ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Код: 5890  Доброго дня,яка література з теми "лексико-синтаксичний повтор" є у бібліотеці? Дякую  Вгору  

81.411.4 Б 11 Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – Київ : Наук. думка, 1989. – 156 с.

81.411.1 П 99 П'яст, Н. Й. Системна організація лексики на позначення матеріальної культури / Н. Й. П'яст, Л. Є. Азарова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 111 с.

81.411.4 Р 88 Русанівський, В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський ; ред. І. І. Мельничук. – Київ : Наук. думка, 1988. – 240 с.

81.411.1 С 91 Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).

Алисова, Т. Б. Ономасиологический подход при сопоставительном изучении лексико–синтаксических структур двух языков / Т.Б. Алисова // Вестник МГУ: Сер. 9 Филология. – 2005. – № 3. – С. 46–51.

81.0 В48 Попко, Е. Лексические и синтаксические особенности аффективной речи : (на материале англоязычного художественного дискурса) / Е. Попко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 366–370.

81 Л 68 Таукчі О. Про необхідність детального вивчення взаємодії слів / О. Таукчі // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 322–326.

Чуглов В. Повтор словоформы с последующим распространением как синтаксическое явление / В. Чуглов // Филологические науки. – 2004. – № 5. – С. 85–92.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5889  Доброго дня ! Чи є у вас в наявності література пов'язана з англійською мовою , а саме з розвитком майбутнього часу протягом старо- , середньо-, ново- англійського періоду.  Вгору  

1. 81.432.1 А 79 Аракин, В. Д. История английского языка: учеб. пособие для студ. вузов / В. Д. Аракин. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. –304 с.

2. 4И(Англ)(075) А 79 Аракин, В. Д. История английского языка :учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В. Д. Аракин. – Москва : Просвещение, 1985. – 256 с.

3. 4и(Англ) Б 89 Бруннер, К. История английского языка: том I / К. Бруннер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 322 p.

4. 81.432.1 И 20 Иванова, И. П. История английского языка : Учебник. Хрестоматия. Словарь / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева . – Санкт- Петербург : Лань, 1999. – 512 с.

5. 4И(Англ)(075) И 20 Иванова, И. П. История английского языка  : учебник / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян. – Москва : Высш. шк., 1976. – 319 с.

6. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка : History of the English Language : учеб. для студ. фак. иностр. яз. пед. ин-тов / Б. А. Ильиш. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 125 с.

7. 4И(Англ)(075) И 46 Ильиш, Б. А. История английского языка / Б. А. Ильиш. – Москва : Высш. шк., 1968. - 419 с. – 88 р.

8. 4И(Англ)(075) Р 24 Расторгуева, Т. А. A History of English История английского языка : учебник / Т. А. Расторгуева. – Москва : Высш. шк., 1983. – 347 p.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5887  Доброго дня, підскажіть літературу до теми: "зіставний аналіз лексики української та польської мови: назви рослин і тварин" Бажано від 2013року.  Вгору  

Зіставний аналіз лексики української та польської мови назви рослин і тварин

1. 28.6 B 81Bouchner, M. Sladami zwierzat / Miroslav Bouchner. – Warszawa : MULTICO, 1992. – 269 с.

2. 28 P 99 Pylka-Gutowska, E. Biologia / Ewa Pylka-Gutowska.р – Warszawa : Oswiata, 1998. – 316 с.

3. 81.415.3-9 L 79 Lipinska, E. Z polskim na ty : podrecznik do nauki jezika polskiego: poziom sredni B 1 / Ewa Lipinska. – Krakow : UNIVERSITAS, 2010. – 294 с.

4. 81.415.3-9 Б 90 Будняк, Д. Польсько-український розмовник / Д. Будняк, Т. Панько. – Львів : Світ, 1994. – 96 с.

5. 81.415.3-9 В 65 Войцева, О. Польська мова : навч. посіб. для студентів вузів / О. Войцева. – 2-ге вид. – Чернівці : Букрек, 2010. – 384 с.

6. 81.415.3-4 П 53 Польско-Русско-Украинский Словарь : больше 13 000 слов / сост.: С. И. Левинская, Т. В. Старак. – Київ: Рад. шк., 1991. – 478 с.

7. 81.415.3 П 53 Польсько-український, українсько-польський словник : лексичний мінімум школяра: понад 4000 слів та висловів / уклад. Н. Ткачова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 224 с.

8. 81.415.3-9 Т 16 Таланов, О. С. Українсько-польський розмовник  / О. С. Таланов. – 3-тє вид. – Київ : Арій, 2010. – 224 с.

9. 81.415.3 Т 58 Топ 1000 слів. Польська мова : навч. посіб. / пер. і адапт. Л. М. Грищенко. – Київ : Методика, 2011. – 64 с.

10. 81.415.3-4 У 45 Українсько-польський і польсько-український словник : понад 42 000 сл. : учбовий посіб. / уклад.: Л. В. Біленька-Свистович, Л. І. Горбенко, Н. М. Заячківська. – Львів : Світ, 2004. – 744 с.

 

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5885  Доброго дня. Мене цікавить література на наступні теми: словотвір в українській мові, семантика дієслів. Дуже дякую! З повагою, Катерина.  Вгору  
 1. 81.411.1 Б 77 Бойко, В. М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 248 с. – (Альма-матер).
 2. 81.411.1 П 40 Плющ, М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підруч. для студ. вузів / М. Я. Плющ. – 2–е вид., доп. – Київ : Слово, 2010. – 328 с.
 3. 81.411.1 С 76 Стадній, А. С. Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській літературній мові (на матеріалі засобів масової інформації) : монографія / А. С. Стадній . – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 132 с.
 4. 81.411.1 Ц 60 Цілина, М. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. для дистанц. навч. / М. М. Цілина. – Київ : Університет «Україна», 2009. – 215 с.
 5. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Б. Лексико-семантична група абсолютивних дієслів процесуальної властивості / Н. Б. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 65–67.
 6. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Семантична модифікація дієслівного складеного присудка з автосемантичними дієсловами / Ніна Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 49–55.
 7. 81.0 В48 Іваницька, Н. Типологія семантичних єдностей, утворених релятивними дієсловами / Ніна Іваницька, Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 8. – С. 34–39.
 8. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Нерівнорядність лексико–семантичної стратифікації дієслівних систем української та англійської мов / Наталія Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 19.
 9. 81.0 В 48 Іваницька, Н. Автосемантизм дієслова і семантико–синтаксична структура речення / Наталя Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 41–46.
 10. 81.0 В48 Іванова, Л. Словотворчі засоби вираження семантики дистрибутивності в структурі дієслів сучасної української літературної мови / Людмила Іванова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 8. – С. 39–44.
 11. Ганєчко, В. В. Семантика дієслів на позначення паравербальних дій усмішки та сміху / В. В. Ганєчко // Мовознавство. – Вінниця, 2005. – № 5 . – С. 65–74.
 12. 81.0 В48 Городенська, М. П. Семантико–синтаксичні параметри безособового вживання дієслів / М. П. Городенська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 108–112.
 13. 81.0 В48 Драч, Ю. До питання реченнєвотвірних параметрів дієслова / Юлія Драч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 49–52.
 14. 81.0 В48 Каленич, В. Семантична структура дієслів фізіологічних процесів в українській мові / Володимир Каленич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 12. – С. 52–56.
 15. 81.0 В48 Колібаба, Л. Семантико–синтаксичні параметри дієслів словотвірної категорії стану / Лариса Колібаба, Валентина Фурса // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 63–69.
 16. 81.0 В48 Лебедь, Ю. Обов'язковий придієслівний інфінітивний компонент формально–синтаксичної структури речення: параметри та особливості вживання / Юлія Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 7–11.
 17. 81.0 В48 Мельник, І. Відад'єктивні дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити в семантично елементарних простих реченнєвих побудовах / Ірина Мельник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 19. – С. 58–64.
 18. 81.0 В48 Нагорна, С. Умови реалізації значень дієслова в текстах різних підмов наукового стилю / Світлана Нагорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 10, т. 2. – 220–224.
 19. 81.0 В48 Овчиннікова, І. Компонентний аналіз дієслівного значення як спосіб побудови семантичної типології / Ірина Овчиннікова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 20–25.
 20. 81.0 В48 Петрів, О. Структурно–значеннєва організація лексико–семантичної групи дієслів на позначення фізичного (фізіологічного) стану істоти  / Ольга Петрів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 191–196.
 21. 81.0 В48 Савчук, Т. Лексико–семантична група релятивних дієслів розміщення в українській мові / Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 89–94.
 22. 81.0 В48 Савчук, Т. Релятивні дієслова у семантичних єдностях із двома обов'язковими придієслівними компонентами об'єктного та обставинного значення / Тетяна Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 10, т. 1. – С. 135–138.
 23. Сульниченко, В. Н. Формирование лексической компетенции в процессе работы над глагольной семантикой в школе / В.Н. Сульниченко // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 1. – С. 39–43.
 24. Сухарина, Н. М. Метод  лексикографічного  моделювання  лексичної  семантики / Н. М. Сухарина // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 68–76.
 25. Томіленко, Л. Розвиток семантичної структури українського дієслова (на матеріалі І–V томів Словника української мови у 20 т.)  / Л. Томіленко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 86–89.
 26. 81.0 В48 Федчук, Л. Роль дієслівної зв'язки «бути» у структуруванні біномінативних речень зі значенням включення / Лілія Федчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 72–76.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5878  Добрий день! Я шукаю літературу по програмі TOEFL. Чи можете Ви мені допомогти?  Вгору  

TOEFL

1.     81.432.1 B 87 Broukal, M. TOEFL: test Assistant:Test of Written English / Milada Broukal, Kathleen Flynn. – Boston : A Division of Wadsworth, Inc., 1994. –116 p. –(Window on America).

2.     81.432.1-9 C 87Cracking the TOEFL iBT 2013. – New York : Random House, 2012. –542 p. : tabl. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(The Princeton Review).

3.     81.432.1 D 26 Davy, E.Reading and Vocabulary Workbook for thetoefl Exam / Elizabeth Davy. –New York : ARCO is a registered trademark of Thomson Learning, Inc, 2001. –296 p. –(Window on America).

4.     81.432.1-9 H 84 How to prepare for the TOEFL TEST of English as a foreign language / ed. P.J. Sharpe. –11th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2004. –740 p. : tabl., photo. –(Window on America).

5.     81.432.1 H 84 How to Prepare for the Writing task of the Next Generation Toefl: a Complete Course with 187 Sample Essays. – New York : Barron`s, 2004. –146 p. –(Window on America).

6.     81.432.1-9M 40Matthiesen, S. J. Essential Words For the TOEFL / Steven J. Matthiesen. – 4th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2007. – 311 p. –(Window on America).

7.     81.432.1-9Р 56 Phillips, D. Longman Preparation Course for the TOEFL TEST: skills and Strategies: practice Tests. Vol. A, В / Deborah Phillips. – Reading ; Menlo Park : Addison-Wesley Publishing Company, 1996. –430 p. : tabl. –(Longman).

8.     81.432.1-9 P 61 Pierce, D. Cracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce, Sean Kinsell ; ed. K. Robinson. –2011 ed. –New York : Random House, 2010. –546 p. + 1 эл. опт. диск. –(Window on America).

9.     81.432.1-9 P 90 Practice Exercises for the TOEFL: Test of English as a Foreign Language / уклад. Pamela J. Sharpe. –7th ed. –New York : [s. n.], 2011. –570 p. : tabl. + 6 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Barron's Educational Series, Inc.).

10.         81.432.1-9S 53 Sharpe, P. J. How to Prepare for the TOEFL IBT (2010-2011) : Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test / P. J. Sharpe. –13th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2010. –812 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Window on America) (Barron's).

11.         81.432.1S 53 Sharpe, P. J. How to Prepare for the Toefl Test: test of English as a Foreign Language / Pamela J. Sharpe. – 10th. ed. . –Ohio : Barron`s, 2001. –704 p. –(Barron's Educational Series, Inc.) (Window on America).

12.         81.432.1-9 S 53Sharpe, P. J. TOEFL IBT: Internet-based Test / Pamela J. Sharpe. – 13th ed. –New York : Barron`s Educational Series, Inc, 2010. –818 p. + 10 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Barron's).

13.         81.432.1S 91Sullivan, P. N. Arco Master the TOEFL 2005 / P. N. Sullivan, G. A. Brenner, G. Y. Zhong. –USA : Thompson Peterson's, 2005. –364 p. –(Window on America).

14.         81.432.1Т 38 Test Preparation Kit: TOEFL / Workbook. –New York : A Division Random House, Inc, 2003. –400 p. –(Window on America).

15.         81.432.1-9 У 91 Учебное пособие по научной лексике английского языка для подготовки к экзаменам CPE, TOEFL и IELTS = A Reader for Advanced Students of English. Science and Technology / сост. : М. М. Кустиков. –Долгопрудный : Маяк, 2009. –154 с.

 16.         81.432.1-9 P 61Pierce, D. Cracking the TOEFL iBT 2015 / Douglas Pierce, Sean Kinsell. –New York : Random House, 2014. –945 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –(Window on America).

17.         81.432.1-9 P 61 Pierce, D. Cracking the TOEFL IBT / Douglas Pierce, Sean Kinsell. –New York : Random House, 2014. –542 p. +1 эл. опт. диск.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5877  Добрий день! Будь ласка, надайте мені список літератури про модальні дієслова англійської мов.  Вгору  

Модальні дієслова в англійській мові

Modal Verbs in English

1.     4И(Англ)(075) В 19 Васбейн, И. М. Модальные глаголы в устной речи (на английском языке) : пособ. для ст. фак. иностр. яз. пед. ин-тов / И. М. Васбейн. – Ленинград : Просвещение, 1966. –118 p.

2.     4И(Англ)(075) Г 68 Гордон, Е. М.  Практическое руководство по употреблению английского глагола = Tense and Voice in Modern English / Е. М. Гордон. – М. : Международные отношения, 1971. –168 с.

3.     81 Ф 54 Дмитрова, Т. В. Семантичний потенціал конструкцій Modal Verbs + Perfect Infinitive (на матеріалі оригінальних англомовних текстів) : збірка / Т. В. Дмитрова  // Філологічні студії. – Вінниця : Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2003. – Вип. 1. – С. 209-211.

4.     81.432.1-9 К 36 Керножицкая, О. А. Английский язык: задания по грамматике / О. А. Керножицкая. –К. : Тандем, 1997. – 253 p.

5.     81.432.1-923 К 48 Клементьева, Т. Б. Повторяем времена английского глагола : учеб. пособие / Т. Б. Клементьева. – Москва : СОРЕК, 1993. – 206 p.

6.     81.432.1-923 М 80 Морозова, І. Б. Вживання модальних дієслів = The use of modal verbs : навч. посіб. для вузів / І.Б. Морозова, І.Ф. Чайковська. – Вінниця : Фоліант, 2004. - 100 с.

7.     4И(Англ) П 15 Памухина, Л. Г. Без них не обойтись в английской разговорной речи / Л. Г. Памухина, В. С. Шах-Назарова, Т. Г. Шелкова. –М. : Международные отношения, 1969. –223 с.

8.     811.111 П 69 Практична граматика англійської мови з вправами = Practical Grammar of English : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Т. 2. Modality, Non-finite Verb Group, Foreign Plurals, Punctuation, Word Building, Some Difficulties in the Use of Articles / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. –2-ге вид., випр. –Вінниця : Нова Книга, 2017. –280 p. : іл. –(Dictum Factum).

9.     81.432.1 П 69 Практична граматика англійської мови з вправами = Practical Grammar of English : посіб. для студ. вузів / ред.: Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. –Вінниця : Нова Книга, 2005. –(Dictum Factum).      

Т. 2 : Modality. Non-finite Verb Group. Foreign Plurals. Punctuation. WordBuilding. Some Difficulties in the Use of Articles. - 288 p.

10.     81.432.1 Э 73 Эпштейн, Г. А. Глагол = The Verb : учеб. пособие для старшеклассников и студ. / Г. А. Эпштейн, Н. М. Казанская. –СПб. : Каро, 2003. –544 p. –(Английский без ошибок).

Periodicals

1.     Khyzhyns’ka, L.  We Learn Modal Verbs: help / L. Khyzhyns’ka // English language & culture. Fortnightly. –2012. – № 10. –P. 5-7. –English Hit Supplement #5 May 2012 (щомісячний додаток до газети “English”).

2.     Modal Auxiliaries // English Learner's Digest. –1994. –13. –p. 10.

3.     Modal Verbs: information / L. Khyzhyns’ka // English language & culture. Fortnightly. –2012. –№ 10. –P. 2-4. –English Hit Supplement #5 May 2012 (щомісячний додаток до газети “English”).

4.     Smirnova, Yu. Modal Verbs : Referring to past / Y. Smirnova // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. –2010. –№ 2. –p. 26-27.

5.     Smirnova, Yu. Modal Verbs : Referring to present and future / Y. Smirnova // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. –2010. –№ 1. – p. 26-27.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5856  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу англійською мовою на тему "Політичний устрій США". Дякую!  Вгору  

Політичний устрій США

Political System of the USA

1. 66.3 (7 США) A 47 American Democracy / RobertK. Carr. – Hinsdale, Illinois : TheDrydenPress, 1977. – 540 p. : мал., фот., граф.

2. 66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – New York : Vacmillan Publishing, 1994. – 1538 p.

3. 66.3 (7 США) О 93 An Outline Of American Government: громадсько-політичналітература. – New York : United States Information Agency, 1990. –124 p.

4. 66.4(7СПО) C71 Combs, J. A. The History of American Foreign Policy: vol.1: To 1917 / J.A. Combs, A.G. Combs. –2-nd ed. –New York : McGraw-Hill, Inc., 1997. –231 p. : карти, портр.

5. 76.0 (СПО) G 71 Graber, D. Mass Media and American Politics : громадсько-політична література / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.

6. 63.3(7СПО) H 78 Hook, S. W. American Foreign Policy Since World War II: історичналіт-ра / Steven W. Hook. –Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2004. –430 p.

7. 66.4(7США)9 К 20 Kaplan, L. S.Recent American Foreign Policy: conflicting interpretations / Lawrence S.Kaplan. – Homewood : The Dorsey Press, 1974. –368 p.

8. 66.3 (7США) Р 66 Pious, R. American Politics and Government: науково-популярналітература / Richard Pious. – New York : McGraw-Hill Book Company , 1986. –736 p.

9. 66.3 (7США) Р 36 Pear, R. H. American Govenment: its Theory and Practice Explained For The English Reader / Richard H. Pear. – London : Macgibbon & Kee, 1955. – 215 p.

10. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano, M. Greenberg. – 8th ed. – Toronto : Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1989. – 608 p.

11. 66.2 P 71 Plano, J. C. The American Political Dictionary / J.C. Plano. – 9th ed. – Fort Worth ; Philadelphia : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993. – 672 p.

12. 66.3 (7СПО) S 53 Shank, A. American Politics, Policies, and Priorities : громадсько-політичналітература / Alan Shank. – Madison ; Chicago : Brown & Benchmark Publishers, 1993. – 510 p.

13. 67.9(7СПО) W90 Wetterau, B. Desk Referece on American Government: over 600 Answers to Frequently Asked Questions / Bruce Wetterau. – Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2000. – 344 p.

14. American Government// English language & culture. Weekly. – 2002. –№ 25/28. – P. 60–62.

15. Elections in the USA // English Learner's Digest. – 2004. – № 21. – P. 1-2.

16. Tarasova, O. American Democracy / O.Tarasova // English language & culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 17–19.

 

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5855  Доброго дня! потребую літературу англійською мовою на тему "Моральна етика".  Вгору  

Моральна етика

Moral Ethics

1.  51.1 А 70 Arass, J. D. Ethical Issues inModern Medicine / John D. Arass. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 760 p.

2.  87.7 B 61 Birsch, D. Ethical Insight: A Brief Introduction / Douglas Birsch . – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 134 p.

3. 87.7 B 76 Bonevac, D.Today's Moral Issues: classic and Contemporary Perspectives / Daniel Bonevac. – 3d. ed. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 694 p.

4. 87.3 С 94 Сummins, R. C. Modern Moral and Political Philosophy: науковевидання / Robert C. Сummins, Thomas D. Christiano. – Montain View : Mayfield Publishing Company, 1999. – 557 p.

5. 87.777 Н 31 Hartman, L. P. Perspectives in Business Ethics / L. P. Hartman. – Boston : McGraw-Hill College, 1998. – 814 p.

6. 87.711.6 К 16 Kahane, H.Contract Ethics: Evolutionact Biology and the Moral Sentiments : громадсько-політичналітература / Howard Kahane. – Boston : Rowman & Littlefield Publichers, Inc., 1995. – 151 p.

7. 80 B 78 Muscatine, Ch.The Borzoi College Reader / CharlesMuscatine. – New York : McGraw-Hill, 1988. – 931 p.

8. 87.3 S 78 Spinoza, B. de. A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works / Benedict de Spinoza. – Princeton ; New Jersey : Princeton University Press, 1994. –  280 p.

9. Zelenchenkova, T.Cnanges to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / Tetiana Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 39-44.

10. Walter, S. An Embarrassment of Riches: Ethics and Scholary Publishing in the Digital Environment / S. Walter // College. Research Libraries. – 2012. – N 6. – Р. 522-524.

11. Bondar, V. P. Problems of professional ethics of auditors in Ukraine / V. P. Bondar // СтатистикаУкраїни. – 2017. – № 1. – С. 61-68 : табл.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5843  Вітаю! Пишу курсову по темі : Утворення відмінків в турецькій мові. Яка література є в вашій бібліотеці по цій темі? Чи можна взяти додому? Буду вдячний за надану інформацію.  Вгору  

Утворення відмінків в турецькій мові

1.     81.63 К 12 Кабардин, О. Ф. Турецкий язык. Самоучитель для начинающих / О. Ф. Кабардин. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА,2007. – 288 с. : ил. + 1 CD-ROM

2.     81.63 К 15 Кайтукова, Е. Г. Турецкий язык. Тематический словарь: 20 000 слов и предложений / Е. Г. Кайтукова ; под ред.: Э. Ушака, М. Арслана. – Москва : Живой язык, 2011. – 256 с.

3.     81.63 Н 76 Новый турецко-русский и русско-турецкий словарь : 100   000 слов и словосочетаний / сост.: Н. Н. Богочанская, А. С. Торгашова. – Москва : Дом Славянской книги, 2009. – 992 с.

4.     81.63 Т 16 Таланов, О. Українсько-турецький розмовник / Олег   Таланов. – Київ : Арій, 2009. –192 с.

5.     81.631.2 Т 58 Топ 1000 слів. Турецька мова: навч. посіб. / пер. і адапт.    Д. В. Лавров. – Київ : Методика, 2011. – 64 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5842  Доброго дня! Знайдіть, будь ласка, літературу на тему : Інформаційні технології у навчанні іноземних мов. Будемо дуже вдячні!!!!  Вгору  

Інформаційні технології у навчанні іноземних мов

1.       74.261.7АНГЛ Б 27 Басіна, А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с.

2.       74.261.7АНГЛ Д 13 Давидова, М. В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов / М. В. Давидова. – Харків : Основа, 2016. - 111 с.

3.       74.261.7НІМ І-66 Інноваційні технології на уроці німецької мови / упоряд. : Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2008. - 128 s.

4.       74.261.7НІМ І-73 Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2011. –128 s.

5.       74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Використання тестових технологій на уроках англійської мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2015. – 112 p.

6.       74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 95 с. –

7.       74.261.7АНГЛ К 38 Кіктенко, Т. М. WARMING UP. Розпочинаємо урок ефективно / Т. М. Кіктенко. – Харків : Основа, 2008. – 123 p.

8.       74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навч. посіб. / Л. І. Морська. – Львів : Астон, 2008. – 256 с.

9.       81.432.1-9 Р 24 Растригіна, Л. П. Вправи з удосконалення англійської мови Exercises for Improvig Your English / Л. П. Растригіна. – Донецьк : БАО, 2005. – 224 p. :

10.  Скалій, Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов / Л. І. Скалій // Іноземні мови. –2003. - № 4. – С. 5-9.

11.  Чистоусова, Т. В. Информационно-коммуникационные технологии / Т. В. Чистоусова // Английский язык в школе. – 2011. – № 2. – С. 72-75.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5839  Доброго ранку! Допоможіть будь ласка із пошуком літературм для написання магістерської роботи на тему:"Підвищення мотивації студентів до вивчення німецької мови на початковому етапі засобами інформаційно-комунікаційних технологій". Дякую!  Вгору  
 1. 95.2 Н 34 Бебих, В. Вимоги до змісту, структури та технічного оформлення навчальних комп'ютерних програм для організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іншомовного ділового писемного спілкування / В. Бебих // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки. – Чернівці, 2010. – С. 38–45. – Бібліогр. в кінці.
 2. 74 В 48 Кириленко, В. В. Застосування комп'ютерних дидактичних ігор та країнознавчаої інформації в процесі формування соціокультурної компетенції студентів / В. В. Кириленко, Н. М. Кириленко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 17. – С. 30–31.
 3. 74.58 Г 94 Сенченко, В. О. Активізація мислення студентів методом дискусій у інтерактивному навчанні іноземним мовам / В. О. Сенченко // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 14–16 вересня 2010 року. – Вінниця, 2010. – С. 339–341.
 4. Андрійко, І. Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей / І. Ф. Андрійко // Іноземні мови. – 2011. – № 4. – С. 27–29. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Артерчук, Т. О. Машинний переклад в опрацюванні студентами-правникаминімецькомовних юридичних текстів [Електронний ресурс] / Т. О. Артерчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 3. – С. 264–271. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_36
 6. Бузоева, М. Об идеальном студенте, мудром преподавателе и перспективах изучения иностранных языков / М. Бузоева // Deutsch – Шкільний світ. – 2009. – № 6. – с. 26–31.
 7. Гоцинець, І. Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні [Електронний ресурс] / І. Гоцинець // Молодь і ринок. – 2013. – № 3. – С. 112–116. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_3_24
 8. Гоцинець, І. Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентностістудентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій[Електронний ресурс] / І. Гоцинець // Молодь і ринок. – 2016. – № 4. – С. 73–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_4_17
 9. Кажан, Ю. М. Метод навчальних станцій як один з ефективних методів інтерактивного навчання німецької мови студентів – майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Ю. М. Кажан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2014. – Вип. 1. – С. 93–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_20
 10. Лазарук, Г. І. Комп`ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ  / Г.І. Лазарук // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 43–47.
 11. Ленюк, Н. Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови [Електронний ресурс] / Н. Ленюк // Теоретична і дидактична філологія. – 2014. – Вип. 18. – С. 83–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_18
 12. Назаренко, К. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови / К. Назаренко // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 53–57.
 13. Пересада, І. В. Упровадження інтерактивних методів і технологій навчаннянімецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу студентів[Електронний ресурс] / І. В. Пересада // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 213–218. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_52
 14. Руснак, Д. А. Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 45–49.
 15. Свиридюк, В. П. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови) / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 43–47.
 16. Свиридюк, В. П. Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови)[Електронний ресурс] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 43–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2009_1_18
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5829  Добрий день! Знайдіть тему: Використання віршів в німецькій мові!  Вгору  

Використання віршів в німецькій мові

1. 81.432.4-922 Б 24 Барановська, І. Ненадокучлива німецька : тексти, вірші, діалоги  : збірник / І. Барановська. – Київ: Шкільний світ, 2006. –128 с.

2. 74.261.7 Нем Б 61 Бим, И. Л. Немецкий язык. Базовый курс. Концепция, программа / И. Л. Бим. – Москва : Новая школа, 1995. – 127 с.

3. 81.432.4-7 Б 87 Брандес, М.П. Стилистика текста: Теоретический курс (На материале немецкого языка): Учеб. пособие / М.П. Брандес. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

4. 74.261.7НІМ Г 17 Гальскова, Н. Д. Немецкий язык в детском саду : учбовий посібник / Н.Д. Гальскова. – Москва : Просвещение, 1993. – 128 с.

5. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Робота з віршем на уроці німецької. 9-11 кл.  / Людмила Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. – 120 с.

6. 81.432.4-9 К 90 Кульчицька, О. І. Оповідання та вірші для початківців. "Geschichten und Gedichte fur die Anfanger": кн. для читання нім. мовою / О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 64 с. : іл

7. 81.432.4-9 Л 64 Литвинов, П. П. Как быстро выучить много немецких слов  = Wie man schnell viele deutsche Worter lernen kann / П. П. Литвинов. – Москва : Айрис-пресс, 2006. – 160 с.

8. 81.432.4 Н 78 Ноздрина, Л. А. Интерпретация художественного текста. Поэтика грамматических категорий : учеб. пособие / Л. А. Ноздрина. – Москва : Дрофа, 2009. – 252 с.

9. 74.261.7НІМ П 47 Позакласна робота. Німецька мова  / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2012. – 128 с.

10. 74.261.7НІМ Р 15 Радченко, Т. Дидактичні ігри на уроці німецької: методичний матеріал / Т. Радченко. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 112 с.

11. 83.3(4НІМ) С 53 Снегова, Э. И. Немецкая литература = Deutsche literatur : учеб. пособие / Э. И. Снегова, С. В. Лимова. – Санкт Петербург. : Антология, 2010. – 192 с. : ил.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5828  Добрий ранок! Чи можете Ви мені допомогти знайти літературу по темі : Відмінювання французьких дієслів. Буду дуже Вам вдячна!  Вгору  

Відмінювання французьких дієслів

1.    81.471.1 G 15 Galichet, G. GRAMMAIRE FRANCAISE EXPLIQUEE : enseignement moyen (11 a 14) / Georges Galichet. – Paris : Charles-Lavauzelle & Cie, 1958. – 379 p

2.    81.471.1-2 G 79 Gregoire, M. Прогрессивная грамматика французского языка + 500 упражнений = Grammaire progressive du Francais : учбовий посібник / M. Gregoire, O. Thievenaz; Пер. з фр. Л.Ф. Ильченко. – Київ : Методика, 1997. – 256 p

3.    81.471.1 ФРА Б 81 Боннесурс, А.  Говорите вместе с нами!  : курс французского языка для самостоятельного изучения

4.    81.471.1 В 19 Васильева, Н. М. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс = Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. – Москва : Высш. шк., 1991. – 299 с.

5.    81.471.1-212 В 57 Владимирова, Е.Д. Справочник-минимум по глагольному управлению. Французский язык : около 500 глаголов / Е.Д. Владимирова. – Москва : Моск. Лицей, 2004. – 128 с.

6.    81.471.1-9 Г 14 Гак, В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков: учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностранные языки" / В. Г. Гак. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 p.

7.    81.471.1-2 Г 68 Гордиенко, Е. Ю. Грамматика французского языка в текстах и упражнениях : пособие для старшеклассников и абитуриентов / Е.Ю. Гордиенко, И.М. Зотова. – Москва ; Ростов- на- Дону : МарТ, 2004. – 128 с.

8.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Читать, писать, говорить по-французски : самоучитель / Станислав Дугин. – 2-е изд., стер. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 139 с.

9.    81.471.1-9 Д 80 Дугин, С. П. Французский язык за 26 уроков  : самоучитель / Станислав Дугин. – Сумы : Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 206 p. - (Без репетитора).

10.    81.471.1-2 Ш 65 Шиянова, Е. Ю. Справочник по спряжению французского глагола и глагольному управлению: довідникове видання / Е.Ю. Шиянова. – Санкт Петербург: Союз, 2006. – 272 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5781  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи за темою "Зіставний аналіз фразеологізмів із компонентом heart/серце в англійській та українській мовах".  Вгору  

Зіставний аналіз фразеологізмів із компонентом heart/серце в англійській та українській мовах

 1. 81.432.1-433 А 64 Англо-український фразеологічний словник (Близько 30 000 фразеологічних виразів) = English-Ukrainian Phrase-Book : словник / уклад. К.Т. Баранцев. – 2–е вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с.
 2. 81.432.1 M 12 Macmillan Phrasal Verbs Plus – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2009. – 523 p. : il. – (Macmillan).
 3. 81.432.1–433 М 74 Модестов, В. С. Краткий словарь трудностей английского языка. От текста к контексту: словник / В.С. Модестов. – Москва : Русский язик-Медиа, 2004. – 640 p.
 4. 81.432.1–4 R 25 Ratcliffe, S. The Oxford Dictionary of Phrase, Saying, and Quatation: словник / Susan Ratcliffe. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 696 p. – (Window on America).
 5. Брагінець, Н. В. Концепти душа і серце в національно-мовних картинах світу (на прикладі української, російської та англійської мов) / Н. В. Брагінець // Наукові записки НуКМА. Серія Філологічні науки. – 2004. – Т. 34. – С. 21–25.
 6. Войтюк, Н. Дихотомія "серце – розум" у фразеологічній системі української мови / Н. Войтюк // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 37–38.
 7. Havrysh, L. We Have Much in Common / L. Havrysh // English language & culture. – 2014. – August, № 15. – P. 25–29.
 8. Generous Language: similies // English. ИД "Первое сентября". – 2011. – 1–15 April, № 7. – P. 18.
 9. Голубовська, І. Душа і серце в національно-мовних картинах світу (на матеріалі української, російськоі , англійськоі та китайської мов) / І. Голубовська // Мовознавство. – 2002. – № 4/5. – С. 40–47.
 10. Кудрявцева, И. П. Фразеологические единицы как способ выражения времени в современном английском языке / И.П. Кудрявцева // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 8. – С. 87–89.
 11. Локетт, Б. Ідиомы и фразеологизмы / Брайен Локетт // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 2. – С. 93–100.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5726  Доброго вечора! Чи можна дізнатися,чи є література німецькою мовою бажано, стосовно моєї теми: "Anglizismen in der moderne deutsche Sprache". (Англіцизми у сучасній німецькій мові). Дуже дякую!   Вгору  

Anglizismen in der moderne  deutsche Sprache (Англіцизми у сучасній німецькій мові

1. Anglizismenin derdeuts chen Sprache – Home page oder Heimatseite? // Deutsch – Первое сентября. – 2005. – № 18. – С. 13.

2. Onysko, A. Exploring Discourse On Globalizing English : a Case Study of Discourseon Anglicismsin German / A. Onysko // English Today. – 2009. – № 1. – Р. 25–36.

3. 4 И И 67 Дмитровська, О. І. Розширення значень англіцизмів у німецькій мові / О.І. Дмитровська // Іноземна філологія. – 1968. – Вип. 16. – С. 77–82.

4. 4И(Нім) И 86 Iskos, A. Deutschelexikologie = Лексикология немецкого языка : для студентов пед. ин-тов и ф-тов иностран. языков : für pädagogische Hoch schulen und Fremd sprachen fakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 275 s.

5. Котвицька, В. А. Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Одес. лінгвістич. вісн. – 2013. – Вип. 1. – С. 62–67.

6. Котвицька, В. А. Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Філологія. – 2015. – Вип. 17 (2). – С. 37–39.

7. Тимчишин, Л. С. Англіцизми в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Л. С. Тимчишин //Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 384–386.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [257]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро