ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: [email protected]

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 20 123456 > До останньої »

Код: 6062  ПІдскажіть, будь ласка, літературу до теми Середня освіта на Поділлі друга половина 19 - поч 20 ст?  Вгору  

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1. Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3. Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16. Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17. Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

 

Розділ: Історія

Код: 6060  Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, які у вас є радянські газети за 1922-1925 рр. і їхні номери, якщо можливо. Дякую!  Вгору  

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень

Розділ: Історія

Код: 6057  Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період", конкретно цікавлять 1945 - 1956 рр. Дякую  Вгору  

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період

1. ВА751071 Алєксєєва-Процюк, Д. О. Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953): нормативно-правові та організаційні засади : [монографія] / Д. О. Алєксєєва-Процюк ; Нац. акад. внутріш. справ. – Київ : Посвіт, 2011. – 238 с. : табл. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

2.  Алєксєєва-Процюк, Д. Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939–1953 рр. [Електронний ресурс] / Д. Алєксєєва-Процюк // Архіви України. – 2006. – № 1/6(259). – С. 184–189.

3. Букин, С. С. Немецкие военнопленные на советских предприятиях / С. С. Букин // ЭКО. – 1999. – № 1. – С. 132–141.

4. Буцько, О. В. Військовополонені в СРСР (1941–1945 рр.) / О. В. Буцько // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 120–126.

5. Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941–1953 гг. // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 3 (89), ч. 2 : Україна–Угорщина. – С. 282–318.

6. Галицкий, В. П. Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы / В. П. Галицкий // Воен.-ист. журн. – 1991. – № 4. – С. 66–78

7. Жангуттин, Б. О. ГУПВИ: военнопленные и интернированные на территории Казахстана (1941–1951 гг.) / Б. О. Жангуттин // Отечественная история. – 2008. – № 2. – С. 107–119.

8. Калкутіна, Н. Санітарно-побутові умови в таборах для іноземних військовополонених Південної України в 1944–1945 рр. (на прикладі Миколаївського табору № 126) // Acta studiosa historica. – 2014. – Ч. 4. – С. 171–181.

9. Калкутіна, Н. В. Становлення системи трудового використання іноземних військовополонених на території УРСР та нормативно-правове регулювання відносин радянської держави з даним контингентом (1939–1948 рр.) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2012. – Вип. 3.33. – С. 148–153.

10. Калкутіна, Н. В. Трагедія полону: морально-психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 83. – С. 52–57.

11. 63.3(2)6 К 29 Като, Кюдзо. Сибирь в сердце японца / К. Като ; отв. ред. А. П. Деревянко. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. – 136 с.

12. Конасов, В. Б. К вопросу о численности / В. Б. Конасов // Вопросы истории. – 1994. – № 11. – С. 187–189.

13. Кузьминых, А. Л. Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект проблемы / А.Л. Кузьминых // Новая и новейшая история. – 2006. – № 1. – С. 168–180.

14. Кузьминых, А. Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939–1956 гг. / А. Л. Кузьминых // Вопросы истории. – 2010. – № 8. – С. 91–101.

15. 68.4(4УКР) В 42 Курц, Ґ. Спогади про радянський полон / Ґ. Курц // Військово-історичний альманах / ред. : В. Алещенко. – Київ, 2005. – Річник 6, число 1(10). – С. 37–56 : іл.

16. Левикін, В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні : 1940–1950-ті роки / В. Левикін // Київ. старовина. – 2011. – № 3. – С. 49–56 : табл.

17. Левикін, В. Умови побуту в радянських таборах військовополонених / В. Левикін // Київ. старовина. – 2010. – № 2. – С. 36–46.

18. 95.4 Г 47 Мелешко, Н. Б. Проблема публічного судового переслідування іноземних військовополонених Другої світової війни в радянській історіографії 40-х – другої половини 80-х рр. ХХ ст. / Н. Б. Мелешко // Гілея: наук. вісн. – Київ, 2011. – Вип. 45. – С. 134–138.

19. Ми, депортовані : спогади поляків із в’язниць, таборів і заслань в СРСР // Всесвіт. – 1993. – № 2. – С. 190–198.

20. Мотревич, В. П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944–1951 гг.: численность и дислокация / В. П. Мотревич // Грані. – 2016. – № 12. – С. 88–92.

21. Потильчак, О. Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази [Електронний ресурс] / О. Потильчак // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 219–223.

22. Потильчак, О. Інтерновані японці на території України : після Другої світової війни / О. Потильчак // Історія України. – 2011. – Лютий (№ 7). – С. 3–8.

23. Потильчак, О. Військовополонені італійці в радянських таборах на території України (1946–1954 рр.) / О. Потильчак // Військово-історичний меридіан : електрон. наук. журн. – 2014. – № 1. – С. 28–40. – Режим доступу: https://bit.ly/2DnupV9 (дата звернення: 05.11.18). – Назва з екрана.

24. Потильчак, О. Польські військовослужбовці в радянських таборах для військовополонених (1939–1949 рр.) / О. Потильчак // Історія в школі. – 2002. – № 7. – С. 9–13.

25. Потильчак, О. Табори для військовополоненних та інтернованих в Україні у 1950–1954 рр.: організаційно-структурний аспект / О. Потильчак // Історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 30–38.

26. 63.3(4УКР)6 П 64 Поховання німецьких військовополонених часів Другої світової війни на території України : зб. док. / упоряд. В. Левикін. – Київ : [б. в.], 2002. – 104 с.

27. Руднев, В. Документы о советской каторге японських пленных / В. Руднев // Известия. – 1992. – 27 янв.

28. 63.3(4УКР)62 С 32 Сергійчук, В. І. Новітня каторга : військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. – 188 с.

29. Чайковський, А. Полон за чужі і свої гріхи / А. Чайковський // Військо України. – 2007. – № 3. – С. 38–41 : іл. ; № 5. – С. 29–31.

 

Розділ: Історія

Код: 6048  Добрий день.Допоможіть підібрати літературу до теми: "Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.". Дякую.  Вгору  

Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.

1.      63.5 Б73 Богораз, В. Г. USA. Люди и нравы Америки / В. Г. Богораз. – 2-е изд. – Москва : Либроком, 2011. – 216 с.

2.      63.3(7США) Б 91 Бурстин, Д. Американцы: национальный опыт / Д. Бурстин ; пер. с англ. Ю. А. Зарахович ; ред. О. М. Дегтярева. – М. : Прогресс – Литера, 1993. – 624 с.

3.      Домніч, О. В. Періодизація мовних контактів між автохтонними й англосаксонським етносами на території США [Електронний ресурс] / О. В. Домніч // Записки з романно-германської філології. – 2012. – Вип. 2. – С. 49–56.

4.      Гончаренко О. Етнонаціональне розмаїття як суспільна і педагогічна проблема у США / О. Гончаренко // Рідна шк. – 2009. – № 2/3. – С. 77–80.

5.      Євтух, В. Поліетнічність як конструкт modus vivendi / В. Євтух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 133–154.

6.      Євтух, В. Б. Рестрикціонізм в імміграційній політиці уряду США і Канади / В. Б. Євтух // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Київ, 1979. – Вип. 5. – С. 84–92.

7.      Живоглядова, І. В. Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід / І. В. Живоглядова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 251–255.

8.      Козачук, О. Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Козачук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29/30. – С. 136–142.

9.      Корнієнко, О. Мультикультуралізм як модель сучасного полі етнічного суспільства [Електронний ресурс] / О. Корнієнко // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2013. – Вип. 4. – С. 150–159.

10.  Попов, О. США і глобалістські концепції єврейського етносу / О. Попов // Персонал. – 2005. – № 12. – С. 38–50.

11.  Приходько, О. В. «Американский интернационализм» и «европейская многосторонность» / О. В. Приходько // США. Канада: экономика, политика, культура – 2008. – № 10. – С. 4–24.

12.  Темиргалеев, Р. Ф. Влияние иммиграции на сдвиги в размещении этнорассовых групп населения США в 2000-е гг. / Р. Ф. Темиргалеев // Вестн. Москов. ун-та. Серия 5, География. – 2014. – № 6. – С. 57–65.

13.  63.5 Ф75 Фол, С. Эти странные американцы / С. Фол ; пер. с англ. А. Глебовская. – Москва : Эгмонт, 2001. – 72 с.

14.  Цапок, С. О. Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності [Електронний ресурс] / С. О. Цапок, О. А. Данилишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України – 2013. –  Вип. 3. – С. 65–75.

15.  Чернявський, С. В. Американці українського походження: демографічна й соціально-економічна характеристика : за оцінками вчених США / С. В. Чернявський // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 77–85.

Розділ: Історія

Код: 6047  Допоможіть будь ласка підібрати літературу, до теми: "Розвідка України радянського періоду", Від початку існування СРСР. Дякую!  Вгору  

Розвідка України радянського періоду

1.      Бердник, М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки [Електронний ресурс] / Мирослава Олександрівна. Бердник // Архіви України. – 2012. – № 1(277). – С. 154–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_1_10

2.      Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

3.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

11.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

12.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

13.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

14.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

15.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

Розділ: Історія

Код: 6041  Доброго ранку. Мене цікавить література на магістерську роботу "Австро-Угорська імперія в І світовій війні", яка є у вашій бібліотеці. Мене цікавлять монографії, статті, мемуари та збірники документі починаючи з міжнародних відносин ХІХ ст. та про саму Австро-Угорську імперію, її діячів тощо. Дякую за допомогу.  Вгору  

1.      9(И)32 Готлиб, В. В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны / пер. с англ. В. А. Альтшулера и В. П. Готовицкой. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 603 с.

2.      63.3(0)5 К 87 Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства / ред.-сост. : В. Л. Гончаров. – М. : Вече, 2010. – 336 с.

3.      63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.

4.      9(И)32 П 34 Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны / Ю. А. Писарев. – Москва : Наука, 1985. – 289 с.

5.      9(И)32 Р 82 Рубинштейн, Е. И. Крушение австро-венгерской монархии / Е. И. Рубинштейн. – Москва : Изд-во Ан СССР, 1963. – 428 с.

6.      63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.

7.      63.3(0)+63.3(0)532 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т. 19 : Первая мировая война. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2002. – 512 с.

8.      63.3(4АВТ) Ц 97 Цьольнер, Е. Історія Австрії : монографія / Е. Цьольнер ; Пер. з нім. – Львів : Літопис, 2001. – 712 с.

9.      63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с.

10.  9(И)7 B30 Batowski, H. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-е вид., випр. і доп. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с.

11.  83.3 (4Укр) В 53 Бережанска Ю. В. Перша світова війна: криптоісторична концепція Густава Майрінка / Ю. В. Бережанска // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 14–19. – Бібліогр. в кінці ст.

12.  Исламов, Т. М. Австро-Венгрия в первой мировой войне. Крах империи / Т. М. Исламов // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5. – С. 14–58.

13.  63.3(0)5 Н 30 Калитко С. Л. Карні експедиції на Поділлі в 1917 – навесні 1918 рр. та участь в них Австро-Угорської армії / С. Л. Калитко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 257–266.

14.  63.3(0)5 Н 30 Кирилюк, С. В. Вбивство в Сараєво / С. В. Кирилюк // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 37–44.

15.  Кураєв, О. Політика Центральних держав щодо українського чинника у Першій світовій війни / Олексій Кураєв // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 73–87.

16.  Магурчак, А. Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни / А. Магурчак // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – 2013. – № 4/6. – С. 78–81.

17.  Миронов, В. В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914 – 1918 гг. / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2011. – № 7. – С. 159–162.

18.  Миронов, В. В. Информационная политика в Австро–Венгрии в годы первой мировой войны / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2010. – № 4. – С. 62–77.

19.  Мосієнко, О. В. Аналіз результативності австро-угорської та російської пропаганди на Південно-Західному фронті Першої світової війни / Олександр Вікторович Мосієнко // Грані : наук.-теор. і громад.-політ. альм. – 2017. – № 11. – С. 30–35.

20.  63.3(0)5 Н 30 Яременко, О. І. Австро-угорська окупація Вінниці в 1918 р. / О. І. Яременко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 275–278.

Розділ: Історія

Код: 6039  Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Діяльність революційних трибуналів на Поділлі в 1919-1923 рр."  Вгору  

Шановний користувачу, за Вашим запитом надсилаємо Вам  список літератури про діяльність революційних трибуналів на Поділлі в 1919–1923 рр. З більшим обсягом інформації по темі можна ознайомитися у відділі краєзнавства.

1.      Білас, І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953 : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 кн. Кн. 1 / І. Білас. – Київ : Либідь : Військо України, 1994. – 432 с.

2.      Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2 т. – Киев, 1966. – Т. 1 : 1917–1925. – С. 118–121.

3.      Зінченко, А. Л. Нариси історії подільського селянства: 1917–1930 рр. / Арсен Зінченко. – Вінниця : Державна картогр. ф-ка, 2008. – 344 с. : фот.

4.      Павлов, Д. Б. Трибунальный этап советской судебной системы. 1917–1922 гг. / Д. Б. Павлов // Вопросы истории. – 2007. – № 6. – С. 3–16.

5.      Політичні репресії на Поділлі (20–30-ті рр. ХХ ст.) : зб. наук. праць / Вінниц. облдержадмін. ; ред. І. Г. Паламар. – Вінниця : Логос, 1999. – 248 с.

6.      Сергійчук, С. Л. Із історії революційних трибуналів в Україні / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 106–113.

7.      Сергійчук С. Л. Особливості діяльності революційних трибуналів на Поділлі : [про діяльність Поділ. революц. трибуналу. 18 берез. 1919 – 25 квіт. 1920 р., 19 черв. 1920 р. – 1923 р.] / С. Л. Сергійчук // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 177–180.

8.      Сергійчук, С. Л. Революційний трибунал як репресивний орган на Поділлі : [про Поділ. губерн. революц. трибунал та його репресив. діяльність] / С. Л. Сергійчук // Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті : матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (Вінниця, 23–24 листоп. 2001 р.) / редкол.: А. Т. Давидюк, П. М. Кравченко, В. П. Лациба. – Вінниця, 2002. – С. 121–123.

9.      Сергійчук С. Л. Створення та функціонування революційних трибуналів на Поділлі / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 54–60.

10.  Сергійчук, С. Л. Трагічна сторінка з історії українського та польського народів у період діяльності репресивно-каральної системи Радянської України на Поділлі у 1918–1923 рр. : (за матеріалами архів. справи Держ. архіву Вінниц. обл.) / С. Л. Сергійчук // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця, 2012. – С. 376–382.

11.  Сергійчук, С. Л. Функціонування революційного трибуналу на Поділлі у 1920–1923 рр. / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 72–78.

Розділ: Історія

Код: 6026  Доброго дня! Цікавить така тема - Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вчених в УСРР у 20-30-ті рр ХХ ст. Дякую.  Вгору  

1.    Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 1 : А – В. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 688 с. : іл.

2.    63.3 (2УК) К 78 Касьянов, Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – Київ Глобус, 1992. – 176 с.

3.    9(С2)2 Т 48 Ткачова, Л. І. Iнтелігенція радянської України в період побудови основ соціалізму. – Київ : Наук. думка, 1985. – 190 с.

4.    Діденко, К. В. Діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим щодо соціального забезпечення науковців УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / К. В. Діденко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 40. – С. 125–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_22

5.    Коляструк, О. А. Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст. / О. А. Коляструк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 97–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_12

6.    63.3 (4УКР) В 48 Непийвода, В. А. Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності ВУКСУ у 1930-і рр. / В. А. Непийвода // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 220–223.

Розділ: Історія

Код: 6025  Доброго ранку. Допоможіть, підібрати літературу по археології палеоліту. Мене цікавлять, як монографії так і статті. Дякю за увагу!  Вгору  

1.  63.3(0)+63.3(0)2 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т.1 : Каменный век. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. – 528 с.

2.      9(1) Е 91 Ефименко, П. П. Первобытное общество : очерки по истории палеолитического времени / П. П. Ефименко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1953. – 662 с.

3.      63.4(4УКР-6КРМ) Ж 91 Журавлев, О. П. Остеологические материалы из палеолитических памятников Нижнего Поднепровья и Крыма / О. П. Журавлев. – Киев : Вид. Филюк О., 2015. – 238 с.

4.      28.7 З-91 Зубов, А. А. Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета / А. А. Зубов. – Москва : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2012. – 288 с.

5.      63.4(4УКР-6КРМ) М 24 Манько, В. О. Фінальний палеоліт – неоліт Криму: культурно-історичний процес / В. О. Манько ; НАН України, Крим. філ. ін-ту археології, Спілка археологів України. – Київ : Вид. Філюк О., 2013. – 249 с. : іл.

6.      63.4(4УКР) Н 88 Нужний, Д. Ю. Верхній палеоліт Західної і Північної України (техніко-типологічна варіабельність та періодизація) : монографія / Д. Ю. Нужний ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Вид. Філюк О., 2015. – 478 с. : іл.

7.      902.6 П 14 Палеоліт і неоліт України. Т. 1 / АН УРСР, Ін-т археології ; відп. ред. А. М. Славін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 432 с. : іл., карти.

8.      63.4 С 79 Степанчук, В. М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192 с. – (Невідома Україна).

 1. 63.4(2)2 С 79 Степанчук, В. Н. Поздние неандертальцы Крыма. Киик-кобинские памятники (история исследования, локализация, стратиграфия, хронология, фауна, каменный инвентарь, аналогии, происхождение, судьбы) / В. М. Степанчук. – Київ : Стилос, 2002. – 216 с. : іл. – (Bibliotheca Vita Antiqua).
 2. Амирханов, Х. Зарайская палеолитическая стоянка – памятник исключительной значимости / Х. Амирханов // Природа. – 2003. – № 10. – С. 44–47.
 3. Гладилін, В. М. Господарсько-побутовий профіль палеолітичних місцезнаходжень поблизу с. Антонівка : дискусії / В. М. Гладилін // Археологія. – 2008. – № 2. – С. 68.
 4. Гладких, М. І. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України) / М. І. Гладких, В. Станко // Археологія. – 1996. – № 3. – С. 39–51.
 5. Горелік, О. Ф. Фауністичні рештки в матеріалах Рогалицько-Передільських стацій фінального палеоліту / О. Ф. Горелік // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 115–122.
 6. Залізняк, Л. Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л. Л. Залізняк, В. М. Степанчук [та ін.] // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 3–9 : іл.
 7. Залізняк, Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3–17 : рис.
 8. Залізняк, Л. Л. Польсько-дніпровська катастрофа фінального палеоліту з позиції археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2008. – № 3. – С. 5–10 : мал.
 9. Залізняк, Л. Л. Стоянка Вись ранньої пори верхнього палеоліту на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, М. М. Беленко // Археологія. – 2009. – № 3. – С. 35–44.
 10. Залізняк, Л. Етнокультурні процеси у пізньому палеоліті та проблема епіграветту / Л.Залізняк // Археологія. – 2000. – № 2 . – С. 4–10.
 11. Кротова, О. Граветтоїдні комплекси Північного Причорномор’я / О.Кротова // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 30–36.
 12. Матвіїшина, Ж. М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж. М. Матвіїшина, С. П. Дорошкевич // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 26–31 : рис.
 13. Мацкевий, Л. Захід України : критерії визначення кінця палеоліту і початку мезоліту / Л. Мацкевий // Археологія. – 2001. – № 3. – С. 17–23.
 14. Мацкевий, Л. Печерні пам’ятки палеоліту та мезоліту у Верхньому Подністров’ї / Л. Мацкевий // Археологія. – 2004. – № 1. – С. 3–17.
 15. Мацкевий, Л. Спосіб життя населення заходу України на межі палеоліт – мезоліт / Л. Мацкевий // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 19–24.
 16. 63.3(4УКР)1 П 78 Оленковський, М. П. Пізній палеоліт Нижнього Подніпров’я / М. П. Оленковський // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 157–159.
 17. Оленковський, М. Північноприазовська пізньопалеолітична культура / М. Оленковський // Археологія. – 2001. – № 3 . – С. 3–16.
 18. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеографічних даних / В. М. Степанчук [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 34–46.
 19. 63.3(4УКР)1 П 78 Ситник, О. С. Тернопільський палеолітичний регіон / О. С. Ситник // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 208.
 20. Смирнов, С. До питання про історичну оцінку неандертальських поховань / С.Смирнов // Археологія. – 2001. – № 1. – С. 3–9.
 21. Степанчук, В. М. Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, О. Г. Погорілець // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2012. – № 4. – С. 5–13 : рис.
 22. Чабай, В. П. Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 року / Віктор Петрович Чабай // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 22–30 : фот.
 23. Яковлева, Л. А. Прикраси з мушель верхнього палеоліту України / Л. А. Яковлева // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 3–13 : фот.
 24. Яневич, О. Буран-кайська культура граветту Криму / О.Яневич // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 11–19.
Розділ: Історія

Код: 6019  Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела та літературу на тему "Голлізм. Рух голлістів."  Вгору  

1.      63.3(4ФР)6 А 80 Арзаканян, М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М. Ц. Арзаканян. – Москва : Высш. шк. , 1990. – 240 с.

2.      63.3(4ФРА) К 93 Куртуа, С. Більшовизм a la francaise / Стефан Куртуа. – Київ : Темпора, 2012. – 456 с.

3.      94(44) Л 22 Ландау, А. Де Голль. История Франции, 1940–1969 / Александр Ландау ; ред. В. А. Глушаков ; худож.-оформитель В. Н. Карасик. – Харьков : Фолио, 2017. – 559 с.

4.      63.3(4ФР) Н 34 Наумова, Н. Н. Голлизм в оппозиции: партия Обьединение французского народа в политической жизни IV республики 1947-1955 / Н. Н. Наумова. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 190 с.

5.      32И С 40 Сироткин, В. Г. Франция на пороге семидесятых годов : (соц.-экон. сдвиги и внутриполит. борьба) / В. Г. Сироткин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.

6.      32И Ч 49 Чернега, В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60-70-е годы ХХ в. / В. Н. Чернега.– Москва : Наука, 1984. – 236 с.

7.      Зуева, К. Великий политик ХХ века: феномен генерала Шарля де Голля / К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 1. – С. 109–118.

8.      Лозовицький, О. Голлізм: шок чи терапія : геополітичні імперативи державної ідеології П'ятої республіки Франції / О. Лозовицький // Віче. – 2004. – № 8. – С. 56–61.

9.      Манжола, В. Внешняя политика Франции: изменилась ли доктрина голлизма? / Владимир Манжола, Александра Шаповалова // Современная Европа. – 2014. – № 4. – С. 84–96.

10.  Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п'ятої республік : всесвітня історія. 11 клас / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.

Розділ: Історія

Код: 6018  Підскажіть будь ласка літературу по темі "Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії і 1921-1922 рр."  Вгору  

Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії у 1921–1922 рр.

1. 86.3 А47 Алексеев, В. Иллюзии и догмы. – Москва : Политиздат, 1991. – 400 с.

2. Бабенко, Л. Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні [Електронний ресурс] / Л. Бабенко // Емінак. – 2015. – № 4. – С. 45–52.

3. Бездітько, Б. М. Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою [Електронний ресурс] / Б. М. Бездітько // Гуржіївські історичні читання. – 2014–2015. – Вип. 8/9. – С. 94–98.

4. ВА572447 Верига, В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига ; Наук.-дослід. ін-т ім. О.Ольжича. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 191 с. – Книга є в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

5. 86.2 Г 72 Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / отв. ред. А. И. Филимонова. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 464 с.

6. Євсєєва, Т. Повсякденне життя, побут і соціальна адаптація православного духовенства. 1920–1930-і рр. / Т. Євсєєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : : міжвід. зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України. – Київ, 2007. – Вип. 16. – C. 235–251. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/pro/16/2/18.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

7. Пащенко, В. О. Більшовики і православна церква. Війна замість співпраці / В. О. Пащенко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту / Запоріз. нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 19. – С. 228–239. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/paschenko.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

8. Пащенко, В. О. Вилучення церковних цінностей у 1922 році : політико-економічні завдання і морально-духовні наслідки / В. Пащенко // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917–1920 рр.) : матеріали конф., (Полтава, 25 трав. 1995 р.) / ред. О. О. Нестуля ; Полтав. краєзн. музей, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 85–93. – У бібліотеці немає.

9. Пащенко, В. О. Церковні цінності як порятунок голодуючих: життєва необхідність чи політична авантюра / В. О. Пащенко // Рідний край : наук.-публ., худож.-літ. альм. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 91–105. – У бібліотеці немає.

10. 63.3(4УКР)6 Р 31 Репресії на Поділлі у період «воєнного комунізму» (1920 – груд. 1922 рр.) : [документи] // Реабілітовані історією. У 27 т. Вінницька область. – Вінниця, 2006. – Кн. 1, розділ 2. – С. 94–95.

11. Рубан, М. (диякон). Експропріація церковних цінностей та ліквідація храмів на теренах Бахмутського краю в 1920-х рр. [Електронний ресурс] / М. Рубан (диякон), С. Татаринов // Волинський благовісник. – 2016. – № 4. – С. 91–96.

12. Сахно, М. Голод 1921–1923 років як передумова наступу на православну церкву / М. Сахно // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами III Всеукр. конф., (м. Полтава, 17–18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 101–105. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Sahno.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

13. Татарченко, О. Б. Аґітаційна кампанія за вилучення церковних цінностей у зв’язку із голодом 1921–1923 років на території Херсонської та Одеської єпархій [Електронний ресурс] / О. Б. Татарченко // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 217–220.

14. Фесенко, А. М. Конфіскація церковних цінностей на Донеччині під час голоду 1921–1923 рр. [Електронний ресурс] / А. М. Фесенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2008. – № 133/134. – С. 120–125.

15. Чучалін, О. П. Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921–1922 рр.) [Електронний ресурс] / О. П. Чучалін //Уманська старовина. – 2016. – Вип. 1. – С. 40–47.

16. Чучалін, О. Конфіскація церковних цінностей Києво-Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви [Електронний ресурс] / О. Чучалін // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 76–78.

17. Щербань, М. В. Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки [Електронний ресурс] / М. В. Щербань // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 213–223.

18. Щербань, М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат [Електронний ресурс] / М. Щербань // Релігія та соціум. – 2013. – № 3/4. – С. 270–276.

Розділ: Історія

Код: 6016  Доброго дня. Шановні колеги, маємо прохання допомогти користувачу знайти перші друковані згадки про село Шабельна (раніше Констянтинівка) Іллінецького району Вінницької області. Щиро вдячні З повагою Наталя  Вгору  

Шановна Наталіє!

Пропонуємо бібліографічні джерела, що є в наявності у відділу рідкісних і цінних видань нашої бібліотеки. Але, на жаль, вони не дають вичерпну відповідь на Ваш запит. Проте ми можемо зробити електронні копії цих матеріалів.

1. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / изданное по высочайшему соизволению, Киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. Феофила Гликсберга, 1848. – 124 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 45.

2. Szabelnа // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i inny chkrajów słowiańskich (Географі́чний словни́к Королі́вства По́льського та інших слов’янських теренів). – Warszawa, 1890. – Т. 11. – С. 753. – URL: http://mbc.malopolska.pl/publication/113 (дата звернення: 21.07.2018).

3. Шабельня (пол. Szabelnа) // Список населенных мест Киевской губернии. – Киев, 1900. – С. 882.

4. Сказания о населённых местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. И. Похилевич. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2005. – 642 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 259, 260, 261.

Розділ: Історія

Код: 6015  История Италии в XX столетии. Меня интересуют монографии и мемуары, которые у вас есть. Спасибо за внимание!   Вгору  

Історія Італії в ХХ столітті

1.  9(И)7 А19 Авербух, М. Л. Италия в Первой и Второй мирових войнах / М. Л. Авербух. – Мисква ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 151 с.

2.  9(И)7 А45 Алатри, П. Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И. Н. Бочарова [и др.]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 462 с.

3.  9(И)7 Б28 Батталья, Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сент. 1943 – 25 апр. 1945 г.) / Р. Батталья ; пер. с итал. Г. Д. Богемского [и др.] ; под ред. Н. А. Ковальского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1954. – 659 с. : ил., 2 л. карт.

4.  История Италии : в 3 т. / редкол.: С. Д. Сказкин [и др.]. – Москва : Наука, 1970–1971. – 3 т.

5.  9(И)7 К12 Кавальеро, У. Записки о войне : дневник нач. итал. ген. штаба / У. Кавальеро ; сокр. пер. с итал., предисл. В. А. Секистова. – Москва : Воениздат, 1968. – 286 с.

6. 63.3(4ИТ) К 41 Кин, Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – Москва : Политиздат, 1991. – 414 с. : ил.

7. 63.3(4ІТА) Л 59 Линтнер, В. Италия. История страны / В. Линтнер ; пер. с англ. А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с. : ил.

8. 63.3(4ИТ) Л 63 Лисовский, Ю. П. Италия от фашизма к демократии: трудные пути послевоенной перестройки / Ю. П. Лисовский. – Москва : Наука, 1990. – 288 с.

9. 9(И)7 Л77 Лопухов, Б. Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.

10. 63.3(4ІТА) М 91 Муссолини, Б. Моя автобиография / Бенито Муссолини ; с предисл. : Ричарда Уошбурна Чайлда ; пер. : А. А. Сотникова. – Харьков : ДИВ, 2006. – 288 с.

11. 9(И)7 С50 Смирнова, Н. Д. Политика Италии на Балканах : очерк дипломат. истории, 1922–1935 гг. / Н. Д. Смирнова. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.

12. 63.3(4ИТ) С50 Смит, Д. Муссолини / Д. Смит : пер. с англ. Л. А. Бабук. – Москва : ИтерДайджест, 1995. – 384 с.

13. 63.3(4ИТ) С 71 Спасти Италию! 1922–1945. Антифашистская борьба и движение Сопротивления в Италии в документах, воспоминаниях участников, письмах, исторических исследованиях / сост. А. А. Крылов. – Москва : Политиздат, 1990. – 542 с. : ил.

14. 63.3(4ИТА)6 Х 42 Хибберт, К. Бенито Муссолини : пер. с англ. / К. Хибберт. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 416 с.

Розділ: Історія

Код: 6011  Прошу Вас надати список наявних у Вашій бібліотеці праць історика - д.і.н., професора, Казьмирчука Григорія Дмитровича та список його праць у співавторстві (тандемі): Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. (як можливі варіанти: Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук). Щиро дякую.  Вгору  

Список праць історика, доктора історичних наук, професора Казьмирчука Григорія Дмитровича, що є у бібліотеці

 1. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 1. Декабристи в Україні / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2012. – 244 с.
 2. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 2. Декабристознавство / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. О. В. Вербовий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : УкрСІЧ, 2012. – 195 с. : портр.
 3. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 3. Історіографія руху декабристів / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. Ю. В. Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 422 с. : портр.
 4. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 1. Документи / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 324 с. : іл., табл.
 5. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 2. Дослідження соціальних проблем села Кальник з найдавніших часів до наших днів / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 333 с.
 6. 63.1(4УКР) К 14 Казьмирчук, Г. Віктор Олександрович Романовський: життя та праця вченого / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2000. – 38 с.
 7. 63.3(4УКР-4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Вид. Цимбаленко Є. С., 2009. – 98 с.
 8. 63.3(4УКР–4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Логос, 2011. – 108 с.
 9. 74.03(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Освіта в селі Кальнику з 60-х років ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2007. – 40 с. : іл.
 10. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження в історії села (кінець XVIII – на початку ХХ ст.). В 2 кн. Кн. 1 : монографія. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2006. – 118 с. : іл.
 11. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. В 2 кн. Кн. 2 : монографія / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2008. – 249 с. : іл.
 12. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. 4. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку XX ст.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 132 с.
 13. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 7 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 130 с.
 14. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 8 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – 118 с.
 15. 91.9:63 Д 23 Движение декабристов : указ. лит. 1977–1987 гг. / Гос. ист. б-ка УССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; отв. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Киев : [б. и.], 1988. – 196 с.
Розділ: Історія

Код: 6003  Петро Конашевич Сагайдачний - гетьман війська Запорозького.  Вгору  

Петро Конашевич-Сагайдачний – гетьман Війська Запорозького

 1. 63.3(4УКР)  Д 36  Греченко, В. А. Конашевич-Сагайдачний Петро : бл. 1570 – 1620 р. український гетьман, видатний політичний і культурний діяч / В. А. Греченко // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – Київ, 2002. – С. 80–83.
 2. 63.3(4УКР)46  Г  95  Гуржій, О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монографія / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 192 с.
 3. 63.3(2УК)46  З 14  Загірня, М. М. Гетьман Петро Сагайдачний : іст. оповідання / М. М. Загірня. – Київ : Дніпро, 1991. – 95 с.
 4. 63.3(4УКР)4  М 58  Мордовець,  Д.  Сагайдачний : іст. роман / Д. Мордовець // Між двох вогнів. Друга половина ХУІ – перша половина ХУІІ ст. – Київ, 1996. – С. 19–201. – (Історія України в прозових творах та документах).
 5. 63.3(4УКР)  П 42  Семена, М. Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорозьких козаків у походах Чорним морем / М. Семена // Повернення в Царгород / за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2016. – С. 264–282.
 6. 63.3(4УКР)46  С 65  Сорока, Ю. В. Похід Сагайдачного на Москву, 1618 / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 119 с.
 7. 63.3(4УКР)46  Т 56  Тома, Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с. – (Патріотична бібліотека).
 8. 63.3(2УК)46  Я 22  Яворницький, Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с.
 9. Васильчук, С. Гроза бусурманів і московитів / С. Васильчук // Військо України. – 2016. – № 9. – С. 54–57 : кол. іл.
 10. Ісаєнко, О. Постать гетьмана Петра Сагайдачного в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Ісаєнко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 12. – С. 19– 24.
 11. Мовчан, П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля / П. Мовчан // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 жовт. – С. 10.
 12. Пиріг, П. Петро Конашевич-Сагайдачний : іст. нариси життя та діяльності / П. Пиріг // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 18–34.
 13. Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку... // Гетьман. – 2011. – № 5. – С. 24–28.
 14. Сас, П. М. Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? / П. М. Сас // Укр. іст. журнал. – 2011. – № 3. – С. 36–50.
 15. Сидоров, Є. Гетьман козацтва / Є. Сидоров // Військо України. – 2015. - № 4. – С. 54–55.
 16. Сидоров, Є. Гетьман козацтва / Є. Сидоров // Військо України. – 2015. – № 4. – С. 54–55.
 17. Слабошпицький, М. Українець з доби відродження / М. Слабошпицький // Чумацький шлях. – 2011. – № 3. – С. 16–18.
 18. Чухліб, Т. Петро Конашевич-Сагайдачний / Т. Чухліб // Гетьман. – 2012. – № 5/6. – С. 62– 66.
Розділ: Історія

Сторінка 1 з 20 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [36]
Історія [288]
Бібліотеки. Архіви [339]
Біологія. Медицина [37]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [192]
Географія. Країнознавство [25]
Держава і право [186]
Екологія [22]
Економіка. Управління. Фінанси [1697]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [26]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [93]
Літературознавство [183]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [140]
Музика [20]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [197]
Політика. міжнародні відносини [53]
Психологія. Психіатрія [52]
Сільське господарство [131]
Словники. Довідники. Енциклопедії [8]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [59]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [65]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2018
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше