ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Код: 5882  Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Види працевлаштування".  Вгору  

Види працевлаштування

1.     65.58 К 17 Калініна, С. П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : монографія / С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, Л. П. Давидюк ; Донец. нац. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 240 с.

2.     65.9(4УКР)24 А 35 Азаренкова, Г. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. –Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 343 с.

3.     74.58 І-65 Омельченко, О. В. Проблема працевлаштування осіб з інвалідністю / О. В. Омельченко, Р. А. Сідорова // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця 1-2 грудня 2016 р. – Вінниця, 2017. – С. 41–44.

4.     94Д 22Кубай, К. Р. Проблеми працевлаштування молоді в Україні / К. Р.Кубай // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2016. – С. 97–99.

5.     Безкоровайна Ю. М. Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти/ Ю. М. Безкоровайна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 173–178.

6.     Девізоров Д. С. Проблеми правового регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів / Д. С. Девізоров // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. –Вип. 63. – С. 412–416.

7.     Макогон, О. Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС / Макогон // Довідник кадровика. – 2016. – № 11. – С. 42–48.

8.     Макогон, О. Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС / О.Макогон // Довідник кадровика. – 2016. – № 12. – С. 30–34.

9.     Ніколаєць, К. М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014-2016 рр. / К. М. Ніколаєць // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 9–13.

10.   Особливості працевлаштування інваліда // Людина і праця. – 2017. – № 7/8. – С. 30–31.

11.   Пасічніченко С. В. Соціальний захист молоді у сфері працевлаштування як знаряддя реалізації державної політики зайнятості / С. В. Пасічніченко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1/2. – С. 151–161.

12.   Ризики працевлаштування за кордоном // Людина і праця. – 2016. – № 11/12. – С. 15.

13.   Стахів, Б. Юридичні гарантії працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні / Б.Стахів // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 4. – С. 81–84.

14.   Сучасні технології прискорюють працевлаштування // Людина і праця. – 2016. – № 6/7. – С. 15.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5859  Доброго дня, прошу надати мені інформацію по таких темах: 1. "Митне регулювання", 2. "Поняття та принципи митної справи", 3. "Суб’єкти митних правовідносин". Дякую!.  Вгору  

Митне регулювання

1.     67.9(4УКР)301 Г 79Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     65.9(4УКР) В 53 Байдаченко, Р. Перспективи інноваційного розвитку митно-тарифного регулювання в Україні / Р. Байдаченко // Вісн. студентського наукового товариства «Ватра» Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 11. – С. 338-340.

3.     Андрійчук, В. Г. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін / В. Г. Андрійчук, Є. І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 4-15.

4.     Горбенко, Д. А. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2016. – № 2. – С. 5-6.

5.     Федотов, О. Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування / О. Федотов // Право України. – 2017. – № 4. – С. 142-153.

Поняття та принципи митної справи

1.     67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     67.9(4УКР) 301М 66Митна справа. Посібник-практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т «Львівськаполітехніка» ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. – Київ :Каравела, 2014. – 232 с.

3.     Брачук, А. О. Зміст та реалізація принципу сприяння законної торгівлі в митному законодавстві / А. О. Брачук // Юридична наука. – 2015. – № 12. – С. 166-173.

4.     Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / І. Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – № 2. – С. 67-74.

5.  Квеліашвілі, І. М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід / І. М. Квеліашвілі // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 104-109.

6.     Месеча, І. Митна справа / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 31. – С. 30-32.

7.  Месеча, І. Митна справа: запитання - відповіді / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 39. – С. 30-32.

8.  Федько, А. Митна справа / А. Федько, Д.Шаламай // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 8. – С. 27-28.

Суб’єкти митних правовідносин

1.     67.9(4УКР)301 Б 77 Бойко, В. М. Митне право України. Т. 1: навч. посіб. / В. М. Бойко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 618 с.

2.     Ніканорова, О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері / О. В. Ніканорова // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 49-54.

3.     Оніщик , Ю. В. Правова природа митних правовідносин / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 206-211.

4.     Оніщик, Ю. В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 442-447.

5.     Оніщик, Ю. В. Сутність митних правовідносин: проблеми сучасної інтерпретації / Ю. В.Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 227-232.

6.     Федотова, І. О. Суб'єкти митного права / І. О. Федотова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 33-39.

7.     Федотова, І. О. Юридичні особи як суб`єкти митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2012. – № 2. – С. 9-14.

8.     Федотова, І. О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни, припинення митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 32-38.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5831  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: 1. Правова охорона дитинства. 2. Забезпечення прав дитини в Україні. Дякую.  Вгору  

Правова охорона дитинства

1.      67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

2.      Опольська, Н. М. Механізмзабезпечення прав і свобод дитини:громадсько-політичналітература / Н.М. Опольська // Держава і право. – 2007. –Вип. 35. – С. 94-100.

3.      Товмазова, Є.Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров'я дітей за Законодавством України та деяких зарубіжних країн / Є. Товмазова // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 4 . – С. 143-146.

4.      Крестовська H. М. Дитинство як правова цінність / H. М. Крестовська // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 40. – С. 122-126.

5.      Рогальська-Яблонська І. Дитинство в сучасних українських реаліях: проблема захисту прав / І. Рогальська-Яблонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 44. – С. 186-191.

6.      Козлюк О. А. Дитинство як соціальний феномен у контексті інклюзивної освіти / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 10. – С. 16-20.

7.      Кривачук Л. Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття / Л. Кривачук, Е. Костишин // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 12-16.

Забезпечення прав дитини в Україні

1.      67.9 (4УКР)300 О-61 Опольська, Н. М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод дитини : монографія / Н. М. Опольська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 226 с.

2.      67.9(4УКР)300 П 84 Проценко, Т. О. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні : монографія / Т. О. Проценко, А. В. Пшенична ; М-во внутрішніх справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.

3.      Держановська, С. Л. Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини / С. Л. Держановська // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 9/10. – С. 54-62.

4.      Ольхова, А. В. Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві / А. В. Ольхова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 348-352.

5.      Толкачова, Г. В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 65-68.

6.      Толкачова, Г. В. Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 72-76.

7.      Трестер, Ю. О. До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини / Ю. О. Трестер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2016. – № 15. – С. 92-96.

8.      Юхта, О. Аспекти правового регулювання необхідності забезпечення поняття «охорона прав дитини» / О. Юхта // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 303-312.

Розділ: Держава і право

Код: 5814  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: 1. Правові основи місцевого самоврядування. 2. Децентралізація влади. Дякую.  Вгору  

Правові основи місцевого самоврядування

67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 744 с.

67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 808 с.

352 Т 48 Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадянського Суспільства. – Київ : Легальний статус, 2017. – 80 с.

Батанов, О. В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні / О. В. Батанов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 82-86.

Батанов, О. Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні / О. Батанов // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 18-25.

Беспалий, В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети / В. Беспалий // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 58-67.

Бородін, Є. І. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні / Є. І. Бородін, Т. М. Тарасенко // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4. – С. 55-61.

Гаращук, І. Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування / І. Гаращук // Юрид. Україна. – 2015. – № 1. – С. 10-17.

Федченко, Л. Огляд нових законів у сфері місцевого самоврядування / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2016. – Січень, № 1. – С. 2-4.

 

Децентралізація влади

67.9(4) Д 39 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України : наук. вид. / О. М. Бориславська [та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : Софія, 2012. – 128 с.

Бобровська, О. Ю. Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на формування інвестиційного профілю територій / О. Ю. Бобровська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5/6. – С. 47-57.

Гавриленко, А. С. Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду / А. С. Гавриленко, Я. О. Костенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 121-124.

Желюк, Т. Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку / Т. Желюк // Вісн. Тернопіл. нац. економічного ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 149-159.

Могілевський, В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування / В. С. Могілевський // Вісн. Центральної виборчої комісії. – 2017. – № 1. – С. 60-65.

Наконечна, К. В. Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 12. – С. 63-66.

Наливайко, Л. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства / Л. Наливайко, О. Чепік-Трегубенко // Підприємництво, г-во і право. – 2015. – № 10. – С. 44-47.

Новак, А. Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні / А. Новак // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 151-155.

Попко, В. В. Децентралізація влади - необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування / В. В. Попко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 70-75.

Скрипнюк, О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика // Віче. – 2015. – № 12. – С. 22-24.

Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Шемшученко // Віче. – 2015. – № 12. – С. 3-6.

Розділ: Держава і право

Код: 5811  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яка у Вас є література на теми "Договір поставки" та "Трудовий договір". Дякую.  Вгору  

Трудовий договір

1.      67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2015. 392 с.

2.      67.9(4УКР)305 А 43 Актуально про прийом і звільнення / авт.-уклад.: В. Марченко, О. Згурський. – Вид. 3-є, доп. та переробл. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 144 с.

3.      67.9(4УКР)305 П 78 Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : монографія / І. О. Лосиця [та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – 224 с.

4.      67.9(4УКР)305 П 22 Пашутинський, Є. К. Укладення трудового договору / Є. К. Пашутинський. – 4-е вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 240 с.

5.      Григор'єва, Л. Розірвання трудового договору з ініціативи власника / Л. Григор'єва // Довідник кадровика. – 2013. – № 3. – С. 68-71.

6.      Синенко, С. В. Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту / С. В. Синенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 161-165.

7.      Кирпенко, В. Трудовий договір і договір підряду: принципові відмінності / В. Кирпенко // Кадровик 01. – 2013. – № 6. – С. 28-33.

8.      Коновалова, О. Підміна трудового договору договором підряду: правові наслідки та відповідальність / О. Коновалова // Кадровик 01. – 2015. – № 6. – С. 38-40.

9.      Юзова, Ю. Строковий трудовий договір: особливості укладання та розірвання / Ю. Юзова // Довідник кадровика. – 2015. – № 10. – С. 45-56.

10.  Ярошенко, О. Особливості припинення трудового договору у зв'язку з укладенням трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» / О. Ярошенко // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 215-220.

11.  Арсеньєва, Я. Цивільно-правовий чи трудовий договір: зробіть правильний вибір / Я. Арсеньєва // Кадровик України. – 2016. – № 2. – С. 95-102.

Договір поставки

1.      67.9(4УКР)304 Л 97 Лядецький, М. М.Типові договори, контракти, статути / М. М. Лядецький, М.І. Хавронюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ.: Атіка, 2005. – 631 с.

2.      Арчаков, Д. Питання співвідношення цивільного і податкового законодавства та значення окремих умов договорів поставки у визнанні доходів продавця / Д. Арчаков // Юрид. журнал. – 2011. – № 12. – С. 46-49.

3.      Беседіна, Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання / Т.Беседіна // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 4. – С. 151-154.

4.      Беседіна, Т. І. Проблеми визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 383-388.

5.      Дуброва, Я. Строк поставки товару: визначаємо правильно в оголошені про закупівлю/ Я. Дуброва // Держзакупівлі. – 2016. – № 12. – С. 25-27.

6.      Колумбет, О. П. Ключові елементи договору поставки: кількість, якість, асортемент товару / О. П. Колумбет // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 3. – С. 69-74.

7.      Міхов, Л. І. Експортна стратегія і вимоги до укладання договорів поставки / Л. І. Міхов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 182-184.

8.      Хомченков, Д. М. Про стягнення заборгованості за договором поставки / Д. М. Хомченко // Вісн. господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 37-39.

9.      Хомченков, Д. М. Про стягнення основного боргу, 3% річних, інфляційних втрат, пені, штрафу за порушення умов договору на поставку продукції спеціального призначення / Д. М. Хомченков // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 42-47.

10.  Хомченков, Д. М. Стягнення процентів за користування чужими грошовими коштами, нарахованих на суму попередньої оплати за договорм поставки / Д. М. Хомченков // Вісник господарського судочинства. –2011. – № 6. – С. 69-72.

Розділ: Держава і право

Код: 5796  Доброго дня. Дуже зручно користуватись такою формою роботи бібліотеки. Завчасно дякую за допомогу в підборці літератури за наступними темами: 1. "Цивільний процес України" та 2. "Принципи цивільного судочинства".  Вгору  

Цивільний процес України

1.      67.9(4УКР)310 А 76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у цивільному судочинстві : практ. комент. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 172 с.

2.      67.9(4УКР)310 В 19 Васильєв, С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 344 с.

3.      67.310 В 19 Васильєв, С. В. Порівняльний цивільний процес : підручник / С. В. Васильєв. – Київ : Правова єдність, 2015. – 352 с.

4.      67.9(4УКР)310 П 47 Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. О. Ізарова. – Київ : Дакор, 2014. – 208 с.

5.      67.9(4УКР)310 Ц 58Цивільний процес України : підручник / за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 744 с.

6.      67.9(4УКР)310 Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 17 верес. 2015 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2015. – 210 с.

7.      67.9(4УКР)310 Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 5 жовт. 2016 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2016. – 220 с. –

8.      67.9(4УКР)310 Ч75 Чорнооченко, С. І. Цивільний процес : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Чорнооченко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 416 с.

9.      67.9(4УКР)310 Я 81Ясинок, М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія і практика (теоретико-правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с. –Бібліогр.: с. 313–350.

10.  Бондаренко-Зелінська, Н. Л. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П. В.Гопкін // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2015. –Вип. 1. – С. 27–37.

11.  Грабовська, О. Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі / О. Грабовська // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 3. – С. 15–20.

12.  Дрогозюк, К. Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції / К.Дрогозюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 1. – С. 18–23.

13.  Лазько, О. М. Нові підходи до змісту пояснень сторін та третіх осіб у цивільному процесі / О. М. Лазько // Міліція України. – 2015. – № 1/2. – С. 24–26.

14.  Луспеник, Д. Д. Цивільний процес Європейського Созу – новітній напрям наукового правознавства та практичної юриспруденції / Д. Д. Луспеник, С. Є. Морозова // Часоп. цивільного і кримінального судочинства. – 2016. –№ 2. – С. 136–140.

15.  Ткачук, А. Внутрішнє переконання судді як метод і результат оцінки доказів у цивільному процесі / А. Ткачук // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 2. – С. 43–47.

Принципи цивільного судочинства

1.    67.9(4УКР)310 М 58 Міжнародний цивільний процес України : навч. посіб.: практикум / за ред. : С. Я. Фурси. – Київ : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – 328 с..

2.    67.9(4УКР)71 О 74 Оскарження судових рішень і ухвал в системі цивільного судочинства України : зразки документів, судова практика, актуальне законодавство станом на 23 верес. 2016 р. / упоряд. О. Ю. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 208 с.

3.    67.9(4УКР)310 П 47 Позовне провадження : монографія / за ред. В. В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 552 с.

4.    67.9(4УКР)71 Т 48 Ткачук, Олег Степанович. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 600 с. –

5.    67.9(4УКР)310 Я 81 Ясинок, М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія і практика (теоретико–правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с.

6.    Андрійцьо, В. Д. Принцип розподілу обов'язків доказування як загальне правило доказового процесу цивільного судочинства / В. Д. Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 20–23.

7.    Кучер, Т. Принципи цивільного судочинства України / Т. Кучер // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 9. – С. 19–27.

8.    Мельник, Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії / Я. Мельник // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 9. – С. 19–28.

9.    Романюк, Я. Принципи цивільного правозастосування: загальні положення / Я. Романюк // Вісн. господарського судочинства. – 2016. – № 4. – С. 163–168.

10.    Тимченко, Г. П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу : громадсько-політична література / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 307–312.

11.    Яценко, Н. Г. Вплив принципів цивільного судочинства на формування правового статусу судді та суду / Н. Г. Яценко // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 156–161.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5723  Доброго дня. Прошу підкажіть чи є в архівах періодичних видань бібліотеки наступні журнали: Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ (2006, № 1) та Науковий вісник Національної академії ДПС України (2004, № 2, 4, 5)  Вгору  

Шановний користувачу!

«Наукового вісника Національної академії внутрішніх справ» за 2006 р. № 1 у бібліотеці немає. «Науковий вісник Національного університету ДПС України» наша бібліотека не отримує. За 2004 р. у нас є часопис «Вісник податкової служби».

Розділ: Держава і право

Код: 5699  Підберіть, будь ласка, статті на тему "Охорона праці як правова категорія".   Вгору  

Охорона праці як правова категорія

 1. 67.9(4Укр)300 A43 Бондарець, М. Стимулювання оплати праці та забезпечення охорони праці в умовах адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС / М. Бондарець, С. Л. Повзун // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2014 р. / Київський університет права. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 18–21.
 2. Вавженчук, С. Правовий статус працівника як суб'єкта охоронних трудових правовідносин // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 5. – С. 16–19.
 3. Галамасюк, Є. Правові аспекти дотримання вимог охорони праці // Праця і закон. – 2013. – № 11. – С. 48–50.
 4. Гаращенко, Л. П. Стандарти у сфері охорони праці у актах МОП та ЄС // Держава і право. – 2015. –Вип. 68. – С. 289–304.
 5. Голінько, В.Захист без захисту / В. Голінько, С. Чеберячко, О. Чиркін // Охорона праці. – 2015. – № 4. – С. 52–54.
 6. Данилова, В. В. Біобезпека в контексті охорони праці. Біотехнологічний і нормативно-правовий / В. В. Данилова, Н. В. Дехтяренко, Ю. В. Горшунов, Ю. О. Галкін // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 3. – С. 20–29.
 7. Дараганова, Н. В. Державне управління охороною праці в Україні: дискусійні питання // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2014. – № 6. – С. 123–131.
 8. Івчук, Ю. Теоретико-правові засади формування інституту охорони праці в сучасних умовах господарювання // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 221–227.
 9. Корольчук, Л. М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право. – 2015. –Вип. 67. – С. 274–284.
 10. Кузьменко, Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та СполученихШтатів Америки // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 86–89.
 11. Фандєєв, О. Немає завдань, які неможливо виконати // Охоронапраці. – 2016. – № 2. – С. 6–8.
 12. Хоменко, Г. Запроваджено нові штрафи за порушення законодовства про працю та охорону праці / Г. Хоменко, О. Лапій // Аудитор України. – 2015. – № 3. – С. 68–69.
 13. Юзько, Т. М. Право на охорону праці працівникам як складова захисту права на життя // Часоп.Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 200–203.
 14. Івчук Ю. Ю. До питання визначення поняття "охорона праці" за трудовим правом України [Електронний ресурс] // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 28. – С. 129–141.
 15. Івчук Ю. Ю. Правове визначення поняття «охорона праці» [Електронний ресурс] // Збірник наук. праць Харків.нац.пед.ун-ту імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2012. – Вип. 18. – С. 51–57.
 16. Обушенко О. М. Охорона праці як комплексне міжгалузеве законодавство та комплексний правовий інститут [Електронний ресурс] // Науковий вісн.Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2011. – № 4. – С. 161–166.
 17. Остапенко Л. О. Охорона праці та її адміністративно-правовий захист [Електронний ресурс] // Наук.вісн. Львів.держ.ун-ту внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 3. – С. 270–275.
Розділ: Держава і право

Код: 5697  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр."  Вгору  

Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр.

 1. Борисенко, М. В. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках ХХ століття / Мирослав Борисенко. – Київ : Стилос, 2009. – 357 с. : іл.
 2. Вінниця : іст. нарис / відп. ред. В. О. Птущенко. – Вінниця : Вінниц. кн.-газет. вид., 1964. – 354 с. : іл.
 3. Вінниця у пореформений період: 1861-1917 // Вінниця: історичний нарис / голов. ред. : А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 67-126.
 4. Вінниця в добу національно-демократичної революції: 1917-1920 // Вінниця: історичний нарис / голов. ред. А. М. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 127-154.
 5. Вінниця у спогадах : у 3 т. / Вінниц. краєзнав. музей; упорядкув. В. Колесник ; відп. за вип. К. Висоцька. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – (Подільська старовина). – Т. 1 : XIX – початок XX ст. – 720 с. : іл.
 6. Секретарьов, А. М. Місто над Бугом: 400 років тому і по тому : іст. нариси / А. М. Секретарьов. – Вінниця : Антекс, 1999. – 60 с.
 7. Федоришен, О. Вінниця. Історія іншого часу : історичний хроноскоп = Vinnytsia. The history of olden days : historical chronoscope / О. Федоришен. – Київ : Майстер Книг, 2015. – 112 с. : іл., карти, табл.
 8. Шалак, О. "Быт подолян" Каленика Шейковського – перше комплексне видання фольклору Поділля / Оксана Шалак // Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття / Оксана Шалак. – Київ, 2014. – С. 22-30.

Інформацію з теми «Побут населення Вінниці у 1914-1920 рр.» можна отримати переглянувши ці видання de visu.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Держава і право

Код: 5691  Доброго дня, допоможіть підібрати список літератури на тему "Забезпечення конституційного принципу соціальної справедливості в Україні". Дякую.  Вгору  

Забезпечення конституційного принципу соціальної справедливості в Україні

1. 87.2А 43 Панасюк, Ю. В. Свобода як необхідний принцип соціальної справедливості // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. – КривийРіг : КНУ, 2013. – Вип. 14.–  С. 244–257.

2. 67.9(4Укр)П 68 Размєтаєва, Ю. С. Правові цінності: природа і особливості // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України та обговорення п'ятитомної моногр. "Правова доктрина України". Харків, 20–21 лист. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук. – Харків, 2013. – С. 183–186.

3. Агарков, О. А. Соціальна справедливість як сутнісний принцип соціальної української держави // Гілея. – 2012. –№ 6.– С. 548–553.

4. Колесникова, К.Соціальна справедливістьпочинається з гарантій // Вісникпенсійного фонду України. – 2014. –№ 2.– С. 12–13.

5. Кравченко, М. Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 127–132.

6. Кулачок-Тітова, Л. В. Соціальна справедливість як основоположний принцип права соціального забезпечення [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університетуімені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1082, вип. 16. – С. 119–122.

7. Маслій, О. Місце правової категорії«справедливість» у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури. – 2015. –№ 1. – С. 37–45.

8. Мелян, Н. Ю. Публічні блага та соціальна справедливість: еволюція поглядів та сучасне розуміння [Електронний ресурс] // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 136–141.

9. Мурза, О. В. Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг [Електронний ресурс] / О. В. Мурза // Право і Безпека. – 2012. – № 3. – С. 41–45

10. Ситніченко, Л. А.Соціальна справедливість: проблеми методології // Мультиверсум : філософський альманах. – 2014. – № 2. – С. 169–187.

11. Тищенко, О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України. – 2016. –№ 8. – С. 24–32.

12. Феделеш, Е. М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 99–103.

Розділ: Держава і право

Код: 5653  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "Протидія тоталітарним сектам за адміністративним законодавством". Дякую!  Вгору  
 1. 67.9(4УКР)301 В 42 Відповідальність за адміністративні правопорушення / авт.-упоряд. : Е. Ф. Демський, О. С. Демський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 416 с. – (Законодавство).
 2. 67.9(4УКР)300 У 45 Україна. Закони. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України зі змін. та допов. станом на 13 лют. 2014 р. : офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2014. – 16 с. – (Закони України).
 3. Карпунчев, В. П. Прогалини в адміністративно-правовому регулюванні статусу релігійних об'єднань в Україні / В. П. Карпунчев // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 26–34.
 4. Карпунчев, В. П. Наукові підходи щодо визначення поняття "релігійна організація" як суб'єкта адміністративного права / В. П. Карпунчев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 131–135.
 5. Пристінський, І. О. Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій України / І. О. Пристінський // Адвокат. – 2009. – № 2. – С. 8–12.
 6. Пристінський, І. О. Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства [Електронний ресурс] / І. О. Пристінський // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – 2009. – Вип. 1. – С. С. 457–462. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2009-1/09piopcz.pdf
 7. Романюк, О. І. Громадяни та релігійні об'єднання як суб'єкти адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті / О.І. Романюк // Экономика и право. – 2004. – № 1. – С. 107–111.
 8. Червєнкова, М. Г. Правове регулювання релігійних взаємовідносин в суверенній Україні / М. Г. Червєнкова // Часопис Київ. ун-ту права. – 2016. – № 1. – С. 115–120.
Розділ: Держава і право

Код: 5639  Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, з літературою по темі "Вибори 2015 року в Україні й на Вінниччині". Дякую.  Вгору  

Вибори 2015 року в Україні й на Вінниччині

 1. Богашева, Н. Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства / Наталія Богашева, Юрій Ключковський // Юридична Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 5–11.
 2. Марченко, Р. Вибороти відповідальність / Роман Марченко // Український юрист. – 2015. – № 10. – С. 22–23.
 3. Машика, В. Т. Основні новели Закону України «Про місцеві вибори» / В. Т. Машика // Історія та правознавство. – 2015. – № 27. – С. 2–7.
 4. Мацокін, А. Ми обираємо, нас обирають... Місцеві вибори – 2015 / Андрій Мацокін // Держслужбовець. – 2015. – Вересень, № 9. – С. 15–28.
 5. Федченко Л. Оплата праці на місцевих виборах / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2015. – Жовтень, № 10. – С. 19–22.
 6. Беловольченко, Г. Оголосили результати виборів до Вінницької міської і Вінницької обласної рад : у міськраді найбільше деп. від «Вінницької європейської стратегії», а в обл. – від «БПП «Солідарність» / Ганна Беловольченко // Місто. – 2015. – 11 лист. – С. 4.
 7. Бондаренко, Ю. Десять громад змінили сільського голову, а 24 – залишили попередніх : [такими є результати місц. виборів у Козятин. р-ні] / Юрій Бондаренко // Вінниччина. – 2015. – 4 лист. – С. 2.
 8. Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду Вінницького міського голови (Вінницької області) // Вінниц. газ. – 2015. – 6 жовт. – С. 3.
 9. Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Вінницької міської ради, включених до виборчого списку // Вінниц. газ. – 2015. – 6 жовт. – С. 5-25.
 10. Гасюк, В. Обрали Григорія Борового : [головою Гайсин. райради] / Віра Гасюк // Вінниччина. – 2015. – 4 груд. – С. 2
 11. Гасюк, В. Піщанку довірили Гройсману : [про перемогу Петра Гройсмана на виборах селищ. голови] / Віра Гасюк // Вінниччина. – 2015. – 4 лист. – С. 1.
 12. Гасюк, В. Переможця виявили за третім «раундом» : [про обрання головою Погребищ. райради Володимира Павлюка] / Віра Гасюк // Вінниччина. – 2015. – 4 груд. – С. 2 : фот.
 13. Глушак, Т. Обрали 14 нових керівників громад : [у Вінниц. р-ні] / Тетяна Глушак // Вінниччина. – 2015. – 20 лист. – С. 2.
 14. Глушак, Т. У Бершадському районі змінили 11 голів : [про місцеві вибори] / Тетяна Глушак // Вінниччина. – 2015. – 18 лист. – С. 8.
 15. Горбатюк, Н. І. Результати виборів депутатів Вінницької обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі. Протокол засідання ВОВК від 4.11.2015 р. / Н. І. Горбатюк // Поділ. зоря. – 2015. – 9 лист. – С. 2.
 16. Депутатів в багатомандатному виборчому окрузі обрано : [обрано деп. до Тиврів. райради] // Маяк. – 2015. – 13 лист.
 17. Зеленюк, В. З різницею у десять голосів поступився Олексій Дзісь своєму наступнику : [переміг у виборах на посаду міськ. голови м. Бар Артур Цицюрський] / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2015. – 4 лист. – С. 2.
 18. Зеленюк, В. Михайло Піддубний – знову голова райради : [м. Бар] / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2015. – 13 лист. – С. 2.
 19. Зеленюк, В. У 14 сільрадах – нові керівники : [вибори у Бар. р-ні] / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2015. – 28 жовт. – С. 3 : фот.
 20. Зотов, М. «Європейська» явка на вибори : [на Вінниччині проголосували 633,155 тис. осіб – це 50,18% виборців. Вінниччина – на сьомому місці за активністю голосування] / Максим Зотов // Місто. – 2015. – 28 жовт. – С. 3.
 21. Кавун, М. Втретє – Юрій Науменко : [голова Липовец. райради] / Микола Кавун // Вінниччина. – 2015. – 13 лист. – С. 2.
 22. Катеринич, А. Довірили Василю Мельничуку : [новообр. голова Чернівец. райради В. Мельничук] / Антоніна Катеринич // Вінниччина. – 2015. – 25 лист. – С. 2.
 23. Кривоніс, О. Голова райдержадміністрації очолив районну раду : [Василь Іванович Романюк. Теплиц. р-н] / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 2015. – 4 груд. – С. 2 : фот.
 24. Кривоніс, О. Районну раду оновлено на 80% : [такими стали результати виборів у Чечельниц. р-ні] / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 2015. – 4 лист. – С. 2.
 25. Кривоніс, О. Сергій П’яніщук обіцяє об’єднати депутатів : [про нового голову Чечельниц. райради Сергія П’яніщука] / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 2015. – 27 лист. – С. 3 : фот.
 26. Левицька, С. Ладижинці зробили свій вибір : [про обрання до міськради 7-ми політ. партій та мера міста] / С. Левицька, А. Зашейко // Нове місто. – 2015. – 29 жовт. – С. 2, 11 : кольор. фот.
 27. Медведєва, І. Хмільницьку райраду очолила Зоя Бонсевич / Інна Медведєва // Вінниччина. – 2015. – 25 лист. – С. 2.
 28. Мозгова, Т. Дванадцять округів без депутатів : [результати виборів до Козятин. міськради] / Тетяна Мозгова // Вісн. Козятинщини. – 2015. – 5 лист. – С. 3 : фот.
 29. Партія Гройсмана у Вінницькій міськраді об’єднається з партією Порошенка // Новини Вінниччини. – 2015. – 28 жовт. – С. 1.
 30. Результати виборів до Вінницької міської ради : дані із сайту ЦВК // Місто. – 2015. – 11 лист. – С. 4.
 31. Результати виборів до Вінницької обласної ради : дані із сайту ЦВК // Місто. – 2015. – 11 лист. – С. 5.
 32. Славіна, С. До обласної ради пройшло 8 партій / Станіслава Славіна // Вінниччина. – 2015. – 6 лист. – С. 2.
 33. Трошкова, А. Аліна Гамарник – наймолодший сільський голова : [Рів. сільради Жмерин. р-ну] / Анастасія Трошкова // Вінниччина. – 2015. – 27 лист. – С. 1 : кольор. фот.
 34. У 38% територіальних громад області нові керівники : на Вінниччині за підсумками місцевих виборів змінилися керівники у 38% місцевих громад // Новини Вінниччини. – 2015. – 4 лист. – С. 1 : фот.
 35. У Вінницьку облраду зайшли 8 партій // Новини Вінниччини. – 2015. – 11 лист. – С. 1 : фот.
 36. ЦВК вшосте зареєструвала мером Ладижина Коломєйцева, Жмеринки – Кушніра // Новини Вінниччини. – 2015. – 4 лист. – С. 11 : фот.
Розділ: Держава і право

Код: 5637  Які статті Ви можете порекомендувати на тему - Право власності та способи набуття права власності за цивільним законодавством України. Дякую.   Вгору  

Право власності та способи набуття права власності за цивільним законодавством України

1.     67.9(4УКР)307 Я 62 Яніцький, В. П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку в Україні / В. П. Яніцький. – Київ. : Атіка, 2008. – 140 с.

2.     67.9(4УКР)304 Ц 58 Цивільне право України. Загальна частина : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 4-е вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 976 с.

3.     67.9(4УКР)307 Г 12 Гаврилюк, М. І. Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України : монографія / М. І. Гаврилюк ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 224 с.

4.     67.9(4УКР)304 Р 70 Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Право власності. Академічний курс: підручник / З. Ромовська. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с.

5.     72.4(4УКР) Д 46 Кимач, С. О. Правові засади щодо набуття права власності на землю / С. О. Кимач // Динаміка сучасних наукових досліджень та перспективи розвитку сучасних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 лютого 2016 року. – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 83-84.

6.     Балюк, Ю. Способи набуття права спільної власності фізичних осіб на житло / Ю. Балюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 11. – С. 8-12.

7.     Бернацький, М. Деякі питання набуття та здійснення права власності на житло юридичними особами приватного права [Текст] / Микита Бернацький // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 5. – С. 41-44.

8.     Біленко, М. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя / М. Біленко // Юрид. Україна. – 2014. – № 4. – С. 65-71.

9.     Вороніна Н. В. Підстави та способи набуття права власності [Електронний ресурс] / Н. В. Вороніна //Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 53. – С. 179-185.

10.    Вороніна Н. В. Способи набуття та припинення права власності [Електронний ресурс] / Н. В. Вороніна // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 51. – С. 60-65.

11.    Головкін, О. Набувальна давність як спосіб набуття права власності на майно / О. Головкін // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2014. – № 3. – С. 42-48.

12.    Гриняк, О. Окремі аспекти набуття права спільної власності / Олег Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5. – С. 38-40.

13.    Козловська Л. В. Співвідношення понять спадкування та набуття права власності в порядку спадкування [Електронний ресурс] / Л. В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 1. – С. 143-151.

14.    Мірошниченко А. М. Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов'язкової державної реєстрації речових прав [Електронний ресурс] / А. М. Мірошниченко, О. П. Куцевич // Наше право. – 2015. – № 1. – С. 110-114.

15.    Простибоженко Т. В. Набуття права власності на безхазяйне нерухоме майно за набувальною давністю: законодавчі прогалини та проблеми правозастосування [Електронний ресурс] / Т. В. Простибоженко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 5. – С. 50-58.

16.    Списаренко К. Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності [Електронний ресурс] / К. Списаренко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 85-88.

17.    Сурай, Д. Підстави та способи набуття права власності: розмежування та взаємозв’язок / Д. Сурай // Юрид. вісник. – 2013. – № 2. – С. 109-113.

18.    Яворська, О. С. Набуття права власності за давністю володіння / О. С. Яворська // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. – 2013. – № 5. – С. 29-33.

19.    Яремова, І. В. Особливості судового рішення як підстави набуття права власності на нерухоме майно / І. В. Яремова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 2. – С. 223-226.

Розділ: Держава і право

Код: 5631  Допоможіть знайти статті до теми "Господарські правовідносини, їх ознаки та види". Дякую.  Вгору  

1.      Апанасенко, К. І. До питання про об’єкт дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності / К. І. Апанасенко // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 5. – С. 123–133.

2.      Безух, О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин / О. Безух // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 34–37.

3.      Болотова, Г. Чи доцільна уніфікація норм про відповідальність у Господарському і Цивільному кодексах України? / Ганна Болотова // Юридичний вісник України. – 2013. – 29 черв.–5 лип. – С. 10.

4.      67.9(4Укр) М 74 Браславська, А. В. Розмежування сфер правового регулювання цивільного кодексу та господарського кодексу як шлях подолання суперечностей при вирішенні спорів в сфері економічних правовідносин / А. В. Браславська // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 р.) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т заоч. навч., Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2014. – С. 395–397.

5.      Жирук, А. Поняття та значення ризику в господарському договірному праві / Анна Жирук // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11. – С. 59–62.

6.      Матяш, Т. Штрафні санкції у господарських та цивільних правовідносинах / Тетяна Матяш // Юридичний вісник України. – 2013. – 30 берез. – 5 квіт. – С. 12 ; 6–12 квіт.. – С. 12.

7.      Орлова, І. М. Участь держави в господарських зобов’язаннях / І. М. Орлова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 2. – С. 66–73.

8.      Петров В. С. Окремі проблеми примусу до виконання обов’язку в натурі у господарських відносинах / В. С. Петров // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 5. – С. 141–147.

9.      Попов, Г. Забезпечення органами прокуратури України законності у сфері господарських правовідносин / Георгій Попов, Олександр Гафинець // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2013. – № 2. – С. 74–78.

10.  Свиридюк, Н. П. Законність та її роль у правовому регулюванні економічних правовідносин / Н. П. Свиридюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково–практичне фахове видання. – 2014. – № 6. – С. 64–70.

11.  Шкляр, Т. Державне регулювання економічних правовідносин. Господарське судочинство: подальше удосконалення і проблемні питання / Т. Шкляр // Адвокат. – 2004. – № 11. – С. 17–20.

Розділ: Держава і право

Код: 5618  Судова система середньовічної Європи.  Вгору  

Судова система середньовічної Європи

1.     Куценко, О. Докази і доказування у праві середніх віків (феодальному праві) / О. Куценко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4/5. – С. 182–188.

2.     63.3(0)4 К 19 Канторович, Я. А. Средневековые процессы о ведьмах / Я. А. Канторович. – Изд. 4-е. – Москва : КРАСАНД, 2011. – 232 с.

3.     67.3 С 83 Страхов, М. М. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вузів / М. М. Страхов. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2003. – 584 с.

4.     67.3 И 90 История государства и права зарубежных стран : учеб. для студ. вузов / под ред. Н. В. Михайловой. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2008. – 559 с.

5.     67.3 І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вузів / Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ; за ред. Л. М. Маймескулова. – Харків : Право, 2011. – 520 с.

6.     67.3 Г 90 Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014. – 656 с.

7.     Середа, О. В. Становлення судової влади в країнах Західної Європи за часів раннього феодалізму / О. В. Середа // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговорення п’ятитом. моногр. «Правова доктрина України». Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук. – Харків, 2013. – С. 189–191.

Розділ: Держава і право

Сторінка 1 з 12 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [257]
Бібліотеки. Архіви [326]
Біологія. Медицина [34]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [180]
Географія. Країнознавство [24]
Держава і право [179]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1682]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [27]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [82]
Літературознавство [179]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [130]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [186]
Політика. міжнародні відносини [47]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [121]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [41]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [62]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2017
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро