ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 112 123456 > До останньої »

Код: 5939  Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи є у Вас література на тему "Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України".  Вгору  

Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України

1.      65.9(4)І-66І Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П. С. Смертенко. – Київ : Кінько Т. А., 2007. – 64 с.

2.      65.9(4) 65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

3.      65.9(4УКР) І-66 Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : [в 3 т.]. – Київ : Фенікс, 2011. – (Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

4.      Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред.: Г. Румпф, Дж. Строгілопулос, І. Єгоров. – 214 с.

5.      Т. 2 : Аналіз законодавстваУкраїни у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року). – 352 с.

6.      Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів / [уклад.]: Дж. Строгілопулос, Г. Румпф. – 74 с.

7.      Баляснікова, Є. В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / Є. В. Баляснікова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 127–134.

8.      Демьохін, В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В.А. Демьохін // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 37–44.

9.      Кириченко, О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 13–16.

10.  Лазутін, Г. Форми, методи та інструменти реалізації інноваційної політики / Г. Лазутін // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 50–58.

11.  Малицкий, Б. А. Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2.– С. 6–20.

12.  Момінулхок, М. Д. Інноваційні процеси розвитку економіки України / М.Д. Момінулхок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7/8. – С. 46–49.

13.  Московкин, В. Европейская инновационная политика: адаптация к условиям стран СНГ / В. Московкин // Проблемы теории и практики упр. – 2009. – № 10.– С. 24–33.

14.  Саліхова, О. Б. П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії досвід Європи / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 9–15.

15.  Федірко, О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69.

16.  Чечель, О. М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави / О. М. Чечель // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 118–120.

17.  Шатило, О. А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів / О. А. Шатило // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 135–137.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5926  Доброго дня! Що у Вас є на тему "Кредитна політика банків України". Дякую.  Вгору  

Кредитна політика банків України

 1. 65.9(4УКР)26 А 28 Адамик, Б. П.Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Киев : Кондор, 2011. – 416 с.
 2. 336 В 36 Верхуша, Н. П.Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики: монографія / Н. П. Верхуша. – Суми : Унів. Кн., 2017. – 91 с.
 3. 65.9(4УКР)26 К 56 Коваленко, В. В.Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 224 с.
 4. 65.58 К 56 Ковальчук, К.Ф.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посіб. для студ. ВНЗ / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 150 с.
 5. 65.9(4УКР)26 К Колодізєв, О. М. Гроші і кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Киев : Знання, 2010. – 615 с.
 6. 65.26 К 79 Кредитування та ризики: навч. посіб. для студ. вузів / М. П. Денисенко [та ін.] ; КНУ технологій та дизайну. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с.
 7. 336 С 16 Сало, І. В.Формування та реалізація кредитної політики банку: монографія / І. В. Сало, І. В. Карбівничий. – Суми : Унів. кн., 2017. – 176 с.
 8. 65.26 Ш 19 Шамова, І. В.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. В. Шамова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с.
 9. Камінський, С. І. Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі / С. І. Камінський // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. –2013. – № 16. – С. 72-76
 10. Коваль, Світлана. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського нац. економ. ун. : Науковий журнал. – 2015. № 4. – С. 65-73
 11. Марцин, В. С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України / В. С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 3. –С. 25-29.
 12. Правдюк, О. Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотня залежність / О. Л. Правдюк, О. О. Любар // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 80-83 :
 13. Ткаченко, О. І. Кредитна політика банків України] / О. І. Ткаченко, Ю. С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 158-165.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5909  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, статті за 2017 рік на тему "Соціальне підриємництво".  Вгору  

Доброго дня! На жаль, в журналах, які отримує наша бібліотека за 2017 рік інформації з вашої теми дуже мало. Пропонуємо вам також статті з журналів за вашою темою за декілька попередніх років.

Бичков, О. О. Соціально відповідальна політика підприємства: сутність, зміст та передумови формування / О. О. Бичков // Формування ринкових выдносин в Україны – 2011 – № 10. – С.146–149.

Драбаніч А. В. Дослідження дії ефекту синергії в соціальній і економічній діяльності підприємства / А. В. Драбаніч // Вісник наукових досліджень : актуальні регіональні проблеми економіки, права,  управління і соціальної сфери. – 2015. – № 18. – С. 20–28.

Євсєєва, О. О. Соціальне підприємництво як чинник росту потенціалу соціально-економічного розвитку регіону / О. О. Євсєєва // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 53–54.

Завора, Т. М. Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Таїна Миколаївна Завора, Вікторія Сергіївна Пальчик // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 14–17.

Заяць, В. М. Підприємницька модель сільського розвитку / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 67–78.

Ільченко, Н. В. Соціальне підприємство як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади / Н. В. Ільченко // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 127–129.

Орлов, П. А. Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного соціально-экономического развития стран / П. А. Орлов // Економіка розвитку. – 2017. – № 3. – С. 20–33.

Петренко, К. В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С.189–192

Прокоф’єва, О. В. Соціальна мобільність. Підприємницька діяльність як «Соціальний ліфт» / О. В. Прокоф’єва // Історія та правознавство. – 2017. – № 33. – С. 16–21.

Сімченко, Н. О. Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств / Н. О. Сімченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 109–114

Цимбаліста, Н. А. Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституціально-правовий аспект / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 116–123.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5907  Доброго дня! Мені потрібна література на тему:" Художні прийоми роботи в фотошопі". Чекаю на відповідь. Дуже дякую!  Вгору  
 1. 32.973.26-018.2 Х 35 Хейнз, Барри. Художественные приемы работы в Photoshop : пер. с англ. / Барри Хейнз, Уэнди Крамплер. – Москва ; Санкт-Петербург.; Киев. : Вильямс, 2003. – 976 с.
 2. 32.973.26 П 30 Петров, М.Н. Эффективная работа: Photoshop CS / Михаил Петров. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2004. – 845 с.
 3. 32.973.26 П 16 Панкратова, Т.В. Photoshop CS / Т. В. Панкратова. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 587 с
 4. 32.973.26 Л 64 Литвинов, Н. Adobe Photoshop. Ретушь, спецэффекты, коллажи и карикатуры своими руками : подробное ил. рук. / Николай Литвинов.– Москва : Лучшие книги, 2006. – 192 с.
 5. 32.973.26 Л 44 Лендер, С. Быстро и легко осваиваем Adobe Photoshop CS2 : учеб. пособие / С. Лендер, И. Нечаев. – Москва : Лучшие книги, 2006. – 320 с.
 6. 32.973.26 Д 83 Дунаев, В. В. Кухня Photoshop / В. В. Дунаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 283 с
 7. 32.973.26 С 60 Солоницын, Ю.А. Photoshop CS2 и цифровая фотография / Ю. А. Солоницын. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 348 с.
 8. 32.973.26 А 36 Айсманн, К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop : пер. с англ. / Кэтрин Айсманн, Уэйн Палмер ; предисл. Джона Макинтоша. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2007. – 600 с.
 9. 32.973.26 К 98 Кэплин, С. Секреты создания спецэффектов в Photoshop : рук. дизайнера: пер. с англ. / Стив Кэплин. – 3-е изд. – Москва. : Эксмо, 2007. – 384 с.
 10. 32.973.26 С 30 Семибратов, И. П.Новичок. Photoshop CS5. Основы фотомонтажа и редактирования изображений / И. П. Семибратов, Р. Г. Прокди. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 192 с.
 11. 32.973.26 С 24 Свиридова, К. Photoshop CS4 – это просто. Экспресс-методы обработки фотографий / Ксения Свиридова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 384 с.
 12. 32.973.26 П 84 Прохоров, А. А. Photoshop CS5. Креативные инструменты для творчества / А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 224 с.
 13. 32.973.26 С 45 Скрылина, С. Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 на примерах / Софья Скрылина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
 14. 32.973.26 Г 95 Гурский, Ю. А. Компьютерная графика: Photoshop CS5. CorelDRAW X5. Illustrator CS5 / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 688 с.
 15. 32.973.26 А 19 Аверина, А. Photoshop CS6. Учимся на практике / Анастасия Аверина. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 176 с.
 16. 32.973.26 А 13 Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 : учеб. пособие / И. Б. Аббасов. – Москва : ДМК Пресс, 2013. – 238 с..
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5898  Підберіть, будь ласка,літературу на тему "Економічна сутність додаткового капіталу підприємства". Дякую.  Вгору  

Економічна сутність додаткового капіталу підприємства

 1. 65.26 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 172 с. : табл.
 2. Васильчак, С. В. Основні підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 78–80.
 3. Гнатюк, А. Проблеми та особливості аналізу ефективності використання капіталу підприємства / А. Гнатюк, І. Г. Крупельницька // Управлінські та фінансові аспекти сучасної економіки – 2012 : матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів / Вінниц. фін.-екон. ун-т ; упоряд. С. Л. Яблочніков. - Вінниця, 2012. – С. 205–209.
 4. 65.9(4УКР) В 53 Гуменний, А. Оптимізація структури капіталу підприємства / А. Гуменний // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 52–54.
 5. 65.9(4УКР) В 53 Добровольська, І. В. Проблеми формування оптимальної структури капіталу підприємства / І. В. Добровольська // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 31–33.
 6. 65.9(4УКР) C91 Єпіфанова, І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. -–С. 243–245 : рис.
 7. 65.9(4УКР) C91 Жмайлова, О. Г. Фінансовий капітал підприємства: формування, використанн та аналіз / О. Г. Жмайлова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 1 берез., Вінниця. – Вінниця, 2013. – С. 254–256.
 8. Заєць, Т. О. Удосконалення структури капіталу підприємства / Т. О. Заєць, Б. І. Попович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 101–104 : табл..
 9. 65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.
 10. 65.9(4УКР) В 53 Калашніков, А. Розробка політики оптимізації структури управління капіталом підприємства та розроблення антикризової програми / А. Калашніков // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 87–89.
 11. 65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 328 с.
 12. Ковальчук, І. В. Основні етапи управління капіталом підприємства / І. В. Ковальчук, В. К. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6. – С. 50–53.
 13. 65.9(4УКР) В 53 Ковальчук, О. М. Аналіз структури капіталу підприємства / О. М. Ковальчук, Т. М. Конопацька // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торговел.-екон. ін-ту Київ. нац. торговел.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 52–55.
 14. 65.29 К 84 Круш, П. В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.
 15. Лемішко, О. Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства / О. Лемішко // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 64–66.
 16. Назаренко, І. М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу / І. М. Назаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 65–68.
 17. 65.9(4УКР) Т 33 Наконечна, Т. О. Теорії структури капіталу / Т. О. Наконечна, В. П. Поберезький // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 327–329 : табл.
 18. Міщук, Є. В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є. В. Міщук, В. В. Міщенко // АгроСвіт. – 2015. – № 24. – С. 46–49.
 19. 65.9(4УКР) Т 33 Попов, А. В. Концептуальні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства / А. В. Попов // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 342–345.
 20. Семенов, А. Г. Особливості формування капіталу підприємства / А. Г. Семенов, Л. А. Юсипчук // Вісн. екон. науки України. – 2014. – № 1. – С. 110–114 : рис.
 21. 65.9(4УКР) Т 33 Сметанюк, О. А. Особливості структури формування власного капіталу підприємства / О. А. Сметанюк // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук-практ. конф., 2 берез., Вінниця. – Вінниця, 2012. – С. 382–384.
 22. 658 С 83 Стратегічне фінансове управління підприємством : монографія / І. М. Боярко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2017. – 176 с. : рис., табл.
 23. 65.9(4УКР)26 С 90 Сусіденко, О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія / О. В. Сусіденко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 128 с. : табл.
 24. Теліженко, О. М. Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства / О. М. Теліженко, Н. О. Байстрюченко // Вісн. Сумського держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2011. – № 4. – С. 108–117 : табл.
 25. Тимощик, Л. Вплив структури капіталу на вартість підприємства / Л. Тимощик // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – № 7. – С. 20–23 : табл.
 26. Пустяк, О. В. Особливості розподілу додаткового капіталу комунальними підприємствами / О. В. Пустяк // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. НТУ. – 2011. – № 1. – С. 181–188 : табл.
 27. 65.26 Ш 35 Швиданенко, Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – Київ : КНЕУ, 2007. – 440 с.
 28. Якимов, Ю. О. Основні теоретичні положення та конструктивні принципи обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями / Ю. О. Якимов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 13–17 : мал.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5880  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці книги по програмуванню на Python. Дякую.  Вгору  
 1. 32.973.26-018.1 Д 71 Доусон, М. Программируем на Python / М. Доусон ; пер. с англ. В. Порицкий. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 416 с.
 2. 32.973.26-018.1 М 15  МакГрат, М. Программирование на PYTHON / Майк МакГрат ; пер. с англ. М. А. Райтмана. – Москва : Эксмо, 2015. – 192 с.
 3. 32.973.26-018.1 М 15  Маккинли, У.  Python и анализ данных / Уэс Маккинли ; пер. с англ. А. А. Слинкин. – Москва : ДМК Пресс, 2015.– 482 с.
 4. 32.973.26 С 60 Соловьёв, И. А. Вычислительная математика на смартфонах, коммуникаторах и ноутбуках с использованием программных сред Python: учеб. пособие для студ. вузов / И. А. Соловьёв, А. В. Червяков, А. Ю. Репин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011. – 272 с.
 5. 32.973.26-018.1 С  89 Сузи, Р. А. Язык программирования PYTHON : учеб. пособие / Р. А. Сузи.– 2-е изд., испр. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 326 с.
 6. Бронштейн, И. Е. Исследование дефектов в коде программ на языке Python / И. Е. Бронштейн // Программирование. – 2013. – № 6. – С. 25-32.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5826  У вашій бібліотеці є матеріали по оподаткуванню? Чекаю на відповідь. Дякую.  Вгору  

1.             65.26 Б 48 Березин, М. Ю. Развитие системы налогообложения имущества = Development of Property Taxation / М. Ю. Березин. – Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 496 с.

2.             65.9(4РОС)26 Г 93 Гудков, Ф. А. Вексельные схемы минимизации налогообложения / Ф.А. Гудков. – 2-е изд. – Москва : МЦФЭР, 2006. – 256 с.

3.             67.51 З-38 Захаров, А. С. Налоговое право Европейского союза: действующие  директивы ЕС в сфере прямого налогообложения = European Union Tax Law: EC Directives on direct taxation in force / А.С. Захаров. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 144 с.

4.             65.26 К 21 Караваева, И. В. Оптимальное налогообложение: теория и история вопроса : монография / И. В. Караваева. – Москва : АНКИЛ, 2010. – 288 с.

5.             65.26 Н 23 Налогообложение: проблемы науки и практики – Харьков. : ИНЖЭК, 2006. – 232 с.

6.             65.9(4РОС)26 Н 65 Никулкина, И. В..  Общая теория налогообложения: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Никулкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2011. – 208 с.

7.             65.26 П 16 Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учеб. для студ. вузов / В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2011. – 680 с.

8.             65.26 П 43 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение : учебник / А. И. Погорлецкий. – Санкт-Петербург. : Изд-во Михайлова 2006. – 384 с.

9.             65.052.9(4УКР) Т 48 Ткаченко, Н. М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность: учебник / Н. М. Ткаченко. – Киев : Алерта, 2008. – 1012 с.

10.         32.973.26 Ф 51 Филатова, Виолетта. 1С:Предприятие 8.2. Упрощенная система налогообложения / Виолетта Филатова. – Санкт-Петербург : Питер, 2011.

11.         67.9(7СПО) Ф 75 Фокин, А. В. Международное налогообложение пассивных доходов (процентов, дивидендов, роялти). Американский опыт / А. В. Фокин. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.

12.         Горлов, С.  К вопросу об эффективности прогрессивной шкалы налогообложения / С. Горлов, В. А. Родин // Экономика и мат. методы – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 117-119

13.         Гусев, Юрий. В случае с изменением налогообложения лотерей была явно допущена ошибка / Юрий Гусев // Бизнес. – 2016. – 21 ноября. – С. 46-47.

14.         Иванова, Е. С. Аудит налогообложения в системе финансового права / Е. С. Иванова // Государство и право. – 2011. – № 8. – С. 106-110.

15.         Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я. Мурадов // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 50-53

16.         Павленко, Н.  Эквивалентные соотношения отраслей в системе налогообложения требуют совершенствования  / Н. Павленко // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 3. – С. 59-63

17.         Полозова, А. Н. Учетная политика организации для целей налогообложения: практическая реализация / А. Н. Полозова, Л. В. Брянцева // Сахар – 2014. – № 10. – С. 24-30

18.         Пономаренко, Д. В.  Сравнительный анализ налоговой политики Украины и Европейского Союза в сфере косвенного налогообложения / Д. В. Пономаренко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 120-128.

19.         Чижикова, О. А. Анализ современного экологического налогообложения в Украине и в ЕС / О. А. Чижикова, А. Э. Евтюшина // Економіка і регіон. – 2014. – № 1. – С. 15-20.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5824  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці щось по банківському менеджменту? Дякую. Чекаю на відповідь.  Вгору  

1.            65.9(4УКР)26 Б 23 Банківський менеджмент: підручник / ред. О.А. Кириченко, В. І. Міщенко. – Київ : Знання, 2005. – 831 с.

2.            65.26 Б 23 Банковский менеджмент: учеб. для студ. вузов / под ред. : Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.– 303 с.

3.            65.26 Д 69 Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Менеджмент в сфере банковской деятельности: учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, С. В. Дорофеева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – 420 с.

4.            65.26 З-99 Зянько, Віталій Володимирович. Банківський менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя.– Вінниця : ВНТУ, 2007.– 128 с.

5.            65.9(4УКР)262.10-21я73 К 59 Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.

6.            65.9(4УКР)26 Л 93 Любунь, Олександр Степанович. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / О.С. Любунь. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с

7.            65.9(4УКР)26 М 56 Мещеряков, А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. для студ. вузів / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

8.            65.26 Р 58 Роуз, Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. / Питер С. Роуз. – 2-е изд. – Москва : Дело Лтд, 1995. – 768 с.

9.            65.26 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. - Суми : Університетська книга, 2015. – 314 с.

10.       Кирилюк, Р. Основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу комерційним банком "Львів" / Р.Кирилюк // Регіональна економіка. –2002. – № 3. – С. 178-182.

11.       Матросов, С. Финансовые инновации и риск-менеджмент банков / С. Матросов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. –№ 12. – С. 33-37

12.       Стефанишина, А. Б. Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації / А. Б. Стефанишина // Інвестиції: практика та досвід – 2013. – № 10. – С. 89-93.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5820  Доброго дня! Прошу Вас підшукати мені літературу на тему: "Логістичний менеджмент і маркетинг". Дякую.  Вгору  

1.  65.42 Б 20 Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – Київ : Професіонал, 2004. – 288 с.

2.  65.40 Б 16 Бажин, И. И. Логистический менеджмент / И. И. Бажин. – Харьков. : Консум, 2005. – 440 с.

3.  65.050.24 Б 61 Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / О. А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495 с.

4.  65.40 Г 60 Голиков, Е. А. Маркетинг и логистика - новые инструменты хозяйствования : учеб.-практ. пособие / Е.А. Голиков. – Москва : Экзамен, 2006. – 224 с.

5.  65.40 Д 26 Дегтяренко, В. Н.Основы логистики и маркетинга / В.Н. Дегтяренко. – Ростов н/Д : Экспертное бюро, 1996. – 120 с.

6.  65.40 Н 63 Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. Николайчук. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К., 2012. – 980 с.

7.  65.40 Р15 Радионов, Р. А. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии : учеб. пособие  / Р. А. Радионов. – Москва : А-ПРИОР, 2008. – 480 с.

8.  65.9(4УКР)41-381 С 50 Смиричинський, В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель: теоретично-правовий та методологічний аспект / В.В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с.

9.  65.40 Т 67 Тридід, О. М. Логістичний менеджмент: навч. посіб. для студ. вузів / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Харьків : ІНЖЕК, 2005. – 224 с.

10.  65.40 Ч-34 Чеботаев, А. А. Логистика и маркетинг (маркетологистика: учеб. пособие / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев. – Москва : Экономика, 2005 – 247 с.

11.  65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент : практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 192 с.

12.  65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : навч.-метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5816  Добрий день! Потрібні журнальні статті про ринок зерна. Дякую!  Вгору  

Ринок зернових культур

1. Букринський, Б. В. Відтворювальні механізми регулювання зернового ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Б. В. Букринський, В. М. Лисюк, О. В. Нікішина // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 66–78.

2. Голомша, Н. Є. Перспективи світового ринку зерна / Н. Є. Голомша, О. Я. Дзядикевич // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 49–52.

3. Кернасюк, Ю. Зернові культури: тенденції і прогнози ринку / Ю. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Верес., № 17. – С. 12–16 .

4. Кернасюк, Ю. Ринок ячменю: потенціал розвитку / Ю Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Груд., № 24. – С. 14–18.

5. Макаренко, В. Виды на экспорт / В. Макаренко // Агро перспектива. – 2016. – № 8/9. – С. 50.

6. Маслак, О. Логістика експорту зерна в Україні / О. Маслак // Пропозиція. – 2016. – № 11. – С. 44–47.

7. Мервенецька, В. Транспортування зерна на експорт / В. Мервенецька // Баланс-Агро. – 2016. – Серп., № 31. – С. 18–19.

8. Свідерський, С. Чи зростає ціна на зерно? / С. Свідерський // Молоко і ферма. – 2016. – № 2. – С. 61.

9. Сидоренко, О. Що буде на світовому ринку зернових? / О. Сидоренко // Agroexpert. – 2016. – № 2. – С. 114–115.

10. Столяржевский, Ф. Зависимость от цены / Ф. Столяржевский // Агро перспектива. – 2016. – № 8/9. – С. 56–58.

11. Столяржевский, Ф. Мысли о рынке зерна / Ф. Столяржевский // Агро перспектива. – 2016. – № 6. – С. 34–35.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5813  Хочу дізнатися, чи є у Вашій бібліотеці книги із серії "Богатый папа" Р.Кіосакі і книги Е.Неймана по питанням трейдингу! Дякую!  Вгору  

1.  65.26 К 38 Кийосаки, Роберт Т. Квадрант денежного потока : пер. с англ. / Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. – 7-е изд. – Минск.. : Попурри, 2008. – 416 с.

2.  65.26 К 38 Кийосаки, Роберт Т. Пророчество Богатого Папы / Р. Т. Кийосаки, Ш. Л. Лектер ; пер. с англ. Л. А. Бабук.– 3-е изд. – Минск : Попурри, 2008. – 464 с.

3.  65.26 К 38 Кийосаки, Роберт Т. Поднимите свой финансовый IQ / Роберт Кийосаки ; предисл. Д. Трампа ; пер. с англ. С. Э. Борич. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2012. – 356 с.

4.  65.26 К 38 Кийосаки, Роберт Т. Заговор богатых. 8 новых правил обращения с деньгами / Роберт Кийосаки ; пер. с англ. С. Э. Борич.– Москва : Бизнес-пресс, 2010. – 244 с.

5.  65.26 К 38 Кийосаки, Роберт Т. 8 уроков лидерства / Роберт Кийосаки ; пер. с англ. О. Г. Белошеев. – Минск : Попурри, 2015. – 224 с.

6.  65.26Н 20 Найман, Эрик. Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для розумного инвестора : пер. с англ. / Эрик Найман. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 552 с.

7.  65.26 Н 20 Найман, Эрик Л. Малая Энциклопедия Трейдера / Э.-Л. Найман. – Киев : ВИРА-Р : Альфа Капитал, 1999. – 236 с.

8.  65.26 Н 20 Найман, Эрик Л. Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям / Эрик Найман. – 4-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 477 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5739  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу на тему "Стан і перспективи платіжного балансу України". Дякую.  Вгору  
 1. Береславська О. І. Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України / О. І. Береславська // Економіка і прогнозування. - 2015. – № 4. – С. 29–42.
 2. Король, В. Економіко-правові передумови та наслідки запровадження Україною обмежень на імпорт для стабілізації платіжного балансу / Володимир Король // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3. – С. 58–61.
 3. Косова, Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12.
 4. Мельник, Т. Ідентифікація фінансових дисбалансів / Тетяна Мельник, Кирило Касянок // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 5. – С. 5–15.
 5. Москалюк, Н. П. Рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок як засіб оптимізації платіжного балансу України / Н. П. Москалюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 92–98.
 6. Ніколайчук, С. Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 2. – С. 20–27.
 7. 72.4(4УКР) Д 46 Пранципал, А. О. Інформаційне забезпечення складання платіжного балансу / Анастасія Олександрівна Пранципал // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) . – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 12–15. – (ΛΌΓΟΣ : збірник наукових праць).
 8. Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності / В. Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 7–19.
 9. Савченко, Т. Г. Методика комплексної оцінки рівноваги платіжного балансу / Т. Г. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 23–29.
 10. Федорова, Г. Ю. Асиметрії платіжного балансу України з державами ЄС / Г. Ю. Федорова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 151–157.
 11. Шумська, С. Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України / С. Шумська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 74–88.
 12. Яценко Г. Ю. Ідентифікація основних джерел незбалансованості платіжного балансу України на основі VAR-моделювання / Г. Ю. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 33–42.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5724  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Митні формальності при експорті сухого молока.  Вгору  

Митні формальності при експорті сухого молока

 1. 67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про ЗЕД / авт.-уклад. О. Згурський. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 176 с. – (Дебет-кредит рекомендує).
 2. 48.17 В 39 Ветеринарний та фітосанітарний контроль у митній справі. / В. В. Власенко [и др.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 400 с.
 3. 67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.
 4. 67.9(4УКР)301 Д 79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. для студ. вузів / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – Київ : Професіонал: Центр навчальної літератури, 2010. – 320 с.
 5. 65.9(4УКР)32 К 17 Калетнік, Г. М. Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2016. – 266 с.
 6. 67.9(4УКР)301 М 66 Митне право України : навч. посіб. / Ю. В. Іщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.
 7. 65.9(4УКР)8 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. – Київ : Персонал, 2009. – 316 с.
 8. 67.9(4УКР)301 О-75 Основи митної справи в Україні : підручник / за ред. П. В. Пашка. – Київ : Знання, 2008. – 651 с. – (Митна справа в Україні).
 9. 67.9(4УКР)301 М 66 Митний кодекс України : станом на 1 верес. 2016 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2016. – 404 с.
 10. 67.9(4УКР)301 Я 72 Ярема, Б. П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України : навч. посіб. для студ. вузів / Б. П. Ярема. – Київ : Професіонал, 2004. – 272 с.
 11. Квітка, Г. Молоко: торба проблем у подарунок / Г. Квітка // Пропозиція. – 2014. – № 2. - С. 164–166.
 12. Кваша, К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та України / К. С. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 99–106.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5696  Які книги і статті є у бібліотеці на тему "Системи управління персоналом методом делегування повноважень"?   Вгору  

Системи управління персоналом методом делегування повноважень

1. 65.050.214 Б 20 Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підруч. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 468 с. – (Школа маркетингового менеджменту).

2. 65.050.214 М 79 Моріс, С. Як досягти успіху в делегуванні повноважень : пер. з англ. / Стів Моріс, Грехем Вілкокс. – 2-е вид. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

3. 65.050.214 Р 85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2013. – 310 с.

4. 65.050.214 Ч-15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. –167 с.

5. 67.9(4Укр) М 74 Місірук, О. М. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям / О. М. Місірук // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання. – 2014. – С. 154–158.

6. Гончарук, В. Среднее звено / В. Гончарук // Менеджмент и менеджер. – 2010. – № 9/10. – С. 56–59.

7. Делегування повноважень як інструмент управління // Завуч. – 2005. – Березень (№ 7). – С. 31.

8. Ляйхер, Р. Делегування повноважень співробітникам / Р. Ляйхер // Холод. – 2010. – № 1. – С. 38–39.

9. Мастеров, Б. Искусство делегирования / Б. Мастеров // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 43–46.

10. Николаева, М. А. Эффективное делегирование полномочий / М. А. Николаева // Менеджмент сегодня. – 2011. – № 1. – С. 56–59.

11. Нікончук, А. Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення / А. Нікончук // Вісник державної служби України. – 2012. – № 2. – С. 72–75.

12. Стародубцев, К. Шкідливі поради, або чого варто уникнути, щоб делегувати ефективно / К. Стародубцев // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 8/9. – С. 62–64.

13. Стрыгина, В. Профиль должности: разработаем вместе / В. Стрыгина // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2010. – № 9. – С. 101–107.

14. Сударкін, О. Делегування повноважень: дорога в нікуди або ключ до успіху? / О. Сударкін // Праця і закон. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

15. Терещук, О. До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці / О. Терещук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 125–129.

16. Уэттен, Д. Десять принципов эффективного делегирования полномочий  / Д.А. Уэттен // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 47–51.

17. Філатова, Н. Виконання суб'єктами приватного права делегованих публічних повноважень / Н. Філатова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 47–50.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5692  Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел (за останні 3 роки) з теми "Система управління персоналом підприємства". Дякую.  Вгору  

1. 65.050.214 А 35 Азарова, А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу : монографія / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.

2. 68.9 С 78 Сташевський, З. П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ–проектів : автореф. дис. / З. П. Сташевський ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності Держ. служби України з надзвичайних ситуацій. – Львів, 2015. – 21 с.

3. 65.050.214 У 67 Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с.

4. 65.050.214 Ч–15 Чайка, Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.

5. 72.4(4УКР) Д 46 Лозовський, О. М. Розвиток персоналу як основа конкурентоспроможності підприємства на ринку / Олександр Миколайович Лозовський // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi–Ukrainian Business Council) . – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 33–38.

6. Алдошина, М. В. Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств в туристичній галузі / М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 97–95.

7. Гаріна, Н. Як зробити наради більш продуктивними? / Наталія Гаріна // Кадровик України. – 2016. – № 2. – С. 109–113.

8. Горбачова, І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3/4. – С. 50–54.

9. Дмитрієв Є.Є. Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії / Є. Є. Дмитрієв, Є. В. Сисова // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 71–74.

10. Долгий В. И. Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал / В. И. Долгий, Л. С. Верещагина // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 370–376.

11. Жилінська, Л. О. Оцінка рівня соціально відповідального управління персоналом промислових підприємств / Л. О. Жилінська, Г. В. Перепадченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 88–91.

12. Закаблук, Г. О. Економічна ефективність удосконалення системи управління персоналом підприємства / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 33–42.

13. Зеленкова, М. Реформа кадрової політики: великі зміни починаються з маленьких кроків / Марина Зеленкова // Кадровик України. – 2016. – № 1. – С. 100–104.

14. Зеркаль, А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури / А. В. Зеркаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 45–48.

15. Карковська, В. Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В. Я. Карковська, П. І. Васюник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 290–297.

16. Лелі, Ю. Г. Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на українських підприємствах / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 49–52.

17. Лелі, Ю. Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управіння персоналом / Ю. Г. Лелі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6. – С. 57–60.

18. Момот, Т. В. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства / Т. В. Момот, Ю. І. Мізік, С. Я. Політучій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 167–174.

19. Панюк, Т. Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу / Тетяна Панюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 2. – С. 133–141 .

20. Пересипкіна, Н. Мотивація персоналу: чому негативні стимули не працюють / Н. Пересипкіна // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 105–109.

21. Ревтюк, Є. А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом / Є. А. Ревтюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 25–29.

22. Сівашенко, Т. В. Організаційно–економічний механізм трудової мотивації у підприємствах / Т. В. Сівашенко, О. В. Костюнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 18–22.

23. Скорбота, В. Особливості управління віддаленими працівниками / Вікторія Скорбота // Кадровик України. – 2016. – № 5. – С. 108–110.

24. Стефановська, С. Командний гравець: середовище існування / Станіслава Стефановська // Кадровик України. – 2016. – № 7. – С. 98–104.

25. Ткачук, А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні / А. Ткачук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – N 2. – С. 48–49.

26. Шитікова, Л. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства / Л. В. Шитікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 130–133.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 1 з 112 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [264]
Бібліотеки. Архіви [332]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [185]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [180]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1687]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [90]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [190]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [125]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро