ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Код: 6020  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка,знайти літературу для написання магістерської з теми: Формування лексичної компетенції студентів до вивчення німецької мови на початковому етапі засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  Вгору  

1. 4И(НЕМ)(075) Л 37 Lewkowskaja K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache = Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высш. шк., 1968. – 320 с.

2. 81.432.4-4 Б 83 Бородулина М. К. Немецкая разговорная лексика / М. К. Бородулина, Г. С. Тюпаева. – Москва : Высш. шк., 1987. – 191 с.

3. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.

4. 81.432.4-2 Л 37 Левковская, К. А. Немецкий язык: Фонетика. Грамматика. Лексика : учебник / К.А. Левковская. – 2-е изд. – Москва : Изд-во МГУ: Академия, 2004. – 368 с.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 с.

6. 81.432.4 П 16 Панкратова, С. М. Валентность единиц лексико-фразеологического уровня / С. М. Панкратова. – Ленинград : Изд-во Ленинград, 1987. – 158 с.

7. 81.432.4-9 Р 64 Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность : учеб. пособие / Е. В. Розен. – Москва : Высш. шк., 1991. – 96 с. – (Библиотека преподавателя).

8. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки).

9. 74.261.7НІМ Ч-90 Чумак, Е. Л. Работа над лексикой / Е.Л. Чумак = Wortschatzarbeit / E.Tschumak. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Немецкий язык" ; Вып. 1(7)).

10.  Батшеєва, А. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів четвертого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів / А. С. Батшеєва // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 52–54.

11.  Дікал, І. В. Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ / Інна Вікторівна Дікал // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 2. – С. 61–66. – Бібліогр. 11 назв.

12.  Ємельянова, Т. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в говорінні з використанням автентичних відеоматеріалів та колажу на гостру соціально-політичну тему / Т. С. Ємельянова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 62–64.

13.  Кажан, Ю. М Вправи для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в німецькій мові як другій іноземній / Ю.М Кажан // Іноземні мови. – 2007. – № 3. - С. 39–44.

14.  Коваленко, О. Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов / ОленаКоваленко // Deutsch – Шкільний світ. – 2008. – № 22. – С. 1–7.

15.  Матвійчук, Т. А. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в діалогічному мовленні з використанням соціокультурног колажу / Т. А. Матвійчук // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 47–51.

16.  Мелехина, Е. В. Инициирование общения на занятии по немецкому языку посредством работы с иноязычным текстом / Е. В. Мелехина // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 1. – С. 44–46.

17.  Смоліна, С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С. В. Смоліна // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 16–23.

18.  Соломко, З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Соломко Зорина Костянтинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2014. – 23 с.

19.  Суркова, Т. Розвиваючі мовленнєві компетентності : з досвіду викладання другої іноземної мови / Т. Суркова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 1. – С. 54–56.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6002  Доброго дня! Чи є у Вас книги мовою Хінді.Дякую!  Вгору  

Мова хінді

1.      81.522 У 51 Ульциферов, О. Язык хинди. Самоучитель для начинающих / О. Ульциферов. – Москва : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2008. – 320 с. : ил. + 1 CD-ROM.

2.      4И(Инд) Х 47 Хинди-русский словарь. Том 1. / А. С. Бархударов, Г. А. Зограф. В. М. Бескровный, В. П. Липеровский. – Москва : Советская энциклопедия,1972. – 907 с.

3.      Sandhu, Priti. The Interactional and Narrative Construction of Normative and Resistant Discourses about Hindi and English / P. Sandhu // Applied linguistics : Гуманитарные науки: языкознание. филология. – 2014. – Том 35, № 1. – P. 29–47.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6001  Здравствуйте! Меня интересует все, что касается неологизмов в английском языке, желательно литература последних лет. Спасибо  Вгору  

English Neologisms

Неологізми в англійській мові

Книги

Books

1. 81.432.1 Б 12 Бабич, Г. Н. Лексикология английского языка : учеб. пособие / Г. Н. Бабич. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта: Наука, 2008. – 200 p.

2. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = LexicologyandPhraseologyofModernEnglish : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – Москва : Академия ; Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. – 352 p. – (Высшее профессиональное образование. Филология) (Бакалавриат).

3. 81.432.1 К 90 Кульгавова, Л. В.  Лексикологияанглийскогоязыка : учебно-практ. материалы / Л. В. Кульгавова. – Изд. 2-е, перераб. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. – 511 с. : ил.

4. 81.432.1-923 М 84 Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 254 p.

5. 81.432.1 Н 63 Ніколенко, А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика : навч. посіб. для студентів вузів / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 528 с.

6. 81.432.1 Я 81 Ясінська, О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв’язків у сфері комп’ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. / О. В. Ясінська. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 20 с.

7. 74.261.7АНГЛ N 27 Nattinger, J. R. LexicalPhrasesandLanguageTeaching : методичний матеріал / JamesR.Nattinger, J.S.DeCarrico. – Bristol : OxfordUniversityPress, 1997. – 218 p. – (OxfordAppliedLinguistics).

Періодичні видання

Periodicals

1.  81 П 78 Бортничук, О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64–70.

2. 81.0 В 48 Дзюбіна, О. Концептуальна основа англомовних неологізмів / О. Дзюбіна // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 90–94.

3. Локетт, Б. Фразеологизмы и неологизмы / Брайан Локетт // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – с. 87–90 ; № 6. – С. 82–87 ; № 7. – С. 87–91.

4. 94.3 А 43 Мільчук, І. О. Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів останнього десятиріччя у сфері «релігія» / І. О. Мільчук // Актуальні проблеми слов’янознавства. – 2004. – Ч. 1. – С. 311–318.

5. 81.0 В 48 Рабійчук, Л. Особливості перекладу англійських неологізмів на українську мову / Л. Рабійчук, О. Лемешко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 277–282.

6. 81.0 В 48 Ткачик, О. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (словоскладання, афіксація) / О. Ткачик // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 19. – С. 181–185.

7. Evtishenkov, I. Delightfuland Devious Definitions Expressions Which Have Recently Appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 16–28 February (№ 4). – P. 11 ; 1–15, March (№ 5). – P. 11.

8. Evtishenkov, I. Knock Out Knowledge / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 1–15 June (№ 11). – P. 11.

9.  Evtishenkov, I. Modern Mutations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первоесентября». – 2011. – Авг. (№ 13). – P. 11.

10. Evtishenkov, I. Noteworthy Novations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – Сент. (№ 14). – P. 11.

11. Evtishenkov, I. Postmodernisms : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 16. – P. 13.

12.  Evtishenkov, I. Quirks : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 17. – P. 13.

13. Evtishenkov, I. Rewordings : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Янв. (№ 1). – P. 13.

14. Evtishenkov, I. Suitablefor Selected : expressions which haver ecently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Февр. (№: 2). – Р. 13.

15. Evtishenkov, I. Words, Words, Words : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Июнь (№ 6). – Р. 13.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5990  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для магістерської роботи з мовознавства на тему: "Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько "Гудзик". Дякую.  Вгору  

Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько («Ґудзик»)

 1. 821.161.2.09 І-90 Бітківська, Г. В. Ірен Роздобудько / Г. В. Бітківська // Історія української літератури: XX – поч. XXI ст. : у 3 т.: навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 336–349. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Бутурлим, Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім'ї : за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик». Система уроків за творами сучасних письменників / Т. Бутурлим // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2016. – № 11. – С. 46–52.
 3. Вегеш, А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / А. Вегеш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2010. – Вип. 14. – С. 11–14.
 4. Галич, А. О. Асоціоніми у творчості Ірен Роздобудько / А. О. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту, Дніпропетр. нац. ун-т, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Донецький нац. ун-т. – Київ, 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 503–511. – У бібліотеці немає.
 5. Галушка, Н. В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. В. Галушка // Література в контексті культури. – 2013. – Вип. 23(1). – С. 22–28.
 6. Галушка, Н. Проблематика і поетика роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. Галушка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2014. – Вип. 19. – С. 242–245.
 7. Герасименко, Н. Ґудзики – долі / Ніна Герасименко // Літ. Україна. – 2016. – 29 груд. – С. 12.
 8. Герасименко, Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобутько / Н. Герасименко // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 36–39.
 9. Голобородько, Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 5–8.
 10. Голобородько, Я. Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.
 11. Дуденко, О. В. Кольоративи у художньому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, О. А. Молодичук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. – Вип. 9. – С. 62–71.
 12. Євтушина, Т. О. Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Т. О. Євтушина // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2011. – Вип. 7. – С. 303–306.
 13. Коваленко, Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / Д. Коваленко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 142–147.
 14. Козак, Р. В. Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько (психологічна драма «Ґудзик»: мова оригіналу та переклад російською мовою) [Електронний ресурс] / Р. В. Козак // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2010. – Вип. 23. – С. 72–76.
 15. Лукьяненко, Д. В. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми [Електронний ресурс] / Д. В. Лукьяненко // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.12. – С. 135–140.
 16. Михайлюк, Ю. Філософські мотиви у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. Михайлюк // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. Слов’янська філологія. – 2012. – Вип. 648–649. – С. 103–108.
 17. Мінчак, Г. В. Лексико-семантичні інновації в романах Ірен Роздобудько / Г. В. Мінчак // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Філологія – Педагогіка – Психологія. – 2008. – Вип. 16. – С. 78–84.У бібліотеці немає.
 18. Моштаг, Є. С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Є. С. Моштаг // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 74. – С. 89–92.
 19. Соколовська, Ю. С. Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 119. – С. 230–232.
 20. Соколовська, Ю. С. Особливості гостросюжетної прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 8. – С. 214–221.
 21. Соколовська, Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 176–180.
 22. Соколовська, Ю. В. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. В. Соколовська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 250–260.
 23. Форманова, С. В. Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / С. В. Форманова // Зап. з укр. мовознавства. – 2016. – Вип. 23. – С. 181–188.
 24. Шевчук, Д. О. Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) [Електронний ресурс] / Д. О. Шевчук // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2015. – Т. 259, Вип. 247. – С. 84–89.
 25. 83.3(4УКР)6-8 Я 78 Яручик, В. П. Розмова з літератором : сучасна укр. худож. творчість в іменах / Віктор Яручик. – Луцьк : Твердиня, 2015. – 232 с. : портр.
 26. Яценко, О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. Яценко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2011. – Вип. 15. – С. 397–399.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5954  Доброго дня! Допоможіть знайти тему: Розвиток компетентності в аудіюванні в учнів старшої школи англійська та німецька мова. Дякую!   Вгору  

Розвиток компетентності в аудіюванні учнів старшої школи

1. 81.432.1-9 А 93 Аудіювання. Тексти та завдання для 5-11 класів : рекомендовано галузевим мін-вом / ред. Т.Н. Ушаньова. – Харків : Основа, 2003. – 141 с.

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.

3. 74.58 Г 34 Геніч, Л. В. Формування комунікативних стратегій у процесі навчання англомовного аудіювання / Л. В. Геніч // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. – Вінниця, 2006. – С. 345–346.

4. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Тексти для аудіювання з тестовими завданнями / Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

5. 74.261.7ВЕЛ Г 74 Готуємося до тестування з англійської. Аудіювання / упоряд. : Тернопіль. Михайленко. – Київ : Шк. світ, 2008. – 112 с.

6. 74.261.7АНГЛ З-89 Зразки тестів з англійської - читання і аудіювання / упоряд. : Л. Кулакова, Н. Реуцька. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с.

7. 81.2 К 55 Кохтарева, Н. Я. Пособие по развитию навыков аудирования для иностранных студентов-филологов : (на материале науч., общественно-публицист. и нейтрал. стилей речи) / Н. Я. Кохтарева. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1989. – 83 с.

8. 74.261.7 М 54 Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе : учеб. пособие для студ. пед. колледжей / В. М. Филатов ; ред. В. М. Филатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 416 с.

9. 74.261.7Анг Н 33 Натальїн, В. П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5–8 класах : посіб. для вчителів / В. П. Натальїн, С. А. Натальїна. – Київ: Рад. шк., 1989. – 158 с.

10. Бєляєва, А. І. «Aудіювання – це цікаво» : метод. матеріал / А. І. Бєляєва // Англ. мова та літ. – 2008. – № 30. – С. 20–21.

11. Григорьева, Е. Я. Особенности обучения аудированию по УМК «OBJECTIF» : метод. матеріал / Е. Я. Григорьева // Иностр. языки в шк. – 2007. – № 4. – С. 15–18

12. Заворицька, А. П. Створення сприятливих умов для розвитку навичок аудіювання і вільного усного мовлення та впевненості учнів : метод. матеріал / А. П. Заворицька // Англ. мова та літ. – 2008. – № 28. – С. 2–5.

13. Карпій, О. Б. Розвиток особистості старшокласника у процесі аудіювання : метод. матеріал / О. Б. Карпій // Англ. мова та літ. – 2008. – № 19/21. – С. 10–11.

14. Косенко, О. І. Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуації успіху на уроках англійської мови : метод. матеріал / О. І. Косенко // Англ. мова та літ. – 2009. – № 5. – С. 2–10.

15. Максименко, Л. М. Система вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання / Л. М. Максименко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 9. – С. 2–4.

16. Москаленко, Ю. А. Розвиток навичок аудіювання на уроках іноземної мови у школі другого ступеня / Ю.А. Москаленко // Англ. мова та літ. – 2006. – № 22/23. – С. 15–16.

17. Онопко, Т. В. Навчання аудіювання / Т. В. Онопко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 26. – С. 4–9.

18. Соломатина, А. Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов  / А. Г. Соломатина // Иностр. языки в шк. – 2012. – № 9. – С. 71–74.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5901  Порошу Вас знайти мені статті та підручники, в яких є інформація про "Бахурвихи в немецком языке" для написання курсової роботи. Дякую.  Вгору  

Бахурвіхи в німецькій мові

1. 4И(Нім) И 86 Iskos, A.  Deutsche lexikologie Лексикология немецкого языка. Для студентов педагогических институтов и факультетов иностранных языков : für pädagogische Hochschulen und Fremdsprachenfakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. - 2-е изд. –  Ленинград : Учпедиз, 1963. – 275 s.

2. 4И(НЕМ) (075)Л 37 Lewkowskaja, K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высшая школа, 1968. – 320 с.

3. 81.43 Д 56 Добровольский, Д. О. Сопоставительная фразеология: курс лекций: (на материале германских языков) / Д. О. Добровольский, В. Т. Малыгин, Л. Б. Коканина. – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского, 1990. – 80 p.

4. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 s.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. –  Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 s.

6. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. - 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 s.

7. 4И(Нем) Ч-49 Чернышева, И. И. Фразеология современного немецкого языка / И. И. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1970. – 200 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5894  Добрий день! Мені потрібен словник староукраїнської мови. Чи є він у бібліотеці?  Вгору  

У бібліотеці є такий словник:

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. : у 2 т. / ред. кол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька (голова), І. М. Керницький. – Київ : Наук. думка, 1977. – 2 т.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5890  Доброго дня,яка література з теми "лексико-синтаксичний повтор" є у бібліотеці? Дякую  Вгору  

81.411.4 Б 11 Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – Київ : Наук. думка, 1989. – 156 с.

81.411.1 П 99 П'яст, Н. Й. Системна організація лексики на позначення матеріальної культури / Н. Й. П'яст, Л. Є. Азарова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 111 с.

81.411.4 Р 88 Русанівський, В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський ; ред. І. І. Мельничук. – Київ : Наук. думка, 1988. – 240 с.

81.411.1 С 91 Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).

Алисова, Т. Б. Ономасиологический подход при сопоставительном изучении лексико–синтаксических структур двух языков / Т.Б. Алисова // Вестник МГУ: Сер. 9 Филология. – 2005. – № 3. – С. 46–51.

81.0 В48 Попко, Е. Лексические и синтаксические особенности аффективной речи : (на материале англоязычного художественного дискурса) / Е. Попко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 366–370.

81 Л 68 Таукчі О. Про необхідність детального вивчення взаємодії слів / О. Таукчі // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 322–326.

Чуглов В. Повтор словоформы с последующим распространением как синтаксическое явление / В. Чуглов // Филологические науки. – 2004. – № 5. – С. 85–92.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5889  Доброго дня ! Чи є у вас в наявності література пов'язана з англійською мовою , а саме з розвитком майбутнього часу протягом старо- , середньо-, ново- англійського періоду.  Вгору  

1. 81.432.1 А 79 Аракин, В. Д. История английского языка: учеб. пособие для студ. вузов / В. Д. Аракин. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. –304 с.

2. 4И(Англ)(075) А 79 Аракин, В. Д. История английского языка :учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В. Д. Аракин. – Москва : Просвещение, 1985. – 256 с.

3. 4и(Англ) Б 89 Бруннер, К. История английского языка: том I / К. Бруннер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 322 p.

4. 81.432.1 И 20 Иванова, И. П. История английского языка : Учебник. Хрестоматия. Словарь / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева . – Санкт- Петербург : Лань, 1999. – 512 с.

5. 4И(Англ)(075) И 20 Иванова, И. П. История английского языка  : учебник / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян. – Москва : Высш. шк., 1976. – 319 с.

6. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка : History of the English Language : учеб. для студ. фак. иностр. яз. пед. ин-тов / Б. А. Ильиш. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 125 с.

7. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка / Б. А. Ильиш. – Москва : Высш. шк., 1968. - 419 с. – 88 р.

8. 4И(Англ)(075) Р 24 Расторгуева, Т. А. A History of English История английского языка : учебник / Т. А. Расторгуева. – Москва : Высш. шк., 1983. – 347 p.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5887  Доброго дня, підскажіть літературу до теми: "зіставний аналіз лексики української та польської мови: назви рослин і тварин" Бажано від 2013року.  Вгору  

Зіставний аналіз лексики української та польської мови назви рослин і тварин

1. 28.6 B 81Bouchner, M. Sladami zwierzat / Miroslav Bouchner. – Warszawa : MULTICO, 1992. – 269 с.

2. 28 P 99 Pylka-Gutowska, E. Biologia / Ewa Pylka-Gutowska.р – Warszawa : Oswiata, 1998. – 316 с.

3. 81.415.3-9 L 79 Lipinska, E. Z polskim na ty : podrecznik do nauki jezika polskiego: poziom sredni B 1 / Ewa Lipinska. – Krakow : UNIVERSITAS, 2010. – 294 с.

4. 81.415.3-9 Б 90 Будняк, Д. Польсько-український розмовник / Д. Будняк, Т. Панько. – Львів : Світ, 1994. – 96 с.

5. 81.415.3-9 В 65 Войцева, О. Польська мова : навч. посіб. для студентів вузів / О. Войцева. – 2-ге вид. – Чернівці : Букрек, 2010. – 384 с.

6. 81.415.3-4 П 53 Польско-Русско-Украинский Словарь : больше 13 000 слов / сост.: С. И. Левинская, Т. В. Старак. – Київ: Рад. шк., 1991. – 478 с.

7. 81.415.3 П 53 Польсько-український, українсько-польський словник : лексичний мінімум школяра: понад 4000 слів та висловів / уклад. Н. Ткачова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 224 с.

8. 81.415.3-9 Т 16 Таланов, О. С. Українсько-польський розмовник  / О. С. Таланов. – 3-тє вид. – Київ : Арій, 2010. – 224 с.

9. 81.415.3 Т 58 Топ 1000 слів. Польська мова : навч. посіб. / пер. і адапт. Л. М. Грищенко. – Київ : Методика, 2011. – 64 с.

10. 81.415.3-4 У 45 Українсько-польський і польсько-український словник : понад 42 000 сл. : учбовий посіб. / уклад.: Л. В. Біленька-Свистович, Л. І. Горбенко, Н. М. Заячківська. – Львів : Світ, 2004. – 744 с.

 

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5885  Доброго дня. Мене цікавить література на наступні теми: словотвір в українській мові, семантика дієслів. Дуже дякую! З повагою, Катерина.  Вгору  
 1. 81.411.1 Б 77 Бойко, В. М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 248 с. – (Альма-матер).
 2. 81.411.1 П 40 Плющ, М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підруч. для студ. вузів / М. Я. Плющ. – 2–е вид., доп. – Київ : Слово, 2010. – 328 с.
 3. 81.411.1 С 76 Стадній, А. С. Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській літературній мові (на матеріалі засобів масової інформації) : монографія / А. С. Стадній . – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 132 с.
 4. 81.411.1 Ц 60 Цілина, М. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Цілина. – Київ : Університет «Україна», 2009. – 215 с.
 5. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Б. Лексико-семантична група абсолютивних дієслів процесуальної властивості / Н. Б. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 65–67.
 6. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Семантична модифікація дієслівного складеного присудка з автосемантичними дієсловами / Ніна Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 49–55.
 7. 81.0 В48 Іваницька, Н. Типологія семантичних єдностей, утворених релятивними дієсловами / Ніна Іваницька, Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 8. – С. 34–39.
 8. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Нерівнорядність лексико–семантичної стратифікації дієслівних систем української та англійської мов / Наталія Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 19.
 9. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Автосемантизм дієслова і семантико–синтаксична структура речення / Наталя Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 41–46.
 10. 81.0 В48 Іванова, Л. Словотворчі засоби вираження семантики дистрибутивності в структурі дієслів сучасної української літературної мови / Людмила Іванова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 8. – С. 39–44.
 11. Ганєчко, В. В. Семантика дієслів на позначення паравербальних дій усмішки та сміху / В. В. Ганєчко // Мовознавство. – Вінниця, 2005. – № 5 . – С. 65–74.
 12. 81.0 В48 Городенська, М. П. Семантико–синтаксичні параметри безособового вживання дієслів / М. П. Городенська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 108–112.
 13. 81.0 В48 Драч, Ю. До питання реченнєвотвірних параметрів дієслова / Юлія Драч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 49–52.
 14. 81.0 В48 Каленич, В. Семантична структура дієслів фізіологічних процесів в українській мові / Володимир Каленич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 12. – С. 52–56.
 15. 81.0 В48 Колібаба, Л. Семантико–синтаксичні параметри дієслів словотвірної категорії стану / Лариса Колібаба, Валентина Фурса // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 63–69.
 16. 81.0 В48 Лебедь, Ю. Обов'язковий придієслівний інфінітивний компонент формально–синтаксичної структури речення: параметри та особливості вживання / Юлія Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 7–11.
 17. 81.0 В48 Мельник, І. Відад'єктивні дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити в семантично елементарних простих реченнєвих побудовах / Ірина Мельник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 19. – С. 58–64.
 18. 81.0 В48 Нагорна, С. Умови реалізації значень дієслова в текстах різних підмов наукового стилю / Світлана Нагорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 10, т. 2. – 220–224.
 19. 81.0 В48 Овчиннікова, І. Компонентний аналіз дієслівного значення як спосіб побудови семантичної типології / Ірина Овчиннікова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 20–25.
 20. 81.0 В48 Петрів, О. Структурно–значеннєва організація лексико–семантичної групи дієслів на позначення фізичного (фізіологічного) стану істоти  / Ольга Петрів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 191–196.
 21. 81.0 В48 Савчук, Т. Лексико–семантична група релятивних дієслів розміщення в українській мові / Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 89–94.
 22. 81.0 В48 Савчук, Т. Релятивні дієслова у семантичних єдностях із двома обов'язковими придієслівними компонентами об'єктного та обставинного значення / Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 10, т. 1. – С. 135–138.
 23. Сульниченко, В. Н. Формирование лексической компетенции в процессе работы над глагольной семантикой в школе / В.Н. Сульниченко // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 1. – С. 39–43.
 24. Сухарина, Н. М. Метод  лексикографічного  моделювання  лексичної  семантики / Н. М. Сухарина // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 68–76.
 25. Томіленко, Л. Розвиток семантичної структури українського дієслова (на матеріалі І–V томів Словника української мови у 20 т.)  / Л. Томіленко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 86–89.
 26. 81.0 В48 Федчук, Л. Роль дієслівної зв'язки «бути» у структуруванні біномінативних речень зі значенням включення / Лілія Федчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 72–76.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5878  Добрий день! Я шукаю літературу по програмі TOEFL. Чи можете Ви мені допомогти?  Вгору  

TOEFL

1.     81.432.1 B 87 Broukal, M. TOEFL: test Assistant:Test of Written English / Milada Broukal, Kathleen Flynn. – Boston : A Division of Wadsworth, Inc., 1994. –116 p. –(Window on America).

2.     81.432.1-9 C 87Cracking the TOEFL iBT 2013. – New York : Random House, 2012. –542 p. : tabl. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(The Princeton Review).

3.     81.432.1 D 26 Davy, E.Reading and Vocabulary Workbook for thetoefl Exam / Elizabeth Davy. –New York : ARCO is a registered trademark of Thomson Learning, Inc, 2001. –296 p. –(Window on America).

4.     81.432.1-9 H 84 How to prepare for the TOEFL TEST of English as a foreign language / ed. P.J. Sharpe. –11th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2004. –740 p. : tabl., photo. –(Window on America).

5.     81.432.1 H 84 How to Prepare for the Writing task of the Next Generation Toefl: a Complete Course with 187 Sample Essays. – New York : Barron`s, 2004. –146 p. –(Window on America).

6.     81.432.1-9M 40Matthiesen, S. J. Essential Words For the TOEFL / Steven J. Matthiesen. – 4th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2007. – 311 p. –(Window on America).

7.     81.432.1-9Р 56 Phillips, D. Longman Preparation Course for the TOEFL TEST: skills and Strategies: practice Tests. Vol. A, В / Deborah Phillips. – Reading ; Menlo Park : Addison-Wesley Publishing Company, 1996. –430 p. : tabl. –(Longman).

8.     81.432.1-9 P 61 Pierce, D. Cracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce, Sean Kinsell ; ed. K. Robinson. –2011 ed. –New York : Random House, 2010. –546 p. + 1 эл. опт. диск. –(Window on America).

9.     81.432.1-9 P 90 Practice Exercises for the TOEFL: Test of English as a Foreign Language / уклад. Pamela J. Sharpe. –7th ed. –New York : [s. n.], 2011. –570 p. : tabl. + 6 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Barron's Educational Series, Inc.).

10.         81.432.1-9S 53 Sharpe, P. J. How to Prepare for the TOEFL IBT (2010-2011) : Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test / P. J. Sharpe. –13th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2010. –812 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Window on America) (Barron's).

11.         81.432.1S 53 Sharpe, P. J. How to Prepare for the Toefl Test: test of English as a Foreign Language / Pamela J. Sharpe. – 10th. ed. . –Ohio : Barron`s, 2001. –704 p. –(Barron's Educational Series, Inc.) (Window on America).

12.         81.432.1-9 S 53Sharpe, P. J. TOEFL IBT: Internet-based Test / Pamela J. Sharpe. – 13th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2010. –818 p. + 10 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Barron's).

13.         81.432.1S 91Sullivan, P. N. Arco Master the TOEFL 2005 / P. N. Sullivan, G. A. Brenner, G. Y. Zhong. –USA : Thompson Peterson's, 2005. –364 p. –(Window on America).

14.         81.432.1Т 38 Test Preparation Kit: TOEFL / Workbook. –New York : A Division Random House, Inc, 2003. –400 p. –(Window on America).

15.         81.432.1-9 У 91 Учебное пособие по научной лексике английского языка для подготовки к экзаменам CPE, TOEFL и IELTS = A Reader for Advanced Students of English. Science and Technology / сост. : М. М. Кустиков. –Долгопрудный : Маяк, 2009. –154 с.

 16.         81.432.1-9 P 61Pierce, D. Cracking the TOEFL iBT 2015 / Douglas Pierce, Sean Kinsell. –New York : Random House, 2014. –945 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Window on America).

17.         81.432.1-9 P 61 Pierce, D. Cracking the TOEFL IBT / Douglas Pierce, Sean Kinsell. –New York : Random House, 2014. –542 p. +1 эл. опт. диск.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5877  Добрий день! Будь ласка, надайте мені список літератури про модальні дієслова англійської мов.  Вгору  

Модальні дієслова в англійській мові

Modal Verbs in English

1.     4И(Англ)(075) В 19 Васбейн, И. М. Модальные глаголы в устной речи (на английском языке) : пособ. для ст. фак. иностр. яз. пед. ин-тов / И. М. Васбейн. – Ленинград : Просвещение, 1966. –118 p.

2.     4И(Англ)(075) Г 68 Гордон, Е. М.  Практическое руководство по употреблению английского глагола = Tense and Voice in Modern English / Е. М. Гордон. – М. : Международные отношения, 1971. –168 с.

3.     81 Ф 54 Дмитрова, Т. В. Семантичний потенціал конструкцій Modal Verbs + Perfect Infinitive (на матеріалі оригінальних англомовних текстів) : збірка / Т. В. Дмитрова  // Філологічні студії. – Вінниця : Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2003. – Вип. 1. – С. 209-211.

4.     81.432.1-9 К 36 Керножицкая, О. А. Английский язык: задания по грамматике / О. А. Керножицкая. –К. : Тандем, 1997. – 253 p.

5.     81.432.1-923 К 48 Клементьева, Т. Б. Повторяем времена английского глагола : учеб. пособие / Т. Б. Клементьева. – Москва : СОРЕК, 1993. – 206 p.

6.     81.432.1-923 М 80 Морозова, І. Б. Вживання модальних дієслів = The use of modal verbs : навч. посіб. для вузів / І.Б. Морозова, І.Ф. Чайковська. – Вінниця : Фоліант, 2004. - 100 с.

7.     4И(Англ) П 15 Памухина, Л. Г. Без них не обойтись в английской разговорной речи / Л. Г. Памухина, В. С. Шах-Назарова, Т. Г. Шелкова. –М. : Международные отношения, 1969. –223 с.

8.     811.111 П 69 Практична граматика англійської мови з вправами = Practical Grammar of English : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Т. 2. Modality, Non-finite Verb Group, Foreign Plurals, Punctuation, Word Building, Some Difficulties in the Use of Articles / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. –2-ге вид., випр. –Вінниця : Нова Книга, 2017. –280 p. : іл. –(Dictum Factum).

9.     81.432.1 П 69 Практична граматика англійської мови з вправами = Practical Grammar of English : посіб. для студ. вузів / ред.: Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. –Вінниця : Нова Книга, 2005. –(Dictum Factum).      

Т. 2 : Modality. Non-finite Verb Group. Foreign Plurals. Punctuation. WordBuilding. Some Difficulties in the Use of Articles. - 288 p.

10.     81.432.1 Э 73 Эпштейн, Г. А. Глагол = The Verb : учеб. пособие для старшеклассников и студ. / Г. А. Эпштейн, Н. М. Казанская. –СПб. : Каро, 2003. –544 p. –(Английский без ошибок).

Periodicals

1.     Khyzhyns’ka, L.  We Learn Modal Verbs: help / L. Khyzhyns’ka // English language & culture. Fortnightly. –2012. – № 10. –P. 5-7. –English Hit Supplement #5 May 2012 (щомісячний додаток до газети “English”).

2.     Modal Auxiliaries // English Learner's Digest. –1994. –13. –p. 10.

3.     Modal Verbs: information / L. Khyzhyns’ka // English language & culture. Fortnightly. –2012. –№ 10. –P. 2-4. –English Hit Supplement #5 May 2012 (щомісячний додаток до газети “English”).

4.     Smirnova, Yu. Modal Verbs : Referring to past / Y. Smirnova // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. –2010. –№ 2. –p. 26-27.

5.     Smirnova, Yu. Modal Verbs : Referring to present and future / Y. Smirnova // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. –2010. –№ 1. – p. 26-27.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5856  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу англійською мовою на тему "Політичний устрій США". Дякую!  Вгору  

Політичний устрій США

Political System of the USA

1. 66.3 (7 США) A 47 American Democracy / RobertK. Carr. – Hinsdale, Illinois : TheDrydenPress, 1977. – 540 p. : мал., фот., граф.

2. 66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – New York : Vacmillan Publishing, 1994. – 1538 p.

3. 66.3 (7 США) О 93 An Outline Of American Government: громадсько-політичналітература. – New York : United States Information Agency, 1990. –124 p.

4. 66.4(7СПО) C71 Combs, J. A. The History of American Foreign Policy: vol.1: To 1917 / J.A. Combs, A.G. Combs. –2-nd ed. –New York : McGraw-Hill, Inc., 1997. –231 p. : карти, портр.

5. 76.0 (СПО) G 71 Graber, D. Mass Media and American Politics : громадсько-політична література / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.

6. 63.3(7СПО) H 78 Hook, S. W. American Foreign Policy Since World War II: історичналіт-ра / Steven W. Hook. –Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2004. –430 p.

7. 66.4(7США)9 К 20 Kaplan, L. S.Recent American Foreign Policy: conflicting interpretations / Lawrence S.Kaplan. – Homewood : The Dorsey Press, 1974. –368 p.

8. 66.3 (7США) Р 66 Pious, R. American Politics and Government: науково-популярналітература / Richard Pious. – New York : McGraw-Hill Book Company , 1986. –736 p.

9. 66.3 (7США) Р 36 Pear, R. H. American Govenment: its Theory and Practice Explained For The English Reader / Richard H. Pear. – London : Macgibbon & Kee, 1955. – 215 p.

10. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano, M. Greenberg. – 8th ed. – Toronto : Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1989. – 608 p.

11. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano. – 9th ed. – Fort Worth ; Philadelphia : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993. – 672 p.

12. 66.3 (7СПО) S 53 Shank, A. American Politics, Policies, and Priorities : громадсько-політичналітература / Alan Shank. – Madison ; Chicago : Brown & Benchmark Publishers, 1993. – 510 p.

13. 67.9(7СПО) W90 Wetterau, B. Desk Referece on American Government: over 600 Answers to Frequently Asked Questions / Bruce Wetterau. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2000. – 344 p.

14. American Government// English language & culture. Weekly. – 2002. –№ 25/28. – P. 60–62.

15. Elections in the USA // English Learner's Digest. – 2004. – № 21. – P. 1-2.

16. Tarasova, O. American Democracy / O.Tarasova // English language & culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 17–19.

 

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5855  Доброго дня! потребую літературу англійською мовою на тему "Моральна етика".  Вгору  

Моральна етика

Moral Ethics

1.  51.1 А 70 Arass, J. D. Ethical Issues inModern Medicine / John D. Arass. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 760 p.

2.  87.7 B 61 Birsch, D. Ethical Insight: A Brief Introduction / Douglas Birsch . – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 134 p.

3. 87.7 B 76 Bonevac, D.Today's Moral Issues: classic and Contemporary Perspectives / Daniel Bonevac. – 3d. ed. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 694 p.

4. 87.3 С 94 Сummins, R. C. Modern Moral and Political Philosophy: науковевидання / Robert C. Сummins, Thomas D. Christiano. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 557 p.

5. 87.777 Н 31 Hartman, L. P. Perspectives in Business Ethics / L. P. Hartman. – Boston : McGraw-Hill College, 1998. – 814 p.

6. 87.711.6 К 16 Kahane, H.Contract Ethics: Evolutionact Biology and the Moral Sentiments : громадсько-політичналітература / Howard Kahane. – Boston : Rowman & Littlefield Publichers, Inc., 1995. – 151 p.

7. 80 B 78 Muscatine, Ch.The Borzoi College Reader / CharlesMuscatine. – New York : McGraw-Hill, 1988. – 931 p.

8. 87.3 S 78 Spinoza, B. de. A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works / Benedict de Spinoza. – Princeton ; New Jersey : Princeton University Press, 1994. –  280 p.

9. Zelenchenkova, T.Cnanges to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / Tetiana Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 39-44.

10. Walter, S. An Embarrassment of Riches: Ethics and Scholary Publishing in the Digital Environment / S. Walter // College. Research Libraries. – 2012. – N 6. – Р. 522-524.

11. Bondar, V. P. Problems of professional ethics of auditors in Ukraine / V. P. Bondar // СтатистикаУкраїни. – 2017. – № 1. – С. 61-68 : табл.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [280]
Бібліотеки. Архіви [337]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [190]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [184]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1693]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [92]
Літературознавство [182]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [137]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [196]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [129]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше