ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 8 123456 > До останньої »

Код: 5798  Допоможіть підібрати літературу з вирощування олійного маку. Дякую!  Вгору  

1. 42.14 П 50 Поливаний, С. В. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного / С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 140 с.

2. Кур'ята, В. Г. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру / В. Г. Кур'ята, С. В. Поливаний // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 4. – С. 313–320.

3. Курьята, В. Г. Влияние трептолема на продуктивность и качество продукции масличного мака / В. Г. Курьята, С. В. Полываный // Кормопроизводство. – 2014. – № 12. – С. 40–43.

4. Мак: дрібне насіння – великий прибуток // Agroexpert. – 2015. – № 10. – С. 24–25.

5. Носенко, Ю. Мак масличный – прибыль гарантирована / Ю. Носенко // Зерно. – 2007. – № 12. – С. 46–50.

6. Поливаний, С. В. Дія антигіберелінового препарату хлормекватхлориду на структуру урожаю і якісні характеристики олії маку олійного / С. В. Поливаний // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. – Вінниця, 2012. – Вип. 1 (57). – С. 90–93.

7. Рогач, В. В. Вплив суміші регуляторів росту на урожайність та якість продукції маку олійного / В. В. Рогач, А. С. Куйбіда // Актуал. проблеми сучасної науки та наук. дослідж. : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 2. – С. 329–333.

8. Сторчоус, І. Вирощуємо мак олійний без шкідників / І. Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Берез., № 6. – С. 18–19.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5797  Доброго дня! Потрібна література з вирощування лохини. Щиро дякую!  Вгору  

Технологія вирощування лохини

1. Догляд за лохиною // Агросвіт України. – 2014. – № 1. – С. 28–29.

2. Коновальчук, В. Голубика высшей пробы / В. Коновальчук // Огородник. – 2016. – № 4. – С. 46–47.

3. Лісова, Г. М. Хвороби лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) / Г. М. Лісова, Л. М. Голосна, О. Г. Афанасьєва, Г. П. Луцько // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 1. – С. 11–14.

4. Лохина стає експортною культурою // Мій сад-город. – 2015. – Січ., № 2. – С. 3.

5. Лохина – родичка чорниці // Мій сад-город. – 2015. – Лют., № 3/4. – С. 12–14.

6. Нінуа, О. Ягідна ферма "Озеряна" – острівець синьої ягоди / О. Нінуа // Agroexpert . – 2017. – № 7. – С. 55–57.

7. Надточій, І. П. Сад лікує. Лохина високоросла / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2014. – № 6. – С. 17–18.

8. Тарасюк, Л. Лохина плодоносить на всіх теренах України / Л. Тарасюк // Агросвіт України. – 2013. – № 6. – С. 4–5.

9. Фіолент – перший вітчизняний сорт лохини // Мій сад-город. – 2015. – Листоп., № 22. – С. 3.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5791  Повідомте, будь ласка, чи є у Вас книга: Урусов Л. Книга о лошади (будь якого року, але обов'язково до 1917 р.) Дякую!  Вгору  

В нашій бібліотеці є наступне видання:

636 К 53  Книга о лошади : настольная книга для каждаго коннозаводчика, коневода, коневладельца и любителя лошади. Т. 1 / сост. по лучш. новейш. источ. и на основ. лич. опыта. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. В. Щепанскаго, 1902. – 686 с. : мал., вкл. а. + 1 арк. кол. табл.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5740  Доброго дня. У мене тема десертації "Облік і контроль виробництва продукції лікарських рослин". Підкажіть, яка у вас є наявна література у бібліотеці від загальних книг до спеціалізованих праць. Дякую за приділений час.  Вгору  
  1. 42.14 Т 38 Технологія вирощування лікарських рослин і використання їх у медичній та ветеринарній практиці : навч. посіб. для студ. вузів / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. : М. М. Городнього, В. П. Каленського. – Київ : Арістей, 2007. – 656 с.
  2. Бондур, Т. О. Оцінка біологічних активів та продукції рослинництва / Т. О. Бондур // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4. – С. 96–101.
  3. Бондур, Т. О. Первинний облік виробництва продукції рослинництва та шляхи його вдосконалення / Т. О. Бондур // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 4. – С. 128 – 132.
  4. Залуцька, А. Особливості обліку виробництва продукції рослинництва за статтями витрат / А. Залуцька // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9–10 груд. / відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль, 2010. – Ч. 1. – С. 234–236.
  5. Замула, І. В. Бухгалтерський облік операцій з лісокористування / І. В. Замула, О. В. Шавурська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка : зб. наук. пр. – Ужгород, 2014. – Вип. 2. – С. 179–184.
  6. Замула, І. В. Теоретичні основи оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції рослинного походження / І. В. Замула, П. М. Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 23–29.
  7. Мінарченко, В. М. Лікарські і харчові рослини Українських Карпат: їх використання, ресурси та збереження / В. М. Мінарченко // Фітотерапія. – 2013. – № 3. – С. 72-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fch_2013_3_19.
  8. Муковіз В. С. Побудова обліку витрат з урахуванням впливу організаційно-технологічних особливостей виробництва продукції рослинництва / В. С. Муковіз // АгроСвіт. – 2013. – № 7. – С. 12–16.
  9. Пеньова, О. В. Облік виробництва екологічно чистої продукції рослинництва / О. В. Пеньова // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 87–90.
  10. Погосова, А. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах / А. В. Погосова // АгроСвіт. – 2014. – № 9. – С. 37–42.
Розділ: Сільське господарство

Код: 5651  Допоможіть підібрати список джерел про академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка. Дякую.  Вгору  

1.      631.8 В 58 Власюк, П. А. Агрохімія : навч. посіб. для студ. с.-г. вузів / П. А. Власюк, М. М. Городній. – Київ : Вища шк., 1975. – 291 с.

2.      63(09) В 58 Власюк, П. А. Академік О.І. Душечкін / П. А. Власюк. – Київ : Урожай, 1968. – 80 с.

3.      631.8 В 58 Власюк, П. А. Застосування марганцевих мікродобрив залежно від вмісту рухомих форм марганцю в грунтах Вінницької області / П.А. Власюк, Л.Д. Ленденська. – Одеса : Маяк, 1966. – 83 с.

4.      631 В 58 Власюк, П. А. Мікроелементи й продуктивність рослин і тварин / П. А. Власюк. – Київ : Знання УРСР, 1972. – 48 с.

5.      631.4 В 58 Власюк, П. А. Марганцеве живлення і удобрення рослин / П. А. Власюк. – Київ : Вид-во Укр. акад. с.-г. наук, 1962. – 422 с. : табл.

6.      631 В 58 Власюк, П. А. Фізіологічні основи живлення рослин / П. А. Власюк ; Мін-во сільського гос-ва УРСР. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 46 с.

7.      63(059) С 36 Сільський календар. 1971 / редкол. П. А. Власюк [та ін.]. – Київ : Урожай, 1970. – 192 с.

8.      631.0 Ф 50 Физиологические основы питания растений / АН УССР, Ин-т физиологии растений ; редкол. П. А. Власюк [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1971. – 344 с.

9.      До 100-річчя з дня народження Власюка Петра Антиповича // Цукрові буряки. – 2005. – № 1. – С. 22.

10.  До 105-річчя від дня народження П. Власюка // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – С. 81–82.

11.  Мордерер, Є. Його не оминули вітри заборони : [100-річчя з дня народження П. А. Власюка] / Є. Мордерер // Урядовий кур'єр. – 2005. – 2 квітня. – С. 12.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5650  Доброго дня, підкажіть, які книги є у вас з теми “Оцінка якості ґрунтів і живлення рослин”?  Вгору  

Оцінка якості ґрунтів і живлення рослин

1. 40.3 Г 90 Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для студ. вузов / В. І. Купчик [та ін.]. – Київ : Кондор, 2011. – 414 с.

2. 41.4 З 52 Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : підруч. для студ. вузів / В. П. Гудзь [та ін.]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ. : ЦУЛ, 2007. – 408 с.

3. 40.3 Л 56 Лико, Д. В. Грунтознавство. Практикум : навч. посіб. для ВНЗ / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2015. – 236 с.

4. 40.4. Л 63 Лісовал, А. П. Система застосування добрив : підручник / А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко. – Київ : Вища шк., 2002. – 317 с.

5. 40.40 М 54 Методика грунтової і листкової агрохімічної діагностики живлення рослин : учбовий посіб. / уклад. В. О. Гоменюк . – Вінниця : Діло, 2007. – 48 с.

6. 40.4. М 91 Муравин, Э. А. Агрохимия : учеб. для студ. вузов / Э. А. Муравин, В. И. Титова. – Москва. : КолосС, 2009. – 463 с.

7. 40.4 О 64 Органічні та мікробіологічні добрива на службі врожаю Вінниччини / А. О. Павліченко [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2010. – 42 с.

8. 40.3 Ф 76 Фомин, Г. С. Почва. Контроль качества и экологической безопасности международным стандартам : справочник / Г. С. Фомин, А. Г. Фомин. – Москва : Протектор, 2001. – 304 с.

9. 41.4 Х 22 Харченко, О. В. Агроекономічне та екологічне обгрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур : навч. посіб. / О. В. Харченко, В. І. Прасол, О. В. Ільченко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 126 с.

10. 40.326 Ц 26 Цвей, Я. П. Родючість грунтів і продуктивність сівозміни / Я. П. Цвей. – Київ : Компринт, 2014. – 415 с.

11. 40.3 Я 45 Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення : підруч. / ред. Дж. Хофман, Д. Мельничук, М. Городній. – Київ : Арістей, 2004. – 488 с.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5641  Доброго дня!Потрібна література про виробництво біопалива в Україні, техніка виробництва(бажано з ріпаку).Можна щось наближено до цих тем. Дякую  Вгору  

Виробництво біопалива в Україні, техніка виробництва

1.      65.052.9(2) Г 97 Гуцаленко, Л. В.Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива : монографія / Л. В. Гуцаленко, В. Ю. Фабіянська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 262 с. : табл.

2.      31.15 К 17 Калетнік, Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 516 с.

3.      35.51 К 17 Калетнік, Г. М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України  : навч. посіб. для студ. вузів / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк. – Київ : Хай-Тек Прес, 2011. – 312 с. : іл.

4.      65.9(4УКР)32 К 17 Калетник, Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні  : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 464 с. : табл., мал., фот.

5.      35.51 П 77 Пришляк, Н. В.Ефективність виробництва біопалива на підприємствах бурякоцукрового комплексу : автореф. дис. / Наталя Вікторівна Пришляк. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с. : рис., табл.

6.      65.9(4УКР)32 Т 67 Трипольська, Г. С. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Г. С. Трипольська. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. – 264 с. : мал., табл.

7.      Арделян, Д. В. Про ринок біодизеля в Україні / Д. В. Арделян // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 134–137.

8.      Берманн, Х. Рапс в топливный бак / Х. Берманн, Э. Лакемайер // Новое сельское хозяйство. – 2005. – № 4. – С. 34–37.

9.      Вплив температурного режиму на активність ліпоксинази проростків ріпаку Brassica napus var. Oliefera / І. В. Косаківська [и др.] // Доповіді Нац. акад. наук України. – 2012. – № 6. – С. 134–137.

10.  Голуб, Г. А. Ефективність виробництва дизельного біопального із ріпакової олії / Г. А. Голуб // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 6. – С. 33–36.

11.  Граділь, Г. А. Деякі технологічні та організаційні аспекти виробництва біопалива з рапсової рослини / Г. А. Граділь, О. М. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 83–88 : табл.

12.  Дишлюк, С. М. Економічні аспекти виробництва ріпаку як стратегічної культури енергетичного сектору Росії та України / С. М. Дишлюк // Актуал. пробл. економіки. – 2008. – № 9. – С. 49– 8 : схеми, табл., граф.

13.  Дишлюк, С. М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки  та економічної стійкості України / С. М. Дишлюк // Актуал. пробл. економіки. – 2009. – № 12. – С. 61–71 : табл., рис.

14.  Ігнатьєва, Т. Г. Виробництво і споживання біодизеля в аграрних підприємствах України / Т. Г. Ігнатьєва // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 32–39 : табл.

15.  Кириленко, І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко, В. В. Дем'янчук, Б. В. Андрющенко // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62–66.

16.  Кушнір, І. В. Перспективи виробництва та переробки ріпаку в Україні / І.В. Кушнір // Економіка АПК. – 2006. – № 11. – С. 27–30.

17.  Марков, І. Л. Приваблива альтернатива перспективи біодизельного палива / І.Л. Марков // Агросектор. – 2006. – № 2. – С. 24–26.

18.  Михайлов, Ю. Україна : біодизельна пастка / Ю. Михайлов // Агробизнес Украина. – 2006. – № 3. – С. 8–10.

19.  Научно-техническое обеспечение производства и использования биотоплива на основе рапсового масла // Техника и оборудование для села. – 2005. – № 5. – С. 15–16.

20.  Самойленко, А. Г. Перспективи виробництва біодизеля в Україні / А.Г. Самойленко // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 72–77.

21.  Селиванов, Н. И. Биотопливо на основе рапсового масла / Н. И. Селиванов, А. А. Доржеев // Сельский механизатор. – 2013. – № 8. – С. 4–5 : табл.

22.  Семенов, В. Г. Фізіко-хімічні показники альтернативних біопалив на основі похідних ріпакового масла / В. Г.Семенов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 2. – С. 8–10.

23.  Твердохліб, О. О. Виробництво біодизельного пального. Регенерація метанолу [Текст] / О. О. Твердохліб // Хіміч. промисловість України. – 2009. – № 2. – С. 27–31.

24.  Уханов, А. П. Применение рапсового биотоплива в тракторных дизелях / А. П. Уханов, Н. С. Киреева // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2008. – № 5. – С. 42–43.

25.  Чопенко, В. Рапсовый «двигатель» / В. Чопенко // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2005. – № 3. – С. 12–17.

26.  Шевчук, Р. В. Технологічні способи вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива / Р. В. Шевчук, Г. Ф. Ровна // Вісн. аграр. науки. – 2014. – № 9. – С. 19–22.

27.  Яренко, А.Перспективи розвитку біопаливної галузі / Артем Яренко // Агробізнес сьогодні. – 2015. – Трав. (№ 9). – С. 12–13.

 

 

Розділ: Сільське господарство

Код: 5634  Доброго дня! Які книги є у бібліотеці з вирощування зернових культур? Дякую.  Вгору  

Книги з вирощування зернових культур

1. 41.3 В 19 Василюк, П. М. Становлення та розвиток наукових засад сортовипробовування в Україні / П. М. Василюк ; Нац. акад. аграрних наук України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 214 с.

2. 42.1 В 19 Васько, В. Т. Зерновые культуры // Технология возделывания полевых культур в странах мира на рубеже ХХI в. / В. Т. Васько. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 159–299.

3. 42.11 Г 68 Гордей, И. А. Секалотритикум (Secalotriticum): генетические основы создания и формирования генома : [Зернові культури] / И. А. Гордей, Н. Б. Белько, О. М. Люсиков ; Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. : Беларуская навука, 2011. – 214 с.

4. 41.2 Е 45  Зернові культури // Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур : навч. посіб. для студ. вузів / В. Д. Паламарчук [та ін.]. – Вінниця, 2010. – С. 360–451.

5. 41.27 К 12 Кабашникова, Л. Ф. Фотосинтетический аппарат и потенциал продуктивности хлебных злаков / Л. Ф. Кабашникова ; Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Беларуская навука, 2011. – 327 с.

6. 42.112 К 59 Козьмина, Н. П. Зерноведение (с основами биохимии растений) / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. – Моксва : Колос, 2006. – 464 с.

7. 40.71 К 63 Комплексна механізація виробництва зерна : навч. посіб. для студ. вузів / В. Д. Гречкосій [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 288 с.

8. 41.38 К 95 Куцевол, О. М. Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна : автореф. дис. / О.М. Куцевол. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 19 с.

9. 42.112 Л 65 Лихочвор, В. В. Озима пшениця : навч.-практ. вид. / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів : Укр. технології, 2002. – 88 с.

10. 41.36 М 54 Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп'яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні (ПСП) / М-во аграрної політики та продовольства України, Держ. ветеринарна та фітосанітарна служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; за ред. С. О. Ткачик. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 82 с.

11. 41.36 М 54 Методика проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС-ТЕСТ). Зернові / М-во аграрної політики та продовольства України, Держ. ветеринарна та фітосанітарна служба України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; за наук. ред. С. О. Ткачик. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 146 с.

12. 41.3 Н 31 Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. С. М. Каленської. – Вінниця : Вид. Горбачук І. П., 2011. – 320 с.

13. 42.112 П 34 Післязбиральне дозрівання насіння озимих хлібних злаків / К. М. Ситник [та ін.]. – Київ. : Фітосоціоцентр, 2002. – 132 с.

14. 41.2 Р 75 Зернові злакові культури // Рослинництво з основами технології переробки. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред.: А. В. Мельника, В. І. Троценко. – Суми, 2015. – С. 37–118.

15. 41 Р 75 Зернові культури // Рослинництво з основами кормовиробництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Царенко [та ін.] ; за ред. О. Г. Жатова. – Суми, 2015. – С. 42–147.

16. 41.4 С 40 Зернові культури // Системи технологій в рослинництві : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. : Г. М. Господаренка, В. О. Єщенко. – Умань, 2008. – С. 185–205.

17. 41.4 Т 38 Зернові культури // Технології виробництва сільськогосподарської продукції : навч. посіб. для студ. вузів / С. П. Танчик [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 223–329.

18. 41.3 Ч 37 Чекалін, М. М. Селекція і генетика окремих культур : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Чекалін, В. М. Тищенко, М. Е. Баташова. – Полтава : Вид. Говоров С. В., 2008. – 368 с.

 

Розділ: Сільське господарство

Код: 5578  Доброго дня! Цікавлять книги по ремонту пускового двигуна ПД-10 (до трактора МТЗ-80). Буду щиро вдячний за допомогу.Вчора вже звертався з цим питанням.  Вгору  

Трактор МТЗ-80

1. 40.72 Б 43 Белоконь, Я. Е. Тракторы «Беларус» семейств МТЗ и ЮМЗ: устройство, работа, техническое обслуживание / Я. Е. Белоконь, А. Н. Окоча, Г. В. Шкаровский. – Чернигов : Ранок, 2004. – 260 с. : ил.

2. 40.721 Р 60 Рациональное агрегатирование тракторов МТЗ–80 и МТЗ–82 / В. А. Родичев [и др.]. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 127 с. : ил.

3. 40.721 К 86 Ксеневич, И. П. Трактор МТЗ–80 и его модификация / И. П. Ксеневич, П. А. Амельченко, П. Н. Степанюк. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 397 с. : ил

4. 631.3 Э 41 Эксплуатация тракторов МТЗ–80 и МТЗ–82 / Б. А. Землянский [и др.]. – Москва : Россельхозиздат, 1977. – 160 с. : ил., табл.

5. Злобин, В. И.Влияние движителя на эксплуатационные характеристики трактора МТЗ-80 / В.И. Злобин, С.В. Щитов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -– 2006. – № 8. – С. 28–29.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5432  Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи за темою: "Економічна ефективність розробленої програми удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва" Дякую.   Вгору  

Економічна ефективність розробленої програми удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва

1. Дерев'янко, Т. О. Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі / Т. О. Дерев'янко // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 114-119.

2. Канцевич, С. І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / С. І. Канцевич // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 36-40.

3. Клочко, В. М. Актуальні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в Україні / В. М. Клочко // АгроСвіт. – 2013. – № 23. – С. 29-33.

4. Корнійчук, О. О. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / О. О. Корнійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 99-106.

5. Костюк, А. Економічна ефективність виробництва та способи її підвищення / А. Костюк // Персонал. – 2010. – № 3/4. – С. 22-27.

6. Пархомець, М. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону / М. Пархомець, Л. Уніят // Вісн.Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2014. – № 1. – С. 49-61.

7. Салова, М. Повышение эффективности животноводства / М. Салова, А. Галиакберов, Р. Байгулов // Междунар. с.-х. журн. – 2008. –  № 1. – С. 39-42.

8. Самосюк, В. Г. Анализ эффективности производства продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях / В. Г. Самосюк, А. А. Кудревич // Аграр. наука. – 2010. – № 8. – С. 5-9.

9. Суровцев, В. Оценка экономической эффективности инновационных технологий доения и содержания молочного стада / В. Суровцев, Ю. Никулина // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2013. – № 1. – С. 2-5.

10. Харченко, Н. В. Економічна ефективність племінного тваринництва / Н. В. Харченко // АгроСвіт. – 2012. – № 3. – С. 6-8.

11. Шиян, Н. І. Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства / Н. І. Шиян // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 57-63.

 

 

Розділ: Сільське господарство

Код: 5075  Доброго Вам дня! Мене цікавить книга: Лабораторно-практичні заняття з плодівництва Підскажіть будь ласка де б я міг з нею ознайомитись?   Вгору  
За літературою з плодівництва звертайтесь, будь ласка, до відділу економіки і аграрного виробництва (вул. Соборна, 70, 1 поверх).
Розділ: Сільське господарство

Код: 5063  Приклади розв'язків задач пов'язаних з виробництвом біопалива. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ виробництва біодизелю. ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ і ОКУПНІСТЬ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ.  Вгору  

Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних економічних зв'язків України з США

1. 65.9(4УКР)8 У 45  Україна і світ (країни/території світу, показники соціально–економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти): навч. посіб. для студ. вузів / Нац. акад. управління; за заг. ред. В. Є. Сахарова. – К.: ЦУЛ, 2011. – 416 с.

2. 65.9(7СПО)32 П 85 Прутська, О. О. Сільське господарство США: висновки для України / О. О. Прутська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Планер, 2012. – 160 с.

3. Арзянцев, Е. ТПП України – координатор дій між ООН і вітчизняним бізнесом / Е. Арзянцев // Діловий вісн.. – 2007. – № 12. – С. 5-6.

4. Копецька, Н. Умови для інвестування поліпшаться / Н. Копецька // Діловий вісн. – 2010. – № 12. – С. 7.

5. Курс на досягнення світових лідерів / Влас. інф. // Діловий вісн. – 2008. – № 11. – С. 3.

6. Самофалов, В.  Міжнародні угоди США про вільну торгівлю: досвід для України / В. Самофалов // Зовнішні справи. - 2012. - № 7. - С. 50-52.

7. Харламова, Г. Американо-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації  / Г. Харламова // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 41-43.

8. Чорнодід, І. Економічне співробітництво між Україною і США в контексті економічної безпеки / І. Чорнодід // Вісн. КНУ Шевченка: Сер. Економіка. – 2005. – № 73. – С. 54-56.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5052  Мне нужно найти и ознакомится с такими книгами: 1)Противоэрозионные гидротехнические мироприятия и осушение в горных условиях 2)Орошаемые культурные пастбища на мелиорируемых землях нечерноземной зоне РСФСР 3)Мелиорация заболоченных засоленных пойм среднего приднепровья  Вгору  

Книга «Противоэрозионные гидротехнические мероприятия и орошение в горных условиях»

631.48 П–83 Противоэрозионные гидротехнические мероприятия и орошение в горных условиях / под ред. Ц. Е.Мирцхулава. – М.: Колос, 1976. – 192 с.

Книга «Орошаемые пастбища и сенокосы на мелиорируемых землях в нечерноземной зоне РСФСР» у повному тексті представлена в мережі Інтернет за адресою: http://www.zemledelije.com/data/tom4/index.php У бібліотеці є подібна книга:

633.2 О 64 Орошаемые культурные пастбища и сенокосы в Нечерноземье. – М. Россельхозиздат, 1984. – 192 с.

Книга «Мелиорация заболоченных засоленных пойм Среднего Придніпров’я»

40.6 П 64 Потоцкий, Г. С. Мелиорация заболоченных засоленных пойм Среднего Приднепровья: моногр. / Г. С. Потоцкий, Н. А. Лазарчук, А. Н. Рокочинский. – Л. : Вища шк., 1987. – 120 с.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5040  Як розвинене сільське господарство у Крижопільському районі?   Вгору  

Сільське господарство у Крижопільському р-ні

1. Гребінський, А. Шарапанівка. З історії сіл і колгоспів р-ну / А. Гребінський // Сіл. новини. –1973. – 20 берез.

2. Гонта, В.Хлопці із «кіно» : [про механізаторів Голубецького відділу СТОВ «Кряж і Ко»] / В. Гонта // Сільські новини. – 2009. – 21 серп.

3. Котюжанська , Л. Вклонімось праці хлібороба! : [про вечір-зустріч односельчан з трудівниками села у Голубецькому сільському будинку культури] / Л. Котюжанська // Сільські новини. – 2010. – 7 груд.

4. Гончарук, К. І взимку – високі надої : [про лідерів надоїв молока у с. Красносілка Крижопільського р-ну] / В. Гонта // Сільські новини. – 2010. – 26 лют.

Шановний користувач, на ваш запит надсилаємо відповідь. За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Розділ: Сільське господарство

Код: 5032  Доброго времени суток! Помогите мне найти текст книги: Мелиорация заболоченных засоленных пойм среднего приднепровья. Спасибо!  Вгору  

На жаль, цієї книги в нашій бібліотеці немає.

Розділ: Сільське господарство

Сторінка 1 з 8 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [25]
Історія [236]
Бібліотеки. Архіви [322]
Біологія. Медицина [32]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [176]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [173]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1676]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [24]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [80]
Літературознавство [168]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [116]
Музика [16]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [181]
Політика. міжнародні відносини [46]
Психологія. Психіатрія [43]
Сільське господарство [111]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [39]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [10]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [61]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [6]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро