ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 3 123 >

Код: 5893  Чиє у вас новий роман В. Шкляра "Троща"?  Вгору  
На жаль, цієї книги в бібліотеці поки що немає.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5867  Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу по темі «Формування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів».  Вгору  
 1. 78.34(4Укр) Б 59 Березкина, Н. Ю. Изменение стратегии формирования фондов научных библиотек : (на примере ЦНБ НАН Беларуси) / Н. Ю. Березкина, Л. А. Авгуль, О. Н. Сикорская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Международная ассоциация Академий наук. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 234–243.
 2. 78.34(4Укр) Б 59 Вихрева Г. М. Теория библиотечного отбора: эволюция взглядов / Г. М. Вихрева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / Международная ассоциация Академий наук. – Киев, 2009. – Вып. 7. – С. 7–20.
 3. 78.34(4Укр) Н 34 Чернуха, Н. Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах / Ніна Чернуха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 123–128.
 4. 78.34(4Укр) Н 34 Шульга, І. Використання мережевих ресурсів відкритого достуру для формування фондів наукових бібліотек : (на прикладі проекту OARE) / Ірина Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 64–72.
 5. 78.36 П 30 Петрова, Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие  / Т. А. Петрова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. № 58).
 6. 78.36 Т 35 Терешин, В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие / В. И. Терешин. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Профиздат, 2001. – 176 с. – (Современная библиотека).
 7. 78.36 Ф 79 Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід / матеріал підгот.: Н. Гудимова, І. Цуріна ; ред. С. Басенко ; комп. набір О. Зозуля ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. – Київ : НПБУ, 2006. – 32 с. – (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек ; вип. 1).
 8. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках : Про цілі і задачі створення електроних копій документів / Ю. Артемов // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 4. – С. 13–16.
 9. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках / Ю. Артемов // Бібліотечний форум. – 2007. – № 4. – С. 13–16.
 10. Ашаренкова, Н. Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.. – 2012. – № 2. – С. 47–57.
 11. Болдырев, П. А. Функциональная модель управления процесом формирования фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 22–29.
 12. Буллах, Т. Основні види бібліотечної селекції / Булах Т. // Вісник Книжкової палати. – 2005. № 8. – С. 18 – 20.
 13. Державне казначейство України. Лист про надання роз'яснень // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 78–79.
 14. Зуб, В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект / В. Зуб // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 36–45.
 15. Корнійчук, Н. Формування фонду обласної бібліотеки: альтернативне розв'язання проблеми / Н.Корнійчук // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3. – С. 36.
 16. Муха, Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі : Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" / Л. Муха, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – С. 21–25.
 17. Муха, Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи : міжнародна наукова конференція "Інтернет/екстранет – ресурси в наукових бібліотеках" / Л. Муха, С. Добрусіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – С. 39–41.
 18. Про тлумачення поняття "бібліотечні фонди" // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 79.
 19. Рассохіна, Н. Бібліотечний фонд: проблеми поповнення, збереження та вивчення / Н. Рассохіна // Бібліотечна планета. – 2004. – № 3. – С. 17–19.
 20. Столяров, Ю. Н. Селективность – общий принцип функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 2. –С. 74–78.
 21. Стрішенець, Н. Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – С. 7–15.
 22. Ушакова, О. Б. Опыт раскрытия фонда научно–технической библиотеки предприятия / О. Б. Ушакова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 11. –С. 35–40.
 23. Шевченко, І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2008. – N 2. – С. 33.
 24. Юхновец Т.С. Состояние и перспективы взаимодействия национальной республиканских библиотек Беларуси в области формирования фондов / Т. С. Юхновец // Научные и технические библиотеки. – 2011. № 5. – С. 70–73.
 25. Якобсон, І. Як поєднати несумісне: тендер на закупівлю книг в бібліотеці / І. Якобсон, С. Дзус // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 2. – С. 2–4.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5862  Підскажіть, будь ласка, у яких номерах Подільських єпархіальних відомостей надруковано статтю «Римское католичество и его иерархия в Подолии»  Вгору  

Римское католичество и его иерархия в Подолии

Подольские епархиальные  ведомости . – 1871. – № 4. – С. 161-178; № 5. – С. 206-223; № 6. – С. 237–251; № 7. – С. 302–319; № 9. – С. 406–421; № 15. – С. 654–677
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5851  Підскажіть, будь ласка, у яких томах «Архива Южной и Западной России» є інформація про місто Ладижин.   Вгору  

Містечко Ладижин згадується: а) Ч. 3, т. 2 на с. 619, 620, 627, 628. б) Ч. 3, т. 3 на с. 207, 208, 210, 289, 290.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5830  Вітаю! Допоможіть підібрати літературу на тему: Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою. Дякую!  Вгору  

Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою

1. 81.432.1-9 Б 59 Бігич, О. Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені  / О. Б. Бігич. – Київ : Ленвіт, 2000. – 64 p. : іл. 

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов: навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 p.

3.74.261.7 Г 17 Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 336 с.

4. 81.432.1-923.3 К 32 Квеселевич, Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: навч. посіб. / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 128 p.

5. 74.261.7АНГЛ  К 65 Конышева, А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева. – Мінськ. : Тетра Системс, 2011. – 304 с. – Библиогр.: с. 222-234.

6. 81.432.1-9 К 82 Крівчикова, Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення: учбовий посібник / Г.Ф. Крівчикова. – Харків: Основа, 2003. – 96 с.

7. 81.432.1-33 Л 64 Литвинов, П. П. Фразеология: повышаем речевую готовность на английском / П.П. Литвинов. – Москва: ВАКО, 2003. – 175 p.

8. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземнх мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищих закладів освіти / укл. : С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с.

9. 74.261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов: навч. посіб. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.

10. 74.261.7АНГЛ Х 93 Хрістоєва, Л. П. Англійська для початківців: ігри, п'єси, дидактичні матеріали / Л. П. Хрістоєва. – Харків : Основа: Тріада+, 2007. – 176 p.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5802  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, мені знайти інформацію по створенню Web-сайтів.  Вгору  
 1. 32.973 В 26 Веб-сайт: десять кроків до успіху / авт. матер. : І. Цуріна, Н. Цуріна. – Київ : НПБУ, 2004. – 31 с.
 2. 32.973 В 29 Венедюхин, А. А. Создание сайтов / А. А. Венедюхин, А. А. Воробьев. – Москва : Эксмо, 2009. – 416 с.
 3. 32.97 Д 76 Drupal. Создание и управление сайтом / Анжела Байрон [и др.] ; пер. с англ. А. Киселева. – Санкт-Петербург : Москва : Символ-Плюс, 2015. – 576 с.
 4. 32.973 Ж 41 Жвалевский, А. В. Создание и раскрутка сайта без напряга / Андрей Жвалевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 288 с.
 5. 32.973 К 83 Кроудер, Д. Создание веб-сайта для чайников / Дэвид Кроудер ; гл. ред. С. Н. Тригуб ; пер. с англ. и ред. В. С. Гусева. – 4-е изд. – Москва ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2014. – 272 с.
 6. 32.973 Л 67 Ллойд, Й. Создай свой веб-сайт с помощью NTML и CSS / Йен Ллойд.– Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 416 с.
 7. 32.973 М 29 Мартинес, А. Секреты создания недорогого Weв-сайта: как создать и поддерживать удачный Web-сайт, не потратив ни копейки / А. Мартинес. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 416 с.
 8. 32.973 М 80 Морозова, О. М. Построй свой супер-сайт за 21 день! / О. М. Морозова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 224 с.
 9. 32.973 М 92 Мухутдинов, Е. Как сделать свой сайт и заработать на нём : практ. пособие для начинающих по заработку в Интернете / Евгений Мухутдинов. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 272 с.
 10. 32.973 Н 64 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript / Робин Никсон ; пер. с англ. Н. Вильчинский. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с.
 11. 32.973 Р 24 Раскрутка : секреты эффективного продвижения сайтов / Анар Бабаев [и др.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 272 с.
 12. 32.973 С 58 Создание Web-страниц и Web-сайтов : самоучитель / ред. В. Н. Печников. – Москва : ТРИУМФ, 2006. – 464 с.
 13. 32.973 Ф 91 Фролов, И. К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта / И. К. Фролов, В. А. Перелыгин, Е. Э. Самойлов. – Москва : ТРИУМФ, 2009. – 304 с.
 14. 32.973 Х 40 Хестер, Н. Создание Web-сайтов в Microsoft Expression Web / Н. Хестер. – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 252 с.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5801  Допоможіть підібрати літературу з мови програмування Delphi.  Вгору  
 1. 32.973 А 87 Архангельский, А. Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям Delphi : учебник / А. Я. Архангельский. – Москва : Бином–Пресс, 2008. – 816 с.
 2. 32.973 Б 53 Бескоровайный, И. В. Азбука Delphi: программирование с нуля / Илья Бескоровайный. – Новосибирск : Сибирское университет. изд-во, 2008. – 112 с.
 3. 32.973 К 90 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 2010 / Никита Культин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 448 с.
 4. 32.973 Р 82 Рубанцев, В. Delphi в примерах, играх и программах. От простых приложений, решения задач и до программирования интеллектуальных игр / Валерий Рубанцев. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 672 с.
 5. 32.973 С 91 Сухарев, М. В. Delphi. Полное руководство / Михаил Сухарев.– Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. – 1040 с.
 6. 32.973 Ф 24 Фаронов, В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня : учеб. для студ. вузов / В. В. Фаронов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 640 с.
 7. 32.973 Ф 71 Флёнов, М. DirectX и Delphi. Искусство программирования / Михаил Флёнов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 384 с.
 8. 32.973 Ш 83 Шпак, Ю. А. Разработка приложений в Delphi 2005/2006 / Ю. А. Шпак. – Киев : МК-Пресс, 2007. – 544 с.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5800  Чи є у бібліотеці книга Дж. Толкіна "Гобіт"?  Вгору  

Така книга є у нашій бібліотеці

84.4Вел Т 52 Толкін, Дж. Р. Р. Гобіт, або Туди і звідти / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. з англ. Олена О'Лір. - 3-є, доопрац. вид. - Львів : Астролябія, 2014. - 384 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5792  Потрібні книги з вирощування лікарських рослин.  Вгору  

Вирощування лікарських рослин

1. 42.14 Б 61 Біленко, В. Г. Вирощування лікарських рослин та використання їх у медичній і ветеринарній практиці / В. Г. Біленко. – Київ : Арістей, 2004. – 304 с.

2. 42.14 К 49 Климчук, О. В. Лікарські рослини. Технологія вирощування : навч. посіб. для студ. вузів / О. Климчук, І. Поліщук, В. Мазур ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2012. – 188 с.

3. 42.14 К 72 Костина-Кассанелли, Н. Н. Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике / Н. Костина-Кассанелли. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 287 с.

4. 42.14 Л 56 Лікарське рослинництво : навч. посіб. для студ. вузів / М. І. Бахман [та ін.] ; М-во агарарної політики і продовольства України. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 256 с.

5. 42.14 Т 38 Технологія вирощування лікарських рослин і використання їх у медичній та ветеринарній практиці : навч. посіб. для студ. вузів / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. : М. М. Городнього, В. П. Каленського. – Київ : Арістей, 2007. – 656 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5778  Чи є у вашій бібліотеці книга Демчик В. Мервин та мервинчани. Київ, 2009?  Вгору  
Доброго дня! На жаль, цієї книги у нашій бібліотеці немає.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5767  Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію "Безпека оперваційної системи Android".  Вгору  
 1. 32.973.26 Б 82 Борисов, С. А. 500 лучших бесплатных приложений для платформы Android / Сергей Борисов. – Москва : Эксмо, 2014. – 336 с.
 2. 32.973.26 Д 73 Дремова, М. С. 100 секретов работы на планшетах с Android, о которых должен знать каждый / Марина Дремова. – Москва : Эксмо, 2016. – 224 с. : ил.
 3. 32.973.26 К 69 Корсаков, В. 100 лучших программ для Android / Виктор Корсаков. – Санкт–Петербург : Питер, 2014. – 192 с.
 4. 32.973.26 М 48 Мельникова, О. М. Смартфоны на Android / Оксана Мельникова. – Москва : Эксмо, 2013. – 304 с.
 5. Антивирусы для смартфонов // Chip. Do digital + DVD. – 2013. – № 12. – С. 60–63 : ил.
 6. Браун, М. ПК на базе ОС Android? Необычно, но почему бы и нет? / Майкл Браун // Мир ПК. – 2014. – № 11. – С. 70–73 : ил.
 7. Лопатин, В. Защита для Android: новые версии Dr Web / В. Лопатин // Мир ПК : Журнал для пользователей персональных компьютеров. – 2014. – № 10. – С. 61.
 8. Шахов, Е. Защита для мобильных ПК / Е. Шахов // Мир ПК. – 2011. – № 2. – С. 39–41.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5761  Доброго вечора, допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі: Братства та їх роль у боротьбі за релігійні та національні права українців.  Вгору  

Братства та їх роль у боротьбі за релігійні та національні права українців

 1. 63.3(4УКР)4 М 34 Матковська, О. Львівське братство : культура і традиції: кінець XVI – перша половина XVII ст. / Оксана Матковська. – Львів : Каменяр, 1996. – 76 с. : іл.
 2. 37 М 42 Мединський, Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI–XVII століттях : пер. з рос. / Є. М. Мединський. - Київ : Рад. шк., 1958. - 211 с.
 3. 63.3(4УКР)4 М 58 Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII cт. / упор. і передм. І. О. Ворончук. – Київ : Україна, 1995. – 413 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 4. 74.583(4УКР) С 31 Сенченко, Н. И. Киево-Могилянская Академия : история Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. – Киев : Серж, 1998. – 176 с.
 5. 74.583(4УКР) Х 43 Хижняк, З. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 184 с.
 6. Антонович, М. Національно-політичні наслідки постання Кирило-Мефодіївського братства / М. Антонович // Генеза. – 1995. – № 1. – С. 135–140.
 7. Антонович, М. Національно-політичні наслідки постання Кирило-Мефодіївського братства / М. Антонович // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 24–25.
 8. Бойко, М. П. Культурологічно-філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило–Мефодіївського товариства / М. П. Бойко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 12. – С. 241–244.
 9. Бойко, М. П. Роздуми членів Кирило-Мефодіївського товариства про розвиток народної освіти / М. П. Бойко // Практична філософія. – 2004. – № 2. – С. 54–60.
 10. 60.5 С 69 Братства як специфічний соціальний інститут // Соціологічна думка України. – 1996. – С. 85–90.
 11. Будницкий, О. Братство Русской Правды – последний литературный проект С.А.Соколова–Кречетова / О. Будницкий // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 6. – С. 114–143.
 12. Гончарук, П. Питання культури та освіти в творчій спадщині кирило–мефодіївців / П. Гончарук  // Український історичний журнал. – 1971. – № 12. – С. 90–98.
 13. 63.3(4УКР)4 М 58 Грінченко, Б. Братства і просвіта в Україні / Б.Грінченко // Між двох вогнів. Друга половина ХУІ – перша половина ХУІІ ст. – К., 1996. – С. 242–264.
 14. Заболотна, Н. Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках / Н. Заболотна // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 42–51.
 15. Ісаєвич, Я. Київське братство та його школа. Сторінки історії / Я. Ісаєвич // Наука і суспільство. – 1970. – № 1. – С. 15–17, 44.
 16. 63.3(4) P 32 Капраль, М. "Входження в історію", або До появи історичної свідомості в українсько-руського міщанства Львова наприкіні XVI – на початку XVII ст. / М. Капраль // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ягеллонський ун-т. – Київ : Laurus, 2015 = Patrimonium. Studia z historii nowozytnej w Europie Srodkowo-Wschodniej. – Т. 1 : Ранньомодерна людина : простір – влада – право XVI–XVIII століть . – С. 114–126.
 17. Коба, Л. Братські школи в Україні / Л. Коба // Початкова школа. – 1994. – № 11. – С. 45–47.
 18. Козак С. Універсальна ідея історіософії Кирило–Мефодіївців / С. Козак // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 22–26.
 19. 63.5 Е 88 Козуб, Л. Погляди М.П.Драгоманова на розвиток українського національного руху в перій половині ХІХ століття / Л. Козуб // Етнічна історія народів Європи.Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 10. – С. 95–98.
 20. 63.3(4УКР) В 53 Конійчук, С. Масонство в Україні / С. Конійчук // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – Вінниця, 2008. – Вип. 9 . – С. 189–195.
 21. Кравчук, К. Український національний рух наприкінці 40-х років ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство / К. Кравчук  // Все для вчителя. – 2005. – Березень (№ 5/6). – С. 53–54.
 22. Марченко, В. Гулак : про засновника Кирило-Мефодіївського товариства, педегога-науковця Миколу Гулака / В. Марченко  // Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 26–37.
 23. Назарко, І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти / І. Назарко // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 152–164. – (Хроніка ХІV – ХVІ ст. Українсько-європейський протокол).
 24. Паславський, І. Культурно-національний рух на Україні кінця XVI– першої половини XVII ст. в оцінці М. Грушевського / І. Паславський  // Жовтень. – 1989. – № 1. – С. 96–97.
 25. Петренко, І. М. Роль братсв у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у лівобережній Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. / І. М. Петренко // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 10. – С. 25–28.
 26. Петрук, Н. К. Українські братства як праформа громадянського суспільства / Н. К. Петрук // Практична філософія : науковий журнал. – 2004. – № 4. – С. 59–64.
 27. Сеник, В. Братство свободи і радості : західноєвропейські ваганти та українські мандрівні дяки / Вікторія Сеник, Мирослава Сірко // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 72–79.
 28. Соколов, В. Бібліотеки церковних братств в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст. / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 4. – С. 27–34.
 29. Сукач, Т. М. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні : історія України. 9 клас / Т. М. Сукач // Історія та правознавство. – 2016. – № 4/5. – С. 60–63.
 30. Тараскіна, Л. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко в українському Відродженні : Історія України, 9 клас / Л. Тараскіна, О. Збризька // Історія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 2–7.
 31. Харчук, Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві  / Роксана Харчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2015. – № 12. – С. 32–40.
 32. Шеретюк, Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Р. Шеретюк // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 28–35.
 33. Яблонський, В. М. Братство української державності: історія створення та діяльності / В. М. Яблонський // Український історичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 131–144.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5746  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми" Єдиний Європейський пакт". Дякую!  Вгору  

Єдиний європейський пакт

1.      Круглашов, А.М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник/ склад. А.М. Круглашов, І. Озимок, Т.С. Астапенко, В.В. Руссу. – Ч.1. Чернівці, 2010. – 212 с.

2.      Право ЄвропейськогоСоюзу: навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-е вид., стер. – Київ :Знання, 2011. – 366 с. – (Вищаосвіта ХХІ століття). – Бібліогр.: с. 356-366.

3.      Право Европейского Союза: учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 1119 с.

4.      Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика :монографія / Р.И. Хасбулатов. – Москва : ИНСАН, 1994. – 736 с.

5.      Єдиний європейський акт [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wik(дата звернення 29.03.2017 р.). – Назва з екрана.

6.      Каплюченко, Т.ВнутрішнійринокЄвропейськогоСоюзуособливості та українськіперспективи // Форум права. – 2014. – № 2014. –№2. – С. 188–194.

7.      Нечаюк І. О. Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму"/ І. О. Нечаюк //Наук.вісн. Дипломатичної акад. України. – 2009. – Вип. 15. – С. 221–227.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5700  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, за які роки у бібліотеці є журнал є "Дніпро"?  Вгору  

Шановний користувачу!

У бібліотеці журнал "Дніпро" є за такі роки: 1944. №1-6, 1968. № 1-12, з 1970 р. наявні всі номери журналу.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5693  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книга сучасного українського письменника Л. Дереша "Амнезія"?  Вгору  

Доброго дня! На жаль, такої книги у нашій бібліотеці немає.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Сторінка 1 з 3 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [33]
Історія [264]
Бібліотеки. Архіви [332]
Біологія. Медицина [35]
Бухгалтерський облік та аудит [134]
Військове справа. ОБЖ [10]
Вінниччина [185]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [180]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1687]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [25]
Кіно. Театр [6]
Комп'ютери і програми [28]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [90]
Літературознавство [181]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [132]
Музика [18]
Не в тему! (offtopics) [9]
Педагогіка. Освіта. Професії [190]
Політика. міжнародні відносини [48]
Психологія. Психіатрія [51]
Сільське господарство [125]
Словники. Довідники. Енциклопедії [7]
Статистика [6]
Тексти книжок [43]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [63]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [7]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро