Finance. – 2014. – № 4. – С. 133–139 : рис.
 11. Полуектова, Н. Взаємовплив корпоративних інформаційних систем і систем управління якістю на підприємствах / Н. Полуектова // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 5. – С. 50 – 53.
 12. Самигулина, Г. А.  Интеллектуальное компонентно-ориентированное программное обеспечение для оценки производственных рисков / Г. А. Самигулина, З. И. Самигулина // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 457–463.
 13. Тігарєва, В. Порівняльна характеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв’язку та інформатизації на сучасному етапі розвитку / Віра Тігарєва // Банківська справа. – 2015. – № 3. – С. 94–107.
 14. Шаповал О. Ф. Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 147–150.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5525  Доброго дня, цікавить питання "Соціально-відповідальний бізнес", допоможіть підібрати літературу, Бажану ту, яка є у бібліотеці. Дякую.  Вгору  

Соціально відповідальний бізнес

1.     65.9(4РОС) В 15 Валитов, Ш. М. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность / Ш. М. Валитов, В. А. Мальгин. – Москва : Экономика, 2009. – 207 с.

2.     Актуальный тренд: социальная ответственность ресторанного бизнеса // Рестораторъ. – 2012. – № 1/2. – С. 28-29.

3.     Андерсен, Б. Этика и бизнес: социальная ответственность не противоречит прибыли / Б. Андерсен // Стандарты и качество. – 2009. – № 2. – С. 88-92.

4.     Биньковська-Абрахам, О. Социальная ответственность бизнеса в Украине: эксперты утверждают, что это уже актуально / О. Биньковська-Абрахам // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 12. – С. 18-30.

5.     Висельская, Е. Н. Концепции и проблемы развития социальной ответственности бизнеса / Е. Н. Висельская // Экон. науки. – 2008. – № 2. – С. 144-147.

6.     Витковская, Л. Социальная ответственность бизнеса и государства в обществе / Л. Витковская // Проблемы теории и практики упр. – 2007. – № 4. – С. 41-49.

7.     Голиздра, А. Исследования проблемы социальной ответственности бизнеса : (результаты общенародного опроса) / А. Голиздра, Е. Копатько // Маркетинговые исслед. в Украине. – 2007. – № 4. – С. 22-27.

8.     Головінов, О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми / О. М. Головінов // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 2. – С. 187-192.

9.     Губанов, С. Изъяны политики «социально-ответственного бизнеса» : (на примере металлургии) / С. Губанов // Экономист. – 2007. – № 8. – С. 3-17.

10. Гусаков, Ю. Стандарт ВОК-КСО-2007 и социальная ответственность бизнеса / Ю. Гусаков, Е. Тавер // Стандарты и качество. – 2009. – № 6. – С. 60-65.

11. Гусов, А. З. Социальная ответственность бизнеса как фактор модернизации российской экономики / А. З. Гусов // Экон. науки. – 2008. – № 4. – С. 16-19.

12. Катихін, Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах / Є. О. Катихін // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 79-83.

13. Клименко, О. Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес / О. Клименко // Політичний менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 117-127.

14. Зарубина, Н. Н. Деньги и культура богатства: перспективы социальной ответственности бизнеса в условиях глобализаций / Н. Н. Зарубина // Социс. – 2008. – № 10. – С. 13-23.

15. Куярова, Л. Туристический бизнес и социальная ответственность / Л. Куярова, Р. Габрилян // Проблемы теории и практики упр. – 2012. – № 6. – С. 44-49.

16. Лебедев, И. Концепция социальной ответственности бизнеса: перспективы развития в Украине / Игорь Лебедев // Проблемы теории и практики упр. – 2012. – № 2. – С. 44-51.

17. Овчинников, Г. К. Социальная и классовая ответственность бизнеса / Г. К. Овчинников // Alma mater. – 2013. – № 12. – С. 96-103.

18. Пархоменко, Ж. Вопрос социальной ответственности индивидуален для каждого отдельного бизнеса / Жанна Пархоменко // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 11. – С. 28-30.

19. Пожидаєва, Н. Є така місія: соціально відповідальний / Н. Пожидаєва // Вісн. пенсійного фонду України. – 2013. – № 8. – С. 34-35.

20. Рибак, Я. Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Польщі та тенденції її розвитку в умовах кризи / Я. Рибак, В. Шаповал // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. – 2009. – № 2. – С. 69-75.

21. Савичева, Е. Ю. Социальная ответственность предприятий малого бизнеса / Е. Ю. Савичева // Вестник МГУ: Серия, 6 Экономика. – 2010. – № 5. – С. 32-39.

22. Соціально відповідальний бізнес: принципи й термінологія // Людина і праця. – 2012. – № 4. – С. 27.

23. Сиченко, О. О. Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні / О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 35-40.

24. Шихвердиев, А. Параметры социальной ответственности бизнеса в системе эффективного корпоративного управления / А. Шихвердиев, А. Вишняков, А. Серяков // Проблемы теории и практики упр. – 2009. – № 9. – С. 107-115.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5524  Підкажіть, яка література є у Вашій бібліотеці з теми "Корпоративна благодійність в Україні"? Дякую.  Вгору  

Корпоративна благодійність

1. 65.9(4РОС)278 В 26 Векслер, А. Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А.Ф. Векслер, Г.Л. Тульчинский. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 336 с. : ил, табл.

2. 66.79(7СПО М 65 Мистецтво віддавати. Філантропія у США : пер. з англ. / Департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм. – Washington : [б. в.], 2006. – 48 с. : кольор. іл.

3. 66.79(7СПО) С 89 Судетік, Ч. Філантропія Джорджа Сороса / Чак Судетік. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 352 с.

4. Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку : (за результатами соціологічного дослідження) / О. В. Безпалько, Ю. М. Галустян, А. В. Гулевська-Чернищ, Г. М, Лактіонова, Л. Б. Магдюк, Д. В. Непочатова, Л. М. Паливода; за заг. ред. А. В. Гулевської-Черниш. – Київ : Книга плюс, 2008. – 120 с.

5. Благодійність бізнесу: корисно для себе, ефективно для інших : інформаційно-методичний посібник / [А. Гулевська- Черниш, О. Мацібох, Д. Мурашко та ін.]. – Київ : Книга плюс, 2009. – 152 с.

6. Глазунова, Н. Мозоль філантропа / Н. Глазунова // Український юрист. – 2011. – № 9. – С. 60–63.

7. Кліменко, О. М. Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 51–55.

8. Котлер, Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.

9. Петрашко, Л. П. Стратегічна корпоративна філантропія: оцінка вітчизняних практик / Л. П. Петрашко // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 217. – С. 72–74. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/65056/21-Petrashko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 23.11.15). – Назва з екрана.

10. Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід : (звіт за результатами дослідження) / А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. Шендеровський ; за заг. ред. А. Гулевської-Черниш. – Київ : Салютіс, 2010. – 60 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ufb.org.ua/uploads/brosh_blago_fin.pdf (дата звернення: 23.11.15). – Назва з екрана.

11.Савчук, О. М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів / О. М. Савчук, О. М. Бугера // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2011. – Т. 123. – С. 61-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMApp_2011_123_14.pdf

12. Яковенко, О. П. Визначення базових категорій соціальної відповідальності / О. П. Яковенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 13-18.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5516  Доброго дня! Мені потрібна допомога в пошуку літератури з теми: "Сучасні технології роботи з клієнтами". Дякую!  Вгору  

Сучасні технології роботи з клієнтами

1. 65.42 Б 25 Барлоу, Дж. Жалоба-это подарок. Как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях / Джанелл Барлоу, Клаус Мёллер ; пер. с англ. А. Логвинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Олимп-Бизнес, 2012. – 352 с.

2. 65.42 Б 25 Барнс, Джеймс Г. Путь к сердцу клиента. Стратегия отношений, когда лояльности мало: пер. с англ. / Джеймс Г. Барнс. – Москва : Юрайт, 2009. – 242 с.

3. 65.42 Г 67 Горбачев, М. Н. Разведтехнологии в продажах. Как завербовать клиента и узнать все о конкурентах / Максим Горбачев, Дмитрий Ткаченко, Антон Ходарев. – Москва ; Санкт-Петербурбург : Вершина, 2008. – 192 с.

4. 65.42 Е 91 Ефимова, С. А. Продажи VIP-клиентам, или Технология работы с корпоративными клиентами / С. А. Ефимова, А. П. Плотников. – Москва : Дашков и К., 2012. – 256 с.

5. 65.42 З-13 Завадский, М. Мастерство продажи / М. Завадский. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 236 с.

6. 65.42 И 56 Имшинецкая, И. А. Фабрика клиентов. Обучающая модель маркетинга / И. А. Имшинецкая. – Ростов на Дону : Феникс, 2011. – 190 с.

7. 65.42 К 33 Кейтс, Б. Расскажите обо мне! Испытанные приемы привлечения новых клиентов / Билл Кейтс ; пер. с англ. Т. Зверевич. – Москва : Альпина Паблишерз : Юрайт, 2011. – 158 с.

8. 65.39 К 36 Керпен, Д. Маркетинг эпохи "LIKE". Как найти и удержать клиентов, создать узнаваемый бренд и нравиться в Фейсбуке и других социальных сетях / Дейв Керпен ; пер. с англ.: Е. М. Фотьяновой, Ю. А. Константиновой. – Москва : Школа издательского и медиабизнеса, 2013. – 240 с.

9. 65.42 М 88 Мрочковский, Н. С. Генератор новых клиентов. 99 способов массового привлечения покупателей / Н. С. Мрочковский, М. Е. Тришин. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 224 с.

10. 65.42 Н 84 Носова, Н. С. Лояльность клиентов, или Как удержать старых и привлечь новых клиентов / Н. С. Носова. – Москва: Дашков и К. ; Саратов : Анлейс, 2010. – 192 с.

11. 65.421 Р 93 Рыбкин, И. В. Управляем контактом с клиентом : монография / И.В. Рыбкин. – Москва : Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2005. – 192 с.

12. 65.42 У 67 Управление взаимоотношениями с клиентами / ред. А. Комарец; пер. с англ. С. Писарева. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 192 с.

13. 65.421 Х 21 Харский, К. В. Профессиональные продажи: технология и практические советы : монография / К. В. Харский. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 232 с.

14. 65.9(4РОС)29 Ч-48 Черкашин, П. А. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Готовы ли Вы к войне за клиента? / Павел Черкашин. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2012. – 384 с.

15. Клієнтські налаштування // Укр. юрист.–2014.–№ 9.–С. 18-19.

16. Урванцева, Т. Клиент превыше прибыли! / Т. Урванцева // Маркетинг и реклама. – 2014. – № 6. – С. 36–39.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 1 з 112 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [25]
Історія [236]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [32]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [80]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [116]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [181]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [111]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро