ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 8 123456 > До останньої »

Код: 5829  Добрий день! Знайдіть тему: Використання віршів в німецькій мові!  Вгору  

Використання віршів в німецькій мові

1. 81.432.4-922 Б 24 Барановська, І. Ненадокучлива німецька : тексти, вірші, діалоги  : збірник / І. Барановська. – Київ: Шкільний світ, 2006. –128 с.

2. 74.261.7 Нем Б 61 Бим, И. Л. Немецкий язык. Базовый курс. Концепция, программа / И. Л. Бим. – Москва : Новая школа, 1995. – 127 с.

3. 81.432.4-7 Б 87 Брандес, М.П. Стилистика текста: Теоретический курс (На материале немецкого языка): Учеб. пособие / М.П. Брандес. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

4. 74.261.7НІМ Г 17 Гальскова, Н. Д. Немецкий язык в детском саду : учбовий посібник / Н.Д. Гальскова. – Москва : Просвещение, 1993. – 128 с.

5. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Робота з віршем на уроці німецької. 9-11 кл.  / Людмила Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. – 120 с.

6. 81.432.4-9 К 90 Кульчицька, О. І. Оповідання та вірші для початківців. "Geschichten und Gedichte fur die Anfanger": кн. для читання нім. мовою / О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 64 с. : іл

7. 81.432.4-9 Л 64 Литвинов, П. П. Как быстро выучить много немецких слов  = Wie man schnell viele deutsche Worter lernen kann / П. П. Литвинов. – Москва : Айрис-пресс, 2006. – 160 с.

8. 81.432.4 Н 78 Ноздрина, Л. А. Интерпретация художественного текста. Поэтика грамматических категорий : учеб. пособие / Л. А. Ноздрина. – Москва : Дрофа, 2009. – 252 с.

9. 74.261.7НІМ П 47 Позакласна робота. Німецька мова  / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2012. – 128 с.

10. 74.261.7НІМ Р 15 Радченко, Т. Дидактичні ігри на уроці німецької: методичний матеріал / Т. Радченко. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 112 с.

11. 83.3(4НІМ) С 53 Снегова, Э. И. Немецкая литература = Deutsche literatur : учеб. пособие / Э. И. Снегова, С. В. Лимова. – Санкт Петербург. : Антология, 2010. – 192 с. : ил.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5828  Добрий ранок! Чи можете Ви мені допомогти знайти літературу по темі : Відмінювання французьких дієслів. Буду дуже Вам вдячна!  Вгору  

Відмінювання французьких дієслів

1.    81.471.1 G 15 Galichet, G. GRAMMAIRE FRANCAISE EXPLIQUEE : enseignement moyen (11 a 14) / Georges Galichet. – Paris : Charles-Lavauzelle & Cie, 1958. – 379 p

2.    81.471.1-2 G 79 Gregoire, M. Прогрессивная грамматика французского языка + 500 упражнений = Grammaire progressive du Francais : учбовий посібник / M. Gregoire, O. Thievenaz; Пер. з фр. Л.Ф. Ильченко. – Київ : Методика, 1997. – 256 p

3.    81.471.1 ФРА Б 81 Боннесурс, А.  Говорите вместе с нами!  : курс французского языка для самостоятельного изучения

4.    81.471.1 В 19 Васильева, Н. М. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс = Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. – Москва : Высш. шк., 1991. – 299 с.

5.    81.471.1-212 В 57 Владимирова, Е.Д. Справочник-минимум по глагольному управлению. Французский язык : около 500 глаголов / Е.Д. Владимирова. – Москва : Моск. Лицей, 2004. – 128 с.

6.    81.471.1-9 Г 14 Гак, В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков: учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностранные языки" / В. Г. Гак. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 p.

7.    81.471.1-2 Г 68 Гордиенко, Е. Ю. Грамматика французского языка в текстах и упражнениях : пособие для старшеклассников и абитуриентов / Е.Ю. Гордиенко, И.М. Зотова. – Москва ; Ростов- на- Дону : МарТ, 2004. – 128 с.

8.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Читать, писать, говорить по-французски : самоучитель / Станислав Дугин. – 2-е изд., стер. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 139 с.

9.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Французский язык за 26 уроков  : самоучитель / Станислав Дугин. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 206 p. - (Без репетитора).

10.    81.471.1-2 Ш 65 Шиянова, Е. Ю. Справочник по спряжению французского глагола и глагольному управлению: довідникове видання / Е.Ю. Шиянова. – Санкт Петербург: Союз, 2006. – 272 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5781  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи за темою "Зіставний аналіз фразеологізмів із компонентом heart/серце в англійській та українській мовах".  Вгору  

Зіставний аналіз фразеологізмів із компонентом heart/серце в англійській та українській мовах

 1. 81.432.1-433 А 64 Англо-український фразеологічний словник (Близько 30 000 фразеологічних виразів) = English-Ukrainian Phrase-Book : словник / уклад. К.Т. Баранцев. – 2–е вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с.
 2. 81.432.1 M 12 Macmillan Phrasal Verbs Plus – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2009. – 523 p. : il. – (Macmillan).
 3. 81.432.1–433 М 74 Модестов, В. С. Краткий словарь трудностей английского языка. От текста к контексту: словник / В.С. Модестов. – Москва : Русский язик-Медиа, 2004. – 640 p.
 4. 81.432.1–4 R 25 Ratcliffe, S. The Oxford Dictionary of Phrase, Saying, and Quatation: словник / Susan Ratcliffe. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 696 p. – (Window on America).
 5. Брагінець, Н. В. Концепти душа і серце в національно-мовних картинах світу (на прикладі української, російської та англійської мов) / Н. В. Брагінець // Наукові записки НуКМА. Серія Філологічні науки. – 2004. – Т. 34. – С. 21–25.
 6. Войтюк, Н. Дихотомія "серце – розум" у фразеологічній системі української мови / Н. Войтюк // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 37–38.
 7. Havrysh, L. We Have Much in Common / L. Havrysh // English language & culture. – 2014. – August, № 15. – P. 25–29.
 8. Generous Language: similies // English. ИД "Первое сентября". – 2011. – 1–15 April, № 7. – P. 18.
 9. Голубовська, І. Душа і серце в національно-мовних картинах світу (на матеріалі української, російськоі , англійськоі та китайської мов) / І. Голубовська // Мовознавство. – 2002. – № 4/5. – С. 40–47.
 10. Кудрявцева, И. П. Фразеологические единицы как способ выражения времени в современном английском языке / И.П. Кудрявцева // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 8. – С. 87–89.
 11. Локетт, Б. Ідиомы и фразеологизмы / Брайен Локетт // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 2. – С. 93–100.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5726  Доброго вечора! Чи можна дізнатися,чи є література німецькою мовою бажано, стосовно моєї теми: "Anglizismen in der moderne deutsche Sprache". (Англіцизми у сучасній німецькій мові). Дуже дякую!   Вгору  

Anglizismen in der moderne  deutsche Sprache (Англіцизми у сучасній німецькій мові

1. Anglizismenin derdeuts chen Sprache – Home page oder Heimatseite? // Deutsch – Первое сентября. – 2005. – № 18. – С. 13.

2. Onysko, A. Exploring Discourse On Globalizing English : a Case Study of Discourseon Anglicismsin German / A. Onysko // English Today. – 2009. – № 1. – Р. 25–36.

3. 4 И И 67 Дмитровська, О. І. Розширення значень англіцизмів у німецькій мові / О.І. Дмитровська // Іноземна філологія. – 1968. – Вип. 16. – С. 77–82.

4. 4И(Нім) И 86 Iskos, A. Deutschelexikologie = Лексикология немецкого языка : для студентов пед. ин-тов и ф-тов иностран. языков : für pädagogische Hoch schulen und Fremd sprachen fakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 275 s.

5. Котвицька, В. А. Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Одес. лінгвістич. вісн. – 2013. – Вип. 1. – С. 62–67.

6. Котвицька, В. А. Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Філологія. – 2015. – Вип. 17 (2). – С. 37–39.

7. Тимчишин, Л. С. Англіцизми в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Л. С. Тимчишин //Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 384–386.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5718  Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у вивчені іноземної мови. Дякую за роботу!  Вгору  

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у вивченні іноземної мови

1.      Віталіш, Л. П. Лінгвокраїнознавчі діалоги = Linguolandeskundliche Konversationen : навч. посіб. / Любов Віталіш, Володимир Сулим, Юрій Теребушко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 172 s. : іл. – Бібліогр.: с. 169–170.

2.      Дяків, Х. Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн: навч. посіб. / Христина Дяків. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 160 s. – Бібліогр.: с. 145–151.

3.      Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : посіб. для студ. вузів та серед. навч. закладів з поглибленим вивч. нім. мови / Д. А. Євгененко [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 416 s. : іл.

4.      Лопасова, Ж. Я. Роль и место лингвострановедческого аспекта при обучении иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 1985. № 2. – С. 24–27.

5.      Михайлов, Н. Н. Лингвострановедение Англии = English Cultural Studies : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Н. Михайлов.  –  Москва : Академия, 2003. – 208 p. : ил.

6.      Tokareva, N. D. Pages of History Glimpses of Britain and USA [Текст] = Страницы истории Великобритании и США : пособие по страноведению на английском языке / N. D. Tokareva.  –  Москва : Высш. шк., 1985. – 128 с.

7.      Tomakhin, G. D. Look at the USA [Reader for Advanced Students of English] / G. D. Tomakhin.  – Mосква : International Relations Publishing House, 1966. – 176 p.

8.      Ариян, М. А. Лингвострановедение в преподавании иностранного языка в старших классах средней школы / М. А. Арнян // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 2. – С. 11–13.

9.      Бим, И. Я. Творчество учителя и методическая наука // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С. 3–7.

10.    Бобкова, В. І. Краеведческий материал на уроке английского языка / В. І. Бобкова // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 5. – С. 77–78.

11.    Каменецкая, Н. П. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения в старших класах // Иностранные язики в школе. – 1997. –№ 3.

12.    Карпович, Т. В. Изучение краеведческого материала на уроках английского языка / Т. В. Карпович // Иностранные языки в школе. - 2010. – № 1. – С. 27–29.

13.    Криковцева, С. А. Неделя английского языка в школе // Иностранные языки в школе. – 2005. № 5. – С. 52–55.

14.    Куляба, Л. Канада : Інтегрований урок з англійською мовою, народознавством, історією / Л. Куляба // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – Березень (№ 12). – С. 13–20.

15.     Мигаль, С. Моє місто – частина України / С. Мигаль // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 70–72.

16.     Мошков, В. В. Навчання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 2000. – № 1.

17.     Пашковська, Н. Регата по Англо-Америці : матеріали до уроку. 10-й клас / Наталя Пашковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. – Лютий, № 4. – С. 15–17.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5666  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, здійснити пошук літератури для дипломної роботи з профілю перекладознавство, на тему: "Функціонально-прагматичні особливості англомовних товарних знаків та способи відтворення їх українською мовою". Щиро вдячна.  Вгору  

Функціонально-прагматичні особливості англомовних товарних знаків та способи відтворення їх українською мовою

1. 76.0 Б 51 Бернадская, Ю. С. Текст в рекламе : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. С. Бернадская. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 288 с. – (Азбука рекламы).

2. 81.432.1-9 Б 89 Брюховец, Н. А. Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело = English: Management, Marketing and Customs : учеб. для вузов / Н. А. Брюховец, Л. П. Чахоян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 288 с. – (Специалист)

3. 81.432.1-9 З-38 Захарова, Е. В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе : учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева. – 3-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2012. - 344 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Курс иностранного языка)

4. 81.432.1-9 М 21 Малюга, Е. Н. Английский язык профессионального общения. Реклама : учеб. для студентов вузов / Е. Н. Малюга. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 336 p.

5. Вінарєва, О. В. Структурний, семантичний і прагматичний аспекти англомовних торгових назв (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Вінарєва. – Київ, 2005. – 19 с.

6. Вінарєва, О. В. Торгова назва та рекламний слоган в аспекті маніпулятивної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) / О.В. Вінарєва // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – Т. 41. – С. 232–238.

7. Гладуш, Н. Ф. Прагматичні аспекти перекладу реклами / Н. Ф. Гладуш // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – 2004. – Вип. 12. – С. 41–43.

8. Глінка, Н. В. Прагматичні аспекти перекладу англомовних текстів на українську мову [Електронний ресурс] / Н. В. Глінка, В. С. Пилипенко // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 7. – С. 398–401.

9. Демецька, В. В. Теорія адаптації в перекладі : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16 / В. В. Демецька. – Київ, 2008. – 27 с.

10. Єгорова, О. І. Перекладацькі стратегії у світлі інтернаціоналізації реклами [Електронний ресурс] / О. І. Єгорова, О. Д. Бикова // Наукові записки [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Кн. 3. – С. 62–66.

11. Кирмач, У. К. Особливості національних, культурних, ментальних та гендерних характеристик при перекладі іншомовних рекламних текстів / У.К. Кирмач, М.М. Літвінова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 9. – С. 159–163. – Електрон. версія статті. – Режим доступу: http://bit.ly/2fg1QfL (дата звернення: 03.11.2016). – Назва з екрана.

12. Коновець, Ю. В. Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків / Ю. В. Коновець // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – 2010. – Вип. 24. – С. 45–51.

13. Кононець, Ю. В. Домінування невербального компонента товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі / Ю. В. Коновець // ІІ Міжнародна науково- практична конференція «Управлінські науки в сучасному світі» : зб. матеріалів – Київ, 2015. – Т. 1. – С. 95–104.

14. Кононець, Ю. В. Інтеграція вербальних та візуальних компонентів товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі [Електронний ресурс] / Ю. В. Кононець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 42. – С. 80–82.

15. Кононець, Ю. В. Типологія вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кононець Юлія Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с.

16. Кудиба, С. Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові / С. Кудиба // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна : [зб. наук. пр.] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – Вип. 34, ч. 1. – С. 419–422. – Електрон. версія ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2fiwuFr (дата звернення: 03.11.2016). – Назва з екрана.

17. Лиса, Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. С. Лиса. – Львів, 2003. – 18 с.

18. Малишенко, А. О. Переклад слоганів в англомовному рекламному дискурсі / А. О. Малишенко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2011. – Т. 973, вип. 68. – С. 188–192. – Електрон. версія ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2fltDIk (дата звернення: 03.11.2016). – Назва з екрана.

19. Мікульонок, І. О. Словесні товарні знаки, що стали іменами загальними / І. О. Мікульонок // Країна знань. – 2014. – № 7/8. – С. 38–42.

20. Мороз, Л. В. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів / Л. В. Мороз, Н. В. Кушнір, Л. М. Мороз // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. – 2011. – Кн. 3. – С. 141–143. – Електрон. версія зб. – Режим доступу: http://bit.ly/2fIskY8 (дата звернення: 04310.2016). – Назва з екрана.

21. Ніколайчук, В. Співвіднесення оригіналу та перекладу текстів рекламних слоганів / В. Ніколайчук // Матеріали студентської наук. конф. Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17–19 квіт. 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С. 195–196. – Електрон. версія зб. – Режим доступу: http://bit.ly/2eu5L7r (дата звернення: 03.11.2016). – Назва з екрана.

22. Стадульская, Н. А. Бленд-модели вербальных товарных знаков / Н. А. Стадульская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 8, ч.2. – С. 169–171.

23. Стадульская, Н. А. Семантическая функция товарных знаков в производственно-коммерческом и рекламном дискурсе / Н. А. Стадульская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 8, ч.2. – С. 172–175.

24. Хавченко, Т. Лексичні маркери реклами як інформаційного тексту в аспекті перекладу / Т. Хавченко // Український інформаційний простір. – 2013. –. Число 1, ч. 2. – С. 221–226. – Електрон. версія ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2f0NEa1 (дата звернення: 03.11.2016). – Назва з екрана.

25. Штовба, С. Д. Генетична оптимізація розміщення зовнішньої реклами торгових марок / С. Д. Штовба, О. В. Штовба, А. А. Яковенко // Вісн. Вінниц. політехніч. ін-ту. – 2011. – № 2. – С. 134–138.

Деякі представлені у списку джерела, в тому числі автореферати дисертацій, у бібліотеці відсутні.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5633  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему:"Вплив інтелекту на мову людини". Дякую!  Вгору  
 1. Бачинський, П. Материнська мова та інтелект дитини / П. Бачинський // Дошкільне виховання. – 2002. № 3. – С. 3–5.
 2. Бачинський, П. Про роль мови у збереженні та розвитку інтелектуального потенціалу України / П. Бачинський  // Урок української. – 2005. – № 11/12. – С. 4–8.
 3. Засєкіна, Л. Мова та культура у внутрішній організації індивідуального інтелекту / Л. Засєкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 6. – С. 62–66.
 4. Мацько, Л. Мова – інтелектуальний портрет народу / Л. Мацько ; інтерв'ю взяла Т. Мостова // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 3–6.
 5. Москалець, В. Сутність інтелекту, мислення, мовлення, свідомості як психофункціональних данностей / В. Москалець // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 114–131.
 6. Пенькова, О. Причини відставання з мови / О. Пенькова // Психолог. – 2006. – Лютий (№ 8). – С. 6–8.
 7. Різник, С. Мова народу – це його дім і фортеця / С. Різник // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 91.
 8. Уварова, О. І. Інтелектуальні змагання на уроках мови / О. І. Уварова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 11. – С. 31–35.
 9. Ушакова, Т. Н. Двойственность природы речеязыковой способности человека / Т. Н. Ушакова // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 2. – С. 5–16.
 10. Ющук, І. Рідна мова й інтелект / Іван Ющук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 10. – С. 8–12.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5570  Якi статтi можете порекомендувати за темою "Засоби вираження емотивності, емоційності та експресивності в англійській мові"?. Дякую.  Вгору  
 1. Єфімов, Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз = Practical Stylistics of English : учбово-методич. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 240 p.
 2. Знаменская, Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса = Stylistics of English Language: Fundamentals of the Course : учеб. пособие / Т. А. Знаменская. – 3-е изд., испр. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 208 p.
 3. Кухаренко, В. А. Практикум з стилістики англійської мови = A Book of Practice in Stylistics : підручник / В. А. Кухаренко. – 2-е вид., переглян. та поширене. – Вінниця : Нова Книга, 2000. – 160 p.
 4. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста  / В. А. Кухаренко. – Изд. 2-е, перераб. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1988.
 5. Snegireva, E. A.  Cultural and Lingustic Aspects of Expressing Care and Critique in Didactic Communication (Humanistic Approach in Education) / E. A. Snegireva // Язык и культура. Третья международная конференция. Тезисы докладов. – Киев : Украинский институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, 1994. – С. 254–255.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5559  Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми "Підтекст як лінгвістичне явище" з покликаннями на літературу.  Вгору  
 1. 81.411.1 Б 75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. : навч. посіб. для студ. вузів / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 416 с.
 2. 83.3(4УКР)6 Г 83 Гризун, А. П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / А. Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 358 с.
 3. 81.0 З-48 Зеленько, А. С. Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. - К. : Знання, 2010. - 380 с.
 4. 80.9 М 69 Михайлов, Н. Н. Теория художественного текста : учеб. пособие для студ. вузов / Н.Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2006. – 224 с.
 5. Балакина, Н. О. Подтекстовые упражнения в процессе обучения чтению / Н. О. Балакина // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 4. – С. 63–66.
 6. Голякова, Л. А. Подтекст: прагматические параметры художественной коммуникации / Л.А. Голякова // Филологические науки. – 2006. – № 4. – С. 61–68.
 7. Кравець, Л. Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі / Л. Кравець // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 1. – С. 58–61.
 8. Гуменний, М. Х. Майстерність психологічного підтексту (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) [Електронний ресурс] / М. Х. Гуменний // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2014. – № 2. – С. 76–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2014_2_11.pdf
 9. Кикоть, В. Суть підтексту і суміжних понять, релевантних для перекладу [Електронний ресурс] / В. Кикоть // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. – 2013. – № 5. – С. 12–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchuF_2013_5_4.pdf
 10. Рикун, І. П. Підтекст як форма вираження "чужого слова” [Електронний ресурс] / І. П. Рикун // Питання літературознавства. – 2002. – Вип. 9. – С. 47–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2002_9_8.pdf
 11. Сорока, І. І. "Підтекст": до визначення змісту поняття у системі К. Станіславського [Електронний ресурс] / І. І. Сорока // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2013. – № 1. – С. 138–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPUm_2013_1_25.pdf
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5467  Прошу допомоги у пошуку необхідної інформації до курсової роботи на тему: "Специфіка відтворення безеквівалентної лексики в сучасному англомовному художньому дискурсі". Щиро вдячна.  Вгору  

1.   Бігунова, Н. Схвалення, похвала, комплімент та лестощі як тактики реалізації стратегії пом'якшення висловлювання / Н. Бігунова // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 86–89.

2.   Бублейник, Л. Лексична ідіоматичність у перекладознавчому вимірі / Л. Бублейник // Освіта і управління. – 2011. – № 2/3. – С. 144–148.

3.   Вірченко, Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Вірченко ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с.

4.   Дудар, О. Особливості функціонування стилістичного засобу «внутрішнє мовлення» в художньому тексті: (на матеріалі творчості Т. Драйзера) / Олена Дудар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 199–204.

5.   Лотоцька, О. Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики / Олександра Лотоцька // Мандрівець. – 2012. – № 3. – С. 72–74

6.   Ніколаєнко, І. Функції діалектних елементів в українському художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття / Ірина Ніколаєнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 16. – С. 303–306.

7.   Олійник, Т. Семіотичний підхід до перекладу художньої літератури / Тетяна Олійник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 427–431.

8.   Попко, Е. Лексические и синтаксические особенности аффективной речи: (на материале англоязычного художественного дискурса) / Екатерина Попко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 366–370.

9.   Шимчишин, М. Американська феміністична теорія читацького відгуку / М. Шимчишин // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 42–55.

10. Yermolenko, S. S. Person in artistic discourse (Єрмоленко С. С. Категорія особи в художньому дискурсі) / S. S. Yermolenko // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 23–32.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5398  Архаїзми та історизми у складі фразеологічних одиниць сучасної англійської мови  Вгору  
Архаїзми та історизми у складі фразеологічних одиниць сучасної англійської мови

1. 4И(Англ)(075) А 84 Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 1986. – 295 p.

2. 81.432.1 А 86 Артемова, А. Ф. Английская фразеология. Спецкурс : учеб. пособие / А. Ф. Артемова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 2009. – 208 p.

3. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = Lexicology and Phraseology of Modern English : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – Москва : Академия ; Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. – 352 p.

4. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = Lexicology and Phraseology of Modern English : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – Москва : Академия ; Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. – 352 p.

5. 4И(Англ) К 91 Кунин, А. В.. Фразеология современного английского языка : опыт систематизированного описания / А. В. Кунин. – Москва : Международные отношения, 1972. – 288 с.

6. 81.432.1 Н 49 Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка  : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Флинта : Наука, 2007. – 128 p.

7. 81.432.1 Ч-63 Чиненова, Л. А. Английская фразеология в языке и речи / Л. А. Чиненова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. – 104 p.

8. Беликова, И.Ф. Роль фразеологизмов в лексической системе языка [Электронный ресурс] / И. Ф. Беликова // Гуманитарный вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2013. – Вып. 7.

9. Гаджиева, У. Д. Архаизмы в азербайджанском и английском языках [Электронный ресурс / У. Д. Гаджиева // Известия Рос. Гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2009. – № 93.

10.  Кузьмина, М. Ю. Стилистическое использование устаревшей и анахроничной лексики в исходном и переводном текстах [Электронный ресурс] / М. Ю. Кузьмина // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – 2013. – № 4. – С. 33-38.

11.  Некрасова, Л. С. Функционирование историзмов в современном английском тексте : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. С. Некрасова ; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. – Санкт-Петербург, 2008. – 169 с.

Примітка: у бібліотеці цієї дисертації немає, проте є повнотекстова БД дисертацій Російської державної бібліотеки, якою Ви можете скористатися, завітавши до сектору Медіаресурсів (вул. Соборна, 73. І поверх)

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5391  Добрий вечір! Прошу допомогти мені з літературою на тему курсової "Синонімічні префікси різного походження в англійській мові" Дякую.  Вгору  

Синонімічні префікси різного походження в англійській мові

1. 81.432.1 Б83 Бортничук, Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук. – Киев : Вища школа. – 1988. – 261 с.

2. 4И (Англ)(075) Г59 Годлинник, Ю.И. Пособие по синонимике английского языка / Ю.И. Годлинник. – Москва : Просвещение, 1965. – 255 с.

3. 4И (Англ) К18 Каменецкайте, Н.Д. Синонимы в английской фразеологии / Н.Д. Каменецкайте . – Москва : Междунар. отношения, 1971. – 367 с.

4. 81.432.1 К 90 Кульгавова, Л.В. Лексикология английского языка. Учебно-практические материалы / Л.В. Кульгавова. – Москва : АСТ : Восток-Запад, 2008. – 511 с.

5. 81.432.1 Н 63 Ніколенко, А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика / А.Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 528 с.

6. 4И (Англ)(075) П 64 Потапова, И.А. Пособие по синонимии английского языка = English Synonyms / И.А. Потапова, М.А. Кащеева. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 184 с.

7. 81.432.1 Р 69 Романова Л.И. Английский язык. Грамматика и лексика / Л.И. Романова. – Москва : Айрис-пресс, 2008. – 192 с.

8. 81.432.1 С 45 Скребкова-Пабат, М.А. Світ цікавої англійської мови / М.А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ, 2010. – 372 с.

9. 4 И(Англ) G 19 Gandelsman, A. English Synonyms Explained and Illustrated = Английская синонимия / A. Gandelsman. – Мoscow : Foreign Languages Publishing House, 1963. – 624 p.

10. Мігорян, О. В.Динаміка реалізації лексико-семантичних груп дієслівних твірних снов префіксальних похідних в межах ономасіологічних категорій англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Мігорян // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 39. – С. 74-77.

11. Скибицька, Н. В. Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Н. В. Скибицька // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46. – С. 10-18.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5382  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему: "Функціонування іменників у сучасній Британській поезії молодих авторів"  Вгору  

Функціонування іменників у сучасній британській поезії молодих авторів

1. "Антологія чотирьох" : сучасна британська поезія / з англ. пер. Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2007. – № 1/2. – С. 3-7.

2. Беляева, Е. Социально-обусловленные антропонимы в современном английском языке / Е. И. Беляева // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 1. – С. 79-84.

3. Дудченко, М.М. Література Великобританії і США : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. М. Дудченко – 2-ге вид., доп. – Суми : Університет. кн., 2006. – 445 с.

4. Журавская, Е. А. Английские существительные / Е. А. Журавская // Англійська мова та література. – 2012. – № 19/21. – С. 73-119 : табл. – Бібліогр. 35 назв.

5. Загородня, Л. Відтворення англійських іменників на позначення "випадкового" персонажа в українському та російському перекладах / Л. Загородня // Мандрівець. –2014. – № 3. – С. 67-70.

6. Загородня, Л. Переклад числових форм англійських референтних іменників українською мовою / Л. Загородня // Мандрівець. – 2004. – № 5. – С. 30-37. – Бібліогр.: 27 назв.

7. Grammar Reference  // English language & culture. Weekly. – 2009. – № 47. – Р. 3-6.

Анотація: Стаття знайомить з сучасними британськими поетами Сінклер Д., Велдон М., Лайт Д., Морлей С., та подає невеличку "антологію" чотирьох.

8. Фестиваль Terra Poetica представить сучасну британську поезію [Електронний ресурс] : [подано прізвища представників сучасної британської поезії] // Сultprostir.ua: Мистецтво бути сучасним. – Електрон. текст та граф. дані. – Київ, 2014. Режим доступу: http:/ /cultprostir.com.ua/uk/news-single/festival-terra-poetica-predstavit-suchasnu-britansku-poeziyu (дата звернення: 21.01.2015). – Назва з титул. екрана.

9. Solomakha, E. British Literature and the 20 th Century : Historical Background / E. Solomakha // English plus. – 2005. – № 37. – Р. 2-4

10. Solomakha, E. British Literature and the 20th Century / E. Solomakha // English plus. – 2005. – № 38. – Р. 2-6.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5375  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи в цьому році ще діють гуртки іноземних мов? Як туди можна записатися? Дякую!  Вгору  

План роботи мовних клубів на січень 2015 року в відділі документів іноземними мовами

1 /чт/ 17:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
2 /пт/ Вихідний день
3 /сб/ 10:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
4 /нд/ 12:00 Гурток спілкування німецькою мовою (відділ документів іноземними мовами, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
16:00 Гурток перегляду американської кінострічки (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
5 /пн/ 
17:00 Клуб спілкування англійською мовою (початковий рівень)  (відділ документів іноземними мовами,  вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
17:30 Гурток спілкування французькою мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр Вікно в Америку, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
6 /вт/ 17:45 Клуб неформальної англійської мови для середнього рівня  (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
7 /ср/ 17:00 Гурток спілкування англійською мовою «Bright English» with FLEX Alumni
(відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
8 /чт/ 17:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
9 /пт/ Вихідний день
10 /сб/ 10:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
11 /нд/ 12:00 Гурток спілкування німецькою мовою (відділ документів іноземними мовами, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
16:00 Гурток перегляду американської кінострічки (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
12 /пн/ 17:00 Клуб спілкування англійською мовою (початковий рівень)  (відділ документів іноземними мовами,  вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
17:30 Гурток спілкування французькою мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр Вікно в Америку, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
13 /вт/ 17:45 Клуб неформальної англійської мови для середнього рівня  (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
14 /ср/ 17:00 Гурток спілкування англійською мовою «Bright English» with FLEX Alumni
(відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
15 /чт/ 17:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
16 /пт/ Вихідний день
17 /сб/ 10:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх
18 /нд/ 12:00 Гурток спілкування німецькою мовою (відділ документів іноземними мовами, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
16:00 Гурток перегляду американської кінострічки (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
19 /пн/ 17:00 Клуб спілкування англійською мовою (початковий рівень)  (відділ документів іноземними мовами,  вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
17:30 Гурток спілкування французькою мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр Вікно в Америку, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
20 /вт/ 17:45 Клуб неформальної англійської мови для середнього рівня  (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
21 /ср/ 17:00 Гурток спілкування англійською мовою «Bright English» with FLEX Alumni
(відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
22 /чт/ 17:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
23 /пт/ Вихідний день
24 /сб/ 10:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх
25 /нд/ 12:00 Гурток спілкування німецькою мовою (відділ документів іноземними мовами, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
16:00 Гурток перегляду американської кінострічки (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
26 /пн/ 17:00 Клуб спілкування англійською мовою (початковий рівень)  (відділ документів іноземними мовами,  вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
17:30 Гурток спілкування французькою мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр Вікно в Америку, вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
27 /вт/ 17:45 Клуб неформальної англійської мови для середнього рівня  (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
28 /ср/ Санітарний день
29 /чт/ 17:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
30 /пт/ Вихідний день
31 /сб/ 10:30 Гурток спілкування англійською мовою (відділ документів  іноземними мовами, Інформаційний Центр «Вікно в Америку», вул. Соборна, 70, ІІ поверх)
Для всіх бажаючих нагадуємо, що в гуртках спілкування і клубах з вивчення мови беруть участь ТІЛЬКИ читачі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва при наявності читацького квитка, дійсного на 2015 рік.
Запрошуємо!

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5354  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Функціональні особливості зоонімів в англійських та українських казках". Завчасно дякую!  Вгору  
 1. 81.411.1-9 М 36 Мацько, Л. І. Українська мова : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480 с.
 2. 81.411.1–4 У 45 Українська мова : енциклопедія. – 2–е вид., випр. і доп. – К. : Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.
 3. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = Lexicology and Phraseology of Modern English : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – М. : Академия ; СПб. : СПбГУ, 2011. – 352 с.
 4. 4И(Англ)(075) Р 16 Раєвська, Н. М. Лексикологія англійської мови / Н. М. Раєвська. – К. : Вища шк., 1979. – 302 с.
 5. Вербич, С. Сучасна українська онімка лексика: функціональний аспект / С. Вербич // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 5. – С. 54–60.
 6. Головня, А. Зоонім як складова порівняння на позначення рис характеру людини. Про вибір засобів україномовного перекладу порівнянь з компонентом–зоонімом у прозі Редьярда Кіплінга / А. Головня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 57–60.
 7. Голубовська, І. О. Метафорико–символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу "царство тварин" : (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов) / І.О. Голубовська // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 61–68.
 8. 94.3 А 43 Дубровська  І. Б. Образні найменування людини/групи людей у Біблії / І. Б. Дубровська  // Актуальні проблеми слов'янознавства. – 2004. – Ч.1. – С. 232–239.
 9. Москаленко, Л. Зооніми в системі власних і загальних назв: (на матеріалі "Словника українських говірок Закарпаття" М.А.Грицака)  / Л. Москаленко // Українська мова. – 2008. – № 3. – С. 98–113.
 10. Розінкевич, Н. Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно–ономасіологічному аспекті / Наталія Розінкевич // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2014. – № 4. – С. 41–44.
 11. http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008–26–06/018.pdf
 12. http://referatu.com.ua/referats/7569/176664/?page=1
 13. http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/56_1_2012/2012_56(1)_Marchenko.pdf
 14. http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Mikks_2013_46(1)__66.pdf
 15. http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vluf_2013_14(3)__48.pdf
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Сторінка 1 з 8 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [28]
Історія [245]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [33]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [177]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1681]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [81]
Літературознавство [170]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [118]
Музика [17]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [182]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [118]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро